[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2018

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P | S | Š | T | U | V | Z
Število vnosov: 71.

A

Katarina Ančimer Aljaž (2018) Zbirka poskusov za ugotavljanje pristopov učencev k reševanju naravoslovnih problemov. Magistrsko delo.

Janja Avguštin in Urška Novinič in Sabina Agič in Maja Dragan (2018) Razstava ob svetovnem dnevu lutkarstva 2018. [Razstava/Predstava]

B

Sabina Bahorič (2018) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo: primerjava pravljice in risanke. Magistrsko delo.

Diana Baloh (2018) Gardnerjeva teorija mnogoterih inteligentnosti in njena uporabnost v vrtcu. Diplomsko delo.

Tadeja Begelj (2018) Odnos učencev 4. in 5. razreda do predmeta šport glede na indeks telesne mase. Magistrsko delo.

Neja Benedetič (2018) David F. Treagust, Reinders Duit and Hans E. Fischer (Eds), Multiple representations in physics education, models and modelling in science education (Volume 10), Cham: Springer, 2017; 322 pp.: ISBN 978-3-319- 58912-1. CEPS Journal, 8 (1). str. 205-209. ISSN 1855-9719

Barbara Bizjak (2018) Sistem podpore inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v angleški osnovni šoli. Magistrsko delo.

Milena Mileva Blažić (2018) Mestna knjižnica Ljubljana, zlate hruške in prevzemanje odgovornosti. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 82 (1/2). str. 178-191. ISSN 0038-0482

Kristina Božič (2018) Sposobnost vizualizacije različnih likovnih prostorov v zemljevidih pri učencih 6. razreda. Magistrsko delo.

Mirko Bratuša (2018) Tamara Bregar, Sledovi transgresije in Ana Kavčnik, Obstranska škoda; razstava. V: Tamara Bregar, Sledovi transgresije in Ana Kavčnik, Obstranska škoda, 23. Apr - 24. May 2018, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Mirko Bratuša in Andrej Brumen Čop (2018) Razstava 3. letnika Likovne pedagogike: Kiparstvo, Slikarstvo, Risanje. [Razstava/Predstava]

Tamara Bregar in Ana Kavčnik (2018) Razstava Sledovi transgresije / Tamara Bregar ; Obstranska škoda / Ana Kavčnik. [Razstava/Predstava]

Tina Breščak (2018) Uporaba slikanic Hervéja Tulleta kot spodbuda pri učenju barv v angleškem jeziku na predšolski stopnji. Diplomsko delo.

C

Darja Cencelj (2018) Igrišče vrtca kot prostor za aktivno učenje in igro otrok. Magistrsko delo.

Tanja Centa (2018) Poučevanje angleščine od 3. do 6. razreda z metodo pripovedovanja zgodb pri slepih in slabovidnih učencih. Magistrsko delo.

D

Bojan Dekleva in Mija Marija Klemenčič Rozman in Špela Razpotnik in Matej Sande in Juš Škraban in Darja Tadič (2018) Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh težav : preliminarna študija. Poročilo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Alisa Delić (2018) Didaktične motivacijske spodbude pri pouku kemije. Magistrsko delo.

Ema Doplihar (2018) (Avto)biografija v postmedijskem slikarstvu pri nas. Diplomsko delo.

F

Kristina Ferlan (2018) Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.

G

Tina Gril (2018) Tehnične sestavljanke v predšolskem obdobju za razvijanje tehnoloških kompetenc. Diplomsko delo.

H

Barbara Hribar Pavli (2018) Razvijanje bralne zmožnosti pri domačem branju in bralni znački v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Anja Hudales (2018) Poučevanje angleškega jezika v drugem razredu s pomočjo aktivizirajoče slikanice. Magistrsko delo.

Miroslav Huzjak (2018) Vpliv medpredmetnega povezovanja na uspešnost učencev pri pouku likovne vzgoje. Doktorska disertacija.

J

Mateja Jagodić (2018) Spodbujanje otrokove jezikovne zmožnosti s filmsko vzgojo. Magistrsko delo.

Neja Janet (2018) Omogočanje soudeležbe otrok v razvojnih oddelkih slovenskih vrtcev pri prehranjevanju in počitku. Magistrsko delo.

Karmen Javornik (2018) Izvršilne funkcije pri učencih brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Barbara Jazbinšek (2018) Uporaba spektroskopa pri poučevanju svetlobe in barv v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

K

Nastja Karlič (2018) Spodbujanje sodelovanja s socialnimi igrami v vrtcu. Diplomsko delo.

Urša Kisovec (2018) Uporaba metode didaktične igre pri obravnavi učne vsebine svetloba v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Anja Kleinberger (2018) Vpliv socialnih iger na socialno strukturo razreda v tretjem obdobju osnovne šole prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Lana Klopčič (2018) Vzpostavljanje avtoritete učitelja v razredu z vidika učencev in učiteljev. Magistrsko delo.

Simona Kokalj (2018) Učiteljeva pojmovanja kakovostnega učbenika za predmet družba v 4. razredu. Magistrsko delo.

Nina Koželj (2018) Nina Koželj: Velika Gospa. [Razstava/Predstava]

Karmen Kragelj (2018) Kreativni mediji v procesu pomoči in podpore pri soočanju z motnjami hranjenja. Diplomsko delo.

Janez Krek (2018) Interview with Michael W. Apple. CEPS Journal, 8 (1). str. 165-204. ISSN 1855-9719

Martina Krušič (2018) Bralna pismenost v povezavi s poučevanjem geometrijskih pojmov v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

L

Marina Laharnar (2018) Mala hiša: primer kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov. Magistrsko delo.

Nina Lapanja (2018) Razumevanje kemijskih pojmov snov in plin v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Letricija Linardić (2018) Vloga sodobnih grafičnih tehnik pri likovni vzgoji. Doktorska disertacija.

M

Slavica Majcen (2018) Uporaba didaktične igre pri razvijanju tekočnosti branja otrok v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Tjaša Mežnaršič (2018) Medosebni odnosi mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v primerjavi z odnosi normativnih mladostnikov. Magistrsko delo.

Karmen Mlinar (2018) Elgrid Messner, Daniela Worek and Mojca Peček (Eds), Teacher Education for Multilingual and Multicultural Settings, Graz: Leykam, 2016; 199 pp.: ISBN 978-3- 7011-0361-4. CEPS Journal, 8 (1). str. 211-216. ISSN 1855-9719

P

Jerneja Pavlin (2018) Editorial, Experiments in physics teaching and learning. CEPS Journal, 8 (1). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Neža Pavli (2018) Prepoznavanje in odziv vzgojiteljev ter strokovnih delavcev na težavno vedenje otrok v predšolskem odbobju. Magistrsko delo.

Mojca Pečar (2018) Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija.

Aleš Peternelj (2018) Vključevanje vsebin o bioplastiki v pouk kemije v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Vanessa Pipan (2018) Izdelava mobilnih aplikacij med učenci drugega triletja osnovne šole s programom App Inventor. Magistrsko delo.

Irena Pohleven (2018) Kurikularna uspešnost dečka z diagnozo Aspergerjevega sindroma na treh področjih dejavnosti v oddelku vrtca. Diplomsko delo.

Andreja Potokar (2018) Spoznavanje okroglih in oglatih oblik v skupini od 2- do 3-letnih otrok. Diplomsko delo.

Nina Potrč (2018) Nove naloge razrednih učiteljev pri obravnavi umetnostnega besedila in njihova diferenciacija v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

S

Matej Sande in Simona Šabić (2018) The importance of drug checking outside the context of nightlife in Slovenia. Harm reduction journal, 15 (2). str. 1-8. ISSN 1477-7517

Nina Sever (2018) Poučevanje o medkulturnosti v okviru predmeta družba. Magistrsko delo.

Ema Simonič (2018) Fazni model profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Miha Slapničar in Vesna Ferk Savec in Iztok Devetak (2018) Naravoslovje v forenziki in športu: teoretične osnove in navodila za laboratorijske vaje. Univerzitetni/visokošolski učbenik z recenzijo. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Marija Slevc (2018) Plesne dejavnosti in dinamika v skupini predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Ines Stajan (2018) Spletno nasilje: nova oblika medvrstniškega nasilja. Magistrsko delo.

Zora Stančič (2018) NINA KOŽELJ - dekle s kladivom v torbici. V: Nina Koželj: Velika Gospa, 10 Jan - 16 Feb 2018, Ljubljana, Pedagoška fakulteta. (Neobjavljeno)

Tamara Sunarić (2018) Začetno opismenjevanje učenca priseljenca v prvem razredu. Magistrsko delo.

Š

Romana Šarec (2018) Izražanje čustev pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure. Magistrsko delo.

Eva Šebjanič (2018) Primeri dobre prakse pouka na prostem v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Magistrsko delo.

Sara Šenica (2018) Otroci priseljenci in medkulturne razlike na razredni stopnji. Magistrsko delo.

Katja Širca (2018) Motivacija in učinki prostovoljstva pri osnovnošolskih učencih prostovoljcih. Magistrsko delo.

Špela Škerbec (2018) Prek čutil do ustvarjalnega giba v gozdu. Diplomsko delo.

Primož Šparl (2018) Logika in množice : študijsko gradivo. [Učno gradivo] (Neobjavljeno)

Primož Šparl (2018) Abstraktna algebra : študijsko gradivo. [Učno gradivo] (Neobjavljeno)

T

Gregor Torkar in Manja Veldin in Saša Glažar in Anja Podlesek (2018) Why do plants wilt? Investigating studentsʼ understanding of water balance in plants with external representations at the macroscopic and submicroscopic levels. Eurasia : journal of mathematics & technology education, 14 (6). str. 2265-2276. ISSN 1305-8223

Špela Tršinar (2018) Spodbujanje pripovednih sposobnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in/ali odstopanji v motoričnem razvoju. Magistrsko delo.

U

Vanesa Urek (2018) Stališča staršev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju. Magistrsko delo.

V

Mateja Verbanec (2018) Izvedba nareka pri slovenščini v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Klara Volaj (2018) Materialni pogoji za poučevanje športa v 1. in 2. triletju osnovnih šol v Ljubljani in njeni bližnji okolici. Magistrsko delo.

Z

Maja Zalaznik (2018) Poučevanje zvoka z didaktičnimi igrami v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen sre. 25. apr. 2018 01:23:22 CEST.