[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2018

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: A | B | C | Č | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število vnosov: 574.

A

Sabina Agić (2018) Šivanje kot oblika tehnične dejavnosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Jure Aljaž (2018) Vpliv pesmi na učenje in pomnjenje besedišča pri učenju angleščine v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nastja Ambrožič (2018) Zasnova za izobraževalno računalniško igro o likovnih spremenljivkah. Diplomsko delo.

Filipič Ana in Maver Nastja in Rakovec Anja in Šuštar Ana (2018) Smernice za delo z učencem z motnjo avtističnega spektra (AS) in motnjo pozornosti. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Katarina Ančimer Aljaž (2018) Zbirka poskusov za ugotavljanje pristopov učencev k reševanju naravoslovnih problemov. Magistrsko delo.

Mateja Andrinek (2018) Vpliv skupinske dinamike na nasilje v razredu. Magistrsko delo.

Janja Avguštin in Urška Novinič in Sabina Agič in Maja Dragan (2018) Razstava ob svetovnem dnevu lutkarstva 2018. [Razstava/Predstava]

Stanislav Avsec (2018) Pre-service teachersʼ attitudes towards technology, engagement in active learning, and creativity as predictors of ability to innovate. International journal of engineering education, 34 (3). str. 1049-1059. ISSN 0949-149X

B

Sabina Bahorič (2018) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo: primerjava pravljice in risanke. Magistrsko delo.

Martina Bahor (2018) Razumevanje agregatnih stanj in prehodov med njimi pri učencih, dijakih in študentih. Magistrsko delo.

Suzana Bajc (2018) Evalvacija vzgojiteljevega načrtovanja in izvajanja geometrijskih dejavnosti v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Barbara Bajd (2018) Nacionalni park Brioni : Ali bo kmalu izgubljeni raj za biologe?. Naravoslovna solnica, 22 (3). str. 7-11. ISSN 1318-9670

Andrej Bajželj (2018) Stališča učencev drugega razreda do problemskih tem ob izbranih besedilih Babette Cole. Magistrsko delo.

Jera Balderman (2018) Doživljanje timskega dela pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice v vrtcu. Magistrsko delo.

David Baler Petrović (2018) Pojavljanje in pogostost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst ob reki Ledavi. Diplomsko delo.

Diana Baloh (2018) Gardnerjeva teorija mnogoterih inteligentnosti in njena uporabnost v vrtcu. Diplomsko delo.

Ana Barle (2018) Zaznavanje prednosti, spretnosti in učinkovitosti timskega dela med strokovnimi delavkami v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Sara Barle (2018) Skrivnost iz Kellsa: animirani film in slikanica. Diplomsko delo.

Urška Bedek (2018) Socialna izključenost otrok v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Tadeja Begelj (2018) Odnos učencev 4. in 5. razreda do predmeta šport glede na indeks telesne mase. Magistrsko delo.

Gloria Ana Belopavlovič (2018) Grafika v zinu. Diplomsko delo.

Judita Bendelja (2018) Razvoj mentorskih kompetenc v supervizijskem procesu. Magistrsko delo.

Neja Benedetič (2018) David F. Treagust, Reinders Duit and Hans E. Fischer (Eds), Multiple representations in physics education, models and modelling in science education (Volume 10), Cham: Springer, 2017; 322 pp.: ISBN 978-3-319- 58912-1. CEPS Journal, 8 (1). str. 205-209. ISSN 1855-9719

Neža Benedičič (2018) Likovna naloga kot sredstvo za motiviranje učencev pri pouku likovne umetnosti. Magistrsko delo.

Sara Bensa in Karin Šket in Polona Gradišek (2018) Vrline v partnerskem odnosu. Eksperimentator, 2 . str. 29-36. ISSN ISSN 2630-2934. - Letn. 2 (2018), str. 29-36

Maja Berčič (2018) Primerjalna analiza slovenskih ljudskih pravljice Zlata ptica in njenih različic po teoriji Vladimirja Proppa. Magistrsko delo.

Melani Bernjak (2018) Odnos prekmurskih osmošolcev do zdravega življenjskega sloga. Diplomsko delo.

Marko Bevk (2018) Odnos učencev do tehnike in tehnologije ter okolja: povezovalni vidiki za vzdržno okolje. Magistrsko delo.

Petra Bezeljak (2018) Razumevanje koncepta trajnostnega razvoja in vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj med bodočimi učitelji biologije. Magistrsko delo.

Tamara Biderman (2018) Načrtovanje glasbenodidaktičnih iger pri pouku glasbene umetnosti v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Saša Bitenc (2018) Razumevanje perspektive kot likovno-sintaktičnega pojava pri učencih 9. razreda. Magistrsko delo.

Barbara Bizjak (2018) Sistem podpore inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v angleški osnovni šoli. Magistrsko delo.

Patricija Bizjak (2018) Možnosti razvijanja tehnološke pismenosti preko tehničnih zgodb. Diplomsko delo.

Tea Blagus (2018) Dvojezičnost in medkulturna vzgoja v vrtcu. Diplomsko delo.

Danijela Blanuša Trošelj (2018) Professional development of preschool teachers in Croatia. Doktorska disertacija.

Tajda Blazinšek (2018) Pojmovanja edukacijske vloge muzeja pri kustosih in kustosih pedagogih. Magistrsko delo.

Milena Mileva Blažić (2018) Mestna knjižnica Ljubljana, zlate hruške in prevzemanje odgovornosti. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 82 (1/2). str. 178-191. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2018) Žiga X Gombač, Igor Šinkovec: Hlapec Jernej in pasja pravica : po motivih povesti Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja. Bevke: Škrateljc (Zbirka Cankar v stripu, št. 2), 2017. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 82 (5). str. 618-623. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2018) Verski motivi v Pravljicah bratov Grimm. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma, 14 (27). str. 71-91. ISSN 2590-9754

Milena Mileva Blažić (2018) Slovenska pravljičarka Josipina Turnograjska v evropskem prostoru : primerjalna analiza Rožmanove Lenčice. V: osipina Urbančič Turnograjska : kdor dušno živi, ne umrje! : zbornik razprav ob mednarodnem simpoziju in 185-letnici rojstva Josipine Urbančič Turnograjske (1833-1854), prve slovenske pesnice, pisateljice, skladateljice, pianistke in pravljičarke. KD Josipine Turnograjske, Mače pri Preddvoru. ISBN 978-961-288-439-0

Milena Mileva Blažić (2018) Anja Štefan: Drobtine iz mišje doline. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Velike slikanice), 2017. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 82 (1/2). str. 155-159. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2018) Alenka Spacal: Kako ti je ime? Maribor: Bajalka, 2018. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 82 (11). str. 1530-1533. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2018) Kosovelov rokopisni prevod Andersenovih pravljic. V: Starejši mediji slovenske književnosti : rokopisi in tiski. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, str. 73-79. ISBN 978-961-06-0128-9

Milena Mileva Blažić (2018) Pravljica Najmlajša vnukinja častitljivega I Čaa. Dialogi, 54 (9). str. 93-103. ISSN 0012-2068

Milena Mileva Blažić (2018) Primerjalna analiza mladinskih besedil Dečki in Fantje iz gline. V: Na vzhod! : LGBTQ+ književnost v vzhodni Evropi , 25. Oct. - 26. Oct. 2018, Ljubljana, Filozofska fakulteta.

Milena Mileva Blažić (2018) Sreča je v knjigah : slovenska slikanica in literarnozgodovinske prelomnice = Happiness in in the books = The Slovenian picture book and the turning points in literary history. Likovne besede : revija za likovno umetnost = Artwords (110). str. 90-95. ISSN 0352-7263

Milena Mileva Blažić (2018) Cankar v osnovnošolskih učnih načrtih. V: Ivan Cankar v medkulturnem prostoru : ob stoti obletnici Cankarjeve smrti. Univerzitetna založba Univerze, Maribor , str. 377-387. ISBN 978-961-286-206-0

Milena Mileva Blažić (2018) Saša Eržen, Maruša Ivančič, Kobrowsky: Rozagroza in Plavalava. Ilustrirala Urška Kozak. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, 2017. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 82 (9). str. 1228-1231. ISSN 0038-0482

Katja Bobnar (2018) Agresivno vedenje otrok do živali. Magistrsko delo.

Lara Bogataj (2018) Razlike med plezanjem in hojo po stopnicah v trenutno usvojenih stopnjah. Diplomsko delo.

Laura Bogdan (2018) Ozaveščanje učencev 7. in 8. razreda o disleksiji. Magistrsko delo.

Kristina Božič (2018) Sposobnost vizualizacije različnih likovnih prostorov v zemljevidih pri učencih 6. razreda. Magistrsko delo.

Tjaša Božič (2018) Vzgoja psov v zavodih za prestajanje kazni zapora. Magistrsko delo.

Eva Brajer (2018) Narava kot spodbuda za ples – integracija ustvarjalnega giba v prvo starostno obdobje. Diplomsko delo.

Mirko Bratuša (2018) Tamara Bregar, Sledovi transgresije in Ana Kavčnik, Obstranska škoda; razstava. V: Tamara Bregar, Sledovi transgresije in Ana Kavčnik, Obstranska škoda, 23. Apr - 24. May 2018, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Mirko Bratuša (2018) Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2017/18. [Razstava/Predstava]

Mirko Bratuša in Andrej Brumen Čop (2018) Razstava 3. letnika Likovne pedagogike: Kiparstvo, Slikarstvo, Risanje. [Razstava/Predstava]

Tamara Bregar in Ana Kavčnik (2018) Razstava Sledovi transgresije / Tamara Bregar ; Obstranska škoda / Ana Kavčnik. [Razstava/Predstava]

Tina Breščak (2018) Uporaba slikanic Hervéja Tulleta kot spodbuda pri učenju barv v angleškem jeziku na predšolski stopnji. Diplomsko delo.

Lana Brezovec (2018) Doživljanje smisla življenja brezposelnih mladih. Magistrsko delo.

Andrej Brumen Čop in Karmen Čorak (2018) Fragilità dell'essere = Krhkost bivanja : razstava Andreja Brumna Čopa in Karmen Čorak v Rimu. [Razstava/Predstava]

Valentina Brzuhalski (2018) Reakcije bakrovega(II) kinaldinata s hidrokspiridini. Magistrsko delo.

Anamarija Bukovec (2018) Moj svet brez besed. [Razstava/Predstava]

Anamarija Bukovec (2018) Izrazne zmožnosti grafita. Magistrsko delo.

Katarina Bukovec (2018) Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja s pomočjo nestrukturiranega materiala. Diplomsko delo.

Maruša Bukovec (2018) Uporaba LEGO Mindstorms EV3 robotov pri poučevanju fizičnega računalništva v slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Mateja Burgar (2018) Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije za izvajanje eksperimentalnega dela pri pouku kemije. Diplomsko delo.

C

Valeria M. Cabello in Vesna Ferk Savec (2018) Out of school opportunities for science and mathematics learning: environment as the third educator. LUMAT , 6 (2). str. 3-8. ISSN 2323-7112

Nuša Cegnar (2018) Vpliv aktivizirajoče knjige na razvoj predbralnih in predpisalnih spretnosti v drugi starostni skupini vrtca. Diplomsko delo.

Darja Cencelj (2018) Igrišče vrtca kot prostor za aktivno učenje in igro otrok. Magistrsko delo.

Tanja Centa (2018) Poučevanje angleščine od 3. do 6. razreda z metodo pripovedovanja zgodb pri slepih in slabovidnih učencih. Magistrsko delo.

Ana Cerkovnik (2018) Vstop v šolo – stališča in izkušnje otrok, učiteljev in vzgojiteljev. Diplomsko delo.

Kristina Cigale (2018) Logografska metoda opismenjevanja in predopismenjevalne zmožnosti pri otrocih z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Alenka Cimerman (2018) Bralna pismenost študentov Pedagoške fakultete. Diplomsko delo.

Manca Cimperman (2018) Trening za razvoj napisovalnih spretnosti pri učencu iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Magistrsko delo.

Maša Cokan (2018) Vključevanje vsebin športa v pouk angleščine v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nika Cotič (2018) Primerjava pouka slovenske književnosti v četrtem razredu slovenske osnovne šole in osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Magistrsko delo.

Č

Petra Čačkov (2018) Riemannova funkcija zeta in praštevila. Magistrsko delo.

Eva Čampelj (2018) Skozi umetnost do celovitejšega razumevanja zahtevnih vsebin. Magistrsko delo.

Nadja Čavničar (2018) Sodelovanje tiflopedagogov in staršev v času zgodnje obravnave. Magistrsko delo.

Maruša Čebulj (2018) Analiza gibalnih odzivov otrok na različno izvedbo gibalnih dejavnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Renata Čeh (2018) Družinsko učenje v muzeju. Magistrsko delo.

Sonja Čenčič (2018) Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti s slovenskim ljudskim izročilom v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Jana Černela (2018) Trening spretnosti branja in pisanja romskih otrok. Magistrsko delo.

Klemen Černe (2018) Razvoj aplikacij za šolsko laboratorijsko delo temelječih na bluetooth povezavi med pametnim telefonom in Arduinom. Magistrsko delo.

Tanja Černe in Mojca Juriševič (2018) Učna samoregulacija mlajših mladostnikov z učnimi težavami in brez njih. CEPS Journal, 8 (4). str. 9-28. ISSN 1855-9719

Lucija Černilogar (2018) Bralna anksioznost, bralno razumevanje in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Sara Čufer (2018) Vrtenje togega telesa okoli stalne osi. Diplomsko delo.

Živa Čuk (2018) Tkanje in tekstura v slikarstvu. Magistrsko delo.

D

Maja Dacar (2018) Optične lastnosti cvetov črnega teloha. Diplomsko delo.

Sanja Davidović (2018) Obravnava pesmi Otona Župančiča v vrtcu. Diplomsko delo.

Bojan Dekleva in Mija Marija Klemenčič Rozman in Špela Razpotnik in Matej Sande in Juš Škraban in Darja Tadič (2018) Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh težav : preliminarna študija. Poročilo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Alisa Delić (2018) Didaktične motivacijske spodbude pri pouku kemije. Magistrsko delo.

Jasmina Delić (2018) Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih v dvojezični šoli na avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo.

Rok Demšar (2018) Socialnopedagoški koncepti v načrtovanju podpore lokalne skupnosti. Magistrsko delo.

Iztok Devetak (2018) Editorial. CEPS Journal, 8 (4). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Urša Dolar (2018) Doseganje standardov znanja pri družboslovnih temah na začetku tretjega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Jana Dolenšek (2018) Uporaba konstruktivističnega pristopa pri poučevanju naravoslovja. Magistrsko delo.

Martina Dominković (2018) Kolagrafija, svetlenje iz temne osnove. Diplomsko delo.

Ema Doplihar (2018) (Avto)biografija v postmedijskem slikarstvu pri nas. Diplomsko delo.

Maja Dragan (2018) Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o rabi knjižnega jezika v vrtcu. Diplomsko delo.

Tina Dragić (2018) Tehnične delavnice z zabojem za ustvarjanje in medpredmetno učenje. Diplomsko delo.

Patricija Drašček (2018) Samozagovorniške spretnosti učencev s primanjkljaji na posameznem področju učenja v procesu soustvarjanja individualiziranega programa. Magistrsko delo.

Doroteja Drnovšek (2018) Stališča bodočih učiteljev biologije o dobrobiti živali. Magistrsko delo.

E

Valerija Erbus (2018) Problemski pouk pri vsebini domača pokrajina v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

F

Tina Fabijan in Nika Glavina in Eva Lederer in Katja Malovrh in Lea Vohar in Marta Zupančič in Mojca Žemlja in Tea Žmavčič in Mira Metljak in Gregor Torkar (2018) Žuželke- delavnice za otroke. Naravoslovna solnica, 22 (3). str. 16-21. ISSN 1318-9670

Jure Fabjan (2018) Biološki označevalci verjetne Alzheimerjeve bolezni. Magistrsko delo.

Sara Fabjan (2018) Doživljanje čustev v sanjah. Magistrsko delo.

Jerneja Fefer (2018) Otroške delavnice o koliščarjih za stalno razstavo Moja Ljubljanica. Magistrsko delo.

Ajda Felkl (2018) Samostojnost oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju pri praktičnih spretnostih. Magistrsko delo.

Dea Ferfolja (2018) Risba in plakat kot odraz skupnih slogovnih konceptov v konstruktivizmu in pop artu. Diplomsko delo.

Kristina Ferlan (2018) Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.

Ana Ferlinc (2018) Veščine ravnanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter staršev z gibalno oviranimi otroki pri vsakodnevnih aktivnostih. Magistrsko delo.

Maja Finžgar (2018) Delo z otroki, ki imajo astmo. Diplomsko delo.

Ana Florjančič (2018) Funkcionalna pismenost oseb, ki so zaključile prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Črtomir Frelih in Anja Jerčič Jakob in Roman Makše in Zora Stančič (2018) Zaključna razstava 4. letnika Likovne pedagogike, mentorji prof. Črtomir Frelih, doc. Anja Jerčič Jakob, prof. Roman Makše in doc. Zora Stančič. [Razstava/Predstava]

Uršula Fric (2018) Predstave osnovnošolcev o razvrščanju ptic. Magistrsko delo.

Mojca Frlic (2018) Razumevanje vloge celostne grafične podobe med dijaki srednjih poklicnih šol. Magistrsko delo.

Mihael Furjan (2018) Grafična podoba v družabnih igrah. Diplomsko delo.

Martina Furlani (2018) Razumevanje pomena opraševanja in pestrosti opraševalcev pri osnovnošolcih in širši javnosti. Magistrsko delo.

G

Pika Gačnik (2018) Linija in njene grafične modalitete v globokem tisku. Diplomsko delo.

Monika Ganić (2018) Krepitev čustveno-socialne kompetence otrok v osnovni šoli skozi likovne dejavnosti. Magistrsko delo.

Mirjam Gazvoda (2018) Smrt v sodobni madinski književnosti. Magistrsko delo.

Taja Geč (2018) Obravnava izbranih rezijanskih pravljic iz zbirke Zverinice iz Rezije (2014). Diplomsko delo.

Tinka Gerjevič (2018) Analiza nalog s področja elektrike na tekmovanju Čmrlj v šolskem letu 2016/2017. Diplomsko delo.

Nika Glavina (2018) Razumevanje konceptov živega in živali med slovenskimi in gambijskimi učenci. Diplomsko delo.

Tanja Gnidovec (2018) Znanje o sovah med učenci četrtih in petih razredov osnovne šole. Magistrsko delo.

David Gobbo (2018) Udejstvovanje v športnih aktivnostih in kvaliteta življenja brezdomnih. Magistrsko delo.

Urška Golčman (2018) Vloga razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli in njegov profesionalni razvoj. Magistrsko delo.

Tjaša Golobič Štucin (2018) Branje strokovnih revij in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka na področju poučevanja naravoslovja. Magistrsko delo.

Simona Golob (2018) Introvertiranost v izobraževalnem sistemu. Magistrsko delo.

Jernej Gorenc (2018) Radon in njegovi potomci. Diplomsko delo.

Taja Gorenšček (2018) Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o sklepih pri človeku. Diplomsko delo.

Ana Gostinčar Blagotinšek (2018) Moja prva zvezdna karta. Naravoslovna solnica, 22 (3). str. 36. ISSN 1318-9670

Manja Gradišar (2018) Stališča razrednih učiteljev prvega triletja osnovnih šol do vključevanje medkulturne vzgoje v pouk književnosti. Magistrsko delo.

Polona Gradišek (2018) The role of teachersʼ character strengths in classroom management. V: European Conference on Positive Psychology, 27 - 30 Jun 2018, Budapest, Hungary.

Polona Gradišek (2018) Teachersʼ character strengths in a classroom. V: 13th Alps Adria Psychology Conference, 27th - 29th Sept. 2018, University of Ljubljana, Department of Psychology.

Petra Grahek (2018) Pomen ekstenzivnih travnikov s kukavičevkami za dnevne metulje v občini Domžale. Magistrsko delo.

Mirjam Grahut (2018) Kompetentnost učiteljev za poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Martina Grašič (2018) Naravni in odpadni material kot pobuda za izkušnjo aktivnega učenja. Diplomsko delo.

Majda Grbec Plestenjak (2018) Skupno preživljanje prostega časa staršev in njihovih predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Lea Grčar (2018) Grafiti v Ljubljani in okolici. Diplomsko delo.

Sanja Gregorc (2018) Načini obvladovanja stresa v interventnih službah. Magistrsko delo.

Karmen Gregorič (2018) Odzivi petošolcev na ustvarjalni gib pri pouku. Magistrsko delo.

Tina Gril (2018) Tehnične sestavljanke v predšolskem obdobju za razvijanje tehnoloških kompetenc. Diplomsko delo.

Irena Grubar (2018) Otroški literarni junaki v vrtcu. Diplomsko delo.

Kristina Gruden (2018) Prenova celostne grafične podobe vinske blagovne znamke Škerjanec. Diplomsko delo.

Ana Grum (2018) Tehnološka pismenost otrok, starih od 2 do 3 let. Diplomsko delo.

Nika Guna (2018) Vloga vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. Diplomsko delo.

H

Zala Hafnar (2018) Pravljica kot biblioterapevtsko sredstvo v vrtcu. Diplomsko delo.

Jasmina Hajdinjak (2018) Spremembe v življenju otrok po namestitvi v vzgojni zavod kot jih zaznavajo otroci sami, starši in vzgojitelji. Magistrsko delo.

Monika Hamler (2018) Problematika mobilnih specialnih pedagogov v vrtcih v Pomurju. Magistrsko delo.

Iza Hanžek Šušteršič (2018) Kombinatorični izrek o ničlah. Diplomsko delo.

Maruša Hauptman Komotar (2018) Internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu v Sloveniji in na Nizozemskem. Doktorska disertacija.

Nina Hinić (2018) Uporaba tipne knjige kot didaktične igrače pri otroku z Apertovim sindromom. Magistrsko delo.

Tjaša Hkavc (2018) Vpliv praktičnega dela na stališča in znanje učencev o plesnih. Magistrsko delo.

Maja Hladnik (2018) Prehod iz vizualnega v tekstovno programiranje. Diplomsko delo.

Mitja Hočevar (2018) Ramseyeva števila in njihove posplošitve. Magistrsko delo.

Tatjana Hodnik Čadež (2018) Exploring processes in constructing mathematical concepts and reasoning through linking representations: Editorial. CEPS Journal, 8 (2). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Meta Hostnik (2018) Optimalna obremenitev otrok glede na njihovo gibalno učinkovitost. Magistrsko delo.

Agata Hren (2018) Svoboda poroda- subjektivna izkušnja poroda v povezavi z okoljem in odnosi s strokovnimi delavci. Diplomsko delo.

Barbara Hribar Pavli (2018) Razvijanje bralne zmožnosti pri domačem branju in bralni znački v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Vesna Hribar (2018) Razvoj kriterijev analize pisnih preizkusov znanja iz kemije. Diplomsko delo.

Nina Hrovat (2018) Vzroki za glasovne motnje pri starostnikih. Magistrsko delo.

Ines Huber (2018) Gozdna pedagogika na primeru vsebin tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

Anja Hudales (2018) Poučevanje angleškega jezika v drugem razredu s pomočjo aktivizirajoče slikanice. Magistrsko delo.

Miroslav Huzjak (2018) Vpliv medpredmetnega povezovanja na uspešnost učencev pri pouku likovne vzgoje. Doktorska disertacija.

J

Mateja Jagodić (2018) Spodbujanje otrokove jezikovne zmožnosti s filmsko vzgojo. Magistrsko delo.

Svetlana Jakimovska-Rodić (2018) Merilo pri nalogah iz arhitekturnega oblikovanja v 2. vzgojno izobraževalnem obdobju OŠ. Magistrsko delo.

Jasna Jakopič Meze (2018) Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o prednostih in slabostih poučevanja v kombiniranih oddelkih. Magistrsko delo.

Tina Jakopič (2018) Ploski tisk v šoli. Magistrsko delo.

Nika Jakopin (2018) V iskanju identitete skozi linijo. Diplomsko delo.

Jasmina Jakovljević (2018) Sodelovanje Osnovne šole Puconci z lokalnimi društvi. Magistrsko delo.

Ivana Jakša (2018) Spretnosti timskega dela pri strokovnih delavcih v vrtcu. Magistrsko delo.

Anja Janc (2018) Ugotavljanje razumevanja pojmov iz ravninske geometrije pri petošolcih. Magistrsko delo.

Neja Janet (2018) Omogočanje soudeležbe otrok v razvojnih oddelkih slovenskih vrtcev pri prehranjevanju in počitku. Magistrsko delo.

Karmen Javornik (2018) Izvršilne funkcije pri učencih brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Petra Javornik (2018) OHO gibanje in Srečo Dragan v pedagoškem kontekstu ustvarjalne igre. Diplomsko delo.

Barbara Jazbinšek (2018) Uporaba spektroskopa pri poučevanju svetlobe in barv v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nataša Jelen (2018) Učenje fizike za učence z nižjo uspešnostjo pri fiziki kot pri drugih predmetih. Magistrsko delo.

Marko Jenko (2018) Participacija otrok v vsakdanjem življenju v vrtcu – mesec želja. Diplomsko delo.

Špela Jenko (2018) Uporaba zunanjih šolskih površin za organizirano učenje in prosto igro. Magistrsko delo.

Tjaša Jerak in Alenka Vidrih in Gregor Žvelc (2018) The experience of attunement and misattunement in dance movement therapy workshops. The Arts in psychotherapy, 60 . str. 55-62. ISSN 1873-5878

Manca Jeras (2018) Učenje o čebelah s pomočjo igre vlog. Diplomsko delo.

Anja Jerčič Jakob (2018) Ob ilustracijah Anamarije Bukovec. V: Moj svet brez besed, 5. Sept. - 28. Sept. 2018, Ljubljana, Pedagoška fakulteta. (Neobjavljeno)

Anja Jereb (2018) Motiv deklice v sodobni mladinski književnosti. Diplomsko delo.

Urška Jerovšek (2018) Značilnosti mišljenja pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure. Magistrsko delo.

Nuša Jurjevič (2018) Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces. Magistrsko delo.

Alja Jurkošek (2018) Najpogostejše napake učencev pri izvedbi osnovnih plavalnih tehnik po 20-urnem plavalnem tečaju v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Mitja Juvan (2018) Tehniško naravoslovni dan: model vozila na reaktivni pogon. Magistrsko delo.

K

Urška Kalan (2018) Obravnava motiva slovenske kulturne dediščine v slikanicah v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Monika Kalman (2018) Zaposlitveni klub za mlade kot oblika pomoči mladim brezposelnim. Magistrsko delo.

Nastja Karlič (2018) Spodbujanje sodelovanja s socialnimi igrami v vrtcu. Diplomsko delo.

Maja Kastelec (2018) Vloga barve v impresionizmu. Diplomsko delo.

Anka Katrašnik (2018) Upravljanje nagibnega labirinta s pomočjo Arduina. Diplomsko delo.

Simona Kavka (2018) Vpliv vrtnarjenja na znanje in odnos predšolskih otrok do rastlin. Diplomsko delo.

Maša Kenda (2018) Uporaba svetlečih palčk pri pouku kemije in fizike. Magistrsko delo.

Teja Kern (2018) Soočanje žensk z rakom dojke in življenje z izkušnjo raka dojke. Magistrsko delo.

Tatjana Keržan (2018) Ugotavljanje velikosti populacije in ogroženosti deteljinega modrina (Polyommatus thersites) na Savskih prodih pri Ljubljani. Magistrsko delo.

Barbara Kirić (2018) Nadomestna in dopolnilna komunikacija pri osebi s cerebralno paralizo. Magistrsko delo.

Urša Kisovec (2018) Uporaba metode didaktične igre pri obravnavi učne vsebine svetloba v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Florian Klauser in Urban Kordeš (2018) Loops and recursions in cognitive science: cross-roads between methodology and epistemology. Interdisciplinary description of complex systems, 16 (4). str. 524-532. ISSN 1334-4676

Anja Kleinberger (2018) Vpliv socialnih iger na socialno strukturo razreda v tretjem obdobju osnovne šole prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Gašper Klemenčič (2018) Prehransko znanje in prehranske navade mladih športnikov. Diplomsko delo.

Kaja Klevišar (2018) Doživljanje neplodnosti. Diplomsko delo.

Nika Klobučar (2018) Analiza vrstne sestave rastlin v domačih zeliščnih likerjih. Diplomsko delo.

Lana Klopčič (2018) Vzpostavljanje avtoritete učitelja v razredu z vidika učencev in učiteljev. Magistrsko delo.

Anita Kočevar (2018) Učenčevo razumevanje turgorskega tlaka in plazmolize v izbrani rastlini na makroskopski, mikroskopski in submikroskopski ravni. Magistrsko delo.

Mojca Kočevar (2018) Pomen pogostosti izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti za gibalno učinkovitost otrok. Diplomsko delo.

Kelli Kogoj (2018) Ponazoritev gravitacijskega lečenja s preprostim modelom. Diplomsko delo.

Tina Kogovšek (2018) Vloga socialnega pedagoga pri uresničevanju inkluzije v osnovnih šolah. Magistrsko delo.

Simona Kokalj (2018) Učiteljeva pojmovanja kakovostnega učbenika za predmet družba v 4. razredu. Magistrsko delo.

Lucija Kokić (2018) Slovenski in hrvaški učitelji razrednega pouka o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole. Magistrsko delo.

Tine Kolenik (2018) Računalniško modeliranje vpliva naravnega izbora na veridičnost zaznavanja. Magistrsko delo.

Petja Kolenko (2018) Vpliv glasbe na likovno ustvarjanje. Diplomsko delo.

Katja Komac (2018) Razvijanje gibalnih sposobnosti pri učencih z motnjami avtističnega spektra v času poletnih počitnic. Magistrsko delo.

Neja Komočar (2018) Odnos študentov in visokošolskih učiteljev pedagoških fakultet do obravnave teme mavričnih družin. Magistrsko delo.

Teja Koprivc (2018) Robne vrednosti potenčnih vrst. Diplomsko delo.

Teja Koprivnikar (2018) Matematično modeliranje zombi apokalise. Magistrsko delo.

Anja Koron (2018) Labirint v Scratchu. Diplomsko delo.

Mihaela Kosmač (2018) Bloomova in SOLO taksonomija v poučevanju matematike. Diplomsko delo.

Anja Kos (2018) Množice nezveznosti realnih funkcij. Diplomsko delo.

Klemen Kos (2018) Potrebe razrednih učiteljev po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju s področja slovenščine. Magistrsko delo.

Petra Kos (2018) Vpliv risank na razvoj otrok. Magistrsko delo.

Živa Kos (2018) Tom Are Trippestad, Anja Swennen and Tobias Werler (Eds.), The Struggle for Teacher Education. International Perspectives on Governance and Reforms, Bloomsbury Publishing: London and New York, 2017; 224 pp.: ISBN: 978-1-47428-554-4. CEPS Journal, 8 (2). str. 139-142. ISSN 1855-9719

Matej Koščak (2018) Oblikovanje izdelkov iz modelirnih mas in njihova uporaba v matematičnih dejavnostih pri otrocih v starostni skupini od 4 do 6 let. Diplomsko delo.

Anja Kotar (2018) Pomen konteksta pri poučevanju kemije v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Päivi Kousa in Maija Aksela in Vesna Ferk Savec (2018) Pre-service teachersʼ beliefs about the benefits and challenges of STSE based school-industry collaboration and practices in science education. Journal of Baltic science education, 17 (6). str. 1034-1045. ISSN 2538-7138

Ana Kovačič (2018) Motivno-tematska analiza pesmi v reviji Vrtec (1871-1945). Diplomsko delo.

Ana Kovačič (2018) Prilagoditve pouka družboslovja za učence, ki imajo težave z razumevanjem slovenščine. Magistrsko delo.

Katja Kovačič (2018) Valerski ključi kot nosilci razpoloženjskega vtisa slike. Diplomsko delo.

Julija Kozorog (2018) Doživljanje pomladi ob plesu. Diplomsko delo.

Nina Koželj (2018) Nina Koželj: Velika Gospa. [Razstava/Predstava]

Urša Koželj (2018) Uporaba hrane v sodobni umetnosti in pri predmetu likovna umetnost. Magistrsko delo.

Petra Kožuh (2018) Interpretativno branje poezije pri angleščini. Magistrsko delo.

Karmen Kragelj (2018) Kreativni mediji v procesu pomoči in podpore pri soočanju z motnjami hranjenja. Diplomsko delo.

Sabina Krajnc Dular (2018) Didaktične dimenzije kakovostnega učnega procesa za učence priseljence. Doktorska disertacija.

Sabina Krajnik (2018) Povezanost med dosežki znanja pri angleščini kot tujem jeziku in uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije pri poučevanju angleščine kot tujega jezika v Sloveniji in na Nizozemskem pri 11 in 12 let starih učencih. Magistrsko delo.

Miha Krašna (2018) Računanje vsote neskončnih vrst. Diplomsko delo.

Dejan Krejić (2018) Hamiltonskost vozliščno tranzitivnih grafov. Magistrsko delo.

Janez Krek (2018) Interview with Michael W. Apple. CEPS Journal, 8 (1). str. 165-204. ISSN 1855-9719

Ema Krelj (2018) Analiza stališč vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v vrtec. Diplomsko delo.

Anja Krištof (2018) Odnos srednješolcev do odgovornega ravnanja s hrano. Magistrsko delo.

Anja Križaj (2018) Ljudsko izročilo in predopismenjevanje pri predšolskih otrocih. Magistrsko delo.

Dušan Krnel (2018) Kaj je med?. Naravoslovna solnica, 22 (3). str. 22-26. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2018) Mit o eksperimentu v znanstvenem raziskovanju. Naravoslovna solnica, 22 (3). str. 37. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2018) Kaj je adsorbcija?. Naravoslovna solnica, 22 (3). str. 38. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2018) Charles Darwin v delih Maje Šubic. Naravoslovna solnica, 23 (1). str. 11-13. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2018) Vse znanstveno delo je preverjeno. Naravoslovna solnica, 23 (1). str. 37. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel in Katarina Kotulakova (2018) Kaj je med? - 2. del. Naravoslovna solnica, 23 (1). str. 32-35. ISSN 1318-9670

Ajda Krstulović (2018) Oblika zaposlitve in njen vpliv na kvaliteto življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Martina Krušič (2018) Bralna pismenost v povezavi s poučevanjem geometrijskih pojmov v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Marinka Kržič (2018) Lokalizacija in vezavne oblike svinca pri ranem mošnjaku (Noccaea praecox Wulf). Magistrsko delo.

Manca Kukenberger (2018) Kompetence zborovodij otroških pevskih zborov v Sloveniji. Magistrsko delo.

Luka Kukovica (2018) Tirnice asteroidov z natančnimi meritvami satelita Gaia. Diplomsko delo.

Hana Kumar (2018) Odnos staršev predšolskih otrok do družinske pismenosti. Diplomsko delo.

L

Marina Laharnar (2018) Mala hiša: primer kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov. Magistrsko delo.

Urška Lamovec (2018) Schurova števila. Diplomsko delo.

Daša Lampič (2018) Razvoj govora s spodbujanjem razvoja sinaps v možganih po načelih NTC-programa. Diplomsko delo.

Nina Lapanja (2018) Razumevanje kemijskih pojmov snov in plin v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Jani Lavrenčič (2018) Razumevanje atmosferskih okoljskih problemov pri učencih devetega razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Neja Lavrič (2018) Lokalizacija encima ACC-oksidaze v plodovih paradižnika (Solanum lycopersicum). Diplomsko delo.

Karmen Lazić (2018) Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Magistrsko delo.

Eva Lederer (2018) Dialog ob sodobnih umetniških praksah kot povod za proaktivno reševanje naravovarstvenih problemov v vrtcu. Diplomsko delo.

Amanda Likar (2018) Preoblikovanje telesa v sodobnih umetniških praksah. Diplomsko delo.

Lara Likar (2018) Sporočanje diagnoze Downovega sindroma otroka materam v prenatalnem in/ali postnatalnem obdobju. Magistrsko delo.

Špela Likovič (2018) Znanje učencev 6. in 7. razreda osnovne šole o celici. Diplomsko delo.

Letricija Linardić (2018) Vloga sodobnih grafičnih tehnik pri likovni vzgoji. Doktorska disertacija.

Viktorija Lipič (2018) Analiza fenomenoloških konceptualizacij zavesti v kontekstu empiričnega raziskovanja doživljanja. Magistrsko delo.

Manca Lipoglavšek (2018) Analiza naravoslovnih vsebin astronomija, kroženje vode v naravi in vreme v učbeniških gradivih za angleščino v 4. in 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Natalija Lokar (2018) Bralno razumevanje in reševanje matematičnih besedilnih nalog. Magistrsko delo.

Ana Lovšin (2018) Nastanitev oseb z mednarodno zaščito. Diplomsko delo.

Anja Lukan (2018) Pregled in predstavitev tabujskih tem v slovenski mladinski književnosti. Magistrsko delo.

Urška Lužar (2018) Izvajanje glasbenih dejavnosti in kompetentnost učiteljev v prilagojenem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

M

Lara Maček (2018) Poznavanje novih znakov kakovosti na embalaži živil med osnovnošolci. Diplomsko delo.

Slavica Majcen (2018) Uporaba didaktične igre pri razvijanju tekočnosti branja otrok v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Urša Malavašič (2018) Razvoj sistemskega mišljenja pri družbi v 4. razredu. Magistrsko delo.

Hrvoje Malkoč (2018) Gostota in viskoznost binarnih mešanic etanola in metanola. Diplomsko delo.

Katja Malovrh (2018) Pomladna flora Ljubljane kot izhodišče za poučevanje botanike v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Nives Malovrh (2018) Projekt radijska igra: od besedila do predvajanja na šolskem radiu. Magistrsko delo.

Urša Malovrh (2018) Vpliv ultravijoličnega sevanja in suše na optične lastnosti listov prosa (Panicum miliaceum). Magistrsko delo.

Vida Manfreda Kolar in Eda Vula in Tatjana Hodnik Čadež (2018) Razumevanje reprezentacij o ulomkih pri študentih razrednega pouka v Sloveniji in na Kosovu. CEPS Journal, 8 (2). str. 71-95. ISSN 1855-9719

Melita Marinč (2018) Povezava med gibalno/športno aktivnostjo otrok in njihovimi gibalnimi sposobnostmi. Magistrsko delo.

Irena Marinič (2018) Skrb za starostnike z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji. Magistrsko delo.

Leja Markelj (2018) Materinstvo in partnerski odnosi seksualnih delavk v Sloveniji. Magistrsko delo.

Darja Marn (2018) Odnos vzgojiteljev do dietne prehrane v vrtcu. Diplomsko delo.

Sara Marolt (2018) Primerjava Andersenove pravljice Snežna kraljica in animiranega filma Ledeno kraljestvo. Diplomsko delo.

Špela Marolt (2018) Predstave osnovnošolcev o razvrščanju sesalcev. Magistrsko delo.

Adrijana Mastnak (2018) Model razvijanja učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja. Doktorska disertacija.

Marina Matančić Šendula (2018) Zamaknjenje svetega Frančiška. Eno prvih sakralnih del Michelangela Merisia da Caravaggia. Diplomsko delo.

Anina Matiš (2018) Odzivanje in doživljanje vzgojiteljev ob samopoškodbenem vedenju otrok v vzgojnem zavodu. Magistrsko delo.

Matej Mavri (2018) Poznavanje in varna uporaba spleta ter oblačnih storitev med osnovnošolskimi učlitelji. Magistrsko delo.

Matic Mavri (2018) Uporaba igrač za razvoj fine motorike pri otrocih, starih 5 in 6 let. Diplomsko delo.

Marjeta Medved (2018) Vpliv predmeta gospodinjstvo na poklicno odločitev osnovnošolcev. Magistrsko delo.

Maša Medvešček (2018) Razmerje med obsegom in premerom kroga v ravninskih metrikah. Diplomsko delo.

Maja Meglič (2018) Ugotavljanje poznavanja posledic (vplivov) svetlobnega onesnaževanja med osnovnošolci. Magistrsko delo.

Emina Mehanović (2018) Dejavniki tveganja za porabo alkohola med Slovenskimi adolescenti. Magistrsko delo.

Nina Mezinec (2018) Psihosocialna pomoč pri poklicnem stresu gasilcev, reševalcev in policistov. Magistrsko delo.

Rebeka Mežan (2018) Takagijeva faktorizacija. Diplomsko delo.

Tjaša Mežnaršič (2018) Medosebni odnosi mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v primerjavi z odnosi normativnih mladostnikov. Magistrsko delo.

Tilen Miklavčič (2018) Jetrenjaki iz rodu Conocephalum v Sloveniji. Diplomsko delo.

Tina Mikulandra (2018) Obudimo igre preteklosti. Diplomsko delo.

Nikola Milošević (2018) Stališča učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole v Sloveniji in na Češkem. Magistrsko delo.

Anja Mislej (2018) Zdravje mladostnikov po namestitvi v vzgojni zavod. Magistrsko delo.

Anja Mlakar (2018) Partnerski odnos vrtca in staršev – kazalnik kakovosti družinskega branja. Diplomsko delo.

Maša Mlinarič (2018) Likovno raziskovanje v opártu. Magistrsko delo.

Karmen Mlinar (2018) Elgrid Messner, Daniela Worek and Mojca Peček (Eds), Teacher Education for Multilingual and Multicultural Settings, Graz: Leykam, 2016; 199 pp.: ISBN 978-3- 7011-0361-4. CEPS Journal, 8 (1). str. 211-216. ISSN 1855-9719

Manca Mugerli (2018) Vključevanje slike v grafiko. Diplomsko delo.

Sabina Mulec (2018) Izvajanje dodatne strokovne pomoči specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v osnovni šoli in njihovo sodelovanje z učitelji. Magistrsko delo.

Nina Mulej (2018) Zastopanost slovenske ljudske pesmi v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole v mestnem in podeželskem okolju. Magistrsko delo.

Tanja Murn (2018) Vloga antioksidantov in selenovih spojin v listih navadne (Fagopyrum esculentum) in tatarske (Fagopyrum tataricum) ajde na prenos in učinke živega srebra vzdolž prehranjevalne verige. Magistrsko delo.

Špela Mur (2018) Raba slikanice brez besedila. Diplomsko delo.

N

Anja Nadvešnik (2018) Določanje tirnice umetnih satelitov in meteorjev s stereoskopskimi meritvami. Diplomsko delo.

Irena Nančovska Šerbec in Špela Cerar in Alenka Žerovnik (2018) Developing computational thinking through games in scratch. V: National Conference on Education and Research in the Information Society, 2018, Sofia.

Mia Nardin Žagar (2018) Tri generacije šolskih beril in tematik v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Tadeja Nemanič (2018) Stili spoznavanja in učenje matematike s fizičnimi ter virtualnimi pripomočki. Magistrsko delo.

Roberta Noemi (2018) Učenje v supervizijskem procesu s poudarkom na razvoju kritičnega mišljenja. Magistrsko delo.

Mojca Novak (2018) Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nejc Novak (2018) Usnjarstvo v Domžalah kot družboslovna vsebina v 4. razredu devetletne osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Novak (2018) Dejavnosti v gozdu za predšolske otroke prvega starostnega obdobja. Diplomsko delo.

Petra Novak (2018) Izrazne zmožnosti barve in oblike. Diplomsko delo.

Rebeka Novak (2018) Samosupervizija reflektirajočega praktika. Magistrsko delo.

Maruša Novljan (2018) Poučevanje predmeta naravoslovje in tehnika v 4. In 5. razredu osnovne šole na prostem v okolici šole. Magistrsko delo.

Ines Nuić (2018) Povezovanje makroskopske in submikroskopske ravni pri razumevanju osnovnih kemijskih pojmov z uporabo spletno podprtih učnih materialov. Doktorska disertacija.

O

Petra Obadič (2018) Kakovost v slovenskih vrtcih. Diplomsko delo.

Marko Obid (2018) Konveksne funkcije. Magistrsko delo.

Nina Oblak (2018) Medpredmetno povezovanje matematike in glasbe v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Ocvirk (2018) Razvijanje predbralnih in predpisalnih zmožnosti s pomočjo slikanice. Diplomsko delo.

Maja Odar in Barbara Vindiš in Maša Čuk Gaber (2018) Moj vodič * za pripravo na pisni in ustni preizkus znanja. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Miha Okorn (2018) Ugotavljanje matematične pismenosti pri učencih v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Urška Omahna (2018) Glasbene dejavnosti kot pomoč učencu s čustvenimi in z vedenjskimi težavami. Magistrsko delo.

Anja Oset (2018) Angažirani plakat 80ih in 90ih let 20. stoletja na Slovenskem. Diplomsko delo.

Špela Osolnik (2018) Prehranska pismenost čeških osnovnošolcev. Diplomsko delo.

Ajda Oven Brecelj (2018) Stališča učenk in učencev 1. in 5. razreda o vlogah moških in žensk v sodobni družbi. Magistrsko delo.

P

Barbara Pajk (2018) Primerjalni vidiki tehnološke pismenosti učiteljev in bodočih učiteljev tehnike in tehnologije. Magistrsko delo.

Sandra Palcich (2018) Izvajanje eksperimentov in odnos učencev do fizike. Diplomsko delo.

Ana Palovšnik (2018) Diferenciacija bralne značke v tretjem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Urška Pančur (2018) Zanimanje učencev Kamnika za uporabne rastline, njihova samopodoba in stališča do drog. Magistrsko delo.

Suzana Panić (2018) Slikopisi Anje Štefan v tipni obliki. Diplomsko delo.

Klara Papež (2018) Zastopanost fizikalnih vsebin v vrtcu. Diplomsko delo.

Mojca Paradiž (2018) Stališča predšolskih otrok do otrok s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Valentina Pavlič (2018) The question of the collaboration between baroque sculptor Joseph Straub and baroque painter Valentin Metzinger: some circumstances about the altars in Taborsko (Croatia), Malečnik, Slovenska Bistrica and Rogatec (Slovenia). Axios, Student journal for Archaeology and History of art, 3 . str. 88-105. ISSN 2545-4285

Valentina Pavlič (2018) The statue of Saint John of Nepomuk from the Slivnica Mansion Park - overlooked work of Joseph Straub. Podravina, 17 (33). str. 97-105. ISSN 1848-8854

Jerneja Pavlin (2018) Editorial, Experiments in physics teaching and learning. CEPS Journal, 8 (1). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Neža Pavli (2018) Prepoznavanje in odziv vzgojiteljev ter strokovnih delavcev na težavno vedenje otrok v predšolskem odbobju. Magistrsko delo.

Mojca Pečar (2018) Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija.

Mojca Peček Čuk in Karmen Mlinar (2018) Teorija vzgoje s pedagoško prakso: študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika razrednega pouka. [Učno gradivo]

Valerija Pegam (2018) Likovni prostor v abstraktnem ekspresionizmu. Diplomsko delo.

Anja Pencelj (2018) Delo strokovnih delavcev z otrokom s cistično fibrozo v vrtcu in osnovni šoli. Magistrsko delo.

Liza Penov (2018) Primerjava tehniških predmetov v javni ter alternativnih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Sandra Pentek (2018) Profil bralnih zmožnosti prekmurskih učencev iz eno- in dvojezične osnovne šole na začetku drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Magistrsko delo.

Jasmina Perko (2018) Samopodoba romskih učencev in njihov odnos do šole in učenja v novomeških osnovnih šolah. Magistrsko delo.

Tina Perše (2018) Liouvilleova števila. Diplomsko delo.

Ana Petek (2018) Hamiltonska povezanost Cayleyjevih grafov komutativnih grup. Magistrsko delo.

Julija Petek (2018) Formativno samopreverjanje z rubrikami pri matematiki. Diplomsko delo.

Tomaž Petek (2018) Socialne in funkcijske zvrsti v slovenskem jezikoslovju. Jezikoslovni zapiski: glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, 24 (2). str. 55-67. ISSN 1581-1255

Aleš Peternelj (2018) Vključevanje vsebin o bioplastiki v pouk kemije v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Polona Peternelj (2018) Uresničevanje glasbenih projektov v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Vilma Peternel (2018) Likovno-jezikovna primerjava likovnega razvoja trojčic od 1. do 12. leta starosti. Magistrsko delo.

Vanessa Pipan (2018) Izdelava mobilnih aplikacij med učenci drugega triletja osnovne šole s programom App Inventor. Magistrsko delo.

Anja Pirc (2018) Primerjava sodelovanja javnega in zasebnega vrtca z institucijami v lokalni skupnosti. Diplomsko delo.

Špela Pirc (2018) Merske karakteristike slovenskega prevoda vprašalnika "The Swal-QOL". Magistrsko delo.

Polona Pirš (2018) Razvijanje socialnih veščin učenke 3. razreda z Aspergerjevim sindromom znotraj razreda. Magistrsko delo.

Eva Pivk (2018) Vsebine gospodinjstva v Waldorfski osnovni šoli. Diplomsko delo.

Eva Planinšek (2018) Vpliv joge na gibalne sposobnosti otrok v 1. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Helena Plazl (2018) Vsakdanje življenje ljudi po 65. letu. Magistrsko delo.

Monika Plemen (2018) Abjektno telo v mojem slikarstvu. Diplomsko delo.

Nadja Plestenjak (2018) Vpliv fonomimične metode na stopnjo govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Mija Plevnik (2018) Prostovoljsko delo dijakov z učenci z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Mateja Podgorelec (2018) Zaznavanje in doživljanje kolegialnih hospitacij pri strokovnih delavcih v vrtcih. Magistrsko delo.

Anja Podlogar (2018) Interakcija med sliko in fotografijo v likovni ustvarjalnosti učencev 9. razreda. Magistrsko delo.

Ajda Podobnik (2018) Mnenje vzgojiteljev o dejavnostih v naravnem okolju z otroki s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Marta Pogačar (2018) Izkustveno učenje v vrtcu ob izdelkih iz Fimo mase. Diplomsko delo.

Irena Pohleven (2018) Kurikularna uspešnost dečka z diagnozo Aspergerjevega sindroma na treh področjih dejavnosti v oddelku vrtca. Diplomsko delo.

Alenka Polak in Ana Barle (2018) Primary school teachersʼ self-perceptions of teamwork skills and teamwork practice in Slovenia. V: 13th Alps Adria Psychology Conference, 27th - 29th Sept. 2018, University of Ljubljana, Department of Psychology.

Lucija Polenik (2018) Igra in razvijanje socialnih veščin pri otrocih z Aspergerjevim sindromom. Magistrsko delo.

Anja Poles (2018) Poklicna orientacija z vidika šolskih svetovalnih delavcev in predlog programa poklicne orientacije. Magistrsko delo.

Matjaž Poljanšek (2018) Slavko Gaber and Veronika Tašner (Eds.), The future of school in the societies of work without work [in Slovene: Prihodnost šole v družbah dela brez dela], Faculty of Education: Ljubljana, 2017; 207 pp.: ISBN: 978-961-253-204-8. CEPS Journal, 8 (2). str. 143-149. ISSN 1855-9719

Urška Poljšak (2018) Pomen pravljic za spodbujanje čustvenega razvoja otrok ob vstopu v šolo. Magistrsko delo.

Eva Pondrk (2018) Manipuliranje z živimi organizmi v sliki. Diplomsko delo.

Suzana Poropat (2018) Stališča učiteljev razrednega pouka in svetovalnih delavcev o zlorabah otrok. Magistrsko delo.

Lučka Postružin (2018) Pogledi strokovnih delavcev Vrtca Ledina na pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Magistrsko delo.

Ana Potočnik (2018) Subjektivna ocena kakovosti življenja žensk z multiplo sklerozo. Magistrsko delo.

Robert Potočnik in Iztok Devetak (2018) Razlike v zanimanju in znanju o materialih likovnih del med prihodnjimi učitelji kemije, razrednega pouka in likovne pedagogike. CEPS Journal, 8 (4). str. 109-130. ISSN 1855-9719

Andreja Potokar (2018) Spoznavanje okroglih in oglatih oblik v skupini od 2- do 3-letnih otrok. Diplomsko delo.

Nina Potrč (2018) Nove naloge razrednih učiteljev pri obravnavi umetnostnega besedila in njihova diferenciacija v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Erika Potrebuješ (2018) Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka. Magistrsko delo.

Tamara Prajndl (2018) Pravljice kot učno gradivo za spodbujanje samopodobe učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Katarina Praprotnik (2018) Stališča vzgojiteljev in staršev do bralne značke v vrtcu. Diplomsko delo.

Urška Praznik (2018) Znanje irskih osnovnošolcev o evoluciji človeka. Magistrsko delo.

Maša Prelogar (2018) Primerjava doživljanja knjige in filma Matilda pri učencih 5. razreda. Magistrsko delo.

Lara Prettner (2018) Od ideje do izdelka v procesu izdelave in preizkušanja motorične table. Diplomsko delo.

Špela Primar (2018) Odnos staršev in vzgojiteljev do vključevanja živil z več sladkorja v prehrano otrok. Diplomsko delo.

Nastja Pugelj (2018) Poučevanje učnih vsebin veter in kroženje vode z namiznimi didaktičnimi igrami v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Jakob Puh (2018) Sitotisk v osnovni šoli. Diplomsko delo.

David Pungert (2018) Odboj svetlobe na obarvanih površinah. Magistrsko delo.

Janez Puntar (2018) Funkcije več spremenljivk: primeri in protiprimeri. Diplomsko delo.

Jernej Pustoslemšek (2018) Odnos dijakov do sodobne umetnosti pri likovni umetnosti v gimnaziji. Magistrsko delo.

Maja Pušenjak (2018) Poučevanje slovnice pri pouku angleščine v četrtem in petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

R

Iva Rajović (2018) Dolgčas kot zaščita pred s smrtjo povezano tesnobo – pristop teorije upravljanja groze. Magistrsko delo.

Eva Rak (2018) »Križanke v jeseni« - Rihard Jakopič. Diplomsko delo.

Maja Ramšak (2018) Pomen socialnega marketinga za uspešnost komunikacijskih kampanj. Magistrsko delo.

Laura Raspor (2018) Dejavniki in doživljanje stresa pri učiteljih razrednega pouka. Magistrsko delo.

Katja Ratej (2018) Motiv družine in problemske tematike v zbirki Anica Dese Muck. Magistrsko delo.

Maja Ravnikar (2018) Logoped surdopedagog v mobilni specialno-pedagoški službi. Magistrsko delo.

Lucija Razinger (2018) Stališča osnovnošolcev do kačjih pastirjev. Diplomsko delo.

Marko Razpet (2018) Kvadratne, kubične in kvartične enačbe: študijsko gradivo: zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2018) Plemljeva najplodnejša leta in časopisje: študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2018) Vincenc Borštner Plemljev gimnazijski profesor: študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Polonca Repovž (2018) Znanje predšolskih otrok o ekologiji gozdnih živali. Magistrsko delo.

Sara Resnik (2018) Soočanje očetov z ločitvijo. Magistrsko delo.

Vanja Resnik (2018) Nadarjeni učenci pri pouku družbe v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nika Ribarič (2018) Uporaba komunikacijske matrike pri predšolskih otrocih v starosti od 1. do 3. leta. Diplomsko delo.

Tina Ris (2018) Osveščenost učencev o piktogramih na pogosto uporabljenih živilih. Diplomsko delo.

Vesna Rižnik (2018) Trening konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Žan Rode (2018) Učinkovitost učenja s pomočjo učbenika v 7. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Veronika Rogelj (2018) Uporabnost strukturiranih tehnik umetnostne terapije pri socialno pedagoškem delu z mladostniki v vzgojnem zavodu. Diplomsko delo.

Bojana Ropret (2018) Optične lastnosti skorje pri izbranih grmovnih vrstah. Magistrsko delo.

Nika Rosman (2018) Vključevanje risarskih pripomočkov v pouk Likovne umetnosti v 9. razred osnovne šole. Magistrsko delo.

Peter Rot (2018) Avdio deskripcija kot prilagoditev za osebe s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

Špela Rous (2018) Pristop k poučevanju likovne umetnosti za otroke s primanjkljaji na posameznem učnem področju. Magistrsko delo.

Barbara Rovšek in Kristina Angelov Troha in Sašo Žigon (2018) Kresnička je v 2. in 3. razredu merila čas s peščeno uro. Naravoslovna solnica, 23 (1). str. 6-10. ISSN 1318-9670

Melita Rožič (2018) Zborovsko petje v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Tanja Rudolf (2018) Pomoč z likovno umetnostjo kot opora pri vstopu v tretje življenjsko obdobje. Magistrsko delo.

Jože Rugelj in Matej Zapušek (2018) Innovative and flexible forms of teaching and learning with information and communication technologies. V: National Conference on Education and Research in the Information Society, 2018, Sofia.

Nika Rupel (2018) Začetno učenje elektronike ob podpori okolja Arduino. Magistrsko delo.

Maruša Rupert (2018) Primerjalna analiza Roalda Dahla: Gravža in Andreja Rozmana Roze: Mali rimski cirkus. Magistrsko delo.

Sandra Rusec Belaj (2018) Učinkovitost treninga delovnega spomina z računalniškim programom Jungle Memory pri učencih v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

S

Suzana Sadar (2018) Fizična aktivnost in kvaliteta življenja starostnikov. Diplomsko delo.

Martina Salamon (2018) Formativno spremljanje znanja pri matematiki. Magistrsko delo.

Matej Sande in Simona Šabić (2018) The importance of drug checking outside the context of nightlife in Slovenia. Harm reduction journal, 15 (2). str. 1-8. ISSN 1477-7517

Alisa Selan (2018) Doživljanja staršev otrok z učnimi težavami. Magistrsko delo.

Nina Sever (2018) Poučevanje o medkulturnosti v okviru predmeta družba. Magistrsko delo.

Katrin Sevšek (2018) Samostojnost prvošolcev pri šolskem delu in pri skrbi zase. Magistrsko delo.

Ema Simonič (2018) Fazni model profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Ana Skalar (2018) Neformalno učenje angleškega jezika v lokalnem okolju. Magistrsko delo.

Tatjana Skerlep (2018) Odraščanje ob sorojencu z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Urška Skobe (2018) Biblioterapija kot del vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu. Diplomsko delo.

Ajda Skrbinšek (2018) Odnos med barvo in simboli v likovni ustvarjalnosti devetošolcev. Magistrsko delo.

Darja Skribe Dimec (2018) [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, 23 (1). str. 2. ISSN 1318-9670

Marko Slapar (2018) Zapiski predavanj iz funkcij več spremenljivk. [Učno gradivo] (Neobjavljeno)

Miha Slapničar in Iztok Devetak (2018) Naravoslovje - kemijske vsebine: za študente razrednega pouka: teoretične osnove in navodila za terenske vaje. [Učno gradivo]

Miha Slapničar in Vesna Ferk Savec in Iztok Devetak (2018) Naravoslovje v forenziki in športu: teoretične osnove in navodila za laboratorijske vaje. Univerzitetni/visokošolski učbenik z recenzijo. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Miha Slapničar in Valerija Tompa in Saša A. Glažar in Iztok Devetak (2018) Fourteen-year-old students' misconceptions regarding the sub-micro and symbolic levels of specific chemical concepts. Journal of Baltic science education, 17 (4). str. 620-632. ISSN 2538-7138

Marija Slevc (2018) Plesne dejavnosti in dinamika v skupini predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Tjaša Sotlar (2018) Institucionalno nasilje v obporodni skrbi. Magistrsko delo.

Ines Stajan (2018) Spletno nasilje: nova oblika medvrstniškega nasilja. Magistrsko delo.

Ines Stamcar (2018) Pomoč učencu s težavami pri avtomatizaciji postopka pisnega množenja in deljenja v šestem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Zora Stančič (2018) NINA KOŽELJ - dekle s kladivom v torbici. V: Nina Koželj: Velika Gospa, 10 Jan - 16 Feb 2018, Ljubljana, Pedagoška fakulteta. (Neobjavljeno)

Alenka Stanonik (2018) Vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano. Diplomsko delo.

Sandra Starešinič (2018) Vrednotenje upoštevanja principov zelene kemije pri eksperimentalnem delu v osnovni šoli metodo Zelene zvezde. Magistrsko delo.

Nina Steklasa (2018) Pristop k reševanju šolskega osipa – primer Danske. Magistrsko delo.

Alenka Stražar (2018) Učna diferenciacija in individualizacija eksperimentalnega dela pri pouku kemije v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Petra Stražar (2018) Primerjava pouka družboslovja na razredni stopnji v Sloveniji in španski Andaluziji. Magistrsko delo.

Nina Strgar (2018) Socialna vključenost in podpora starostnikom v družinskih domovih na Hrvaškem. Magistrsko delo.

Toma Strle (2018) Looping minds: how cognitive science exerts influence on its findings. Interdisciplinary description of complex systems, 16 (4). str. 533-544. ISSN 1334-4676

Adela Strniša (2018) Poučevanje strategij zapisovanja v šoli. Magistrsko delo.

Katarina Sučič (2018) Uporaba IKT v muzejski pedagogiki. Magistrsko delo.

Ana Suhadolnik (2018) Vloga razrednika na predmetni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Tamara Sunarić (2018) Začetno opismenjevanje učenca priseljenca v prvem razredu. Magistrsko delo.

Janja Sunčič (2018) Kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju z njihove perspektive. Magistrsko delo.

Primož Susman (2018) Vpliv lastnosti tekočine in cevi na pretakanje skozi natego. Magistrsko delo.

Š

Romana Šarec (2018) Izražanje čustev pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure. Magistrsko delo.

Eva Šebjanič (2018) Primeri dobre prakse pouka na prostem v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Magistrsko delo.

Miklavž Šef (2018) Model regulacije vrtljajev gredi turbinskega motorja z dušilno loputo. Magistrsko delo.

Maša Šeme (2018) Primerjava dnevne rutine v slovenskem in finskem mednarodnem vrtcu. Diplomsko delo.

Sara Šenica (2018) Otroci priseljenci in medkulturne razlike na razredni stopnji. Magistrsko delo.

Polona Šenkinc (2018) Laplaceova transformacija in linearne diferencialne enačbe. Magistrsko delo.

Katarina Šifrer (2018) Didaktični vidiki dela z nadarjenimi učenci pri pouku matematike. Magistrsko delo.

Lea Šifrer (2018) Usmerjene glasbene dejavnosti za otroke 1. starostnega obdobja. Diplomsko delo.

Neža Šipelj (2018) Učenje angleščine s pomočjo glasbenih dejavnosti na predšolski stopnji. Diplomsko delo.

Katja Širca (2018) Motivacija in učinki prostovoljstva pri osnovnošolskih učencih prostovoljcih. Magistrsko delo.

Saša Širnik (2018) Učinkovitost zapomnitve informacij z uporabo slovenskega znakovnega jezika pri slišečih učencih. Magistrsko delo.

Blanka Šiško (2018) Uporaba lego kock pri socialno pedagoškem delu s socialno ogroženimi otroki. Magistrsko delo.

Špela Škerbec (2018) Prek čutil do ustvarjalnega giba v gozdu. Diplomsko delo.

Karin Šket in Sara Bensa in Polona Gradišek (2018) Character strengths in romantic relationships. V: European Conference on Positive Psychology, 27 - 30 Jun 2018, Budapest, Hungary.

Martina Škoflek (2018) Interakcija med otrokom in materjo: analiza posnemanja prozodičnih elementov govora pri dojenčku v prvem letu življenja. Magistrsko delo.

Sebastjan Škrjanc (2018) Merilni sistem za določitev izkoristka dvotaktnega motorja. Magistrsko delo.

Tamara Škvorc (2018) Literarna analiza štirih antologij (Čudežni vrt, Drevo pravljic, Pravljični cvet, in Zlata ptica). Diplomsko delo.

Ina Šmalc (2018) Razredna klima, kot jo zaznavajo in si jo želijo učitelji v različnih fazah profesionalnega razvoja. Magistrsko delo.

Primož Šparl (2018) Logika in množice : študijsko gradivo. [Učno gradivo] (Neobjavljeno)

Primož Šparl (2018) Abstraktna algebra : študijsko gradivo. [Učno gradivo] (Neobjavljeno)

Mojca Špende (2018) Učenje z raziskovanjem in barve tekočekristalnega zaslona. Magistrsko delo.

Matej Špoljar (2018) Uporaba mobilnih aplikacij pri spektralni analizi glasbil. Diplomsko delo.

Nuša Štefanič (2018) Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih, katerih prvi jezik je italijanščina. Magistrsko delo.

Andrejka Štenkler (2018) Uporaba gline v procesu podpore dolgotrajno brezposelni osebi. Magistrsko delo.

Blanka Štorgel (2018) Mehanski vmesniki in nastajanje kiparskega dela. Diplomsko delo.

Janja Štrbenk (2018) Pouk slovenščine v računalniški učilnici. Magistrsko delo.

Neja Štromajer (2018) Poznavanje alergijskih bolezni med učenci 6. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Sandra Šunkar (2018) Ustvarjalne tehnične dejavnosti z uporabo lesenih profilov z otroki starimi 5-6 let. Diplomsko delo.

Nina Šuštar (2018) Razvijanje tehnološke pismenosti pri otrocih, starih od 4 do 6 let ob projektih iz odpadne embalaže. Diplomsko delo.

Ana Šutar (2018) Stiska posameznika v neoliberalizmu : analiza neoliberalne ideologije v literaturi za samopomoč. Magistrsko delo.

T

Ksenija Tajnšek (2018) Odnos osnovnošolcev v Savinjski dolini do biologije in njihovo znanje o procesu fotosinteze. Magistrsko delo.

Jerneja Terčon (2018) Odkrivanje in celostna specialno pedagoška diagnostična ocena petletnih otrok z razvojno motnjo koordinacije. Doktorska disertacija.

Žan Ternik (2018) Učna analitika v izobraževalnih računalniških igrah. Diplomsko delo.

Marina Tomažič (2018) Izrek o metulju in porizem o tetivnih štirikotnikih. Magistrsko delo.

Tjaša Tomažič (2018) Doživljanje in razumevanje bolezni in hospitalizacije v zgodnjem in srednjem otroštvu. Magistrsko delo.

Ines Tomažin (2018) Vzgojiteljeva pripravljenost izvajanja programov za spodbujanje rezilientnosti otrok. Diplomsko delo.

Sara Tomažin (2018) Gibalna ustvarjalnost pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure. Magistrsko delo.

Tadeja Tomlje (2018) Anksioznost učencev pri pouku angleščine. Magistrsko delo.

Maja Toplak Primc (2018) Stališča vzgojiteljev do področja matematika v Kurikulumu za vrtce. Magistrsko delo.

Gregor Torkar (2018) Cvetni prah, pelod, pelodna zrna. Naravoslovna solnica, 23 (1). str. 36. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2018) Barbara Bajd: Kranjska sivka: čebelica, od kod in kam? Založba Hart, Ljubljana, 2018. Naravoslovna solnica, 23 (1). str. 38. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar in Manja Veldin in Saša Glažar in Anja Podlesek (2018) Why do plants wilt? Investigating studentsʼ understanding of water balance in plants with external representations at the macroscopic and submicroscopic levels. Eurasia : journal of mathematics & technology education, 14 (6). str. 2265-2276. ISSN 1305-8223

Tjaša Travižan (2018) Uporaba naravnih materialov pri grafiki v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Vesna Trček (2018) Razstavna dejavnost v vrtcu. Diplomsko delo.

Lucija Treven (2018) Učna pot v Rovtah. Magistrsko delo.

Melisa Tršan (2018) Sodobna digitalna tehnologija in preživljanje prostega časa učencev. Magistrsko delo.

Špela Tršinar (2018) Spodbujanje pripovednih sposobnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in/ali odstopanji v motoričnem razvoju. Magistrsko delo.

Janja Trunk (2018) Strah učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami pri predmetu šport. Magistrsko delo.

Vesna Turičnik (2018) Dejavniki poklicnega stresa: primerjalna študija med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi in učitelji v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Lea Turk (2018) Ugotavljanje napačnih predstav učencev o razvrščanju živali med nevretenčarje in vretenčarje. Diplomsko delo.

U

Irena Uljančič (2018) Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Damjana Urbar (2018) Strategije pomoči učencem z dispraksijo pri pouku likovne umetnosti. Magistrsko delo.

Bogdan Urdih (2018) Nekonvencionalni načini poučevanja rekurzije. Magistrsko delo.

Timea Urdih (2018) Vpliv ketogene diete na telesno maso in počutje. Diplomsko delo.

Maja Urekar (2018) Sodelovanje med centrom za socialno delo, izvorno in rejniško družino otroka. Magistrsko delo.

Vanesa Urek (2018) Stališča staršev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju. Magistrsko delo.

Ines Uršnik (2018) Priprava učnih gradiv za poskus fermentacije boze – pijače iz žit. Magistrsko delo.

V

Ana Varjačič (2018) Vloga šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju duševnih stisk mladih. Magistrsko delo.

Maja Vatovec (2018) Doživljanje izzivov starševstva in sodelovanje z učitelji v kontekstu otrokove motnje pozornosti in hiperaktivnosti. Magistrsko delo.

Mateja Velušček (2018) Sobivanje risbe in slike ter papir kot temeljni nosilec podobe. Diplomsko delo.

Mateja Verbanec (2018) Izvedba nareka pri slovenščini v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Tajda Vidič (2018) Planinski športni dnevi z medpredmetnim povezovanjem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju na Tolminskem. Magistrsko delo.

Vanja Vidmar (2018) Predopismenjevanje v Sloveniji in na Majorki. Magistrsko delo.

Maša Viršček (2018) Analiza diskurza forumov na temo evropske begunske krize. Magistrsko delo.

Nuša Vogrin (2018) Mreža služb na področju brezdomstva v Mariboru. Magistrsko delo.

Sandra Voh (2018) Primerjalna analiza izbranih slovenskih in srbskih ljudskih pravljic. Diplomsko delo.

Klara Volaj (2018) Materialni pogoji za poučevanje športa v 1. in 2. triletju osnovnih šol v Ljubljani in njeni bližnji okolici. Magistrsko delo.

Maja Volek Potočar (2018) Tema otrok s posebnimi potrebami v izbranih delih slovenske pisateljice Helene Kraljič. Diplomsko delo.

Saša Voler (2018) Obravnava otroka z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem po programu It Takes Two to Talk. Magistrsko delo.

Doris Vouri (2018) Zaznavanje in doživljanje ovir, problemov ter konfliktov pri timskem delu v odnosu do delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v razvojnih oddelkih vrtca. Magistrsko delo.

Ingrid Vrabl (2018) Model podpore na delovnem mestu pri osebi z Aspergerjevim sindromom. Magistrsko delo.

Marko Vrbec (2018) Vsebinska analiza nacionalnega preverjanja znanja iz biologije 2017. Diplomsko delo.

Ana Vrečar (2018) Tekmovalnost atletov na šolskem in športnem področju. Diplomsko delo.

Maša Vrtačnik (2018) Obravnava izbranih kratkih sodobnih pravljic z motivom strahu. Diplomsko delo.

Filip Vurnik (2018) Body art kot navdih za osebno umetniško ustvarjanje. Diplomsko delo.

Z

Maja Zagradišnik (2018) Znanje učencev pri aritmetiki v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Jana Zajc (2018) Vzpostavljanje discipline v sodobni osnovni šoli. Diplomsko delo.

Petra Zajc (2018) Razvijanje tehnološke pismenosti otrok starih 4-6 let s pomočjo večfunkcijske igrače. Diplomsko delo.

Maja Zakrajšek (2018) Prostorske predstave pri matematiki v 5. razredu. Magistrsko delo.

Jona Zalar (2018) Prilagoditve pouka tehnike in tehnologije učencem z učnimi težavami. Magistrsko delo.

Teja Zalar (2018) Neformalno prehransko izobraževanje študentov. Diplomsko delo.

Maja Zalaznik (2018) Poučevanje zvoka z didaktičnimi igrami v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nika Založnik (2018) Značilnosti branja in pripovedovanja pravljic v predšolskem obdobju - študija primera pravljic Anje Štefan. Diplomsko delo.

Nina Založnik (2018) Vloga vzgojitelja pri obravnavi problemske tematike smrt in metode obravnave v vrtcu. Diplomsko delo.

Barbara Zaman (2018) Razumevanje kemijskih reakcij na ravni delcev pri devetošolcih. Magistrsko delo.

Tjaša Zamida (2018) Znanje učencev 7., 8. in 9. razreda osnovne šole o evoluciji človeka. Diplomsko delo.

Helena Zanjko (2018) Zaznavanje in stališča predmetnih učiteljev v Pomurju na področju timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. Magistrsko delo.

Natalija Zdovc (2018) Uporaba metode napovej-opazuj-razloži pri obravnavi temperature in toplote v 4. in 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Danica Zec (2018) Pomoč z likovno umetnostjo osebam z motnjami v duševnem razvoju s pridruženimi čustveno-vedenjskimi težavami. Magistrsko delo.

Sandra Zelko Sitar (2018) Sprostitvene dejavnosti za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju v času podaljšanega bivanja. Magistrsko delo.

Ana Zgonc Možina (2018) Analiza in vrednotenje spletnih orodij za sprotno preverjanje znanja. Magistrsko delo.

Sanja Zgonec (2018) Odpravljanje neenakosti med spoloma na osnovnih šolah v Gambiji. Magistrsko delo.

Darja Zorc Maver (2018) Youth in extremely difficult life situations. American International Journal of Social Science, 7 (3). str. 74-78. ISSN 2325-4165

Eva Zore (2018) Odnos razrednih učiteljev do poučevanja glasbene umetnosti v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Špela Zorman (2018) Analiza vsebinskih povezav med predmetoma gospodinjstvo in kemija v osnovni šoli s pomočjo pojmovnih zemljevidov. Diplomsko delo.

Neja Zupanc (2018) Bralno razumevanje učencev z intelektualnimi primanjkljaji in uporaba sobesedila. Magistrsko delo.

Nina Zupanc (2018) Pomen zunanjih preverjanj znanja iz vidika učiteljev kemije v slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Lea Zupančič (2018) Slikaniški projekt s Kozlovsko sodbo v Višnji Gori. Magistrsko delo.

Marta Zupančič (2018) Ocena naravovarstvenega pomena ekstenzivnih travnikov na podlagi vrstne pestrosti dnevnih metuljev in kukavičevk v Beli krajini. Magistrsko delo.

Tanja Zupančič (2018) Stališča učiteljev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju. Magistrsko delo.

Urša Zupan (2018) Doživljanje mater ob rojstvu otroka z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Ž

Nives Žabkar (2018) Stališča učencev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju. Magistrsko delo.

Miha Žarn (2018) Formativno spremljanje s skriptami. Diplomsko delo.

Mateja Železnik (2018) Učiteljeva in učenčeva stališča do matematičnih nalog pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega razreda. Magistrsko delo.

Urška Žerak in Mojca Juriševič (2018) Teachersʼ attitudes towards evidence-based teaching: a comparison between attitudes of pre-service and in-service primary education teachers. V: 13th Alps Adria Psychology Conference, 27th - 29th Sept. 2018, University of Ljubljana, Department of Psychology.

Petra Žgajnar (2018) Vloga ravnatelja pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu. Magistrsko delo.

Estera Žibert (2018) Značilnosti čustvovanja mladostnikov v vzgojnem zavodu. Magistrsko delo.

Urša Žitko (2018) Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah za učno šibkejše učence. Magistrsko delo.

Tea Žmavčič (2018) Izvedba in evalvacija eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri izbirnem predmetu organizmi v naravi in umetnem okolju. Magistrsko delo.

Karmen Žugič (2018) Nekateri geometrijski problemi z lestvijo. Magistrsko delo.

Jelka Županec (2018) Nabori nestandardnih kock s standardno porazdeljeno vsoto pik. Magistrsko delo.

Urša Župec (2018) Analiza nalog s področja gibanja na tekmovanju Čmrlj v šolskem letu 2017/2018. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen sre. 20. feb. 2019 01:23:33 CET.