[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2017

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Število vnosov: 597.

A

Špela Adam (2017) Uporaba metode igre na področju obravnave zasvojenosti. Magistrsko delo.

Filip Agatić (2017) Sensory information gating during perparatory control over emotional actions. Magistrsko delo.

Nina Ajdič (2017) Pomoč vrtca družini. Diplomsko delo.

Lavra Ambrož (2017) Razlika med površinsko in globinsko geometrijo v slikarstvu. Diplomsko delo.

Alja Andromako (2017) Vpliv sovrstnikov na odločitve srednješolcev o prehranjevanju. Diplomsko delo.

Kaja Antončič (2017) Seznanjenost dijakov s tveganji za spolno prenosljive okužbe. Magistrsko delo.

Ana Arh (2017) Poučevanje biologije z uporabo elektronskega učbenika. Magistrsko delo.

Eva Arh (2017) Jezikovna usposobljenost učiteljev na razredni stopnji. Magistrsko delo.

Sara Arko (2017) Učinkovitost direktnega pristopa pri poučevanju matematike. Magistrsko delo.

Ossi Autio in Janez Jamšek in Milan Gabršek (2017) Studentsʼ attitudes towards craft and technology in the context of Finnish and Slovenian comprehensive schools. Techne Series, 24 (1). str. 17-28. ISSN 1893-1774

Doris Avbelj (2017) Motiv družine v antologiji Svetlanine pravljice. Diplomsko delo.

Stanislav Avsec in Klavdija Modic (2017) The influence of individual differences on technical creativity in Slovenian K-9 students. Journal of Technology and Information Education , 9 (2). str. 128-143. ISSN 1803-6805

Kelly Avsenik Hanson (2017) Likovne transformacije med risbo in kipom. Diplomsko delo.

Janja Avsenik (2017) Ustvarjanje z gibom v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

B

Anastazija Babič (2017) Podpora ranljivim učencem z ustvarjalnimi pristopi. Magistrsko delo.

Barbara Bajd (2017) Uvodnik. Naravoslovna solnica, 22 (1). str. 2. ISSN 1318-9670

Barbara Bajd in Lota Gasser (2017) Ali je voda v potoku čista?. Naravoslovna solnica, 22 (1). str. 12-16. ISSN 1318-9670

Mateja Balanč (2017) Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. Magistrsko delo.

Vesna Balant (2017) Stališča učiteljev do koncepta realistične matematike. Magistrsko delo.

Katja Balažic (2017) Zgodovinski pregled predšolskih ustanov hčera Marije Pomočnice v Sloveniji. Diplomsko delo.

Sabrina Barbarič (2017) Vsebine gospodinjskega izobraževanja v Grčiji, Malti, Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji. Diplomsko delo.

Katja Begelj (2017) Uporaba čuječnosti pri konfliktih v alkoholni družini. Diplomsko delo.

Nastja Beljev (2017) Samoocena strokovne učinkovitosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na stil ustvarjalnega reševanja problemov. Magistrsko delo.

Katja Bencak (2017) Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Neja Benedetič (2017) Študij formiranja grafenskih filmov in jakosti njihove sklopitve s substratom Ni(111). Magistrsko delo.

Eva Benedičič (2017) Ortogonalne krožnice. Diplomsko delo.

Lucija Benedičič (2017) Ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti pri predšolskih otrocih z avtistično motnjo. Magistrsko delo.

Sanja Berčnik in Tatjana Devjak (2017) Sodelovanje med starši in vzgojitelji v različnih konceptih predšolske vzgoje. CEPS Journal, 7 (4). str. 207-225. ISSN 1855-9719

Moira Berginc (2017) Govorno-jezikovne zmožnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v Primorsko-kraški regiji. Magistrsko delo.

Barbara Berlot (2017) Obravnava vedenja in komunikacije po načelih ABA metode pri dvojčkih z avtističnimi motnjami. Magistrsko delo.

Jana Beronja (2017) Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.

Jana Beronja in Francka Lovšin Kozina (2017) Preverjanje obrnjenega učenja pri modulu prehrana. Slavonic Pedagogical Studies Journal str. 209-217, 6 (2). str. 209-217. ISSN 1339-9055

Anja Bervar (2017) Stališča strokovnih delavcev v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Mateja Bevčič (2017) Kateri programski jezik naj sledi Scratchu? Javascript?. Magistrsko delo.

Marko Bevk (2017) Ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami. Diplomsko delo.

Maša Blaško (2017) Uporaba slovenščine pri poučevanju angleščine v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Vesna Blatnik (2017) Prilagajanje pouka športa debelim in prekomerno težkim učencem v prvem in drugem triletju. Magistrsko delo.

Sabina Blažević (2017) Žalovanje mladostnika ob smrti starša. Diplomsko delo.

Milena Mileva Blažić (2017) Junaki mladinske literature. V: O folklornih junakih : znanstveni simpozij, 24 Feb 2017, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2017) Primož Suhodolčan: Tina in medvedja moč. Tina Maze, resnična pravljica. Ljubljana: DZS, 2016.. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 81 (4). str. 485-488. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2017) Boštjan Gorenc - Pižama: sLOLvenski klasiki 1. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015.. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 81 (1/2). str. 163-166. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2017) Slovenska ljudska pravljica Deklica in piskrček (Mojca Pokrajculja, ATU 283C*) in njene literarne priredbe. Philological studies = Filološki studii = Filološke pripombe = Filologičeskie zametki = Filološke studije, 15 (1). str. 112-123. ISSN 1857-6060

Milena Mileva Blažić (2017) Medkulturni pravljični motivi na slovenskih panjskih končnicah. V: Mednarodna konferenca Jezik in kultura , 2017, Koper.

Milena Mileva Blažić (2017) Boris A. Novak: Oblike duha. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016.. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 81 (5). str. 651-654. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2017) Sreča je v knjigah, sreča je v slikanicah. V: Razstava NUK ob 100. obletnici slovenske slikanice, 3. Dec. 2017 - 28. Feb 2018, NUK, Razstavna dvorana, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2017) Zgodovinski pregled slovenske slikanice. V: Razstava NUK ob 100. obletnici slovenske slikanice, 3. Dec. 2017 - 28. Feb 2018, NUK, Razstavna dvorana, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2017) Igor Saksida in Rok Trkaj: Kla kla klasika: Mladinska knjiga, 2017.. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 81 (10). str. 1492-1495. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2017) Sreča je v knjigah in knjižnicah : intervju z dr. Mileno Milevo Blažić. Knjižničarske novice, 27 (7/8). str. 30-31. ISSN 0353-9237

Milena Mileva Blažić (2017) Julia Kristeva and the language of love in Slovenian childrenʼs literature. Socialʹnye i gumanitarnye nauki: teoriâ i praktika (1). str. 137-153. ISSN 2587-9987

Milena Mileva Blažić (2017) Rokopisi in literarni začetki Ivana Hribarja v Dramatičnem društvu v Ljubljani. Amfiteater : revija za teorijo scenskih umetnosti = Journal of performing arts theory , 5 (2). str. 102-117. ISSN 1855-4539

Milena Mileva Blažić (2017) Ivan Sivec: Resnica o Prešernu. Dob pri Domžalah: Miš, 2017.. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 81 (12). str. 1805-1808. ISSN 0038-0482

Kristina Bogataj (2017) Komunikacijski stili razrednih učiteljev: razlike med učitelji začetniki in učitelji. Magistrsko delo.

Žiga Bokal (2017) Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v družboslovju od 1. do 5. razreda. Magistrsko delo.

Eva Bolčina (2017) Učinki uporabe elektronske interaktivne knjige na zmožnosti pripovedovanja zgodbe pri gluhih in naglušnih učencih. Magistrsko delo.

Barbara Bon (2017) Rezilientnost učiteljev razrednega pouka in njihova pripravljenost za spodbujanje rezilientnosti pri učencih. Magistrsko delo.

Mojca Borin in Irena Nančovska Šerbec (2017) Analiza dejavnikov vpliva na digitalne kompetence učiteljev. V: Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Mednarodna konferenca EDUvision, 30 Nov - 2 Dec 2017, Ljubljana.

Esmeralda Božić (2017) Zlorabe otrok z motnjami v duševnem razvoju v družinskem okolju ter njihove vedenjske in čustvene težave. Magistrsko delo.

Rajka Bračun Sova (2017) Understanding Erasmus studentsʼ motivation : what directs Erasmus studentsʼ choice of destination and particular course. The new educational review : the international scientific journal founded by three universities from Czech Republic, Poland and Slovak Republic, 50 (4). str. 27-35. ISSN 1732-6729

Lara Bratec (2017) Učiteljevo zastavljanje vprašanj po branju književnega dela. Magistrsko delo.

Mirko Bratuša (2017) (Ne)prebavne motnje: skupinska kiparska razstava študentov 4. letnika Likovne pedagogike, mentor red. prof. spec. Mirko Bratuša. [Razstava/Predstava]

Mirko Bratuša (2017) O »(Ne)prebavni razstavi«. V: (Ne)prebavne motnje, 10. May - 19. May 2017, Ljubljana, Pedagoška fakulteta. (Neobjavljeno)

Mirko Bratuša (2017) Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2016/17. [Razstava/Predstava]

Mirko Bratuša in Beatriz Tomšič Čerkez in Andrej Brumen Čop in Črtomir Frelih in Tomaž Gorjup in Anja Jerčič Jakob in Roman Makše in Uršula Podobnik in Jurij Selan in Zora Stančič (2017) Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete. [Razstava/Predstava]

Selma Brdar (2017) Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci. Magistrsko delo.

Anja Bregar (2017) Razumevanje fizikalnih in kemijskih sprememb na treh ravneh predstavitve kemijskih pojmov pri študentih razrednega pouka. Diplomsko delo.

Domen Brglez (2017) Programiranje izobraževalnih iger v programu Unity. Diplomsko delo.

Katja Brinšek (2017) France Prešeren v slikaniški obliki za otroke. Diplomsko delo.

Nina Brudar (2017) Odziv male vodne leče (Lemna minor L.) na različne oblike in koncentracije selena. Magistrsko delo.

Elisa Carmen Brumat (2017) Catharsis and its relations between art, therapy and arts therapies. Magistrsko delo.

Pia Buh (2017) Spremljanje procesa pomoči z likovnimi dejavnostmi pri osebi z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Nina Burja (2017) Odnos z družinskimi člani v času zdravljenja od prepovedanih drog v Terapevtski skupnosti Sopotnica. Diplomsko delo.

Nuša Butala (2017) Hamiltonska razčlenitev grafa in otroški plesi. Diplomsko delo.

C

Katja Cegnar (2017) Bralna pismenost in bralna samopodoba učencev šestega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Valentina Celarc (2017) Pomen koordinacije za gibalno učinkovitost otrok. Diplomsko delo.

Valentina Cencič (2017) Prenos risbe v grafiko. Diplomsko delo.

Mišel Cevzar (2017) Vodenje robotske roke z metodo podpornih vektorjev in odprto kodnim elektromiografom. Magistrsko delo.

Karmen Cimermančič (2017) Nadarjeni učenci in poustvarjalne dejavnosti pri pouku književnosti v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Cimermančič (2017) Pričakovanja vzgojiteljev predšolskih otrok do staršev. Diplomsko delo.

David Croselli (2017) Obravnava učinkov upora v vodi in zraku pri pouku fizike. Magistrsko delo.

Jera Csipö (2017) Profesionalni razvoj in poklicno zadovoljstvo učiteljev in učiteljic. Magistrsko delo.

Klavdija Cvitkovič (2017) Načini vključevanja romskih otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Č

Tina Čampa (2017) Poučevanje fizikalnih in kemijskih vsebin s sošolčevo razlago v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nika Černe (2017) Rezilientnost vzgojiteljev v povezavi z njihovim profesionalnim razvojem. Diplomsko delo.

Teja Černe (2017) Ali te bom še kdaj videl? : tema smrti in žalovanja v otroški literaturi. Diplomsko delo.

Melita Čibej (2017) Odnos učencev 2. in 3. razreda do predmeta šport glede na indeks telesne mase. Magistrsko delo.

Jaka Črtalič (2017) Spremljanje aktivnosti srednje velikih zveri s pomočjo fotopasti. Diplomsko delo.

Janet Čufer (2017) Spolne zlorabe otrok: nalogah vrtca in vzgojiteljev/vzgojiteljic, ki jih nalagajo pravilnik in zakoni, ter o pravnem vidiku s perspektive državne tožilke. Diplomsko delo.

Matija Čufer in Anja Knežević (2017) Uporaba družbenih medijev za namen spodbujanja stikov iz oči v oči. Diplomsko delo.

D

Maja Dacar (2017) Vedenjski odziv jamskih in površinskih vodnih osličkov (Asellus aquaticus) na vodni tok. Diplomsko delo.

Mateja Dagarin Fojkar in Darija Skubic (2017) Prepričanja študentov predšolske vzgoje o učenju in zgodnjem poučevanju tujega jezika v Sloveniji. CEPS Journal, 7 (4). str. 85-104. ISSN 1855-9719

Dita Debeljak (2017) Vzgojni slog staršev in njihov odnos do vzgojnega delovanja vzgojiteljev v vrtcu. Magistrsko delo.

Mojca Debeljak (2017) Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in družboslovja s pristopom "Orff-Schulwerk". Magistrsko delo.

Ema Demšar (2017) Krožnost konceptualnega prostora kognitivne znanosti: med znanstvenimi in življenjskimi resničnostmi duševnosti. Magistrsko delo.

Iztok Devetak (2017) Editorial. CEPS Journal, 7 (4). str. 7-11. ISSN 1855-9719

Tadeja Deželan (2017) Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa. Magistrsko delo.

Ariana Dežman (2017) Projekt mozaik v vrtcu. Diplomsko delo.

Bea De Cecco (2017) Uporaba likovih del kot orodje pomoči z umetnostjo v procesu učne pomoči. Magistrsko delo.

Kristina Di Dio (2017) Opredelitev plesa in plesno-gibalne terapije: pregled plesnih zvrsti in njihova uporaba v plesno-gibalni terapiji v različnih državah in kulturah. Magistrsko delo.

Tjaša Dolinar (2017) Podpora mladostnikom pri prehodu iz zunajdružinske oskrbe v samostojnost. Magistrsko delo.

Tamara Donaj (2017) Poklicno izgorevanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Nataša Doutlik (2017) Ustvarjanje in konstruiranje z večfunkcijsko didaktično igračo. Diplomsko delo.

Tjaša Dovč (2017) Dostopnost javnih objektov za osebe z gibalno oviranostjo v večjih mestih gorenjske regije. Magistrsko delo.

Sara Drožđek (2017) Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo. Magistrsko delo.

Petra Družinec (2017) Evalvacija učnega pristopa za obravnavo pisnega deljenja v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Đ

Dunja Đurić (2017) Povezanost med spremljanjem televizijskih programov v angleškem jeziku in slušnim razumevanjem učencev 5. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

E

Ema Erzar (2017) Ocenjevanje govora in jezika pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

Žiga Eržen (2017) Kiparska tehnologija ulivanja skulpture v bron. Diplomsko delo.

F

Tina Fabijan (2017) Revizija rodu diplotaxis (Brassicaceae) v Sloveniji. Diplomsko delo.

Ana Ferjančič (2017) Vezava fluorescenčno označenih egerolizinov, ostreolizina A in erilizina A na in vitro kulturo diferenciranih živčnih celic in na celice človeške ustne sluznice. Diplomsko delo.

Anka Ferkolj (2017) Morfologija kože človeške ribice (Proteus anguinus anguinus). Diplomsko delo.

Vesna Ferk Savec (2017) The opportunities and challenges for ICT in science education. LUMAT , 5 (1). str. 12-22. ISSN 2323-7112

Vesna Ferk Savec in Iztok Devetak in Barbara Modec in Katarina Senta Wissiak Grm (2017) Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Znanstvena monografija. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Vesna Ferk Savec in Špela Hrast (2017) Percepcija relevantnosti sodelovanja med "šolami-univerzo-podjetji" z vidika ključnih deležnikov. V: Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Mednarodna konferenca EDUvision, 30 Nov - 2 Dec 2017, Ljubljana.

Vesna Ferk Savec in Bernarda Urankar in Maija Aksela in Iztok Devetak (2017) Prospective chemistry teachersʼ perceptions of their profession: the state of the art in Slovenia and Finland. Journal of the Serbian Chemical Society, 82 . str. 1-18. ISSN 1820-7421

Vesna Ferk Savec in Katarina Senta Wissiak Grm (2017) Development of chemistry pre-service teachers during practical pedagogical training : self-evaluation vs. evaluation by school mentors. Acta chimica slovenica, 64 (1). str. 63-72. ISSN 1318-0207

Barbara Ferlin (2017) Optične lastnosti listov in vsebnosti fitolitov v listih ječmena in pire. Magistrsko delo.

Sara Ferlin (2017) Avtomatizacija poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo. Magistrsko delo.

Katarina Fijavž (2017) Pismenost učencev 8. In 9. Razredov z motnjami branja in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja in pisanja. Magistrsko delo.

Tina Fornazarič (2017) Selitvena dinamika vrtne penice (Sylvia Borin) v Sloveniji na podlagi obročkovalskih podatkov. Diplomsko delo.

Elsa Fornero in Špela Dovžan in Ralf Köhnlein in Helena Carvalho in Cristiana Vale Pires in Matej Sande in Simona Šabić in Alberto Salomone in Helena Valente (2017) Drug checking: recommendation for a pilot implementation & technique update - RAMAN Spectroscopy. Strokovna monografija. [S. n.] , [S. l.].

Jožica Frankovič (2017) Postavljanje mej otrokom v vrtcu. Diplomsko delo.

Karin Franko (2017) Vpliv likovnega ustvarjanja na izboljšanje samopodobe osebe s poškodbo možganov. Magistrsko delo.

Teja Franko (2017) Preproste namizne igre kot modeli markovskih verig. Diplomsko delo.

Črtomir Frelih (2017) Razstava Alje Košar. V: Brez naslova, 22 Feb - 17 Mar 2017, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Črtomir Frelih in Roman Makše in Zora Stančič in Anja Jerčič Jakob (2017) Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike Mentorji: Grafika: prof. mag. Črtomir Frelih, spec. Kiparstvo: prof. mag. Roman Makše Risanje: doc. mag. Zora Stančič Slikanje: doc. mag. Anja Jerčič Jakob. [Razstava/Predstava]

Uršula Fric (2017) Morfološka analiza nevromastov pri človeški ribici. Diplomsko delo.

Manca Frlan (2017) Motiv mater otrok s posebnimi potrebami v pravljicah Grdi raček in Veveriček posebne sorte. Diplomsko delo.

Tjaša Frumen (2017) Vloga družine pri oblikovanju predstav o vrednotah in stališčih mladih o družini. Magistrsko delo.

G

Maruša Gajić (2017) Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji. Magistrsko delo.

Lea Gešman (2017) Odnos osnovnošolcev do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka. Magistrsko delo.

Marko Glavan (2017) Diedrska simetrija. Diplomsko delo.

Aljaž Glavina (2017) Kip med visokim modernizmom in pop artom. Diplomsko delo.

Tanja Gnidovec (2017) Vezava izbranih fluorescenčno označenih egerolizinov, ostreolizina A in erilizina A na in vitro kulturo nediferenciranih živčnih celic in človeške celice ustne sluznice. Diplomsko delo.

Elena Gobbo (2017) Vpliv prisotnosti psa na psihofiziologijo osebe med opravljanjem kognitivne naloge. Magistrsko delo.

Claudia Gogala (2017) Otrokova izkušnja smrti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Mateja Golc (2017) Zimski tabor za predšolske otroke. Diplomsko delo.

Ana Gorenc (2017) Izvenšolsko okolje kot pomemben dejavnik znanja angleškega jezika: primerjava Slovenije in Nizozemske. Magistrsko delo.

Anja Goričan (2017) Vpliv gojenja živali na odnos do njih pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Barbara Gorše (2017) Primerjalna analiza izbranih slovenskih in hrvaških ljudskih pravljic. Diplomsko delo.

Ana Gostinčar Blagotinšek (2017) Ali so gumijasti bomboni elastični?. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 34. ISSN 1318-9670

Karin Govek (2017) Stališča vzgojiteljev do uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce na področju matematike. Magistrsko delo.

Nastja Grenc (2017) Otrokov odziv na abstraktno in realistično ilustracijo. Diplomsko delo.

Urša Grm (2017) Spodbujanje ustvarjalnosti v poletnih počitniških varstvih, sofinanciranih s strani Mestne občine Ljubljana. Magistrsko delo.

Urh Grobljar (2017) Absorpcija svetlobe vidnega in UVA dela spektra v vodi. Diplomsko delo.

Eva Gruber (2017) Prehranjevalne navade Erasmus študentov. Magistrsko delo.

H

Ana Habjan (2017) Stališča in izkušnje učencev glede domačih nalog pri matematiki v 3. vzgojno izobraževalnem obdobju osnovne šole. Diplomsko delo.

Anja Hace (2017) Vedenjski odziv deževnikov na prisotnost različnih bakrovih soli in bakrovih pripravkov v prsti. Magistrsko delo.

Danaja Hafnar (2017) Prilagajanje vzgojnega dela otroku z epilepsijo. Diplomsko delo.

Dena Harshbarger in Dušan Krnel in Ana Gostinčar Blagotinšek in Luka Praprotnik (2017) Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, Sept. 2016. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 4-10. ISSN 1318-9670

Kaja Hegedič (2017) Učenje in igra na prostem v vrtcu. Diplomsko delo.

Melisa Herakovič (2017) Stališča strokovnih delavcev o pomenu zunanjih dejavnikov za govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Maja Hercog (2017) Predstave mladih o ljubezni in viri informacij. Magistrsko delo.

Nik Hlade (2017) Tlakovanje ravnine s konveksnimi petkotniki. Magistrsko delo.

Maja Hladnik (2017) Diskretne harmonične in analitične funkcije. Diplomsko delo.

Saša Hladnik (2017) Protiglivna aktivnost vodnih in organskih izvlečkov zlate rozge. Magistrsko delo.

Nina Hočevar (2017) Osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti. Magistrsko delo.

Tanja Holcar (2017) Vzgojiteljevo spreminjanje pedagoške prakse skozi posamezne faze inovacijskega procesa. Magistrsko delo.

Ines Horvat (2017) Fizikalno kemijske lastnosti vodnih raztopin deciltrimetilamonijevega dekanoata. Diplomsko delo.

Kristina Hosta (2017) Izbira slušnega pripomočka pri težko naglušnem otroku. Magistrsko delo.

Tamara Hovnik (2017) Ocenjevanje in izvedba programa za izboljšanje gibalnih sposobnosti in spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Špela Hrast in Vesna Ferk Savec (2017) Informational value of submicroscopic representations in Slovenian chemistry textbook sets. Journal of Baltic science education, 16 (5). str. 694-705. ISSN 2538-7138

Špela Hrast in Vesna Ferk Savec (2017) The integration of submicroscopic representations used in chemistry textbook sets into curriculum topics. Acta chimica slovenica, 64 (4). str. 959-967. ISSN 1318-0207

Špela Hrast in Vesna Ferk Savec (2017) Izkušnja sodelovanja med "šolami-univerzo-podjetji" z vidika bodočih učiteljev kemije. V: Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Mednarodna konferenca EDUvision, 30 Nov - 2 Dec 2017, Ljubljana.

Maruša Hribar Skubic (2017) Načini razmnoževanja invazivnih tujerodnih rastlin v Sloveniji. Diplomsko delo.

Anita Hrovatin (2017) Analiza metod poučevanja naravoslovja in tehnike v učnih pripravah učiteljev s poudarkom na bioloških vsebinah. Magistrsko delo.

Erik Hrvatin (2017) Vizualizacija polarnega razcepa linearnih transformacij. Diplomsko delo.

Ema Marija Hudelja (2017) Pomen mladinskega dela za osebni razvoj in življenjski potek mladih. Magistrsko delo.

I

Ana Ilić (2017) Stališča in izkušnje učiteljev o razvijanju medkulturne zavesti v učbenikih in pri pouku angleščine v drugem triletju osnovnih šol. Magistrsko delo.

Maša Imperl (2017) Prepoznavanje okolju prijaznih in škodljivih dejavnosti človeka pri šestošolcih in devetošolcih. Magistrsko delo.

Tajda Ivanc (2017) Vloga vzgojitelja pri vpeljavi NTC-dejavnosti. Diplomsko delo.

Špela Ivančič (2017) Razlike med spoloma pri medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Urška Ivančič (2017) Program za spodbujanje razvoja fine motorike pri deklici z zaostankom v razvoju. Magistrsko delo.

J

Sabina Jagodnik (2017) Primerjava učinkovitosti metode mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo. Magistrsko delo.

Tara Jaketič (2017) Projekt v tehničnem kotičku:od gozda do pručke. Diplomsko delo.

Maja Jakič (2017) Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih. Magistrsko delo.

Mojca Jamnik (2017) Koncept mednarodnega priznanja za mlade - MEPI v petem razredu kot program za interesno dejavnost. Magistrsko delo.

Barbara Jančič (2017) Spoznavanje lastnosti snovi skozi učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika. Magistrsko delo.

Bernarda Jančik (2017) Spoznavanje lesa prek paličnih profilov z otroki, starimi 2-3 leta, v okviru tehnične vzgoje. Diplomsko delo.

Katja Janežič (2017) Plesna dramatizacija pravljice Rumeno čudo. Diplomsko delo.

Romana Janežič (2017) Vloga vzgojitelja pri izvajanju jezikovne vzgoje v javnem vrtcu in vrtcu Montessori. Diplomsko delo.

Tjaša Janežič (2017) Značilnosti gibanja pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure. Magistrsko delo.

Ana Janjac (2017) Učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole: učna tema snovi. Magistrsko delo.

Alenka Jan (2017) Skice za jedkanico in akvatinto. Diplomsko delo.

Pia Javornik (2017) Premagovanje izzivov življenja z disleksijo od otroštva do odraslosti - študija primera. Magistrsko delo.

Špela Jazbar (2017) Šolsko matematično znanje in tekmovanje matematični Kenguru. Diplomsko delo.

Sanja Jedrinović (2017) Bralno razumevanje različnih načinov zapisovanja geometrijskih dokazov. Magistrsko delo.

Anja Jeglič (2017) Računanje v Scratchu. Diplomsko delo.

Nika Jelenc (2017) Motnje hranjenja in požiranja pri otrocih z razcepi v orofacialnem področju. Magistrsko delo.

Nastja Jenko (2017) Matematika prvih civilizacij za najmlajše. Diplomsko delo.

Tamara Jensterle (2017) Tehniška ustvarjalnost pri učenju s poizvedovanjem v 8. in 9. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tjaša Jerak (2017) Doživljanje kinestetične empatije udeležencev delavnic pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi. Magistrsko delo.

Mojca Jeram (2017) Razumevanje vizualnih identitet glasbenih albumov med učenci 9. razreda. Magistrsko delo.

Anja Jerčič Jakob (2017) Ilustracije in slike : razstava ob tednu univerze. [Razstava/Predstava]

Anja Jerčič Jakob (2017) Mnogoličnost in istorodnost: notica ob razstavi Ilustracije in slike, Galerija PeF, Ljubljana 2017. V: Ilustracije in slike : razstava ob tednu univerze, 6. Dec. 2017 - 5. Jan. 2018, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Staša Jerman Zagorc (2017) Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru kromatografije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Anita Jerman (2017) Knjiga in film Pastirci kot učni medij pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu. Magistrsko delo.

Lidija Jesenovec (2017) Analiza izbranih kratkih sodobnih pravljic Svetlane Makarovič in teorija karnevala Mihaila Bahtina. Diplomsko delo.

Nataša Jokan (2017) Socialna vključenost nadarjenih učencev - primerjava med učenci iz mestnih in podeželskih osnovnih šol. Magistrsko delo.

Ana Jurca (2017) Vrednotenje modela medpredmetnega povezovanja spoznavanja okolja in umetnosti z vidika razvoja mišljenja pri prvošolcih. Magistrsko delo.

Janja Jurečič (2017) Usposobljenost učiteljev likovne umetnosti za delo z učenci s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Dragana Jurić (2017) Vpliv tipa nalog na uspešnost reševanja fizikalnih nalog. Magistrsko delo.

Vanja Jurič (2017) Miofunkcionalna terapija pri osebah z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Nuša Jurjevič in Vesna Geršak in Uršula Podobnik in Črtomir Frelih (2017) Razstava projekta Gib in njegova sled. [Razstava/Predstava]

Sara Justin (2017) Vloga strokovnega delavca pri delu z mladoletnimi begunci brez spremstva. Diplomsko delo.

K

Martina Kač Nemanič (2017) Učinki inovativnega didaktičnega pristopa na razvoj likovne ustvarjalnosti pri grafičnem oblikovanju v srednji šoli. Doktorska disertacija.

Katja Kajič (2017) Timsko delo socialnih pedagogov z vidika njihovih izkušenj in stališč. Magistrsko delo.

Nina Kalc (2017) Analiza vidnih sprememb kulturne krajine na in ob pivških presihajočih jezerih. Diplomsko delo.

Jana Kalin in Cirila Peklaj in Sonja Pečjak in Melita Puklek Levpušček in Milena Valenčič Zuljan (2017) Pogledi učencev osnovnih in srednjih šol na učiteljeve kompetence vodenja razreda. CEPS Journal, 7 (4). str. 37-62. ISSN 1855-9719

Jana Kalin in Milena Valenčič Zuljan (2017) Research insights and challenges for facilitating critical thinking. CEPS Journal, 7 (3). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Mateja Kališnik (2017) Pomen barvnih odnosov pri doživljanju likovnih del. Diplomsko delo.

Petra Kastelic (2017) Stališča učiteljev in učencev do obravnave naravnih števil do 10 000 v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Lana Kaštelan (2017) Uporaba slikanice pri razvijanju otrokovega besedišča. Diplomsko delo.

Ana Kavčič (2017) Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Ana Kavčič (2017) Govorno-jezikovne značilnosti slepih in slabovidnih otrok. Magistrsko delo.

Metoda Kemperl in Rajka Bračun Sova in Ines Unetič in Anja Bervar in Eva Čampelj in Sara Danilovska in Klementina Pečar in Anja Rakovec in Nina Sladič in Damjana Urbar in Mateja Velušček (2017) Izobraževalni turizem: priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije. Drugo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Darja Kerec (2017) Vprašanje razmejitve med urbanim in ruralnim v Slovenski krajini v obdobju 1765–1924. Acta Histriae, 25 (3). str. 563-580. ISSN 1318-0185

Katja Kern (2017) Avtonomija učencev šestega razreda pri pouku angleščine. Magistrsko delo.

Florian Klauser (2017) Belief without representation. Interdisciplinary description of complex systems, 15 (4). str. 242-250. ISSN 1334-4676

Florian Klauser in Urban Kordeš (2017) Editorial thematic issue Reflections on consciousness. Interdisciplinary description of complex systems, 15 (4). IV. ISSN 1334-4676

Timoteja Kleč (2017) Neformalno prehransko izobraževanje in prehranska pismenost odraslih. Magistrsko delo.

Brigita Klemenčič (2017) Vpliv stališč in vednosti vzgojiteljic na mišljenje otrok o spolu. Diplomsko delo.

Eva Klemenčič (2017) Aerobna vzdržljivost otrok od 2. do 5. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Tadeja Klenar (2017) Vpeljava elektroforeze DNA v pouk osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Klinc (2017) Strategije reševanja matematičnih problemov pri nadarjenih učencih 5. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Maja Klobučar (2017) Podoba otroka v zbirki Za lahko noč pisateljice Ele Peroci. Diplomsko delo.

Urška Klopčič (2017) Vpogled v stanje govornih nastopov vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka. Magistrsko delo.

Tina Klun (2017) Razumevanje trojne narave kemijske vezi na submikroskopski ravni. Magistrsko delo.

Ksenja Knez (2017) Obravnava pripovednih besedil s prilagoditvami za slepo petošolko. Magistrsko delo.

Anna Kočar (2017) Obravnava slikanic v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Ana Kočevar (2017) Odzivi bralcev na sporočilnost slikanice brez besedila. Magistrsko delo.

Tadeja Kodele (2017) Participacija učencev v procesu reševanja njihovih učnih težav. Doktorska disertacija.

Maruša Kokol (2017) Vloga likovnih tehnik oglja in tuša v izraznosti risbe. Diplomsko delo.

Tina Kolar (2017) Učenci s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami v Angliji. Magistrsko delo.

Vlatka Kolar (2017) Fonološki razvoj in govorna razumljivost predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Anja Kopinič (2017) Sodelovanje vzgojitelja in učitelja razrednega pouka pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja v 1. razredu. Diplomsko delo.

Urban Kordeš (2017) Where is spacetime constituted?. Constructivist Foundations, 12 (3). str. 277-278. ISSN 1782-348X

Urban Kordeš (2017) The elusive blueprint for building bridges. Constructivist Foundations, 13 (1). str. 48-50. ISSN 1782-348X

Bruna Korent (2017) Slušni in vidni p300 potencial kot biomarker pri bolnikih z demenco Azheimerjevega tipa. Magistrsko delo.

Tara Koren (2017) Ocena učnega medija pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

Larisa Korva (2017) Položaj sorojencev v družini z izkušnjo odvisnosti. Diplomsko delo.

Sara Kosec (2017) Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja. Magistrsko delo.

Tadeja Kosi (2017) Strupenost in učinki vodne raztopine natrijevega klorata(I) na vodne bolhe (Daphnia magna). Diplomsko delo.

Vesna Kosmatin (2017) Motiv sanj v sodobni slovenski mladinski književnosti. Magistrsko delo.

Sanda Kostelac (2017) Vsebine gospodinjstva v Montessori osnovni šoli. Diplomsko delo.

Gašper Kos (2017) Spodbudno glasbeno okolje v zgodnjem otroštvu. Diplomsko delo.

Rebeka Kos (2017) Vzgojni stili v družinah otrok v vzgojnih zavodih z vidika vzgojiteljev. Magistrsko delo.

Alja Košar (2017) Brez naslova : samostojna razstava grafik in risb. [Razstava/Predstava]

Neli Košir Pegan (2017) Analiza slikanic, nagrajenih z nagrado izvirna slovenska slikanica. Magistrsko delo.

Katja Kotnik (2017) Spoznavanje matematičnih pojmov v naravnem okolju. Diplomsko delo.

Alisa Kovačevič (2017) Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Sebastjan Kovač (2017) Primerjava aerobne zmogljivosti mater in njihovih hčera. Diplomsko delo.

Urška Kovač (2017) Ocenjevanje standardov znanja pri predmetu Šport v prvih petih razredih osnovne šole. Magistrsko delo.

Katja Kovše (2017) Telo kot izhodišče umetniškega ustvarjanja. Diplomsko delo.

Timeja Kragolnik Račnik (2017) Pogledi vzgojitelja na dejavnike prikritega kurikuluma v vrtcu. Diplomsko delo.

Zala Krajnc (2017) Konceptualizacija transferja med učiteljem in učencem. Magistrsko delo.

Sabina Kralj (2017) Opazovanje razvoja fenofaz pri češnji kot primer učenja z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Tjaša Kramar (2017) Načini spoprijemanja pedagoških delavcev z izkušnjo nasilja, povzročeno s strani učencev in dijakov. Magistrsko delo.

Eva Krampl (2017) Zaposlovanje oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Katja Krašovec (2017) Medvrstniško nasilje na osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Polona Kreže (2017) Odnosi in interakcije med otroki z motnjami v duševnem razvoju in tretješolci. Magistrsko delo.

Branka Krgović (2017) Vsebine gospodinjskega izobraževanja v severnoevropskih državah. Diplomsko delo.

Anja Krištof (2017) Odnos uporabnikov restavracije Pedagoške fakultete do odgovornega ravnanja s hrano. Diplomsko delo.

Nikol Krizmancic (2017) Poznavanje psihogenih disfonij med logopedi in zdravstvenimi delavci. Magistrsko delo.

Dušan Krnel (2017) Boj za redke in manj redke elemente. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 4-5. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2017) Ali res geni določajo vse, kar se z nami dogaja?. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 38. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2017) Hrana in vzgoja za trajnostni razvoj : kruh. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 29-31. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2017) [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 2. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2017) °C,°F, K. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 35. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2017) Spremembe v ozračju in zmešnjava v glavah. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 36. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2017) Ali se vse, kar se dogaja zelo hitro, res dogaja s svetlobno hitrostjo?. Naravoslovna solnica, 22 (1). str. 35. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2017) "Kar zgori, izgine". Naravoslovna solnica, 22 (1). str. 36. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel in Barbara Bajd in Zoran Bosnić (2017) TEALEAF - Academic book: (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Znanstvena monografija. University of Ljubljana, Faculty of Education , Ljubljana.

Dušan Krnel in Katarina Kotulakova (2017) Cena kruha. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 27-29. ISSN 1318-9670

Milan Kubiatko in Gregor Torkar in Lenka Rovňanová (2017) Učitelji_ce kot en od vplivnih dejavnikov učenčeve_kine percepcije predmeta biologija. CEPS Journal, 7 (2). str. 127-140. ISSN 1855-9719

Lara Kuhar (2017) Začetno opismenjevanje korejske deklice v slovenščini. Magistrsko delo.

Natalija Kujavec (2017) Iz rejništva v vzgojni zavod. Magistrsko delo.

Nives Kukovec (2017) Stališča osnovnošolcev celjske in belokranjske regije do gensko spremenjenih organizmov. Magistrsko delo.

Petra Kuplenk (2017) Trening za razvijanje občutka za števila in količine pri predšolskih otrocih s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Meta Kurent Golob (2017) Spodbujanje celostnega razvoja otroka po vzgojno-izobraževalnem programu ʺVzgoja za življenjeʺ. Magistrsko delo.

Husmira Kurtović (2017) Poljudna literatura kot pomoč staršem pri vzgoji otrok. Diplomsko delo.

Bojana Kvartuh (2017) Pričakovanja učiteljev in učiteljic do identificiranih nadarjenih učencev in učenk v osnovni šoli. Magistrsko delo.

L

Jana Laganis in Kristina Prosen in Gregor Torkar (2017) Classroom versus outdoor biology education using a woody species identification digital dichotomous key. Natural sciences education, 46 (1). str. 1-9. ISSN 2168-8281

Lea Lah (2017) Razumevanje, delovanje in doživljanje vzgojiteljev ob pojavu samopoškodbenega vedenja med mladostniki v njihovih stanovanjskih skupinah. Magistrsko delo.

Damjana Lampe (2017) Preverjanje učinkovitosti prehranskih kart. Diplomsko delo.

Taja Lampe (2017) Medvrstniško nasilje v osnovni šoli z vidika učencev in strokovnih delavcev. Magistrsko delo.

Barbara Lapuh (2017) Uporaba prostorskih ključev pri osmošolcih. Magistrsko delo.

Alja Lečnik (2017) Ozaveščanje mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju o spolnosti. Magistrsko delo.

Kaja Leskovšek (2017) Podpora ranljivim družinam na domu. Magistrsko delo.

Tjaša Leskovšek (2017) Vrnitev mladostnikov v Slovenijo po življenju v tujini. Diplomsko delo.

Ana Leš (2017) Vključevanje otrok, katerih slovenščina ni materni jezik, v slovenske vrtce. Diplomsko delo.

Klara Letnik (2017) Participacija otrok v nemškem in slovenskem vrtcu. Magistrsko delo.

Janja Levičnik (2017) Matematični kotiček v vrtcu. Diplomsko delo.

Kristina Levstik (2017) Profesionalni razvoj pedagoških delavcev v vrtcu. Diplomsko delo.

Viktorija Lipič in Urban Kordeš (2017) What dwells on the fringe of awareness. Interdisciplinary description of complex systems, 15 (4). str. 251-259. ISSN 1334-4676

Maja Ljubič Pavalec (2017) Kognitivne motnje in druge klinične značilnosti alfasinukleinopatij pri preiskovancih z idiopatsko REM-motnjo spanja. Magistrsko delo.

Kaja Ljubi (2017) Ustvarjalni gib v 1. starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Ana Logar in Cirila Peklaj in Vesna Ferk Savec (2017) Effectiveness of student learning during experimental work in primary school. Acta chimica slovenica, 64 (3). str. 661-671. ISSN 1318-0207

Irena Logar (2017) Vsebinska aktualizacija modulov gospodinjstva z vidika trajnosti. Magistrsko delo.

Miha Lovšin (2017) Karierna odločitev v socialnem in kulturnem kontekstu. Doktorska disertacija.

Sara Ložar (2017) Mnenja staršev o branju z otrokom v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Tajda Lukan (2017) Vzgojiteljska soba kot stimulativni prostor za individualno delo z mladostniki stanovanjske skupine. Diplomsko delo.

Anja Luštek (2017) Zgodnje poučevanje računalništva z uporabo metode upravljanja objektov v ravnini. Magistrsko delo.

Monika Lužnik Črep (2017) Prepoznavanje učnih potencialov triletnih in štiriletnih otrok pri naravoslovnih dejavnostih. Magistrsko delo.

M

Mihela Maček (2017) Preobremenjenost vzgojiteljic predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Monika Majnik (2017) Profesionalni razvoj švedskih in slovenskih vzgojiteljev. Diplomsko delo.

Valeriia Marianova (2017) Kulturne razlike in vzgoja predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Tina Marjanović (2017) Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z namiznimi didaktičnimi igrami. Magistrsko delo.

Nika Marolt (2017) Tlak in z njim povezane vsebine pri poučevanju v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Špela Marolt (2017) Optimalni umetni pogoji za gojenje in razmnoževanje krempljark (Xenopus laevis). Diplomsko delo.

Špela Marussig (2017) Negotovost pred odpustom in postpenalna obravnava obsojenk. Diplomsko delo.

Sara Masnec (2017) Primerjava slovenskih in hrvaških učnih načrtov v osnovni šoli pri pouku družboslovja. Magistrsko delo.

Tjaša Matičič (2017) Od gravitacije do črne luknje. Magistrsko delo.

Ana Medved (2017) Spodbujanje glasbenega izražanja, socialnih veščin in izražanja čustev z glasbenimi dejavnostmi pri otrocih s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Tjaša Medved (2017) Stališča študentov Pedagoške fakultete UL do Slovenskega pravopisa. Magistrsko delo.

Maja Meglič (2017) Odnos osnovnošolcev do uživanja zelenjave. Diplomsko delo.

Jasmina Melavc (2017) Bralne navade podeželskih in mestnih otrok. Magistrsko delo.

Matej Mencin (2017) Slučajni grafi. Diplomsko delo.

Saša Mencin (2017) Primerjava pomnjenja informacij o živalih in rastlinah pri učencih 4. in 5. razreda. Magistrsko delo.

Nuša Merzdovnik (2017) Izgorelost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na delovnem mestu na Koroškem in v Velenju. Magistrsko delo.

Urška Mesar (2017) Uporaba konteksta o zgodovini razvoja kemije pri pouku kemije v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Nejc Mesesnel (2017) Tekmovanja iz naravoslovja in tekmovalnost učencev v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Maja Mesojedec (2017) Družabna igra in govorne zmožnosti prvošolcev. Magistrsko delo.

Maksimilijan Mezek (2017) Sončne celice kot obnovljiv vir za pridobivanje električne energije. Diplomsko delo.

Jerneja Mežnarc (2017) Pričakovanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede sodelovanja z učitelji ob delu z učenci s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Tilen Miklavec (2017) Množica transcendentnih realnih števil. Diplomsko delo.

Nina Miklavžina (2017) Razvoj matematične notacije. Magistrsko delo.

Ivana Milič (2017) Vloga meritokratskih in nemeritokratskih elementov pri nagrajevanju učiteljev v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu. Magistrsko delo.

Špela Mirtič (2017) Uporaba lutke v različnih starostnih skupinah otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Jošt Mlinarič (2017) Kje je bila kamera. Diplomsko delo.

Tina Mlinar Rozinger (2017) Motiv drugačnosti v Svetlaninih pravljicah,2008-: študija primera Veveriček posebne sorte. Diplomsko delo.

Mitja Močilar (2017) Ugotavljanje velikosti populacije sviščevega mravljiščarja Maculinea alcon (Lepidoptera:Lycaenidae) v povezavi z lastnostmi rastišč hranilne rastline v osrednji Sloveniji. Magistrsko delo.

Mariza Močnik (2017) Algoritem za štetje malih induciranih podgrafov in orbit vozlišč v redkih grafih. Magistrsko delo.

Katarina Mohorič (2017) Vpliv spreminjanja ženske vloge v družbi na razvoj predšolske vzgoje na Slovenskem. Magistrsko delo.

Martina Mohorič (2017) Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja. Magistrsko delo.

Mima More (2017) Vzgojiteljičina funkcionalna raba slovenskega jezika v vrtcu in 1. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Anja Moškerc (2017) Analiza slikopisov v revijah v revijah Ciciban in Cicido. Diplomsko delo.

Eva Moškon (2017) Predopismenjevalne spretnosti deklice z zmerno govorno-jezikovno motnjo. Magistrsko delo.

Ana Mrdavšič (2017) Percepcija zahtevnosti algebrskih nalog med osnovnošolci. Diplomsko delo.

Katja Mulej (2017) Izdelava animirane knjižice s pomočjo osnovnih animacijskih zakonitosti. Diplomsko delo.

Kim Munih (2017) Zanimanje osnovnošolcev Notranjske in Primorske za uporabne rastline. Magistrsko delo.

Ana Murko (2017) Didaktični pristopi pri poučevanju prehranskih vsebin, vključenih v predmet gospodinjstvo. Magistrsko delo.

N

Ehsan Naderifar in Ali Ghorbani in Negin Moradi in Hossein Ansari in Ozra Aghadoost in Faezeh Asadollahpour in Martina Ozbič (2017) Evaluation of formant frequencies in Persian speaking children with different degrees of hearing loss. Shiraz E medical journal , 18 (7). str. 1-7. ISSN 1735-1391

Irena Nadler (2017) Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji. Magistrsko delo.

Petra Nagode (2017) Gozdna tehnična vzgoja za otroke, stare 5-6 let. Diplomsko delo.

Valentina Nagode (2017) Skupinsko delo pri pouku likovne umetnosti v devetem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Maša Nahtigal (2017) Zlati rez v geometriji. Magistrsko delo.

Janja Narat (2017) Obravnava slikanice Muca Copatarica v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Irena Narobe (2017) Mnenje vzgojiteljev o praksi. Diplomsko delo.

Alen Nedeljko (2017) Kulturna dediščina Franca Miklošiča in učna pot od Ljutomera do Radomerščaka. Magistrsko delo.

Tina Nemanič (2017) Spanje in počitek otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Jerneja Nose (2017) Psihoanalitični vzgojni koncept in uporaba psihoanalitične teorije pri vzgoji v vrtcu. Diplomsko delo.

Dušanka Novaković (2017) Povezava med telesno pozo in pragom bolečine. Magistrsko delo.

Anja Novak (2017) Možnosti uporabe živalskih organov namenjenih prehrani ljudi pri poučevanju bioloških vsebin v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Lina Novak (2017) Socialno pedagoško delo s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Diplomsko delo.

Mateja Novljan (2017) Analiza izvajanja organiziranih gibalnih dejavnosti predšolskih otrok v naravi. Magistrsko delo.

Jerneja Novšak Brce in Damjana Kogovšek (2017) Gluhota in nadarjenost. V: Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Mednarodna konferenca EDUvision, 30 Nov - 2 Dec 2017, Ljubljana.

Jerneja Novšak Brce in Damjana Kogovšek in Janez Jerman in Stanislav Košir (2017) The temperamental characteristic of extraversion in Slovenian preschool children who stutter. Logopedija, 7 (1). str. 6-12. ISSN 1849-4706

Jerneja Novšak Brce in Damjana Kogovšek in Stanislav Košir in Martine Vanryckeghem in Janez Jerman (2017) KiddyCAT© - test odnosa do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Mednarodna konferenca EDUvision, 30 Nov - 2 Dec 2017, Ljubljana.

Jerneja Novšak Brce in Martine Vanryckeghem (2017) Communication attitude of Slovenian preschool children who do and do not stutter. Journal of Speech Pathology & Therapy [Elektronski vir]. ISSN 2472-5005. - Vol. 2, no. 1 (2017), 5 str. (PDF), 2 (1). str. 1-5. ISSN 2472-5005

Ema Nunar (2017) Oblikovanje celostne grafične podobe s področja avdio-video produkcije. Diplomsko delo.

O

Meta Oblak (2017) Otroško ljudsko glasbeno izročilo v drugem starostnem obdobju v vrtcu. Diplomsko delo.

Polona Oblak (2017) Vloga lutke v socialnih interakcijah med otroki. Diplomsko delo.

Maja Obolnar Hrnjičić (2017) Glasbene dejavnosti kot spodbuda za razvoj fonološkega zavedanja in branja pri učencu z disleksijo. Magistrsko delo.

Špela Odar (2017) Obravnava pesmi Otona Župančiča v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Katarina Okorn (2017) Primerjava med vključevanjem predšolskih otrok v smučarske tečaje in na zimovanja. Diplomsko delo.

Ana Omerza (2017) Odnos med telesno samopodobo in tveganjem za razvoj motenj hranjenja pri mladostnikih. Diplomsko delo.

Lucija Orehar (2017) Pravljične hišice kot učni pripomoček pri pouku književnosti. Magistrsko delo.

Tina Orejaš (2017) Neštevne množice in igra realnih števil. Diplomsko delo.

Nina Orgolič Štuhec (2017) Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami. Magistrsko delo.

Amela Osmić (2017) Vpliv selena in joda na izbrane biokemijske in morfološke lastnosti pri kalicah kolerabice (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.). Magistrsko delo.

Teja Osolnik (2017) Vpliv izvlečka iz listov in korenik japonskega dresnika na celično delitev pri čebuli. Diplomsko delo.

P

Mojca Padežnik (2017) Načrtovanje planinskih izletov s programom Ciciban planinec v vrtcu. Diplomsko delo.

Barbara Pajk (2017) Tehnološka pismenost učiteljev tehnike in tehnologije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Simona Pajnkiher (2017) Soočanje staršev z diagnozo otrok s cerebralno paralizo in oblikovanje programa pomoči za starše. Magistrsko delo.

Agnes Pajsar (2017) Branje Harryja Potterja in bralna pismenost devetošolcev. Magistrsko delo.

Eva Pančur (2017) Proučevanje profesionalnega razvoja in rezilientnosti pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih z metodo poklicne biografije. Magistrsko delo.

Valentina Pavlič (2017) Late baroque sculptor Joseph Straub and his works for the Church of Saint Mary in Sladka gora, Slovenia. Axios, Student journal for Archaeology and History of art, 2 . str. 223-236. ISSN 2545-4285

Valentina Pavlič (2017) Jožef Straub in problem avtorstva velikega oltarja v cerkvi sv. Jožefa v Slovenski Bistrici. Zbornik za umetnostno zgodovino = Archives d'histoire de l'art = Art history journal. Nova vrsta. , 53 . str. 149-163. ISSN 0351-224X

Nina Pavlin (2017) Pojmovanja motečega vedenja pri specialnih pedagogih. Magistrsko delo.

Urša Pavlin (2017) Analiza rezultatov pri odprti nalogi z državnega tekmovanja osmošolcev iz znanja fizike. Diplomsko delo.

Dorotea Pavlovič (2017) Praktični vidiki pomoči z umetnostjo: slika kot komunikacijski most med osebo in okoljem. Magistrsko delo.

Lidija Pečar (2017) Zaznavanje testne anksioznosti v tretjem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Mojca Peček (2017) Professional autonomy of elementary school teachers in the second half of the nineteenth century: the case of Slovenia. Espacio, tiempo y educación, 4 (2). str. 337-352. ISSN 2340-7263

Vita Peharc (2017) Ozaveščenost in stališča odraslih ljudi do umestitve bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje na Gorenjskem. Magistrsko delo.

Sabina Perenič (2017) Uporaba množičnih odprtih spletnih tečajev za osveščanje o varni rabi interneta v zadnjem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Nina Perme (2017) Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti. Magistrsko delo.

Lucija Peršin (2017) Šole kot središča skupnosti. Diplomsko delo.

Petra Petan (2017) Spoznavanje polžev v skupini otrok, starih 3-4 let. Diplomsko delo.

Jasmina Peterle (2017) Vloga očeta pri vzgoji predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Manca Peternelj (2017) Spremljanje in dokumentiranje otrokovih dosežkov in napredka v vrtcu. Diplomsko delo.

Zvezdana Peternel Amon (2017) Sprostitvene dejavnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Maja Petkovšek (2017) Razumevanje opisne ocene v 1. razredu osnovne šole pri slovenščini z vidika staršev. Magistrsko delo.

Katarina Petrič (2017) Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Magistrsko delo.

Barbara Pfeifer (2017) Spoznavanje vesolja v vrtcu. Diplomsko delo.

Tjaša Pikl (2017) Poporodne duševne stiske in oblike pomoči v Sloveniji. Magistrsko delo.

Petra Pintar (2017) Učna pot kot koncept tehnične vzgoje na primeru Zlatorogove pravljične dežele. Diplomsko delo.

Jerneja Pirc (2017) Obremenjenost vzgojiteljev v dijaškem domu. Magistrsko delo.

Maj Pirih (2017) Izkušnja učenca z optično prevaro: Amesova soba. Magistrsko delo.

Vika Planinšek (2017) Predstave in razumevanje pojavov pri poskusih s svečami. Magistrsko delo.

Vika Planinšek in Jerneja Pavlin (2017) Gori na gori gorí : učna vsebina "gorenje" v 4. in 5. razredu osnovne šole. Naravoslovna solnica, 22 (1). str. 4-11. ISSN 1318-9670

Jure Plavec (2017) Kregarjev vrhunec v sakralnem slikarstvu: Triptih: Stvarjenje – Odrešenje – Poveličanje. Diplomsko delo.

Romina Plešec Gasparič (2017) Jonathan Bergmann and Aaron Sams, Flipped Learning: Gateway to Student Engagement, International Society for Technology in Education: Eugene, Oregon and Washington, DC, 2014; 169 pp.: ISBN 978-1-56484-344-9. CEPS Journal, 7 (3). str. 173-176. ISSN 1855-9719

Hilda Plohl Križnar (2017) Tehnološka pismenost pri otrocih, starih 5-6 let. Diplomsko delo.

Irena Podjed (2017) Potrebe žalujočih otrok v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Uršula Podobnik in Anja Jerčič Jakob (2017) III. mednarodni otroški likovni bienale OŠ Božidarja Jakca 2017. [Razstava/Predstava]

Anja Podpečan (2017) Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole z uporabo pedagoškega pristopa Storyline. Magistrsko delo.

Janja Pogačar (2017) Kriteriji primernosti virtualnih pripomočkov za učenje začetne algebre. Magistrsko delo.

Tadeja Pogačnik (2017) Eksperimentalna tipografija pri likovnem pouku v srednji šoli. Magistrsko delo.

Veronika Pogačnik (2017) Specialni in rehabilitacijski pedagogi o uporabi materialov Montessori pri pouku naravoslovja. Magistrsko delo.

Tina Pogorelčnik (2017) Življenje posameznika v kronični fazi afazije. Magistrsko delo.

Anastazija Pograjc (2017) Vloga vzgojiteljev in staršev v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Eva Poklar (2017) Participacija otrok - naši radovedni kotički. Diplomsko delo.

Katarina Polc (2017) Invariantni podprostori linearnih operatorjev nad R. Diplomsko delo.

Valentina Poljak (2017) Prepoznavanje trpinčenja med otroki in ravnanje vzgojiteljev. Diplomsko delo.

Ana Posavec (2017) Učinkovitost uporabe modela pljuč pri pouku biologije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nina Potočar (2017) Riemannov upodobitveni izrek. Diplomsko delo.

Anja Praček (2017) Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo. Magistrsko delo.

Ana Praprotnik (2017) Uporaba profila SLO-LARSP za analizo slovnične zmožnosti triletnih otrok. Magistrsko delo.

Kristina Praprotnik (2017) Otrokovo raziskovanje vpliva sončnega obsevanja na temperaturo v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Luka Praprotnik in Sabina Kralj in Gregor Torkar (2017) Opazovanje razvoja fenofaz pri češnji kot primer učenja z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje. V: Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Mednarodna konferenca EDUvision, 30 Nov - 2 Dec 2017, Ljubljana.

Manja Pratnemer (2017) Stališča študentov razrednega pouka do učenja in poučevanja angleščine v prvem triletju. Magistrsko delo.

Daša Praznik (2017) Razumevanje vloge vizualnih komunikacij pri trženju med srednješolci. Magistrsko delo.

Alja Premože (2017) Vpliv učiteljeve povratne informacije na učenčevo bralno samopodobo v tujem jeziku. Magistrsko delo.

Eva Premrl (2017) Risanje zemljevidov učencev od 1. do 4. razreda. Magistrsko delo.

Darja Prevc Mavrin (2017) Problem Steinerjevega drevesa. Magistrsko delo.

Mija Pustoslemšek (2017) Vaja tišine in pozornost otrok v javnih vrtcih. Diplomsko delo.

Petra Putre (2017) Ravnanje vzgojiteljev ob motečem vedenju predšolskih otrok in njihov pogled na sodelovanje s svetovalno službo. Magistrsko delo.

R

Tina Rajh (2017) Poučevanje vsakodnevnih veščin otroka s Patavovim sindromom. Magistrsko delo.

Ula Rakuša (2017) Pogledi staršev in vzgojiteljev na kakovost delovanja vrtca. Diplomsko delo.

Marko Razpet (2017) Števniki v Dalmatinovem prevodu Geneze : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2017) Desetiške predpone : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Nada Razpet (2017) Razmerja dolžin sosednjih senc. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 32-33. ISSN 1318-9670

Nada Razpet (2017) Iztekanje vode po slamici. Naravoslovna solnica, 22 (1). str. 34. ISSN 1318-9670

Blanka Rejc (2017) Razvijanje bralne pismenosti z bralno značko. Magistrsko delo.

Tina Remc (2017) Pomen zgodbe pri izbiri in oblikovanju mehkih kiparskih materialov. Diplomsko delo.

Živa Rigler (2017) Izkušnje in ocene članic o vplivu aktivnosti v mažoretni skupini na identiteto. Magistrsko delo.

David Rihtaršič (2017) Model poučevanja elektronike, programiranja in mehanike v robotiki za mladostnike. Doktorska disertacija.

Marina Ristić (2017) Soustvarjanje supervizijskega procesa. Magistrsko delo.

Luka Viktor Rogač (2017) Neodločljivi problemi v teoriji izračunljivosti. Magistrsko delo.

Jerneja Rojko (2017) Kriteriji za učiteljevo izbiro kakovostnega učnega gradiva za matematiko v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Karin Ropotar (2017) Lutka, ljubljenec skupine: vsi enaki, vsi drugačni. Diplomsko delo.

Maja Ropret (2017) Zgodnje učenje programiranja s programskim jezikom Scratch Junior. Diplomsko delo.

Katja Roškar (2017) Analiza prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcih. Magistrsko delo.

Barbara Rovšek (2017) Assessing learning outcomes from experiments in a science competition. European journal of physics, 38 (3). str. 1-15. ISSN 1361-6404

Katjuša Rozman (2017) (Samo)zaznavanje kompetentnosti in stališča strokovnih delavcev v vrtcu na področju timskega dela z otroki s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Alja Rožman (2017) Učitelji in svetovalni delavci o vidikih pedagoškega dela in stresu na delovnem mestu. Magistrsko delo.

Nežka Rugelj (2017) Shorov algoritem. Diplomsko delo.

Nika Rupel (2017) Obravnava svetlečih diod pri poučevanju lastnosti električnega kroga na predmetni stopnji. Diplomsko delo.

Maja Rupnik (2017) Primerjalna literarna analiza in prevod izbranih pravljic Tatjane Pregl Kobe v angleški jezik. Magistrsko delo.

Doroteja Rušnik Stramšak (2017) Vpliv nove grafične paradigme na delo z dijaki. Magistrsko delo.

S

Maja Salamon (2017) Nacionalno preverjanje znanja pri slovenščini ob koncu 6. razreda. Magistrsko delo.

Aleksandra Schuller (2017) Telo, ki ve: Disciplina Avtentično gibanje. Magistrsko delo.

Nika Sedmak (2017) Dobre prakse uvajanja sprememb in profesionalni razvoj pedagoških delavcev. Diplomsko delo.

Katarina Seliger (2017) Sodelovanje Vzgojno-varstvene enote pri Osnovni šoli Horjul s Centrom starejših občanov Horjul. Diplomsko delo.

Špela Senekovič (2017) Analiza sistematskega logopedskega pregleda petletnikov v prekmurski regiji. Magistrsko delo.

Kaja Sevčnikar (2017) Odzivi vzgojiteljic in strokovnih delavk na stiske otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Ana Simončič (2017) Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Viktorija Simončič (2017) Zasnova in evalvacija didaktičnih iger za poučevanje tematskih sklopov snovi in svetloba pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Adrijana Skok (2017) Vpliv plesne vadbe na razvoj ravnotežja pri učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Darja Skribe Dimec (2017) Uvodnik. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 2. ISSN 1318-9670

Darja Skribe Dimec (2017) Komentar k članku Zrnate stročnice se predstavijo. Naravoslovna solnica, 22 (1). str. 21. ISSN 1318-9670

Darja Skribe Dimec in Jelka Strgar (2017) Znanstvena pojmovanja o fotosintezi pri učencih osnovne šole in bodočih učiteljih biologije. CEPS Journal, 7 (1). str. 49-68. ISSN 1855-9719

Nina Sladič (2017) Razvijanje empatije z umetnostjo pri medpredmetnem povezovanju. Magistrsko delo.

Lucija Slapničar (2017) Povezanost med dosežki bralnega razumevanja in medijem posredovanja besedila v angleščini pri slovenskih šestošolcih. Magistrsko delo.

Miha Slapničar in Vesna Ferk Savec (2017) Poskusi iz organske kemije za bodoče učitelje kemije. Univerzitetni/visokošolski učbenik z recenzijo. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Miha Slapničar in Valerija Tompa in Manja Veldin in Saša Glažar (2017) Ugotavljanje razumevanja agregatnih stanj vode in procesa zmrzovanja vode na submikroskopski ravni po vertikali izobraževanja z uporabo očesnega sledilca. V: Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Mednarodna konferenca EDUvision, 30 Nov - 2 Dec 2017, Ljubljana.

Neža Sluga (2017) Zlorabe oseb z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Helena Smrtnik Vitulić in Irena Lesar (2017) Spremembe prepričanj študentov razrednega pouka o dobrem učitelju in značilnostih otrokovega razvoja. CEPS Journal, 7 (4). str. 185-205. ISSN 1855-9719

Nina Sorić (2017) Prepričanja učiteljev o pomenu gibanja in uporaba gibalnih dejavnosti pri poučevanju v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Tjaša Sovdat (2017) Optične lastnosti listov jelenovega jezika, rastočega v različnih svetlobnih razmerah. Magistrsko delo.

Dunja Srdarev (2017) Analiza kurikulov predšolske vzgoje na področju jezika. Magistrsko delo.

Tadej Starčič (2017) Naloge iz matematike za fizike in tehnike z rešitvami : učno gradivo. [Učno gradivo]

Tadej Starčič (2017) Nekaj nalog iz elementarne geometrije obarvanih z zgodovino. [Učno gradivo] (Neobjavljeno)

Tilen Stenovec (2017) Analiza načrtovanja in izvajanja gibalnih dejavnosti v vrtcu med metodo igre in klasičnimi metodami poučevanja. Diplomsko delo.

Janko Stergar (2017) Vpeljava čuječnosti in čuječnostnih praks v razvojno-edukativni model supervizije. Magistrsko delo.

Valentina Stojilkovič (2017) Vpliv kompostiranja na kaljivost pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia L.). Diplomsko delo.

Jera Stojko (2017) Preštevanje dreves. Diplomsko delo.

Ana Stošič (2017) Uporaba slikanic Julie Donaldson kot spodbuda za aktivno usvajanje tujega jezika v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nika Stradovnik (2017) Klopni meningoencefalitis in borelioza: izkušnje in mnenja vzgojiteljev o problematiki. Diplomsko delo.

Alja Strgar (2017) Ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije. Magistrsko delo.

Toma Strle (2017) On mutual enrichment between first- and third-person sciences and phenomenological methodology. Constructivist Foundations, 12 (2). str. 208-210. ISSN 1782-348X

Toma Strle (2017) On embodying decision - making and the endless circularity of understanding the mind. Constructivist Foundations, 13 (1). str. 76-78. ISSN 1782-348X

Tjaša Strniša (2017) Razvoj strokovne samopodobe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Magistrsko delo.

Manela Suhonić (2017) Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z didaktičnimi igrami. Magistrsko delo.

Katarina Susman in Saša Ziherl in Jure Bajc (2017) Ten years of the project Chain experiment. European journal of physics, 38 (3). str. 1-14. ISSN 0143-0807

Urša Svetek (2017) Analiza interaktivnih gradiv Explorers za poučevanje angleščine v prvem in drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Š

Leo Šamanić (2017) Spremembe v jadranski ihtiofavni: izbrane vrste rib, njihov socio-ekonomski pomen in mogoči vpliv na ekosistem Jadranskega morja. Diplomsko delo.

Nina Šantej (2017) Stališča strokovnih delavcev do logopedskega dela. Magistrsko delo.

Urban Šček (2017) Meritve lastnosti galvanskih členov. Diplomsko delo.

Urša Šega (2017) Palično število in njegova uporaba. Diplomsko delo.

Rosana Šenk (2017) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo - primerjava pravljice in risanke. Magistrsko delo.

Nina Šere (2017) Povezavno 3-obarvljivi grafi. Diplomsko delo.

Anja Šifrar (2017) Vloga vzgojitelja pri otrokovi prosti igri. Diplomsko delo.

Katarina Šifrer (2017) Didaktični vidiki dela z nadarjenimi pri pouku matematike. Diplomsko delo.

Jana Šircelj (2017) Vpliv nacionalne kulture na inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami v Sloveniji in na Japonskem. Magistrsko delo.

Greta Škarabot (2017) Sodelovanje nevladnih organizacij s šolsko svetovalno službo pri obravnavi nasilja v družini. Magistrsko delo.

Veronika Škerbec (2017) Sodobni materiali pri predmetu naravoslovje in tehnika - hidrogeli. Magistrsko delo.

Kristina Škerjanec (2017) Odnos z mamo v družini po razvezi. Diplomsko delo.

Ana Mari Škodnik (2017) Učeča se organizacija in učiteljev profesionalni razvoj. Magistrsko delo.

Viviana Škrabec (2017) Avtoportret renesančnih umetnic. Diplomsko delo.

Saška Škrubej (2017) Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok. Magistrsko delo.

Ema Šmid (2017) Opisno ocenjevanje pri pouku angleščine v drugem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Špela Šmitek (2017) Učenje računalništva v šolah s prilagojenim programom. Magistrsko delo.

Ana Šorli (2017) Chine collé pri grafiki v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tina Špringer (2017) Globalni izreki o sklenjenosti krivulj. Diplomsko delo.

Doris Špurej (2017) Vloga prostovoljcev pri integraciji beguncev. Magistrsko delo.

Urška Štamcar (2017) Razvijanje poimenovalne zmožnosti z didaktičnimi igrami pri slovenščini. Magistrsko delo.

Katja Štebe (2017) Priprava, izvedba in vrednotenje planinskih športnih dni v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Vesna Štemberger in Tanja Petrušič (2017) Teachersʼ opinions of different methods of grading in physical education (PE). Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje ; Croatian journal of education, 19 (2). str. 419-446. ISSN 1848-5197

Petra Šter (2017) Merjenje energijskih tokov pri fosforescenci. Magistrsko delo.

Ida Štimec (2017) Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Štirn (2017) Odnos študentov do vsebin predmeta gospodinjstvo. Diplomsko delo.

Ema Štokovnik (2017) Brezdomstvo med priseljenci v Sloveniji. Magistrsko delo.

Daša Štrbenc (2017) Eksperiment likovnega ustvarjanja kot oblika pomoči z umetnostjo. Diplomsko delo.

Tina Štupar (2017) Načini dela pri dopolnilnem pouku matematike od 2. do 5. razreda. Magistrsko delo.

Sabina Šubic (2017) Sistemi diferencialnih enačb in interakcije med dvema populacijama. Magistrsko delo.

Alja Šumak (2017) Reševanje konfliktov med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v teoriji in praksi. Magistrsko delo.

Suzana Šumrada (2017) Tabu teme v družini. Diplomsko delo.

Natalija Šuštar (2017) Projekt Vesolje in participacija otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

T

Tina Tanacek (2017) Prepoznavanje prednosti timskega dela v osnovni šoli pri delu z učenci s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Simona Tancig (2017) Nekateri nevromiti in dejstva o možganih - Kaj je pomembno vedeti za učenje in poučevanje?. V: Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Mednarodna konferenca EDUvision, 30 Nov - 2 Dec 2017, Ljubljana.

Katja Tandler (2017) Stališča in izkušnje učiteljev ter staršev glede medsebojnega sodelovanja. Magistrsko delo.

Veronika Tašner in Milica G. Antić (2017) Gender and education. CEPS Journal, 7 (2). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Veronika Tašner in Mojca Žveglič Mihelič in Metka Mencin Čeplak (2017) Spol in učiteljstvo: pogledi univerzitetnih študentk_ov na učiteljski poklic. CEPS Journal, 7 (2). str. 47-68. ISSN 1855-9719

Anja Tisovec (2017) Stališča staršev in učiteljev do finančnega opismenjevanja otrok v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Neja Tkalec (2017) Raziskovanje Kayevega pojava kot aktivnost za osnovnošolce. Diplomsko delo.

Tadeja Tolar (2017) Domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko delo.

Maša Tomažič (2017) Pomen in poznavanje definicije v osnovnošolski geometriji. Diplomsko delo.

Sandra Toni (2017) Zmožnosti algoritmičnega razmišljanja pri različnih stopnjah kognitivnega razvoja. Diplomsko delo.

Nina Tori (2017) Otrokove predstave o matematičnih pojmih. Diplomsko delo.

Gregor Torkar (2017) Barbara Bajd: Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste. Ljubljana: Hart, 2016. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 37. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2017) Bakterije in virusi, povzročitelji nalezljivih bolezni. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 34-35. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2017) Prikaz učinkovitosti sredstev za zaščito pred UV sevanjem. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 6-7. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2017) Treagust, David F. and Tsui, Chi-Yan (Ed.) (2013). Multiple Representations in Biological Education, Models and Modeling in Science Education (Volume 7). Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer. 390 p. ISBN: 978-94-007-4191-1 (print version). CEPS Journal, 7 (1). str. 171-173. ISSN 1855-9719

Gregor Torkar (2017) Barbara Bajd: Gremo v Postojnsko jamo. Ljubljana: Hart, 2016. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 37. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2017) Urša Vilhar, Boris Rantaša (ur.): Priročnik za učenje in igro v gozdu. Ljubljana: Silva Slovenica, 2016. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 38. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2017) Barbara Bajd: Moje prve ribe celinskih voda. Preprost določevalni ključ. Založba Hart, Ljubljana, 2017. Naravoslovna solnica, 22 (1). str. 37. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar in Milan Kubiatko (2017) Editorial. CEPS Journal, 7 (1). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Gregor Torkar in Aljoša Rejc (2017) Childrenʼs play and physical activity in traditional and forest (natural) playgrounds. International journal of educational methodology, 3 (1). str. 25-30. ISSN 2469-9632

Špela Torkar (2017) Primerjava spodbujanja predbralnih in predpisalnih spretnosti po načelih NTC in Kurikuluma za vrtce. Diplomsko delo.

Monika Tostovršnik (2017) Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo. Magistrsko delo.

Mateja Tratnik (2017) Plesne spodbude z nestrukturiranim materialom pri otrocih, starih 3-4 let. Diplomsko delo.

Marjeta Trček Kavčič (2017) Celostna obravnava odrasle osebe z dizartrijo po travmatski poškodbi glave. Magistrsko delo.

Tina Trobec (2017) Proučevanje uspešnosti uporabe vizualnih smernic zdravega prehranjevanja v osnovnošolskem izobraževanju s pomočjo očesnega sledilca. Magistrsko delo.

Primož Trontelj (2017) Bakrove(II) koordinacijske spojine s kinaldinatom in alkoholamini. Diplomsko delo.

Tamara Trpin (2017) Razvoj preizkusa znanja za ugotavljanje napačnih razumevanj izbranih kemijskih pojmov pri predmetu Naravoslovje v 7. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Simona Turičnik (2017) Spodbujanje otrokovih predbralnih in predpisalnih spretnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Tina Turinek (2017) Izkušnje mladih, njihovih staršev in učiteljev z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. Magistrsko delo.

Maruša Turk (2017) Integracija in pozitivna mera. Magistrsko delo.

U

Blaž Ukmar (2017) Dvojezičnost v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Patricija Urankar (2017) Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov. Magistrsko delo.

Anja Urbanija (2017) Načrtovanje tehniškega dne o izkoristku sončnih celic. Magistrsko delo.

Blaž Uršič (2017) Nihanje plavajočega polvalja. Magistrsko delo.

V

Nina Valič (2017) Sodelovanje staršev pri spodbujanju govornega razvoja otrok, starih od 2 do 4 let. Diplomsko delo.

Gorazd Vasiljević (2017) O simetričnih Nest grafih. Magistrsko delo.

Laura Velkner (2017) Prehod iz vzgojnega zavoda v samostojno življenje z vidika mladostnikov in vzgojiteljev. Magistrsko delo.

Alja Vencelj (2017) Poučevanje svetlobe z različnimi vrstami didaktičnih iger v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nuša Verdev (2017) Analiza izvajanja planinskih vsebin v vrtcu. Diplomsko delo.

Zeqir Veselaj in Gregor Torkar (2017) The acceptability of teachersʼ value related statements about sustainable development and climate change among non-science and science major students from Kosovo. European Journal of Sustainable Development , 6 (1). str. 221-232. ISSN 2239-5938

Sebastijan Veselič (2017) Ugotavljanje razlik v spoznavnem delovanju po administraciji estradiola z uporabo računskega modeliranja in izkustvenih preiskav. Magistrsko delo.

Andreja Vidervol (2017) Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Doris Vidic (2017) Učenje s fotografiranjem pri družboslovnih temah v prvem razredu. Magistrsko delo.

Alja Vidmar (2017) Primerjava pogledov staršev in vzgojitelja na proces uvajanja otroka v vrtec. Diplomsko delo.

Anja Vidmar (2017) Številske in prostorske predstave pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Gloria Vidmar (2017) Funkcijski prostori, odvod in integral. Magistrsko delo.

Katarina Vidmar (2017) Kombinatorični dokazi Fibonaccijevih in sorodnih identitet. Diplomsko delo.

Luka Vinko (2017) Vpliv poli-L-lizina na urotelij sečnega mehurja miši. Diplomsko delo.

Nežka Agnes Vodeb (2017) Osnove dela z mladim na javnih površinah in različni pristopi. Diplomsko delo.

Maja Vogrič (2017) Primerjava slovenskega in nizozemskega osnovnošolskega učnega načrta za športno vzgojo. Magistrsko delo.

Jerneja Vraber Jagodic (2017) Mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih predmetov o elektronskih in interaktivnih učbenikih. Magistrsko delo.

Gordana Vukman (2017) Poučevanje rolanja v športni in temelji fazi. Diplomsko delo.

W

Sina Westa (2017) Akademska svoboda v poučevanju v visokem šolstvu v Evropi in v azijsko-pacifiškem območju. Doktorska disertacija.

Z

Pavel Zakal (2017) Učenje s poizvedovanjem na primeru vsebin tehnike in tehnologije razredne stopnje osnovne šole. Magistrsko delo.

Jona Zalar (2017) Kritično mišljenje pri pouku tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

Urša Zalar (2017) Razmerje med risbo in grafiko v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Sabina Zaleznik (2017) Oblikovanje in evalvacija aktivnosti za pouk naravoslovja na prostem v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Betina Zamuda (2017) Zaznavanje izobraževalnih potreb in kompetenc strokovnih delavcev v vrtcu za delo z otroki s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Tamara Zaner (2017) Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja. Magistrsko delo.

Špela Zavrl (2017) Zgodnje poučevanje računalništva v angleških osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Petra Zidanšek (2017) Senzomotorična igrača kot sredstvo tehniškega opismenjevanja v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Marsela Zlodej (2017) Značilnosti in vodenje podpornih skupin in skupin za samopomoč namenjenih slepim in slabovidnim osebam. Magistrsko delo.

Cirila Zorenč (2017) Etika in sodobne čuječnostne prakse. Magistrsko delo.

Urška Zupančič (2017) Vloga logopeda pri informiranju vzgojiteljev za delo na področju odstopanj v govorno-jezikovni komunikaciji. Diplomsko delo.

Metka Zupanič (2017) Fotografski narcizem na socialnih omrežjih in v umetnosti. Magistrsko delo.

Ž

Matej Žalig (2017) Oblastno nasilje nad ne-državljani na Madžarskem: golo življenje na mejah trdnjave. Diplomsko delo.

Tilen Žbona (2017) Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Urša Železnikar (2017) Stanovanjsko ranljive družine. Magistrsko delo.

Mojca Žemlja (2017) Vpliv izvlečkov japonskega dresnika na rast korenin vrtne redkvice. Diplomsko delo.

Erna Žgur (2017) Aspects of motor development in children with cerebral palsy. Innovative issues and approaches in social sciences, 10 (1). str. 117-126. ISSN 1855-0541

Erna Žgur (2017) Ocenjevanje napredka, ne samo znanja pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. V: XXV. izobraževalni dnevi, 28 Mar - 29 Mar 2017, Portorož.

Katja Žibert (2017) Diferencirano urjenje Paukove učne strategije pri družbi v 5. razredu. Magistrsko delo.

Sašo Žigon in Barbara Rovšek (2017) Poskus za prvošolce pri Kresnički : padanje plovil iz papirja. Naravoslovna solnica, 22 (1). str. 29-33. ISSN 1318-9670

Urša Žitko (2017) Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah. Diplomsko delo.

Petra Žnidarčič (2017) Vzgojiteljeva raba narečja v štajerskih vrtcih. Diplomsko delo.

Tina Župan (2017) Značilnosti angleških pisnih besedil slovenskih šestošolcev. Magistrsko delo.

Mojca Žveglič Mihelič (2017) Prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja učencev tujcev z vidika šolske pravičnosti: izsledki raziskave med slovenskimi osnovnošolskimi učitelji. CEPS Journal, 7 (1). str. 131-147. ISSN 1855-9719

Mojca Žveglič Mihelič (2017) Metodološki vidiki notranjega preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:25 CET.