[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2016

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Število vnosov: 1007.

A

Johana Abakumov (2016) Skozi oči otroka: od lutke do predstave. Diplomsko delo.

Biserka Marjetka Adamlje (2016) Odnos vzgojiteljic do prehranske oskrbe otrok v vrtcu. Diplomska naloga.

Klavdija Ahačič (2016) Odkrivanje disleksije pri študentih. Diplomsko delo.

Medina Alagić (2016) Pregled uspešnosti reševanja izbranih fizikalnih nalog raziskave TIMSS z vidika tematike, kognitivne stopnje in strukture nalog v primerjavi z nalogami v učbenikih in delovnih zvezkih. Diplomsko delo.

Sintayehu Kassaye Alemu (2016) Konceptualizacija internacionalizacije visokega izobraževanja in akademske profesije s primerjalno analizo Evrope, Pacifiškega dela Azije in Afrike. Doktorska disertacija.

Maja Ambrožič (2016) Povezovanje logov, logotipov in sloganov v zaščitnih grafičnih znakih. Diplomsko delo.

Saša Ameršek (2016) Okraševanje telesa. Diplomsko delo.

Irena Andrić (2016) Migracije in diskriminacija priseljencev v slovenski družbi ter šolskem sistemu. Diplomsko delo.

Nadja Apšner (2016) Traktrisa. Diplomsko delo.

Helena Arzenšek Krajačič (2016) Socialni odnosi učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Nina Aupič (2016) Čebelarjenje v Varstveno delovnem centru Črnomelj. Diplomsko delo.

Barbara Avguštinčič (2016) Obravnava mladinske igre Pavla Golie z naslovom Jurček v šoli. Diplomsko delo.

Nina Avguštin Logar (2016) Povezanost indeksa telesne mase s ploskostjo stopala pri učencih prve triade. Diplomsko delo.

Stanislav Avsec in Slavko Kocijančič (2016) A path model of effective technology-intensive inquiry-based learning. Educational technology & society, 19 (1). str. 308-320. ISSN 1436-4522

Anja Ažman Janežič (2016) Spodbujanje govornega razvoja pri otrocih, starih od 5 do 6 let. Diplomska naloga.

B

Vesna Bačar (2016) Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011. Diplomsko delo.

Martina Bahor (2016) Razumevanje agregatnih stanj snovi pri učencih v sedmem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Karmen Bajde (2016) Vloga vzgojitelja pri igri s strukturiranim in nestrukturiranim materialom. Diplomsko delo.

Barbara Bajd (2016) Jamie Ambrose: 365 aktivnosti na prostem, ki jih moraš preizkusiti!. Naravoslovna solnica, 20 (2). str. 39. ISSN 1318-9670

Barbara Bajd (2016) [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, 20 (3). str. 2. ISSN 1318-9670

Barbara Bajd (2016) Preprosti biološki ključi. Naravoslovna solnica, 20 (3). str. 4-9. ISSN 1318-9670

Edita Bajramlić (2016) Težave v duševnem zdravju in uporaba spletnih socialnih omrežij pri mladostnikih. Magistrsko delo.

Karin van Bakel (2016) Otroško ljudsko izročilo skozi ustvarjalni gib pri najmlajših otrocih v vrtcu. Diplomska naloga.

Darja Barborič Vesel (2016) Analiza socialnopedagoškega dela v razredu z uporabo tehnik čuječnosti. Magistrsko delo.

Janja Barić (2016) Socialno vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v podporno zaposlitev. Magistrsko delo.

Tamara Bastarda (2016) Kriteriji za izbor kakovostne literature v vrtcih. Diplomsko delo.

Petra Bašek (2016) Nevarne snovi, kot jih dojemajo osnovnošolci. Magistrsko delo.

Mateja Bavčar (2016) Učni načrti za pouk glasbe od leta 1944 do danes in njihovo uresničevanje v praksi. Magistrsko delo.

Emira Bečić (2016) Likovna apreciacija kot subjektivizacija pri likovnem izražanju otrok med 3. in 4. letom starosti. Diplomsko delo.

Martina Bedenčič (2016) Spoznavanje in raziskovanje kroženja vode v naravi v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Elma Beganović (2016) Spodbudno učno okolje v prvem starostnem obdobju v vrtcu. Diplomsko delo.

Ines Beganović (2016) Spodbujanje otrokove igre z nestrukturiranim materialom. Diplomsko delo.

Nadja Belič (2016) Obravnava pravljičnega tipa Mojce Pokrajculje ATU 283C* v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Darja Benčina (2016) Program za razvijanje vzdržljivosti v ramenskem obroču in mišic rok za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Neža Benedičič (2016) Družinski portret mladostnikov. Diplomsko delo.

Žana Benedičič (2016) Doživljanje vodene vizualizacije in priprava na plesno izražanje. Diplomsko delo.

Renata Berce (2016) Učenci s posebnimi potrebami v luči nacionalnega preverjanja znanja iz fizike leta 2014. Diplomsko delo.

Tjaša Bergant (2016) Acetilholinesterazna aktivnost v vodnem ekstraktu gobe bukov ostrigar (Pleurotus ostreatus). Diplomsko delo.

Janka Bergel Pogačnik (2016) Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev. Magistrsko delo.

Kaja Berlot (2016) Nordijsko smučanje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Berložnik (2016) Vaje za spodbujanje fonološkega zavedanja verbalnega spomina s pomočjo glasbenih dejavnosti. Diplomsko delo.

Maja Bertoncelj (2016) Igrače pri pouku fizike v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Mihela Bevc (2016) Vloga in naloge učitelja pri individualiziranem programu. Diplomsko delo.

Meta Bevk Vončina (2016) Prosti čas učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Petra Bezeljak (2016) Vpliv izvlečka orjaškega dežena na kalitev navadne redkvice in trstikaste bilnice. Diplomsko delo.

Jerica Bezovnik (2016) Analiza pomnenja pri predšolskih otrocih na primeru informacij o gobah. Diplomsko delo.

Jolanda Bikić (2016) Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika. Magistrsko delo.

Anja Bizjak (2016) Stališča učiteljev do uporabe pristopa po konceptu realistične matematike pri poučevanju ulomkov v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Barbara Bizjan (2016) Stališča strokovnega osebja o življenju odraslih oseb s posebnimi potrebami v posebnem socialnem zavodu in vloga socialnega pedagoga v tej ustanovi. Magistrsko delo.

Žiga Bižal (2016) Vodene glasbene dejavnosti kot pomoč osebam z zmerno motnjo v duševnem razvoju in izraženimi vedenjskimi težavami. Specialistično delo.

Melita Blatnik (2016) Tekmovanje za Preglovo priznanje iz kemije kot oblika zunanjega vrednotenja znanja. Diplomsko delo.

Tina Blatnik (2016) Digitalno pripovedovanje zgodb. Diplomsko delo.

Milena Mileva Blažić (2016) Tisočletje Tisoč in ene noči. Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega, 66 (9). str. 15-19. ISSN 1580-9609

Milena Mileva Blažić (2016) Anja Štefan: Svet je kakor ringaraja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 80 (4). str. 466-468. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2016) Motiv čipke v mladinski literaturi Tončke Stanonik. Idrijski razgledi, 61 (1). str. 82-89. ISSN 0019-1523

Milena Mileva Blažić (2016) Dva modela ženskega pravljičarstva na Slovenskem - pisateljice in pripovedovalke. Studia Mythologica Slavica, 19 . str. 237-250. ISSN 1581-128X

Milena Mileva Blažić (2016) Izvirnost tipnega indeksa slovenskih ljudskih pravljic v medkulturnem kontekstu. Philological studies = Filološki studii = Filološke pripombe = Filologičeskie zametki = Filološke studije (2). str. 260-269. ISSN 1857-6060

Milena Mileva Blažić (2016) Monika Kropej Telban, Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 461 str., ilustr.. Traditiones, 45 (3). str. 23-26. ISSN 1855-6396

Milena Mileva Blažić (2016) Motiv soli v pravljicah – študij primera Krpan z Vrha. V: Socialna in kulturna zgodovina hrane. Inštitut za novejšo zgodovino, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, str. 177-193. ISBN 978-961-6386-69-2

Milena Mileva Blažić (2016) Motiv šole v reviji Ciciban (1945-2015). V: Zgodovina izobraževanja : knjiga povzetkov = History of education, Slovenia : book of abstracts. Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ravne na Koroškem, str. 19-20.

Milena Mileva Blažić (2016) Medvedi in medvedki: medvedje pesmice, pravljice in uganke za Cicibanov 70. rojstni dan. Izbor Slavica Remškar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015.. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 80 (1/2). str. 166-169. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić in Juan José Varela Tembra (2016) The Slovene trilogy Alice in Crazyland by Evald Flisar. Angloamericanae journal , 1 (1). str. 81-99. ISSN 2545-4218

Barbara Bobinac (2016) Starši in vzgojno-izobraževalni proces likovne umetnosti. Diplomsko delo.

Katja Bobnar (2016) Učiteljevo prepoznavanje strahu učencev pred živalmi. Diplomsko delo.

Saša Bogataj (2016) Predšolska bralna značka in izbira slikanice. Diplomska naloga.

Barbara Bogdanić Petek (2016) Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. Specialistično delo.

Karin Bojc (2016) Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini. Magistrsko delo.

Polona Bolčina (2016) Prosta igra otrok in vloga vzgojitelja. Diplomsko delo.

Irena Borštnar (2016) Razvoj supervizorja s poudarkom na začetni stopnji razvoja. Magistrsko delo.

Katarina Bošnjak (2016) Vstop mladostnika z lažjo motnjo v duševnem razvoju na trg delovne sile. Diplomsko delo.

Urška Boštic (2016) Medijska vzgoja v vrtcu. Diplomsko delo.

Ivana Božić (2016) Konstrukcija in figura v kiparstvu. Diplomsko delo.

Barbara Božič (2016) Gibalne aktivnosti za mladostnike v bolnišnični šoli. Magistrsko delo.

Mate Božinović (2016) Spletni portal na primeru okoljskih vsebin pri predmetu Tehnika in tehnologija. Diplomsko delo.

Anja Božnar (2016) Vpliv izkušnje specialnega jadranja na odnos do oseb s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Larisa Bračič (2016) Življenje in delo v vrtcu Danijelov Levček. Diplomska naloga.

Rajka Bračun Sova in Metoda Kemperl (2016) Museum interpretation as a didactic concept: case study of the Strossmayer Gallery of Old Masters. Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 18 (4). str. 969-997. ISSN 1848-5197

Lara Brajer (2016) Odnos učencev petega razreda do angleške bralne značke. Magistrsko delo.

Mirko Bratuša (2016) Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2016/17, mentor prof. Mirko Bratuša. [Razstava/Predstava]

Mirko Bratuša (2016) Razstava študentskih del pri predmetih osnove keramike in kreativna keramika v študijskem letu 2016/17. V: Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2016/17, 18. Okt - 29. Nov 2016, Ljubljana, Pedagoška fakulteta. (Neobjavljeno)

Mirko Bratuša in Andrej Brumen Čop in Črtomir Frelih in Tomaž Gorjup in Anja Jerčič Jakob in Roman Makše in Uršula Podobnik in Jurij Selan in Zora Stančič in Beatriz Tomšič Čerkez (2016) Razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob tednu Univerze. [Razstava/Predstava]

Mirko Bratuša in Zdenko Huzjan in Dragica Čadež Lapajne in Črtomir Frelih in Tomaž Gorjup in Andrej Brumen Čop in Bojan Kovačič in Roman Makše in Ivo Mršnik in Uršula Podobnik in Jurij Selan in Beatriz Tomšič Čerkez (2016) "V navdih" : razstava del profesorjev Oddelka likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. [Razstava/Predstava]

Mojca Bregar (2016) Kolaž kot sredstvo likovne artikulacije. Diplomsko delo.

Tamara Bregar (2016) Forma morskih lupin v kiparstvu. Diplomsko delo.

Sara Brezec (2016) Hausdorffov paradoks. Diplomsko delo.

Lucija Brezovšček (2016) Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovnih šol na Štajerskem o evoluciji človeka. Diplomsko delo.

Lara Brglez (2016) Svet, ki se sliši. Magistrsko delo.

Nina Brglez (2016) Otroci s polževim vsadkom in poznavanje slovnice. Magistrsko delo.

Katjuša Bricman (2016) Primerjava likovnih značilnosti naslovnic glasbenih albumov. Diplomsko delo.

Petra Brkić (2016) Sistemski pristop k vedenjskim težavam v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Doris Brne (2016) Načini izvajanja dodatne pomoči pri matematiki. Magistrsko delo.

Mojca Brnot Kastelic (2016) Družboslovne vsebine v enopredmetnih in medpredmetnih učnih gradivih spoznavanja okolja v prvem razredu. Magistrsko delo.

Anita Brodarič (2016) Nasilje nad otroki in otrokove pravice. Diplomsko delo.

Zarja Brumen Žarn (2016) Delo s sanjami v skupini kot podpora samozavedanju. Magistrsko delo.

Maja Brumen (2016) Delovno zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Magistrsko delo.

Nina Brunec (2016) Stres romskih otrok in mladostnikov. Diplomsko delo.

Urška Brunšek (2016) Ekonomski vidiki preskrbe kmečkega gospodinjstva s hrano. Diplomsko delo.

Maja Brvar Zupančič (2016) Obravnava Kosovelove poezije v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Petra Brvar (2016) Mikroorganizmi v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Valentina Brzuhalski (2016) Sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin cinka(II) z anionom kinaldinske kisline in piridinskimi ligandi.. Diplomsko delo.

Valentina Budak (2016) Optične lastnosti listov treh vrst slanuš. Diplomsko delo.

Anamarija Bukovec (2016) Kralji ulice. Diplomsko delo.

Saša Bukovec (2016) Poučevanje šifriranja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Jasmina Bunšek (2016) Razumevanje pojma število pri 3-5-letnih otrocih. Magistrsko delo.

Estera Burgar (2016) Knjižna in knjižnična vzgoja v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Petra Burkeljca (2016) Zmotne predstave tretješolcev in petošolcev o geometrijskih likih in telesih. Magistrsko delo.

C

Mina Camloh in Ajda Krstulović in Nina Milavec in Maruša Štular (2016) Kako doseči samostojnost otroka pri opravljanju šolskih aktivnosti doma?: vodnik za starše. Priročnik. Društvo Bravo , Ljubljana.

Simona Cebek (2016) Otroško ljudsko izročilo na osnovni šoli s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

Terezija Ceferin (2016) Vivianijev izrek in njegove posplošitve. Magistrsko delo.

Alenka Cehner (2016) Zaznavanje timskega dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli z vidika ravnatelja in strokovne skupine.. Diplomsko delo.

Nina Cekuta (2016) Odnos med barvo in slikovnim formatom v indijski umetnosti. Diplomsko delo.

Zala Cerar (2016) Avtonomija učiteljev pri izbiri in rabi učnih gradiv za jezikovni pouk pri predmetu slovenščina v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Tina Cestnik Brezovnik (2016) Glasovne motnje in poznavanje skrbi za glas pri učiteljih otrok s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Urška Cetinski (2016) Vključevanje preteklosti v življenje in delo vrtca. Diplomska naloga.

Karmen Chakir (2016) From hate speech to respectful speech in the preschool education system. Encyclopaideia, 20 (46). str. 120-142. ISSN 1590-492X

Simon Cirkulan (2016) Načrtovanje oskrbe in življenjskega prostora obročkastorepih makijev ali kat (Lemur catta) v Bioparku Lipovec. Diplomsko delo.

Jožica Cirnski (2016) Analiza programa Mali sonček v vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje. Diplomsko delo.

Sandi Cof (2016) Nadzor galerij. Diplomsko delo.

Vito Cof (2016) Izrazna moč brezbesedilnega plakata. Diplomsko delo.

Dušanka Colnar (2016) Statistika meta kocke na elementarnem nivoju. Diplomsko delo.

Tanja Crepulja (2016) Vpliv mikroplastike na prehranjevanje in energetske rezerve kopenskih rakov enakonožcev Porcellio scaber. Diplomsko delo.

Dijana Crnić (2016) Psihološke značilnosti oseb s Prader-Willijevim sindromom ter primerjava s psihološkimi značilnostmi oseb z Downovim sindromom. Diplomsko delo.

Maja Cvetan (2016) Travma v otroštvu in njen vpliv na socialno življenje v odraslosti. Diplomsko delo.

Helenca Cvetežar (2016) Kako varujem okolje, ko ločujem odpadke?. Diplomska naloga.

Č

Petra Čačkov (2016) Eliptične krivulje nad različnimi obsegi. Diplomsko delo.

Eva Čampelj (2016) "Sejalec" – muzejska interpretacija. Diplomsko delo.

Anja Čemažar (2016) Ko "mi" postane zopet "midva": kako praznjenje družinskega gnezda vpliva na partnerski odnos?. Diplomsko delo.

Anja Čemažar (2016) Mladinska poezija Barbare Gregorič Gorenc. Diplomsko delo.

Klemen Černe (2016) Pregled aplikacij za operacijski sistem Android in njihova možnost uporabe pri pouku vsebin s področja elektronike in robotike. Diplomsko delo.

Maja Černe (2016) Presoja specialnih in rehablitacijskih pedagogov o lastni usposobljenosti za vodenje razreda. Diplomsko delo.

Sara Češarek (2016) Telesna aktivnost in kvaliteta življenja oseb s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

Gabi Čimžar (2016) Uresničevanje športnih dni s planinsko vsebino v osnovnih šolah z vidika koncentričnih krogov. Diplomsko delo.

Kristina Čižman (2016) Bralne učne strategije pri učencih s specifičnimi učnimi težavami in brez specifičnih učnih težav v 7. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Neja Čopič (2016) Izkušnje mladostnikov in staršev pred, po in v procesu usmerjanja v Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Tanja Črv Kompara (2016) Metoda dolgega branja besedil. Diplomsko delo.

Sindis Čufer (2016) Problematika zavržene hrane v osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Živa Čuk (2016) Vpliv grafične tehnike na izvedbo likovnega motiva. Diplomsko delo.

D

Vesna Danilović (2016) Botanika v slovenskih učbenikih od leta 1864 do 1969. Diplomsko delo.

Damjana Debenec (2016) Predstave predšolskih otrok o živalskem skeletu. Diplomsko delo.

Karin Debevec (2016) Prilagojeno izvajanje vsebin športa za učenca s slepoto in slabovidnostjo (študija primera). Magistrsko delo.

Katja Debevec (2016) Uporaba infrardeče kamere pri obravnavi pojmov toplota in temperatura v 5. razredu OŠ. Diplomsko delo.

Tatjana Devjak in Igor Saksida (2016) Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2016: zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Strokovna monografija. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Lea Dezire (2016) Karakterizacija produktov reakcije bakrovega(II) kompleksa s kinaldinatom in ligandi s hidroksilno skupino. Diplomsko delo.

Nives Dimic (2016) Sodelovanje vzgojiteljic in staršev v vrtcu. Diplomsko delo.

Iva Dobovičnik (2016) Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija.

Ana Dolar (2016) Gibalne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev. Diplomsko delo.

Nika Dolinar (2016) Gradnja gozdnih bivakov iz naravnih materialov kot priložnost za učenje naravoslovja in napredek na vseh razvojnih področjih predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Anja Dovečar (2016) Samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka. Magistrsko delo.

Ines Dovečer Kurat (2016) Risba in slikarstvo v likovni terapiji. Diplomsko delo.

Tina Dović (2016) Opismenjevanje romskih učencev: analiza govornih in bralnih zmožnosti. Magistrsko delo.

Urška Drnovšek (2016) Določanje kalcijeve in magnezijeve trdote vode s hitrim testom, titracijo in spektrometrijo. Diplomsko delo.

Mateja Drobnič (2016) Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilgojenim učnim programom. Diplomsko delo.

Vesna Drofenik (2016) Učiteljeva poklicna vloga in njegov profesionalni razvoj. Magistrsko delo.

Urša Dubravica (2016) Igrajmo se gledališče: ustvarjanje spodbudnega okolja za kreativne gledališke dejavnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Gregor Dular (2016) Individualno svetovanje mladostnikom. Diplomsko delo.

Rosana Dular (2016) Vpliv dodatne gibalne aktivnosti na telesne značilnosti, gibalne sposobnosti in gibalne navade 7 do 9-letnih otrok. Magistrsko delo.

Tjaša Dulc (2016) Rezilientnost in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka. Magistrsko delo.

Mihael Dvorščak (2016) Raspberry Pi in oddaljeni laboratorij. Diplomsko delo.

Đ

Tamara Đurđević (2016) Uživanje zajtrka med osnovnošolci. Diplomsko delo.

E

Janja Enova (2016) Likovno izražanje kot pomoč pri zvišanju kakovosti življenja bolnic s sladkorno boleznijo in povišano telesno težo. Specialistično delo.

Anamarija Erčulj (2016) Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Sabina Erjavec (2016) Blago kot material za spoznavanje matematičnih pojmov. Diplomsko delo.

Ema Erzar in Neja Grohar in Živa Jakšić Ivačič in Bernarda Jamnik Zupančič in Saša Kramar in Rudi Ogris in Mojca Škofic in Matej Valenčič in Gregor Torkar (2016) Naravi naproti II: predstavitev projekta in rezultati. Naravoslovna solnica, 20 (2). str. 12-14. ISSN 1318-9670

Ana Eržen (2016) Vpliv večkratnega branja slikanice brez besedila na pripovedovanje zgodbe. Magistrsko delo.

Darja Eržen (2016) Stres pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih v mobilnih službah in v osnovnih šolah s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

F

Damjana Fajdiga (2016) Predstave predšolskih otrok o medvedu. Diplomsko delo.

Katja Farkaš (2016) Razvijanje ustvarjalnosti pri književnosti v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Metka Farkaš (2016) Izolacija in genotipizacija bakterije Salmonella enterica iz plazilcev v ujetništvu. Diplomsko delo.

Anastassia Felini (2016) Poletje v vrtcu. Diplomska naloga.

Ida Femc (2016) Primerjava med realno in p-adično analizo. Magistrsko delo.

Tanja Ferjančič (2016) Obravnava ugank v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Vesna Ferjančič (2016) Vloga risbe v akvarelni tehniki. Diplomsko delo.

Ljiljana Ferko (2016) Lutka kot metoda dela pri pouku. Diplomsko delo.

Vesna Ferk Savec in Špela Hrast in Iztok Devetak in Gregor Torkar (2016) Beyond the use of an explanatory key accompanying submicroscopic representations. Acta chimica slovenica, 63 (4). str. 864-873. ISSN 1318-0207

Vesna Ferk Savec in Bernarda Urankar in Maija Aksela in Iztok Devetak (2016) Mnenje slovenskih in finskih bodočih učiteljev kemije o izbranih vidikih njihovega poklica. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Mojca Ferlež (2016) Analiza zapisa nareka pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami. Diplomsko delo.

Sara Ferlin (2016) Modeliranje vpliva lastnosti študentov na uspešno reševanje algoritmično usmerjenih problemskih nalog. Diplomsko delo.

Sara Ferlin in Alja Hvastija in Tjaša Kosmač in Dolores Küplen in Marija Kavkler in Milena Košak Babuder (2016) Kako v šoli pridobiti prilagoditve, ki jih potrebujem?: priročnik za dekleta. [Učno gradivo]

Sara Ferlin in Alja Hvastija in Tjaša Kosmač in Dolores Küplen in Marija Kavkler in Milena Košak Babuder (2016) Kako v šoli pridobiti prilagoditve, ki jih potrebujem?: priročnik za fante. [Učno gradivo]

Nina Filipan (2016) Pogovor o prebrani pravljici med vzgojiteljico in otroki. Diplomska naloga.

Andreja Filipič (2016) Učenje računalništva brez računalnika v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Urša Filipič (2016) Upoštevanje učnega okolja pri prilagajanju poučevanja angleščine za učence z disleksijo. Diplomsko delo.

Manuela Fišer (2016) Analiza napredka veščin zgodnje pismenosti predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Anja Franko Dobnikar (2016) Migracijski režimi in učna uspešnost otrok migrantov v Sloveniji. Diplomsko delo.

Urška Frelih Meglič (2016) Poučevanje in učenje s slikovnim gradivom pri spoznavanju okolja v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tjaša Friškovec (2016) Testna anksioznost v osnovni šoli pri pouku matematike. Diplomsko delo.

Mojca Frlic (2016) Likovne značilnosti celostne grafične podobe s področja kmečkega turizma. Diplomsko delo.

Kaja Fujan (2016) Motiv družinskih odnosov v slovenski mladinski književnosti v slikaniški obliki. Diplomsko delo.

G

Špela Gaberšek (2016) Biologija in ogroženost petelinčka (Zerynthia polyxena) v Sloveniji. Diplomsko delo.

Slavko Gaber in Mitja Sardoč (2016) Editorial. CEPS Journal, 6 (2). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Laura Gabrič (2016) Mnenje učencev o različnih vrstah elementarnih iger v glavnem delu ure pri predmetu šport. Magistrsko delo.

Metka Gabrijel (2016) Opisovanje slik v vrtcu. Diplomsko delo.

Ana Gabršček (2016) Kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v vrtcu. Diplomska naloga.

Neda Gačnik (2016) Razumevanje pojma gostota pri učencih razredne stopnje. Magistrsko delo.

Tina Gačnik (2016) Povezovanje vsebin iz merjenja z različnimi poklici v 5. razredu. Magistrsko delo.

Urška Gale (2016) Mumini in kosovirji kot univerzalije humanističnih vrednot v mladinski književnosti. Magistrsko delo.

Kaja Galič (2016) Oblikovanje družabne igre za spodbujanje emocionalne inteligentnosti. Diplomsko delo.

Valentina Gartner (2016) Računalniška pismenost in koncept lastnega ocenjevanja znanja učencev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Katja Gašperič (2016) Z didaktično igro razvijajmo predopismenjevalne zmožnosti. Magistrsko delo.

Milanka Gavrić Kušljić (2016) Naravoslovje v vrtcu v povezavi z elementi koncepta Reggio Emilia. Diplomska naloga.

Zala Gerdej (2016) Socialno zavedanje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Sabina Germovnik (2016) Otroška besedila Janeza Bitenca. Diplomska naloga.

Vesna Germ (2016) Izvajanje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur otrok priseljencev v slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Vesna Geršak (2016) Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Vesna Geršak (2016) Utelešenost in čuječnost - kaj imata skupnega tako pri učencih kot pri učiteljih?. V: Mednarodna konferenca Mindfulness, 20 Oct - 22 Oct 2016, Ljubljana.

Lea Gešman (2016) Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole na Dolenjskem o evoluciji človeka. Diplomsko delo.

Tevž Globokar (2016) Raziskovanje s hidrogeli kot obogatitvena dejavnost pri pouku naravoslovja in tehnike za učence petega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Veronika Gnidovec (2016) Geometrična abstrakcija z izvedbo likovne naloge pri pouku likovne umetnosti. Diplomsko delo.

Maja Godec (2016) Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo. Magistrsko delo.

Elizabeta Godeša (2016) Podporna skupina za starše otrok z motnjami v duševnem razvoju v Centru Janeza Levca OVI Jarše. Diplomsko delo.

Marjeta Godeša (2016) Dejavniki tveganja za nastanek glasovnih težav pri pevcih. Diplomsko delo.

Špela Godeša (2016) Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju. Magistrsko delo.

Leona Gombač (2016) Stališča profesoric oz. profesorjev razrednega pouka do rabe slovenščine kot učnega jezika. Diplomsko delo.

Debora Gorjan (2016) Motiviranost, kognitivni stil ter učna uspešnost dijakov in dijakinj pri predmetu kemija. Magistrsko delo.

Tomaž Gorjup (2016) Zastale sledi: (slike 2014-2016) : razstava. [Razstava/Predstava]

Tomaž Gorjup in Roman Makše (2016) Razstava študentskih del 1. in 2. letnika Likovne pedagogike Obrazi, mentorja prof. mag. Tomaž Gorjup in prof. mag. Roman Makše. [Razstava/Predstava]

Andreja Gorše (2016) Interaktivna tabla kot učni pripomoček v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom pri poučevanju tem iz računalništva. Magistrsko delo.

Leja Goručan (2016) Pravljična joga. Diplomsko delo.

Janja Gosarič (2016) Metoda ustvarjalnega giba in poučevanje slovenščine v osnovni šoli s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

Katja Gospeti (2016) Knjiga umetnika - Pot. Diplomsko delo.

Ana Gostinčar Blagotinšek (2016) Vpliv tovora na prevoženo pot. Naravoslovna solnica, 21 (1). str. 36. ISSN 1318-9670

Ana Gostinčar-Blagotinšek (2016) Raziskovalni pouk fizikalnih vsebin naravoslovja na razredni stopnji. Doktorska disertacija.

Vid Govejšek (2016) Kako poslušanje različne glasbe vpliva na vzdražljivost motorične skorje? - študija s transkranialno magnetno stimulacijo. Magistrsko delo.

Marjana Grabnar (2016) Pot do plavalnega znanja študentov razrednega pouka. Diplomsko delo.

Mirjam Grad (2016) Biblijski motivi v pravljicah Hansa Christiana Andersena. Diplomsko delo.

Špela Granda (2016) Nastajanje lutkovne predstave. Diplomsko delo.

Lara Grbec (2016) Prepričanja strokovnih delavcev v vrtcu o razvoju dvojezičnosti pri otrocih. Diplomsko delo.

Denis Grcić (2016) Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb. Doktorska disertacija.

Špela Grdadolnik (2016) Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati. Magistrsko delo.

Jera Gregorc in Alenka Humar (2016) Vpliv različnih vrst gibalnih dejavnosti na otrokov razvoj. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Špela Gregorčič (2016) Povezava med ploskostjo stopala in naklonom Ahilove tetive. Diplomsko delo.

Urška Grilj (2016) Risba v ilustraciji. Diplomsko delo.

Ana Gril (2016) Vpliv izkustvenega učenja na znanje dijakov srednje strokovne šole o volkovih. Magistrsko delo.

Neja Grohar (2016) Medgeneracijsko poučevanje angleščine kot tujega jezika. Magistrsko delo.

Greta Grošelj (2016) Doseganje standardov znanja pri družboslovnih temah v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

H

Iva Habjan (2016) Prepričanja učiteljev razrednega pouka o poučevanju in vključevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo v večinsko osnovno šolo. Diplomsko delo.

Klaudija Habjan (2016) Analiza karakteristik študentov glede na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja. Magistrsko delo.

Monika Hadalin (2016) Energijski procesi pri modelu sončnega kolektorja. Magistrsko delo.

Boris Hartman (2016) Socialnopedagoška obravnava izstopajočega in konfliktnega vedenja med poukom z vidika samouravnalnih sistemov. Magistrsko delo.

Matjaž Hegedič (2016) Frustracija ali vztrajnost? Evolucija in funkcija afekta v reševanju problemov na podlagi proučevanja vedenja navadnih krokarjev. Magistrsko delo.

Miha Henigsman (2016) Učenje tipografije s pomočjo analognih in digitalnih učnih pripomočkov. Magistrsko delo.

Manca Herlec (2016) Trajnost znanja likovnih pojmov. Magistrsko delo.

Renata Himelrajh (2016) Pravljica kot sredstvo razreševanja konfliktov identitete v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Petra Hlačar (2016) Matere otrok s posebnimi potrebami - aktivne članice društev. Diplomsko delo.

Barbara Hojs (2016) Primerjava bralnega razumevanja med učenci s posebnimi potrebami dveh osnovnošolskih programov. Diplomsko delo.

Ana Hram (2016) Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti - motenj hranjenja. Specialistično delo.

Matic Hrastar (2016) Selektivne redukcije pripojenih piran-2-onov. Diplomsko delo.

Janja Hrastovšek (2016) Program začetnega opismenjevanja v brajici. Magistrsko delo.

Špela Hrast in Gregor Torkar in Vesna Ferk Savec (2016) Vloge legende v kemijskih nalogah temelječih na submikroskopskih predstavitvah. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Nina Hribar (2016) Likovna umetnost v prvem triletju novomeških osnovnih šol. Diplomsko delo.

Alenka Humar (2016) Vpliv različnih vrst gibalnih dejavnosti na gibalno učinkovitost slovenskih petletnih otrok. Magistrsko delo.

Vahida Huzejrović (2016) Prostovoljno delo starejših: pomemben cilj aktivnega staranja in razvoja dolgožive družbe. Magistrsko delo.

Zdenko Huzjan (2016) Maša Mlinarič - Forma v gibanju. V: Forma v gibanju, 12 Jan - 11 Feb 2016, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Zdenko Huzjan in Mirko Bratuša in Črtomir Frelih in Andrej Brumen Čop (2016) Razstava 3. letnika Likovne pedagogike. [Razstava/Predstava]

Zdenko Huzjan in Črtomir Frelih in Roman Makše (2016) Sinteza: zaključna razstava 4. letnika likovne pedagogike, študijsko leto 2015/2016 (mentorji red. prof. Zdenko Huzjan, red. prof. mag. Črtomir Frelih, red. prof. mag. Roman Makše). [Razstava/Predstava]

I

Neža Iglič (2016) Uporaba didaktične igre pri poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Jelena Ilišin (2016) Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci na Primorskem. Diplomsko delo.

Andrea Ivačič (2016) Težave pri pisanju in razvojna disgrafija v osnovni šoli: razlike med dečki in deklicami. Magistrsko delo.

Špela Ivanuša (2016) Vzgojni program intenzivne mobilne socialno-pedagoške obravnave. Magistrsko delo.

J

Žaneta Jagerič (2016) Usposabljanje učiteljev razrednega pouka za poučevanje učencev z disleksijo. Magistrsko delo.

Dijana Jagodić (2016) Konstrukt sreče v postmoderni družbi. Diplomsko delo.

Arnela Jahić (2016) Pomoč staršev otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in socialno-ekonomski status družine. Magistrsko delo.

Tjaša Jaklin (2016) Stališča učencev do uporabe didaktičnih pripomočkov pri učenju matematike. Magistrsko delo.

Matejka Jakob Oven (2016) Pomen tekstilnih vsebin za kakovostno življenje posameznika z vidika otrok in staršev. Diplomsko delo.

Maja Jakob (2016) Obravnava deklice z avtističnimi motnjami in težjo motnjo v duševnem razvoju po metodi Floortime. Magistrsko delo.

Katarina Jakopič (2016) Uporabnost dvovejnatega digitalnega biološkega ključa za dvoživke v vrtcu. Diplomsko delo.

Janja Jakša (2016) Vizualizacija in likovna artikulacija pri srednješolcih. Magistrsko delo.

Andreja Jamnik Oblak (2016) Odnos med likovno umetnostjo in šolskim predmetom likovna umetnost v našem prostoru skozi čas. Magistrsko delo.

Bernarda Jamnik Zupančič (2016) Kariološka analiza skupine gozdne spominčice (Myosotis sylvatica agg.). Magistrsko delo.

Tanja Jamnik (2016) Tesnoba pri starših otrok z dodatno strokovno pomočjo. Diplomsko delo.

Nina Jančič (2016) Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa. Magistrsko delo.

Valda Janjanin (2016) Dramske dejavnosti kot podpora staršem otrok v bolnišnični oskrbi. Specialistično delo.

Simona Janžekovič (2016) Razumevanje in sprejemanje evolucije med gimnazijci na Dolenjskem. Diplomsko delo.

Sara Janže (2016) Stališča in znanje osnovnošolcev celjske regije o gensko spremenjenih organizmih. Magistrsko delo.

Zdenka Jan (2016) Participacija otrok pri dejavnostih na prostem v vrtcu. Magistrsko delo.

Jasna Jarc (2016) Z nevrodegeneracijo povezan tau protein in njegova vloga v človeških možganih. Magistrsko delo.

Amela Jašarević (2016) Občutek za števila in količine otrok pred vstopom v šolo. Magistrsko delo.

Jasmina Jelčič Juratovec (2016) Pripovednost v reliefu. Diplomsko delo.

Neva Jelenko (2016) Optične lastnosti in vsebnost fitolitov pri navadnem trstu. Diplomsko delo.

Mateja Jelen (2016) Polimerna glina in njene široke možnosti. Diplomsko delo.

Nika Jenko (2016) Struktura in razvoj bralne pismenosti učencev v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Doktorska disertacija.

Tamara Jenko (2016) Močna področja pri enojezičnih in dvojezičnih prvošolcih. Diplomsko delo.

Monika Jensterle (2016) Modeliranje dejavnikov, ki vplivajo na razumevanje uvodnih konceptov iz programiranja. Diplomsko delo.

Ana Jeraj (2016) Obdelava posledic temperaturnih sprememb na primeru vode v prvem starostnem obdobju. Diplomska naloga.

Eva Jeraj (2016) Postopki okraševanja žgane gline. Diplomsko delo.

Tina Jeraj (2016) Naravoslovni spodrsljaji v animiranih filmih in risankah. Magistrsko delo.

Tina Jeraj in Katarina Susman (2016) Uporaba animiranih filmov in risank pri poučevanju naravoslovnih tematik. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Urška Jeraj (2016) Glasba kot sredstvo za lažje razumevanje likovnih pojmov in zakonitosti. Magistrsko delo.

Mojca Jereb Šifrar (2016) Razumevanje in doživljanje dodatne strokovne pomoči med učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Larisa Jereb (2016) Možnosti integracije metod pomoči z umetnostjo v terapijo govorno-jezikovnih motenj pri predšolskem otroku. Magistrsko delo.

Nina Jerič (2016) Komunikacija oseb z motnjami avtističnega spektra. Magistrsko delo.

Tina Jerič (2016) Vloga likovnih spremenljivk v razvoju otroške risbe. Magistrsko delo.

Tina Jerko (2016) Koncept indigo otrok in prepoznavanje te skupine otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Rebeka Jerman (2016) Ustvarjalni proces gestualnega akta pri dijakih pod vplivom glasbe. Magistrsko delo.

Klara Jesenik (2016) Motivi v risbi na Slovenskem. Diplomsko delo.

Mojca Jesenko (2016) Glasovna metoda za opismenjevanje v angleščini kot tujem jeziku. Magistrsko delo.

Ladislava Ježek Narobe (2016) Računalniško podprti eksperimenti na temo toplote in temperature v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Adrijana Jordan (2016) Pomoč lutke pri oblikovanju socialnih odnosov v skupini. Diplomsko delo.

Barbara Jordan (2016) Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Krke od Otočca do izliva Krke v Krški vasi. Diplomsko delo.

Katarina Jordan (2016) Predstave osnovnošolcev in srednješolcev o človeški ribici. Magistrsko delo.

Janja Jug (2016) Prehranska pismenost študentov. Diplomsko delo.

Jasna Jug (2016) Otroške predstave o prehranjevanju in prebavilih ljudi, živali in rastlin. Diplomska naloga.

Nina Juraja (2016) Opismenjevanje v slovenščini v enojezični in dvojezični šoli. Magistrsko delo.

Andreja Jurgec (2016) Spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti učencev s pomočjo športnovzgojnega kartona in abc gibanja 2. Diplomsko delo.

Barbara Jurjevec Štok (2016) Zanimanje osnovnošolcev Štajerske za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Nuša Justin (2016) Obravnavanje plovnosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Katarina Juvan (2016) Celostna grafična podoba "Povezovanje v različnosti". Diplomsko delo.

Natalija Juvan (2016) Vpliv digitalne kompetence študenta na rezultate projektnega učnega dela v računalniško podprtem okolju. Magistrsko delo.

K

Uroš Kalar (2016) Uporabnost tržne sestavljanke za konstruiranje pri osnovnošolskem predmetu Tehnika in tehnologija. Diplomsko delo.

Metka Kamnik Krek (2016) Fizika, ki se jo lahko naučimo iz delovanja avtomobila. Diplomsko delo.

Nina Kampuš (2016) Profesionalni razvoj učiteljev specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na začetku kariere. Diplomsko delo.

Tjaša Kanalec (2016) Opazovanje in ocenjevanje otrokovih predopismenjevalnih veščin. Magistrsko delo.

Sanda Kandrič (2016) Povezovanje kurikularnih vsebin skozi umetnost v prvem starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Barbara Karković (2016) Pogledi vodstev vrtcev in vzgojiteljev na inoviranje vzgojne prakse v Sloveniji in na Hrvaškem. Magistrsko delo.

Ana Kastelec (2016) Nadarjeni učenci pri pouku družbe v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Barbara Kastelic (2016) Tehniška historičnost pri poučevanju osnovnošolske tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

Matej Kastelic (2016) Problematika reševanja nalog iz področja gonil na nacionalnem preverjanju znanja. Diplomsko delo.

Manca Kavčič (2016) Ustvarjalni potencial pri prepoznanih nadarjenih učencih v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Kavčnik (2016) Gasilski spomeniki. Diplomsko delo.

Nina Kavzar (2016) Razvoj knjižne ilustracije in avtorska slikanica. Diplomsko delo.

Klara Kejžar (2016) Družabno življenje ljubljanskih meščanov v prvi polovici 20. stoletja kot vsebina pri pouku družbe. Magistrsko delo.

Katja Kek (2016) Stališča staršev o shemi šolskega sadja in zelenjave. Magistrsko delo.

Maša Kenda (2016) Kemiluminiscenca v svetlečih palčkah. Diplomsko delo.

Maša Kenda in Miha Slapničar in Bojan Golli (2016) Uporaba svetlečih palčk pri pouku kemije in fizike. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Ana Kepec Marcijan (2016) Evalvacija učinkovitosti obravnave učenca z disleksijo. Diplomsko delo.

Robert Kerep (2016) Teorija kompleksnosti v strateškem civilnem kriznem menedžmentu: sinergetika psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih. Magistrsko delo.

Andreja Kern (2016) Otrokova raba dvojine v izbranih slovenskih vrtcih in šolah. Diplomsko delo.

Saša Kern (2016) Primerjava treh izbranih problemskih tematik iz slovenske mladinske književnosti. Diplomsko delo.

Tatjana Keržan (2016) Analiza oocitov v testisih človeške ribice (Proteus anguinus). Diplomsko delo.

Jaka Keše (2016) Tehnološka pismenost učencev 5. in 6. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Bojana Klančičar (2016) Stališča romskih učencev s posebnimi potrebami do šole. Diplomsko delo.

Florian Klauser (2016) Doživljanje udejanjenja znanja. Magistrsko delo.

Ingrid Klemenčič (2016) Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Brigita Klemen (2016) Sodelovalno učenje in reševanje problemsko zasnovanih nalog s tabličnimi računalniki. Magistrsko delo.

Dimitrij Klinec (2016) Integracija računalniških orodij pri pouku vsebin s področja gibanja in dinamike. Diplomsko delo.

Tjaša Klinkon (2016) Zanimanje mladostnikov za biološke teme. Magistrsko delo.

Zala Klopčič (2016) Učenci 6. razreda osnovne šole kot različni profili bralcev v angleščini. Magistrsko delo.

Mojca Klun (2016) Razlike v telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih med učenci, ki obiskujejo športnointeresne dejavnosti, in učenci, ki ne obiskujejo športnointeresnih dejavnosti.. Diplomsko delo.

Janja Kmetič (2016) Introvertirani učenci v razredu. Diplomsko delo.

Lucija Knavs (2016) Stari predmeti v Loškem potoku kot viri učenja. Diplomsko delo.

Claudia Knoll (2016) Glasbena improvizacija kot metoda v superviziji. Magistrsko delo.

Anja Kobal (2016) Pogledi staršev in strokovnih delavcev vrtca na sodelovanje s potujočo knjižnico. Diplomsko delo.

Lara Kobal (2016) Pouk likovne vzgoje v manjšinskih slovenskih in italijanskih osnovnih šolah. Doktorska disertacija.

Alenka Kobolt in Stephan Sting in Nada Turnšek (2016) Šola in ranljive družine. CEPS Journal, 6 (4). str. 5-10. ISSN 1855-9719

Tea Kocijančič (2016) Ideje za poučevanje kolesarjenja v temeljni gibalni fazi. Diplomska naloga.

Anita Kočevar (2016) Uporaba videoposnetkov v angleščini pri pouku kemije v 9. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Mateja Kodrič (2016) Uživanje mesa med odraslimi v Sloveniji. Diplomsko delo.

Anija Kokot (2016) Spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Tadeja Kokot (2016) Vpliv staršev na življenje in delo vrtca. Diplomska naloga.

Mojca Kolarič (2016) Komunikacija matere s slepim ali slabovidnim otrokom. Magistrsko delo.

Petja Kolegar (2016) Gibalno-rajalne igre nekoč in njihova uporaba danes v vrtcu. Diplomska naloga.

Nika Kompara (2016) Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci v Idriji. Diplomsko delo.

Tjaša Konc (2016) Sram in ponos pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Anja Kopač Lautar (2016) Dotik v kiparstvu in v družbi. Magistrsko delo.

Simona Kopinšek in Milena Mileva Blažić (2016) Simona Kopinšek z Mileno Milevo Blažić. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 80 (5). str. 522-538. ISSN 0038-0482

Tjaša Koporec (2016) Izkušnje učiteljev in učencev z delom v paru. Magistrsko delo.

Teja Koprivnikar (2016) Model SIR. Diplomsko delo.

Katja Koprivšek (2016) Prednosti in slabosti poučevanja lastnega otroka v šoli. Magistrsko delo.

Urban Kordeš (2016) Going beyond theory: constructivism and empirical phenomenology. Constructivist Foundations, 11 (2). str. 375-385. ISSN 1782-348X

Urban Kordeš (2016) Dreams: an experimental laboratory of phenomenology. Constructivist Foundations, 11 (2). str. 423-425. ISSN 1782-348X

Urban Kordeš (2016) Where is consciousness?. Constructivist Foundations, 11 (3). str. 552-554. ISSN 1782-348X

Urban Kordeš in Florian Klauser (2016) Second-person in-depth phenomenological inquiry as an approach for studying enaction of beliefs. Interdisciplinary description of complex systems, 14 (4). str. 369-377. ISSN 1334-4676

Urška Korelec (2016) Prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Edita Koren (2016) Medvrstniška pomoč pri učenju poštevanke. Diplomsko delo.

Laura Koren (2016) Vključevanje matematičnih vsebin v pouk angleščine v prvem razredu po metodi CLIL. Magistrsko delo.

Jolanda Koritnik (2016) Predstave predšolskih otrok o volku. Diplomska naloga.

Mojca Koritnik (2016) Pomen socialnega kapitala pri prehodu diplomantov družboslovnih smeri na trg dela. Diplomsko delo.

Urša Koritnik (2016) Razumevanje in interpretacija družbenih pravil pri prvošolcih. Diplomsko delo.

Luka Taras Korošec (2016) Analiza in nadgradnja aplikacije za delo z grafi. Diplomsko delo.

Alenka Korun (2016) Vidno zaznavanje deklice z Rettovim sindromom – študija primera. Diplomsko delo.

Andreja Kosirnik (2016) Razvijanje samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami. Magistrsko delo.

Tina Kosi (2016) Vloga likovnih spremenljivk v izraznosti risbe. Diplomsko delo.

Sabina Kosmač Brezar (2016) Reprezentacije učiteljev o romskih učencih. Doktorska disertacija.

Tanja Kosmač Zalašček (2016) Umetnostne dejavnosti v otroških oddelkih slovenskih bolnišnic. Specialistično delo.

Lea Kosmač (2016) Ustvarjanje plesne predstave s predšolskimi otroki po modelu vmesne poti. Diplomsko delo.

Stojan Kostanjevec in Martina Erjavšek (2016) Prehransko opismenjevanje otrok z vidika usvajanja prehranskih veščin. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Stojan Kostanjevec in Nives Žabkar in Martina Erjavšek (2016) Vključevanje študentov Pedagoške fakultete v program Ekošola. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Marjanca Kos in Janez Jerman in Urška Anžlovar in Gregor Torkar (2016) Preschool childrenʼs understanding of pro-environmental behaviours: is it too hard for them?. International Journal of Environmental and Science Education, 11 (12). str. 5554-5571. ISSN 1306-3065

Živa Kos (2016) Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v edukaciji. Doktorska disertacija.

Hana Košan (2016) Udomačeni prostori ulice: o vidnem in cestnem brezdomstvu v centru Mestne občine Ljubljana. Diplomsko delo.

Alja Košar (2016) Interakcija med barvo in risbo v likovnem prostoru. Magistrsko delo.

Ana Košir (2016) Od tu do tam. Diplomsko delo.

Ana Košir (2016) Začetno naravoslovje ob potoku. Diplomsko delo.

Barbara Košir (2016) Otrokovo izražanje jeze v vrtcu. Diplomsko delo.

Janja Košir (2016) Formativni preizkus tekočnosti branja v petstopenjskem modelu pomoči za učence z učnimi težavami. Magistrsko delo.

Jara Košuta (2016) Spodbujanje predopismenjevalnih spretnosti preko igre v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Polona Kotnik (2016) Reševanje konfliktov med učenci s pomočjo vrstniške mediacije. Diplomsko delo.

Polona Kotnjek (2016) Interakcije med velikimi pliskavkami (Tursiops truncatus) in ribiškimi aktivnostmi v severnem Jadranu. Diplomsko delo.

Bojan Kovačič (2016) Značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni stopnji osnovne šole. Doktorska disertacija.

Simona Kovačič (2016) Vidiki učiteljev do inkluzivne prakse v osnovnih šolah v Savinjski dolini. Diplomsko delo.

Katarina Kovač (2016) Vpliv likovnih dejavnosti na zadovoljstvo z življenjem starostnikov v domu upokojencev. Specialistično delo.

Nina Kovač (2016) Razred kot socialna skupina in vodenje razreda. Magistrsko delo.

Petra Kovač (2016) Izdelava družabnih didaktičnih iger iz odpadnega materiala. Diplomsko delo.

Katja Kozjek Varl (2016) Sodobna umetnost in medpredmetno povezovanje pri pouku likovne umetnosti. Magistrsko delo.

Nina Koželj (2016) Humor v likovni umetnosti. Diplomsko delo.

Maruška Merisa Krajnc (2016) Otroci alkoholikov. Diplomsko delo.

Mojca Kralj Ciglič (2016) Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska disertacija.

Mojca Kralj (2016) Dejavniki rabe drog in odvisnosti od drog pri osebah s posebnimi potrebami. Doktorska disertacija.

Sonja Kralj (2016) Vloga staršev v procesu razvijanja otrokove pismenosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Irena Kramar (2016) Demonstracijski eksperimenti z rentgensko svetlobo. Diplomsko delo.

Sara Kramperšek (2016) Otroci soustvarjajo projekt Veselo zimsko praznovanje v vrtcu. Diplomsko delo.

Barbara Kramžar (2016) Vrednotenje različnih pristopov poučevanja lipidov. Magistrsko delo.

Karmen Kranjec Klopčič (2016) Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole. Doktorska disertacija.

Urška Kranjec (2016) Prehranske veščine osnovnošolcev. Diplomsko delo.

Simona Kraševec (2016) Celostne grafične podobe blagovnih znamk s področja kulinarike. Diplomsko delo.

Kaja Krašna (2016) Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in govorne, jezikovne, komunikacijske ovire pri ALS. Diplomsko delo.

Bojana Krašovec (2016) Vloga sodobne likovne umetnosti pri razvijanju likovne ustvarjalnosti in ekološke osveščenosti pri učencih drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Magistrsko delo.

Urša Krašovec (2016) Znanje osnovnošolcev o gozdu ter njihov odnos do gozda in njegovih ekosistemskih storitev. Magistrsko delo.

Matjaž Kraus (2016) Ničle polinoma. Diplomsko delo.

Ina Kreft Toman (2016) Odraščanje v izvendružinski vzgoji kot dejavnik brezdomstva. Magistrsko delo.

Katja Krejan (2016) Otroška risba kot izhodišče za ilustracijo. Diplomsko delo.

Tonja Krek (2016) Moč gledališke igre. Diplomsko delo.

Tanja Krenker (2016) Pristopi učiteljev do učencev z govorno-jezikovnimi motnjami v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tina Krivec (2016) Spolno nasilje med mladostniki z zmerno motnjo v duševnem razvoju v institucijah. Diplomsko delo.

Danjela Križan (2016) Poslanstvo zasebnih osnovnih šol v Sloveniji. Diplomsko delo.

Eva Križnik (2016) Pomen slovenske kulturne dediščine v pravljicah Gašperja Križnika. Diplomsko delo.

Katja Krk (2016) Participacija otrok pri prehranjevanju in spanju v vrtcu. Magistrsko delo.

Helena Krnc (2016) Gledališče v prvem in drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Katja Krnc (2016) Prilagajanje dejavnosti s področja jezika in gibanja otroku s polževim vsadkom v vrtcu. Diplomsko delo.

Dušan Krnel (2016) Zakaj šesterokotne snežinke. Naravoslovna solnica, 20 (2). str. 35. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2016) Ali dojenčke nosijo štorklje?. Naravoslovna solnica, 20 (2). str. 36. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2016) Se še spomnite, kako majhen je atom?. Naravoslovna solnica, 21 (1). str. 34. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2016) Večina ptičev, veliko dvoživk in tudi nekaj sesalcev ima okus po piščancu. Kaj je s tem?. Naravoslovna solnica, 21 (1). str. 35. ISSN 1318-9670

Barbara Kropivnik (2016) Gibanje v nacionalnem preverjanju znanja. Diplomsko delo.

Sanja Kršić (2016) Spol in avtoriteta učitelja. Diplomsko delo.

Maja Krušič (2016) Kompetence učiteljev za izvajanje športne aktivnosti v podaljšanem bivanju. Magistrsko delo.

Katarina Kržič (2016) Literarne revije in časopisi predšolske otroke. Diplomska naloga.

Denisa Kuduzović (2016) Uporaba interaktivnih tabel z interaktivnimi peskovniki za namen poučevanja tehnike in tehnologije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Maja Kuhar (2016) Uporaba novih medijev pri likovni dejavnosti v zgodnjem otroštvu. Specialistično delo.

Sara Kumprej (2016) Skrb za glas pri pevcih. Magistrsko delo.

Gašper Kump (2016) Mnenje razrednih učiteljev o poučevanju malega rokometa. Magistrsko delo.

Janja Kump (2016) Priljubljenost igrač in igra predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Špela Kunčič (2016) Spletni dnevnik v prvem obdobju osnovne šole. Doktorska disertacija.

Lucija Kupec (2016) Povezanost med količino in intenzivnostjo gibalne/športne aktivnosti ter gibalnimi sposobnostmi otrok, starih od 6 do 9 let. Magistrsko delo.

Razija Kurspahić (2016) Linearne diferencialne enačbe 2. reda in nihanje. Diplomsko delo.

Katja Kušar (2016) Zgodbe in izkušnje mladih odraslih živečih v tujini. Magistrsko delo.

Branka Kužnik (2016) Teorija Clarisse Pinkole Estes in analize pravljic – študija primera Rdeči čeveljci. Diplomska naloga.

Jasna Kvenderc (2016) Določanje stopnje primernosti kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike. Magistrsko delo.

Gabrijela Kverh (2016) Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

L

Irena Lah (2016) Antiavtoritarnost in šola. Diplomsko delo.

Lucija Lah (2016) Znanje osnovnošolcev o evoluciji človeka. Magistrsko delo.

Nina Lah (2016) Spretnosti izdelovanja zapiskov učencev z disleksijo. Magistrsko delo.

Tadeja Lah (2016) Kvaternioni in Eulerjevi koti. Diplomsko delo.

Tadej Lainšček (2016) Popis flore na ekstenzivnih travnikih izbranega območja pri Kobilju. Diplomsko delo.

Alenka Lakner (2016) Vloga in pomen šole pri prepoznavanju in zmanjševanju nasilja v šoli. Diplomsko delo.

Sara Lakota (2016) Dejavniki mobilnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju. Magistrsko delo.

Aljoša Lapanja (2016) Obravnava otrok in mladostnikov na psihiatričnem oddelku pod posebnim nadzorom. Diplomsko delo.

Matija Lapuh (2016) Prostori zvočnosti v likovni umetnosti. Diplomsko delo.

Tanja Latinović (2016) Medijska pismenost in predšolski otroci. Diplomsko delo.

Teja Lavtižar (2016) Odnos mladostnikov do biologije. Magistrsko delo.

Maja Lazar (2016) Pozornost otrok pri poslušanju pravljic v javnih vrtcih in vrtcih montessori. Diplomska naloga.

Erika Leban Zaletelj (2016) Sodelovalno učenje pri pouku družbe v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Julija Leben (2016) Barvno tkivo kot ornament. Diplomsko delo.

Ksenija Leber (2016) Proces socializacije osebe s kombinacijo motenj avtističnega spektra in zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Klementina Ledinski (2016) Moj dan v vrtcu. Diplomsko delo.

Erika Lekan (2016) Razumevanje fotosinteze med študenti bioloških in nebioloških programov študija. Diplomsko delo.

Katja Lena (2016) Strukturni vzorci v družinah ter analiza procesov podpor. Magistrsko delo.

Živa Lencl (2016) Vloga gostote v likovni artikulaciji. Diplomsko delo.

Maša Lepša (2016) Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v razredu. Diplomsko delo.

Mateja Lesar (2016) Fenomenološki in pedagoškopsihološki vidiki učenja v osmem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Teja Likar (2016) Med in čebele v življenju človeka - učenje z raziskovanjem v vrtcu. Diplomsko delo.

Tjaša Likar (2016) Mnenja učiteljev smučanja o poučevanju v temeljni in športni gibalni fazi. Diplomsko delo.

Vesna Likovnik Gorjup (2016) Vpliv snoezelen pristopa na osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Ana Linasi (2016) Osnovnošolsko tutorstvo kot oblika pomoči učencem z učnimi težavami. Diplomsko delo.

Ana Logar in Vesna Ferk Savec (2016) Kaj vpliva na demonstracijsko eksperimentalno delo pri pouku kemije?. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Andreja Logar (2016) Modeli obravnave odvisnosti od alkohola v Sloveniji: primerjava dveh metod. Diplomsko delo.

Elinda Logar (2016) Osamitev in identifikacija gliv iz grenčice Sečoveljskih solin. Diplomsko delo.

Živa Logar (2016) Razsežnosti obremenjevanja okolja ob uporabi lesa v opremi interierja. Diplomsko delo.

Manca Lojk (2016) Stališča predšolskih otrok do gluhih in naglušnih vrstnikov. Diplomsko delo.

Natalija Lokar (2016) Bralna pismenost in učenje matematike. Diplomsko delo.

Erika Lončar (2016) Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole v ljubljanski regiji o evoluciji človeka. Diplomsko delo.

Klavdija Longar (2016) Vključevanje lokalne tradicije v življenje in delo vrtca. Diplomsko delo.

Mateja Loparnik (2016) Roka kot podpora in nadomestilo komunikacije. Diplomsko delo.

Francka Lovšin Kozina (2016) Stališča študentov gospodinjstva o izbranih vidikih poučevanja. CEPS Journal, 6 (3). str. 101-115. ISSN 1855-9719

Alenka Lukaček (2016) Klasična pravljica v prvem triletju osnovne šole in družinska pismenost. Magistrsko delo.

M

Metka Macura (2016) Doživljanje očetove odsotnosti z očmi odraslih moških. Diplomsko delo.

Petra Maček (2016) Lik učitelja in kakovost osnovne šole. Magistrsko delo.

Tina Maček (2016) Socialna integracija v različnih šolskih programih. Diplomsko delo.

Neda Madjar (2016) Skulptura, človek in beseda. Diplomsko delo.

Nina Magister (2016) Socialni in čustveni vidiki razvoja nadarjenih učencev v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Nina Majcen (2016) Vpliv pozornosti na vzdražljivost primarne motorične skorje. Magistrsko delo.

Darja Makoter (2016) Poznavanje živil z več ogljikovimi hidrati med osnovnošolci. Diplomsko delo.

Damjan Makovec (2016) Metoda pet ritmov kot oblika pomoči z umetnostjo. Specialistično delo.

Jana Malenšek (2016) Odnos vzgojiteljev in učiteljev 1. razreda osnovne šole do medkulturnosti. Diplomsko delo.

Uta Malnar (2016) Osebna pojmovanja vzgojiteljev predšolskih otrok o učenju otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Katja Malovrh (2016) Razlikovanje vrst jagodnjakov (Fragaria L.) v Sloveniji. Diplomsko delo.

Urša Malovrh (2016) Optične lastnosti listov rožmarinolistne vrbe. Diplomsko delo.

Anita Mandelj (2016) Ravninske mreže in posplošitve Pickovega izreka. Diplomsko delo.

Karmen Mandelj (2016) Mnenje učencev 5. razredov osnovne šole o naravoslovnem dnevu. Diplomsko delo.

Goran Mangotić (2016) Likovnost v šoli: oddih ali delo za možgane?. Diplomsko delo.

Ana Maravič (2016) Vloga in naloge mentorja v javnih vrtcih. Magistrsko delo.

Barbara Margon (2016) Stališča staršev in vzgojiteljev o vzgoji otrok. Diplomsko delo.

Barbara Marić (2016) Komunikacija pri timskem delu v vrtcu in šoli. Diplomsko delo.

Tanja Marinac (2016) Spodbujanje otrok k uživanju živil z manj sladkorja. Diplomsko delo.

Katarina Marinko Jenko (2016) Neuspešni nadarjeni otroci. Diplomsko delo.

Eva Markelj (2016) Računalniško simuliranje sipanja svetlobe v atmosferi. Diplomsko delo.

Ana Markovčić (2016) Povezanost med slušnim razumevanjem in uporabo slikanice pri pouku angleščine v tretjem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Urša Marn Kosin (2016) Poklicni in organizacijski viri stresa pri svetovalnih delavcih v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Veronika Marovt (2016) Prilagojenost šolskega pohištva matičnih učilnic v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Diplomsko delo.

Barbara Masnik (2016) Uporaba teorije mnogoterih inteligentnosti pri učenju in poučevanju angleščine v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Barbara Masnik (2016) Uporaba teorije mnogoterih inteligentnosti pri učenju in poučevanju angleščine v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Tadeja Mašič (2016) Mladostnikovo doživljanje sebe in bivanja v vzgojnem zavodu. Diplomsko delo.

Mihaela Mataič Šalamun (2016) Skupinska pomoč učencem tretjega razreda z učnimi težavami pri aritmetiki. Magistrsko delo.

Sara Matko (2016) Eatonova leča. Diplomsko delo.

Barbara Matos (2016) Odnos staršev do gospodinjskega opismenjevanja otrok. Diplomsko delo.

Martina Mauhar (2016) Doživljanje Pavčkove pripovedne pesmi pred vstopom v prvi razred osnovne šole. Magistrsko delo.

Katja Mauko (2016) Razvijanje organizacijskih in učnih spretnosti pri učenki z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanja. Diplomsko delo.

Ana Mavec (2016) Strategije reševanja matematičnih problemov v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Irma Mavrič (2016) Vpliv feritnih nanodelcev na sintezo fotosinteznih pigmentov, fotokemično učinkovitost in oksidativni stres pri sončnici. Magistrsko delo.

Anja Medle (2016) Knjižna in književna vzgoja v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Marjeta Medved (2016) Odnos odraslih do prehranskih informacij v različnih medijih. Diplomsko delo.

Tina Medved (2016) Moteča vedenja v osnovni šoli s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

Erika Medvešek (2016) Urejen prostor vrtca. Diplomsko delo.

Mateja Meh (2016) Medvrstniško tutorstvo kot dejavnik razvijanja socialnih in kognitivnih spretnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Irena Melinc (2016) Pesmi in glasbene pravljice Janeza Bitenca. Diplomska naloga.

Maja Menič (2016) Samostojno učenje iz učbenikov za družbo v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Blaž Merhar (2016) Učinkovitost vzgojnih dejavnosti in ukrepov pri populaciji romskih učencev po vzgojnem načrtu. Diplomska naloga.

Blažka Merkac (2016) Senzomotorična integracija otroka z nerazvito strukturo corpus callosum in delecijo 1q43 kromosoma. Diplomsko delo.

Klavdija Mervič (2016) Razvoj socialnega podjetništva in analiza praks v Sloveniji. Diplomsko delo.

Nataša Metlika (2016) Značilnosti učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju. Magistrsko delo.

Saša Mezek (2016) Vpliv piktogramov na dojemanje dovoljenih in prepovedanih dejavnosti v zavarovanih območjih narave med četrtošolci in petošolci. Magistrsko delo.

Nina Mezinec (2016) Preventivno delovanje na področju spolnih zlorab v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Renata Mežič (2016) Težave romskih učencev pri začetnem opismenjevanju v prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Anja Mežik (2016) Življenje v alpski hiši nekoč: učenje z raziskovanjem v vrtcu. Diplomsko delo.

Sara Mihalič Deškovič (2016) Dojemanje arhitekturnega objekta v očeh prebivalcev v ožjem urbanem prostoru. Magistrsko delo.

Veronika Mihelak (2016) Pravilni ikozaeder. Diplomsko delo.

Tjaša Mihelič (2016) Vpliv družinskega branja pravljic na bralno pismenost otrok. Magistrsko delo.

Zdenka Mihelič (2016) Krožnice in hermitske matrike. Diplomsko delo.

Petra Miklaužič (2016) Zasvojenost z igrami na srečo med krupjeji. Diplomsko delo.

Špela Miklavčič (2016) Intervencijski program za celostno obravnavo deklice z dispraksijo. Magistrsko delo.

Eva Miklič (2016) Osnovno razumevanje električnega toka v nacionalnem preverjanju znanja iz fizike leta 2016. Diplomsko delo.

Barbara Mikložič (2016) Od igre z blagom do aktivnega učenja. Diplomsko delo.

Mateja Mikluš (2016) Problematika preveč skrbnih in ljubečih staršev ter premalo odgovornih otrok. Diplomsko delo.

Nace Mikuš (2016) Vloga medialnega prefrontalnega korteksa pri odločanju v negotovih razmerah pri podganah. Magistrsko delo.

Beti Mikuž (2016) Merjenje sežigne toplote lesnih energentov v okviru pouka tehniških vsebin. Magistrsko delo.

Kaja Milardović (2016) Čevljarstvo v našem kraju. Diplomsko delo.

Dijana Milinković (2016) Elipsa skozi zgodovino. Diplomsko delo.

Katja Miloševič (2016) Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Nace Mirosavljević (2016) Poučevanje linearne perspektive ob uporabi Dürerjevega modela. Magistrsko delo.

Petra Mitar (2016) Spodbujanje participacije in učenje sodelovanja predšolskih otrok pri nastajanju gledališke predstave. Diplomska naloga.

Ema Mitevski (2016) Znanje dijakov 1. in 2. letnika srednje šole v Ljubljani o evoluciji človeka. Diplomsko delo.

Marija Mitrović (2016) Nasilje med deklicami. Diplomsko delo.

Maja Mivšek (2016) Učinkovitost konstruktivističnega modela opismenjevanja. Magistrsko delo.

Blanka Mlakar (2016) Obravnava učencev s primanjkljaji na področju učenja aritmetike v tretjem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Natalija Mlakar (2016) Mladi odrasli z izkušnjo telesne bolezni. Diplomsko delo.

Maša Mlinarič (2016) Forma v gibanju : Vibe, mešana tehnika. [Razstava/Predstava]

Maša Mlinarič (2016) Forma v gibanju. Diplomsko delo.

Klara Mlinar (2016) Pisanje domačih nalog in utrjevanje matematičnega znanja v podaljšanem bivanju. Magistrsko delo.

Polona Mlinar (2016) Vpliv učnih stilov na rezultate uporabe interaktivne table pri pouku matematike v 7. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Blaž Mlinšek (2016) Možnosti vključevanja avtohtonih živalskih vrst v pouk biologije in naravoslovja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Barbara Močnik (2016) Pogledi staršev in strokovnih delavcev na proces zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Karmen Močnik (2016) Učiteljevo poznavanje in izvajanje prilagoditev pri poučevanju in preverjanju znanja učencev z disleksijo in dispraksijo. Diplomsko delo.

Suzana Moder (2016) Razvijanje socialnih veščin v prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Klavdija Modic (2016) Učni stili, odnos do tehnike in ustvarjalnost učencev 6. in 9. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Nina Modrijan (2016) Uvajanje znakovnega sporazumevanja za dojenčke in malčke v vrtcu. Diplomska naloga.

Anja Mohar (2016) Lutka v prvem starostnem obdobju. Diplomska naloga.

Ana Mohorko (2016) Vloga tiflopedagoga pri prehodu učenca s slabovidnostjo iz vrtca v osnovno šolo. Magistrsko delo.

Amelija Mozetič-Hussu (2016) Uporaba mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja za otroke pri ocenjevanju sporazumevanja gluhih in naglušnih učencev. Magistrsko delo.

Tjaša Može (2016) Navezanost otrok na vzgojiteljico. Diplomsko delo.

Špela Mrak (2016) Poskusi iz optike z zbirko pripomočkov projekta Fibonacci. Diplomsko delo.

Barbara Mrvčić (2016) Pomen učenja in razvijanja samozagovorniških spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Ana Mrzel (2016) Potrebe svojcev oseb po poškodbi glave. Diplomsko delo.

Nina Mržljak (2016) Romski pomočniki v prvem razredu devetletne osnovne šole. Diplomska naloga.

Darja Muhvič (2016) Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, v katerih živijo predstavniki romske skupnosti. Diplomsko delo.

Sabina Mujkanović (2016) Udejanjanje interkulturnosti v srednji poklicni in strokovni šoli. Magistrsko delo.

Jasna Munda (2016) Funkcionalna pismenost učencev s posebnimi potrebami v enakovrednem izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Magistrsko delo.

Špela Murn (2016) Razumevanje in odnos do evolucije pri slovenskih in irskih mladostnikih. Magistrsko delo.

Tanja Murn (2016) Vpliv različnih združb talnih mikroorganizmov na privzem živega srebra pri sončnici (Helianthus annuus L.). Diplomsko delo.

N

Nina Nadu (2016) Metulji v občini Dol pri Ljubljani. Diplomsko delo.

Neja Nahtigal (2016) Vrstniško učenje elektrike in magnetizma v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Neja Nahtigal in Jerneja Pavlin (2016) Vrstniško učenje pri naravoslovju in tehniki - elektrika in magnetizem. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Tadeja Nemanič (2016) Aktivnosti na okrogli geoplošči. Diplomsko delo.

Vesna Nemet (2016) Koncept zaporedja skozi zgodovino matematike. Diplomsko delo.

Ksenija Nerat (2016) Učna diferenciacija in individualizacija pri eksperimentalnem delu v okviru pouka kemije. Diplomsko delo.

Petra Novak Trobentar (2016) Digitalne zgodbe pri likovni umetnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Ines Novak (2016) Odzivi učencev na didaktične igre pri obravnavi gibanja pri predmetu Spoznavanje okolja. Magistrsko delo.

Leonida Novak (2016) Spodbujanje razvoja bralne kompetence na literarnem področju v prvem triletju. Doktorska disertacija.

Maja Novak (2016) Vpliv likovne artikulacije na vizualno diskriminacijo alfabetskih simbolov pri začetnem opismenjevanju. Magistrsko delo.

Marko Novak (2016) Evropska unija pri predmetih spoznavanje okolja in družba v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Nina Novak (2016) Obravnava slikanice v prvem starostnem obdobju v vrtcu. Diplomsko delo.

Špela Novak (2016) Ocenjevanje pragmatičnega razvoja predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Tamara Novak (2016) Znanje in prepričanja vzgojiteljev o motnji pozornosti in hiperaktivnosti. Diplomsko delo.

Tamara Novak (2016) Spolna edukacija odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju v stanovanjski enoti. Magistrsko delo.

Jerneja Novšak Brce (2016) Stališče do lastnega govora pri predšolskih otrocih pri katerih jecljanje izzveni. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

O

Marko Obid (2016) Banachovo skrčitveno načelo. Diplomsko delo.

Milena Oblak Erznožnik (2016) Prostor slike. Diplomsko delo.

Jana Oblak (2016) Stališča in predstave učencev o pajkih in ščurkih. Diplomsko delo.

Dejana Omerza (2016) Medkulturna vzgoja in izobraževanje v učnih načrtih in gradivih za poučevanje. Magistrsko delo.

Maša Oplotnik (2016) Zaznave osem- do desetletnih učencev angleščine o nalogah višjih taksonomskih ravni pri pouku vsebinsko in jezikovno integriranega učenja. Magistrsko delo.

Tea Oplotnik (2016) Določanje kopenskih polžev z uporabo preprostega biološkega ključa. Diplomsko delo.

Maja Oražem (2016) Optične lastnosti skorje svilnatega drena. Diplomsko delo.

Mihela Orešnik (2016) Ortooptične krivulje. Diplomsko delo.

Tim Osmak (2016) Poznavanje označb na živilih pri osnovnošolcih. Diplomsko delo.

Saša Osolin (2016) Predopismenjevanje v vrtcu. Diplomsko delo.

Barbara Osolnik (2016) Grafični znaki sodobnih subkultur. Diplomsko delo.

Andreja Osredkar (2016) Vrednotenje okolju prijaznega delovanja in znanja o okoljskih problemih pri osnovnošolcih. Magistrsko delo.

Jurij Osredkar (2016) Histereze v vsakdanjem življenju. Diplomsko delo.

Pavlina Ošlak (2016) Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev na osnovni šoli. Magistrsko delo.

Jan Outrata (2016) Med keramiko in kiparstvom. Diplomsko delo.

Sabina Oven (2016) Pregled revij primernih za tehniško izobraževanj. Diplomsko delo.

P

Suzana Padežanin Lavuger (2016) Profesionalni razvoj strokovnega delavca v vzgojno-izobraževalni organizaciji s pomočjo intervizije. Specialistično delo.

Dominika Pajnik (2016) Pedagoški delavci osnovne šole o ločitvah staršev in prilagajanju dela z otroki. Diplomsko delo.

Urška Pančur (2016) Zanimanje osnovnošolcev Kamnika za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Polonca Pangrčič (2016) Izobraževanje nadarjenih učencev z vidika sodobnih didaktičnih teorij. Doktorska disertacija.

Klavdija Panjan (2016) Mladinsko stanovanje za mladostnike po odhodu iz stanovanjskih skupin. Diplomsko delo.

Anja Pantar (2016) Utemeljevanje v osnovnošolski geometriji. Diplomsko delo.

Magda Papič (2016) Razcep polinomov nad končnimi polji. Diplomsko delo.

Tamara Pastorčič (2016) Pozitivne karakteristike in močna področja učencev z motnjo ADHD, ki jih je potrebno spodbujati pri pouku. Diplomsko delo.

Edita Pašagić (2016) Dioklova cisoida. Diplomsko delo.

Erika Pavlenč (2016) Motiv šolstva v reviji Ciciban od 1945 do 2015. Diplomsko delo.

Anja Pavlin (2016) Individualizirani program podpore in pomoči za učenca z Aspergerjevim sindromom. Magistrsko delo.

Jerneja Pavlin in Katarina Susman (2016) Prepoznavanje primanjkljajev v znanju kot osnova za oblikovanje didaktičnih iger v naravoslovju. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Sara Pavlin (2016) Vloga vzgojitelja pri prepoznavanju in preprečevanju nasilja nad otroki. Diplomsko delo.

Suzana Pavlin (2016) Recikliranje plastenk na kreativen način. Diplomsko delo.

Mojca Pažon (2016) Projekt ohranjanja ljudskih pripovedi. Magistrsko delo.

Tatjana Pecin Završan (2016) Spodbujanje učencev k oblikovanju pozitivnih stališč do okolja pri pouku geografije v 6. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Sandra Pegam (2016) Uporaba tobaka med študentsko populacijo. Diplomsko delo.

Anita Peklaj (2016) Načrtovanje plesnih dejavnosti predšolskih otrok v osrednjeslovenski regiji. Diplomska naloga.

Mateja Pellis (2016) Vloga vzgojitelja pri oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Tatjana Penič (2016) Tehnologija volne v vrtcu. Diplomska naloga.

Helena Penko (2016) Vloga lutke pri oblikovanju socialnih odnosov. Diplomska naloga.

Anuška Peran (2016) Stališča učiteljev do dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Andreja Perat (2016) Kako interaktivno predstaviti določene lastnosti vode. Diplomsko delo.

Natalija Pernuš (2016) Povezanost med gibalnimi dejavnostmi in znanjem angleščine pri učencih drugega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Tatjana Per (2016) Tekmovanje Bober v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Urška Petač (2016) Naravoslovje v vrtcu montessori. Diplomska naloga.

Eva Petan (2016) Analiza notranjskih pravljic Izidorja Modica z Štrekljeve zapuščine. Magistrsko delo.

Ana Petek (2016) Grupe in Cayleyjevi digrafi. Diplomsko delo.

Ana Peterka (2016) Socialna sprejetost otrok priseljencev v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Vilma Peternel (2016) Likovnojezikovna primerjava razvoja risbe in pisave pri otrocih. Diplomsko delo.

Vilma Peternel (2016) Primerjava risb enojajčnih dvojčkov v predšolskem in zgodnješolskem obdobju. Diplomsko delo.

Štefan Petkovšek (2016) Doživljanje izobraževanja dijakov v srednji poklicni in strokovni šoli. Magistrsko delo.

Vanja Petrena (2016) Primerjava neposrednih in posrednih merilcev plenilstva v različnih populacijah primatov. Diplomsko delo.

Melita Petrič (2016) Razlike v ravnotežju predšolskih otrok starih 1 in 3 leta. Diplomsko delo.

Darinka Petrina (2016) Sprejemniki sončne energije v okviru tehniških dni. Diplomsko delo.

Anita Petrovčič (2016) Od umetniške k industrijski grafiki. Diplomsko delo.

Aleksandra Petrović (2016) Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje angleškega jezika v drugem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Petra Pezdirc Stopar (2016) Vrtec kot vključujoča skupnost. Magistrsko delo.

Nadja Pezdir (2016) Kognitivna strategija reševanja fizikalnih nalog za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Nataša Pibernik (2016) Evidentiranje likovno nadarjenih učencev v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Nina Pihler (2016) Izražanje strahu in gnusa študentov do izbranih živali in njihova pripravljenost za delo z njimi. Magistrsko delo.

Maruša Pintač (2016) Spoznavanje in sprejemanje drugačnosti v vrtcu z lutko. Diplomsko delo.

Vanessa Pipan (2016) Uporaba aplikacij za zgodnje učenje osnovnih konceptov iz programiranja. Diplomsko delo.

Marija Pirc (2016) Žepna knjižica in tlak v začetnem naravoslovju. Diplomsko delo.

Ksenija Pirih Tavčar (2016) Opisno ocenjevanje pri predmetu Šport. Magistrsko delo.

Neža Pirih (2016) Postopki pomoči in podpore dijakom z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Karmen Pižorn (2016) Editorial. CEPS Journal, 6 (1). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Mojca Planinc (2016) Kako prvošolci pojmujejo dobrega učitelja. Magistrsko delo.

Jasmina Plazovnik (2016) Figurabilne površine. Diplomsko delo.

Alenka Plemelj Mohorič (2016) Samoučinkovitost in izgorelost delovnih terapevtov v Sloveniji. Magistrsko delo.

Kaja Plohl (2016) Pogledi logopedov na vzpostavljanje partnerstva s starši. Magistrsko delo.

Špela Počivalšek (2016) Doživljanje prehoda na trg dela z vidika socialnih pedagoginj. Magistrsko delo.

Tina Podgoršek (2016) Učiteljevo soočanje s konflikti. Magistrsko delo.

Katja Podjed (2016) Športna aktivnost staršev osnovnošolskih otrok v povezavi z izdatki, ki jih namenijo za šport. Diplomsko delo.

Anja Podlogar (2016) Interakcija med fotografijo in kolažem v slikarstvu in kiparstvu. Diplomsko delo.

Jurka Podobnik (2016) Igre s prstnimi lutkami za spodbujanje komunikacije v prvem starostnem obdobju. Diplomska naloga.

Milka Podobnik (2016) Pilotski projekt dela z osebami z izkušnjo brezdomstva: ʺNevid(e)na Lublanaʺ. Magistrsko delo.

Nina Podobnik (2016) Izobraževalni in emocionalno-prilagoditveni primanjkljaji pri ageneziji prečnika. Diplomsko delo.

Uroš Podobnik (2016) Patriotizem v vrtcu. Diplomska naloga.

Maja Podvršič (2016) Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in spoznavanja okolja v prvem triletju. Diplomsko delo.

Manca Pogladič (2016) Razlike med spoloma pri računalništvu v povezavi s tekmovanjem Bober. Magistrsko delo.

Katarina Poglajen (2016) Nosečnost, materinstvo in uporaba drog. Magistrsko delo.

Kaja Polajžar (2016) Vpliv motene gibljivosti glasilk na funkcije grla. Magistrsko delo.

Milenka Poljanec Bohnec (2016) Edukacija o telesni dejavnosti in kakovost življenja starejših bolnikov s sladkorno boleznijo. Magistrsko delo.

Špela Poljanec (2016) Stališča vzgojiteljev o individualiziranem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Zala Poljanšek (2016) Primerjava reševanja konceptualno podobnih nalog pri nacionalnem preverjanju znanja iz matematike in iz fizike. Diplomsko delo.

Mihael Potočar (2016) Učenje učenja: možnosti učiteljev za razvijanje učnih strategij pri učencih. Magistrsko delo.

Gorazd Potočnik (2016) E-izobraževanje in kompetence v gospodarski družbi X. Diplomsko delo.

Robert Potočnik (2016) Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje. Doktorska disertacija.

Mateja Potrebuješ Simonič (2016) Tehniška skica na razredni stopnji devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Blaž Povše (2016) Razvijanje fonoloških spretnosti pri učencih s težavami na področju fonološkega zavedanja. Magistrsko delo.

Lea Povše (2016) Vloga in položaj socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nuša Povše (2016) Razvoj in učenje v prvi starostni skupini vrtca. Diplomsko delo.

Urška Poženel (2016) Prosti čas gibalno oviranih učencev z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Tamara Praček (2016) Sodelovanje vzgojiteljev, logopedov in staršev pri prepoznavanju in odpravljanju govornih napak otrok v vrtcu. Diplomska naloga.

Luka Praprotnik in Sendi Selič in Gregor Torkar (2016) Optimizacija eksperimenta za ponazoritev procesa fotosinteze pri naravoslovnih predmetih. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Luka Praprotnik in Tea Žmavčič in Gregor Torkar (2016) Optimizacija eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri naravoslovnih predmetih. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Maja Prašnikar (2016) Potrebe staršev in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu. Magistrsko delo.

Nataša Prebil (2016) Pogostnost glasovnih težav pri poklicnih pevcih in igralcih ter nekateri vzroki zanje. Magistrsko delo.

Katja Prek Ljubetič (2016) Optične lastnosti listov trstične pisanke. Diplomsko delo.

Marija Prelog (2016) Glasbena pomoč predšolskima otrokoma s težavami v govornem in socialnem razvoju. Specialistično delo.

Jasmina Prepadnik (2016) Družinska pismenost v vsakdanjem življenju. Diplomsko delo.

Tina Prešeren (2016) Mladinski opus Bine Štampe Žmavc. Diplomsko delo.

Maja Prešern (2016) Strah in poznavanje strig (Chilopoda) pri slovenskih osnovnošolcih. Diplomsko delo.

Katja Primožič (2016) Uporaba grafičnih reprezentacij pri matematiki na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Tanja Princes (2016) Pridobivanje socialnih veščin in komunikacijskih spretnosti s pomočjo dramsko-gibalnih dejavnosti pri mladostnikih z motnjami v duševnem in gibalnem razvoju. Specialistično delo.

Nina Prokofjev Voga (2016) Primerjava dnevne rutine med slovenskim in belgijskim vrtcem. Diplomska naloga.

Kristjan Prosen (2016) Uporaba razvojnega okolja Arduino pri računalniško podprtih šolskih eksperimentih. Diplomsko delo.

Zsolt Prošić (2016) Programsko orodje za simulacijo Kardanske rešetke. Diplomsko delo.

Simona Prša (2016) Ocenjevanje znanja učenca z gibalno oviranostjo pri predmetu šport. Diplomsko delo.

Špela Pucelj (2016) Povezanost neformalno pridobljenega znanja s samozaposlitvijo socialnih pedagogov. Diplomsko delo.

Petra Pucer (2016) Analiza izvedbe gibalnih dejavnosti pri urah dodatne strokovne pomoči v vrtcu. Diplomsko delo.

David Pungert (2016) Merjenje učinkovitosti svetil v fiziološkem merilu. Diplomsko delo.

Barbara Purkart (2016) Zadovoljstvo v starosti. Magistrsko delo.

Maja Purkat (2016) Prehod otrok s posebnimi potrebami iz vrtca v šolo. Magistrsko delo.

R

Vera Života Radović in Duška Mihajlovič in Dušan Krnel (2016) Kako je učilnica postala pedagoški laboratorij. Naravoslovna solnica, 20 (2). str. 6-8. ISSN 1318-9670

Katarina Radovič (2016) Navezovanje matere in otroka med dojenjem. Diplomsko delo.

Julija Raišp (2016) Podpora šolske svetovalne službe ob ločitvi staršev. Diplomsko delo.

Nina Rajer (2016) Uporaba zgodbe kot sredstva za doseganje ciljev začetnega naravoslovja. Diplomsko delo.

Milena Rajšel (2016) Terensko delo v 4. razredu pri družbi v Mirni Peči. Diplomsko delo.

Petra Rajšp (2016) Testna anksioznost in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Anja Rajter (2016) Pravljična bitja v slovenski mladinski književnosti. Diplomsko delo.

Martin Ramoveš (2016) Nesojeni kavboji : glasbeni album v stripu. [Razstava/Predstava]

Maja Ramšak (2016) Vloga mladinskega delavca v različnih mladinskih organizacijah. Diplomsko delo.

Andreja Rančigaj (2016) Primerjava med psihoterapijo in socialno pedagogiko z vidika (doseženih) sprememb. Diplomsko delo.

Jana Rapuš Pavel (2016) Collaboration of parents and care professionals in cases of children placed in residential care homes - parental perspective. Athens journal of education, 3 (1). str. 33-45. ISSN 2241-7958

Polona Ravnikar (2016) Metodični postopki v atletiki v prvem in drugem triletju osnovne šole (avdio-vizualni pripomoček z metodičnimi postopki). Diplomsko delo.

Erika Razpet (2016) Združevanje slikanja in fotografije kot pot k razumevanju abstrakcije. Magistrsko delo.

Marko Razpet (2016) Števniki in števila v Homerjevi Odiseji : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2016) Osebne izkaznice nekaterih števil : študijsko gradivo : matematične teme z didaktiko. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2016) Srebrno razmerje in Pellova števila : študijsko gradivo : matematične teme z didaktiko. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2016) Diofant iz Aleksandrije : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2016) Kovinska razmerja : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Nada Razpet (2016) Zaporedje senc. Naravoslovna solnica, 20 (2). str. 37. ISSN 1318-9670

Špela Razpotnik in Nada Turnšek in Jana Rapuš Pavel in Olga Poljšak Škraban (2016) Podporno vstopanje v življenjski prostor družin. CEPS Journal, 6 (4). str. 115-139. ISSN 1855-9719

Marjana Ražen (2016) Uporaba interaktivne table in/ali tabličnega računalnika pri pouku angleščine v 1. triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Polona Reberšek (2016) Uporaba igre vlog pri pouku naravoslovja in tehnike. Magistrsko delo.

Nina Rehar (2016) Svetloba barvne krajine. Diplomsko delo.

Aljoša Rejc (2016) Pomen naravnega okolja in vrtčevskega igrišča na aktivnosti predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Ana Rejec (2016) Medpodročno povezovanje med risanjem in kiparstvom. Magistrsko delo.

Tina Rejec (2016) Strategije spoprijemanja s stresnimi situacijami pri mladostnikih z disleksijo: samoporočanje mladostnikov in poročanje njihovih razrednih učiteljev ter mater. Magistrsko delo.

Mihaela Remic (2016) Routhov izrek. Diplomsko delo.

Polona Rems (2016) Spoznanja o delovanju možganov in nevromiti pri bodočih učiteljih razrednega pouka. Magistrsko delo.

Urška Remškar (2016) Zahtevnostne ravni vprašanj vzgojiteljev ob obravnavi književnega besedila v vrtcu. Diplomska naloga.

Tina Renko (2016) Primerjalna analiza branja in poznavanja avtorjev in del iz prenovljenega učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli (2011). Magistrsko delo.

Zdenka Repanšek (2016) Ustvarjanje od 5- do 6-letnih otrok z zbirko Makedo. Diplomska naloga.

Jure Repovž (2016) Prostovoljno gasilstvo in znanje otrok o gorenju in gašenju. Diplomsko delo.

Mojca Rešek (2016) Koučing kot podpora pri zdravju na delovnem mestu. Magistrsko delo.

Blažka Riosa (2016) Tlakovanje z zvezdastimi mnogokotniki. Magistrsko delo.

Manca Roblek (2016) Učinkovitost učenja prostorske geometrije s 3D računalniškimi programi. Magistrsko delo.

Mojca Rode (2016) Ritmična gimnastika v prvi in drugi triadi osnovne šole. Diplomsko delo.

Barbara Rodica (2016) Rast izbranih oportuno patogenih gliv na treh izbranih nevrotransmiterjih. Diplomsko delo.

Ana Rogelj (2016) Razlike med spoloma v izražanju čustev pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Monika Rokavec (2016) Primerjalna analiza pravljic Svetlane Makarovič in Anje Štefan. Diplomska naloga.

Mojca Rolih (2016) Učinki treninga socialno-interaktivnih veščin na nasilno vedenje učencev 4. razreda. Magistrsko delo.

Cveta Rošer (2016) Spodbujanje družinske pismenosti. Magistrsko delo.

Alenka Rot Vrhovec (2016) Sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku pri otrocih, katerih prvi jezik ni slovenski. Doktorska disertacija.

Barbara Rovšek in Gregor Torkar in Dušan Krnel in Sašo Žigon (2016) Kresnička 2016/2017 - poskusi. Naravoslovna solnica, 21 (1). str. 24-33. ISSN 1318-9670

Barbara Rovšek in Gregor Torkar in Dušan Krnel in Sašo Žigon (2016) Kresnička 2016 - naloge. Naravoslovna solnica, 20 (3). str. 10-15. ISSN 1318-9670

Darja Rovšek (2016) Ploskost stopal v prvem triletju v OŠ Pirniče v obdobju od leta 1983 do leta 2016. Diplomsko delo.

Anže Rozman (2016) Razvijanje algoritmičnega mišljenja osnovnošolcev s pripomočkom Lego Mindstorms. Diplomsko delo.

Melita Rožič (2016) Spretnosti timskega dela in stališča do njega pri strokovnih delavcih v prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Simona Ruf (2016) Vpliv UV sevanja in selena na lastnosti hibridne ajde. Magistrsko delo.

Urška Rupnik (2016) Vpliv družine na razvoj interesa otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. Magistrsko delo.

Nataša Rustja (2016) Problemski pouk pri pouku gospodinjstva v 6. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Maja Rus (2016) Likovne značilnosti celostne grafične podobe s področja gradbeništva. Diplomsko delo.

Nuša Rutar (2016) Razvijanje pojma vojna v devetem razredu osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Patricija Ružić (2016) Osvajanje osnovnih matematičnih pojmov s konceptom Montessori pedagogike. Diplomsko delo.

S

Nataša Sadar Šoba (2016) Preseganje stereotipov in predsodkov skozi večkulturnost v ljudskih pravljicah. Magistrsko delo.

Sara Sagadin (2016) Stališča ravnateljev do specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Diplomsko delo.

Urša Sajevic (2016) Let baseball žoge. Diplomsko delo.

David Sakić (2016) Izzvane spominske konfabulacije pri bolnikih z boleznimi možganov. Magistrsko delo.

Tamara Sakovič (2016) Primerjava stališč osnovnošolcev do uporabe tiskanih in elektronskih učbenikov pri pouku biologije. Diplomsko delo.

Emina Salkić (2016) Razumevanje pomena varnosti in zdravja v šolskem kemijskem laboratoriju. Diplomsko delo.

Simona Samida (2016) Analiza literarnih besedil v almanahu Lutkovnega gledališča Ljubljana (1948-2008) in projekt Sapramiška. Magistrsko delo.

Naja Savarin (2016) Obravnava slovstvene folklore v četrtem razredu osnovne šole v Obalno-Kraški regiji. Magistrsko delo.

Špela Sebanc (2016) Prenova celostne grafične podobe Studia S. Diplomsko delo.

Urška Sedevčič (2016) Doživljanje plesno-gibalnih delavnic mlajših odraslih v okviru Sončka - Zveze društev za cerebralno paralizo. Diplomsko delo.

Jurij Selan (2016) Iz ocene predloga umetniškega projekta "Nesojeni kavboji" Martina Ramoveša za fakultetno Prešernovo nagrado 2015 : ob razstavi Nesojeni kavboji: glasbeni album v stripu. V: Nesojeni kavboji : glasbeni album v stripu, 18 Feb - 19 Mar 2016, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Sara Selan (2016) Slikanice brez besed. Diplomsko delo.

Ema Selič (2016) Počitek in spanje v vrtcu z vidika zakonodaje in prakse. Magistrsko delo.

Sendi Selič (2016) Priprava eksperimenta za poučevanje fotosinteze pri predmetu Naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Azra Selimanović (2016) Psihična in fizična zloraba otroka v družini in znaki zlorab v šoli. Magistrsko delo.

Andreja Semenič (2016) Čuječnost v supervizijskem procesu. Magistrsko delo.

Andreja Semenič in Tomaž Vec (2016) Čuječnost v supervizijskem procesu. V: Mednarodna konferenca Mindfulness 2016, 20 Oct - 22 Oct 2016, Ljubljana.

Tamara Sernec (2016) Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi za razvoj gibanja pri otroku s hiperkinetično motnjo. Specialistično delo.

Jerneja Sever (2016) Branje s pomočjo terapevtskega psa. Diplomsko delo.

Jožica Sever (2016) Uporaba testa za afazijo pri slovensko-italijanskih in italijansko-slovenskih dvojezičnih pacientih z Brocovo afazijo. Diplomsko delo.

Tamara Sevšek (2016) Pripovedovanje zgodbe 6-9 let starih otrok s specifičnimi govorno-jezikovnimi motnjami. Magistrsko delo.

Andreja Simčič (2016) Družboslovne vsebine v drugem triletju osnovne šole na primeru podjetja Salonit Anhovo. Magistrsko delo.

Jure Simon (2016) Izdelava aplikacije za preverjanje znanja in organizacijo praktičnega pedagoškega usposbaljanja. Diplomsko delo.

Andreja Sinjur (2016) Specifični programi za podporo pri vključevanju priseljenskih učencev v osnovne šole v Sloveniji. Doktorska disertacija.

Erika Sitar (2016) Obravnava učencev glede na spol v razredu v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Tatjana Skerlep (2016) Položaj sorojencev v družini z otrokom s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Valerina Skopec (2016) Izkušnje srednješolcev z drogami in preventivnimi programi. Diplomsko delo.

Darja Skribe Dimec (2016) [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, 20 (2). str. 2. ISSN 1318-9670

Darja Skribe Dimec (2016) Education for sustainable development in national tests: the case from Slovenia. Inovacije u nastavi , 29 (4). str. 41-54. ISSN 2335-0806

Tina Skrt (2016) Obravnava učinkovitosti vetrnih turbin, temelječa na induktivnih učnih strategijah. Magistrsko delo.

Katja Skubic (2016) Teoretični in didaktični vidiki verižnih ulomkov. Magistrsko delo.

Zala Skubic (2016) Poznavanje okoljskih vsebin pri učencih sedmega razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Gregor Skumavc (2016) Spletno nadlegovanje in učenci s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Tjaša Skumavec (2016) Uvajanje angleščine v predšolsko obdobje: primerjava med vrtcem v Španiji in slovenskim vrtcem v Ljubljani. Diplomska naloga.

Katja Slamnik (2016) Vpliv pomanjkanja pozornosti na grafomotoriko predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Ana Slanc (2016) Razumevanje difuzije in osmoze pri bodočih profesorjih biologije. Magistrsko delo.

Miha Slapničar in Iztok Devetak in Saša Glažar in Jerneja Pavlin (2016) Razumevanje plinastega agregatnega stanja snovi na submikroskopski ravni po vertikali izobraževanja. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Miha Slapničar in Valerija Tompa in Saša Glažar (2016) Razumevanje kemijskih pojmov na submikroskopski ravni pri učencih devetega razreda osnovne šole. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Miha Slapničar in Barbara Zaman in Iztok Devetak (2016) Mnenje bodočih učiteljev o srednješolski kemiji. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Mirjana Slapšak (2016) Program razvijanja veščin pisanja pri drugojezičnih oziroma socialno-kulturno drugačnih učencih. Diplomsko delo.

Sara Slokan (2016) Značilnosti spolnega nadlegovanja deklet na spletu. Diplomsko delo.

Mateja Smole (2016) Materialni in naravni procesi kot principi oblikovanja forme v kiparskih delih. Diplomsko delo.

Nataša Smonkar (2016) Primerjava samostojnosti med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, ki so v institucionalni in dnevni obravnavi. Diplomsko delo.

Emilija Snoj (2016) Delo z mladimi v registriranih verskih skupnostih z vidika perspektive pozitivnega razvoja mladih. Magistrsko delo.

Gregor Spačal (2016) Matematično ozadje algoritma PageRank. Magistrsko delo.

Teja Srpan (2016) Analiza napisovalnih napak v 3. razredu devetletne osnovne šole v primerjavi z osemletno osnovno šolo. Diplomsko delo.

Katja Stamenković (2016) Značilnosti učilnice za naravoslovje in počutje učencev pri pouku. Diplomsko delo.

Katja Stamenković (2016) Značilnosti učilnice za naravoslovje in počutje učencev pri pouku. Diplomsko delo.

Marina Stančić Nosonjin (2016) Pojmovanja kariere in profesionalnega razvoja pri slovenskih in srbskih vzgojiteljih predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Matevž Stanovnik (2016) Analiza poklicnega izobraževanja za dijake z avtistično motnjo. Magistrsko delo.

Barbara Starc (2016) Recepcija češke mladinske književnosti na Slovenskem. Magistrsko delo.

Mitja Starc (2016) Demonstracijski poskusi s tunelskim mikroskopom v zraku. Diplomsko delo.

Sandra Starešinič (2016) Sinteza biodizla iz lipidov alg. Diplomsko delo.

Primož Stare (2016) Tehniški dan za promocijo interesne dejavnosti plastično maketarstvo na osnovi strategije projektnega dela. Diplomsko delo.

Barbara Starič (2016) Analiza nalog izbirnega tipa s tekmovanj za Stefanova priznanja. Diplomsko delo.

Sonja Stepančič (2016) Evalvacija procesa skupinske supervizije vzgojiteljic v vrtcu. Magistrsko delo.

Urška Stepišnik (2016) Učiteljeva avtoriteta z vidika učencev in učiteljev. Magistrsko delo.

David Stergar (2016) Individualiziran program v posebnem programu vzgoje in izobraževanja - dober načrt dela ali le zakonska zahteva. Diplomsko delo.

Estera Stojko (2016) Pevski repertoar v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Barbara Stopar (2016) Računalniške dejavnosti v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Matejka Strah Bajec (2016) Gabrovka: zgodovina kraja in šolstva- uporaba računalniškega programa kot multimedijski didaktični pripomoček pri pouku. Diplomsko delo.

Klavdija Stražar (2016) Učne strategije, testna anksioznost in učna uspešnost učencev pri pouku biologije v osnovni in srednji šoli. Magistrsko delo.

Maja Strel (2016) Razvijanje bralnih in pisnih zmožnosti v drugem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Toma Strle (2016) On the necessity of foundations, intersubjectivity and cognitive science. Constructivist Foundations, 11 (2). str. 387-389. ISSN 1782-348X

Toma Strle (2016) Feeling and thinking about the future: offline metacognition in decision-making. Interdisciplinary description of complex systems, 14 (4). str. 331-343. ISSN 1334-4676

Toma Strle (2016) Utelešeno, udejanjeno in doživeto odločanje. Phainomena, 25 (98/99). str. 83-107. ISSN 2232-6650

Barbara Strnad (2016) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo - primerjava pravljice in risanke. Diplomsko delo.

Nina Strohsack (2016) Prehrana dializnih bolnikov. Diplomsko delo.

Anja Stroj (2016) Didaktične igre in igrače v prvih razredih mestnih in podeželskih osnovnih šol. Magistrsko delo.

Anja Stropnik (2016) Otrokovo soustvarjanje življenja v vrtcu: kako bi v vrtcu preživeli decembrske praznične dni. Diplomsko delo.

Mateja Struna (2016) Vključitev otroka v osebno zgodbo v Scratchu. Diplomsko delo.

Katarina Susman (2016) Tekoči kristali. Naravoslovna solnica, 20 (3). str. 16. ISSN 1318-9670

Katarina Susman in Maja Pečar (2016) Aktivnosti o svetlobi in barvah pri pouku naravoslovnih vsebin. Naravoslovna solnica, 20 (2). str. 28-31. ISSN 1318-9670

Katarina Susman in Maja Pečar (2016) Barve svetlobe ali igra luči skozi oči naravoslovca. Naravoslovna solnica, 20 (2). str. 32-34. ISSN 1318-9670

Primož Susman (2016) Sesalna natega pri pouku fizike. Diplomsko delo.

Anamarie Svetec (2016) Sociopragmatične spretnosti otrok z downovim sindromom. Magistrsko delo.

Š

Jasmina Šabić (2016) Pogledi specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori. Diplomsko delo.

Barbara Šantelj (2016) Mladi in šport v stanovanjskih skupinah. Magistrsko delo.

Daša Šarkanj (2016) Uporaba likovnih dejavnosti za pomoč žrtvam trpinčenja na delovnem mestu. Specialistično delo.

Kristina Šegel (2016) Pomen otroškega ljudskega izročila v glasbenih zgodbah. Diplomsko delo.

Polona Šenkinc (2016) Reševanje linearnih diferencialnih enačb drugega reda s pomočjo potenčnih vrst. Diplomsko delo.

Špela Šeško (2016) Mnenje staršev in otrok o izvajanju prilagoditev osnovnošolskega programa. Diplomsko delo.

Katja Ševo (2016) Spoznavanje lune s pomočjo didaktičnih iger v drugi starostni skupini predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Monika Šimenc (2016) Vzpostavljanje sodelovalne skupnosti na šoli ob vpeljevanju vzgojnega načrta. Magistrsko delo.

Urška Šimnic Novak (2016) Učna samopodoba, atribucije in pojmovanje učnih sposobnosti učencev drugega triletja osnovne šole. Magistrsko delo.

Tjaša Šinkovec (2016) Prehranjevalne navade osnovnošolcev v Sloveniji in na Malti. Magistrsko delo.

Tamara Škafar (2016) Uporaba obrambnih mehanizmov pri stanovalcih KIKštarterja. Diplomsko delo.

Anamarija Škerjanc Štrus (2016) Slovenska kulturna dediščina: kozolci. Diplomsko delo.

Evelin Škof (2016) Poznavanje in uporaba bralnih učnih strategij v šestem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Katarina Škrbec (2016) Pomoč z umetnostjo za osebo z motnjami v duševnem razvoju. Specialistično delo.

Eva Škrlec (2016) Vključevanje učencev s slepoto in slabovidnostjo v športne aktivnosti. Magistrsko delo.

Kristina Škrlj Trošt (2016) Povezanost sistematično načrtovanega poslušanja izbranega glasbenega programa z motnjami avtističnega spektra in z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Specialistično delo.

Maja Škrubej Novak (2016) Zgodnja obravnava otrok z motnjami avtističnega spektra. Diplomsko delo.

Tina Šlajkovec (2016) Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta Šport. Magistrsko delo.

Mateja Šlankovič (2016) Vrednote pri Josipu Vandotu: študija primera Kekec. Diplomsko delo.

Anamarija Šmajdek in Jurij Selan (2016) Vpliv aktivne vizualizacije na sposobnost pomnenja besedne definicije pri dijakih. CEPS Journal, 6 (4). str. 163-186. ISSN 1855-9719

Mateja Šmid (2016) Prehranska pismenost osnovnošolcev. Magistrsko delo.

Mojca Šoštarko (2016) Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi pri delu s starostniki z demenco. Specialistično delo.

Vesna Špehar (2016) Primerjava mnenj učencev o pedagoških ravnanjih njihovih učiteljev pri učenju plavanja. Magistrsko delo.

Mojca Špende (2016) Vzvodi kot orodja v pouku fizike. Diplomsko delo.

Žiga Štamcar (2016) Zasnova spletnega orodja za prijavo na govorilne ure v sistemu Plone. Diplomsko delo.

Mateja Štefanec (2016) Kvaliteta življenja učencev osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Vesna Štefanec (2016) Pomen družbenih razmerij moči za socialno pedagoško delo. Diplomsko delo.

Sonja Štefanič (2016) Inkluzija otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju v večinske osnovnošolske izobraževalne programe. Magistrsko delo.

Petra Štepic (2016) Ocenjevanje znanja pri tehniki in tehnologiji na osnovi konceptualnih načrtov. Diplomsko delo.

Simona Štirn (2016) Baterije: e-učna enota. Diplomsko delo.

Valentina Štirn (2016) Tekstil v sodobnem kiparstvu. Diplomsko delo.

Jerneja Štritof (2016) Optimizacija kalitvenih poskusov v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Neja Štromajer (2016) Poznavanje alergijskih bolezni pri bodočih učiteljih. Diplomsko delo.

Alja Šubic (2016) Nikjer-ničelni pretoki. Diplomsko delo.

Lea Šuc in Boris Bukovec in Mojca Žveglič in Damir Karpljuk (2016) Odnos slovenskih osnovnošolskih učiteljev do inkluzivnega izobraževanja: kvalitativna študija. Journal of Universal Excellence = Revija za univerzalno odličnost, 5 (1). str. 30-46. ISSN 2232-5204

Tina Šulak (2016) Zanimanje ljubljanskih osnovnošolcev za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Meta Šuligoj (2016) Učinek seciranja na znanje in čustveni odziv pri učencih. Diplomsko delo.

Barbara Šumak (2016) Primerjava izobraževanja logopedov v Sloveniji, Belgiji in na Portugalskem. Diplomsko delo.

Irena Šurla (2016) Razumevanje in sprejemanje evolucije med osnovnošolci na Dolenjskem. Magistrsko delo.

Nika Šušterič (2016) Koncepti inkluzivne edukacije v teoriji in praksi. Diplomsko delo.

Lucija Šušteršič (2016) Uporaba učnih ciljev predmeta Gospodinjstvo na področju športnih oblačil. Diplomsko delo.

Tanja Šušteršič (2016) Vpliv razteznih vaj na pozornost učencev v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Dušan Šut (2016) Aktivna pot v/iz šole učencev Osnovne šole Gornja Radgona. Diplomsko delo.

T

Ana Tadl (2016) Vloga učitelja pri poučevanju dolgotrajno bolnih otrok. Diplomsko delo.

Bernarda Tajnšek (2016) Geometrija slike. Diplomsko delo.

Simona Tancig in Teja Vernik (2016) Relations between teacher's perception of nature - nurture question, neuromyths, and metaphorical conception of teaching students with learning disorders. V: European Association for Research on Learning and Instruction. Biennial meeting, 23 Jun - 25 Jun 2016, Amsterdam, Netherlands.

Maja Tašner (2016) Prepričanja, znanja in izkušnje učiteljev s poučevanjem učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Magistrsko delo.

Veronika Tašner in Slavko Gaber (2016) The age of studies and reports : selected elements concerning the background of encounters defining the power of education. CEPS Journal, 6 (2). str. 61-80. ISSN 1855-9719

Anja Tegelj (2016) Integracija otroka na vozičku v oddelek s pomočjo plesnih delavnic. Magistrsko delo.

Teja Tegelj (2016) Vloga telesnosti in multisenzorne integracije v likovnem izobraževanju. Magistrsko delo.

Rajko Tekalec (2016) Uporaba televizije in drugih medijev pri pouku in učenju izven šole. Magistrsko delo.

Jera Telič (2016) Pomen prisotnosti psa v vzgojnih zavodih: terapija s psi v VZ Planina. Magistrsko delo.

Barbara Terbuc (2016) Vključevanje slikanic v pouk naravoslovja od prvega do petega razreda. Diplomsko delo.

Nives Testen (2016) Obravnava pripovedništva in pesništva Petra Svetine v prvem triletju. Diplomsko delo.

Tjaša Tiršek (2016) Delo s storilci spolne zlorabe otrok v slovenskih zaporih. Magistrsko delo.

Anja Tisovec (2016) Dolžina loka v ravninski p-metriki. Diplomsko delo.

Anita Tkalec (2016) Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s cerebralno paralizo. Magistrsko delo.

Vesna Toman (2016) Postelja skozi čas. Diplomsko delo.

Tjaša Tomažič (2016) Psihosocialne značilnosti dolgotrajno bolnega otroka. Diplomsko delo.

Ana Tomažin Košorok (2016) Ocena sporazumevanja gluhih in naglušnih predšolskih otrok z mednarodno klasifikacijo funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja. Magistrsko delo.

Eva Tomažin (2016) Povezovanje med programi predšolske vzgoje. Magistrsko delo.

Andreja Tomc (2016) Mnenja in izkušnje staršev na področju obravnave nadarjenih učencev v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Katarina Tomič (2016) Socialna vključenost otrok s polževim vsadkom. Magistrsko delo.

Polona Tomori (2016) Tehniška ustvarjalnost v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Valerija Tompa (2016) Razumevanje izbranih kemijskih pojmov na submikroskopski ravni pri učencih devetega razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Gregor Torkar (2016) Kako otrokom demonstrirati odzivanje rastlin na dražljaje iz okolja?. Naravoslovna solnica, 20 (3). str. 27. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2016) Nekaj predlogov uporabe slik v sredici revije. Naravoslovna solnica, 20 (3). str. 17-22. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2016) Nekatera pomembna izhodišča za poučevanje biotske pestrosti v šoli. Naravoslovna solnica, 20 (3). str. 23-26. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2016) Barbara Bajd: Tri dvoživke. Ljubljana: Hart, 2016. Naravoslovna solnica, 21 (1). str. 37. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2016) Secondary school studentsʼ environmental concerns and attitudes toward forest ecosystem services: implications for biodiversity education. International Journal of Environmental and Science Education, 11 (18). str. 11019-11031. ISSN 1306-3065

Gregor Torkar (2016) Secondary school studentsʹ environmental concerns : a case study from Slovenia. Polish journal for sustainable development, 20 . str. 177-182. ISSN 2450-3746

Gregor Torkar (2016) Biotska pestrost v šoli: kje, kdaj in kako jo poučevati?. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Gregor Torkar in Irma Mavrič (2016) Young Slovenian learnersʼ knowledge about animal diversity on different continents. International journal of biology education , 5 (1). str. 1-11. ISSN Y508-7600

Maja Toroš (2016) Pozitivni učinki ustvarjanja mandal. Magistrsko delo.

Maša Tratnik (2016) Primerjava med likovnimi značilnostmi stripa za otroke in odrasle. Diplomsko delo.

Petra Tratnik (2016) Uporaba plesnih elementov v plesnem gledališču pri študentih predšolske vzgoje. Magistrsko delo.

Špela Travnik (2016) Spoznavanje snovi v 1. starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Marjeta Trček (2016) Trening geometrijskih spretnosti pri učencih z razvojno motnjo koordinacije. Magistrsko delo.

Tjaša Trček (2016) Ekokritika: upodobitve narave v izbranih mladinskih delih. Diplomsko delo.

Sabina Trdan (2016) Učenje smučanja na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Lucija Treven (2016) Revizija skupine navadne grašice (Vicia sativa agg.) v Sloveniji. Diplomsko delo.

Tina Trobec (2016) Vizualizacija prehranske piramide in prehranskega krožnika. Diplomsko delo.

Manca Trošt (2016) Prijava nasilja v družini - ali je res tako enostavno?. Diplomsko delo.

Melisa Tršan (2016) Izbris gena za egerolizin v bakterijskem sevu Pseudomonas aeruginosa PA01. Diplomsko delo.

Maja Trunkelj (2016) Trening angleščine pri učencih z disleksijo. Magistrsko delo.

Barbara Tuljak (2016) Spolnost in osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Mateja Turičnik (2016) Razvijanje bralnih in pisnih zmožnosti pri četrtošolcih. Magistrsko delo.

Klavdija Turk Suka (2016) Spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nada Turnšek (2016) Teachersʼ implicit theories on child participation in preschool. Athens journal of education, 3 (1). str. 7-18. ISSN 2241-7958

Nada Turnšek in Olga Poljšak Škraban in Špela Razpotnik in Jana Rapuš Pavel (2016) Izzivi in odzivi na ranljivost družin na področju vzgoje. CEPS Journal, 6 (4). str. 29-49. ISSN 1855-9719

U

Anita Udir (2016) Prilagojeno izvajanje vsebin za učenca s spino bifido in hidrocefalusom pri pouku športa (študija primera). Magistrsko delo.

Sonja Udvanc (2016) Otrokove pravice v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Natalija Ugrinović (2016) Šolske in izvenšolske tehniške dejavnosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Diplomsko delo.

Petra Uranič (2016) Analiza napak učencev pri računanju z ulomki. Diplomsko delo.

Karmen Urbanc (2016) Predšolski otroci spoznavajo vire električne energije. Diplomsko delo.

Damjana Urbar (2016) Prilagajanje pouka likovne umetnosti učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v rednih programih osnovne šole. Diplomsko delo.

Beno Urbič (2016) Samomor in mladostniki: preventivna vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Diplomsko delo.

Vanesa Urek (2016) Odnos staršev do prehranske pismenosti otrok. Diplomsko delo.

Jana Urh (2016) Sodelovalno učenje pri slovenščini v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Mojca Uršič Rutar (2016) Grafi v nalogah s tekmovanja Bober. Diplomsko delo.

Lucija Uršič (2016) Analiza nalog kratkih odgovorov iz področja tlaka na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 2016. Diplomsko delo.

Maja Uštević (2016) Značilnosti pedagogov montessori v Sloveniji. Diplomsko delo.

V

Tanja Vajdl (2016) Sodelovanje učiteljev in šolske svetovalne službe. Diplomsko delo.

Juma Valenčak (2016) Mladostnik kot igralec, kostumograf, scenograf in lutkar. Diplomsko delo.

Neva Vaner (2016) Telesno-gibalna metoda kot preventiva za premagovanje stresa med zaposlenimi v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Jasna Veber Zazula (2016) Vpliv likovne umetnosti na medsebojne odnose učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Saša Veber (2016) Delovno zadovoljstvo in stališča do timskega dela pri mobilnih specialnih pedagogih. Diplomsko delo.

Tanja Veber (2016) Živa knjižnica: izzivi metode. Diplomsko delo.

Tina Vehovec (2016) Dostopnost šolskih športnih prostorov za učence z gibalnimi ovirami na področju Obalno- kraške regije. Diplomsko delo.

Špela Velše (2016) Revizija skupine alpske spominčice (Myosotis alpestris agg.) v Sloveniji in sosednjih državah. Magistrsko delo.

Katarina Vene (2016) Vpliv različnih metod poučevanja na pojmovanja otrok o živem in neživem v javnem vrtcu in vrtcu montessori. Diplomsko delo.

Tatjana Verbnik Dobnikar (2016) Procesi svetovalnega dela v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Darja Verdonik (2016) Predlogi in možne rešitve za lažje vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redni program vrtca. Diplomsko delo.

Natali Veršič (2016) Identiteta in nepremična kulturna dediščina. Diplomsko delo.

Kaja Vidic (2016) Vpliv nadomestne komunikacije na vedenje (študija primera). Diplomsko delo.

Alenka Vidmar (2016) Vzgojiteljeva stališča o preventivnem logopedskem programu v vrtcu kot modelu spodbudnega okolja za razvoj jezikovne zmožnosti. Magistrsko delo.

Eva Vidmar (2016) Vpliv izkušenj učiteljev razrednega pouka na njihovo mnenje o vključevanju šolskega vrta v pouk. Magistrsko delo.

Mateja Viršek (2016) Opazovanje Lune. Diplomska naloga.

Mojca Visenjak (2016) Meje inkluzivnega izobraževanja otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Valentina Vodenšek (2016) Frotaž med risbo in grafiko. Diplomsko delo.

Teja Vodušek (2016) Stališča učiteljev do ustvarjalnega giba na osnovnih šolah v Zgornji Savinjski dolini. Diplomsko delo.

Doris Vogrinčič (2016) Šolska anksioznost učencev s specifičnimi učnimi težavami pri predmetu šport. Diplomsko delo.

Polona Vogrinčič (2016) Odškodninska odgovornost vrtca. Diplomska naloga.

Tina Vogrinec (2016) Vpliv vnosa vode na koncentracijo mikroveziklov v periferni krvi. Diplomsko delo.

Andrea Volk (2016) Začetki, razvoj in poslikava grške keramike. Diplomsko delo.

Anita Voršič (2016) Vpliv povratne informacije na učni uspeh učencev pri naravoslovnih predmetih v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Natalija Vovk Ornik (2016) Vloga učitelja v procesu usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Doktorska disertacija.

Ana Vrenko (2016) Skrbi staršev glede šolanja njihovih otrok v prvem triletju osnovne šole in vloga učiteljev. Magistrsko delo.

Danica Vrtačnik (2016) Preverjanje znanja kot usmerjevalec učnega procesa pri družbi v petem razredu. Magistrsko delo.

Eva Vrtovec (2016) Vključevanje otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju v redno osnovno šolo. Diplomsko delo.

Maja Vtič (2016) Razširjenost smučarskih skokov med učenci prvega triletja osnovne šole. Diplomsko delo.

Adriana Vučković (2016) Policaji v glavi: povezava med gledališčem zatiranih in gestalt terapijo. Diplomsko delo.

Sandra Vuleta (2016) Spodbujanje tekočnosti branja pri enojezičnih in dvojezičnih tretješolcih. Magistrsko delo.

Nadja Vulić (2016) Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in dileme v šoli. Diplomsko delo.

W

Nika Wesenschegg (2016) Vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v družbeno okolje Šaleške doline. Diplomsko delo.

Klavdija Winder Pantner (2016) Plosko stopalo in odrivna noga. Diplomsko delo.

Z

Maja Zabukovec (2016) Joga in njen vpliv na vedenje otrok. Diplomsko delo.

Maruša Zabukovec (2016) Prepoznavanje ustvarjalnega potenciala pri učencih v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Daša Zadnikar Rupnik (2016) Zmožnost konzervacije in seriacije na prehodu iz predoperativne stopnje v stopnjo konkretno logičnih operacij. Diplomska naloga.

Urša Zadnik (2016) Znanje in stališča dijakov programa Kmetijsko podjetniški tehnik o volkovih. Magistrsko delo.

Barbara Zaman (2016) Pogled študentov Pedagoške fakultete na srednješolsko kemijo. Diplomsko delo.

Anita Zavodnik (2016) Barva v prostorskem oblikovanju. Diplomsko delo.

Borut Zdešar (2016) Reaktorji na kontrolirano zlivanje jeder - rešitev energijske krize?. Diplomsko delo.

Neža Zdešar (2016) Stališča učiteljev in učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti. Magistrsko delo.

Pavel Zgaga in Živa Kos (2016) Study on how initial teacher education prepares student teachers to deal with diversity in the classroom: research report from Slovenia. Poročilo. Faculty of Education, Centre for Educational Policy Studies , Ljubljana. (Neobjavljeno)

Ana Zgonc (2016) Poučevanje programskih spremenljivk z uporabo problemskega pristopa v 4. in 7. razredu. Diplomsko delo.

Nadja Zgonc (2016) Uresničevanje načela uravnotežene zastopanosti glasbenih dejavnosti v vrtcu. Diplomska naloga.

Špela Zobavnik (2016) Aksiomatska konstrukcija naravnih števil. Magistrsko delo.

Špela Zorec (2016) Ustvarjalnost razrednih učiteljev pri likovni umetnosti. Magistrsko delo.

Vanda Zorec (2016) Sindrom izgorevanja pri zaposlenih v zavodih za varstvo in usposabljanje. Diplomsko delo.

Petra Zore (2016) Odnos razrednih učiteljev do petja pri pouku glasbene umetnosti. Diplomsko delo.

Marlene Zorjan (2016) Vpliv organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa likovne umetnosti na dosežke učencev. Magistrsko delo.

Maja Zovko Stele (2016) Stališča delodajalcev do zaposlovanja invalidov. Magistrsko delo.

Nataša Zrim Martinjak (2016) Developing pedagogical competency during teacher education through the experiential learning of didactic and methodological approaches. V: Didaktičko-metodički pristupi i strategije - podrška učenju i razvoju dece, 2016, Beograd.

Marta Zupančič (2016) Biologija in ogroženost velikega frfotavčka (Leptidea morsei) v Sloveniji. Diplomsko delo.

Tanja Zupančič (2016) Odnos osnovnošolcev do priporočil o zdravi prehrani. Diplomsko delo.

Jasmina Zupanič (2016) Stališča osnovnošolskih učiteljev do vključevanja otrok s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Tjaša Zupanič (2016) Vzgojno-izobraževalno delo učiteljev z nadarjenimi učenci v prvih dveh triletjih osnovne šole. Magistrsko delo.

Tamara Zupan Velušček (2016) Prometna vzgoja predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Daniela Zupan (2016) Analiza in vrednotenje likovnih del pri predmetu likovna umetnost ter uporaba pristopa "Ways in". Magistrsko delo.

Darja Zupan (2016) Razumevanje barv skozi krajinsko umetnost pri učencih 1., 2. in 3. razreda. Magistrsko delo.

Meta Zver (2016) Matematika v kurikulumu in konceptu Reggio Emilia. Diplomska naloga.

Ž

Nives Žabkar (2016) Odnos študentov do izvajanja programa Ekošola na Pedagoški fakulteti. Diplomsko delo.

Tea Žagar (2016) Spoprijemanje z izgubo zaposlitve po 40 letu starosti. Magistrsko delo.

Petra Železnikar (2016) Kreiranje spodbudnega učnega okolja v prvih starostnih skupinah v vrtcu. Diplomsko delo.

Monika Železnik (2016) Snovnost barve. Diplomsko delo.

Nives Železnik (2016) Uresničevanje modela žive knjižnice z vidika izvajalcev in obiskovalcev. Magistrsko delo.

Maja Žerjal (2016) Elementi grotesknega v kiparstvu. Diplomsko delo.

Mojca Žgajnar (2016) Delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in vpliv na njegovo družino. Diplomsko delo.

Vesna Žgajnar (2016) Odzivanje vzgojiteljev na izbruhe trme pri predšolskem otroku. Diplomsko delo.

Estera Žibert (2016) Disfunkcionalna družina - eden od vzrokov za nastanek čustvenih in vedenjskih motenj. Diplomsko delo.

Katja Žigmund (2016) Soočanje s konflikti v partnerskem odnosu. Diplomsko delo.

Tea Žmavčič (2016) Priprava eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri predmetu Naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Alenka Žnidarič (2016) Mnenje staršev in strokovnih delavcev o zimovanju v posebnem programu VIZ na OŠ Gustava Šiliha. Diplomsko delo.

Alenka Žnidaršič (2016) Razumevanje števila nič pri šestošolcih. Diplomsko delo.

Jerneja Žnidaršič (2016) Medpredmetno povezovanje glasbene vzgoje in zgodovine ter vgrajevanje ciljev kulturno umetnostne vzgoje. Doktorska disertacija.

Neža Žnidar (2016) Prilagajanje vzgojnega dela otroku z avtizmom. Diplomska naloga.

Ingrid Žolgar in Mojca Lipec Stopar (2016) Pre-service teachers' confidence in teaching students with visual impairments in inclusive education. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 51 (1). str. 51-62. ISSN Y502-6989. - 1331-3010

Karmen Žugič (2016) Prikaz ortodiagonalnih štirikotnikov. Diplomsko delo.

Mateja Žumer (2016) Rejništvo z vidika rejnikov. Diplomsko delo.

Petra Županič (2016) Interpretacija rekonstrukcije Tržaškega konstruktivističnega ambienta v Moderni galeriji Ljubljana. Diplomsko delo.

Nina Žurga (2016) Zakaj slovenski študentje podaljšujejo študij?. Diplomsko delo.

Urša Žužek (2016) Priljubljenost vaj aerobike v primerjavi z gimnastičnimi vajami v uvodnem delu ure športa pri petošolcih. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:23:15 CET.