[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2015

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Število vnosov: 593.

A

Maja Adamič (2015) Elementi ljudskega izročila v pravljicah Svetlane Makarovič. Diplomsko delo.

Katarina Ančimer Aljaž (2015) Segrevanje prostora s človeškim telesom. Diplomsko delo.

Dunja Anđić in Maja Knežević in Dušan Krnel (2015) Poskusi pri pouku narave in družbe na Hrvaškem – pregled učbenikov in učnih načrtov. Naravoslovna solnica, 19 (2). str. 14-17. ISSN 1318-9670

Gašper Antauer (2015) Antijunak v stripu. Diplomsko delo.

Kaja Antončič (2015) Vpliv različic toksina Cdt bakterije Aggregatibacter actinomycetemcomitans na preživelost producentskih bakterij. Diplomsko delo.

Jana Arlič (2015) Razvijanje bralne tekočnosti, bralnega razumevanja in motivacije za branje z uporabo stripa. Diplomsko delo.

Anja Artač (2015) Kritični razmislek o bralni znački v vrtcu. Diplomsko delo.

Stanislav Avsec in Branko Kaučič (2015) Importance and life-cycle of the project website. V: V-STRENGTH International Virtual Conference on Green Jobs and Work Related Competences in Chemical Engineering, Sept 2015, Maribor.

Stanislav Avsec in Branko Kaučič (2015) Development of STRENGTH e-platfom. V: V-STRENGTH International Virtual Conference on Green Jobs and Work Related Competences in Chemical Engineering, Sept 2015, Maribor.

Stanislav Avsec in Branko Kaučič (2015) Green strength sustainability: a case study of chemical engineering students. V: V-STRENGTH International Virtual Conference on Green Jobs and Work Related Competences in Chemical Engineering, Sept 2015, Maribor.

Stanislav Avsec in Branko Kaučič in Maja Ramšak (2015) A step toward universal competency profiler. V: V-STRENGTH International Virtual Conference on Green Jobs and Work Related Competences in Chemical Engineering, Sept 2015, Maribor.

Stanislav Avsec in Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska (2015) How to provide better knowledge creation and diffusion in mechanical engineering : the DLSI as a vehicle. World transactions on engineering and technology education, 13 (3). str. 280-285. ISSN 1446-2257

B

Karin Bajc (2015) Ustvarjalno eksperimentiranje z likovnimi materiali pri likovnem pouku. Diplomsko delo.

Barbara Bajd (2015) Zimzelene ali vedno zelene rastline?. Naravoslovna solnica, 19 (2). str. 35. ISSN 1318-9670

Sanja Balažic (2015) Načrtovanje gibalnih dejavnosti predšolskih otrok v pomurski regiji. Diplomska naloga.

Metka Banič (2015) Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva. Magistrsko delo.

Metka Banič in Verena Koch (2015) Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 752-767. ISBN 978-961-93662-5-7

Urška Bartol (2015) Primerjava koncepta "Igra - gibanje - razvoj" in programa NTC-učenje. Diplomsko delo.

Katja Bašič in Špela Cigoj in Karin Franko in Sabina Hašič in Rebeka Jerman in Tina Jerič in Urška Jeraj in Neja Janet in Janja Jurečič in Urša Koželj in Rok Kovačević in Urša Lesar in Nace Mirosavljević in Tina Opalk Knavs in Nejc Pustoslemšek in Tadeja Pogačnik in Daša Praznik in Eva Rokavec in Zala Založnik in Eva Žerjal (2015) Gestualno slikanje in ritual postopkov slikanja (kapljanje, razlivanje, prelivanje, prelivanje z odtiskovanjem, smeri, žarenje barve in sledi); mentor prof. Zdenko Huzjan. [Razstava/Predstava]

Marcela Batistič Zorec (2015) The competent child: alternatives in preschool education. V: Annual International Conference on Education, 18 May - 21 May 2015, Athens.

Tadeja Belšak (2015) Metakognitivne strategije pri dijakih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Diplomsko delo.

Neja Benedetič (2015) Eksperimenti s tunelskim mikroskopom. Diplomsko delo.

Andrej Benedičič (2015) Uporaba e-gradiv pri pouku računalništva v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Maja Benedičič (2015) Dostopnost treh muzejev za osebe s slepoto in slabovidnostjo na Gorenjskem. Magistrsko delo.

Petra Benedičič (2015) Spoznavanje mleka in mlečnih izdelkov v vrtcu. Diplomsko delo.

Tinka Benedik (2015) Povezovanje vzgojiteljevega osebnega življenja s profesionalnim. Diplomsko delo.

Ines Beno (2015) Razlogi za gibalno/športno neaktivnost študentov Oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete. Diplomsko delo.

Katarina Berčan (2015) Didaktični materiali za razvijanje jezikovnih zmožnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Maja Berčič (2015) Vloga motivacijskih spodbud pri branju v nadaljevanju v vrtcu. Diplomsko delo.

Margit Bergant (2015) Obravnava temperature v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Sonja Bernik (2015) Medkulturna vzgoja: projekt Žabec in tujec. Diplomsko delo.

Jana Beronja in Verena Koch in Francka Lovšin (2015) Učinkovitost uporabe spletnega kviza pri poučevanju prehranskih vsebin. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec , str. 985-990. ISBN 978-961-93662-5-7

Mateja Bevčič (2015) Uporaba nalog s tekmovanja Bober za poučevanje računalništva v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Irena Bilčić (2015) Zunajdružinska oskrba in brezdomstvo mladih. Diplomsko delo.

Katarina Birk (2015) Sodelovanje OŠ Sostro z lokalnimi društvi v preteklosti in danes. Diplomsko delo.

Sara Bizant (2015) Razvijanje vzdržljivosti z metodo igre v heterogenem oddelku. Diplomsko delo.

Valentina Bizjak (2015) Vloga muzeja pri spoznavanju kulturnozgodovinske dediščine Emone v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nataša Bjelajac (2015) Primerjalna analiza timskega dela v vrtcih in šolah. Diplomsko delo.

Milena Mileva Blažić (2015) Memetics and the cultural evolution of Grimms´ fairy tales in Slovenian territory (1849-2012). V: Märchen, Mythen und Moderne : 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Peter Lang, Frankfurt am Main, str. 971-987. ISBN 978-3-631-64454-6

Milena Mileva Blažić (2015) Motiv zrcala v mladinski književnosti - študij primera Grigor Vitez Zrcalce. V: Poezija kao zavičaj : poetika Grigora Viteza : zbornik radova. Učiteljski fakultet, Beograd, str. 159-168. ISBN 978-86-7849-208-2

Milena Mileva Blažić (2015) Recepcija slovenske književnosti za mlade u domovini i inozemstvu. Književnost i dijete: časopis za dječju književnost i književnost za mlade, 4 (2). str. 59-68. ISSN 1848-5618

Milena Mileva Blažić (2015) Slovenian trilogy Alice in crazy country by Evald Flisar. V: Alice through the Ages Conference, 15. Sept - 17. Sept 2015, University of Cambridge, England.

Milena Mileva Blažić (2015) Od recepcijske do sistemske didaktike književnosti. Jezik in slovstvo, 60 (3/4). str. 185-190. ISSN 0021-6933

Milena Mileva Blažić (2015) Razvijanje literarne ustvarjalnosti s SSKJ. V: Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, str. 137-146. ISBN 978-961-237-788-5

Milena Mileva Blažić (2015) Ivana Brlić-Mažuranić u europskom kontekstu : usporedna analiza Šegrta Hlapića (1913.) i Vandotova Kekca (1918.). V: Šegrt Hlapić, od čudnovatog do čudesnog : zbornik radova. Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti ; Ogranak Matice hrvatske, Zagreb ; Slavonski Brod , str. 197-205. ISBN 978-953-57604-1-2

Milena Mileva Blažić (2015) Zbirka makedonskih ljudskih pravljic Sončeva sestra v medkulturnem kontekstu. Philological studies = Filološki studii = Filološke pripombe = Filologičeskie zametki = Filološke studije, 13 (1). str. 183-198. ISSN 1857-6060

Milena Mileva Blažić (2015) Argonavti v slovenski mladinski književnosti. Keria: studia Latina et Graeca, 17 (2). str. 31-47. ISSN 1580-0261

Milena Mileva Blažić (2015) Podoba otroka v Tavčarjevih besedilih. V: Tavčarjev zbornik. Založba ZRC SAZU, Ljubljana, str. 115-121. ISBN 978-961-254-824-7

Vesna Boben (2015) Predstave predšolskih otrok o organizmih, ki se razvijejo iz jajc. Diplomsko delo.

Tadej Bogataj (2015) Primerjava razvojnih orodij za programiranje Android aplikacij. Diplomsko delo.

Milena Bohinc (2015) Dejavniki in okoliščine discipliniranja otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Sara Bolte (2015) Sporočilnost likovnih del s prisotnostjo besedil. Diplomsko delo.

Serena Bonifacio in Ingrid Rudoi (2015) Slišati, poslušati, sporazumevati se in … govoriti: rojstvo odnosa: kako spodbujati jezikovni razvoj z glasom, petjem in glasbo. Drugo. Združenje A.L.MA. Gruppo Studi Musicoterapia di Trieste. (Neobjavljeno)

Tjaša Bračič (2015) Uporaba lutkovne dejavnosti v okviru četrtnega mladinskega centra. Diplomsko delo.

Rajka Bračun Sova (2015) Likovna apreciacija kot privzgojena zmožnost: muzejska kvalitativna študija odraslih obiskovalcev - poznavalcev in nepoznavalcev likovne umetnosti. CEPS Journal, 5 (4). str. 141-156. ISSN 1855-9719

Mirko Bratuša (2015) Mreženje : kiparska razstava študentk 4. letnika likovne pedagogike. [Razstava/Predstava]

Mirko Bratuša (2015) Mreženje : kiparska razstava študentk 4. letnika likovne pedagogike. V: Mreženje, 20 May - 5 Jul 2015, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Mirko Bratuša (2015) Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in kreativna keramika v študijskem letu 2014/2015, mentor Mirko Bratuša. [Razstava/Predstava]

Mirko Bratuša (2015) Razstava keramičnih del 1. in 2. letnika 2014/15. V: Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in kreativna keramika v študijskem letu 2014/2015, 21 Okt - 6 Nov 2015, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Tamara Bregar in Monika Feuče in Veronika Gnidovec in Tea Hegeduš in Petra Javornik in Katarina Juvan in Ana Kavčnik in Hana Kropivšek in Julija Leben in Živa Lencl in Lara Loboda in Tina Nagode in Barbara Osolnik in Mojca Pirih in Nika Rosman in Urša Zalar in Darja Zupan (2015) Zaključna razstava študentk 4. letnika likovne pedagogike : Predmeta Risanje in Slikanje, mentor Zdenko Huzjan. [Razstava/Predstava]

Anja Breznik (2015) Odnos staršev osrednjeslovenske regije do predmeta Šport. Magistrsko delo.

Leona Brodar (2015) Besedila prekmurskih učencev 4. razreda iz eno- in dvojezične osnovne šole. Magistrsko delo.

Erika Brudar (2015) Obravnava otrok z disleksijo z vključevanjem elementov pedagogike Marie Montessori. Diplomsko delo.

Nina Brudar (2015) Vpliv kobalt feritnih nanodelcev na rast sončnice (Helianthus annuus L.). Diplomsko delo.

Darja Buh (2015) Konstruktivistični pristop pri poučevanju temperature in toplote v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Zdenka Burja (2015) Od kod pride voda v pipo? Učenje o ekologiji z raziskovanjem. Diplomsko delo.

C

Bojana Caf (2015) Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija.

Lea Cankar (2015) Pogostost uporabe pouka na prostem v 1. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Maja Cerar (2015) Uravnavanje čustev pri učiteljih razrednega pouka in vzgojiteljih v vrtcih. Diplomsko delo.

Irena Cestnik (2015) Secesijska arhitektura v Ljubljani. Diplomsko delo.

Tanita Cizelj (2015) Večjezični projekt : tri roke - drei hände - tre mani. Diplomsko delo.

Č

Branislav Čabrić in Barbara Bajd (2015) Izvor življenja na zemlji. Naravoslovna solnica, 19 (3). str. 4-5. ISSN 1318-9670

Mojca Čepič (2015) Introduction of current scientific results into education: metastudy and towards a theoretical framework. V: South-Eastern European Meeting on Physics Education, 2. Feb - 3. Feb 2015, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Neža Černe (2015) Identiteta odraščajočih deklet s priseljenskim ozadjem. Magistrsko delo.

Tamara Česnik (2015) Fantazijska ilustracija. Diplomsko delo.

Nina Čibej (2015) Revščina in socialna izključenost v zgodbah botrstva. Magistrsko delo.

Patricija Čičmir Vestič (2015) Odnos med barvo in tipografijo na plakatu kot likovno izraznem sredstvu. Magistrsko delo.

D

Eva Debeljak (2015) Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzojiteljic do dela z otroki s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Tatjana Devjak (2015) Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Tatjana Devjak (2015) Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2015. Strokovna monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Tatjana Devjak in Sanja Berčnik (2015) In-service teacher education and training: motives, objectives and evaluation. V: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme = Implementation of innovations in education - challenges and dilemmas, 14 Nov 2014, Beograd.

Mojca Dobaja (2015) Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami v rednih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Ida Dobnik (2015) Sodobni avtoportret. Diplomsko delo.

Mojca Dolar Borštnar (2015) Samopodoba mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v povezavi s socialnimi dejavniki. Magistrsko delo.

Jana Dolenšek (2015) Pogledi strokovnih delavcev v vrtcu na nadarjenost in nadarjene otroke. Diplomsko delo.

Nina Dolhar (2015) Izdelava igrače v vrtcu. Diplomsko delo.

Romana Dolinar (2015) Opazovanje spreminjanja narave v letnih časih z uporabo pristopov gozdne pedagogike v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Larisa Draskovič (2015) Medkulturno sodelovanje vrtca Ringa raja in romskega vrtca Romano. Diplomsko delo.

Urška Drev (2015) Odnos učiteljev do kolegialnih hospitacij kot oblika medsebojnega učenja. Magistrsko delo.

Doroteja Drnovšek (2015) Ozaveščenost osnovnošolcev o onesnaževanju okolja v Zasavju. Diplomsko delo.

Sara Drožđek (2015) Mayerjeva načela v poučevanju programiranja. Diplomsko delo.

Iva Džudović (2015) Poznavanje živil z veliko vsebnostjo soli. Diplomsko delo.

Đ

Lea Đaković (2015) Pogledi specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na izobraževanje kot dejavnik profesionalnega razvoja. Diplomsko delo.

Silvo Đorđević (2015) Knjižna ilustracija v otroških slikanicah. Diplomsko delo.

E

Florina Erbeli (2015) Latentna struktura branja v angleškem jeziku pri učencih s težavami bralnega razumevanja in učencih brez teh težav. Doktorska disertacija.

Martina Erjavšek in Francka Lovšin (2015) Stališča učiteljev z ustrezno in neustrezno formalno izobrazbo za poučevanje gospodinjstva do predmeta gospodinjstvo. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 743-750. ISBN 978-961-93662-5-7

Mojca Erman (2015) Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu. Diplomsko delo.

Tina Erznožnik (2015) Odbojni spektri in fotokemična učinkovitost pri navadnem rogovilarju (Pseudevernia furfuracea Zopf.). Diplomsko delo.

Tomaž Eržen (2015) Prispevek revije Ciciban k razvoju slovenske mladinske poezije. Diplomsko delo.

F

Mateja Farič (2015) Učenje poštevanke s pomočjo družabnih iger. Diplomsko delo.

Nina Ferjan (2015) Subjektivna ocena zdravja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na Gorenjskem. Diplomsko delo.

Vesna Ferk Savec (2015) Priložnosti in izzivi za učitelje kemije v informacijski dobi. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 833-847. ISBN 978-961-93662-5-7

Barbara Ferlin (2015) Optične lastnosti navadnega vodnega oreška. Diplomsko delo.

Anita Filipaj (2015) Mnenja vzgojiteljev in staršev glede uporabe medijev v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Tjaša Filipčič in Vesna Štemberger in Neža Lončar (2015) Ocenjevanje učencev s posebnimi potrebami pri predmetu Šport. V: Posvet športnih pedagogov Slovenije , 20 Nov - 21 Nov 2015, Maribor.

Lea Filipič (2015) Obravnava zbirke pravljic Anje Štefan: Za devetimi gorami v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Irena Finc (2015) Poznavanje prehranskih pojmov pri učencih 6. razreda. Diplomsko delo.

Blaž Fink (2015) Učne strategije nadarjenih učencev. Diplomsko delo.

Katja Fink (2015) Vpliv zaporednega teka in počitka na srčno frekvenco ter uporaba aplikacije Sports tracker kot motivacijsko sredstvo za učence. Diplomsko delo.

Zala Fister (2015) Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. Diplomsko delo.

Doroteja Fon (2015) Učinek pedagoških delavnic v Živalskem vrtu Ljubljana na stališča in znanje osnovnošolcev o kačah. Diplomsko delo.

Črtomir Frelih (2015) Kratek pregled grafičnega opusa Zore Stančič. V: Nova razmerja, 2 Dec 2015 - 8 Jan 2016, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Ajda Fuchs (2015) Barva in njene dimenzije. Diplomsko delo.

Martina Furlani (2015) Razumevanje in odnos do evolucije med slovenskimi in italijanskimi mladostniki. Diplomsko delo.

G

Slavko Gaber (2015) Simola, Hannu (2014). The Finnish Education Mystery. London and New York: Routledge, 308 str. ISBN 978-041-581-258-0. CEPS Journal, 5 (1). str. 151-156. ISSN 1855-9719

Slavko Gaber (2015) Editorial. CEPS Journal, 5 (4). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Slavko Gaber (2015) Baranović Branka (Ed.) (2015). Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? - Pristup visokom obrazovanju i odabir studija [What Do High School Students Plan to Study? - Access to Higher Education and Choice of Study]. Zagreb: Institut za društvena istraživanja. CEPS Journal, 5 (4). str. 159-161. ISSN 1855-9719

Slavko Gaber in Živa Kos Kecojević in Goran Turk in Pavel Zgaga in Veronika Tašner (2015) Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. Znanstvena monografija. Univerza , Ljubljana.

Barbara Gantar (2015) Sporočilo mladostniške risbe. Diplomsko delo.

Sergeja Gartner (2015) Likovne zakonitosti pripovedne ilustracije. Diplomsko delo.

Vesna Geršak (2015) Misliti skozi gib in ples: ustvarjalni gib kot učni pristop. V: Aktivnosti učencev v učnem procesu. Koper : Univerzitetna založba Annales, Koper, str. 529-545. ISBN 978-961-6964-29-6

Saša Glažar in Darija Petek (2015) Raziskovalno učenje za kakovostno znanje naravoslovja v zgodnjem šolskem obdobju. V: Aktivnosti učencev v učnem procesu. Univerzitetna založba Annales, Koper, str. 403-417. ISBN 978-961-6964-29-6

Matejka Glogovčan (2015) Uspešno vključevanje učencev priseljencev v osnovno šolo. Magistrsko delo.

Lara Godec Soršak (2015) Slovenski otroški šolski slovar. V: Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, str. 243-250. ISBN 978-961-237-788-5

Lara Godec Soršak (2015) Before compiling a primary school dictionary. SKY Journal of Linguistics = Tidskrift för den Spr°akvetenskapliga föreningen i Finland = Journal of the Linguistic Association of Finland, 28 . str. 161-186. ISSN 1796-279X

Monika Gojkošek (2015) Zgodbe iz Narnije C. S. Lewisa in domišljija. Diplomsko delo.

Melita Golob (2015) Vključevanje inštrumenta cajon v glasbene dejavnosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Stanislav Gomboc (2015) Spoznajmo kobilice Solčavskega. Strokovna monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Petra Gomišček (2015) Vzgoja predšolskih otrok v slikanicah. Diplomsko delo.

Dunja Gorišek Simončič (2015) Samoevalvacija kakovosti v vrtcu. Diplomska naloga.

Debora Gorjan (2015) Motiviranost dijakov za učenje naravoslovja. Diplomsko delo.

Urška Gorjan (2015) Materinstvo kot izbira - ženske brez otrok. Magistrsko delo.

Tomaž Gorjup (2015) Seganje za lučjo/slike 2013-2015 : razstava. [Razstava/Predstava]

Tomaž Gorjup (2015) Postajanja v slikah : (slike 2012-2015) : Galerija MORS, Ljubljana, november / december 2015. [Razstava/Predstava]

Tomaž Gorjup in Črtomir Frelih in Roman Makše in Andrej Brumen Čop (2015) Avtoportret, razstava študentskih del 1. in 2. letnika Likovne pedagogike, mentorji Tomaž Gorjup, Črtomir Frelih, Roman Makše, Andrej Brumen Čop. [Razstava/Predstava]

Ana Gostinčar Blagotinšek (2015) Dan in noč. Naravoslovna solnica, 19 (2). str. 9. ISSN 1318-9670

Ana Gostinčar Blagotinšek (2015) Uvodnik. Naravoslovna solnica, 19 (3). str. 2. ISSN 1318-9670

Ana Gostinčar Blagotinšek (2015) Vpliv temperature na privlačnost magnetov. Naravoslovna solnica, 20 (1). str. 38. ISSN 1318-9670

Polona Gradišek (2015) Hope and zest: important predictors of teacher satisfaction. V: Annual conference teacher education through partnership and collaborative learning communities, 24. Aug - 26. Aug 2015, Glasgow, Scotland.

Sara Grebenc (2015) Skrb za glas in uporaba besednega/nebesednega sporazumevanja pri vzgojiteljih predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Jera Gregorc (2015) Povezanost izbranih dejavnikov okolja z zorenjem v predšolskem obdobju. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 57-65. ISBN 978-961-93662-5-7

Jera Gregorc in Maja Meško (2015) Analysis of the possibility of disseminating the "game-movement-development" approach in early childhood education. Polish journal of sport and tourism, 22 (3). str. 182-188. ISSN 2082-8799

Rozalija Grešak (2015) p-adična števila. Magistrsko delo.

Tea Grill (2015) Profesionalna identiteta socialnih pedagogov. Magistrsko delo.

Lea Grmek (2015) Zmanjševanje porabe energije doma. Diplomsko delo.

Katarina Grom (2015) Uvajanje Cankarjevega tekmovanja v prvi razred osnovne šole. Magistrsko delo.

Eva Gruber (2015) Spodbujanje otrok k sprejemanju novih jedi. Diplomsko delo.

H

Iva Habjan (2015) Delavnica o slepoti in slabovidnosti za videče osnovnošolce. Magistrsko delo.

Tanja Hecl (2015) Jaz sem jaz, ti si ti! Razumevanje socialnih interakcij in izstopajočega vedenja pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Martina Hegediš (2015) Odnos med obliko in barvo v abstraktnem likovnem izražanju. Magistrsko delo.

Tea Hegeduš (2015) Oblačilo kot kiparska forma v sodobni umetniški instalaciji. Diplomsko delo.

Maja Hercog (2015) Smiselnost uvedbe metode dela s pomočjo živali v vzgojne zavode. Diplomsko delo.

Nik Hlade (2015) Specifikacija in implementacije programske rešitve za računalniško podprto sodelovalno delo oseb s področja specialno rehabilitacijskih vsebin. Diplomsko delo.

Barbara Hočevar (2015) Mnenje študentov o predmetu šport v osnovni in srednji šoli. Magistrsko delo.

Mitja Hočevar (2015) Ramseyeva teorija. Diplomsko delo.

Danial Hooshyar in Rodina Binti Ahmad in Ram Gopal Raj in Mohd Hairul Nizam Md Nasir in Moslem Yousefi Yousefi in Shi-Jinn Horng in Jože Rugelj (2015) A flowchart-based multi-agent system for assisting novice programmers with problem solving activities. Malaysian journal of computer science, 28 (2). str. 132-151. ISSN 0127-9084

Nina Horvat (2015) Stališča in izkušnje vzgojitelja na področju agresivnega vedenja predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Martina Hrženjak (2015) Ideja za poučevanje smučanja v temeljni gibalni fazi. Diplomsko delo.

Medita Huskić (2015) Strokovna in didaktična ustreznost spletnih učnih priprav za predmet šport. Magistrsko delo.

Zdenko Huzjan (2015) Gestualno slikanje in ritual postopkov slikanja (kapljanje, razlivanje, prelivanje, prelivanje z odtiskovanjem, smeri, žarenje barve in sledi). V: Gestualno slikanje in ritual postopkov slikanja, 14 Jan - 13 Feb 2015, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

I

Alma Ignjatovič (2015) Odnos učencev razrednega pouka do naravoslovja. Diplomsko delo.

Martina Ilc (2015) Razvoj predšolske vzgoje v Ribnici na Dolenjskem. Diplomsko delo.

Branka Izda (2015) Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega starostnega obdobja. Magistrsko delo.

Neva Izlakar (2015) Prikaz metode PECS pri otroku z avtistično motnjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

J

Anja Jakljevič (2015) Bela Krajina v ljudskem pisnem izročilu. Diplomsko delo.

Anja Jakopič (2015) Usposobljenost vzgojiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami v rednih oddelkih vrtcev. Diplomsko delo.

Tina Jakopič (2015) Fotopostopek v grafiki – cianotipija. Diplomsko delo.

Ivana Jakša (2015) Pogled staršev na timsko delo vzgojiteljice in učiteljice v prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Nina Jamnikar (2015) Knjiga ali tablični računalnik kot sredstvo spodbujanja otrokovega govornega razvoja. Diplomsko delo.

Nina Jarc (2015) Predšolski otroci spoznavajo električni krog. Diplomsko delo.

Sanja Jedrinović (2015) Model vodenega dokazovanja v geometriji. Diplomsko delo.

Tamara Jensterle (2015) Uvajanje teme o bioplinu k pouku tehniških vsebin. Diplomsko delo.

Urška Jeranko Perkovič (2015) Pouk zunaj učilnice pri spoznavanju okolja. Diplomsko delo.

Nina Jerina (2015) Najpogostejše napake učencev pri izvedbi osnovnih plavalnih tehnik po 20-urnem plavalnem tečaju v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Marijana Jerković (2015) Uporaba Tibetančkov za otroke v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Blanka Jerman (2015) Spodbujanje senzoričnega in motoričnega razvoja pri sedemletnem dečku. Magistrsko delo.

Katarina Jordan (2015) Predstave učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o človeški ribici. Diplomsko delo.

Marjana Jovanovska (2015) Raziskujemo in ustvarjamo knjigo – participacija otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Alenka Juhant (2015) Tekoči dušik in obravnava lastnosti snovi v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Sara Jurčić (2015) Literarna analiza izbranih uglasbenih pesmi, objavljenih v reviji Cicido: od leta 1998 do leta 2015. Diplomska naloga.

Dragana Jurić (2015) Vpliv časovne odmaknjenosti obravnave snovi na uspešnost na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike. Diplomsko delo.

Mitja Juvan (2015) Šobe pri vozilih na reaktivni pogon. Diplomsko delo.

K

Sara Kač (2015) Analiza in primerjava literarnih likov iz slovenskih ljudskih in sodobnih pravljic. Diplomsko delo.

Ana Kalan (2015) Uporaba zvezka pri predmetu Družba v 4. in 5. razredu z vidika sodobnega pouka. Magistrsko delo.

Marko Kalan (2015) Strategije reševanja aritmetičnih besednih problemov pri učencih z učnimi težavami pri matematiki. Doktorska disertacija.

Jana Kalin in Milena Valenčič Zuljan (2015) Editorial. CEPS Journal, 5 (2). str. 5-11. ISSN 1855-9719

Maja Kastelic (2015) Vpliv rabe prostora na biodiverziteto strig v zgornji dolini Kolpe. Diplomsko delo.

Sandra Kaštrun (2015) Socialni pedagog v mobilni pedagoški službi. Diplomsko delo.

Eva Kavčnik (2015) Povezanost učnega uspeha z rezultati športnovzgojnega kartona. Diplomsko delo.

Marija Kavkler in Milena Košak Babuder in Lidija Magajna (2015) Inkluzivno izobraževanje otrok s specifičnimi učnimi težavami: analiza priložnosti in ovir inkluzije v Sloveniji. CEPS Journal, 5 (1). str. 31-51. ISSN 1855-9719

Petra Kavšek (2015) Povezanost procesiranja senzomotoričnih dražljajev in motenj artikulacije. Magistrsko delo.

Nina Klančnik (2015) Otroci spoznavajo lastnosti vode in drugih tekočin. Diplomsko delo.

Alenka Klemenc (2015) Bralni interesi in (po)govor o književnem besedilu v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Anja Klemenčič (2015) Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje tujega jezika v Sloveniji. Diplomska naloga.

Tadeja Klenar (2015) Možnosti uporabe elektroforeze DNA pri pouku v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Maja Klenovšek (2015) Sporočilna moč plakata kot umetniškega medija v komunikaciji z družbo. Diplomsko delo.

Helena Klobasa (2015) Negativni stres pri strokovnih delavcih v vrtcih. Magistrsko delo.

Katja Klodič (2015) Didaktične igre pri obravnavi gibanja v 1. in 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Knap (2015) Uporaba jezika pri simbolni igri malčkov. Diplomsko delo.

Metka Knific (2015) Vključevanje slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Veronika Kobal (2015) Razlike med spoloma v vzdržljivosti predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Alenka Kobolt in Mojca Rajniš Pinterič in France Rogelj in Lilijana Čuzić in Simona Rogelj in Biserka Andrenšek Lep (2015) Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. V: Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 32-35. ISBN 978-961-03-0316-9

Damjana Kogovšek (2015) Self-esteem of deaf and hard of hearing compared with hearing adolescents in Slovenia - the context of social and communication factors. Journal of special education and rehabilitation, 16 (3-4). str. 30-51. ISSN 1857-663X

Tina Kojadin (2015) Analiza arhitekture spanja pri bolnikih po kapi v supratentorialnem delu in bolnikih po kapi v možganskem deblu. Magistrsko delo.

Nina Kojc (2015) Likovni vidik lutke in lutkovnega gledališča. Diplomsko delo.

Irena Kokalj (2015) Razvijanje naravoslovnih postopkov v naravnem okolju pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Sandra Kolarič (2015) Matere z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Marjanca Komar (2015) Predstave o sencah razsežnih svetil. Magistrsko delo.

Mojca Konda (2015) Vključevanje goriv prihodnosti v pouk kemije. Diplomsko delo.

Špela Konec (2015) Predšolski otroci spoznavajo vodne mlinčke. Diplomsko delo.

Alen Kopić (2015) Stališča učiteljev računalništva do računalniškega izobraževanja v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Amanda Kopun (2015) Učenci z motnjami avtističnega spektra v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Urban Kordeš in Olga Markič in Ioana Laura Popa (2015) First-person inquiry. V: Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science, 18 June - 20 June 2015, Ljubljana, Slovenija.

Kristina Kordič (2015) Preverjanje razumevanja koncepta tiska/knjige v skupini 5-6 let starih otrok v Otroškem vrtcu Metlika. Diplomsko delo.

Nina Koren Maček (2015) Materiali pri kuhinjski opremi. Diplomsko delo.

Helena Korošec (2015) Lutka in socialni odnosi v vrtcu. Doktorska disertacija.

Helena Korošec (2015) Creative drama: between the process and the project. V: Annual International Conference on Education, 18 May - 21 May 2015, Athens.

Tina Korošec (2015) Prilagojen zumba fitnes program za mladostnike in odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Tina Koselj (2015) Potrditev spola in raznolikost spolnih identitet. Diplomsko delo.

Lara Kosi (2015) Prilagajanje dela otroku z govorno-jezikovno motnjo. Diplomsko delo.

Kaja Kosmač (2015) Primerjava učinkovitosti sijalk pri poučevanju tehnoloških vsebin. Magistrsko delo.

Stojan Kostanjevec (2015) Okoljski projekti v izobraževalnih ustanovah - primer Pedagoške fakultete v Ljubljani. V: V-STRENGTH International Virtual Conference on Green Jobs and Work Related Competences in Chemical Engineering, Sept 2015, Maribor.

Blaž Kos (2015) Rešljive grupe. Diplomsko delo.

Milena Košak Babuder (2015) Efficiency of reading comprehension training in pupils living in poverty. Innovative issues and approaches in social sciences, 8 (3). str. 61-84. ISSN 1855-0541

Daniela Košalin (2015) Stališča vzgojiteljev do učenja tujega jezika v vrtcu. Magistrsko delo.

Tjaša Košir (2015) Vpliv feritnih nanodelcev na rast rdeče ptujske čebule. Diplomsko delo.

Nika Košmelj (2015) Spodbujanje senzorne integracije pri učencih z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Ana Kotar Škarjak (2015) Sodobna risba. Diplomsko delo.

Andreja Kovačić (2015) Vzroki in pogostost ugrizov belih dihurjev (Mustela putorius furo). Diplomsko delo.

Klavdija Kovačič (2015) Vloga vzgojitelja pri vpeljavi medijske vzgoje na področju umetnosti. Diplomsko delo.

Doroteja Kozmus (2015) Vzgojiteljice o sodelovanju med vrtcem in javno knjižnico. Diplomsko delo.

Alisa Krajnc (2015) Razvijanje pojmov pri otrocih z gluhoslepoto s pomočjo sistema koledarja. Magistrsko delo.

Radovan Krajnc in Jože Rugelj in Matjaž Debevc (2015) Preverjanje razumevanja računalniških konceptov s pomočjo Neopiagetove teorije, testov in razmišljanja naglas. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 389-403. ISBN 978-961-93662-5-7

Ana Kralj (2015) Samski moški. Diplomsko delo.

Dejan Kralj (2015) Internet kot razstavni prostor. Diplomsko delo.

Tjaša Kralj (2015) Vpeljevanje najmlajših v svet geometrijskih teles. Diplomsko delo.

Mateja Kramar (2015) Spoznavanje različnih materialov z otroki, starimi 1-2 let. Diplomsko delo.

Mateja Kranjc (2015) Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. Magistrsko delo.

Tomaž Kranjc (2015) Is the equivalence principle to be included in physics instruction for non-physicists?. V: South-Eastern European Meeting on Physics Education, 2. Feb - 3. Feb 2015, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Tomaž Kranjc (2015) Aktivno učenje - višja raven znanja?. V: Aktivnosti učencev v učnem procesu. Univerzitetna založba Annales, Koper, str. 387-402. ISBN 978-961-6964-29-6

Dejan Krejić (2015) Delovanja grup in bloki neprimitivnosti. Diplomsko delo.

Janez Krek (2015) Javna šola, avtonomija in paternalizem. [Video posnetek]

Janez Krek in Janez Vogrinc (2015) Practitioner research in kindergarten and teachersʼ professional development. V: ECER 2015 : education and transition - contributions from educational research : programme by network , 7 Sept - 11 Sept 2015, Budapest.

Janez Krek in Janez Vogrinc (2015) Professional autonomy of the teacher or the law. V: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme = Implementation of innovations in education - challenges and dilemmas, 14 Nov 2014, Beograd.

Eva Krempl (2015) Spoznavanje različnih vrst lesa in izdelava didaktične igrače v vrtcu. Diplomska naloga.

Peter Križman (2015) Projekt z Raspberry Pi za zgodnje učenje programiranja. Diplomsko delo.

Kristina Krnc (2015) Ugotavljanje potreb in želja mladih v občini Novo mesto. Diplomsko delo.

Sabina Krnc (2015) Pomoč družinam otrok z Downovim sindromom v času zgodnje obravnave. Diplomsko delo.

Dušan Krnel (2015) Uvodnik. Naravoslovna solnica, 19 (2). str. 2. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2015) Kako delujejo magneti – zelo poenostavljena razlaga. Naravoslovna solnica, 19 (2). str. 34. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2015) Neil Moris: Zeleni otroci. Murska Sobota: Pomurska založba, 2010. Naravoslovna solnica, 19 (2). str. 38. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2015) Desna in leva polovica možganov – ali res tako delujejo?. Naravoslovna solnica, 19 (3). str. 35. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2015) Polimeri. Naravoslovna solnica, 19 (3). str. 34. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2015) Američani prehitevajo. Naravoslovna solnica, 20 (1). str. 4-7. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2015) Barva snovi. Naravoslovna solnica, 20 (1). str. 37. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2015) Sestavljanje kovin. Naravoslovna solnica, 20 (1). str. 36. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2015) Uvodnik. Naravoslovna solnica, 20 (1). str. 2. ISSN 1318-9670

Robi Kroflič in Helena Smrtnik Vitulić (2015) Učinki celovitega induktivnega vzgojnega pristopa na socialno vedenje predšolskih otrok v vrtcu. CEPS Journal, 5 (1). str. 53-69. ISSN 1855-9719

Hana Kropivšek (2015) France Kralj in Benetke. Diplomsko delo.

Marinka Kržič (2015) Vpliv svinca na rast in razvoj ranega mošnjaka (Noccaea praecox Wulf). Diplomsko delo.

Jerneja Kržišnik (2015) Pomen planinstva v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Špela Kržišnik (2015) Vpliv selena na transport živega srebra vzdolž prehranjevalne verige. Magistrsko delo.

Nives Kukovec (2015) Priprava in evalavacija preizkusa znanja o genetiki pri devetošolcih. Diplomsko delo.

Ana Kump (2015) Znanje angleščine 11/12 letnih učencev v Sloveniji in na Danskem. Diplomsko delo.

Janja Kunstelj (2015) Vpliv pogostosti organizirane gibalne vadbe na gibalno učinkovitost otrok. Diplomsko delo.

L

Anja Lahne (2015) Pouk na prostem pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Anja Lahne (2015) Pouk na prostem pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Maja Lah (2015) Odnos osnovnošolskih učiteljev do poučevanja predmeta Gospodinjstvo. Magistrsko delo.

Maja Lah in Stojan Kostanjevec (2015) Konstruktivistični pristop k poučevanju prehranskih vsebin. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 733-742. ISBN 978-961-93662-5-7

Ajda Lalić (2015) Obravnava literarnih del s pomočjo lutke pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Manja Lamovšek (2015) Raziskovalne škatle - didaktični pripomoček za otroke iz različnih jezikovnih okolij. Diplomsko delo.

Anže Lausegger (2015) Uporaba primerov naravnega izbora pri pouku biologije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tina Lavrič (2015) Odnos med jezikovno učljivostjo in učno motiviranostjo učencev 5. razreda osnovne šole pri angleščini. Magistrsko delo.

Irena Lesar (2015) Vloga umetnosti v Tagorejevem konceptu šolanja. CEPS Journal, 5 (3). str. 111-128. ISSN 1855-9719

Irena Lesar in Klara S. Ermenc (2015) Slovenian pedagogy between social sciences and humanities - theoretical, methodological and practical implications. V: ECER 2015 : education and transition - contributions from educational research : programme by network , 7 Sept - 11 Sept 2015, Budapest.

Urša Lesar (2015) Pomen barvnih modelov za poučevanje o barvi v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Neva Lesica (2015) Odnos osnovnošolcev do oglaševanja. Diplomsko delo.

Katja Levstek (2015) Formalne oblike sodelovanja med vrtcem in starši. Diplomsko delo.

Tatjana Levstek (2015) Očesni gibi med aritmetičnim procesiranjem pri zdravih mladostnikih in mladostnikih z neonatalno encefalopatijo kot posledico hipoksije-ishemije. Magistrsko delo.

Petra Likar (2015) Aktivnosti za spodbujanje motoričnega razvoja pri slepih predšolskih otrocih. Magistrsko delo.

Barbara Likozar (2015) Porazdelitve. Diplomsko delo.

Svetlana Logar in Dianne Jones in Erna Žgur in Sabina Andlovic in Katja Groleger (2015) Gibalno ovirani otroci. V: Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, str. 19-20. ISBN 978-961-03-0316-9

Alma Lončar (2015) Povezanost med gibalnimi aktivnostmi in znanjem angleščine pri učencih 4. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Neža Lončar (2015) Ocenjevanje znanja učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport. Magistrsko delo.

Jerneja Lovrač (2015) Preživljanje prostega časa otrok v Zasavju po letu 1945. Magistrsko delo.

Francka Lovšin Kozina in Nina Ponikvar (2015) Financial literacy of first-year university students: the role of education. International journal of management, knowledge and learning = Mednarodna revija za management, znanje in učenje, 4 (2). str. 241-255. ISSN 2232-5697

Anja Lukančič in Marjeta Por (2015) Opazovanje ravnanj učiteljice/učitelja v razredu in spol učencev. Magistrsko delo.

Anja Luštek (2015) Priprava problemsko oblikovanih učnih gradiv za pouk pri predmetu računalništvo v drugem triletju. Diplomsko delo.

M

Katja Maček (2015) Učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo kot izziv za učitelja. Diplomsko delo.

Lidija Magajna in Marija Kavkler in Milena Košak Babuder in Alenka Zupančič Danko in Alenka Seršen Fras in Andreja Rošer (2015) Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V: Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 23-31. ISBN 978-961-03-0316-9

Edi Majaron in Agata Frayer in Jože Zajec in Helena Korošec (2015) Lutke na Pedagoški fakulteti. [Razstava/Predstava]

Manuela Makovec (2015) Uporaba komunikacijske matrike pri predšolskem otroku s cerebralno paralizo. Diplomsko delo.

Barbara Makovšek (2015) Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev za uspešno vzgojno delo. Diplomsko delo.

Evelin Malnar (2015) Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo.

Polona Mandl (2015) Arhitas iz Tarenta. Diplomsko delo.

Ilona Maroševič (2015) Spektrometrija v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Mateja Mars (2015) Predšolski otroci spoznavajo sile, ki vplivajo na gibanje igrač. Diplomsko delo.

Bojana Matić (2015) (Ne)vidno brezdomstvo med ženskami. Diplomsko delo.

Tjaša Matičič (2015) Nihanje membrane zvočnika. Diplomsko delo.

Mateja Matjašec (2015) Izdelovanje modela vodnega kolesa v vrtcu. Diplomska naloga.

Eva Matjašič (2015) Risba v prostoru. Diplomsko delo.

Manuela Medič (2015) Poklicna orientacija učencev in učenk s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Ines Medved (2015) Vpeljava načela vključitev in izključitev z razlago na daljavo. Magistrsko delo.

Katarina Medved (2015) Določljivost vrst kosmuljkov (Anthericum spp.) po fotografijah. Diplomsko delo.

Alenka Mehle (2015) Vpliv predhodnih eksperimentalnih izkušenj na razumevanje svetlobe. Magistrsko delo.

Irena Mejač (2015) Motivacija za učenje angleščine v drugi triadi. Diplomsko delo.

Maša Mele (2015) Vloga mikro eksperimentov pri pouku kemije. Diplomsko delo.

Maja Mesec (2015) Učinkovitost didaktičnih iger pri spoznavanju vremena in zmesi v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Mira Metljak in Tomaž Petek in Jurij Selan (2015) Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Strokovna monografija. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Milena Mihajlović (2015) Računalniška morfologija in spol pri sklanjanju samostalnikov v hrvaškem jeziku. Magistrsko delo.

Karmen Mikek (2015) Organizacijska kultura in klima v šoli. Doktorska disertacija.

Urša Mikeli (2015) Vzgojne vrednote in prakse v Sloveniji in na Madagaskarju. Diplomsko delo.

Lucija Mikelj (2015) Prostovoljstvo kot omrežje socialne opore mladim. Magistrsko delo.

Klemen Miklavič (2015) Visoko šolstvo v Evropi: Evropeizacija, ideje in funkcije. Doktorska disertacija.

Nina Miklavžina (2015) Kako so indijske števke osvojile svet?. Diplomsko delo.

Mojca Miko Zorman (2015) Primernost slikanic za čustveno opismenjevanje predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Beti Mikuž (2015) Uvajanje teme o lesni biomasi k pouku tehniških vsebin. Diplomsko delo.

Megi Milošević (2015) E-atelje. Diplomsko delo.

Darja Mirtič (2015) Osebnostne lastnosti vzgojiteljic predšolskih otrok v povezavi z njihovim pedagoškim delom. Diplomsko delo.

Anja Mislej (2015) Starševanje dvojčkom. Diplomsko delo.

David Mitchell in Mojca Lipec Stopar in Darja Zorc Maver (2015) Editorial. CEPS Journal, 5 (1). str. 5-7. ISSN 1855-9719

Sandra Mlakar (2015) Družina in vrtec kot partnerja pri vzgoji predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Mitja Močilar (2015) Biologija in ogroženost sviščevega mravljiščarja (Lepidoptera: Lycaenidae) v Sloveniji. Diplomsko delo.

Mariza Močnik (2015) Učenje programiranja: lov na zaklad. Diplomsko delo.

Katja Mohar (2015) Pomen grafičnih organizatorjev pri oblikovanju slike pojma. Magistrsko delo.

Martina Mole (2015) Afganistanski mladostniki v Republiki Sloveniji. Magistrsko delo.

Irena Mrak Merhar (2015) Računalniška izobraževanja v formalnem in neformalnem izobraževanju. Diplomsko delo.

Špela Mramor (2015) Pouk na prostem pri predmetu spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Amela Mrvoljak (2015) Optične lastnosti listov plavčka (Salvinia auriculata). Diplomsko delo.

Karin Mugerli (2015) Likovna prvina svetlo-temno v globokem tisku. Magistrsko delo.

Ana Murko (2015) Poznavanje žit med osnovnošolci. Diplomsko delo.

Bojana Murn (2015) Različni materiali za tehnično ustvarjalnost v vrtcu. Diplomsko delo.

N

Valentina Nagode (2015) Stirografija. Diplomsko delo.

Špela Nemec (2015) Likovne značilnosti grafičnih znakov v elektronski glasbi. Diplomsko delo.

Biljana Nikoloska (2015) Poklicna izgorelost vzgojiteljev predšolskih otrok - resnica ali utvara. Diplomska naloga.

Anja Novak (2015) Vpliv sezone na spreminjanje optičnih lastnosti velikega zimzelena. Diplomsko delo.

Tajana Novinić (2015) Kako predmet Šport doživljajo otroci 2. triletja osnove šole (regija Prekmurje). Diplomsko delo.

Jerneja Novšak Brce (2015) Jecljanje in temperament. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 248-259. ISBN 978-961-93662-5-7

Jerneja Novšak Brce (2015) Osebnostne značilnosti predšolskih otrok z govorno motnjo jecljanja in njihov odnos do lastnega govora. Doktorska disertacija.

O

Maja Obid (2015) Razvijanje socialnih spretnosti v razredih z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Jana Oblak (2015) Razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini. Diplomsko delo.

Urška Oder (2015) Analiza elementov zgodovine kemije v slovenskih osnovnošolskih učbenikih. Diplomsko delo.

Gašper Ogorelec (2015) Mladinska književnost in filmske predelave - študija primera Kekec. Diplomsko delo.

Alma Lea Ojsteršek Slapšak (2015) Ocena oviranosti v govorni komunikaciji po laringektomiji. Magistrsko delo.

Katarina Omahen (2015) Odnosi in vzgoja v družini skozi različne generacije. Diplomsko delo.

Anja Onuk (2015) Uporaba ultrazvoka v logopediji. Magistrsko delo.

Katja Operčkal (2015) Likovna kolonija za osnovnošolce kot motivacija za likovno dejavnost. Magistrsko delo.

Saša Ostruh (2015) Razvoj sociopragmatičnih spretnosti pri otrocih od 12. do 36. meseca. Magistrsko delo.

Klara Otorepec (2015) Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks. Diplomsko delo.

Martina Ozbič in Damjana Kogovšek in Jerneja Novšak Brce in Mojca Muznik in Joseph Paul Stemberger in Barbara May Bernhardt (2015) Razvoj sičnikov, šumnikov in zlitnikov pri slovenskih predšolskih otrocih. V: Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, str. 543-552. ISBN 978-961-237-788-5

P

Nina Pahor (2015) Predstave predšolskih otrok o rastlinah. Diplomsko delo.

Anja Pajnič (2015) Lutka kot motivacijsko sredstvo pri učenju tujega jezika. Diplomsko delo.

Gyöngyvér Pataki in Pavel Zgaga in Adrian Hatos in Voldemar Tomusk in Tamás Kozma in Vlasta Vizek-Vidović (2015) Education, transition and contributions from educational research: views from Central Europe. V: ECER 2015 : education and transition - contributions from educational research : programme by network , 7 Sept - 11 Sept 2015, Budapest.

Veronika Pavlič (2015) O pomenu pravljic: reševanje otrokove stiske. Diplomsko delo.

Jerneja Pavlin (2015) Hands-on experiments with hydrogels. V: South-Eastern European Meeting on Physics Education, 2. Feb - 3. Feb 2015, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Jerneja Pavlin (2015) Vključevanje sodobnih znanstvenih spoznanj v pouk naravoslovnih predmetov - predstave o hidrogelih. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 415-423. ISBN 978-961-93662-5-7

Jerneja Pavlin in Mojca Čepič (2015) The education of pre-service primary school teachers for teaching the physics part of science in Slovenia. V: Proceedins of the GIREP - MPTL 2014 International Conference, 7 Jul - 12 Jul 2014, University of Palermo, Italy.

Jerneja Pavlin in Iztok Devetak (2015) The PROFILES approach to teaching and learning physics in Slovenia. V: Proceedins of the GIREP - MPTL 2014 International Conference, 7 Jul - 12 Jul 2014, University of Palermo, Italy.

Jerneja Pavlin in Katarina Susman (2015) Didaktične igre v naravoslovju - izbirni predmet. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 594-599. ISBN 978-961-93662-5-7

Maja Pečar in Mojca Čepič (2015) Conoscopic figure : a complex consequence of a not so simple phenomenon. European journal of physics, 36 (1). str. 22. ISSN 0143-0807

Mojca Peček Čuk in Karmen Chakir (2015) Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika Razrednega pouka. [Učno gradivo] (Neobjavljeno)

Maruša Peklaj (2015) Dosežki slepe deklice na treh področjih kurikula za vrtce. Diplomsko delo.

Tanja Peklaj (2015) Pomen gibalno spodbudnega okolja pri razvoju hoje predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Sabina Perenič (2015) Konstruktivistični pristop pri poučevanju varne rabe interneta v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nina Perger (2015) Percepcija seksizma v visokošolskem prostoru. Magistrsko delo.

Simona Peršin (2015) Glina kot igrača v vrtcu. Diplomska naloga.

Andreja Petan (2015) Prepoznavanje jezikovne učljivosti za angleščino pri učencih petega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Nika Petelin (2015) Weierstrassov izrek in Mittag-Lefflerjev izrek. Magistrsko delo.

Patricia Petrič (2015) Iskanje protimikrobnih snovi, ki jih izločajo bakterije izolirane iz jam. Diplomsko delo.

Tanja Petrušič (2015) Mnenje učencev 3. razredov o predmetu šport. Magistrsko delo.

Tanja Petrušič (2015) Priljubljenost šolskega predmeta šport med učenci 3. razredov in njihovo mnenje o njegovi pomembnosti za življenje. V: Zbornik 28. posveta športnih pedagogov Slovenije. Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, Ljubljana , str. 137-142. ISBN 978-961-92965-5-4

Maj Pirih (2015) Amesova soba. Diplomsko delo.

Lara Pirjevec (2015) Osnove modalne logike. Diplomsko delo.

Sandra Piršič (2015) Homeseksualnost v športu. Diplomsko delo.

Janja Plečnik (2015) Vloga lutke pri motivaciji otrok. Diplomska naloga.

Petra Podlogar (2015) Osebna pojmovanja in stališča učiteljev in specialnih pedagogov do dela z učenci s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Petra Podlogar (2015) Prepoznavnost nevladnih organizacij v Sloveniji med strokovnjaki v šolstvu, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Milka Podobnik (2015) Menstrualnost skozi individualno izkušnjo. Diplomsko delo.

Monika Podpac (2015) Osveščenost prebivalcev Bleda in okolice o zebrasti školjki Dreissena polymorpha v Blejskem jezeru. Diplomsko delo.

Janja Pogačar (2015) Virtualni pripomočki pri učenju algebre. Diplomsko delo.

Monika Pogačar (2015) Prepoznavanje nasilja nad otroki in ravnanje vzgojiteljic predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Olga Pogačnik Janežič (2015) Izgorelost in dejavniki stresa pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč. Diplomsko delo.

Mateja Poklukar (2015) Vedenje učencev v različnih šolskih kontekstih. Magistrsko delo.

Alenka Polak (2015) The role of team work experience, reflection and team supervision in the professional development of 1st and 2nd cycle students of teacher education. V: Annual conference teacher education through partnership and collaborative learning communities, 24. Aug - 26. Aug 2015, Glasgow, Scotland.

Alenka Polak in Jana Rapuš Pavel in Edita Bajramlić (2015) Approaches, methods and techniques used for developing emotional competency in the classroom. Studia Edukacyjne (34). str. 325-344. ISSN 1233-6688

Olga Poljšak Škraban in Špela Razpotnik in Nada Turnšek in Jana Rapuš Pavel (2015) Preschools and schools responding to vulnerable families with children. V: Annual International Conference on Education, 18 May - 21 May 2015, Athens.

Matjaž Požar (2015) Od odpadka do umetnine. Diplomsko delo.

Urška Praznik (2015) Vloga vzgojiteljice pri skrbi za zdravje predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Urška Praznik (2015) Znanje o Darwinovi teoriji evolucije med učenci tretjega triletja osnovne šole. Diplomsko delo.

Katarina Preksavec (2015) Ples v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Barbara Premoš (2015) Prehranske navade osnovnošolskih učiteljev in njihov odnos do zdravega načina prehranjevanja. Magistrsko delo.

Jože Premru (2015) Minimizacija vsote obteženih razdalj v evklidski ravnini. Magistrsko delo.

Darja Prevc (2015) Učenje programiranja v Pythonu v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tina Pribac (2015) Trening za razvijanje bralnega razumevanja in branja za učenje. Diplomsko delo.

Matic Primožič (2015) Ploskve in krivulje v prostoru z anaglifnimi slikami. Diplomsko delo.

Nada Puhalić (2015) Etanol, ocetna in mlečna kislina kot ključni dražljaji za predelavo hrane v čebelji družini. Diplomsko delo.

Tanja Pušnik (2015) Uporaba igre v kontekstu šolskega svetovalnega dela. Magistrsko delo.

R

Iva Radulović (2015) Partnerski odnos v kontekstu zaporne kazni. Magistrsko delo.

Anja Rajbar (2015) Sladkorji v hemolimfi pri čebelah (Apis mellifera carnica) v zimski gruči. Diplomsko delo.

Tamara Rakar (2015) Otroci, stari 5 - 6 let, si izdelajo knjigo. Diplomska naloga.

Vesna Rakef (2015) Likovni motiv kot izhodišče za razvoj kritičnega vrednotenja likovnih del. Magistrsko delo.

Nika Rakovič (2015) Analiza mnenja vzgojiteljic o govoru in jeziku od pet- do šestletnih otrok v Zasavju. Magistrsko delo.

Tijana Ralević (2015) Participacija otrok v vrtcu: škrat Željko izpolnjuje želje otrok. Diplomsko delo.

Martin Ramoveš (2015) Pesem v stripu. Diplomsko delo.

Jana Rapuš Pavel (2015) Collaboration of parents and educators in cases of children placed in residential care homes - parental perspective. V: Annual International Conference on Education, 18 May - 21 May 2015, Athens.

Jana Ravnikar (2015) Stopnja razumljivosti govora predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Marko Razpet (2015) Babilonski zapis števil : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2015) Indijska matematika : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2015) Posebni pitagorejski trikotniki : študijsko gradivo : matematične teme z didaktiko. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2015) Matematično izrazje skozi čas : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2015) Napake znanih matematikov : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2015) Matematično izrazje grškega izvora : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2015) Figarova števila : študijsko gradivo : matematične teme z didaktiko. [Učno gradivo]

Nada Razpet (2015) Analysis of childrenʼs sketches. V: South-Eastern European Meeting on Physics Education, 2. Feb - 3. Feb 2015, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Nada Razpet (2015) Razpenjanje papirnate pahljače. Naravoslovna solnica, 19 (3). str. 36. ISSN 1318-9670

Nada Razpet in Petra Furlan in Nastja Cotič (2015) Pa poskusimo!. V: Aktivnosti učencev v učnem procesu. Univerzitetna založba Annales, Koper, str. 419-431. ISBN 978-961-6964-29-6

Katja Raztresen (2015) Nudenje logopedskih storitev pripadnikom neslovenskih jezikovnih in narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji. Diplomsko delo.

Nastja Rejc (2015) Stališča dijakov srednje strokovne šole do volkov. Diplomsko delo.

Tanja Remec (2015) Prostor in arhitektura skozi oči otrok, starih od 4 do 5 let. Diplomsko delo.

Marjanca Remžgar (2015) Znanje gimnazijcev o izbranih genetskih temah. Diplomsko delo.

Maša Renčof (2015) Oblikovanje intervjuja za preverjanje čustev, stališč in znanja učencev v prilagojenem izobraževalnem programu v povezavi z vretenčarji. Diplomsko delo.

Tjaša Resnik (2015) Stališča delodajalcev do zaposlovanja gibalno oviranih oseb. Diplomsko delo.

Urška Rode (2015) Primerjava raziskav in učiteljevih pojmovanj učinkovitega pouka. Magistrsko delo.

Luka Viktor Rogač (2015) Končni avtomati. Diplomsko delo.

Marta Rogelj Lipoglavšek (2015) Vodenje za spodbujanje kakovosti vrtcev jugovzhodne Slovenije. Magistrsko delo.

Simona Rogič Ožek in Alenka Werdonig in Katja Stres Kaučič in Aleksandra Turk Haskić in Jerneja Maček (2015) Otroci z avtističnimi motnjami. V: Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 36-39. ISBN 978-961-03-0316-9

Nika Rosman (2015) Risba v prostoru. Diplomsko delo.

Alenka Rot Vrhovec (2015) Sodelovalne učne oblike pri jezikovnem delu pouka slovenščine v osnovni šoli. CEPS Journal, 5 (3). str. 129-156. ISSN 1855-9719

Barbara Rovšek (2015) Pripomočki za eksperimentiranje v eni škatli. Naravoslovna solnica, 19 (3). str. 28-29. ISSN 1318-9670

Barbara Rovšek (2015) Kako so učenci prve triade reševali prvo Kresničko. Naravoslovna solnica, 19 (3). str. 6-15. ISSN 1318-9670

Barbara Rovšek (2015) Kresnička 2015/2016 - poskusi. Naravoslovna solnica, 20 (1). str. 18-29. ISSN 1318-9670

Barbara Rovšek in Robert Repnik (2015) Physics competitions for learners of primary schools in Slovenia. V: GIREP - MPTL 2014 International Conference, 7 Jul - 12 Jul 2014, University of Palermo, Italy.

Maruška Rovtar (2015) Matematična preiskovanja zanimivih naravnih števil. Diplomsko delo.

Maja Rozman (2015) Spoznavanje živali v vrtčevskem eko vrtu. Diplomsko delo.

Mija Rozman (2015) Izkušnje in mnenja otrok in njihovih staršev o počitku in spanju v vrtcu. Diplomsko delo.

Zorica Rucheton (2015) Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do težav s spominom pri učencih s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Katja Rudaš (2015) Priprava interdisciplinarnih didaktičnih gradiv za vključevanje športnih dejavnosti v naravoslovno učno pot. Diplomsko delo.

Jože Rugelj (2015) Serious computer games in computer science education. Game-Based Learning, 15 (6). str. 7. ISSN 2034-8800

S

Natalija Sagadin (2015) Položaj in potrebe sorojencev, ki imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Tina Saje (2015) Prehrana otrok s kronično vnetno črevesno boleznijo. Diplomsko delo.

Igor Saksida (2015) Kurikularni bralci, tabuji in cenzorske strategije : (primer Cankarjevo tekmovanje). Jezik in slovstvo, 60 (3/4). str. 105-114. ISSN 0021-6933

Maša Samsa (2015) Vloga staršev pri branju v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju. Diplomsko delo.

Neža Sedej (2015) Primerjava stališč do žuželk in znanja o žuželkah pri osnovnošolcih in bodočih učiteljih. Magistrsko delo.

Špela Seifert (2015) Sprememba socialne mreže mladih mater. Diplomsko delo.

Vesna Selan Kure (2015) Koučing za osebni razvoj. Magistrsko delo.

Jasmina Selko (2015) Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Kaja Sevčnikar (2015) Starševski stili vzgoje v Sloveniji in na Finskem. Diplomsko delo.

Petra Shrestha (2015) Razumevanje podobnosti zgradbe likovnega in besednega (slovenskega) jezika učencev 9. razreda. Magistrsko delo.

Barbara Sicherl Kafol in Olga Denac in Jerneja Žnidaršič in Konstanca Zalar (2015) Načrtovanje ciljev glasbene vzgoje na učnih področjih. V: Aktivnosti učencev v učnem procesu. Univerzitetna založba Annales, Koper, str. 479-498. ISBN 978-961-6964-29-6

Barbara Sicherl Kafol in Jože Lango (2015) Pupils' views on introducing ICT into music lessons. V: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme = Implementation of innovations in education - challenges and dilemmas, 14 Nov 2014, Beograd.

Nina Simonovič (2015) Modra v arhitekturi. Diplomsko delo.

Patricija Sirk (2015) Življenje po partnerjevi smrti v obdobju zgodnje odraslosti. Magistrsko delo.

Ajda Skrbinšek (2015) Slikarski prostor modre barve. Diplomsko delo.

Darja Skribe Dimec (2015) Dnevi dejavnosti »Možgani« in »Razvoj« – priložnost za medpredmetno povezovanje. Naravoslovna solnica, 19 (3). str. 16-19. ISSN 1318-9670

Darija Skubic in Alenka Vidrih (2015) Preschool education studentsʼ attitude towards inclusion in preschool educational context. V: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme = Implementation of innovations in education - challenges and dilemmas, 14 Nov 2014, Beograd.

Ana Slabe (2015) Integracija ustvarjalnega giba v 3. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Špela Slabe (2015) Vpliv medvrstniške pomoči na branje in bralno motivacijo. Magistrsko delo.

Nina Sladič (2015) Vladimir Leben in odnos do živali. Diplomsko delo.

Miha Slapničar in Špela Svetičič in Gregor Torkar in Iztok Devetak in Saša Glažar (2015) Spremljanje reševanja avtentičnih naravoslovnih problemov. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 404-413. ISBN 978-961-93662-5-7

Martina Smerdelj (2015) Raba narečja v primorskih vrtcih. Diplomsko delo.

Urška Smolič in Karmen Javornik in Iva Željko in Mojca Vrhovski Mohorič (2015) ʺModrost množicʺ ali kako ustvariti in uporabiti potencial uporabnikov pri sooblikovanju stroke. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 814-831. ISBN 978-961-93662-5-7

Erika Smrekar (2015) Pripovedovanje zgodb z izobraževalnim programskim orodjem Mama v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Aleksandra Sofrić (2015) Vzgojiteljeva bralna pismenost. Diplomsko delo.

Mojca Sovdat (2015) Senzorično gledališče z vidika ustvarjalcev in udeležencev. Diplomsko delo.

Tjaša Sovdat (2015) Optične lastnosti steljke lišaja Pseudevernia furfuracea. Diplomsko delo.

Gregor Spačal (2015) Spoznavanje delovanja računalnika s pomočjo Raspberry Pi. Diplomsko delo.

Zora Stančič (2015) Nova razmerja: razstava ob Tednu Univerze. [Razstava/Predstava]

Tanja Stanić (2015) Izvedba oddaljenega laboratorija preko GSM komunikacije s primeri uporabe pri šolskem eksperimentalnem delu. Magistrsko delo.

Anja Stanič (2015) Doživljanje socialnega življenja odraslih oseb z avtističnimi motnjami. Magistrsko delo.

Barbara Stanonik (2015) Stališča učiteljev glede učinkovitosti kombiniranega pouka v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Jerneja Stanonik (2015) Učinek svetlobe v umetnosti. Diplomsko delo.

Tadej Starčič (2015) Naloge iz osnov matematične analize z rešitvami : učno gradivo. [Učno gradivo]

Tadej Starčič (2015) Naloge iz matematične analize z rešitvami : učno gradivo. [Učno gradivo]

Tadej Starčič (2015) Naloge iz logike in množic z rešitvami : učno gradivo. [Učno gradivo]

Katja Stojnšek (2015) Hipopeda in njej sorodne krivulje. Diplomsko delo.

Svetlana Stokanovič (2015) Motivacija staršev za branje zahtevnih besedil skupaj z otroki v prvem razredu devetletke. Diplomsko delo.

Alenka Stražar (2015) Percepcija kemije v javnosti. Diplomsko delo.

Anja Strmole (2015) Medkulturna vzgoja v vrtcu. Diplomsko delo.

Petra Strmšek (2015) Socialna vključenost otrok prosilcev za azil. Diplomsko delo.

Ajda Strnad (2015) Svetovalne delavke na osnovni šoli in motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje. Diplomsko delo.

Sanja Subašić (2015) Diski na stranicah mnogokotnikov. Magistrsko delo.

Jasmina Subič (2015) Izvajanje individualizacije in diferenciacije pri predmetu šport v prvem in drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Katarina Susman in David Rihtaršič (2015) How to observe electric current and resistance?. V: South-Eastern European Meeting on Physics Education, 2. Feb - 3. Feb 2015, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Petra Sušnik (2015) Pouk zunaj učilnice s poudarkom na družboslovju. Diplomsko delo.

Špela Svetičič (2015) Prepoznavanje vlog in funkcij gozda v izbranih odlomkih Slave vojvodine Kranjske pri devetošolcih. Magistrsko delo.

Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska in Stanislav Avsec (2015) Eco-creative training: wider competences profiling session for green design in chemical engineering. V: V-STRENGTH International Virtual Conference on Green Jobs and Work Related Competences in Chemical Engineering, Sept 2015, Maribor.

Š

Amadeja Šalamun (2015) Uporaba prehranskih pojmov v osnovnošolskih učbenikih. Diplomsko delo.

Teja Šavs (2015) Igre iz sestavljanja računskih komponent. Magistrsko delo.

Mateja Šilc (2015) Pragmatične zmožnosti učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Mojca Šilc (2015) Poučevanje z lutko v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Goca Šimenc (2015) Kvantitativna analiza organizacije vsebine v treh učbenikih za 8. razred osnovne šole. Diplomsko delo.

Veronika Šinigoj (2015) Primerjava učenja z odkrivanjem s klasičnim poučevanjem pri pouku tehnike in tehnologije. Magistrsko delo.

Veronika Šinigoj in Stanislav Avsec (2015) Environmental education and training using inquiry-based learning. V: V-STRENGTH International Virtual Conference on Green Jobs and Work Related Competences in Chemical Engineering, Sept 2015, Maribor.

Barbara Šket in Saša Glažar in Janez Vogrinc (2015) Concept maps as a tool for teaching organic chemical reactions. Acta chimica slovenica, 62 (2). str. 462-472. ISSN 1318-0207

Mojca Škofic (2015) Vpliv pogostih vnetij ušes na fonološki razvoj predšolskega otroka. Magistrsko delo.

Aleksandra Škoflek (2015) Spodbujanje začetne pismenosti otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju z logografsko metodo branja. Magistrsko delo.

Maja Škrbec in Tatjana Hodnik Čadež (2015) Identifying and fostering higher levels of geometric thinking. Eurasia : journal of mathematics & technology education, 11 (3). str. 601-617. ISSN 1305-8223

Tjaša Škrlj (2015) Tehnike sproščanja in njihov vpliv na učence. Diplomsko delo.

Špela Šmitek (2015) Učenje programiranja z uporabo LEGO WeDo. Diplomsko delo.

Katarina Šotl (2015) Vključevanje oseb z gibalno oviranostjo v boccio. Diplomsko delo.

Maja Špenko (2015) Recepcija nemške mladinske književnosti na Slovenskem – študij primera knjige in risanke Čebelica Maja. Diplomsko delo.

Irena Štebe (2015) Vključevanje spoznavanja likovne umetnosti v vrtce. Diplomsko delo.

Lucija Štebe (2015) Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije za spodbujanje gibalnih dejavnosti pri športu. Magistrsko delo.

Darja Štembergar (2015) Kvalitativna primerjalna analiza pravljic bratov Grimm in animiranih filmov Walta E. Disneyja na osnovi sociološke teorije Jacka D. Zipesa. Diplomsko delo.

Urška Šterbenc (2015) Prisila pri hranjenju predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Petra Šter (2015) Poskusi s fosforescenco. Diplomsko delo.

Andrejka Štimpfel (2015) Didaktični pristop pri pouku književnosti za učenca priseljenca v tretjem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tajda Štrukelj (2015) Učne analitike v izobraževanju. Magistrsko delo.

Tina Štukelj (2015) Nagnjenost k tveganju in vpliv pozitivnega razpoloženja na tveganje pri turnih smučarjih. Magistrsko delo.

Nina Šturm (2015) Položaj islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Diplomsko delo.

Sabina Šubic (2015) Logistična diferencialna enačba. Diplomsko delo.

Brigita Šuperger (2015) Gozd kot učilnica. Diplomsko delo.

Ana Marija Šuster (2015) Razvoj plezanja v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Karmen Švajger Savič (2015) Samoregulacija učenja gimnazijcev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Petra Švajger (2015) Pesmi pri pouku angleščine v prvem in drugem triletju slovenskih osnovnih šol. Magistrsko delo.

T

Nataša Taleski Gržinič (2015) Računalniške didaktične igre za predšolske otroke. Diplomsko delo.

Simona Tancig (2015) Naši možgani med čuječnostjo in digitalnim svetom. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 12-23. ISBN 978-961-93662-5-7

Mateja Tanko (2015) Permakulturni vrt v vrtcu: prostor učenja in oblikovanja pozitivnega odnosa do rastlinske hrane. Diplomsko delo.

Ana Tarman Starc (2015) Razlike med spoloma pri igri predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Živa Tavčar (2015) Balkoni. Diplomsko delo.

Evelina Tement (2015) Ozaveščenost staršev o razvoju otrok z govorno-jezikovnimi težavami. Magistrsko delo.

Klara Tomazin (2015) Kako uporabimo pravljico "Nekega deževnega dne" za plesno dramatizacijo. Diplomsko delo.

Marina Tomažič (2015) Geometrija urejenosti in Sylvestrov problem o kolinearnih točkah. Diplomsko delo.

Beatriz Tomšič Čerkez (2015) Teaching and learning through art : editorial. CEPS Journal, 5 (3). str. 5-9. ISSN 1855-9719

Petra Tomšič (2015) Razlike v gibalni učinkovitosti med dečki in deklicami starimi štiri in šest let. Diplomsko delo.

Vanja Tomšič (2015) Mnenje staršev primorsko-notranjske regije o predmetu šport. Magistrsko delo.

Petra Topić (2015) Participacija otrok pri lutkovnih dejavnostih. Diplomsko delo.

Gregor Torkar (2015) Naravi naproti. Naravoslovna solnica, 19 (2). str. 10-13. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2015) Barbara Bajd: Moje prve pozimi zelene rasline: prepost določevalni ključ. Ljubljana: Hart, 2015. Naravoslovna solnica, 19 (3). str. 39. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2015) Barbara Bajd: Moji prvi metulji: preprost določevalni ključ. Ljubljana: Hart, 2015. Naravoslovna solnica, 20 (1). str. 39. ISSN 1318-9670

Ota Trajković Haziri (2015) Analiza pomena družbenega spola pri bralni pismenosti dečkov. Diplomsko delo.

Anja Trček (2015) Pričakovanja staršev do vzgojiteljic predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Zarja Trček (2015) Vpliv zgodovine in razvoja gospodarstva na življenje in delo na Osnovni šoli Gornji Logatec. Magistrsko delo.

Petra Trlep (2015) Spretnost opazovanja cvetočih travniških rastlin pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Nada Turnšek (2015) Between the right to choose and children's participation in Slovenian kindergartens. V: Annual International Conference on Education, 18 May - 21 May 2015, Athens.

U

Petra Ugovšek (2015) Pomen ljubkovalne igrače v procesu vzgoje v vrtcu. Diplomsko delo.

Maja Uranič (2015) Vpliv struktur na površini lista na odbojnost sevanja pri izbranih rastlinskih vrstah. Diplomsko delo.

Kaja Urbanč (2015) Razumevanje in izrekanje časovnega in vzročnega razmerja med dogodkoma pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Tinkara Urek (2015) Istospolne družine in vrtec. Diplomsko delo.

Špela Urevc (2015) Simbolno prikazovanje števil v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Andreja Urh (2015) Maksimalni pretoki na omrežjih. Diplomsko delo.

Blaž Uršič (2015) Statična stabilnost jadrnice. Diplomsko delo.

Ines Uršnik (2015) Priprava poskusa fermentacije boze - pijače z Bližnjega Vzhoda. Diplomsko delo.

V

Sanja Valenčak (2015) Znanje in odnos osnovnošolcev do narave in naravne dediščine v Kozjanskem parku, Slovenija. Magistrsko delo.

Matej Valenčič (2015) Umeritev šolskega spektrometra za merjenje izkoristka svetil. Diplomsko delo.

Barbara Vidmar (2015) Sociopragmatične spretnosti slišečih ter gluhih in naglušnih predšolskih otrok, vključenih v vrtec. Diplomsko delo.

Gloria Vidmar (2015) Konstrukcija nikjer odvedljive zvezne funkcije. Diplomsko delo.

Lucija Vidmar (2015) Stališča učiteljev in učencev glede uporabe učne metode razlage pripovedovanja. Magistrsko delo.

Alenka Vidrih (2015) Vpliv dramske dejavnosti na zmožnost sporazumevanja in raven osebnega zadovoljstva. Specialistično delo.

Vesna Vilčnik (2015) Opis komuniciranja in izražanja čustev najstnika z visoko funkcionalnim avtizmom s pomočjo dramskih dejavnosti. Specialistično delo.

Jana Višnovar (2015) Vloga lutke pri ustvarjanju spodbudnega okolja otrok prvega starostnega obdobja. Diplomsko delo.

Mateja Vodnik (2015) Doživljanje kompetentnosti socialnih pedagogov. Magistrsko delo.

Kaja Vodnjov (2015) Konflikti v mladinski literaturi in reševanje konfliktov z mediacijo. Diplomsko delo.

Janez Vogrinc in Iztok Devetak (2015) Sodobne teme na področju edukacije III. Znanstvena monografija. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Janez Vogrinc in Blerim Saqipi (2015) Transitioning teacher development through teacher research. V: ECER 2015 : education and transition - contributions from educational research : programme by network , 7 Sept - 11 Sept 2015, Budapest.

Sanja Vojnović (2015) Izdelava didaktičnih igrač z od 2- do 4-letnimi otroki. Diplomska naloga.

Anja Volčini (2015) Zverjasec: razlike v doživljanju zgodbe ob knjigi in animiranem filmu. Diplomsko delo.

Katarina Volek (2015) Dejavnosti od 3- do 4-letnih otrok v tehničnem kotičku. Diplomsko delo.

Špela Vovk (2015) Zaznave študentov o njihovem znanju angleščine pri uporabi metode poslušanje ob branju. Magistrsko delo.

Anja Vozelj (2015) Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2014. Diplomsko delo.

Marina Vrbavac (2015) Ženska v kiparstvu. Diplomsko delo.

Ana Vreš (2015) Kartiranje habitatnih tipov okolice Podutika. Diplomsko delo.

Mojca Vrhovski Mohorič in Alenka Žerovnik in Brigita Klemen in Živa Jakšić Ivačič in Ajda Krstulović in Maruša Štular (2015) Načrtovanje, izvedba in evalvacija problemsko osnovanega učenja in projektnega dela na fakulteti. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 495-507. ISBN 978-961-93662-5-7

Barbara Vrhunc (2015) Interes osnovnošolcev na območju Škofje Loke za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Valentina Vučko (2015) Medpodročno povezovanje v projektu "Žoga" pri najmlajših. Diplomsko delo.

Sonja Vuk in Tonka Tacol in Janez Vogrinc (2015) Uvedba ustvarjalnega procesa po imerzivni metodi. CEPS Journal, 5 (3). str. 51-71. ISSN 1855-9719

W

Sina Westa (2015) Balancing traditional academic values and modernization in European higher education. V: ECER 2015 : education and transition - contributions from educational research : programme by network , 7 Sept - 11 Sept 2015, Budapest.

Z

Tina Zabukovec (2015) Metoda komunikacijskega treninga in motnja pozornosti s hiperaktivnostjo. Magistrsko delo.

Darij Zadnikar (2015) Deleuze gre v šolo - Mikropolitika v družbah kontrole. [Video posnetek]

Rebeka Zajc (2015) Počitek in spanje v vrtcu z vidika strokovnih delavcev, otrok in njihovih staršev. Diplomsko delo.

Urša Zalar (2015) Likovna umetnina kot likovni motiv. Diplomsko delo.

Gloria Zaplatić (2015) Predstave petošolcev o travnikih kot ekosistemih. Magistrsko delo.

Manca Zaviršek (2015) Preverjanje znanja računalništva, pridobljenega z aktivnostmi za učenje računalništva brez računalnika. Magistrsko delo.

Ines Završnik (2015) Bralne učne strategije pri pouku književnosti v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole. Magistrsko delo.

Jasna Zebec (2015) Spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in spretnosti pri deklici z zaostankom v razvoju. Magistrsko delo.

Karin Zelko (2015) Vključevanje terapevtskega psa v pedagoško prakso vrtca. Diplomska naloga.

Pavel Zgaga in Simone White in Katharine Burn in Ian Menter in Trevor Mutton in Kari Smith in Marilyn Cochran-Smith (2015) Policy, governance and quality in teacher education systems: four cases. V: ECER 2015 : education and transition - contributions from educational research : programme by network , 7 Sept - 11 Sept 2015, Budapest.

Pavel Zgaga (2015) Gender, transformation of higher education and the division of social and political power. V: Global challenges, national initiatives, and institutional responses - the transformation of higher education, 7 Sept - 9 Sept 2015, Lisbon, Portugal.

Pavel Zgaga (2015) Rethinking teacher education in Europe and beyond: editorial introduction. Education Inquiry, 6 (3). str. 1-9. ISSN 2000-4508

Nina Zrimšek (2015) Razumevanje koncepta tiska/knjige v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Melita Zukić (2015) Vloga praktičnega usposabljanja pri oblikovanju kompetenc vzgojiteljev predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Andreja Zupančič (2015) Raznolikost vprašanj pri pouku družbe v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Katja Zupančič (2015) Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike. Magistrsko delo.

Darja Zupan (2015) Zaznamovan prostor. Diplomsko delo.

Davor Zupan (2015) MOOC: Varnost na internetu. Diplomsko delo.

Nina Zver (2015) Ples kot interesna dejavnost na razredni stopnji v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Ž

Katja Žakelj (2015) Učenje angleškega jezika v predšolskem obdobju preko gibalnih dejavnosti. Diplomsko delo.

Pavlica Žanet (2015) Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje pri pouku angleškega jezika v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Irena Žerovnik (2015) Z matematičnimi igrami do znanja. Diplomsko delo.

Erna Žgur (2015) Neurophysiotheraphy and its effects on school performance. Eastern journal of medicine, 20 (4). str. 231-234. ISSN 1309-3886

Zorana Živić (2015) Sodobne likovne prakse v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Sonja Žmavc (2015) Intervencije v fotografiji. Diplomsko delo.

Lucija Žnidarič (2015) Pomen poldirektnega produkta v teoriji grup. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:14 CET.