[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2014

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: A | B | C | Ć | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število vnosov: 600.

A

Ana Ahlin Janša (2014) Starši o zasebnem šolstvu. Diplomsko delo.

Tatjana Alauf Veteršek (2014) Uporaba profila ocene posebnih potreb - SNAP pri prepoznavanju specifičnih učnih težav v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Sintayehu Kassaye Alemu (2014) Presoja internacionalizacije v visokem šolstvu v podsaharski Afriki. CEPS Journal, 4 (2). str. 71-90. ISSN 1855-9719

Maja Ambrožič in Miha Henigsman in Urška Jeraj in Rebeka Jerman in Ana Košir in Urša Lesar in Eva Matjašič in Tadeja Pogačnik in Nejc Pustoslemšek in Eva Rokavec in Mateja Smole in Anita Šerkezi in Tina Štrucelj in Eva Žerjal in Alja Košar in Aleksandra Zalokar (2014) Kiparstvo in grafika, razstava likovnih del študentov Likovne pedagogike PeF UL. [Razstava/Predstava]

Petra Antolin (2014) Vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj glasbene nadarjenosti otrok v 2. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Anja Antolović (2014) Gibalne sposobnosti prvošolcev OŠ Mazembe v afriški državi Malawi. Diplomsko delo.

Urška Anžlovar (2014) Predstave predšolskih otrok o varovanju okolja. Diplomsko delo.

Pia Arhar (2014) Spoznavanje baleta Hrestač v vrtcu. Diplomska naloga.

Ana Arh (2014) Neformalno vključevanje staršev v pouk gospodinjstva. Diplomsko delo.

Sara Arko (2014) Direktni pristop pri pouku matematike. Diplomsko delo.

Stanislav Avsec in Slavko Kocijančič (2014) Effectiveness of inquiry-based learning : how do middle school students learn to maximise the efficacy of a water turbine?. International journal of engineering education, 30 (6(A)). str. 1436-1449. ISSN 0949-149X

Stanislav Avsec in Slavko Kocijančič (2014) The effect of the use of an inquiry-based approach in an open learning middle school hydraulic turbine optimisation course. World transactions on engineering and technology education, 12 (3). str. 329-337. ISSN 1446-2257

Stanislav Avsec in David Rihtaršič in Slavko Kocijančič (2014) Students' satisfaction with an INFIRO robotic direct manipulation learning environment. World transactions on engineering and technology education, 12 (1). str. 7-13. ISSN 1446-2257

B

Barbara Bajd (2014) Kaj so rastline, kaj potrebujejo za življenje?. Naravoslovna solnica, 18 (2). str. 4-5. ISSN 1318-9670

Barbara Bajd (2014) Uvodnik. Naravoslovna solnica, 18 (3). str. 2. ISSN 1318-9670

Barbara Bajd (2014) Steven Alton in Nick Sharratt: Hrsk, mljask, klok, plunk! Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. Naravoslovna solnica, 18 (3). str. 39. ISSN 1318-9670

Barbara Bajd in Luka Praprotnik in Irena Novak (2014) Kalitev fižola in koruze. Naravoslovna solnica, 18 (2). str. 12-15. ISSN 1318-9670

Edita Bajramlić (2014) Čustvena kompetentnost učiteljev in socialnih pedagogov. Diplomsko delo.

Tjaša Bandelj (2014) Ajdovščina: kulturnozgodovinska dediščina mesta iz rimske dobe pri predmetu družba v 4. in 5. razredu devetletke. Diplomsko delo.

Katja Bašič (2014) Strip kot slika. Diplomsko delo.

Maja Bavdek (2014) Aktivno preživljnje prostega časa otrok v družbi staršev. Diplomsko delo.

Maruša Bavdek (2014) Z lutko spodbujamo učenje in igro otrok s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Urška Bedek (2014) Pojem smrti v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Emina Begić (2014) Podpora za izboljšanje bralne zmožnosti učenke, opismenjene v tujem jeziku. Diplomsko delo.

Erika Benčina (2014) Ne pošiljajte me v dom. Diplomsko delo.

Monika Benda (2014) Govorno-jezikovne motnje v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Vesna Benedičič (2014) Analiza uspešnosti naglušnega predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Borut Benko (2014) Prehransko svetovanje pri diabetesu tipa 2. Diplomsko delo.

Rudi Benétik in Andrej Brumen Čop in Črtomir Frelih in Darij Zadnikar in Anamarija Stibilj Šajn (2014) Slovenija, odprta za umetnost: Pogled od zgoraj 2014: Mednarodni likovni simpozij. [Razstava/Predstava]

Teja Bergant (2014) Izbira sošolcev za šolsko delo in druženje v prostem času. Diplomsko delo.

Staša Berkopec (2014) Učenje športnega plesa preko ustvarjalnega giba. Diplomsko delo.

Jana Beronja (2014) Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri gospodinjstvu. Diplomsko delo.

Doris Bezjak Matijevič (2014) Naravne oblike gibanja v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Kristina Bitenc Mavsar (2014) Spoznavanje vrednot skozi družabne igre izvedene po metodi igre v 2. starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Milena Mileva Blažić (2014) Recepcija slovenske mladinske književnosti doma in v tujini. V: Recepcija slovenske književnosti. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, str. 39-45. ISBN 978-961-237-707-6

Milena Mileva Blažić (2014) Književni pouk v osnovni šoli - analiza učnega načrta slovenščina (2011). Philological studies (2). str. 631-642. ISSN 1857-6060

Milena Mileva Blažić (2014) Slovenske pravljice v evropskem kontekstu. V: 50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 30 Jun - 11 Jul 2014, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2014) The originality od Slovenian children's and young-adult literature. V: Slovenia's best for young readers. Slovenian Book Agency, Ljubljana, str. 3. ISBN 978-961-93270-5-0

Petra Bogataj Ivančič (2014) Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v Osrednjeslovenski regiji. Diplomsko delo.

Nežka Bogataj (2014) Socialni pedagog v lokalni skupnosti. Diplomsko delo.

Aleksandra Bohinc (2014) Matematično znanje predšolskih otrok pred vstopom v šolo. Diplomsko delo.

Silva Bohinc (2014) Neskončne vrste in neskončni produkti. Diplomsko delo.

Sandra Bolta (2014) Lastne vrednosti grafa. Diplomsko delo.

Janja Božič (2014) Odnos učiteljev osnovnih šol do pouka naravoslovja. Diplomsko delo.

Tjaša Božič (2014) Posredovanje s pomočjo psa in krepitev socialnih veščin. Diplomsko delo.

Rajka Bračun Sova (2014) Pedagoška vrednost interpretativne sheme umetnostnega muzeja. Doktorska disertacija.

Mirko Bratuša (2014) U-KREPA-TA. [Razstava/Predstava]

Mirko Bratuša (2014) Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in kreativna keramika v študijskem letu 2013/14. V: Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in kreativna keramika v študijskem letu 2013/14, 8 Okt - 31 Okt 2014, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Brigita Brčinović (2014) Odnos družbe do živali. Diplomsko delo.

Nika Bregar (2014) Priprava pedagoške delavnice v muzeju za predšolske otroke. Diplomsko delo.

Miha Brezovnik (2014) Primerjalna analiza Kralja Matjaža v slovenski in madžarski literaturi ter njegova popularizacija v zunajliterarnem življenju. Diplomsko delo.

Nikolina Brković (2014) Razumevanje fotosinteze pri dijakih poklicnega in strokovnega srednjega izobraževanja. Diplomsko delo.

Barbara Brlek (2014) Sodobna slovenska poezija in njena obravnava v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Doris Brne (2014) Individualna pomoč pri učenju algebre. Diplomsko delo.

Andrej Brumen Čop (2014) Risanje 5, 2013-14. V: Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike, 19 Feb - 14 Mar 2014, Ljubljana, Pedagoška fakulteta. (Neobjavljeno)

Simon Bučar (2014) Feminizacija v vzgojiteljskem poklicu. Diplomsko delo.

Alenka Buh (2014) Spodbujanje uživanja zelenjave pri otrocih. Diplomsko delo.

Klavdija Bukovec (2014) Plesna dramatizacija pravljice Peter in volk. Diplomsko delo.

Suzana Bunderšek (2014) Vključevanje živali v ustanove za izvendružinsko vzgojo. Diplomsko delo.

Ajda Burnik (2014) Vključevanje otrok tujcev v slovensko družbo. Diplomsko delo.

C

Terezija Ceferin (2014) Tehniški dan za promocijo izbirnega predmeta Obdelava gradiv-umetne snovi na osnovi strategije projektnega dela. Diplomsko delo.

Nina Ceglar (2014) Vpliv programa MATP na osebe z motnjo v duševnem razvoju - študija primerov. Diplomsko delo.

Ana Cigale (2014) Začetno naravoslovje za najmlajše – kako približati naravne objekte in materiale otrokom, starim od 1 do 2 let. Diplomsko delo.

Špela Cigoj (2014) Likovno eksperimentiranje v kolagrafiji. Diplomsko delo.

Blanka Colnerič (2014) Osebnostne poteze otrok z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Marjanca Confidenti (2014) Povezanost sodelovanja med šolo in starši z učenčevo šolsko uspešnostjo. Magistrsko delo.

Branka Crnobrnja (2014) Plesna dramatizacija pravljice Volk in sedem kozličkov v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

David Croselli (2014) Gibanje pod vplivom močnega upora. Diplomsko delo.

Peter Csermely in Mojca Juriševič (2014) Editorial. CEPS Journal, 4 (3). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Ešli Cvetko (2014) Avtobiografski narativni intervju. Diplomsko delo.

Ć

Larisa Ćavar (2014) Ekokritika: odnos človek ̶ žival v izbranih živalskih pravljicah Svetlane Makarovič. Diplomsko delo.

Č

Branislav Čabrić in Dušan Krnel (2014) Globalno segrevanje. Naravoslovna solnica, 19 (1). str. 4-8. ISSN 1318-9670

Nežka Čadež (2014) Glasba kot sprostitveni dejavnik. Diplomsko delo.

Tina Čampa (2014) Mladinski center v občini Ivančna Gorica - da ali ne?. Diplomsko delo.

Renata Časar (2014) Vloga staršev in šole pri ohranjanju narodne identitete. Magistrsko delo.

Mojca Čepič (2014) Liquid crystals in school. V: Projekt Heuréka, 2014, Nachod.

Mojca Čepič (2014) What is a role of liquid crystals in a liquid crystal display?. V: Heureka, 3 Okt -5 Okt 2014, Nachod, Praha.

Rok Černelič (2014) Uporaba mini računalnika Raspberry Pi za poučevanje robotike. Diplomsko delo.

Metka Čibej (2014) Slovenske mladinske avtorice. Diplomsko delo.

Polona Črep (2014) Svet petkotniških števil. Magistrsko delo.

Klavdija Čuček-Trifkovič (2014) Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola. Doktorska disertacija.

Tanja Čufer (2014) Komunikacijske spretnosti in zadovoljstvo staršev z besedno komunikacijo vzgojiteljev. Diplomsko delo.

D

Katarina Danilov (2014) Mnenja učiteljev o izkustvenem učenju pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo.

Dida Debeljak (2014) Stališča devetošolcev Osnovne šole Simona Jenka Kranj o jemanju prepovedanih in dovoljenih drog. Diplomsko delo.

Sanja Dedukić (2014) Delo z likovno nadarjenimi učenci. Diplomsko delo.

Bojan Dekleva (2014) O brezdomstvu v izobraževanju. V: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 15-20. ISBN 978-961-253-155-3

Alisa Delić (2014) Učenje analize vode s PROFILES učno strategijo. Diplomsko delo.

Tjaša Dernikovič (2014) Vsebnosti težkih kovin v izbranih rastlinskih vrstah s Cerkniškega jezera. Diplomsko delo.

Iztok Devetak in Vesna Ferk Savec in Saša Glažar in Mojca Juriševič in Mira Metljak in Jerneja Pavlin in Katarina Senta Wissiak Grm (2014) PROFILES modules in the Slovenian context. 2.5. V: Science teachersʼ continuous professional development in Europe : case studies from the PROFILES project. Freie Universität Berlin, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Berlin, Klagenfurt, str. 113-119. ISBN 978-3-9816683-0-8

Iztok Devetak in Mira Metljak in Nika Golob in Gregor Torkar in Tomaž Petek (2014) Profiles: Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. Znanstvena monografija. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Iztok Devetak in Janez Vogrinc (2014) A PROFILES model of science teachersʼ professional development, a Slovenian perspective of implementation of action research. 3.3. V: Science teachersʼ continuous professional development in Europe : case studies from the PROFILES project. Freie Universität Berlin, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Berlin, Klagenfurt, str. 182-188. ISBN 978-3-9816683-0-8

Tatjana Devjak in Tomaž Petek (2014) Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Strokovna monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Slavica Docić (2014) Spoprijemanje z dolgotrajno brezposelnostjo. Diplomsko delo.

Katarina Doler (2014) Vpliv košnje na smrtnost mladičev srnjadi (Capreolus capreolus) v mozaični gozdno-kmetijski krajini v Sloveniji. Diplomsko delo.

Ana Dolinar (2014) Izbor slovenskih literarnih junakov za predšolsko obdobje. Diplomska naloga.

Meta Dolinar (2014) Razumljivost govora predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Andreja Dolničar (2014) Fizika v plesu. Diplomsko delo.

Vlatka Domović in Mojca Peček Čuk (2014) Editorial. CEPS Journal, 4 (4). str. 5-10. ISSN 1855-9719

Andreja Dragoš (2014) Nosečnostna sladkorna bolezen. Diplomsko delo.

Tina Drobnič (2014) Učna diferenciacija in individualizacija pri glasbeni umetnosti. Diplomsko delo.

Robertina Dugar (2014) Obravnava varne rabe interneta na slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Denisa Durić (2014) DNazna aktivnost DNaze I iz goveje trebušne slinavke in podenote B bakterijskega citotoksina CdtABC. Diplomsko delo.

E

Urška Emeršič (2014) Motivacijska naravnanost zaposlenih v varstveno-delovnih centrih. Doktorska disertacija.

Simona Erjavec (2014) Analiza govorno jezikovnega statusa naglušnega otroka. Diplomsko delo.

Kristina Erznožnik (2014) Računalniške simulacije in učenje matematike. Diplomsko delo.

F

Nina Faganel (2014) Celostne grafične podobe blagovnih znamk s področja plezanja. Diplomsko delo.

Urška Fajfar (2014) Prehranjevalne navade oseb z Downovim sindromom. Diplomsko delo.

Suzana Fartek (2014) Sodobnost slikaniške govorice ob izbranih primerih slovenske slikanice. Diplomsko delo.

Ida Femc (2014) p-adične norme in p-adična števila. Diplomsko delo.

Ida Femc in Sara Ferlin in Klaudija Humar in Sabina Perenič in Matej Zapušek in Jože Rugelj (2014) Sezuti maček - Izobraževalna računalniška igra za učenje dveh algoritmov: urejanje z izbiranjem in urejanje z mehurčki. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, 28 May - 30 May 2014, Kranjska Gora.

Kristina Ferlan (2014) Vključevanje ekološko pridelane hrane v osnovnošolsko prehrano. Diplomsko delo.

Lea Ficko (2014) Glasovne motnje pri učiteljih. Diplomsko delo.

Tjaša Filipčič in Jerneja Terčon in Miha Stele (2014) Pomoč učencu z razvojno motnjo koordinacije v šoli. V: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 21-29. ISBN 978-961-253-155-3

Eva Firšt (2014) Ohranjanje plesne kulturne dediščine na območju Ljubnega ob Savinji. Diplomsko delo.

Mateja Frangež (2014) Primerjava ritmičnih sposobnosti med otroki z govorno-jezikovno motnjo in otroki brez govorno-jezikovne motnje. Diplomsko delo.

Črtomir Frelih (2014) [Razstave grafik] : Valvasorjevi mednarodni grafični dnevi, Grad Bogenšperk, 4. sep. - 30. nov. 2014. [Razstava/Predstava]

Črtomir Frelih (2014) Zlepiti novo podobo sveta iz koščkov starega. [Razstava/Predstava]

Črtomir Frelih (2014) Grafika VI. V: Zaključna razstava del 4. letnika Likovne pedagogike , 11 Jun - 4 July 2014, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Črtomir Frelih (2014) Grafika v študijskem letu 2013/2014, mentor izr. prof. mag. Črtomir Frelih. [Razstava/Predstava]

Črtomir Frelih (2014) Grafika v študijskem letu 2013/2014. V: Grafika v študijskem letu 2013/2014, 3 Sept - 1 Oct 2014, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Tjaša Frumen (2014) Vpliv revščine na socialno izključenost otrok v osnovni šoli. Diplomsko delo.

G

Barbara Gabrovšek (2014) Vpliv barve v delovnem okolju. Diplomsko delo.

Urška Gabršček (2014) Razširitev programov v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Soča v Tolminu. Diplomska naloga.

Barbara Gantar (2014) Računanje krožne konstante v 18. stoletju. Diplomsko delo.

Eva Gašperšič (2014) Priprava in evalvacija informativnih tabel za naravoslovno učno pot. Diplomsko delo.

Ana Gerčar (2014) Zaznavanje komunikacije pedagoških delavcev pri timskem delu v oddelku vrtca. Magistrsko delo.

Lucija Glas (2014) Spoznavanje slovenske kulturne dediščine v drugi triadi osnovne šole na primeru Predjamskega gradu. Diplomsko delo.

Saša Glažar in Iztok Devetak in Mojca Čepič in Katarina Susman in Mojca Pečar (2014) Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi. Naravoslovje. Priročnik. Zavod RS za šolstvo , Ljubljana.

Urška Glen (2014) Posebnosti pedagoškega dela v osnovni šoli montessori. Diplomsko delo.

Ines Godeša (2014) Potreba po mladinskem centru v občini Cerknica. Diplomsko delo.

Suzana Gorenc (2014) Spoznavanje materialov v prvem starostnem obdobju in igra z njimi. Diplomsko delo.

Eva Gorišek (2014) Razumevanje lastnega procesa slikanja in njegovih sredstev. Diplomsko delo.

Rok Gorjup (2014) Alhazen. Diplomsko delo.

Tomaž Gorjup (2014) Tomaž Gorjup: Pomensko odprte abstraktne podobe. [Razstava/Predstava]

Tomaž Gorjup (2014) Zgoščine časa. V: Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, 4 Dec - 10 Jan 2015, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Tomaž Gorjup (2014) Tomaž GORJUP: razstava. [Razstava/Predstava]

Ana Gostinčar Blagotinšek (2014) Učenčev zvezek za pouk spoznavanja okolja ter naravoslovja in tehnike. V: Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Spoznavanje okolja : naravoslovje in tehnika. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 119-121. ISBN 978-961-03-0294-0

Ana Gostinčar Blagotinšek (2014) Predstavitev projekta SUSTAIN in vabilo k sodelovanju. Naravoslovna solnica, 19 (1). str. 10-11. ISSN 1318-9670

Ana Gostinčar Blagotinšek in Darja Skribe Dimec (2014) Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi. Spoznavanje okolja: naravoslovje in tehnika. Priročnik. Zavod RS za šolstvo , Ljubljana.

Petra Gotar (2014) Pomen ravnotežja za varno gibanje v gorah v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Mateja Gračner (2014) Medkulturna primerjava stališč učencev do sošolcev s posebnimi potrebami in sociometrični status učencev s posebnimi potrebami v razredu. Diplomsko delo.

Katarina Gradišar Seifert (2014) Socialna integracija dijakov iz albansko govorečega okolja. Diplomsko delo.

Polona Gradišek in Mira Metljak in Mojca Juriševič (2014) Sodelovanje med Pedagoško fakulteto UL in šolami za kakovostnejše izobraževanje nadarjenih učencev: vloga Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti. V: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 31-37. ISBN 978-961-253-155-3

Milan Grah (2014) Neoliberalizem skozi prizmo pedagogike zatiranih. Diplomsko delo.

Neža Grapulin Drašković (2014) Indeks inkluzivnosti v mestnih in podeželskih vrtcih. Diplomsko delo.

Ana Grašič (2014) Vpliv arbuskularne mikorize na privzem živega srebra pri koruzi. Diplomsko delo.

Bernadett Gredlics (2014) Stres v poklicih pomoči in skrb za poklicni razvoj. Diplomsko delo.

Katja Gregorc (2014) Zbranost v procesu učenja. Diplomsko delo.

Sanja Gregorc (2014) Obvladovanje stresa v kriznih situacijah. Diplomsko delo.

Tina Grilc (2014) Otrokove predstave o Luni. Diplomsko delo.

Ana Gril (2014) Znanje dijakov srednje strokovne šole o volkovih. Diplomsko delo.

Andreja Grobelšek (2014) Konstruiranje in reprezentiranje drugačnosti v lokalnem kontekstu. Doktorska disertacija.

Petra Gulja (2014) Evdoksova hipopeda. Diplomsko delo.

H

Anja Habič (2014) Odnos med ploskovno barvno kompozicijo in formatom v slikarstvu. Diplomsko delo.

Monika Hadalin (2014) Model sončnega kolektorja kot učni pripomoček. Diplomsko delo.

Sabina Hašič (2014) Bela v arhitekturi. Diplomsko delo.

Tanja Hauptman (2014) Gozd, travnik in potok kot spodbudno okolje za razvoj predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Nataša Hauzer (2014) Refleksija dela na doživljajskem igrišču v Mariboru. Diplomsko delo.

Petra Havaj (2014) Timsko delo izvajalcev dodatne strokovne pomoči in osnovnošolskih učiteljev. Magistrsko delo.

Tina Hawlina (2014) Sprostitvene tehnike za otroke od 2. do 3. leta starosti. Diplomsko delo.

Miha Henigsman (2014) Likovne značilnosti celostne grafične podobe v lesni industriji. Diplomsko delo.

Tadeja Hikel (2014) Izkušnja razkritja pri istospolno usmerjenih odraslih in njihovih starših. Diplomsko delo.

Maja Hlad (2014) Stališča in izkušnje staršev na področju discipliniranja otrok. Diplomsko delo.

Dora Hočevar Jelovčan (2014) Stališča staršev in učencev do poučevanja in učenja tujega jezika v prvem razredu OŠ. Diplomsko delo.

Nina Hočevar (2014) Osebna pojmovanja učne (ne)uspešnosti pri učencih osnovne in srednje šole. Diplomsko delo.

Tatjana Hodnik Čadež (2014) Reprezentiranje matematičnih pojmov pri pouku matematike na razredni stopnji. V: Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik prispevkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 32-44. ISBN 978-961-03-0253-7

Suzana Hodnik (2014) Položaj otroka v družini nekoč in danes. Diplomsko delo.

Teja Hojan (2014) Participacija otrok in mladih v Sloveniji. Diplomsko delo.

Jack Holbrook in Iztok Devetak (2014) Editorial. CEPS Journal, 4 (1). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Jasminka Horvat (2014) Ročno izdelovanje papirja v vrtcu. Diplomsko delo.

Ingrid Hovnik (2014) Pogledi učencev in učiteljev na dejavnike učiteljeve avtoritete v razredu. Diplomsko delo.

Karmen Hrast (2014) Gibalna učinkovitost predšolskih otrok pri plezanju. Diplomsko delo.

Anica Hudelja (2014) Gibalna dejavnost in izbrani dejavniki zdravega načina življenja predšolskih otrok v Beli krajini. Diplomska naloga.

Karmen Hudoklin (2014) Prepoznavanje in pomnjenje vonjav ter dejavnosti za spodbujanje vonjalnih zaznav pri otrocih, starih 2-3 let. Diplomsko delo.

Irena Humar (2014) Masaže za otroke v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Klaudija Humar (2014) Odkrivanje težavnih konceptov pri uvodnem programiranju. Diplomsko delo.

Zdenko Huzjan (2014) Podobe časa. V: Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike, 19 Feb - 14 Mar 2014, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Zdenko Huzjan (2014) Slikanje 8, Risanje 8. V: Zaključna razstava del 4. letnika Likovne pedagogike , 11 Jun - 4 July 2014, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Zdenko Huzjan (2014) Telo kot metafora Modernizma. V: Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, 4 Dec - 10 Jan 2015, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Zdenko Huzjan in Andrej Brumen Čop (2014) Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike, mentorja: red. prof. Zdenko Huzjan in doc. mag. Andrej Brumen Čop. [Razstava/Predstava]

Zdenko Huzjan in Črtomir Frelih in Roman Makše in Jurij Selan (2014) Zaključna razstava del 4. letnika Likovne pedagogike. [Razstava/Predstava]

Zdenko Huzjan in Tomaž Gorjup in Črtomir Frelih in Roman Makše in Mirko Bratuša in Beatriz Tomšič Čerkez in Jurij Selan in Andrej Brumen Čop in Ivo Mršnik (2014) Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko. [Razstava/Predstava]

I

Maja Iskra (2014) Vzgojna vloga učitelja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Andrea Ivačič in Nataša Jokan in Petra Podlogar in Ana Simončič in Maja Tašner in Marija Kavkler in Milena Košak Babuder (2014) Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z diskalkulijo: priročnik z osnovnimi podatki, načinom prepoznavanja in nekaterimi strategijami za pomoč : naloga pri predmetu Poglobljena diagnostična ocena in oskrba oseb s PPPU. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Špela Ivanuša (2014) Uporaba drog in alkohola v vzgojnih zavodih. Diplomsko delo.

Tina Ivetac (2014) Razumljivost govora otrok v vsakdanjem življenju pri otrocih z govorno jezikovno motnjo. Diplomsko delo.

J

Ana Jager Hudobivnik (2014) Koliščarji Ljubljanskega barja kot družboslovna vsebina v 5. razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Sara Jakopič (2014) Dogodek kot umetnina. Diplomsko delo.

Anja Jakše (2014) Obravnava vsebin o sladkorni bolezni v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Anja Valerija Jalšovec (2014) Ustvarjalni gib v 5. razredu. Diplomsko delo.

Bernarda Jamnik Zupančič (2014) Izbira primernih rastlin za obravnavo zgradbe stebla pri pouku naravoslovja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Lucija Jamnik (2014) Plesna dramatizacija po ruski ljudski pripovedki Zajčkova hišica. Diplomsko delo.

Polona Jamnik (2014) Pot ob žici. Diplomsko delo.

Maja Jančar (2014) Tematika drugačnosti ter primerjava pravljic slovenskih in tujih mladinskih avtorjev. Diplomsko delo.

Klavdija Janež (2014) Analiza pisnih preizkusov znanja pri slovenščini od 1. do 5. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Sara Janže (2014) Ocena stališč, znanja in interesa osnovnošolcev v povezavi z gensko spremenjenimi organizmi. Diplomsko delo.

Marija Jazbec (2014) Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom. Specialistično delo.

Urška Jekovec (2014) Obremenjenost otrok in družin s šolskim delom in obšolskimi dejavnostmi v Sloveniji. Diplomsko delo.

Špela Jelinčič (2014) Tehniški dan za promocijo izbirnega predmeta obdelava gradiv - les na osnovi strategije projektnega dela. Diplomsko delo.

Nika Jenko in Tanja Babnik (2014) Podpora in spremljanje vključevanja gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih učencev v programe izobraževanja. V: Izzivi za osebe s posebnimi potrebami na njihovem prehodu iz šole na trg dela: zbornik povzetkov : XXII. izobraževalni dnevi, Portorož, 8. in 9. april 2014. Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, Ljubljana, str. 38. ISBN 978-961-90995-4-4

Simona Jenko (2014) Poezija Simona Jenka v 4. in 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Urška Jeraj (2014) Od notne transkripcije preko glasbe do likovne notacije. Diplomsko delo.

Tina Jerič (2014) Slikarstvo in glasba ter njuni medsebojni vplivi. Diplomsko delo.

Rebeka Jerman (2014) Gestualno slikarstvo. Diplomsko delo.

Vesna Jevšenak (2014) Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega plesa. Specialistično delo.

Polona Jevšnik (2014) Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s poškodbo hrbtenjače. Magistrsko delo.

Janja Jurečič (2014) Arhiviranje kot beleženje. Diplomsko delo.

Sara Juretič in Maja Knez in Barbara Mrvčić in Blaž Povše in Marjeta Trček in Marija Kavkler in Milena Košak Babuder (2014) Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z dispraksijo: priročnik : naloga pri predmetu Poglobljena diagnostična ocena in oskrba oseb s PPPU. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Mojca Juriševič (2014) Poročilo in sklepi s posveta "Prepoznavanje nadarjenih učencev". Psihološka obzorja, 23 . str. 21-22. ISSN 1318-1874

Mojca Juriševič (2014) Ustvarjalnost: intervju s prof. Toddom Lubartom o multivariatnem pristopu k ustvarjalnosti. Psihološka obzorja, 23 . str. 168-170. ISSN 1318-1874

Mojca Juriševič (2014) Poročilo s 14. mednarodne konference ECHA: Ponovni razmislek o nadarjenosti v digitalni dobi. Psihološka obzorja, 23 . str. 171-172. ISSN 1318-1874

Mojca Juriševič in Polona Gradišek (2014) Portfolio pri pedagoški psihologiji. Psihološka obzorja, 23 . str. 84. ISSN 2350-5141

Natalija Juvan (2014) Vpliv spoznavnih stilov in sodelovalnih odnosov na rezultate skupinskega učenja v računalniško podprtem okolju. Diplomsko delo.

Polona Juvan (2014) Didaktične strategije za razvoj govora pri naglušnih otrocih. Diplomsko delo.

K

Anja Kačič (2014) Družbena neenakost in njen vpliv na izobraževalne možnosti. Diplomsko delo.

Urša Kajzer (2014) Vodeno aktivno učenje naravoslovja (VAUN) v petem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Katjuša Kanalec (2014) Razumevanje fotosinteze pri dijakih tehniških gimnazij. Diplomsko delo.

Hana Karim (2014) Percepcija male plastike v odnosu do človeškega telesa. Diplomsko delo.

Vladka Katič (2014) Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Notranjsko-kraške in Goriške regije. Diplomsko delo.

Marija Kavkler (2014) Pomoč in podpora učencem z učnimi težavami. V: Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik prispevkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 9-11. ISBN 978-961-03-0253-7

Marija Kavkler (2014) Kontinuumi programov pomoči in podpore učencem z učnimi težavami. [Video posnetek]

Marija Kavkler in Lidija Magajna in Milena Košak Babuder (2014) Key factors for successful solving of mathematical word problems in fifth-grade learners. Health Psychology Report, 2 (1). str. 27-38. ISSN 2353-5571

Katja Kejžar (2014) Vpliv naravne nesreče na posameznika in skupnost. Diplomsko delo.

Metoda Kemperl (2014) Contemporary art and citizenship education: the cross-curricular studies. V: EERA Conference The past, present and future of educational research in Europe (2014 ; Porto), 1 Sep - 5 Sep 2014, Porto.

Metoda Kemperl (2014) Mirko Bratuša: U-krepa-ta. V: U-KREPA-TA, 14 May - 6 Jun 2014, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Metoda Kemperl in Daniela Zupan (2014) Tone Kralj (1900 – 1975). V: Tone Kralj: Invalid v Benetkah, 1940, 16 April - 10 May 2014, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Marko Kerovec (2014) Pomen in uporabnost nebesedne komunikacije v medosebnem stiku. Diplomsko delo.

Katarina Kilibarda (2014) Poučevanje angleščine v osnovni šoli – primerjava med Slovenijo in Indijo. Diplomsko delo.

Manca Kladnik (2014) Poučevanje angleščine na zgodnji stopnji po metodi Helen Doron. Diplomsko delo.

Pia Klančar (2014) Spletna zbirka socialnih iger. Diplomsko delo.

Dijana Klašnja (2014) Prehod iz predoperativnega v operativno mišljenje. Diplomsko delo.

Marija Klavž (2014) Trgovina z ljudmi v Sloveniji in ranljivost slovenskih srednješolcev. Diplomsko delo.

Tanja Klavž (2014) Pogledi slovenskih in španskih študentk na izobraževanje za delo specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj. Diplomsko delo.

Timoteja Kleč (2014) Prepoznavnost prehranskih in zdravstvenih trditev pri potrošniku. Diplomsko delo.

Martina Klemenčič (2014) Analiza zbirke Veliki pravljičarji – študij primera Kalila in Dimna. Diplomsko delo.

Mojca Klemenčič (2014) Sladkor v prehrani mladostnikov. Diplomsko delo.

Tanja Klemenšek Rakun (2014) Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetju. Magistrsko delo.

Brigita Klemen in Alenka Žerovnik (2014) Učenje v naravi z uporabo tabličnih računalnikov. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, 28 May - 30 May 2014, Kranjska Gora.

Tjaša Klinkon (2014) Motiviranost učencev pri pouku gospodinjstva v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tina Klun (2014) Ozaveščenost osnovnošolcev o pomenu aditivov v prehrani. Diplomsko delo.

Jasmina Kmetič (2014) Strategije učenja družboslovnih pojmov učenca z disleksijo. Diplomsko delo.

Zala Kočevar (2014) Medosebni odnosi v zgodnji odraslosti. Diplomsko delo.

Damjana Kogovšek (2014) Collaboration between researchers, speech and language therapists and SLT students in Slovenia. V: Building bridges conference, 15 Sep - 16 Sept 2014, Sydney, Australia.

Tjaša Kolar (2014) Vloga vzgojitelja pri reševanju konfliktov. Diplomsko delo.

Lea Komat (2014) Samospoštovanje pri paraolimpijcih. Diplomsko delo.

Janja Komljenovič in Sintayehu Kassaye Alemu in Jana Baćević in Vanja Ivosevic in Miguel Antonio Lim in Pavel Zgaga in Roger Dale (2014) Responding to theoretical, analytical and methodological challenges in higher education research- alternative approaches. V: EERA Conference The past, present and future of educational research in Europe (2014 ; Porto), 1 Sep - 5 Sep 2014, Porto.

Nastasia Končina (2014) Osmišljanje študijske izmenjave z vključevanjem pridobljenih izkušenj v predmetnik tretjega razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Sabina Konkolič (2014) Prader-Willijev sindrom: vzgojno-izobraževalni profil. Magistrsko delo.

Neja Korbar (2014) Lastnosti, ki jih cenimo pri prijateljih v različnih razvojnih obdobjih. Diplomsko delo.

Urban Kordeš in Barbara Sicherl Kafol in Ada Holcar Brunauer (2014) A model of formative assessment in music education. Athens journal of education, 1 (4). str. 295-307. ISSN 2241-7958

Tom Koritnik (2014) Ugotavljanje sorodstvenih odnosov v podrodu metuljev Agrodiaetus na Balkanskem polotoku. Diplomsko delo.

Sanja Koroman (2014) Razvoj govora in jezika pri otroku z motnjo avtističnega spektra ter vpliv na učenje in komunikacijo. Diplomsko delo.

Vesna Korošec (2014) Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti. Diplomsko delo.

Lea Kosmač (2014) Neplačano delo žensk v očeh različnih generacij. Diplomsko delo.

Martina Kostanjšek (2014) Izkušnje in pogledi strokovnih delavcev v vrtcu na oblikovanje timov. Diplomsko delo.

Živa Kos Kecojević (2014) Alvesson, M. (2013). The Triumph of Empatiness. Oxford: Oxford Univedrsity Press. 243 p. ISBN: 978-0-19-966094-0. CEPS Journal, 4 (2). str. 121-126. ISSN 1855-9719

Darja Kos Strmec (2014) Zanimanje udeležencev izobraževanja odraslih za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Alja Kos (2014) Analiza socializacijskih kompetenc otroka z Downovim sindromom. Diplomsko delo.

Kaja Kos (2014) Povezanost odrivne noge s ploskostjo stopala pri študentkah razrednega pouka. Diplomsko delo.

Marjeta Kos (2014) Stiske in priložnosti v dobi potrošništva. Diplomsko delo.

Milena Košak Babuder (2014) Pomoč in podpora učencem z učnimi težavami pri slovenščini. V: Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik prispevkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 138-140. ISBN 978-961-03-0253-7

Milena Košak Babuder in Marija Kavkler (2014) The latent structure of reading comprehension problems in pupils living in poverty. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 50 (1). str. 1-12. ISSN Y502-6989. - 1331-3010

Vesna Košir Pevec (2014) Otroci spoznavajo Irsko - mednarodni projekt Comenius. Diplomsko delo.

Petra Košir (2014) Sodelovanje staršev in vzgojiteljev pri vzgoji predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Anja Kotar (2014) Izdelava e-učne enote o prehranskih barvilih naravnega izvora za 9. razred osnovne šole. Diplomsko delo.

Tjaša Kotar (2014) Urejanje in načrtovanje zunanjega bivalnega prostora. Diplomsko delo.

Rok Kovačević (2014) Materialna priprava za izvajanje jedkanice. Diplomsko delo.

Katarina Kovač (2014) Vpliv igre v naravnem okolju na razvoj opazovalnih spretnosti predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Katja Kovše in Mihael Furjan in Petja Kolenko in Ema Doplihar in Urša Masnec in Tajda Valenčič in Ema Nunar in Ana Šorli in Katja Lampret in Lea Marko in Monika Plemen in Katja Sorta in Valerija Pegam in Jakob Puh in Kaja Golavšek in Blanka Štorgel in Jerneja Srebot in Maja Kastelec in Klara Železnikar in Urša Vurnik in Eva Rak in Maruša Kokol in Ana Hribar in Lana Gorenc in Žiga Eržen in Živa Čuk in Eva Jeraj in Jure Plavec in Andrea Volk in Jasmina Plazovnik in Žan Skubin in Aljaž Glavina in Anamarija Bukovec in Alenka Jan (2014) Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in kreativna keramika v študijskem letu 2013/14. [Razstava/Predstava]

Urša Koželj (2014) Krajinske transformacije. Diplomsko delo.

Sabina Krajnc (2014) Kolegialno sodelovanje vzgojiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja posameznika in celotne organizacije. Magistrsko delo.

Tone Kralj (2014) Dela iz umetniške zbirke Pedagoške fakultete: Tone Kralj: Invalid v Benetkah, 1940. [Razstava/Predstava]

Saša Kramar (2014) Vpliv izvlečkov vrbe na fotosintezna barvila v japonskem dresniku (Fallopia japonica). Diplomsko delo.

Tjaša Kramar (2014) Sodelovanje staršev s centrom za socialno delo in vzgojnim zavodom v času bivanja otroka v vzgojnem zavodu. Diplomsko delo.

Barbara Kramžar (2014) Mikrokapsuliranje eteričnih olj s koacervacijskim postopkom v šolskem laboratoriju. Diplomsko delo.

Petra Kranjec (2014) Logopedski pregled govora, jezika in komunikacije triletnih otrok. Diplomsko delo.

Janez Krek (2014) Avtoriteta in vzgojna zasnova v javni šoli. [Video posnetek]

Rok Krese (2014) Raziskovanje Fermatovega principa z GeoGebro. Diplomsko delo.

Mirjam Kristan (2014) Lovski objekti. Diplomsko delo.

Anja Kristl (2014) Speciacija v kompleksu vrste rjastega gozdnika (Hipparchia semele) na Balkanskem polotoku. Diplomsko delo.

Katja Krnc (2014) Izbrani termodinamični poskusi: znižanje ledišča vode s soljo in podhlajena voda. Diplomsko delo.

Dušan Krnel (2014) Kako nastaja znanost?. Naravoslovna solnica, 18 (2). str. 34-35. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2014) Ko pes maha z repom, je vesel. Naravoslovna solnica, 18 (3). str. 34. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2014) Velikost molekul. Naravoslovna solnica, 18 (3). str. 35. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2014) [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, 19 (1). str. 2. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2014) Miti o učenju z raziskovanjem. Naravoslovna solnica, 19 (1). str. 34-35. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2014) Christina Braun, Ute Diehel, Monika Diemer: Knjiga za male raziskovalce. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012.. Naravoslovna solnica, 19 (1). str. 39. ISSN 1318-9670

Nikita Kučer (2014) Vpliv spola na poklic vzgojitelja predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Petra Kuhar (2014) Tema otrok s posebnimi potrebami v izbranih delih slovenske mladinske književnosti. Diplomsko delo.

Natalija Kujavec (2014) Timsko delo socialnega pedagoga z razrednikom pri oblikovanju pozitivne razredne klime. Diplomsko delo.

Alja Kumar (2014) Čustvene in vedenjske težave/motnje v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Jasna Kvenderc (2014) Merski inštrument za ugotavljanje stopnje primernosti bodočih študentov za poklic učitelja tehnike. Diplomsko delo.

L

Alja Lah in Urban Kordeš (2014) One cannot ʺjust askʺ about experience. V: Kognitivna znanost. Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana, str. 36-39. ISBN 978-961-264-073-6

Lucija Lah (2014) Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru toksikologije pri pouku naravoslovja. Diplomsko delo.

Vlasta Lah (2014) Uporaba tabličnega računalnika pri logopedskem delu. Diplomsko delo.

Ana Lajlar (2014) Slikanice in živalski liki v ilustracijah za mlajše otroke. Diplomsko delo.

Teja Lavtižar (2014) Zanimanje osnovnošolcev Gorenjske za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Simona Leban (2014) Kolažirana fotografija. Diplomsko delo.

Mihela Lekše (2014) Računalništvo v osnovni šoli in medpredmetno povezovanje. Diplomsko delo.

Katarina Lenič (2014) Obravnava učenke z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami. Magistrsko delo.

Urša Lesar (2014) Pomen Goethejevega trikotnika za likovno izobraževanje. Diplomsko delo.

Katarina Leskovar (2014) Izvršilne funkcije in motnje pozornosti s hiperaktivnostjo. Diplomsko delo.

Mojca Lipec Stopar in Nika Jenko (2014) Bralna pismenost dijakov z intelektualnimi primanjkljaji. V: Izzivi za osebe s posebnimi potrebami na njihovem prehodu iz šole na trg dela: zbornik povzetkov : XXII. izobraževalni dnevi, Portorož, 8. in 9. april 2014. Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, Ljubljana, str. 37. ISBN 978-961-90995-4-4

Tonja Lorbek (2014) Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Tadej Lorenčič (2014) Ime česa je ustvarjalnost. Diplomsko delo.

Kristina Lotrič (2014) S slikanico razvijamo otrokovo besedišče. Diplomsko delo.

Klara Lozar (2014) Vpliv vključevanja v delovne aktivnosti na kakovost življenja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Marija Lukšič (2014) Vzpodbujanje ustvarjalne ponovne uporabe nakupovalnih vrečk v vrtcu. Diplomska naloga.

Anja Lužnik (2014) Uporaba sistema tekočega učenja Jospeha Cornella. Diplomsko delo.

M

Sonja Maček (2014) Plesna dramatizacija zgodbe O petelinčku, ki se je učil kikirikati, z od 3 do 5 let starimi otroki. Diplomsko delo.

Petra Madronič (2014) Medijska vzgoja v vrtcu. Magistrsko delo.

Lidija Magajna (2014) Prepoznavanje in odkrivanje učnih težav pri slovenščini in matematiki: problemi, dileme in novi izzivi. V: Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik prispevkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 12-14. ISBN 978-961-03-0253-7

Metka Magajna (2014) Ocenjevanje pri pouku družboslovja v 4. razredu. Diplomsko delo.

Roman Makše (2014) Kiparstvo 8. V: Zaključna razstava del 4. letnika Likovne pedagogike , 11 Jun - 4 July 2014, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Roman Makše (2014) Enako/Drugače. V: Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, 4 Dec - 10 Jan 2015, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Katja Malus (2014) Paleolitska prehrana. Diplomsko delo.

Nika Marenče (2014) Celosten odziv slovenskih in španskih otrok med izvajanjem gibalnih dejavnosti. Diplomsko delo.

Nina Marin (2014) Izobraževanje kot del integracije mladih migrantov brez osnovnošolske izobrazbe v Sloveniji. Diplomsko delo.

Monika Marjanovič (2014) Moj novi vrtec – participacija otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Patricija Markovšek (2014) Gibalna dejavnost vzgojiteljev. Diplomsko delo.

Ghislain de Marsily in Tomaž Kranjc (2014) Voda - skupno dobro, ki ga je treba na našem planetu zaščititi. Naravoslovna solnica, 18 (3). str. 4-9. ISSN 1318-9670

Katarina Martinjak (2014) Izogibanje tradicionalni odraslosti ali alternativni življenjski stili?. Diplomsko delo.

Adrijana Mastnak (2014) Predstave bodočih učiteljev predmeta matematika v OŠ o neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo.

Živa Matičič (2014) Vloga učitelja pri ustvarjanju razredne skupnosti. Diplomsko delo.

Darja Matkovič (2014) Kako športno vzgojo doživljajo učenci druge triade iz dolenjske regije. Diplomsko delo.

Irma Mavrič (2014) Vsebnosti težkih kovin v izbranih zeliščih na območju Šoštanja in Zgornjesavinjske doline. Diplomsko delo.

Nina Mav Hrovat (2014) Vloga in položaj moških vzgojiteljev v vrtcu. Magistrsko delo.

Nejka Mazi (2014) Vpliv montesorijskih materialov za vaje vsakdanjega življenja na otroke javnega vrtca. Diplomsko delo.

Alenka Medved (2014) Poznavanje invazivnih tujerodnih vrst med učenci 7. in 9. razredov izbrane osnovne šole. Diplomsko delo.

Katarina Medved (2014) Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Jana Medvešček (2014) Knjižna, književna in knjižnična vzgoja v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Maruša Meglič (2014) Vloga skupine za samopomoč pri socialnem vključevanju odraslih oseb s težavami v duševnem zdravju. Diplomsko delo.

Alenka Mehle (2014) Primerjava pričakovane in izmerjene uspešnosti učencev na nacionalnih preverjanjih znanja fizike. Diplomsko delo.

Mojca Meke (2014) Odnos strokovnih delavcev v vrtcu do otrok in staršev priseljencev. Magistrsko delo.

Polona Meljo (2014) Spoznavanje življenja čebel z aktivnim učenjem na predšolski stopnji. Diplomsko delo.

Karmen Mihelčič (2014) Primerjava funkcionalne pismenosti vzgojitelja v vrtcu in vzgojitelja v 1. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Maruša Mihelčič (2014) Spodbujanje komunikacije, govora in jezika pri otrocih v prvih treh letih življenja. Diplomsko delo.

Nace Mirosavljević (2014) Dvorazsežni likovni prostor in živalski motiv. Diplomsko delo.

Svjetlana Mišković (2014) Timsko delo vzgojiteljev v vzgojnih ustanovah. Diplomsko delo.

Mirjam Mlakar (2014) Biokemijske lastnosti talno in hidroponsko vzgojene solate. Diplomsko delo.

Darija Močnik (2014) Plesna dramatizacija: Živali pri babici Zimi. Diplomska naloga.

Katja Modic (2014) Novo pojmovanje otroštva kot posledica spreminjanja spolnih vlog. Diplomsko delo.

Tamara Mršol (2014) Zaznavni stili in učne strategije študentov računalništva, matematike in razrednega pouka. Diplomsko delo.

Špela Murn (2014) Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci. Diplomsko delo.

Zarja Muršič (2014) Povezava naravne in kulturne evolucije pri razvoju kompleksne kognicije. Magistrsko delo.

N

Dolores Nagode (2014) Volk kot modelni organizem za pouk biologije v gimnazijah. Diplomsko delo.

Irena Nančovska Šerbec in Alenka Žerovnik (2014) Digitalno pripovedovanje zgodb v pedagoškem procesu. V: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 93-104. ISBN 978-961-253-155-3

Lidija Nograšek (2014) Lutke in medpodročno povezovanje. Diplomsko delo.

Katja Novak (2014) Ugotavljanje odrivne noge pri študentkah Pedagoške fakultete. Diplomsko delo.

Mateja Novljan (2014) Kruh v pokrajinah Slovenije. Diplomsko delo.

O

Klavdija Oberstar (2014) Spoznavanje različnih materialov v prvem starostnem obdobju in igra z njimi. Diplomsko delo.

Maruša Oblak (2014) Priprava zimskega tabora za predšolske otroke v Domu pri izviru Završnice. Diplomsko delo.

Matevž Ocvirk (2014) Elastične lastnosti snovi. Diplomsko delo.

Tina Opalk Knavs (2014) Pomen barvnega kroga Johannesa Ittna za likovno izobraževanje. Diplomsko delo.

Nina Orehek (2014) Vloga umetnostnih in neumetnostnih besedil pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu. Diplomsko delo.

Sabina Osolin (2014) Vpliv joge in masaž na učence pri učenju matematike. Diplomsko delo.

Andreja Osredkar (2014) Ozaveščenost učencev tretje triade osnovne šole o nevarnih odpadkih in strupenih snoveh. Diplomsko delo.

Teja Ovčar (2014) Razlike v frekvenci srca med rednimi in izrednimi študenti Pedagoške fakultete. Diplomsko delo.

Martina Ozbič (2014) Logopedsko ocenjevanje v večjezični situaciji : vabljeno predavanje v okviru strokovnega srečanja ob Evropskem dnevu logopedije. V: Evropski dan logopedov, 6 March 2014, Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Martina Ozbič in Damjana Kogovšek in Jerneja Novšak Brce in May Barbara Bernhardt in Joseph Paul Stemberger in Mojca Muznik (2014) Variabilnost izgovora kot ovira pri avtomatskem prepoznavanju govora: primer epenteze, epiteze in proteze v govoru slovenskih predšolskih otrok. V: Mednarodna multikonferenca "Informacijska družba - IS 2014", 9 Okt - 10 Okt 2014, Ljubljana, Slovenija.

P

Tjaša Pajek (2014) Vpliv plesnega izražanja na medosebne odnose. Diplomsko delo.

Ina Papić (2014) Subjektivni pomen časa v različnih razvojnih obdobjih. Diplomsko delo.

Apolonija Papler (2014) Spoznavanje naravoslovne teme s pomočjo plesa. Diplomsko delo.

Petra Pavić (2014) Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških srednjih šol. Diplomsko delo.

Štefanija Pavlic (2014) Projekt Fibonacci kot podpora uvajanju naravoslovja v vrtcih. Magistrsko delo.

Liljana Pavlič (2014) Ezopove basni v vrtcu. Diplomsko delo.

Anja Pavlin in Nadja Pezdir in Bine Skodlar in Špela Slabe in Marija Kavkler in Milena Košak Babuder (2014) Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z disleksijo: priročnik : naloga pri predmetu Poglobljena diagnostična ocena in oskrba oseb s PPPU. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Jerneja Pavlin (2014) Experiments with aqua pearls. V: Projekt Heuréka, 2014, Nachod.

Jerneja Pavlin (2014) Experiments with hydrogel pearls. V: Heuréka, 3 Okt -5 Okt 2014, Náchod, Praha.

Neža Pavli (2014) Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Diplomsko delo.

Monika Pavlović (2014) Vzgojni zavod skozi oči otrok in mladostnikov. Diplomsko delo.

Tina Pavlovič (2014) Tina Pavlovič: Svet narave II. [Razstava/Predstava]

Tine Pavšič (2014) Transakcijska teorija stilov vodenja in delovna motivacija zaposlenih. Diplomsko delo.

Mojca Peček Čuk in Sunčica Macura Milovanović in Čuk Ivan (2014) Regular teacher education vs. special teacher education. V: Overcoming fragmentation in teacher education policy and practice. Institute for social research, University of Zagreb, Faculty of teacher education, Zagreb, str. 19-20.

Darja Pekolj (2014) Lutke pri izvajanju dodatne strokovne pomoči za učence s specifičnimi učnimi težavami. Magistrsko delo.

Nina Perger (2014) Spol in vzgoja po družinskem modelu v slovenskih izven-družinskih vzgojnih institucijah. Diplomsko delo.

Nada Pernek (2014) Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v Podravski regiji. Diplomsko delo.

Katja Pertot (2014) Likovno recikliranje odpadnih materialov. Diplomsko delo.

Ana Petač (2014) Organizacijska kultura nevladne organizacije. Diplomsko delo.

Tomaž Petek (2014) The teacher as a public speaker in the classroom. Studies in literature and language, 9 (1). str. 136-145. ISSN 1923-1563

Sonja Petelin (2014) Naravovarstveni pomen flore mokrišč v dolini Prušnice pri Borovnici. Diplomsko delo.

Katja Peterlin (2014) Učenje matematike v naravi. Diplomsko delo.

Aleš Peternelj (2014) Bioplastika: eksperimentalno delo v šolskem laboratoriju. Diplomsko delo.

Ana Petrun (2014) Zgodnja obravnava nedonošenih otrok kot rizične skupine za specialno pedagoško obravnavo. Diplomsko delo.

Alja Pezelj Lusavec (2014) Sodelovanje očetov z vrtci in osnovnimi šolami. Magistrsko delo.

Barbara Pfajfar (2014) Primerjava načinov pedagoškega dela in odnosa do otrok v slovenskih in španskih vrtcih. Diplomsko delo.

Mateja Piberčnik (2014) Vpliv invazivne tujerodne vrste oljna bučka na fizikalne razmere v habitatu. Diplomsko delo.

Nina Pihler (2014) Morfometrična analiza jeter močerila (Proteus anguinus anguinus). Diplomsko delo.

Anja Pikl (2014) Medijska vzgoja in predšolski otrok. Diplomsko delo.

Tjaša Pikl (2014) Primerjava stališč do sebe med dijaki športniki in nešportniki I. gimnazije v Celju. Diplomsko delo.

Sabina Pintar (2014) Johnsonovi in Kneserjevi grafi. Diplomsko delo.

Anja Pinter (2014) Stališča vzgojiteljic do vpliva vrtca na čustveni razvoj malčkov. Diplomsko delo.

Manca Pirc (2014) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo – primerjava pravljice in risanke. Diplomsko delo.

Špela Pirc (2014) Vključevanje otrok starih od enega do dveh let, v gibalni/športni program Mali sonček - modri. Diplomsko delo.

Ajda Pirš (2014) Znanje citologije in genetike pri 13- in 15-letnikih. Diplomsko delo.

Karmen Pižorn (2014) Učinki učiteljeve pisne povratne korektivne informacije pri razvijanju pisne zmožnosti v tujem jeziku. V: Razvijanje in vrednotenje znanja v gimnazijski praksi. Angleščina. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 65-81. ISBN 978-961-03-0216-2

Maja Podboj (2014) Vpliv izvlečkov nedotik na rast in razvoj izbranih rastlinskih vrst. Diplomsko delo.

Mateja Podgorelec (2014) Tlak in vzgon v nacionalnem preverjanju znanja. Magistrsko delo.

Jana Podlogar (2014) Parki, vrtovi in arboretumi kot plesna spodbuda. Diplomsko delo.

Urška Podobnik (2014) Vzorci v naravi. Diplomska naloga.

Uršula Podobnik (2014) Preschool child’s researching interests and role of visual art’s expressing media. Sociology Study, 4 (6). str. 563-572. ISSN Y507-1690

Tadeja Pogačnik (2014) Vloga eksperimentalne tipografije v oblikovanju logotipov. Diplomsko delo.

Pija Pohar (2014) Učenje z raziskovanjem v vrtcu: Kako zraste dojenček. Diplomska naloga.

Alenka Polak (2014) Timsko delo v dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov kot spodbujevalec refleksije in profesionalnega razvoja. V: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Pedagoška fakulteta, Ljubljana. ISBN 978-961-253-155-3

Anja Poles (2014) Vloga socialnega pedagoga v zavodih za prestajanje kazni zapora. Diplomsko delo.

Anja Porenta (2014) Razumevanje dela, toplote in energije z vidika nacionalnega preverjanja znanja iz fizike. Diplomsko delo.

Nuša Povšič (2014) Otroci s težavami na področju motorike. Diplomsko delo.

Daša Praznik (2014) Vloga grafičnega oblikovanja v tržni komunikaciji. Diplomsko delo.

Ervin Pregelj (2014) Motiv morja - marina. Diplomsko delo.

Vesna Pregelj (2014) Socialno-interaktivne igre pri delu s skupino na letovanju. Diplomsko delo.

Barbara Premoš (2014) Prehranske navade starostnikov, ki živijo v domačem okolju. Diplomsko delo.

Ivan Prgić (2014) Evalvacija programa vrstniške mediacije v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Simona Prosen in Helena Smrtnik Vitulić (2014) Strategies of emotion regulation in students – future human relations professionals. The new educational review : the international scientific journal founded by three universities from Czech Republic, Poland and Slovak Republic, 37 (3). str. 292-302. ISSN 1732-6729

Simona Prosen in Helena Smrtnik Vitulić (2014) Different perspectives on emotion regulation and its efficiency. Psihologijske teme : psihologijski godišnjak, 23 (3). str. 389-405. ISSN 1332-0742

Simona Prosen in Helena Smrtnik Vitulić (2014) Executive function in different groups of university students. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association, 21 (2). str. 137-143. ISSN 1330-6812

Dina Pruščević (2014) Ekološka etika in izobraževalna vloga živalskega vrta. Diplomsko delo.

Jernej Pustoslemšek (2014) Uporaba sodobnih umetniških praks pri likovnem pouku v srednjih šolah. Diplomsko delo.

Petra Putre (2014) Samopodoba slepih in slabovidnih otrok ter otrok brez okvar vida. Diplomsko delo.

R

Anica Radaković (2014) Prva pomoč v vrtcu. Diplomsko delo.

Špela Ravnikar (2014) Osebnostne značilnosti in učna uspešnost gluhih in naglušnih mladostnikov iz specializiranih šol. Diplomsko delo.

Marko Razpet (2014) Šeststo šestinšestdeset: zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2014) Trije znameniti antični geometrijski problemi in geogebra. V: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 117-130. ISBN 978-961-253-155-3

Marko Razpet (2014) Madamina : matematične teme z didaktiko. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2014) Iz matematikove ropotarnice : študijsko gradivo : matematične teme z didaktiko. [Učno gradivo]

Nada Razpet (2014) Postavimo predmet v lečo. Naravoslovna solnica, 19 (1). str. 36. ISSN 1318-9670

Nada Razpet in Ana Gostinčar Blagotinšek (2014) Ali se ledena gora prej stali v morju ali v jezeru?. Naravoslovna solnica, 18 (2). str. 36. ISSN 1318-9670

Jitka Reissmannová in Dušan Krnel (2014) Ustvarjalnost pri poučevanju prve pomoči. Naravoslovna solnica, 18 (3). str. 12-13. ISSN 1318-9670

Ana Resman (2014) Spolnost mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Jana Rešeta (2014) Vpliv vodenega aktivnega učenja kemije na kakovost razumevanja nekaterih kemijskih pojmov pri štirinajstletnikih. Diplomsko delo.

Anja Reya (2014) Poučevanje angleščine v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Nina Rimahazi (2014) Uporabnost trajnih zbirk živali pri pouku biologije. Diplomsko delo.

Blažka Riosa (2014) Zvezdasti mnogokotniki. Diplomsko delo.

Tadeja Roblek in Gregor Torkar (2014) Kunci v zajčniku : kvaliteta bioloških sporočil v otroških slikanicah. Naravoslovna solnica, 18 (3). str. 10-11. ISSN 1318-9670

Špela Rojc (2014) Vloga izobraževanja pri vzgojiteljevem vpeljevanju sprememb v pedagoško prakso. Magistrsko delo.

Eva Rokavec (2014) Keramika v kiparstvu. Diplomsko delo.

Urška Romih (2014) Bralna motivacija mlajših osnovnošolcev z bralno-napisovalnimi težavami. Magistrsko delo.

Andreja Ropotar Jagodic (2014) Vloga lutke pri usvajanju kurikularnih ciljev v vrtcu. Magistrsko delo.

Bojana Ropret (2014) Vpliv invazivne tujerodne vrste žlezava nedotika na okoljske razmere na rastišču. Diplomsko delo.

Anna Roversi (2014) Jezikovne zmožnosti učencev 5. razreda osnovne šole v Sloveniji in v zamejstvu v Italiji. Magistrsko delo.

Barbara Rovšek (2014) Tekmovanje iz znanja naravoslovja : Kresnička. Naravoslovna solnica, 19 (1). str. 22-29. ISSN 1318-9670

Maja Rozman (2014) Zmanjševanje pojava nadomestnih vedenj šimpanzov z dodajanjem igralnih pripomočkov v ljubljanskem živalskem vrtu. Diplomsko delo.

Mateja Rozman (2014) Ustvarjanje z gibom in ritmom v gibalnem/športnem programu Mali sonček v vrtcu Dobrova. Diplomsko delo.

Katja Rožman (2014) Program razvijanja vzdržljivosti učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Jože Rugelj (2014) Didaktične igre v izobraževanju. [Video posnetek]

Brigita Rupar (2014) Razvoj refleksivnega mišljenja in supervizija pedagoških delavcev. Doktorska disertacija.

Urška Rušnjak (2014) Nova didaktična namizna igra pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo.

Alenka Rušt (2014) Sodelovanje s starši pri uvajanju otrok v oddelke prvega starostnega obdobja. Diplomsko delo.

S

Marinka Saksida (2014) Domovi za starejše in pomoč na domu v očeh uporabnikov in strokovnih delavcev. Magistrsko delo.

Nataša Satler (2014) Materialni in higienski pogoji pri pouku gibalno-špotnih dejavnosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Magistrsko delo.

Nada Savič (2014) Vzgojni ukrepi v očeh učitelja razrednega pouka. Diplomsko delo.

Jurij Selan (2014) RaznoBarvno. [Razstava/Predstava]

Jurij Selan (2014) Osnove Oblikotvornosti 4. V: Zaključna razstava del 4. letnika Likovne pedagogike , 11 Jun - 4 July 2014, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Jurij Selan (2014) Dela. V: Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, 4 Dec - 10 Jan 2015, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Tara Seme (2014) Potrebe potencialno nadarjenega otroka v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Mariša Semič (2014) Mnenje razrednih učiteljev o predmetu šport. Diplomsko delo.

Natalija Sevčnikar (2014) Stališča študentov do inkluzivnega visokošolskega izobraževanja gibalno oviranih. Magistrsko delo.

Martina Sevšek (2014) Odkrivanje razvojne motnje koordinacije v poznem predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Barbara Sicherl Kafol in Olga Denac in Jerneja Denac in Konstanca Zalar (2014) Music objectives planning in prevailing psychomotor domain. The new educational review : the international scientific journal founded by three universities from Czech Republic, Poland and Slovak Republic, 35 (1). str. 101-111. ISSN 1732-6729

Andreja Simčič (2014) Odzivi vzgojiteljic na moteče vedenje otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Barbara Skledar (2014) Razumevanje besed pri učencu z okvaro sluha. Diplomsko delo.

Darja Skribe Dimec (2014) Uvodnik. Naravoslovna solnica, 18 (2). str. 2. ISSN 1318-9670

Darja Skribe Dimec (2014) Vprašaj ptiče. Naravoslovna solnica, 18 (2). str. 20. ISSN 1318-9670

Darja Skribe Dimec (2014) Pouk na prostem. V: Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi. Spoznavanje okolja. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 79-83. ISBN 978-961-03-0294-0

Darja Skribe Dimec (2014) Natalija Rožnik, učiteljica z velikim srcem. Naravoslovna solnica, 19 (1). str. 12-13. ISSN 1318-9670

Katja Skubic (2014) Verižni ulomki in neskončne vrste. Diplomsko delo.

Katja Skubic in Davor Zupan in Drožđek Sara in Matej Zapušek in Jože Rugelj (2014) Z računalniško-izobraževalno igro po sledeh Atlantide ter po osnovnih poteh programiranja funkcij in procedur. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, 28 May - 30 May 2014, Kranjska Gora.

Ana Slanc (2014) Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru forenzike pri pouku naravoslovja. Diplomsko delo.

Miha Slapničar (2014) Khine Swe, M. (Ed.)(2013) Critical Analzsis of Science Textbooks: Evaluating instructional effectiveness [Kritična analiza naravoslovnih učbenikov: ocenjevanje učinkovitosti poučevanja]. CEPS Journal, 4 (1). str. 137-141. ISSN 1855-9719

Polona Slokar (2014) Preventiva v logopediji. Diplomsko delo.

Kaja Smole (2014) Merjenje socialne pozornosti s sledenjem pogleda. Magistrsko delo.

Helena Smrtnik Vitulić in Irena Lesar (2014) Deaf and hard-of-hearing students in Slovenia: academic achievement, experiences with schooling and professional aspirations. Cypriot journal of educational sciences, 9 (1). str. 29-39. ISSN 1305-905X

Špela Smuk (2014) Izrekanje pozdravov, zahval in opravičil v vrtcu. Diplomska naloga.

Zarika Snoj Verbovšek in Katja Stergar in Kristjan Mavri in Anja Mrak in Milena Mileva Blažić (2014) Slovenia's best for young readers. Strokovna monografija. Slovenian Book Agency , Ljubljana.

Tjaša Sotlar (2014) Osnovna šola in produkcija spolnih identitet. Diplomsko delo.

Ana Srpčič (2014) Učenje naravoslovnih pojmov z raziskovanjem kamnin in prsti v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Tanja Stanić in Stanislav Avsec (2014) Poizvedovalno učenje robotike z reševanjem tehniških in tehnoloških problemov. V: Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2014, 22. - 24. september 2014, Portorož, Slovenija. IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, Ljubljana, str. 177-180.

Lucija Stanjko (2014) Odnos vzgojiteljic do poslušanja glasbe v 1. starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Nina Steklasa (2014) Težave v socialni integraciji - študija primera. Diplomsko delo.

Ian Stergar (2014) Seizmograf in njegova uporaba v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Barbara Stopar in Špela Cerar in Irena Nančovska Šerbec (2014) Računalniški dan. V: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 141-152. ISBN 978-961-253-155-3

Tanja Stopar (2014) Zavedanje staršev o nevarnostih uporabe interneta pri svojih otrocih. Diplomsko delo.

Klavdija Stražar (2014) Anksioznost osnovnošolcev pri pouku biologije. Diplomsko delo.

Irena Strelec (2014) Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve ranljivih skupin. Doktorska disertacija.

Toma Strle (2014) Does consciousness cause behavior? Implications for moral responsibility. V: Kognitivna znanost. Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana, str. 84-89. ISBN 978-961-264-073-6

Tanja Strojan (2014) Vpliv zunanjih dejavnikov na razumevanje pri branju v I. triletju. Magistrsko delo.

Katarina Susman in Gregor Torkar (2014) Zakaj lastovke jeseni odletijo in se spomladi vrnejo?. Naravoslovna solnica, 18 (2). str. 16-19. ISSN 1318-9670

Marko Susman (2014) Mnenje razrednih učiteljev o poučevanju vsebin male košarke. Diplomsko delo.

Maruša Sušnik (2014) Razvijanje bralnega interesa pri predšolskih otrocih v vrtcu. Diplomska naloga.

Špela Svetičič (2014) Prikaz prirejenega sproščanja učinkovin z alginatnimi mikrosferami v šolskem laboratoriju. Diplomsko delo.

Nina Svetič (2014) Učna diferenciacija in individualizacija z vidika učiteljevih izkušenj in presoje lastne kompetentnosti. Magistrsko delo.

Š

Alja Šafarič (2014) Spolnost skozi oči starostnikov. Diplomsko delo.

Anita Šarkezi (2014) Odnos med ilustracijo in tipografijo v otroških slikanicah. Diplomsko delo.

Mateja Šarlija (2014) Socialno-kulturna animacija kot metoda dela v socialni pedagogiki. Diplomsko delo.

Marjeta Šček (2014) Primerjava tipov družin v Grimmovih in Andersenovih pravljicah. Diplomska naloga.

Vanja Šenica (2014) Minuta za zdravje v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Maja Šetina (2014) Didaktične igre iz odpadne embalaže pri pouku na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Ajda Šimnic (2014) Oblikovanje spodbudnega okolja za razvoj gledaliških dejavnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Franci Šimnic (2014) Diferencialna diagnostika med otroki s specifičnimi motnjami branja in branjem otrok z motnjami v duševnem razvoju. Doktorska disertacija.

Ajda Šimonka (2014) Spodbujanje razumevanja in uporabe merskih enot pri četrtošolcih. Diplomsko delo.

Veronika Šinigoj in Stanislav Avsec (2014) Dejavniki zadovoljstva učencev s poizvedovalnim učenjem vsebin naravoslovja in tehnike. V: Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2014, 22. - 24. september 2014, Portorož, Slovenija. IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, Ljubljana, str. 181-184.

Tjaša Šinkovec (2014) Oblike organiziranosti šolske prehrane v evropskih državah. Diplomsko delo.

Greta Škarabot (2014) Sprememba socialne mreže študentov in študentk po vstopu v partnersko zvezo. Diplomsko delo.

Veronika Škedelj (2014) Prehranska oskrba predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Brigita Škrabanja (2014) Vizualna kultura ulice in oblikovanje grafita pri pouku likovne vzgoje. Diplomsko delo.

Tamara Škraban (2014) Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Monika Škrjanc (2014) Obravnava ljudske in avtorske pesmi v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Saška Škrubej (2014) Analiza intervencij pri obravnavi otroka z odločbo usmerjanja. Diplomsko delo.

Andreja Škulj (2014) Vloga diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Andreja Škvarč (2014) Nasilje odraslih nad otroki v vrtcu. Magistrsko delo.

Mateja Šmid (2014) Zagotavljanje dietne prehrane v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Meta Šoba (2014) Vpliv reducirane zaznave na estetsko oblikovanje pri otrocih, starih 2,5-3,5 let. Diplomska naloga.

Ema Šorli (2014) Oglaševanje hrane v otroških revijah. Diplomska naloga.

Nina Špruk (2014) Učenje in poučevanje angleščine kot tujega jezika v osnovni šoli v EU. Diplomsko delo.

Maja Štampar (2014) Učiteljevo prepoznavanje dejavnikov hiperaktivnosti, impulzivnosti in agresije kot motečega vedenja učencev na razredni stopnji in strategije dela z njimi. Diplomsko delo.

Andrej Štembergar Zupan (2014) Uporaba elektronskega panja za opazovanje sprememb v okolju. Diplomsko delo.

Anja Šterk (2014) Vpliv izvlečkov vrbe na antioksidativne encime v japonskem dresniku (Fallopia japonica). Diplomsko delo.

Tamara Štiftar (2014) Ugotavljanje dostopnosti izbranih srednješolskih telovadnic podravske regije za gibalno ovirane dijake. Diplomsko delo.

Klavdija Štih (2014) Družina z več problemi. Diplomsko delo.

Anja Štrekelj (2014) Identifikacija in diagnostično ocenjevanje učencev z motnjami branja in pisanja v osnovnih šolah v Sloveniji. Diplomsko delo.

Tajda Štrukelj (2014) Poučevanje rekurzije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tajda Štrukelj in Maja Šušteršič in Gorazd Vasiljević in Matej Zapušek in Jože Rugelj (2014) Otov indeks - izobraževalna računalniška igra. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, 28 May - 30 May 2014, Kranjska Gora.

Anja Štulac (2014) Evalvacija in predlogi za spremembe učnega načrta izbirnega predmeta Elektrotehnika v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Dominika Štular (2014) Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja za jezikovno nadarjene otroke v vrtcu. Diplomsko delo.

Laura Šturbej (2014) Otrokovo razumevanje smrti in vzgoja v vrtcu. Diplomsko delo.

Nika Šuc (2014) Vpliv prilagojenega alpskega smučanja na vključevanje v družbo. Diplomsko delo.

Renata Šujica (2014) Komunikacija otroka z avtizmom. Diplomsko delo.

Jona Šušteršič (2014) Vpliv vodnega izvlečka krhke vrbe na rast in razvoj japonskega dresnika. Diplomsko delo.

Ana Šutar (2014) Soočanje s krivdo po travmatskih dogodkih. Diplomsko delo.

T

Ana Tatalović (2014) Ravnotežje pri izbrani skupini judoistov z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Tea Tavčar (2014) Znanje iz logike v povezavi z znanjem iz matematike pri četrtošolcih. Diplomsko delo.

Jera Telič (2014) Otroci izpadli iz sistema: avtoagresivna in heteroagresivna motnja. Diplomsko delo.

Alja Tičar (2014) Raba slikanice v prvem starostnem obdobju vrtca. Diplomsko delo.

Anica Tikvič (2014) Partnerski odnos in ljubezen skozi življenje. Diplomsko delo.

Zlata Tomljenović (2014) Interaktivni pristop poučevanja in učenja pri pouku likovne vzgoje. Doktorska disertacija.

Gregor Torkar (2014) Barbara Bajd: Moji prvi morski raki. Moje prve morske ribe: preprosta določevalna ključa. Ljubljana: Založba Hart, 2013 in 2014. Naravoslovna solnica, 18 (3). str. 38. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2014) O ekološki pismenosti, trajnosti in pomenu aktivnih (transformativnih) metod učenja in poučevanja. V: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 153-161. ISBN 978-961-253-155-3

Gregor Torkar (2014) Barbara Bajd: Moje prve alpske rastline: preprost določevalni ključ. Ljubljana: Založba Hart, 2014. Naravoslovna solnica, 19 (1). str. 38. ISSN 1318-9670

Jasna Trček (2014) Izkustveno poučevanje pri pouku Tehnike in tehnologije na razredni stopnji na primeru izdelave vetrokaza. Diplomsko delo.

Alja Trdin (2014) Stališča učiteljev do vzgojnega načrta v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Petra Treven (2014) Izražanje s telesnim gibanjem kot motivacijska spodbuda za učenje tujega jezika. Diplomsko delo.

Marija Trnovec (2014) Vidik vzgojiteljic pri delu z albansko govorečimi otroki v vrtcu. Diplomsko delo.

Mojca Trontelj (2014) Uporaba alternativnih oblik komunikacije pri otrocih z Downovim sindromom. Diplomsko delo.

Tina Turinek (2014) Življenje po odpustu iz zavoda za prestajanje kazni zapora. Diplomsko delo.

Maruša Turk (2014) Lebesgueova mera in Riemannov integral. Diplomsko delo.

Mateja Turk (2014) Analiza potreb po doživljajskem igrišču v občini Medvode. Diplomsko delo.

Tea Turk (2014) Debelost in program hujšanja Slim-Fit. Diplomsko delo.

U

Katarina Učakar (2014) Skladenjska analiza besedil v učnih gradivih za jezikovni pouk pri predmetu slovenščina v tretjem in petem razredu. Diplomsko delo.

Nataša Udir (2014) Lik čarovnice v ljudskih pravljicah - študija primera: Modra Vasilisa. Diplomsko delo.

Kristina Unetič (2014) Način dela z osebami z demenco v socialnem varstvu. Diplomsko delo.

Urša Urankar (2014) Spoznavanje zvoka v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Brigita Urbančič (2014) Aktivnost proteinov NLP na tobakovih listih. Diplomsko delo.

Nina Uršič (2014) Pomen proste igre v gozdu za predšolske otroke. Diplomsko delo.

V

Gorazd Vasiljević (2014) Simetrični bicirkulanti. Diplomsko delo.

Tomaž Vec (2014) Miti o nasilju in agresiji. [Video posnetek]

Tina Velišček (2014) Materinstvo - nuja ali izbira? Odnos družbe do žensk brez otrok. Diplomsko delo.

Laura Velkner (2014) Doživljanje mladostnika in staršev ob namestitvi v vzgojni zavod. Diplomsko delo.

Špela Velše (2014) Ocena prisotnosti pigmentnih skupkov v jajčnikih močerila. Diplomsko delo.

Jasmina Verbanac (2014) Poslušanje v razredu – medkulturna primerjava. Diplomsko delo.

Maja Vidmar (2014) Sporočilnost slikanice ob izbranem primeru slikanice brez besedila. Diplomsko delo.

Maša Viršček (2014) Strategije dela s socialno slabše prilagojenimi poduspešnimi nadarjenimi učenci. Diplomsko delo.

Kristina Višaticki (2014) Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Špela Vodeb (2014) Paličnjaki v vrtcu. Diplomsko delo.

Jasmina Vodovnik (2014) Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje. Magistrsko delo.

Janez Vogrinc in Iztok Devetak (2014) Sodobne teme na področju edukacije II. Znanstvena monografija. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Maja Vrbinc (2014) Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o svojih kompetencah za spodbujanje otrokovega govornega razvoja. Diplomsko delo.

Nataša Vtič (2014) Ustreznost ostajanja otrok s kognitivnimi primanjkljaji v večinski osnovni šoli z vidika izvajalcev dodatne strokovne pomoči. Diplomsko delo.

Z

Darij Zadnikar (2014) Mesto umetniškega v globalnem uporu. V: Slovenija, odprta za umetnost: Mednarodni likovni simpozij, 23 June - 28 June 2014, Slovenija.

Polona Zakrajšek (2014) Vsebnost kovin in radionuklidov v gobah na izbranih področjih v Sloveniji. Diplomsko delo.

Konstanca Zalar (2014) Narativne in dialoške razsežnosti "Orff-Schulwerka". Doktorska disertacija.

Tina Zaletel (2014) Vpliv joge na kakovost življenja treh oseb z multiplo sklerozo. Diplomsko delo.

Matej Zapušek in Jože Rugelj (2014) Achieving teachers' competences in the serious game design process. V: Proceedings of the 8th European Conference on Games Based Learning: Berlin, Germany 9-10 October 2014. Vol.2. Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, str. 662-665. ISBN 978-1-910309-57-5

Tanja Zarabec (2014) Raba knjižnih in neknjižnih besed v drugem starostnem obdobju v Vrtcu Mokronožci. Diplomsko delo.

Metoda Zaveršnik Štemberger (2014) Analiza rehabilitacijske uspešnosti logopedskih obravnav in recidivov pri osebah, ki so jecljale. Diplomsko delo.

Maja Zavrtanik (2014) Kje boš pa ti danes spal? Nastanitvena podpora za brezdomce v Novi Gorici. Diplomsko delo.

Branka Zavržen (2014) Uporaba lutke pri vsakodnevnem delu v vrtcu. Diplomsko delo.

Maja Zbašnik (2014) Kulturna dediščina Ribnice v slikah Janka Trošta. Diplomsko delo.

Patricija Zbičajnik (2014) Nezavedno v slikarskem zapisu. Diplomsko delo.

Pavel Zgaga (2014) Editorial. CEPS Journal, 4 (2). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Pavel Zgaga in Poul Holm in Philippe Keraudren (2014) EERAʹs role in Europe - now and in the near future. V: EERA Conference The past, present and future of educational research in Europe (2014 ; Porto), 1 Sep - 5 Sep 2014, Porto.

Katarina Zidarič (2014) Otroci soustvarjajo kotičke v igralnici. Diplomsko delo.

Anja Zlatečan (2014) Samopodoba učencev osnovne šole s prilagojenim programom v primerjavi z učenci redne osnovne šole. Diplomsko delo.

Verena Zorenč (2014) Resničnost in estetika v dokumentarni fotografiji. Diplomsko delo.

Alja Zorman (2014) Aspergerjev sindrom – izzivi osnovne šole. Diplomsko delo.

Nina Zupančič (2014) Kmečki upori kot učna tema v 5. razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Monika Zupanec (2014) Kratka sodobna pravljica Zvezdica Zaspanka v različnih medijih. Diplomsko delo.

Ž

Amalija Žakelj in Zlatan Magajna (2014) Zunanja diferenciacija in dosežki učencev pri notranjem in zunanjem preverjanju znanja. V: Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik prispevkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 25-31. ISBN 978-961-03-0253-7

Amalija Žakelj in Milena Valenčič Zuljan (2014) Poteškoće učenika u učenju i oblici pomoći. Znanstvena monografija. Visoka škola strukovnih studija Mihajlo Pavlov , Vršac.

Aleša Žandar (2014) Izdelava učnih priprav za poučevanje programiranja s Scratchem. Diplomsko delo.

Eva Žerjal (2014) Vloga fotografije v slikarskem umetniškem delu. Diplomsko delo.

Alenka Žerovnik (2014) Družabna omrežja v izobraževanju. V: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 171-184. ISBN 978-961-253-155-3

Petra Žirovec (2014) Glasovne motnje pri medicinskih sestrah. Diplomsko delo.

Petra Žitko (2014) Odnos med učno samoregulacijo pri učenju angleščine in dosežki učencev šestega razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine. Magistrsko delo.

Mateja Žižek (2014) Načrtovanje gibalnih aktivnosti predšolskih otrok v gorenjski regiji. Diplomsko delo.

Lucija Žnidarič (2014) Poldirektni produkt grup. Diplomsko delo.

Lucija Žnidarič in Aleša Žandar in Tadej Bogataj in Matej Zapušek in Jože Rugelj (2014) Skrivnostni Surini. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, 28 May - 30 May 2014, Kranjska Gora.

Tjaša Žnidaršič (2014) Uspešnost otroka z lažjo motnjo v duševnem razvoju na matematičnem področju. Diplomsko delo.

Tina Žniderič (2014) Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje angleščine v vrtcu. Diplomsko delo.

Ingrid Žolgar in Eva Škrlec in Sara Češarek (2014) Tranzicija pri osebah s slepoto in slabovidnostjo: kaj, kdo, kdaj, kako in zakaj. V: XXII. izobraževalni dnevi, 8 Apr - 9 Apr 2014, Portorož.

Tanja Žontar (2014) Svetlobno onesnaženje neba. Diplomsko delo.

Katja Žugič (2014) Spoznavanje arhitekture v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen pon. 18. mar. 2019 01:23:41 CET.