[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2013

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Število vnosov: 648.

A

Irena Abramović (2013) Določevanje stabilnosti nekaterih polifenolnih antioksidantov. Diplomsko delo.

Branka Aleksić (2013) Dnevni center kot oblika pomoči pri psihosocialni rehabilitaciji oseb s težavami v duševnem zdravju. Diplomsko delo.

Polonca Amon (2013) Rudniška kolonijska naselja v Zasavju. Diplomsko delo.

B

Barbara Bajd (2013) Darwin in evolucija človeka. Naravoslovna solnica, 17 (3). str. 14-19. ISSN 1318-9670

Eva Banfi (2013) Vključevanje romskih učencev v osnovno šolo. Diplomsko delo.

Lea Bartha (2013) Optične lastnosti listov vrste iz skupine močvirske spominčice in vodnega jetičnika. Diplomsko delo.

Petra Bašek (2013) Spremembe gradientov vlažnosti in temperatur tal na območju Petelinjskega jezera. Diplomsko delo.

Blaž Bašič (2013) Vrednotenje poklica osnovnošolskega učitelja s strani osnovnošolskih učiteljev. Diplomsko delo.

Kaja Batistič (2013) Motiv šolstva v slovenski mladinski književnosti. Diplomsko delo.

Vesna Bat in Kristina Božič in Špela Cigoj in Barbara Gantar in Sergeja Gartner in Sabina Hašič in Uršolina Horvat in Mojca Jeram in Alja Košar in Rok Kovačević in Anja Lautar in Sara Mihalič Deškovič in Karin Mugerli in Tjaša Pfajfar in Ana Pugelj in Erika Razpet in Anja Rogelj in Anđelija Samardžija in Nina Simonovič in Sara Slapar in Anja Škulj in Maša Tratnik in Aleksandra Zalokar in Daniela Zupan in Iris Plešnar (2013) Zlikovci 13. [Razstava/Predstava]

Vesna Bat in Kristina Božič in Špela Cigoj in Barbara Gantar in Sabina Hašič in Sergeja Gartner in Uršolina Horvat in Mojca Jeram in Alja Košar in Rok Kovačević in Anja Lautar in Sara Mihalič Deškovič in Karin Mugerli in Tjaša Pfajfar in Ana Pugelj in Erika Razpet in Anđelija Samardžija in Nina Simonovič in Sara Slapar in Jerneja Stanonik in Anja Škulj in Aleksandra Zalokar in Daniela Zupan (2013) Zaključna razstava študentov četrtega letnika Likovne pedagogike, študijsko leto 2012/2013. [Razstava/Predstava]

Vesna Bat (2013) Risba v grafiki. Diplomsko delo.

Kristina Bec (2013) Vpliv barve na počutje učencev v šoli. Diplomsko delo.

Ema Benec (2013) Sodelovanje vrtca s starši – primer Angelinega vrtca. Diplomsko delo.

Mateja Benedik (2013) Ženska med družino in kariero. Diplomsko delo.

Maja Benko (2013) Istospolne družine kot tematika v vrtcih občine Nova Gorica. Diplomsko delo.

Eva Berus (2013) Poučevanje smučanja v temeljni in športni gibalni fazi. Diplomsko delo.

Mojca Berus (2013) Posploševanje pri reševanju problema iz obsega. Diplomsko delo.

Nina Bevec (2013) Lutka pri poučevanju angleškega jezika v prvem triletju. Diplomsko delo.

Mojca Bilban (2013) Govorno-jezikovne motnje predšolskih otrok in vpliv staršev nanje. Diplomsko delo.

Gillian Bird in Sue Buckley (2013) Matematične veščine za najstnike z downovim sindromom (11-16 let). Strokovna monografija. Društvo Downov sindrom Slovenija , Ljubljana.

Marjetka Bitenc (2013) Mlinček kot tehnični pripomoček za povezavo tehnike s področji kurikuluma. Diplomsko delo.

Nina Bizjak (2013) Vloga rojstva otroka v partnerskem odnosu. Diplomsko delo.

Dunja Blaznik (2013) Učiteljevi pristopi pri poučevanju matematike in njihov vpliv na učno motivacijo. Diplomsko delo.

Milena Mileva Blažić (2013) Jezik v sodobni slovenski mladinski književnosti : 1980-2010. V: Simpozij Obdobja, 2013, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2013) A survey of Slovenian women fairy tale writers. CLCWeb : Comparative literature and culture, 15 (1). str. 1-7. ISSN 1481-4374

Milena Mileva Blažić (2013) Jana Bauer: Groznovilca v Hudi hosti. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 77 (1/2). str. 178-180. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2013) Memetika in kulturna evolucija Grimmovih pravljic na Slovenskem (1849-2012). Knjižnica : glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 57 (1). str. 113-134. ISSN 0023-2424

Milena Mileva Blažić (2013) Slovenske in evropske pravljičarke. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev, 40 (86). str. 66-73. ISSN 0351-5141

Milena Mileva Blažić (2013) Obravnava slovenskih pravljic in pripovedk iz zbirke Karla Štreklja z metodo Human GPS. V: Slovenski slavistični kongres, 3 Okt -5 Okt 2013, Nova Gorica.

Milena Mileva Blažić (2013) Podoba otroka pri Pohlinu. V: Novi pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas : ob 80-letnici prof. dr. Martine Orožen in 85-letnici akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, str. 294-304. ISBN 978-961-237-579-9

Tea Blažič (2013) Stališča odraslih, ki jecljajo, do govorne komunikacije. Diplomsko delo.

Tamara Bodlaj (2013) Bralna pismenost v angleškem jeziku učencev 5. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Alenka Bogataj (2013) Zdravje učiteljev prekmurske regije. Diplomsko delo.

Bojana Bohinc (2013) Bralna pismenost učencev prvega razreda na OŠ Vič. Diplomsko delo.

Maja Bojanc (2013) Ravninske krivulje z imenom grškega izvora. Diplomsko delo.

Manca Bokal (2013) Usvajanje učne vsebine pri urah likovne vzgoje z ustvarjalnim gibom. Diplomsko delo.

Anja Bolarič (2013) Anatomske in funkcionalne posebnosti orofacialnega področja pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Karja Bolte (2013) Nihanje strune. Diplomsko delo.

Saša Borovnik (2013) Vrstniški odnosi v stanovanjskih skupinah. Diplomsko delo.

Nika Bošnjak (2013) Teoretični modeli obsesivno-kompulzivne motnje in praktikov pogled nanje. Diplomsko delo.

Kristina Božič (2013) Dela na papirju. [Razstava/Predstava]

Kristina Božič (2013) Relief – kako začeti in kaj z njim početi?. Diplomsko delo.

Nika Bracovič (2013) Organizacijski model izvedbe tehniških dni na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Klara Bračič (2013) Prostočasne dejavnosti v bivalni skupnosti Zveze Sonček. Diplomsko delo.

Mirko Bratuša (2013) In nikomur nismo dolžni pojasnila!. V: Zlikovci 13, 17 Jan - 16 Feb 2013, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Nina Brčon (2013) Razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Krke od Krške vasi do Otočca. Diplomsko delo.

Maja Bregar (2013) Naloge razrednika v osnovni šoli in usposobljenost učiteljev za to vlogo. Magistrsko delo.

Maja Bregar (2013) Idealno avtorsko orodje za izdelavo e-gradiv. Diplomsko delo.

Vesna Brezar (2013) Tetivni štirikotniki. Diplomsko delo.

Elizabeta Brezovar (2013) Sodelovanje in komunikacija med vrtcem in starši. Diplomska naloga.

Lara Brglez (2013) Stanovanjska skupina kot časovno prehodna struktura?. Diplomsko delo.

Barbara Brulc (2013) Vodeno opazovanje dvoživk v vrtcu. Diplomsko delo.

Andrej Brumen Čop (2013) Dela na papirju. V: Dela na papirju, 18 Sept - 4 Okt 2013, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Andrej Brumen Čop (2013) Prostori prezentacije. V: Prostori prezentacije: razstava kot praktični del D izbirnega predmeta, 13 May - 31 May 2013, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Zarja Brumen Žarn (2013) Življenje osebe z duševno stisko. Diplomsko delo.

Maja Brumen (2013) Snoezelen kot multisenzorni stimulator pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

C

Lea Cahunek (2013) Osebe albanske narodnosti v šolskem sistemu v Sloveniji. Diplomsko delo.

Sabrina Cirman (2013) Risbe otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Diplomsko delo.

Manca Colarič (2013) Tekmovalnost v gibalnih igrah. Diplomsko delo.

Marjeta Colarič (2013) Zaznavanje športovzgojnega procesa učencev 2. triade v šolah spodnjeposavske regije. Diplomsko delo.

Martina Croselli (2013) Učiteljeve izkušnje z disleksijo. Diplomsko delo.

Tina Cunk (2013) Analiza knjižne zbirke Velika slikanica za predšolske otroke. Diplomska naloga.

Mateja Cvet (2013) Izboljšanje branja s treningom vizualnega procesiranja. Diplomsko delo.

Č

Mateja Čadež (2013) Stališča in izkušnje strokovnih delavcev do participacije otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Marja Čad (2013) "KLIK" kot model pomoči mladim z učnimi težavami. Magistrsko delo.

Mirjam Čančer (2013) Fototerapija: terapevtska vrednost fotografije in možnosti uporabe v socialni pedagogiki. Diplomsko delo.

Hana Čarman (2013) Vloga in pristopi socialnega pedagoga pri odpravljanju stresa učencev v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nadja Čavničar (2013) Trening psa vodiča. Diplomsko delo.

Marta Čebulj (2013) Ponudba in kakovost v javnih in zasebnih vrtcih. Diplomsko delo.

Monika Čebulj (2013) Raba slovarja v 1. in 2. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Petra Čelešnik (2013) Funkcionalna pismenost vzgojiteljic. Diplomska naloga.

Mojca Čepič (2013) Editorial. CEPS Journal, 3 (3). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Andreja Černel (2013) Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraževalnega procesa. Magistrsko delo.

Neža Černe (2013) Vpliv sodobne vzgoje na razvoj narcističnih motenj. Diplomsko delo.

Sara Češarek (2013) Psihosocialni dejavniki uporabe bele palice. Diplomsko delo.

Alenka Čudič (2013) Analiza zapisanih navodil učiteljev. Diplomsko delo.

Aleksandra Čufar (2013) Poučevanje vsebin o delovanju brezkrtačnih enosmernih elektromotorjev. Diplomsko delo.

Igor Čurk (2013) Razvoj elektronskega učbenika za platformo Android. Diplomsko delo.

D

Kristina Debenjak (2013) Mali medkulturni prostor – med svobodo posameznika in soustvarjanjem skupnega. Diplomsko delo.

Jolanda Debevec (2013) Dejavniki izbora vrste gradnje stanovanjskega prostora. Diplomsko delo.

Maja Demšar (2013) Prostočasne aktivnosti kasneje oslepelih starejših oseb. Diplomsko delo.

Karmen Dervarič (2013) Usposobljenost učiteljev za diferenciacijo pri učencih s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Iztok Devetak in Mira Metljak (2013) PROFILES - WP3: Stakeholders involvement and interaction. PROFILES Curricular Study on Science Education : Interim Report on the third round of the UL, Slovenia working group. Poročilo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Iztok Devetak in Mira Metljak in Janez Vogrinc (2013) PROFILES - WP3: Stakeholders involvement and interaction. PROFILES Curricular Study on Science Education : Interim Report on the second round of the UL, Slovenia working group. Poročilo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Dajana Diklić (2013) Prilagajanje športne vzgoje učencem z astmo. Diplomsko delo.

Anja Dimnik (2013) Obravnava izbranih mladinskih del s problemsko tematiko nasilja. Diplomsko delo.

Brigita Dobre (2013) Pomen poučevanja biologije in naravoslovja z živim materialom. Diplomsko delo.

Neža Dolžan (2013) Partnerstvo v obdobju prehoda v odraslost. Diplomsko delo.

Katja Domitar (2013) Razvijanje predbralnih veščin in začetnega branja pri učencu, ki počasneje usvaja znanja. Diplomsko delo.

Ana Lea Dornik (2013) Prehransko vedenje dijakov v času pouka. Diplomsko delo.

Petra Duhannoy (2013) Prakse šol v preseku vrstniške solidarnosti in večkulturnosti z vidika vodstev šol. Magistrsko delo.

Barbara Dular (2013) Lutka pri urah dodatne strokovne pomoči. Diplomsko delo.

Maja Dušič (2013) Pregled tekmovanj iz robotike. Diplomsko delo.

Maša Dvornik (2013) Vloga razrednega učitelja pri poučevanju učenca s slepoto. Diplomsko delo.

E

Barbara Erjavec (2013) Ozaveščanje o slepoti in slabovidnosti – delavnice za starše in sorodnike. Diplomsko delo.

Martina Erjavšek (2013) Sodelovalno učenje pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo.

Tanja Eržen (2013) Upodabljanje živali v kiparstvu. Diplomsko delo.

F

Petra Fabjan (2013) Interpretacija klasičnega besedila Janeza Trdine Bajke in povesti o Gorjancih pri pouku slovenščine. Diplomsko delo.

Ani Fajdiga (2013) Izdelava didaktičnih igrač z otroki, starimi 3-6 let. Diplomsko delo.

Špela Fajdiga (2013) Uporaba in učinkovitost terapije senzorne integracije. Diplomsko delo.

Manca Farkaš (2013) Doživljajska pedagogika v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Anja Ferlin (2013) Rejništvo - kratkotrajna ali dolgotrajna rešitev?. Diplomsko delo.

Tjaša Fern (2013) Slovenski in španski književni pouk v 1. in 2. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Marijana Fidel (2013) Astroida. Diplomsko delo.

Jernej Filipič (2013) Igre in igrače iz Prlekije. Diplomska naloga.

Mateja Fortuna (2013) Pogledi staršev na uvajanje otroka v vrtec. Diplomska naloga.

Marjeta Furlan (2013) Vodne žage na Vrhniki in terensko delo z učenci 5. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

G

Lidija Gačnik (2013) Raziskujemo polovico. Diplomsko delo.

Tjaša Gale (2013) Otrok iz istospolne družine v šoli. Diplomsko delo.

Jana Gamser (2013) Povezanost govornega in socialno-emocionalnega razvoja. Diplomsko delo.

Urška Gašperič (2013) Razlike v prilagajanju na vodo med šolskimi in predšolskimi otroki. Diplomsko delo.

Zala Gerdej (2013) Logografsko branje in opismenjevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Irena Gole (2013) Razumevanje neskončnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Tomaž Gorjup (2013) Tomaž Gorjup: Dnevniški zapisi (slike 2012 – 2013). [Razstava/Predstava]

Mateja Gortnar (2013) Učinkovitost grafomotoričnega treninga v tretjem razredu redne osnovne šole. Diplomsko delo.

Ana Gostinčar Blagotinšek (2013) Uvodnik. Naravoslovna solnica, 18 (1). str. 2. ISSN 1318-9670

Ana Gostinčar Blagotinšek (2013) Projekt Fibonacci - učimo se z raziskovanjem. Naravoslovna solnica, 18 (1). str. 10-11. ISSN 1318-9670

Ana Gostinčar Blagotinšek (2013) Čemu imajo velika ušesa?. Naravoslovna solnica, 18 (1). str. 36. ISSN 1318-9670

Marjan Gradišar (2013) Stališča vzgojiteljev do aktivnega vključevanja staršev v proces vzgoje v vzgojnih zavodih. Magistrsko delo.

Polona Gradišek in Maja Umek in Nada Turnšek in Darija Skubic (2013) Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov (Zbornik povzetkov ob strokovnem posvetu Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju). Drugo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Jana Grah (2013) Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami. Doktorska disertacija.

Daša Grbec (2013) Pričakovanja staršev do strokovnih delavcev v izbrani osnovni šoli. Diplomsko delo.

Jernej Grdun (2013) Prehrana dijakov na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani. Diplomsko delo.

Rozalija Grešak (2013) Konstrukcija realnih števil. Diplomsko delo.

Tea Grill (2013) Vpliv prostovoljnega dela na strokovno identiteto socialnega pedagoga. Diplomsko delo.

Darja Grimšič (2013) Plesno ustvarjanje kot odziv na slike domišljijskih dreves. Diplomska naloga.

Živa Grobelšek (2013) Vpliv prahu na optične lastnosti listov pri bukvi. Diplomsko delo.

Vanja Guček (2013) Uporaba didaktičnega pristopa celostnega telesnega odziva v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

H

Iva Habjan (2013) Vzpodbujanje socialnega vključevanja učencev s slepoto ali slabovidnostjo v razred. Diplomsko delo.

Tanja Hakl Ivančić (2013) Zaznavanje čustvenih in vedenjskih težav na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Anže Haler (2013) Kegljanje v prvi in drugi triadi osnovne šole. Diplomsko delo.

Irena Hergan (2013) Razvijanje kartografske pismenosti 10-letnih učencev. Doktorska disertacija.

Katja Heric (2013) Gibalno/športna dejavnost v vlogi preprečevanja izgorelosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Diplomsko delo.

Tatjana Hodnik Čadež in Vida Manfreda Kolar (2013) Editorial. CEPS Journal, 3 (4). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Edina Hodžić (2013) Učiteljev pogled na uporabo informacijske tehnologije v slovenskih šolah. Diplomsko delo.

Ada Holcar Brunauer (2013) Preverjanje in ocenjevanje pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Tanja Holcar (2013) Uporaba odpadnih materialov za okrasitev vrtca. Diplomsko delo.

Agota Holecz (2013) Zgodnja obravnava otroka z motnjami avtističnega spektra. Diplomsko delo.

Uršolina Horvat (2013) Pot do abstrakcije. Diplomsko delo.

Zdenka Hosta (2013) Bralna pismenost učencev petega razreda na OŠ Vič. Diplomsko delo.

Jasna Hostnik (2013) Participacija otrok pri projektu Naredimo dom. Diplomsko delo.

Ema Hozjan (2013) Projekti in programi za spodbujanje bralne motivacije pri fantih. Diplomsko delo.

Janja Hrastovšek (2013) Priprava otroka s slepoto na branje in pisanje. Diplomsko delo.

Urška Hrast (2013) Oglaševanje v otroški reviji Cicido. Diplomsko delo.

Nika Hren (2013) Integrali racionalnih funkcij. Diplomsko delo.

Katja Hribar (2013) Partnerski odnos po rojstvu otroka. Diplomsko delo.

Neža Hribar (2013) Glasbeno opismenjevanje v enoglasnem otroškem pevskem zboru. Diplomsko delo.

Veronika Hribar (2013) Spoznavanje geometrijskih teles, likov in črt v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Špela Hribljan (2013) Delo v kombiniranih oddelkih v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Martina Hribovšek (2013) Izkustveno uvajanje naravoslovnih pojmov v vrtcu. Diplomsko delo.

Ema Marija Hudelja (2013) Participacija in odgovornost mladih v sodobni družbi. Diplomsko delo.

Ajda Hudoklin (2013) Dejavniki doseganja boljših učnih rezultatov na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Alenka Humar (2013) Metode za razvijanje vzdržljivosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Zdenko Huzjan (2013) Neimenljivo. [Razstava/Predstava]

Zdenko Huzjan (2013) Področje slike in risbe. V: Zaključna razstava študentov četrtega letnika LP, 5. Jun - 30. Jun 2013, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

I

Tatjana Imperl (2013) Projekt konstrukcijskega tipa - senčne lutke v pravljicah in otroškem gledališču. Diplomska naloga.

Anja Irmančnik (2013) Usposobljenost učiteljev razrednega pouka za prepoznavanje učnih značilnosti in potreb učencev z MAS. Diplomsko delo.

Blaž Iršič (2013) Žerjavinski potok - učilnica v naravi za biologijo in naravoslovje v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Vesna Istenič (2013) Spodbujanje branja v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Andrea Ivačič (2013) Disgrafija v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Hani Ivančič (2013) Vloga športnega treniranja in športne rekreacije pri zaznavanju samoučinkovitosti mladostnikov. Diplomsko delo.

Urška Ivančič (2013) Spoznavanje lesa in igra z njim v vrtcu. Diplomsko delo.

Mateja Ivanič (2013) Primerjava sodelovalnega učenja in frontalne učne oblike pri pouku naravoslovja v sedmem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Gregor Ivanšek (2013) Prilagoditev odprtokodnega sistema Drupal za uporabo pri didaktiki tehnike. Diplomsko delo.

J

Mojca Jager (2013) Generator besedilnih nalog iz programiranja. Diplomsko delo.

Maja Jagodic (2013) Ustvarjalni gib pri pouku geometrije. Diplomsko delo.

Petra Janc Vidic (2013) Problemsko učenje kemije. Diplomsko delo.

Kristina Janež (2013) Nebesedna komunikacija med učitelji in učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Diplomsko delo.

Daša Janže (2013) Porajajoča se pismenost v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Marika Jauševac (2013) Uporaba testa za afazijo pri slovensko-italijanskih in italijansko-slovenskih dvojezičnih osebah. Diplomsko delo.

Ines Jaušovec (2013) Spodbujanje občutka skupnosti v razredu. Diplomsko delo.

Tamara Jelen (2013) Biblioterapija v socialnopedagoškem delu. Diplomsko delo.

Lucija Jelovčan (2013) Športne aktivnosti odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju v socialno-varstvenih zavodih na Gorenjskem. Diplomsko delo.

Bojan Jeraj (2013) Pomen spola razrednih učiteljev pri vzgoji in izobraževanju dečkov in deklic. Doktorska disertacija.

Urška Jeraj (2013) Razvijanje bralnih sposobnosti pri mladostniku. Diplomsko delo.

Mojca Jeram (2013) Likovne značilnosti oblikovanja simbolov in logotipov glasbenih skupin. Diplomsko delo.

Tanja Jerič (2013) Primerjava strategij uravnavanja čustev med razrednimi učitelji in odraslimi v drugih poklicih. Diplomsko delo.

Blanka Jerman (2013) Spomin po nezgodni možganski poškodbi. Diplomsko delo.

Petra Jerman (2013) Razlike v ploskosti stopal učencev mestne in primestne šole. Diplomsko delo.

Anita Ješe (2013) Odnos vzgojiteljic do petja v vrtcu. Diplomska naloga.

Dragana Jevtić (2013) Predlogi za dejavnosti predšolskih otrok na Zelenici. Diplomsko delo.

Špela Jezeršek (2013) Igre z žogo v vsakdanjem življenju učenk in učencev nekaterih gorenjskih šol. Diplomsko delo.

Nataša Jokan (2013) Nadarjeni študentje z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo. Diplomsko delo.

Esmeralda Jukan (2013) Vpliv plesa na razvoj oseb s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Ana Jurca (2013) Subkulture mladih glasbenikov: analiza besedil rock, narodno-zabavne in rap glasbe. Diplomsko delo.

Sara Juretič (2013) Uporaba mnemotehnik pri delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami. Diplomsko delo.

Mojca Juriševič (2013) Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. Drugo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Mojca Juriševič in Črtomir Frelih in Vesna Geršak in Edi Majaron in Barbara Sicherl Kafol (2013) Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov / Strokovni posvet za učitelje umetnostnih predmetov, Ljubljana, 16. 9. 2013. Drugo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Mojca Juriševič in Polona Gradišek (2013) Posvetovanje Podpora psihologa učiteljem in vzgojiteljem pri delu z nadarjenimi, 25. 1. 2013, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Luka Jurković (2013) Aplikacija za delo z grafi. Diplomsko delo.

Matic Juvan (2013) Vpliv gozdne pedagogike na razvoj okoljske etike pri predšolskem otroku. Diplomsko delo.

K

Katja Kajič (2013) Spretnosti timskega dela pri socialnih pedagogih. Diplomsko delo.

Petra Kalan (2013) Higiena skozi čas. Diplomsko delo.

Monika Kalman (2013) Obravnava uporabnikov kokaina v programih pomoči. Diplomsko delo.

Katja Kamnar (2013) Otrokovo pripovedovanje zgodbe v drugem starostnem obdobju. Diplomska naloga.

Matic Karče (2013) Figuralno in figurativno v slikarstvu druge polovice 20. stoletja. Diplomsko delo.

Eva Karničnik (2013) Ugotavljanje odrivne noge. Diplomsko delo.

Erika Kastelic (2013) Koordinacija v orientacijskih igrah predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Nina Kastigar (2013) Podružnična šola Dobrnič od začetkov do danes. Diplomsko delo.

Katja Kek (2013) Prehranske vsebine v izbranih tiskanih medijih. Diplomsko delo.

Metoda Kemperl (2013) Sodobna umetnost in državljanska vzgoja - vprašanje mogočih medpredmetnih povezav na vsebinski ravni. CEPS Journal, 3 (1). str. 114-118. ISSN 1855-9719

Nataša Kenda (2013) Sociopragmatične veščine otrok s cerebralno paralizo. Diplomsko delo.

Naja Kepec (2013) Ustvarjanje z naravnimi materiali z od 3- do 6-letnimi otroki. Diplomsko delo.

Urška Kerin (2013) Trening osnovnih aritmetičnih veščin pri učencu z dispraksijo. Diplomsko delo.

Teja Kete (2013) Sakralna dela Lojzeta Čemažarja. Diplomsko delo.

Anja Klavs (2013) Fizikalne značilnosti pétega glasu. Diplomsko delo.

Kristina Kleč (2013) Al Kaši. Diplomsko delo.

Alenka Klemenčič (2013) Projektno delo "Od trave do sladoleda". Diplomska naloga.

Simona Klemenčič (2013) Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov. Diplomsko delo.

Tanja Klemenčič (2013) Glasovne motnje pri otrocih s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Brigita Klemen (2013) Prilagoditve IKT za učence s specifičnimi učnimi težavami. Diplomsko delo.

Ana Kmet (2013) Rekonstruktivna analiza življenske zgodbe. Diplomsko delo.

Breda Knafelc (2013) Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci. Magistrsko delo.

Barbara Knavs (2013) Zaznavanje športnovzgojnega procesa učencev drugega triletja z goriške regije. Diplomsko delo.

Maja Knez (2013) Vpliv terapevtskega psa na psihosocialno področje razvoja učencev. Diplomsko delo.

Nina Kobentar (2013) Zdravje učiteljev Goriške regije. Diplomsko delo.

Alenka Kobolt in Antonija Žižak (2013) Editorial. CEPS Journal, 3 (2). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Martina Kocbek (2013) Mnenja učiteljev/učiteljic razrednega pouka o svoji zmožnosti govornega nastopanja. Diplomsko delo.

Slavko Kocijančič (2013) A survey of student-centred approaches to engineering education - a case study concerning Slovenia and Thailand. World transactions on engineering and technology education, 11 (4). str. 513-516. ISSN 1446-2257

Anja Kočar (2013) Wiki portali. Diplomsko delo.

Jana Kočevar (2013) Ocenjevanje športne vzgoje v Goriški regiji. Diplomsko delo.

Anja Kokošin (2013) Estetsko oblikovanje likovnih kompozicij z danimi geometrijskimi oblikami pri otrocih, starih od dveh in pol do štirih let. Diplomska naloga.

Katja Kokot (2013) Obravnava dvojčkov z avtizmom po Floortime metodi. Diplomsko delo.

Sandra Kolarič (2013) Intimnost, partnerstvo in starševstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Tina Kolenc (2013) Vsebnost selena v semenih poljščin, pridelanih v različnih območjih Slovenije. Diplomsko delo.

Anja Kolenko (2013) Grafični soneti: Shakespearovi soneti kot likovni motiv. Diplomsko delo.

Kaja Komac (2013) Medosebni odnosi med učitelji in učenci pri pouku likovne vzgoje. Diplomsko delo.

Alen Kopić (2013) Problem Monty Hall in njegove posplošitve. Diplomsko delo.

Tara Koren (2013) Priprava osebe s slepoto na pridobitev psa vodiča. Diplomsko delo.

Petra Korošec (2013) Primerjava opismenjevanja v pedagoškem konceptu montessori in opismenjevanja v Učnem načrtu za slovenščino. Magistrsko delo.

Kaja Kosmač (2013) Poučevanje Tehnike in tehnologije s strategijo projektnega učnega dela. Diplomsko delo.

Tina Kosovel (2013) Tekmovanja in zanimanje učencev za računalništvo. Diplomsko delo.

Stojan Kostanjevec (2013) Prehransko znanje in prehranjevalne navade otrok. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Živa Košak (2013) Zaznavanje športnovzgojnega procesa učencev 2. triletja v šolah zasavske regije. Diplomsko delo.

Alja Košar (2013) Kombinirane tehnike globokega tiska: virtualna krajina. Diplomsko delo.

Mateja Košir (2013) Ozaveščenost učiteljev razrednega pouka o govornem nastopanju. Diplomsko delo.

Anita Kotar (2013) Primerjava biokemijskih in morfoloških lastnosti plodov izbranih sort paradižnika, gojenega v zavarovanem prostoru in na prostem. Diplomsko delo.

Jasna Kovačič Siuka (2013) Literarne revije in časopisi za otroke in mlade. Diplomsko delo.

Veronika Kovač (2013) Vpliv uporabe ključev o morskih organizmih na znanje študentov razrednega pouka in predšolske vzgoje. Diplomsko delo.

Teja Koželj (2013) Znanje plavanja prsne tehnike pri študentih razrednega pouka Pedagoške fakultete. Diplomsko delo.

Urša Koželj (2013) Kortikalna motnja vida. Diplomsko delo.

Alisa Krajnc (2013) Psihosocialni vidiki izgube vida. Diplomsko delo.

Nina Krajnik (2013) Družinske vloge kot pokazatelj hierarhije in moči v družini. Diplomsko delo.

Boža Krakar Vogel in Milena Mileva Blažić (2013) Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi. Znanstvena monografija. Pedagoški inštitut , Ljubljana.

Petra Krančan (2013) Vrednote v različnih razvojnih obdobjih in medgeneracijski prenos vrednot. Diplomsko delo.

Jacinta Kraner (2013) Socialno učenje s plesnim izražanjem in z gibanjem. Diplomsko delo.

Martina Kranjc (2013) Usklajenost med pričakovanji učencev do učiteljev in izkušnjami učencev z njimi. Diplomsko delo.

Urška Kranjec (2013) Pravljice in pripovedovanje Anje Štefan. Diplomsko delo.

Nina Krapež (2013) Kapljajoča posoda kot model pojavljanja potresov. Diplomsko delo.

Kristina Krašna (2013) Stališča in izkušnje staršev z vključenostjo v otrokovo šolsko delo doma. Diplomsko delo.

Darja Krašovec (2013) Vloga svetovalnega delavca pri socialnopedagoški obravnavi dečka z vedenjskimi in čustvenimi težavami v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Urša Krašovec (2013) Motiviranje za učenje kemije z eksperimentiranjem doma. Diplomsko delo.

Anže Krek (2013) Okoljsko izobraževalne igre. Diplomsko delo.

Janez Krek in Iztok Devetak (2013) Editorial. CEPS Journal, 3 (1). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Tanja Krhin (2013) Tehnološka pismenost v prvi triadi osnovne šole. Diplomsko delo.

Helena Krivec (2013) Priprava, izvedba in vrednotenje govornih nastopov v 1. in 3. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Neža Krivec (2013) Arhitekturna prilagojenost in dostopnost osnovnih šol s prilagojenim programom za učence z gibalno oviranostjo. Diplomsko delo.

Tadej Krivic (2013) Izdelava interaktivne table. Diplomsko delo.

Katarina Križan (2013) Holistični pristop v terapiji mišično tenzijske disfonije (MTD): rehabilitacijski program za osebe z odklonom na področju fonacije po Kosmačevi. Diplomsko delo.

Maja Križman (2013) Primerjalna analiza izbranih Grimmovih pravljic v nemških izdajah in slovenskih prevodih. Diplomsko delo.

Helena Krnc (2013) Predšolski romski otroci s tehničnimi dejavnostmi usvajajo slovenski jezik. Diplomsko delo.

Dušan Krnel (2013) TIMSS 2011 - Slovenija z leti vse boljša. Naravoslovna solnica, 17 (2). str. 4-7. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2013) Izhlapevanje in vrenje. Naravoslovna solnica, 17 (2). str. 34. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2013) Podnebne spremembe in odpadki. Naravoslovna solnica, 17 (2). str. 35. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2013) Kovine in kovnost. Naravoslovna solnica, 17 (3). str. 38. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2013) Uvodnik. Naravoslovna solnica, 17 (3). str. 2. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2013) Samoocenjevanje učitelja in vzgojitelja - vprašalnik Fibonacci. Naravoslovna solnica, 18 (1). str. 4-9. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2013) Pena in emulzija. Naravoslovna solnica, 18 (1). str. 29. ISSN 1318-9670

Špela Kržišnik (2013) Vsebnosti živega srebra v izbranih vrstah zelišč iz Idrije. Diplomsko delo.

Karmen Kuder (2013) Uporaba webinarja pri predmetu Tehnika in tehnologija. Diplomsko delo.

Teja Kum (2013) Uspešnost računanja po različnih oblikah rekreativnega odmora. Diplomsko delo.

Jera Kunčič (2013) Judo in osebe z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Tina Kurent (2013) Obravnava invazivnih tujerodnih vrst rastlin pri pouku naravoslovja in biologije v osnovni šoli. Diplomska naloga.

Urška Kužnik (2013) Mnenje učiteljev o usposobljenosti za poučevanje gimnastičnih vsebin pri športni vzgoji. Diplomsko delo.

Simon Kveder (2013) Strukturalistični pogled na pravljice po Vladimirju Jakovleviču Proppu. Diplomsko delo.

L

Maja Lah (2013) Poučevanje prehranskih vsebin z vidika različnih pristopov poučevanja. Diplomsko delo.

Nina Lah (2013) Povezanost specifičnih učnih težav in socialnega vključevanja. Diplomsko delo.

Tamara Lah (2013) Kako vzgajati za odgovornost. Diplomsko delo.

Sara Lakota (2013) Tiflopedagoška priprava na poučevanje tehnik hoje z belo palico. Diplomsko delo.

Žiga Lausegger (2013) C-programiranje ARM9 mikrokrmilnikov v prosto dostopnem razvojnem okolju za Linux. Diplomsko delo.

Anja Lautar (2013) Nevizualna recepcija v kiparstvu. Diplomsko delo.

Andrej Lavrič (2013) Uporaba e-publikacijskega formata EPUB 3 za učne priprave pri pouku Tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

Katja Lavrič (2013) Zdravje razrednih učiteljev Obalno-kraške regije. Diplomsko delo.

Petra Lavrič (2013) Hagovi izreki za srebrne pravokotnike. Diplomsko delo.

Urška Legen (2013) Vpliv zgodnjega gibalnega razvoja na kasnejše učne težave. Diplomsko delo.

Maša Leskovšek (2013) Vpliv razvoja osnovnih veščin na socialno interakcijo in igro pri dečku z motnjami avtističnega spektra in zaostankom v razvoju. Diplomsko delo.

Anita Levačič (2013) Blago v simbolni igri najmlajših otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Lara Likar (2013) Igra in igrače otrok z zmerno, s težjo, težko motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Petra Likar (2013) Motorični razvoj slepega malčka. Diplomsko delo.

Tadeja Likar (2013) Domišljijska drevesa kot nova spodbuda za otroško domišljijo. Diplomsko delo.

Vesna Lindič (2013) Fizikalni model klarineta. Diplomsko delo.

Tea Lipičar (2013) Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane. Diplomsko delo.

Kaja Lipovec (2013) Agresivni otrok in terapija s pomočjo konja kot oblika pomoči. Diplomsko delo.

Janja Lipušček (2013) Antioksidanti v kozmetičnih izdelkih - v kremah. Diplomsko delo.

Anita Logar (2013) Vključevanje vsebin s področja elektronike v splošne gimnazije. Diplomsko delo.

Renata Logar (2013) Motivacija učencev 3. razredov pri branju za domače branje in Bralno značko. Diplomsko delo.

Katja Lovše (2013) Motnje požiranja pri starostnikih. Diplomsko delo.

Ester Lužnik (2013) Tolminski punt kot plesna dramatizacija v vrtcu. Diplomska naloga.

Polona Lužnik (2013) Petkotniška števila. Diplomsko delo.

M

Zlatan Magajna (2013) Premagovanje ovire šibkega znanja pri geometrijskih dokazovalnih nalogah. CEPS Journal, 3 (4). str. 99-116. ISSN 1855-9719

Zlatan Magajna in Mojca Suban Ambrož (2013) Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi. Matematika. Strokovna monografija. Zavod RS za šolstvo , Ljubljana.

Edi Majaron in Helena Korošec in Jože Zajec (2013) Lutka v vsak dom, vrtec, šolo …. [Razstava/Predstava]

Anita Majetić (2013) Znakovni jezik za slišeče dojenčke in malčke. Diplomsko delo.

Roman Makše (2013) Enako / Drugače. [Razstava/Predstava]

Ana Malavašič (2013) Heronova formula. Diplomsko delo.

Darja Malovrh (2013) Poškodbe predšolskih otrok pri gibalni dejavnosti v vrtcu. Diplomska naloga.

Alja Marin (2013) Fonološki (govorni) razvoj otrok med 2;5. in 5;7. letom starosti (transkripcija govora). Diplomsko delo.

Katarina Marjanovič (2013) Procesiranje besed in psevdobesed pri bolnikih z demenco. Magistrsko delo.

Maja Markovič (2013) Proces soočenja staršev z otrokovo motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Saša Martinčič (2013) Družinska pismenost v vrtcu. Diplomsko delo.

Petra Medja (2013) Uporaba učnih gradiv pri pouku in doma. Diplomsko delo.

Tamara Medja (2013) Participacija otrok pri nastajanju lutkovne predstave. Diplomsko delo.

Ines Medved (2013) Načelo vključitev in izključitev ter njegova uporaba. Diplomsko delo.

Janja Medvešek (2013) Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva v prvem triletju devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Sandra Medveš Berginc (2013) Vpliv osebnostnih in kontekstualnih dejavnikov na samostojnost mlajših odraslih oseb z Downovim sindromom. Doktorska disertacija.

Monika Meglič (2013) Počitek in spanje v vrtcu Tržič. Diplomska naloga.

Beti Mešić (2013) Vloga odraslega v otroški igri. Diplomsko delo.

Davor Mešić (2013) Risanje v biologiji. Diplomsko delo.

Tanja Pia Metelko (2013) Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini. Doktorska disertacija.

Mira Metljak in Mojca Juriševič (2013) Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov / Strokovni posvet za socialne, specialne in rehabilitacijske pedagoge, učitelje ter druge strokovne delavce v izobraževanju, Ljubljana, 22. 11. 2013. Drugo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Sara Mihalič Deškovič (2013) Oblike prostora v arhitekturni risbi. Diplomsko delo.

Darja Mihelčič (2013) Hookove elipse. Diplomsko delo.

Ana Mihičinac (2013) Stališča osnovnošolcev in bodočih učiteljev biologije do pomena rastlin in poučevanja botanike. Diplomsko delo.

Barbara Miholič (2013) Prostočasne aktivnosti odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Nastja Mihovec (2013) Programska orodja za 3D modeliranje v okviru tehnike in tehnologije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Urška Mijatović (2013) Koncept časa v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc. Diplomsko delo.

Lucija Mikelj (2013) Vrstniški odnosi mladostnikov v stanovanjskih skupinah. Diplomsko delo.

Anja Miklič (2013) Računalniška igra za učenje glasbe. Diplomsko delo.

Ajda Mikolič (2013) Oblikovanje taktilne slike. Diplomsko delo.

Lea Mikša (2013) Sodelovanje s starši otrok v vzgojnih ustanovah. Diplomsko delo.

Vesna Mlakar (2013) Fleksibilna diferenciacija pri matematiki na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Katja Mohar (2013) Definicija koncepta in slika koncepta pri premem sorazmerju. Diplomsko delo.

Katarina Mohorič (2013) Razvoj predšolske vzgoje v Selški dolini. Diplomsko delo.

Ana Mohorko (2013) Kako izboljšati uporabo preostankov vida pri populaciji oseb s slabovidnostjo. Diplomsko delo.

Evelina Mohorko (2013) Odziv treh vodnih rastlin na spremembo vsebnosti selenita v okolju. Diplomsko delo.

Martina Mole (2013) Integracijska hiša kot ena izmed možnih nastanitvenih oblik za otroke brez spremstva s priznano mednarodno zaščito. Diplomsko delo.

Barbara Može (2013) Dojenje otrok z downovim sindromom. Diplomsko delo.

Peter Mravinec (2013) Mala hidroelektrarna v Bistri. Diplomsko delo.

Nina Mrđenović (2013) Rime v risbi. Diplomsko delo.

Špela Mrvar (2013) Kako športno vzgojo doživljajo učenci drugega triletja z Obalno-kraške regije. Diplomsko delo.

Barbara Mrvčić (2013) Samozagovorništvo v procesu tranzicije za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Diplomsko delo.

Karin Mugerli (2013) Svetlobe in sence v grafični jedkanici. Diplomsko delo.

Željko Muhič (2013) Postopek selekcije pri izbiri kandidatov za Šolo za podčastnike - dejavniki uspešnosti posameznikov in evalvacija selekcijskega postopka. Diplomsko delo.

Anna Lotte Mulej (2013) Ocenjevanje pri predmetu Šport v Obalno-kraški regiji. Diplomsko delo.

Kim Munih (2013) Kvalitativni testi za določanje anorganskih kislin. Diplomsko delo.

Ana Murn (2013) Varnost pri plezanju predšolskih otrok v naravnih plezališčih. Diplomsko delo.

N

Melita Naglič (2013) Izdelki iz odpadne embalaže skozi ekoprojekt v vrtcu. Diplomska naloga.

Taja Naraks (2013) Nakit - človekov osebni okras. Diplomsko delo.

Judita Nemeček (2013) Kulturna dediščina - ljudska pesem v Litiji. Magistrsko delo.

Anita Novak (2013) Likovni pristopi in tehnike v nadrealizmu. Diplomsko delo.

Eva Novak (2013) Boccia kot tekmovalna, rekreativna in inkluzivna igra. Diplomsko delo.

Jasmina Novak (2013) Vloga vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok. Magistrsko delo.

Mateja Novak (2013) Animirani film v vrtcu. Diplomska naloga.

O

Mateja Oberč (2013) Obravnavanje pravljic Anje Štefan v 1. razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Simona Oblak (2013) Cavalierijevo načelo. Diplomsko delo.

Špela Oblak (2013) Otroški ljudski plesi in rajalne igre v učnem načrtu za glasbeno vzgojo od 1. do 5. razreda. Diplomsko delo.

Maja Obolnar Hrnjičić in Neža Pirih (2013) Učinkovite strategije preprečevanja in premagovanja pojava naučene nemoči pri otrocih s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tjaša Ogulin (2013) Stališča (bodočih) razrednih učiteljev in učiteljic do homoseksualnosti in njene obravnave pri pouku. Diplomsko delo.

Lea Ojo (2013) Družine otrok z Downovim sindromom in strategije mater pri spoprijemanju s stresom ob seznanitvi z diagnozo. Diplomsko delo.

Tina Okoren (2013) Vpliv selena na fiziološke in biokemijske lastnosti male vodne leče. Diplomsko delo.

Tina Omahna (2013) Tehnika doseganja čustvene svobode (EFT) in reševanje konfliktov v 3. razredu. Diplomsko delo.

Vesna Oražem (2013) Vpliv obrasti na optične lastnosti vodnih listov prave potočarke in navadne streluše. Diplomsko delo.

Hermina Ortar (2013) Plavalna pismenost članov Zveze paraplegikov. Diplomsko delo.

Maja Osterman (2013) Fibonaccijevo zaporedje in krožna konstanta. Diplomsko delo.

Petra Osterman (2013) Vpliv listnega tretiranja z nanodelci titanovega dioksida na rast in razvoj sončnice. Diplomsko delo.

Nuša Otorepec (2013) Poučevanje naglušnih otrok v prvi triadi in v četrtem ter petem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Martina Ozbič in Damjana Kogovšek in Jerneja Novšak Brce (2013) Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije [ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani]. Drugo. Zavod RS za šolstvo , Ljubljana.

Rok Ozebek (2013) Privlačne magnetne sile. Diplomsko delo.

Maša Ozmec (2013) Timsko delo socialnih pedagogov v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Damjana Ožbolt (2013) Šolska torba. Diplomsko delo.

P

Maja Padar (2013) Predbralne zmožnosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Diplomsko delo.

Neža Pahor (2013) Razumevanje bivalnega okolja s spoštovanjem tradicije – primer Krasa. Diplomsko delo.

Mojca Palir (2013) Sodelovalno učenje pri delu z učenci z učnimi težavami. Diplomsko delo.

Maja Papež (2013) Učenje plavanja na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Valentina Pavlič (2013) The former high altar from the Maribor Cathedral. V: 2nd International Congress of Art History Students, 23 Apr - 27 Apr 2013, Zagreb, Faculty of Humanities and Social Studies.

Anja Pavlin (2013) Veščine neodvisnega življenja mladostnikov z ADHD. Diplomsko delo.

Tanja Pečenko (2013) Fotografija na Slovenskem : umetnik učitelj - pogovor s fotografom umetnikom. Diplomsko delo.

Barbara Penko (2013) Sociopragmatične spretnosti otrok, starih od 12 do 36 mesecev. Magistrsko delo.

Irena Perko (2013) Učinkovitost metode učnega cikla pri poučevanju mitoze v srednji šoli. Diplomsko delo.

Matija Perovšek (2013) Norme v skupinah mladostnikov s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi motnjami. Diplomsko delo.

Slavica Perpar (2013) Problemska tematika (spolne) zlorabe otrok v mladinski književnosti. Diplomsko delo.

Barbara Pesjak (2013) Razdaljno tranzitivni grafi. Diplomsko delo.

Tomaž Petek (2013) Jezikovna (ne)pravilnost zapisov zemljepisnih lastnih imen na cestnih krajevnih tablah v Republiki Sloveniji s poudarkom na slovenski Istri. Annales. Series historia et sociologia : anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies, 23 (2). str. 439-450. ISSN 1408-5348

Tomaž Petek (2013) Kritični prerez besedilnih vrst v povezavi z učiteljevim oz. vzgojiteljevim govornim nastopanjem. Revija za elementarno izobraževanje, 6 (4). str. 21-36. ISSN 1855-4431

Tomaž Petek (2013) Jezikovni prerez javnih govorov učiteljev z vidika frazeologije. V: Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 44-52. ISBN 978-961-93189-9-7

Tadej Petkovšek (2013) Zaporniška subkultura v zavodih za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Dob pri Mirni. Diplomsko delo.

Ajda Petrič (2013) Tipne ilustracije za slepe in slabovidne. Diplomsko delo.

Nadja Pezdir (2013) Strategije reševanja matematičnih problemov pri pouku fizike za učence s specifičnimi učnimi težavami. Diplomsko delo.

Tjaša Pfajfar (2013) Neomenjene možnosti ilustracije. Diplomsko delo.

Nataša Pibernik (2013) Likovno nadarjeni učenci in pouk likovne vzgoje. Diplomsko delo.

Jerneja Pirc (2013) Vloga socialnega pedagoga pri spodbujanju strategij za učinkovito ravnanje s čustvi učencev v šoli. Diplomsko delo.

Mojca Pirc (2013) Informacijsko-komunikacijska tehnologija v kombiniranem učenju. Diplomsko delo.

Manica Pisek (2013) Vpliv telesne vadbe na kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Jure Plavec in Damjana Urbar in Eva Čampelj in Andrea Volk in Anamarija Bukovec in Žan Skubin in Anja Podlogar in Valentina Cencič in Tina Malourh in Neža Benedičič in Katja Gospeti in Žiga Eržen in Živa Čuk in Eva Jeraj in Alenka Jan in Katja Mulej in Mateja Velušček in Viviana Škrabec in Aljaž Glavina in Eva Žnidaršič in Suzana Pangeršič in Darja Zupan in Maja Rus in Simona Flegar in Tamara Bregar in Ana Kavčnik in Eva Rokavec (2013) Razstava študentskih del pri predmetoma Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2012/13; mentor: Mirko Bratuša, izr. prof.. [Razstava/Predstava]

Mateja Plešic (2013) Govorno-jezikovne sposobnosti dvojčic s sindromom Williams-Beuren. Diplomsko delo.

Petra Plot (2013) Uporaba didaktičnih iger pri začetnem opismenjevanju v prvem in drugem razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Špela Počivalšek (2013) Kako očetova odsotnost vpliva na otroka?. Diplomsko delo.

Mateja Podgorelec (2013) Spremembe učnega načrta za fiziko z vidika nacionalnega preverjanja znanja. Diplomsko delo.

Pina Podgoršek (2013) Uvajanje sprememb v prehranjevanje vrtčevskih otrok. Diplomsko delo.

Petra Podlogar (2013) Socialna anksioznost pri učencih z govornimi motnjami. Diplomsko delo.

Anica Podobnik (2013) Analiza inkluzivne naravnanosti učnih načrtov, učbenikov in delovnih zvezkov vprvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Uršula Podobnik (2013) Fotografska razstava študentov Specialne in rehabilitacijske pedagogike, mentorica asist. dr. Uršula Podobnik. [Razstava/Predstava]

Anja Podreka (2013) Reprezentacija dreves v risbi in procesualni umetnosti. Diplomsko delo.

Manca Pogladič (2013) Razlike med spoloma pri predmetu računalništvo. Diplomsko delo.

Urša Polajžer (2013) Ocenjevanje športne vzgoje v pomurski regiji. Diplomsko delo.

Jani Polak (2013) Vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka pri pouku naravoslovja, biologije in gospodinjstva. Diplomsko delo.

Ana Polanc (2013) Prehod od predoperacionalne stopnje mišljenja k stopnji konkretnologičnih operacij. Diplomsko delo.

Tjaša Polutnik (2013) Glasovne motnje pri 5-7 letnih otrocih. Diplomsko delo.

Anamari Posel Ilijevec (2013) Kajenje in športna aktivnost študentov Oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete. Diplomsko delo.

Andreja Potočnik (2013) Vpeljava odprtokodne programske opreme v izobraževalne ustanove. Diplomsko delo.

Ana Potokar (2013) Način izvajanja učne ure pri pouku likovne vzgoje na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Blaž Povše (2013) Razvoj jezikovnih spretnosti s pomočjo didaktičnega pripomočka "Črkovni park" v prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Barbara Prašnikar (2013) Izkušnje in mnenja staršev o čustvih otrok. Diplomsko delo.

Maja Prebil (2013) Problemske teme v slikanicah. Diplomsko delo.

Andreja Pregelj (2013) Vpliv primorskega narečja na pedagoški govor v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tjaša Prelog (2013) Dvojna diagnoza. Diplomsko delo.

Nastja Prijatelj (2013) Mladostniki Prevzgojnega doma Radeče in večkulturnost. Diplomsko delo.

Martina Prosenik (2013) Reševanje konfliktov s plesno dramatizacijo v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Petra Prosen (2013) Razredni učitelji o uporabi didaktičnih materialov pri matematiki in slovenščini. Diplomsko delo.

Ana Pugelj (2013) Likovno ustvarjanje v tretjem življenskem obdobju. Diplomsko delo.

Lidija Pugelj (2013) Improvizacije z lutkami in predmeti v pedagoškem procesu. Diplomsko delo.

Suzana Pulec Lah (2013) Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. Doktorska disertacija.

Maja Purkat (2013) Učenci z levkemijo in njihovo ponovno vključevanje v šolo. Diplomsko delo.

Matija Purkat (2013) E-učbeniki na področju naravoslovja v prvih dveh obdobjih osnovne šole v Sloveniji. Diplomsko delo.

Aleš Pustovrh (2013) Predlog izvedbe učnega projekta z uporabo odsluženih elektronskih naprav. Diplomsko delo.

Sandra Pušar (2013) Socializacija otrok s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli. Diplomsko delo.

R

Iva Radulović (2013) Postpenalna obravnava v Španiji. Diplomsko delo.

Maja Rajh (2013) Medsebojna povezanost globalne ocene in načrtovanih ciljev v individualiziranih programih. Diplomsko delo.

Tina Rajh (2013) Prilagajanje prostorov za osebe s slepoto in slabovidnostjo. Diplomsko delo.

Špela Ravnik (2013) Generacijske razlike pri računalniškem opismenjevanju. Diplomsko delo.

Erika Razpet (2013) Zlati oltarji na Gorenjskem: Dražgoški oltarji v Loškem muzeju. Diplomsko delo.

Marko Razpet (2013) Funkcija Lobačevskega: študijsko gradivo: zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2013) Dioklova cisoida: študijsko gradivo: zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2013) Proklova hipopeda: študijsko gradivo: zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2013) Evdoksova hipopeda : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2013) Nikomedova konhoida : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2013) Dejnostratova kvadratrisa : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2013) Loksodroma : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2013) Loksodroma na svitku : študijsko gradivo : funkcije vec spremenljivk. [Učno gradivo]

Nada Razpet (2013) Barvni gumbi. Naravoslovna solnica, 17 (3). str. 28. ISSN 1318-9670

Gabrijela Raztresen (2013) Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil. Diplomsko delo.

Urša Rebernik (2013) Primerjava metod za določanje arzena. Diplomsko delo.

Andreja Redek (2013) Vsebnost težkih kovin in radionuklidov v koruzi, krmni travi in zemlji na onesnaženih območjih Slovenije. Diplomsko delo.

Tina Rejec (2013) Čustveno doživljanje in odzivanje učencev s PPPU pri spoprijemanju s težavami. Diplomsko delo.

Alenka Remic (2013) Določanje fosfata v vodi. Diplomsko delo.

Andraž Renko (2013) Izkustveno učenje pri pouku kemije. Diplomsko delo.

Polonca Repovž (2013) "Kaj bo prišlo iz jajca?" - predšolski otroci spoznavajo razvoj živali, ki se izležejo iz jajc. Diplomsko delo.

Veronika Resman (2013) Vpliv aktivnosti na kmetiji na kakovost življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Živa Rigler (2013) Mladi o prijateljstvu. Diplomsko delo.

Manca Roblek (2013) Analiza naknadnega roka nacionalnega preverjanja znanja iz fizike 2012. Diplomsko delo.

Janja Rogelj (2013) Dejavnosti z vodo v skupini predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Carmen Rokavec (2013) Z otroki, starimi od pet do šest let, izdelamo maketo mostiščarjev. Diplomsko delo.

Blanka Rončelj (2013) Odnos učencev do žepnih računal. Diplomsko delo.

Peter Rot (2013) Načrtovanje projektnih delavnic za osebe s slepoto in slabovidnostjo. Diplomsko delo.

Katja Rovan (2013) Pravljica v očeh psihoanalize - pravljica kot metoda terapije pri logopedski obravnavi patologije selektivnega mutizma. Diplomsko delo.

Barbara Rovšek (2013) Kolo s prestavami. Naravoslovna solnica, 17 (2). str. 8-17. ISSN 1318-9670

Matej Rovšek (2013) Značilnosti usmerjanja otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju. Doktorska disertacija.

Katarina Rozina (2013) Ženske in droge. Diplomsko delo.

Nina Rozina (2013) Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v interesne dejavnosti. Diplomsko delo.

Tanja Rozina (2013) Pogled vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in njihovih pomočnikov/ic na vlogo očeta pri vzgoji otroka. Magistrsko delo.

Alenka Rozman (2013) Medpodročno povezovanje dvodimenzionalnih panog pri likovni vzgoji. Diplomsko delo.

Petra Rozman (2013) Spodbujanje uživanja polnovrednih živil pri predšolskem otroku. Diplomsko delo.

Jerneja Rožman (2013) Drevesa za domišljijske zgodbe in plesno dramatizacijo. Diplomska naloga.

Nina Rupel (2013) Ilustracija: od grafike h grafiki. Avtorska slikanica. Diplomsko delo.

Denis Rupnik (2013) Računalniško podprta proizvodnja pri poučevanju tehniških vsebin. Diplomsko delo.

Kira Rupnik (2013) Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih. Diplomsko delo.

Maruša Rusjan (2013) Menedžment prostovoljskega dela. Diplomsko delo.

Doroteja Rušnik Stramšak (2013) Projektno delo in likovna dejavnost na Srednji poklicni in strokovni šoli. Diplomsko delo.

Kristina Rutar (2013) Lončarska vrtenina kot skulpturalni objekt in pomen obvladovanja lončarske spretnosti za razvoj ročnih spretnosti otrok. Diplomsko delo.

S

Natalija Sagadin (2013) Sorojenci v družini z otrokom s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Anđelija Samardžija (2013) Akt v likovnem kontekstu. Diplomsko delo.

Anđelija Samardžija in Sergeja Gartner (2013) Telesnost slike in risbe. [Razstava/Predstava]

Sabina Sečnik (2013) Razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti po načelih konvergentne pedagogike v Vrtcu Hansa Christiana Andersena (Enota Lastovica). Diplomsko delo.

Neža Sedej (2013) Stališča učencev do žuželk – povezave z znanjem o žuželkah in neposrednimi izkušnjami z žuželkami. Diplomsko delo.

Nadja Semec (2013) Stališča in izkušnje učiteljev in učencev glede skupinske učne oblike. Diplomsko delo.

Manca Sever (2013) Oblikovanje spolne identitete v vrtcu in delo vzgojiteljic. Diplomsko delo.

Ana Simončič (2013) Čustvena inteligentnost pri nadarjenih učencih. Diplomsko delo.

Manca Simonič (2013) Opazovanje in razvoj prostorske predstave v petem razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Karin Sirk (2013) Primerjava poustvarjanja ob umetnostnih besedilih v 3. razredih mestnih in podeželskih šol na Goriškem. Diplomsko delo.

Patricija Sirk (2013) Soočanje para z neplodnostjo. Diplomsko delo.

Bine Skodlar (2013) Vpliv disgrafije na učno uspešnost mladostnikov. Diplomsko delo.

Darja Skribe Dimec (2013) Uvodnik. Naravoslovna solnica, 17 (2). str. 2. ISSN 1318-9670

Darja Skribe Dimec (2013) Naravoslovno izobraževanje v Sloveniji in drugod po Evropi. Naravoslovna solnica, 17 (3). str. 4-12. ISSN 1318-9670

Tina Skrt (2013) Obravnava vetrnih elektrarn v tehniškem izobraževanju. Diplomsko delo.

Mirijam Skubin Juretič (2013) Vrtec Mali svet. Diplomska naloga.

Špela Slabe (2013) Vpliv medvrstniških pomoči na branje in bralno motivacijo. Diplomsko delo.

Gordana Slak (2013) Svetloba v šolskem prostoru. Diplomsko delo.

Anka Slana (2013) Vpliv harmoničnega konteksta na zaznavo razreda tonskih višin. Magistrsko delo.

Sara Slapar (2013) Medpodročno povezovanje in likovna tehnika. Diplomsko delo.

Miha Slapničar (2013) Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije. Diplomsko delo.

Ksenja Smolič (2013) Didaktično e-gradivo "mehanske lastnosti lesa" v tehnologiji HTML5. Diplomsko delo.

Maja Smovnik (2013) Motnja senzorne integracije in otrokovo delovanje v šoli ter pristopi pomoči. Diplomsko delo.

Tjaša Smrdel (2013) Projektno učno delo pri pouku kemije. Diplomsko delo.

Anja Smrtnik (2013) Klasifikacija grup majhnih redov. Diplomsko delo.

Aleksandra Soklič (2013) Psihološke značilnosti oseb po težki poškodbi glave. Diplomsko delo.

Sabina Sopko (2013) Igrača Hiša od A do Ž - od ideje do igre. Diplomsko delo.

Suzana Srnjak (2013) Razlike v načrtovanju učnega procesa med prvim in drugim starostnim obdobjem. Diplomsko delo.

Ines Stajan (2013) Družina v sodobni družbi. Diplomsko delo.

Tanja Stanić (2013) Uvajanje oddaljenega laboratorija v poučevanje naravoslovno-tehniških vsebin. Diplomsko delo.

Anja Stanič (2013) Konflikti v partnerskem odnosu in doživljanje spolnosti. Diplomsko delo.

Klasja Stankovič (2013) Naravoslovna pismenost in učni cilji v osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Jerneja Stanonik in Tjaša Pfajfar in Uršolina Horvat in Mateja Pelko in Nika Škorjanc in Vesna Bat in Peter Rot in Eva Matjašič in Katarina Leskovar in Klara Tomazin in Jana Podlogar in Marina Vrbavac (2013) Prostori prezentacije: razstava kot praktični del D izbirnega predmeta, mentor doc. Andrej Brumen Čop. [Razstava/Predstava]

Jana Starman (2013) Primerjalna analiza javnega in montessori vrtca ter predopismenjevalne veščine otrok. Diplomsko delo.

Andreja Stegu (2013) Vloga učitelja pri motivaciji za učenje bioloških vsebin. Diplomsko delo.

Polona Stenovec (2013) Analiza pogovorov obiskovalcev živalskega vrta o izbranih živalskih vrstah. Diplomsko delo.

Urška Stepišnik (2013) Agresivnost. Diplomsko delo.

Dragana Sterdjević (2013) Učitelji o dejavnikih, ki vplivajo na učno uspešnost učencev. Diplomsko delo.

Maša Sternad (2013) Odnos v procesu individualnega spremljanja in sodelovanja. Diplomsko delo.

Mina Stojilov (2013) Primerjava slovenskega in španskega modela obravnave otrok z motnjami avtističnega spektra. Diplomsko delo.

Barbara Stopar (2013) Aktivnosti za razvoj algoritmičnega mišljenja med osnovnošolci. Diplomsko delo.

Laura Strah (2013) Funkcionalna pismenost diplomiranih vzgojiteljic in diplomiranih medicinskih sester. Diplomska naloga.

Staša Strežek (2013) Ples v krogu – od prazgodovine do vrtca. Diplomsko delo.

Blanka Strgar (2013) Uporaba tehnik aktivnega učenja v vrtcu. Diplomsko delo.

Marko Strle (2013) Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami: zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Strokovna monografija. Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji , Ljubljana.

Urška Studen (2013) Predstave predšolskih otrok o pogojih in virih za preživetje organizmov. Diplomsko delo.

Katja Suhadolc (2013) Pojavljanje čustev v oddelku tri- do štiriletnih otrok v vrtcu. Diplomska naloga.

Klemen Sušec (2013) Spletna aplikacija PEFtube. Diplomsko delo.

Teja Sušnik (2013) Razvoj ravnotežja v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Anamarie Svetec (2013) Komunikacija otrok z Downovim sindromom. Diplomsko delo.

Š

Teja Šavs (2013) RSA kriptiranje. Diplomsko delo.

Anja Šenica (2013) Mnenja staršev o sodelovanju z vrtcem. Diplomska naloga.

Klaudija Šeruga (2013) Celostno ravnanje z odpadki. Diplomsko delo.

Janja Šetor (2013) Razumevanje in odzivanje vzgojiteljev na moteče vedenje otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Veronika Šinigoj (2013) Poučevanje tehnike in tehnologije z učenjem z odkrivanjem. Diplomsko delo.

Rebeka Škamperle (2013) Domače branje v osnovnih šolah na območju Krasa. Diplomsko delo.

Darja Škerjanec (2013) Kaj vedo štiriletniki o kamninah. Diplomsko delo.

Lidija Šket Kamenšek (2013) Uporaba pravljic pri otrocih s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo. Magistrsko delo.

Urška Šket (2013) Likovno nadarjeni učenci na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Nika Škorjanc (2013) Poklicni stres pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih -kaj je in kako ga zmanjšujemo. Diplomsko delo.

Samo Škrabanja (2013) Znanje in zanimanje za fiziko med osnovnošolci v povezavi s spremljanjem izobraževalnih in dokumentarnih oddaj. Diplomsko delo.

Maja Škrbec (2013) Pristop k poučevanju geometrije po van Hielu v drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija.

Jerneja Škrbina Božič (2013) Ugotavljanje razumevanja koncepta knjige in tiska v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Sebastjan Škrjanc (2013) Vključevanje aktualnih vsebin o motorjih z notranjim izgorevanjem k pouku Tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

Eva Škrlec (2013) Naloge in organizacija dela mobilnega tiflopedagoga ali tiflopedagoginje. Diplomsko delo.

Darja Škrlj (2013) Pedagoški portret slovenske skladateljice Brine Jež Brezavšček. Diplomsko delo.

Helena Škufca (2013) Pomen etape uvajanja v učnem procesu. Diplomsko delo.

Anja Škulj (2013) Podobe iz sanj. Diplomsko delo.

Katja Šmuc (2013) Samostojnost učencev in njihova prepričanja o dejavnikih učne uspešnosti. Diplomsko delo.

Anja Šnuderl (2013) Pomoč dijaku z učnimi težavami pri učenju angleščine. Diplomsko delo.

Manca Šoštarić (2013) Dojemanje ljubezni in partnerstva različnih generacij v postmoderni družbi. Diplomsko delo.

Lidija Špelič (2013) Sprostilne igre v podaljšanem bivanju. Diplomsko delo.

Maruša Štepec (2013) Fotografija skozi otroško oko. Diplomsko delo.

Maruša Štibelj (2013) Sporočilnost barve v filmu. Diplomsko delo.

Barbara Štih (2013) Spodbude in ovire na poti profesionalnega razvoja učiteljev razrednega pouka. Diplomsko delo.

Petra Štrajhar (2013) Prehransko vedenje in odnos dijakov do prehranjevanja. Diplomsko delo.

Ivana Štrancar (2013) Piskač kot senzor pulza pri pouku biologije človeka. Diplomsko delo.

Ambra Šukljan (2013) Doživljanje vpliva motenj hranjenja na posameznikov življenjski potek. Diplomsko delo.

Maja Šulin (2013) Sociopragmatične spretnosti otrok z avtizmom. Diplomsko delo.

Alja Šumak (2013) Možnost uporabe mediacije v osnovni šoli s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

Irena Šurla (2013) Priprava plazmidnih konstruktov za preučitev promotorske aktivnosti genov bakterije Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Diplomsko delo.

Mirjam Šuštar Peterka (2013) Povezanost vidikov vzgoje in učnih težav otrok v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Sara Šuštar (2013) Newtonovi zakoni skozi znanstveno dogodivščino. Diplomsko delo.

Mirjana Šutej (2013) Vloga lutke pri porajajoči se pismenosti. Diplomsko delo.

Dominika Švajger (2013) Prepovedane droge in uporaba le-teh med srednješolci. Diplomsko delo.

T

Maja Tamše (2013) Mnenje šolskih svetovalnih delavcev o svoji usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami v večinskih šolah. Magistrsko delo.

Teja Tancoš (2013) Vpliv uvodne motivacije na uspešnost izvedbe likovne naloge. Diplomsko delo.

Ivana Teklić (2013) Pomen mladinskih centrov za mladostnike in uporabo njihovega prostega časa. Diplomsko delo.

Mateja Terčelj (2013) Obredi pri otrocih starih 2. do 3. let. Diplomska naloga.

Sara Terlević (2013) Pomoč z likovno umetnostjo za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Maja Tifengraber (2013) Prehrana in osnovnošolec. Diplomsko delo.

Tjaša Tiršek (2013) Doživljanje posledic spolne zlorabe v otroštvu pri kasnejših partnerskih odnosih. Diplomsko delo.

Maja Tomažin (2013) Socialne igre pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Beatriz Tomšič Čerkez (2013) Likovna vzgoja: med prostorskim trajnostnim razvojem in podobo arhitekture. CEPS Journal, 3 (1). str. 79-96. ISSN 1855-9719

Beatriz Tomšič Čerkez (2013) Razstava ob Tednu Univerze 2013: Beatriz Tomšič Čerkez: Señas de identidad \ Sledi identitete. [Razstava/Predstava]

Gregor Torkar (2013) Živi tisto, kar poučuješ, in poučuj tisto, kar živiš: pogledi študentov na sprejemljivost učiteljevih vrednotno orientiranih izjav o trajnosti in podnebnih spremembah. CEPS Journal, 3 (1). str. 45-58. ISSN 1855-9719

Gregor Torkar (2013) Barbara Bajd: Moji prvi kopenski polži: preprost določevalni ključ. Založba Hart. Ljubljana, 2013. Naravoslovna solnica, 18 (1). str. 38. ISSN 1318-9670

Sanja Tošić (2013) Uporaba računalniške tehnologije in digitalnih medijev v likovni umetnosti. Diplomsko delo.

Petra Tot (2013) Proces zaposlitvene rehabilitacije slepih in slabovidnih oseb v Sloveniji. Diplomsko delo.

Luka Tratnik (2013) Oblikotvorne značilnosti psihedelične umetnosti. Diplomsko delo.

Marjeta Trček (2013) Pomoč učencem z dispraksijo pri pouku geometrije. Diplomsko delo.

Simona Trček (2013) Makrofiti reke Ljubljanice. Diplomsko delo.

Katarina Trdan (2013) Razvijanje socialnih veščin pri odrasli osebi z Aspergerjevim sindromom. Diplomsko delo.

Nina Trdin (2013) Razvijanje otrokovega govora ob slikanici. Diplomsko delo.

Nika Trobec (2013) Presoja domačih nalog z vidika učencev z učnimi težavami in učno uspešnih učencev. Diplomsko delo.

Saša Trontelj (2013) Stres in sprostitvene tehnike v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Barbara Tršan (2013) Problemske teme in odzivi bralcev na spletnih forumih. Diplomsko delo.

Simon Turk (2013) Krepitev samoučinkovitosti z razvijanjem empatije in samouravnavanja. Doktorska disertacija.

Nada Turnšek (2013) Uživanje v kulturni raznolikosti je v pomoč vzgojiteljem pri izobraževanju za različnost in enakost – evalvacija izobraževanja za nediskriminacijo in raznolikost. CEPS Journal, 3 (4). str. 117-138. ISSN 1855-9719

Nada Turnšek (2013) Učenje z raziskovanjem v vrtcu: preteklost in kulturna dediščina : študijsko gradivo v e-obliki za integrirano prakso pri predmetu Otrok v družbi. [Učno gradivo]

Nada Turnšek (2013) Primeri dejavnosti medkulturne vzgoje v vrtcu: študijsko gradivo v e-obliki za integrirano prakso pri predmetu Otrok v družbi. [Učno gradivo]

Ana Turšič (2013) Odkrivanje učnih težav s pomočjo neverbalnih praksičnih in ritmičnih preizkusov. Diplomsko delo.

U

Nataša Udovč (2013) Socialna vključenost naglušne romske učenke v oddelek vzgoje in izobraževanja in v 3. razred osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Matjaž Urbanč (2013) Projekti iz mehatronike pri poučevanju tehnike. Diplomsko delo.

Anja Urbanija (2013) Delovanje in uporaba sončnih celic in njihova obravnava pri pouku tehnike. Diplomsko delo.

Urška Urek (2013) Premagovanje testne anksioznosti s pomočjo tehnike za doseganje čustvene svobode (EFT) v 3. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Nataša Uršič (2013) Pripovedovanje pri uri pravljic. Diplomsko delo.

V

Sanja Valenčak (2013) Aktivnosti Kozjanskega parka pri naravovarstveni vzgoji in izobraževanju osnovnošolcev. Diplomsko delo.

Kristina Valentić (2013) Vzpodbujanje dela s papirjem v vrtcu. Diplomska naloga.

Maša Valentič Ponikvar (2013) Vpliv težav v duševnem zdravju na kvaliteto življenja mladih odraslih. Diplomsko delo.

Neva Vaner (2013) Družinske navade, pravila in pomen družinskih skrivnosti. Diplomsko delo.

Sandra Vatovec (2013) Splet 3.0 in njegov pomen pri poučevanju računalništva. Diplomsko delo.

Mateja Vaz Fernandes (2013) Dvojezičnost v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Maja Vene (2013) Učenje v muzeju Bistra. Diplomsko delo.

Živa Vengust (2013) Odnos in gnus učencev do živali ter strah pred živalmi. Diplomsko delo.

Lea Verbič (2013) Vzgojni stili in odnosi v družini. Diplomsko delo.

Nina Verdel (2013) Padanje kovinske kroglice v tekočini v merilnem valju. Diplomsko delo.

Andreja Verdnik (2013) Pravilni poliedri. Diplomsko delo.

Barbara Vidic (2013) Zdrav način življenja vzgojiteljev. Diplomsko delo.

Aleksandra Vidmar (2013) Lutka kot umetnostna metoda pri pouku. Diplomsko delo.

Marijanca Ajša Vižintin (2013) Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Katja Vlašič (2013) Govorno nastopanje otrok v vrtcu in prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Gregor Vode (2013) Pridelava sadja in spoznavanje sadjarstva v vrtcu. Diplomska naloga.

Tea Vode (2013) Stališča osnovnošolskih učiteljev do e-dnevnika in e-redovalnice. Diplomsko delo.

Benjamin Vogrič (2013) Motnje požiranja - diagnostični postopki in rehabilitacija. Diplomsko delo.

Barbara Vogrinčič (2013) Artikulacija in nosna resonanca v govoru pri otrocih z razcepi v orofacialnem področju. Diplomsko delo.

Mateja Vozelj (2013) Eksperimentiranje s tehnikami risanja v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ. Diplomsko delo.

Mira Vladimira Vrankar (2013) Stališča in izkušnje strokovnih delavcev do participacije otrok pri dnevni rutini in igri v vrtcu. Magistrsko delo.

W

Nina Weiner (2013) Notranja oprema kot motivacija za oblikovanje kreativnih prostorov. Diplomsko delo.

Z

Blaž Zabel (2013) Dewey, J. (2012). The School and Society [Šola in družba]. Afterword studies by Slavko Gaber and Ana Pešikan. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education. 140 pp., ISBN 978-961-253-060-0.. CEPS Journal, 3 (2). str. 181-183. ISSN 1855-9719

Blaž Zabel (2013) Warburton, N. (2012). Vprašanje umetnosti [The Art Question]1. Afterword study by Marjan Šimenc. Ljubljana: Sophia. 158 p., ISBN 978-961-6768-48-1.. CEPS Journal, 3 (3). str. 125-127. ISSN 1855-9719

Tina Zabukovec (2013) Selektivni mutizem - pristopi in podpora. Diplomsko delo.

Andrej Zadnik (2013) Ekonomsko-politični sistem kot igra računalniške simulacije ter njene možne izobraževalne rabe. Diplomsko delo.

Urša Zadnik (2013) Fibonaccijevo zaporedje pri pouku biologije in naravoslovja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Aleksandra Zalokar (2013) Oblikovana in generirana forma v linorezu. Diplomsko delo.

Leonida Zalokar (2013) Evalvacija institucionalnega obravnavanja mladinske odklonskosti - primer Vzgojnega zavoda Planina. Doktorska disertacija.

Urša Založnik (2013) Kvalitativni testi za določevanje anorganskih baz. Diplomsko delo.

Manca Zaviršek (2013) Analiza aktivnosti za učenje računalništva brez računalnika. Diplomsko delo.

Jasna Zebec (2013) Zaposlovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Pavel Zgaga in Igor Repac (2013) Higher education reforms: looking back - looking forward: workshop proceedings. Znanstvena monografija. CEPS, Faculty of education , Ljubljana.

Nuša Zidarič (2013) Timski pristop pri delu z vedenjsko motečimi učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Saša Ziherl (2013) Ob zaključku projekta Greenwave Europe. Naravoslovna solnica, 18 (1). str. 12-13. ISSN 1318-9670

Marsela Zlodej (2013) Dejavniki uspešne komunikacije pri slepih in slabovidnih. Diplomsko delo.

Maja Zoran (2013) Leseni liki različnih oblik. Diplomsko delo.

Martina Zore (2013) Občina Ivančna Gorica: izbrane kulturnozgodovinske znamenitosti kot vsebine pri pouku družbe v 5. razredu OŠ. Diplomsko delo.

Mehdina Zukanović (2013) Z otroki, starimi od pet do šest let, izdelamo zemljevid. Diplomsko delo.

Neja Zupanc (2013) Razvijanje veščin v obdobju porajajoče se pismenosti kot preventiva za nastanek učnih težav. Diplomsko delo.

Sara Zupanc (2013) Poznavanje morskih organizmov in stališča do morskih organizmov pri osnovnošolcih. Diplomsko delo.

Urška Zupanc (2013) Vpliv selenita in selenata na izbrane fiziološke in biokemijske parametre pri treh vodnih rastlinah. Diplomsko delo.

Katja Zupančič (2013) Matematična logika in logične naloge. Diplomsko delo.

Maja Zupančič (2013) Izobraževalna računalniška igra za poučevanje algoritmov. Diplomsko delo.

Mateja Zupančič (2013) Svetovalni delavci o vlogi družine pri agresivnem vedenju otroka. Diplomsko delo.

Sašo Zupanec (2013) Max-plus algebra. Diplomsko delo.

Daniela Zupan (2013) Tone Kralj in Benetke. Diplomsko delo.

Karmen Zupan (2013) Opazovanje v šolski geometriji. Diplomsko delo.

Ž

Gregor Žagar (2013) Določanje siderske in sinodske periode Lune s pomočjo astrofotografije in križne palice. Diplomsko delo.

Nejc Žagar (2013) Razvoj konstrukcijske sestavljanke za izbirni predmet robotika v tehniki. Diplomsko delo.

Rahela Žagar (2013) Učenje s pomočjo e-učnih enot. Diplomsko delo.

Tanja Žagar (2013) Vpliv staršev na razvoj otrokove bralne pismenosti. Diplomska naloga.

Tea Žagar (2013) Spoprijemanje s prometno nesrečo kot travmatičnim dogodkom. Diplomsko delo.

Tina Žakelj (2013) Učenje prilagajanja na vodo po ustaljeni metodi in metodi z vključevanjem ustvarjalnega giba. Diplomsko delo.

Anja Žavbi (2013) Spoprijemanje s hiperkinetično motnjo pri otroku. Diplomsko delo.

Nives Železnik (2013) Varna hiša na kontinuumu opore. Diplomsko delo.

Drago Žerjav (2013) Programsko orodje za vnos in obdelavo rezultatov športnih tekmovanj. Diplomsko delo.

Eva Židanek (2013) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo - primerjava pravljice in risanke. Diplomsko delo.

Marjeta Žitko (2013) Prva srečanja s kemijo. Diplomska naloga.

Lara Živec (2013) Otroški plesi, ki izvirajo iz folklore. Diplomska naloga.

Kristina Živic (2013) Ustvarjalni gib kot interesna dejavnost v prvem in drugem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:23:51 CET.