[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2012

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število vnosov: 583.

A

Silva Ajdovec (2012) Motiviranost staršev za družinsko branje književnih besedil v 1. in 2. razredu devetletke. Diplomsko delo.

Anja Alič (2012) Zdravstvene težave, okvare in poškodbe kot posledica opravljanja učiteljskega poklica v Gorenjski regiji. Diplomsko delo.

Anja Alič (2012) Nadarjenost za matematiko v povezavi z interesom za glasbo. Diplomsko delo.

Nada Andrejčič (2012) Katakavstike. Diplomsko delo.

Nina Anzeljc (2012) Socialne mreže starostnikov in vloga socialnega pedagoga v institucionalnem varstvu. Diplomsko delo.

Tanja Arčon (2012) Zgodovinski razvoj organiziranega letovanja otrok. Diplomsko delo.

Monika Arhar (2012) Preverjanje veljavnosti slovenskega prevoda vprašalnika Voice Handicap Index. Diplomsko delo.

Stanislav Avsec (2012) Metoda merjenja tehnološke pismenosti učencev 9. razreda osnovne šole. Doktorska disertacija.

Urška Ažman (2012) Uporaba vaj za boljšo izgovorjavo v drugem starostnem obdobju. Diplomsko delo.

B

Katarina Bajc (2012) Protispomeniki v kontekstu sodobnih vojnih spomenikov. Diplomsko delo.

Barbara Bajd (2012) Uvodnik. Naravoslovna solnica, 16 (2). str. 2. ISSN 1318-9670

Barbara Bajd (2012) Sokotra – izolirani življenjski prostor. Naravoslovna solnica, 16 (3). str. 17. ISSN 1318-9670

Barbara Bajd in Natalija Čuden (2012) Povezovanje naravoslovja z drugimi vsebinami kurikuluma osnovne šole - buče v prvem triletju. Naravoslovna solnica, 17 (1). str. 28-31. ISSN 1318-9670

Barbara Bajd in Tina Dragič (2012) Zakaj imamo okostje?. Naravoslovna solnica, 16 (2). str. 30-31. ISSN 1318-9670

Barbara Bajd in Simon Kveder (2012) Kaj je goba – rastlina ali žival?. Naravoslovna solnica, 16 (3). str. 19-22. ISSN 1318-9670

Teja Bajt (2012) Primerjava različnih testov citotoksičnosti za ugotavljanje protitumorskega delovanja kemoterapevtika cis-diamindikloridoplatine (II). Diplomsko delo.

Barbara Balan (2012) Vloga in uporaba umetnosti v socialni pedagogiki. Diplomsko delo.

Jožica Banič (2012) Didaktični materiali pri matematiki v vrtcu. Diplomska naloga.

Katja Banovec (2012) Glasbene interesne dejavnosti na osnovnih šolah v občini Črnomelj. Diplomsko delo.

Marcela Batistič Zorec in Andreja Hočevar (2012) Načrtovanje in evalviranje vzgojnega dela v slovenskih vrtcih. CEPS Journal, 2 (2). str. 109-128. ISSN 1855-9719

Marcela Batistič Zorec in Mateja Kalin in Sergeja Kržan in Katarina Sedeljšak (2012) Kako je nastala risanka v vrtcu Globoko: participacija otrok v vrtcu. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Ema Bavcon (2012) Ličenje nekoč in danes. Diplomsko delo.

Sanja Bednjički (2012) Iz urejene nesvobode v neurejeno svobodo - postpenalna obravnava v Sloveniji. Diplomsko delo.

Damjana Benigar Kaluža (2012) Uporaba računalnika kot orodja za reševanje slikarskih nalog v petem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Sanja Berčnik (2012) Vloga svetovalnega delavca pri prepoznavanju motenj hranjenja in preventivnem delovanju. Socialna pedagogika, 16 (3). str. 227-248. ISSN 1408-2942

Teja Bergant (2012) Hiperbolične funkcije. Diplomsko delo.

Lučka Berlot (2012) Spoznavanje in razumevanje arhitekture; Primer Plečnikovih tržnic in Tromostovja. Diplomsko delo.

Anja Bernik (2012) Napredek učencev v znanju plavanja v občini Škofja Loka. Diplomsko delo.

Mateja Bevc (2012) Otroške gibalne igre v skupini 1-2 let. Diplomska naloga.

Manca Bizjak (2012) Doživljanje in spoprijemanje s psihično travmo. Diplomsko delo.

Martina Bizjak (2012) Starševstvo, partnerstvo in poklicna kariera. Diplomska naloga.

Mersiha Bjelić (2012) Določevanje dresnikov (Fallopia sect. Reynoutria) z molekulskimi metodami. Diplomsko delo.

Milena Mileva Blažić (2012) Fantastične pripovedi Nika Grafenauerja - pravljični triptih o Mahajani. Jezik in slovstvo, 57 (3/4). str. 147-158. ISSN 0021-6933

Milena Mileva Blažić (2012) Svetlana Makarovič, Balada o Sneguročki, ilustrirala Anamarija Babić, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 76 (10). str. 1314-1317. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2012) Razvijanje kulturne pismenosti s primeri literarne prakse. V: Slovenski slavistični kongres, 27 Sept - 29 Sept 2012, Koper.

Milena Mileva Blažić (2012) Odrske pripovedke Eke Vogelnik in posodobitev ljudskega izročila. V: Odrske pripovedke. Modrijan, Ljubljana, str. 14-25. ISBN 978-961-241-610-2

Milena Mileva Blažić (2012) Podoba otroka v slovenski mladinski književnosti. V: Zgodovina otroštva = History of childhood. Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, str. 53-68. ISBN 978-961-6777-12-4

Milena Mileva Blažić (2012) Priredbe mladinskih besedil v Lutkovnem gledališču Ljubljana (1948-2008). V: Slovenska dramatika. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, str. 51-60. ISBN 978-961-237-541-6

Špela Bobnar (2012) Povezanost ploskosti stopal z odrivno nogo. Diplomsko delo.

Tjaša Bobnar (2012) Participacija otrok v projektu Pravljični novoletni čas po željah otrok. Diplomska naloga.

Anja Bogdanovič (2012) Spletni urnik v sistemu za upravljanje z vsebinami Joomla!. Diplomsko delo.

Mojca Bohinc (2012) Reševanje konfliktov med učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Sara Bojić (2012) Ocenjevanje športne vzgoje. Diplomsko delo.

Larisa Boštjan (2012) Zdravje učiteljev razredne stopnje Koroške regije. Diplomsko delo.

Ksenija Božak (2012) Učenci, starši in učitelji o individualni učni pomoči iz matematike. Diplomsko delo.

Irena Božič (2012) Socialna pedagogika in umetnost na križišču tradicije in sodobnosti. Diplomsko delo.

Kristina Božič in Alja Košar in Polona Čampa in Anja Lautar in Tjaša Pfajfar in Sergeja Gartner in Mojca Jeram in Aleksandra Zalokar in Karin Bajc in Iris Plešnar in Sabina Hašič in Uršolina Horvat in Jerneja Stanonik in Anja Škulj in Karin Mugerli in Anđelija Samardžija in Daniela Zupan (2012) Slike, risbe: razstava likovnih del študentov 3. letnika LP, mentorja prof. Z. Huzjan, doc. A. Brumen-Čop. [Razstava/Predstava]

Tamara Božič (2012) Poučevanje skozi ustvarjalni gib v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Rajka Bračun Sova in Metoda Kemperl (2012) Kurikularna prenova slovenske likovne vzgoje v osnovni šoli z vidika nekaterih sestavin evropske kompetence kulturne zavesti in izražanja. CEPS Journal, 2 (2). str. 71-91. ISSN 1855-9719

Rajka Bračun Sova in Brigita Strnad (2012) Z igro v kiparski svet Dragice Čadež. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Olga Brandstatter (2012) Nasilje v družini nad otrokom in vloga vrtca. Diplomsko delo.

Maja Brate (2012) Ekonomski, ekološki in estetski vidik uporabe kaminske peči v gospodinjstvu. Diplomsko delo.

Irena Brbre (2012) Raziskovalne škatle za aktivno preživljanje prostega časa v domu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Mateja Breznar (2012) Uporaba socialnih iger na osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Eva Breznik (2012) Analiza stanja svetovalnega dela v Koroški regiji. Diplomsko delo.

Nina Bric (2012) Likovnik v lutkovnem gledališču. Diplomsko delo.

Karmen Brklje (2012) Povezanost gibalne/športne aktivnosti in prehranskih navad predšolskih otrok in njihovih staršev v Beli krajini. Diplomska naloga.

Saša Brodnjak (2012) Prehod mladostnikov s primankljaji na posameznih področjih učenja iz osnovne v srednjo šolo. Diplomsko delo.

Andrej Brumen Čop (2012) Risanje 5, 2011/12. V: Razstava 3. letnika LP PeF 2011/2012, 18 Jan - 20 Feb 2012, Ljubljana, Pedagoška fakulteta. (Neobjavljeno)

Andrej Brumen Čop (2012) Doma: razstava akvarelov. V: Doma, 24 Apr - 29 May 2012, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Andrej Brumen Čop (2012) Doma: razstava akvarelov. [Razstava/Predstava]

Mihaela Brumen in Mateja Dagarin Fojkar (2012) Teacher development in Slovenia for teaching foreign languages at the primary level. CEPS Journal, 2 (3). str. 27-53. ISSN 1855-9719

Marjeta Brunšek (2012) Akt v štirih grafičnih tehnikah. Diplomsko delo.

Katarina Bučar (2012) Sodelovanje med starši otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami in specialnimi pedagogi na osnovni šoli. Diplomsko delo.

Anita Budin (2012) Učiteljeva vloga v procesu odkrivanja in dela z nadarjenimi v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Vesna Bukovič (2012) Kamnik: industrija ter obrt nekoč in danes. Učne vsebine za 3. razred osnovne šole. Diplomsko delo.

Simona Burkeljca (2012) Kateri učbenik je pravi zame?. Diplomsko delo.

C

Barbara Carli (2012) Tehniški dan: sončna energija. Diplomsko delo.

Edi Ceferin (2012) Državljanska vzgoja v Sloveniji in državah Evropske unije. Diplomsko delo.

Tina Cestnik (2012) Dve stroki o eni motnji. Diplomsko delo.

Karmen Chakir (2012) Sovražni govor v luči tolerance. Socialna pedagogika, 16 (2). str. 133-152. ISSN 1408-2942

Maja Ciglar (2012) Spoznavanje poklica mizarja in obdelava lesa v vrtcu. Diplomsko delo.

Barbara Cvetko (2012) Hipnoza in njena uporabnost na področju izobraževanja pri osnovnošolskih otrocih. Diplomsko delo.

Nina Cvirn (2012) Slikarstvo akcije in otroška risba. Diplomsko delo.

Č

Tea Čandek (2012) Prostorske predstave pri dvo- in tridimenzionalnih likovnih področjih v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Diplomsko delo.

Tina Čerin (2012) Podpora v situaciji odločanja v zvezi s splavom. Diplomsko delo.

Zdenka Černelič (2012) Izkustveno in vrstniško učenje učencev z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Andreja Črnagoj (2012) Izdelovanje priložnostnih igrač iz različnih materialov v vrtcu. Diplomska naloga.

Maja Čuden (2012) Vodena vizualizacija kot spodbuda za plesno izražanje. Diplomska naloga.

Urška Čuden (2012) Sodelovanje sodišča, centra za socialno delo in vzgojnega zavoda pri nameščanju mladostnika v vzgojni zavod. Diplomsko delo.

Monika Čufer (2012) Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole?. Diplomsko delo.

D

Damjana Damjanović (2012) Vpliv disfunkcionalnih predstav o ljubezni na kvaliteto partnerskega odnosa. Diplomsko delo.

Bojan Dekleva in Maja Kozar in Špela Razpotnik (2012) Evalvacija programa nastanitvene podpore društva Kralji ulice po prvih štirih letih. Socialna pedagogika, 16 (2). str. 95-132. ISSN 1408-2942

Iztok Devetak (2012) Zagotavljanje kakovostnega znanja naravoslovja s pomočjo submikroreprezentacij. Znanstvena monografija. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Iztok Devetak (2012) PROFILES - WP3: Stakeholders involvement and interaction. PROFILES Curricular Study on Science Education : Interim Report on the first round of the UL, Slovenia working group. Poročilo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Tatjana Devjak in Sanja Berčnik (2012) Uvod. V: Sto jezikov otrok. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 7-8. ISBN 978 961 253 085 3

Tatjana Devjak in Darija Skubic (2012) Predgovor. V: Teorija in praksa sodelovanja s starši. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 5. ISBN 978-961-253-082-2

Tatjana Devjak in Darija Skubic in Alenka Polak in Vasja Kolšek (2012) Predšolska vzgoja : od starega k novemu. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Eva Dežman (2012) Razredni učitelji o dejavnikih šolske (ne)uspešnosti romskih učencev. Diplomsko delo.

Dejan Dobnikar (2012) Geometrijska predstava tridimenzionalnega prostora s pomočjo prenosnih naprav. Diplomsko delo.

Anita Dobrotinšek (2012) Vizualno okolje in šablonska risba. Diplomsko delo.

Maja Doljak (2012) Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Draško Drašković (2012) Segrevanje snovi z mikrovalovi brez konvekcije. Diplomsko delo.

Anja Drobnič (2012) Medpredmetno povezovanje družboslovja v drugem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Jasmina Ducman (2012) Problemi pri timskem delu specialnih pedagogov in učiteljev ter strategije njihovega reševanja. Diplomsko delo.

Saša Dular (2012) Vpliv interakcije z lutko na čustveno-socialni razvoj predšolskih otrok. Diplomska naloga.

E

Florina Erbeli in Karmen Pižorn (2012) Reading ability, reading fluency and ortographic skills : the case of L1 Slovene English as a foreign language students. CEPS Journal, 2 (3). str. 119-139. ISSN 1855-9719

F

Tina Fajfar (2012) E-gradiva pri poučevanju matematike. Diplomsko delo.

Matjaž Fajt (2012) Grafična predelava motornega kolesa Kawasaki ZX6R, L 2004. Diplomsko delo.

Tine Fakin (2012) Znanje in odnos učencev do metuljev in komarjev. Diplomsko delo.

Silvija Fanžol Dunjko (2012) Športna rekreacija in stres v poklicih pomoči. Diplomsko delo.

Anja Ferfila (2012) Športne interesne dejavnosti na izbranih šolah v kraški regiji. Diplomsko delo.

Maruša Ferjan (2012) Primerjava reševanja matematičnega problema o vzorcih v 3. in 5. razredu. Diplomsko delo.

Bernarda Finžgar (2012) Izolacija kvasovk Saccharomyces cerevisiae iz neobičajnih naravnih habitatov. Diplomsko delo.

Breda Forjanič (2012) Medijska pismenost vzgojiteljev predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Aleksandra Frank (2012) Razumevanje mitoze v srednji šoli v Sloveniji. Diplomsko delo.

Alenka Frank (2012) Primerjava učnega načrta in učnega gradiva pri predmetu matematika od osemletne osnovne šole do danes. Diplomsko delo.

Črtomir Frelih (2012) Die Nähe des Bildes. [Razstava/Predstava]

Črtomir Frelih (2012) Pari: likovna razstava Črtomira Freliha. [Razstava/Predstava]

Črtomir Frelih in Maja Burja in Maja Planinšek in Eva Rokavec in Nace Mirosavljević (2012) Razstava ob Tednu Univerze 2012. [Razstava/Predstava]

Črtomir Frelih in Jožef Muhovič (2012) Predgovor. V: Likovno, vizualno : eseji o likovni in vizualni umetnosti. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 7-9. ISBN 978-961-253-092-1

Teja Fuchs (2012) Primerjava pouka družboslovja z uporabo in brez uporabe interaktivne table. Diplomsko delo.

Jasmina Furdi (2012) Uporaba funkcionalne ocene vedenja pri otroku z ADHD in znižanimi kognitivnimi potenciali. Diplomsko delo.

Maja Furlan (2012) Obisk živalskega vrta s predšolskimi otroki. Diplomska naloga.

G

Nina Gaber (2012) Umetniška grafika na Slovenskem med obema svetovnima vojnama. Diplomsko delo.

Slavko Gaber in Ljubica Marjanovič Umek in Pavel Zgaga in Živa Kos Kecojević (2012) Editorial. CEPS Journal, 2 (2). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Barbka Gabrijel Cotič (2012) Določanje nekaterih anorganskih in organskih onesnaževal v vodah. Diplomsko delo.

Anja Ganc (2012) Trening organizacijskih veščin pri učencu z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. Diplomsko delo.

Lucija Gelze (2012) Spremembe v družbi, njihove posledice in alternativni vzajemni sistemi. Diplomsko delo.

Suzana Geršak (2012) Ozaveščenost osnovnošolskih učencev in učiteljev o klimatskih spremembah. Magistrsko delo.

Tjaša Gerževič (2012) Motivi in stališča stanovalcev Doma starejših občanov Šiška do vadbe v Senior vadbenem parku. Diplomsko delo.

Vanja Gianini (2012) Razvoj koordinacije v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Urška Glastovec (2012) Kodu kot prvi programski jezik v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Sara Gluk (2012) Stališča učiteljev do uporabe didaktičnih računalniških iger pri učenju poštevanke. Diplomsko delo.

Lea Gmajner (2012) Mnenje bodočih učiteljev biologije o praktičnem delu pri pouku biologije. Diplomsko delo.

Veronika Gnidovec in Tamara Bregar in Urška Alpinc in Živa Lencl in Kaja Kuzma in Tomaž Čibej in Mojca Pirih in Anita Šerkezi in Barbara Osolnik in Tina Nagode in Nika Rosman in Petra Cerar in Hana Kropivšek in Ana Kavčnik in Katarina Juvan in Lara Loboda in Daša Štrbenc in Julija Leben in Marika Fenče in Sara Popović in Simona Flegar in Sandra Šlibar in Nina Sladič in Maja Rus (2012) Od ideje do lutkovne predstave, mentor red. prof. Edi Majaron, sodelavec Jože Zajec. [Razstava/Predstava]

Nina Golob (2012) Starši predšolskih otrok in njihove bralne navade. Diplomsko delo.

Anita Gomezel in Alenka Kobolt (2012) Vpliv družine na mladostnikovo identiteto. Socialna pedagogika, 16 (4). str. 323-354. ISSN 1408-2942

Alenka Gorenc (2012) Razlike v hoji predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Martina Gorenc (2012) Nabor vodenih aktivnosti za izvedbo dneva dejavnosti na turistični kmetiji na Hrastnem. Diplomsko delo.

Tanja Gorenjak (2012) Subjektivne teorije vzgojiteljic predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Metka Goričar (2012) Pojmovne mape pri predmetu gospodinjstvo v srednjem strokovnem izobraževanju bolničar - negovalec. Diplomsko delo.

Eva Gorišek (2012) Arhiviranje svetlobe. [Razstava/Predstava]

Katarina Gorše (2012) Obravnavanje literarnih del Majde Koren pri pouku na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Mateja Gorše (2012) Komunikacijske strategije osnovnošolskih učiteljev v konfliktnih situacijah z učenci. Magistrsko delo.

Ana Gostinčar Blagotinšek (2012) Uvod. Naravoslovna solnica, 16 (3). str. 2. ISSN 1318-9670

Ana Gostinčar Blagotinšek (2012) Ostanki v embalaži. Naravoslovna solnica, 16 (3). str. 34. ISSN 1318-9670

Ana Gostinčar Blagotinšek in Darja Skribe Dimec (2012) Kviz o temperaturi. Naravoslovna solnica, 16 (2). str. 34-35. ISSN 1318-9670

Matej Gradišar (2012) Ohlajanje teles s sevanjem in konvekcijo. Diplomsko delo.

Polona Gradišek (2012) Character strengths and life satisfaction of Slovenian in-service and pre-service teachers. CEPS Journal, 2 (3). str. 167-180. ISSN 1855-9719

Ana Grčar (2012) Zgodovina Mirne: učna pot za učence petega razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Irena Grdešič (2012) Glasbena kompetentnost vzgojiteljic. Diplomska naloga.

Andreja Gregorčič (2012) Pogledi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice na timsko delo v vrtcu. Diplomska naloga.

Nina Gregorič (2012) Didaktična igra "OBRNI IN POVEJ" pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo.

Martina Grmek (2012) Ples kot medij pri delu z mladostniki z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Diplomsko delo.

Nina Gros (2012) Izvajanje geometrijskih konstrukcij v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Damjana Grošičar (2012) Likovna ustvarjalnost v oddelku podaljšanega bivanja. Diplomsko delo.

Tadeja Grubelnik (2012) Problematika brezposelnosti mladih v koroški regiji. Diplomsko delo.

Lara Gujtman (2012) Gesta v sliki. Diplomsko delo.

H

Jana Habjanič (2012) Različnost deškega in dekliškega v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne šole v šolskem letu 2011/2012. Diplomsko delo.

Damjana Habuš (2012) Določanje atrazina in pentaklorofenola v vodi. Diplomsko delo.

Saša Hafner (2012) Ocena motoričnih sposobnosti štiriletnega dečka z Downovim sindromom. Diplomsko delo.

Miha Hančič (2012) Avtorski strip. Diplomsko delo.

Ines Hasić (2012) Metoda razgovora skozi presojo učiteljev in študentov. Diplomsko delo.

Katja Hočevar (2012) Pitagorejske trojice in Pellova enačba. Diplomsko delo.

Vesna Horvat (2012) Izvajanje nalog iz prostorskega oblikovanja v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Katarina Hrastnik (2012) Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole s pomočjo elementov pedagogike Montessori. Diplomsko delo.

Meta Hrast (2012) Problem lestve in kavča. Diplomsko delo.

Sanja Hribar (2012) Uporaba slikanic pri poučevanju angleščine v 1. in 2. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Saraja Hribernik (2012) Model sodelovanja s starši - "Tagesgruppe" (nemški primer in pomen za prakso v Sloveniji). Diplomsko delo.

Nina Hriberski (2012) Učne primanjkljaje premagujemo z lutkami. Diplomsko delo.

Eva Hudolin (2012) Domišljijska drevesa kot spodbuda za plesno izražanje. Diplomsko delo.

Barbara Humar Slapnik (2012) Samospoštovanje gluhih in naglušnih mladostnikov v večinskih in zavodskih šolah. Diplomsko delo.

Zdenko Huzjan (2012) Vzajemnost ideje in prakse. V: Razstava 3. letnika LP PeF 2011/2012, 18 Jan - 20 Feb 2012, Ljubljana, Pedagoška fakulteta. (Neobjavljeno)

Zdenko Huzjan (2012) Poetika novega prostora. V: 4L12 zaključna razstava likovnih del študentov 4. letnika LP, 7 Jun - 6 Jul 2012, Ljubljana, Pedagoška fakulteta. (Neobjavljeno)

Zdenko Huzjan (2012) »Arhiviranje svetlobe« Eva Gorišek. V: Arhiviranje svetlobe, 7 Nov - 30 Nov 2012, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

I

Eva Ileršič (2012) Spoznavanje talnih živali v vrtcu. Diplomska naloga.

Nikola Ivačič (2012) Algoritem za iskanje krepkih komponent v usmerjenem grafu. Diplomsko delo.

J

Metka Jagodic (2012) Pomembnost očetove prisotnosti in odločitve za očetovstvo. Diplomsko delo.

Ružica Jagodić (2012) Razvrščanje geometrijskih teles v prvem starostnem obdobju. Diplomska naloga.

Andrej Jakoš (2012) Videoigre in uspešnost reševanja problemov pri osnovnošolskih otrocih. Diplomsko delo.

Gabrijela Jakovljević (2012) Varna šolska pot za učence Osnovne šole Grm v Novem mestu. Diplomsko delo.

Tina Jakše (2012) Terapija s pomočjo konja za otroke in mladostnike s spektroavtističnimi motnjami. Diplomsko delo.

Andreja Janečko Goličič (2012) Zaznavanje športnovzgojnega procesa učencev 2. triade v šolah gorenjske regije. Diplomsko delo.

Katja Jarc (2012) Združevanje metod gibalno-plesne in glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami v povojnem okolju. Specialistično delo.

Klara Jarc (2012) Naredimo si svojo pravljico in gledališko predstavo. Diplomska naloga.

Mateja Jeglič (2012) Vključevanje predšolskih otrok v organizirane gibalne/športne dejavnosti. Diplomsko delo.

Andreja Jeklar (2012) Spodbujanje čutnih zaznav pri predšolskih otrocih v naravnem okolju. Diplomsko delo.

Manca Jelenc (2012) Številske predstave - razumevanje števil do sto. Diplomsko delo.

Silvija Jelen (2012) Analiza in razvoj timskega vodenja vrtca (študija primera). Magistrsko delo.

Tjaša Jelnikar (2012) Lutke pri zgodnjem učenju tujega jezika. Diplomska naloga.

Jana Jemec (2012) Davča: Muzejski predmeti kot učne vsebine pri razrednem pouku. Diplomsko delo.

Mateja Jenko Medar (2012) Lectarstvo s projektnim učnim delom na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Vanda Jereb (2012) Vzgojiteljeva kompetentnost za razvijanje zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Mateja Jerina Gubanc (2012) Vloga vzgojitelja v bolnišnici. Magistrsko delo.

Lidija Jerše (2012) Vloga institucionalne predšolske vzgoje v zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za otroke romskega porekla na območju Kočevja. Magistrsko delo.

Ines Jesenovec (2012) Ugotavljanje razlik v gibalno-psihosocialnih odzivih od 2- do 3-letnih otrok glede na dva različna izvedbena kurikuluma. Diplomska naloga.

Maja Jevšnikar (2012) Uporaba testa za afazijo pri dvojezični osebi v starosti od 65 do 75 let slovensko govorečih oseb brez demence. Diplomsko delo.

Jasna Jožef (2012) Analiza slikanic Lile Prap in njihova recepcija na Japonskem. Diplomsko delo.

Mirjam Juhant (2012) Načrtovanje, izvedba in interpretacija poštenega poskusa v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Mojca Juriševič (2012) Nadarjeni učenci v slovenski šoli. Znanstvena monografija. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Mojca Juriševič (2012) Motiviranje učencev v šoli. Univerzitetni/visokošolski učbenik z recenzijo. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Mojca Juriševič in Božena Stritih (2012) Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih. Strokovna monografija. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Sabina Jurkovič (2012) Psihično nasilje nad otroki. Diplomsko delo.

Darja Juršič Fir (2012) Pregled in analiza vsebine tehničnega risanja v učbenikih in delavnih zvezkih pri pouku Tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

Staša Juršič (2012) Strategije reševanja problemov v 4. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

K

Tjaša Kadivec (2012) Tibetančki za predšolske otroke v vrtcu. Diplomska naloga.

Jana Kalin in Mojca Peček Čuk (2012) Editorial. CEPS Journal, 2 (1). str. 5-12. ISSN 1855-9719

Beti Karakatič (2012) Usvajanje jezika okolja s pomočjo lutk na dvojezičnem območju. Diplomska naloga.

Mateja Karo in Alma Cikotić (2012) Didaktične igre pri poučevanju programiranja. Diplomsko delo.

Helena Kastelic (2012) Osebnostne značilnosti gluhih in naglušnih učencev v večinski osnovni in srednji šoli in njihova povezanost z učno uspešnostjo. Diplomsko delo.

Tjaša Kastelic (2012) Razumevanje kemijskih pojmov v devetem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Barbara Kaučič (2012) Pomoč učencem z učnimi težavami pri reševanju matematičnih besedilnih nalog na petstopenjskem modelu pomoči. Diplomsko delo.

Nina Kavčič (2012) Hiperakumulacija kadmija pri različnih populacijah ranega mošnjaka v Slovenijiin pomen za fitoremediacijo. Diplomsko delo.

Simona Kavčič (2012) Bralna motivacija pri pouku v šoli. Diplomsko delo.

Jerneja Kebe (2012) Barve v šolskem prostoru. Diplomsko delo.

Maša Kepec (2012) Konstruiranje z odpadnimi embalažami z od 3- do 4-letnimi otroki. Diplomska naloga.

Sanela Kesić (2012) Stališča učencev do različnih oblik učne pomoči v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Maja Kilar (2012) Kaj vemo o dinozavrih?. Diplomska naloga.

Vanja Riccarda Kiswarday (2012) Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih. Doktorska disertacija.

Maja Klančar (2012) Agresivno vedenje otrok do vrstnikov in vzgojiteljic v vrtcu. Diplomska naloga.

Nina Klemen (2012) Poklicna identiteta socialnih pedagoginj in socialnih pedagogov. Diplomsko delo.

Liljana Klobučar (2012) Analiza opravičil staršev. Diplomsko delo.

Nataša Klopčič (2012) Tuhinjsko – Motniška dolina skozi zgodovino: terensko delo za učence 4. razreda Osnovne šole Šmartno v Tuhinju. Diplomsko delo.

Silva Kmetič in Amela Sambolić Beganović (2012) KUPM 2012: mednarodna konferenca o učenju in poučevanju matematike: zbornik prispevkov = conference proceedings. Drugo. Zavod RS za šolstvo , Ljubljana.

Maruša Kobal (2012) Uporaba družabnih medijev pri poučevanju v šoli. Diplomsko delo.

Alenka Kobolt (2012) Uvod v tematsko številko - družina. Socialna pedagogika, 16 (4). str. 319-321. ISSN 1408-2942

Alenka Kocjan (2012) Validacija spektrofotometrične metode za določanje mangana v jeklu. Diplomsko delo.

Maja Kocjan (2012) Subjektivna izkušnja ustvarjalnega procesa. Diplomsko delo.

Nina Kocjan (2012) Zdravje razrednih učiteljev v osrednji Sloveniji. Diplomsko delo.

Katja Kocmur (2012) Najpogostejše govorne napake v drugem starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Nika Kočevar (2012) Prepoznavanje in delo s potencialno nadarjenimi učenci v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Tjaša Kočevar (2012) Medpredmetno povezovanje družbe v četrtem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Anja Kodermac (2012) Osnovno šolstvo na Slovenskem Primorskem med NOB. Diplomsko delo.

Katja Kodrič (2012) Hamiltonskost posplošenih Petersenovih grafov. Diplomsko delo.

Damjana Kogovšek in Daniil Umanski (2012) 14.4 ‘Innovation for speech language pathology’ - a new educational seminar. V: European CPLOL congress, 25 - 26 May 2012, Hague, Holland.

Darja Kogovšek (2012) Usposobljenost razrednih učiteljev za poučevanje učencev z disleksijo. Diplomsko delo.

Doris Kokalj (2012) Zelenjava slovenskega izvora in potrošnik. Diplomsko delo.

Karmen Kolar (2012) Novi pristopi pri poučevanju programiranja. Diplomsko delo.

Urška Kolednik (2012) Otroci priseljencev v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Mojca Kolman (2012) Uživanje pijač pri predšolskih otrocih. Diplomska naloga.

Anja Komes (2012) Obravnava pravljice iz zbirke arabskih pravljic Tisoč in ena noč v 4. razredu. Diplomsko delo.

Janja Komljenovič (2012) Kompleksnost prenosa diskurzov v politike: povezava mednarodnih in slovenskih diskurzov visokošolskih politik. CEPS Journal, 2 (4). str. 9-28. ISSN 1855-9719

Vanja Konček (2012) Igre in igrače nekoč in danes ter izdelovanje starih igrač z otroki starimi med 3 in 5 let. Diplomska naloga.

Urban Kordeš in Andreja Gimpelj in Karin Bojc (2012) V iskanju objektivnosti v socialnopedagoškem raziskovanju. Socialna pedagogika, 16 (1). str. 21-45. ISSN 1408-2942

Tina Korošec (2012) Vloga socialnega pedagoga pri razvoju kadrovskih virov. Diplomsko delo.

Marija Kosem (2012) Skalnjak v vrtcu. Diplomsko delo.

Ana Kosić (2012) Pogled različnih profilov na učinkovito izvajanje učne pomoči. Diplomsko delo.

Živa Kos Kecojević in Slavko Gaber (2012) Položaji, dispozicije in prakse edukacijskih politik v osrednji in jugovzhodni Evropi (raziskava v teku). CEPS Journal, 2 (2). str. 93-107. ISSN 1855-9719

Živa Kos Kecojević in Ljubica Marjanovič Umek in Nika Šušterič in Marjan Šimenc in Veronika Tašner (2012) Za kakovost javnih vrtcev in šol : primerjalne analize. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, CEPS , Ljubljana.

Nataša Kos (2012) Promocija zdravega življenjskega sloga v vrtcu. Diplomska naloga.

Milena Košak Babuder (2012) Bralno razumevanje in razvoj branja za učenje pri otrocih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Doktorska disertacija.

Ana Košir (2012) Vključevanje učencev izbranih šol gorenjske regije v športne interesne dejavnosti. Diplomsko delo.

Brigita Kotar (2012) Resne igre. Diplomsko delo.

Janja Kovačič (2012) E(du) - stripi: elektronski - izobraževalni stripi. Diplomsko delo.

Jasna Kovačič (2012) Pripovedovanje zgodbe petletnega otroka z lažjo govorno jezikovno motnjo. Diplomsko delo.

Nina Kovačič (2012) Spoznavanje kmetije s predšolskimi otroki. Diplomsko delo.

Tanja Kozjek (2012) Izdelava e-gradiva za robotiko v programskem okolju Bascom. Diplomsko delo.

Dijana Kožar (2012) Praktični primer programa spolne vzgoje za osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Metka Krajnc (2012) Napredek gluhega otroka na področju gibanja. Diplomska naloga.

Neva Kralj (2012) Vpliv metod plesno-gibalne terapije na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v skupinsko plesno interesno dejavnost. Specialistično delo.

Neža Kralj (2012) Zborovodski lik Janeza Kuharja. Diplomsko delo.

Petra Kranjc (2012) Znamenitosti Kostanjevice na Krki. Diplomsko delo.

Brigita Krasnik (2012) Primerjalna analiza mladinskih besedil Dese Muck in Christine Nöstlinger. Diplomsko delo.

Nina Kregar (2012) Oblačilna kultura učiteljev in učencev v 20. in 21. stoletju. Diplomsko delo.

Lucija Kremžar (2012) Vidiki uravnavanja čustev pri vzgojiteljih. Diplomska naloga.

Barbara Križe (2012) Osebna pojmovanja o ljubezni v poznem mladostništvu in zgodnji odraslosti. Diplomsko delo.

Lidija Križnar (2012) Vzroki za nastanek artikulacijskih motenj. Diplomsko delo.

Dušan Krnel (2012) Raztopina, suspenzija, usedlina. Naravoslovna solnica, 16 (2). str. 27. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2012) Temperatura. Naravoslovna solnica, 16 (2). str. 33. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2012) Uvod. V: Naravoslovje v Reggio projektih. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 7-10. ISBN 978-961-253-083-9

Dušan Krnel (2012) Podatki in teorija. Naravoslovna solnica, 16 (3). str. 32. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2012) Zakaj so kristali pravilnih oblik. Naravoslovna solnica, 16 (3). str. 33. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2012) Uvodnik. Naravoslovna solnica, 17 (1). str. 2. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2012) Grafit, diamant in buckminster fuleren: enako a zelo različno. Naravoslovna solnica, 17 (1). str. 35. ISSN 1318-9670

Katja Kržič (2012) Kako učenci drugega triletja osnovnih šol v ljubljanski regiji doživljajo športno vzgojo. Diplomsko delo.

Jasmina Kumar (2012) Znanje, stališča in vedenje učencev o vsebinah, povezanih z UV sevanjem. Diplomsko delo.

Dušanka Kumer (2012) Vloga prostovoljcev pri vključevanju otrok migrantov v slovenski šolski sistem. Diplomsko delo.

Katja Kumer (2012) Program dela za spodbujanje bralne pismenosti četrtošolcev v redni osnovni šoli. Diplomsko delo.

Matija Kunstelj (2012) Lutka - pomočnica pri vzgoji. Diplomska naloga.

Katja Kuralt (2012) Opazovanje Lune v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Rozalija Kušar (2012) Etiološki dejavniki za nastanek mišično tenzijske disfonije. Diplomsko delo.

Petra Kutnar (2012) Analiza posnetkov trka biljardnih krogel. Diplomsko delo.

L

Sonja Lahajner (2012) Primerjava izbranih programov dinamične geometrije. Diplomsko delo.

Andreja Lamut (2012) Skupine starih ljudi za samopomoč in kakovostna starost. Diplomsko delo.

Jerneja Langus (2012) Metode plesno gibalne terapije v preprečevanju težav na področju čustvovanja in vedenja v osnovni šoli. Specialistično delo.

Marjeta Lavrinšek (2012) Vsebinsko in jezikovno celostno učenje angleščine v prvem obdobju osnovne šole. Diplomsko delo.

Nina Leban Vindiš (2012) Debelost in prekomerna prehranjenost v novomeških osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Klemen Leban (2012) Projekt izdelave računalniško krmiljene stružnice pri pouku tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

Staša Lepen (2012) Analiza nekaterih dejavnikov zdravega življenjskega sloga bodočih vzgojiteljev. Diplomska naloga.

Irena Lesar in Eva Dežman (2012) Problematika šolanja romskih učencev - strokovna priporočila in izkušnje učiteljic. Socialna pedagogika, 16 (3). str. 203-226. ISSN 1408-2942

Karmen Levak (2012) Poučevanje slovenskih ljudskih plesov v drugem triletju. Diplomsko delo.

Urška Ličef (2012) Sodelovanje staršev in šolskih delavcev v primeru otroka z motnjami senzornega procesiranja. Diplomsko delo.

Tatjana Likar (2012) Odnos učencev do dvoživk in njihovo znanje o dvoživkah. Diplomsko delo.

Tatjana Logar (2012) Barva in prostor v očeh najmlajših. Diplomsko delo.

Petra Logonder (2012) Ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja z otroško folklorno skupino Preddvor. Diplomsko delo.

Darja Lokar Govednik (2012) Primerjava slovenskih in španskih mladinskih književnih besedil. Magistrsko delo.

Daša Lokar (2012) Istospolno starševstvo. Diplomska naloga.

Janja Lokošek (2012) Razumevanje, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Diplomsko delo.

Andreja Lončarič (2012) Razvijanje pripovedi in vrednotenje logopedskega programa pomoči pri otroku z govorno-jezikovno motnjo. Diplomsko delo.

Lucija Lončarič (2012) Prepoznavnost brezglutenskih živil. Diplomsko delo.

Brina Lorger (2012) Odnos otrok do blagovnih znamk oblačil in obutve. Diplomsko delo.

Nina Lorger (2012) Sodelovanje med šolo in starši kot element kakovosti šole. Diplomsko delo.

Ana Ložar (2012) Kvalitativna primerjalna analiza pravljic bratov Grimm in Manice Koman na osnovi strukturalistične teorije Vladimirja J. Proppa. Diplomsko delo.

Monika Lužnik (2012) Stališča vzgojiteljic do dela z gibalno oviranimi otroki. Diplomsko delo.

M

Mihela Maček (2012) Analiza uspešnosti predšolske avtistične deklice. Diplomsko delo.

Barbara Majcen (2012) Spoznavanje iglavcev v vrtcu. Diplomska naloga.

Natalija Majetič (2012) Analiza mnenj staršev in vzgojiteljev o gibalni aktivnosti na prostem. Diplomska naloga.

Roman Makše (2012) LAB, podoba-znanost-kip. [Razstava/Predstava]

Martina Malnar Novak (2012) Vključevanje otroka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v vrtec. Diplomsko delo.

Neli Markočič (2012) Vzorci kot učno okolje za učenje matematike. Diplomsko delo.

Nives Marković (2012) »LJ« Knjiga umetnika. Diplomsko delo.

Sanja Marn (2012) Upoštevanje prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami v 1. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Uroš Marolt (2012) Filmska vzgoja v drugem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Nina Martinc (2012) Uporaba izvlečka lubja bele jelke (Abies alba Mill.) za pripravo čebelarskih izdelkov. Diplomsko delo.

Matjaž Mavhar (2012) Otroške predstave o čebelah. Diplomsko delo.

Uroš Medar (2012) Poskusi na superprevodni tračnici. Diplomsko delo.

Katja Medija (2012) Strategije učencev osnovne šole za soočanje z učnim neuspehom. Magistrsko delo.

Ana Meglič (2012) Družinsko branje v 1. triletju osnovne šole; Oblikovanje poti za spodbujanje družinskega branja. Diplomsko delo.

Barbara Meglič (2012) Učenje z raziskovanjem v vrtcu: Kaj je nesreča?. Diplomska naloga.

Anka Menegalija (2012) Spoprijemanje osnovnošolskih učiteljev z motečim vedenjem učencev. Magistrsko delo.

Anamarija Merljak (2012) Film kot oblika spodbude k pogovorom o partnerskih odnosih. Diplomsko delo.

Maja Mervar (2012) Prosocialno vedenje učencev z vidika učiteljev. Diplomsko delo.

Tamara Mesec (2012) Analiza ponudbe aktivnih počitnic za otroke na Vrhniki. Diplomsko delo.

Davor Mešić in Kristina Rutar in Tina Šranc in Nina Rupel in Lučka Berlot in Anita Zavodnik in Nina Cekuta in Gašper Antauer in Eva Gorišek in Anita Petrovčič in Martin Ramovež in Tamara Česnik in Dejan Kralj in Ida Dobnik in Sara Bolte in Katja Krejan in Maja Zbašnik in Neža Mikuletič in Megi MIlošević in Anja Podreka in Anja Kolenko in Nina Mrđenović in Neda Madjar (2012) 4L12 zaključna razstava likovnih del študentov 4. letnika LP. [Razstava/Predstava]

Sonja Miklaužič (2012) Kič. Diplomsko delo.

Maja Miklavčič (2012) Interesne dejavnosti, učni uspeh in priljubljenost med sošolci. Diplomsko delo.

Petra Miklič (2012) Prvi dan v šoli. Diplomsko delo.

Dijana Miladić (2012) Integracija romskih otrok v vrtec kot napovednik uspešnosti v šolstvu. Diplomska naloga.

Anamarija Mirtič (2012) Medosebni odnosi v razredu z vidika nekaterih osnovnošolskih učiteljev v Sloveniji, Indiji in na Islandiji. Diplomsko delo.

Mateja Mišmaš (2012) Običajni dan v poljskem in slovenskem vrtcu. Diplomska naloga.

Andreja Močnik Kožič (2012) Otrokove pravice – njihovo mnenje šteje. Diplomsko delo.

Martina Mohorič (2012) Gibalna dejavnost predšolskih otrok in njihovih staršev v občini Medvode. Diplomsko delo.

Tina Mohorović (2012) De(x)presije, razstava grafik, mentor: prof. Bojan Kovačič. [Razstava/Predstava]

Tina Mohorović (2012) Ko me poješ. [Slika]

Tina Mohorović (2012) Midva. [Slika]

Tina Mohorović (2012) Osamljena množica. [Slika]

Tina Mohorović (2012) Iskanje identitete: moje grafike. Diplomsko delo.

Katja Mrak (2012) Vloga števila nič v različnih kontekstih. Diplomsko delo.

Aleksandra Muhič (2012) Psihoanaliza skozi pravljico. Diplomska naloga.

Milanka Munda (2012) Počutje romskih učencev v osnovni šoli v Mariboru. Magistrsko delo.

Mojca Muznik (2012) Fonološki razvoj otrok med 3. in 7. letom starosti (transkripcija govora). Diplomsko delo.

N

Valentina Nemanič (2012) Primerjalna analiza opismenjevanja v Angliji in Sloveniji. Diplomsko delo.

Anja Novak (2012) Tekstilna ekologija pri gospodinjskem pouku. Diplomsko delo.

Diana Novak (2012) Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku. Magistrsko delo.

Ksenija Novak (2012) Moteče vedenje v šolskem prostoru. Diplomsko delo.

O

Neža Obid (2012) Pohodništvo v gibalnem / športnem programu Mali sonček. Diplomska naloga.

Tina Oblak (2012) Težave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju. Diplomsko delo.

Katja Obleščak (2012) Analiza plavalnega tečaja tretješolcev Osnovne šole Šenčur. Diplomsko delo.

Bernarda Okoliš (2012) Sodelovanje strokovnjakov s starši otroka s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Vanja Okorn (2012) Največja prirejanja v grafih. Diplomsko delo.

Vesna Oseli (2012) Igra različno starih otrok v vrtcu in vloga odraslega. Diplomska naloga.

Robert Osolnik (2012) E-kompetence učiteljev v slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Sandra Osolnik (2012) Ekskurzija in delo na prostem. Diplomska naloga.

Katja Osredkar (2012) Povezovanje gibalnih in matematičnih vsebin v vrtcu. Diplomska naloga.

Petra Oštir (2012) Moralno presojanje nadarjenih učencev v drugem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Martina Ozbič in May Barbara Bernhardt in Damjana Kogovšek in Mojca Muznik Zimic in Joseph Paul Stemberger (2012) P.12 Cluster reduction in Slovenian children from 3 to 7 years old. V: European CPLOL congress, 25 - 26 May 2012, Hague, Holland.

Martina Ozbič in Damjana Kogovšek in Barbara Penko (2012) P.18 First gestures, first words, first sentences and the parents’ degree of education. V: European CPLOL congress, 25 - 26 May 2012, Hague, Holland.

Martina Ozbič in Damjana Kogovšek in Valentina Ferluga in Petra Zver (2012) P.26 Teacher-administered questionnaire for detecting precursors of learning disabilities. V: European CPLOL congress, 25 - 26 May 2012, Hague, Holland.

Martina Ozbič in Damjana Kogovšek in Barbara Penko (2012) P.19 First gestures, first words, first sentences: a pilot study for Slovenian children. V: European CPLOL congress, 25 - 26 May 2012, Hague, Holland.

P

Tomaž Pačnik (2012) Primerjava eksternih preverjanj znanja na področju fizike. Diplomsko delo.

Marina Pančić (2012) Odbojni spektri listov navadne streluše (Sagittaria sagittifolia). Diplomsko delo.

Anja Pančur (2012) Sodelovanje staršev učencev z učnimi težavami pri uresničevanju individualiziranega programa. Diplomsko delo.

Sabina Pančur (2012) Velika planina kot družboslovna vsebina v 4. razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Valentin Pavlič Rebec (2012) Individualizirano programiranje za učence s posebnimi potrebami na rednih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Ines Pavlin (2012) Romska problematika v slikanicah. Diplomsko delo.

Lucija Pavlin (2012) Ohranjanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in medgeneracijsko sodelovanje pri zaposlovanju. Diplomsko delo.

Saša Pavlin (2012) Kako vzgojiteljice izrekajo pohvalo in grajo?. Diplomska naloga.

Beni Pavlišič (2012) Kemijska analiza kraškega porečja Ljubljanice s hitrimi testi. Diplomsko delo.

Renata Pavlovič (2012) Izboljšanje kakovosti dela v vrtcu z uporabo lutk. Diplomska naloga.

Silvija Pavšič (2012) Moj zabavni dan v vrtcu: participacija otrok. Diplomska naloga.

Anja Pelko (2012) Odziv učencev na eksperimentalno delo pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo.

Marija Perdih (2012) Pripovedovanje in ustvarjanje zgodb v likovni terapiji z odraslimi. Specialistično delo.

Petra Pergar (2012) Sodobni portret. Diplomsko delo.

Silva Perko (2012) Otroci, stari od pet do šest let, spoznavajo tekstil. Diplomska naloga.

Mateja Petan (2012) Zdravstveni status učiteljev, ki poučujejo športno vzgojo. Diplomsko delo.

Tomaž Petek (2012) Ozaveščenost o javnem govornem nastopanju - priložnost za profesionalni razvoj učitelja. Jezik in slovstvo, 57 (3/4). str. 115-129. ISSN 0021-6933

Tomaž Petek (2012) Strategije raziskovanja in poučevanja pismenosti. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, 23 (3/4). str. 199-220. ISSN 1581-6036

Tomaž Petek (2012) Merila za pripravo na javni govorni nastop - zakonitosti usvajanja jezika. Linguistica (52). str. 381-392. ISSN 0024-3922

Tomaž Petek (2012) Vloga javnega govornega nastopanja pri poklicu učitelja/vzgojitelja. V: Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 683-693. ISBN 978-961-93189-6-6

Tina Peterka (2012) Spoznavanje travnika s predšolskimi otroki. Diplomska naloga.

Petra Peterlin (2012) Medpodročno povezovanje v projektu "Cestni promet". Diplomska naloga.

Katja Peteršič (2012) Razvoj socialne pedagogike v Sloveniji. Diplomsko delo.

Anja Petrič (2012) Razlike v telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih med plesno aktivnimi in plesno neaktivnimi otroki. Diplomsko delo.

Sonja Pezdirc (2012) Spoznavanje in preoblikovanje blaga v vrtcu. Diplomsko delo.

Tadeja Pezdirc (2012) Mnenja učiteljev o ocenjevanju športne vzgoje v zasavski regiji. Diplomsko delo.

Karmen Pfeifer Lapuh (2012) Kam na starost: domači dom ali dom za starejše občane. Diplomsko delo.

Nina Pintar (2012) Po poteh železne poti v Bohinju za učence 4. in 5. razreda. Diplomsko delo.

Karmen Pirnat (2012) Učiteljev stil vodenja in motiviranje učencev. Diplomsko delo.

Anja Pišek (2012) Orientacijske igre v vrtcu. Diplomska naloga.

Nataša Pišek (2012) Povezovanje vsebin orientacije in jezika v 1. starostnem obdobju predšolske vzgoje. Diplomska naloga.

Karmen Pižorn (2012) Editorial. CEPS Journal, 2 (3). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Karmen Pižorn (2012) Tujezikovni standardi - prijatelji ali sovražniki?. V: Razvijanje in vrednotenje znanja. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 106-115. ISBN 978-961-03-0070-0

Karmen Pižorn in Eli Moe (2012) A validation study of the national assessment instruments for young English language learners in Norway and Slovenia. CEPS Journal, 2 (3). str. 75-96. ISSN 1855-9719

Nina Pleško (2012) Stališča staršev o dejavnikih učne uspešnosti učencev. Diplomsko delo.

Katja Podpečan (2012) Dostopnost šolskih športnih prostorov za učence z gibalnimi ovirami na področju Savinjske, Zasavske in Spodnjesavske regije. Diplomsko delo.

Anja Podreka in Davor Mešić in Kristina Rutar in Lučka Berlot in Nina Rupel in Nina Cekuta in Neda Madžar (2012) Razstava kiparskih del študentov Likovne pedagogike, mentor red. prof. mag. Roman Makše. [Razstava/Predstava]

Vesna Podržaj (2012) Izvirnost v modelu kratke sodobne pravljice v mladinskih besedilih Ide Mlakar. Diplomsko delo.

Gašper Podstudenšek (2012) Kako otroci druge starostne stopnje razumejo izdelavo okvira. Diplomska naloga.

Alenka Polak (2012) Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Mojca Poljanec (2012) Internetna varnost med osnovnošolci. Diplomsko delo.

Kristina Ponebšek (2012) Deiktične geste pri malčkih. Diplomsko delo.

Tjaša Ponikvar (2012) Kako športno vzgojo doživljajo učenci drugega triletja z območja Notranjske. Diplomsko delo.

Natalija Povhe (2012) Vključevanje starejših brezposelnih oseb v računalniški tečaj in njihove možnosti na trgu dela. Diplomsko delo.

Miha Povšič (2012) Vsebinska predpriprava ekskurzije za ogled Muzeja krapinskih neandertalcev. Diplomsko delo.

Viktorija Praštalo (2012) Primerjava znanja poštevanke učencev Slovenije in Bosne in Hercegovine. Diplomsko delo.

Maja Premrl (2012) Književna primerjava različic Knjige o džungli. Diplomsko delo.

Peter Preskar (2012) Implementacija pedagoško učinkovitega sistema za elektronsko preverjanje znanja. Diplomsko delo.

Tatjana Pretnar (2012) Medkulturna analiza stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami. Doktorska disertacija.

Anja Prevc (2012) Usposobljenost razrednih učiteljev za petje z vidika vokalne tehnike. Diplomsko delo.

Andreja Primožič (2012) Z lutkami spoznavamo zdrav način prehranjevanja. Diplomska naloga.

Kristina Primožič (2012) Vpliv družinske pismenosti na zgodnje opismenjevanje otrok. Diplomsko delo.

Karmen Pucihar (2012) Izbira izobraževalnega programa pri učencih osnovne šole s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

Kristina Pust Badovinac (2012) Razumevanje mitoze v osnovni šoli v Sloveniji. Diplomsko delo.

R

Monika Radivojević (2012) Pojav agresivnosti pri otrocih z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Saša Rakar (2012) Prostorska organizacija in timsko sodelovanje strokovnih skupin pri izvajanju dodatne strokovne pomoči v vrtcu. Diplomsko delo.

Maja Ravnikar (2012) Hagovi izreki. Diplomsko delo.

Marko Razpet (2012) LaTeX, matematika in klasična grščina: študijsko gradivo. [Učno gradivo]

Nada Razpet (2012) Koliko igrač?. Naravoslovna solnica, 2012 (2). str. 32. ISSN 1318-9670

Nada Razpet (2012) Zvitki papirja. Naravoslovna solnica, 17 (1). str. 36. ISSN 1318-9670

Jasna Razpotnik (2012) Položaj sorojencev v družini z otrokom z motnjo avtističnega spektra. Diplomsko delo.

Erika Remic (2012) Socialna vključenost učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Katja Repe (2012) Povezanost med sposobnostjo pomnjenja povedi in sposobnostjo pomnjenja melodije pri otrocih v zadnjem letu vrtca in prvem letu osnovne šole. Diplomsko delo.

Tjaša Repnik (2012) Čustvena zloraba v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Tadeja Resnik (2012) Kakovost učnih priprav za spoznavanje okolja na spletu. Diplomsko delo.

Anja Ribnikar (2012) Zdravje razrednih učiteljev, ki poučujejo na osnovnih šolah v jugovzhodni regiji. Diplomsko delo.

Marija Rihtaršič (2012) Modeli temperaturnih regulacijskih sistemov pri poučevanju tehniških vsebin. Diplomsko delo.

Darja Rizmal (2012) Vpliv gnojenja z dušikom na citogenetski material šalotke (Allium cepa var. ascalonicum) z različnih območij. Diplomsko delo.

Tadeja Roblek (2012) Spoznavanje kunca v vrtcu. Diplomsko delo.

Sara Rode in Darja Skribe Dimec (2012) Pojmovanje fotosinteze. Naravoslovna solnica, 16 (3). str. 4-7. ISSN 1318-9670

Katja Ropoša (2012) Papir in kaj vse lahko naredimo z njim. Diplomska naloga.

Veronika Rošer (2012) Evalvacija učinkovitosti uporabe časovnega traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Sabina Roškar (2012) Delo vzgojiteljev z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaških domovih v severovzhodni Sloveniji. Diplomsko delo.

Petra Rotar (2012) Teorija množic pri poučevanju matematike. Diplomsko delo.

Tinkara Rozina (2012) Vsebnost živega srebra in arbuskularna mikoriza pri izbranih rastlinskih vrstah iz Idrije. Diplomsko delo.

Ana Rozman (2012) Odnos učencev, staršev in učiteljev do zvočnega okolja. Diplomsko delo.

Kristina Rožman (2012) Skrita govorica simbolov v umetnosti. Diplomsko delo.

Mojca Rožman (2012) Spolna zloraba otrok ter seznanjenost strokovnih delavcev s to problematiko. Diplomska naloga.

Teja Rožman (2012) Grafika in likovno raziskovanje. Diplomsko delo.

Suzana Ručman (2012) Participacija predšolskih otrok pri ureditvi igralnice. Diplomska naloga.

Nika Rudež (2012) Vrstniška pomoč v informativno-svetovalni dejavnosti za mlade. Diplomsko delo.

Judita Rupnik (2012) Ocenjevanje branja pri odraslih po poškodbi možganov. Diplomsko delo.

Tina Rupnik (2012) Spreminjanje odnosa, zanimanja in znanja učencev o strupenih živalih. Diplomsko delo.

Kristina Rutar (2012) Relacije. [Razstava/Predstava]

S

Monika Sadar (2012) Šentvid pri Stični: zgodovina kraja in šole. Diplomsko delo.

Maruša Saksida (2012) Hamiltonskost grafov. Diplomsko delo.

Matej Sande (2012) Poročanje o uporabi kokaina v medijih. V: Kako poročati o drogah. Združenje DrogArt, Društvo novinarjev Slovenije, Ljubljana, str. 12-16. ISBN 978-961-91028-6

Matej Sande (2012) Informiranje, znanje in povezovanje v NVO. V: Opolnomočenje NVO: informiranje, znanje in povezovanje. Združenje DrogArt, Ljubljana, str. 1-5. ISBN 978-961-91028-8-6

Matej Sande (2012) Priprava akcijskega načrta za prenos dobre prakse v NVO. V: Opolnomočenje NVO: informiranje, znanje in povezovanje. Združenje DrogArt, Ljubljana, str. 54-70. ISBN 978-961-91028-8-6

Matej Sande (2012) Uporaba kokaina v nočnem življenju v Sloveniji. Poročilo. Združenje DrogArt , Ljubljana.

Mija Selič (2012) Sodelovalno učenje pri tujem in maternem jeziku v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Andreja Serdt Maučec (2012) Vloga učitelja pri razvijanju čustvene inteligentnosti učencev v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Mojca Simonič (2012) Igre in igrače skozi čas. Diplomska naloga.

Nataša Skenderija (2012) Kardioida. Diplomsko delo.

Darja Skribe Dimec (2012) Baraba Bajd, Moji prvi listavci, preprost določevalni ključ, Mohorjeva družba, Celovec, 2012, 28 str.. Naravoslovna solnica, 16 (3). str. 38. ISSN 1318-9670

Darja Skribe Dimec (2012) Pouk na prostem v ledeni deželi – na Islandiji. Naravoslovna solnica, 17 (1). str. 12-17. ISSN 1318-9670

Zdenka Skrt (2012) Razvijanje zmožnosti poslušanja z razumevanjem v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tjaša Skupek (2012) Osebnostna, situacijska, prostorska in časovna orientacija pri osebah po pridobljeni možganski poškodbi. Diplomsko delo.

Manca Sladič (2012) Spoznavanje domače kokoši v vrtcu. Diplomska naloga.

Ana Slapar (2012) Razumevanje računskih operacij pri drugošolcih. Diplomsko delo.

Marko Slapar (2012) Zapiski predavanj iz osnov matematične analize. [Učno gradivo]

Marko Slapar (2012) Osnove kompleksne analize. Univerzitetni/visokošolski učbenik z recenzijo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Marko Slapar (2012) Zapiski predavanj iz matematične analize. [Učno gradivo]

Zala Smolar (2012) Možnosti razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji. Diplomsko delo.

Anita Smole (2012) Vrednotenje opisovalnih besedil pri pouku slovenščine v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Špela Elizabeta Soklič (2012) Položaj učencev po prehodu v novo kulturno-jezikovno okolje v slovenski osnovni v šoli. Magistrsko delo.

Dagmara Sokolowska in Wim Peeters in Job de Meyere in Leopold Mathelitsch in Costas Constantinou in Gesche Pospiech in Marisa Michelini in Elvira Folmer in Wout Ottevanger in Marja Van Graft in Wilmad Kuiper in Barbara Rovšek in Göran Nordström in Gren Ireson (2012) The SECURE project research on science curricula and teachers' and learners' opinions on science education. V: World conference on physics education 2012, 1 July - 6 July 2012, Istanbul, Turkey.

Tjaša Spruk (2012) Razumevanje in uravnavanje čustev pri razrednih učiteljih osnovnih šol glede na delovne izkušnje. Diplomsko delo.

Luka Sterle (2012) Funkcionalna pismenost vzgojiteljev v vrtcu. Diplomska naloga.

Živa Sterniša (2012) Približevanje narave otrokom in mladostnikom z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Monika Stojko (2012) Dostop učencev s funkcionalno oviranostjo do športnih objektov in površin v osnovnih šolah Osrednjeslovenske regije. Diplomsko delo.

Marjana Strgar (2012) Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri obravnavi pravljic v 3. razredu. Magistrsko delo.

Tjaša Strgar (2012) Ustreznost usmeritve v program in prešolanje učencev. Diplomsko delo.

Lavra Stritih (2012) Tržič: zgodovinska in kulturna dediščina tržiča kot vsebine pri pouku družbe v 5. razredu oš. Diplomsko delo.

Suzana Strmšek Turk (2012) Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu. Doktorska disertacija.

Sanja Stropnik (2012) Odtisi v glini. Diplomsko delo.

Mateja Sukič (2012) Odnos romskih učencev do športa in športne vzgoje. Diplomsko delo.

Tina Sulič (2012) Poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med mlajšimi osnovnošolci v Sloveniji. Diplomsko delo.

Katarina Susman (2012) Verižni eksperiment. Naravoslovna solnica, 16 (2). str. 28-29. ISSN 1318-9670

Jana Sušanj (2012) Kviz kot motivacijsko sredstvo v šoli. Diplomsko delo.

Simona Sušnik (2012) Stališča različno starih učencev o dejavnikih učne uspešnosti. Diplomsko delo.

Daša Svetlič (2012) Razumevanje in uravnavanje čustev pri razrednih učiteljih glede na starost učencev. Diplomsko delo.

Petra Svetlin (2012) Matematično preiskovanje poliedrov v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Š

Simona Šabić (2012) Tukaj je Slovenija. Diplomsko delo.

Rebeka Šeme (2012) Socializacija z lutko. Diplomska naloga.

Renata Šimic (2012) Učenje z raziskovanjem v vrtcu. Diplomska naloga.

Patricija Širca (2012) Govor oseb s Parkinsonovo boleznijo. Diplomsko delo.

Alenka Šiška (2012) Z otroki, starimi od pet do šest let, ustvarjajmo didaktične igre iz odpadnega materiala. Diplomska naloga.

Tatjana Šiško (2012) Spanje in počitek otrok v vrtcu. Diplomska naloga.

Katja Šivec (2012) Zdravje učiteljev Notranjsko-kraške regije. Diplomsko delo.

Jasmina Šket (2012) Opismenjevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Diplomsko delo.

Primož Šparl (2012) GeoGebrina orodja za simbolno računanje. V: Uporaba GeoGebre pri pouku matematike : posodobitveni program. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 20-23.

Špela Šporar (2012) Uporaba e-portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nejc Štamcar (2012) Totalna ukrivljenost krivulj v prostoru in Fáry-Milnorjev izrek. Diplomsko delo.

Urška Šteh (2012) Uspešnost metode modifikacije vedenja pri dečku z Aspergerjevim sindromom. Diplomsko delo.

Fabijana Štih (2012) Izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Nina Štor (2012) Ples pri športni vzgoji v 2. razredu. Diplomsko delo.

Jurij Štrbenk (2012) Poučevanje glasbene vzgoje v prvi triadi osnovne šole s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Klavdija Štrukelj (2012) Poškodbe predšolskih otrok pri gibalnih dejavnostih v otroškem vrtcu Ajdovščina. Diplomsko delo.

Manca Šubelj (2012) Moj Egipt v grafiki. Diplomsko delo.

Mateja Šurla (2012) Kmečka opravila: poznavanje kmečkih opravil na podružnični Osnovni šoli Birčna vas. Diplomsko delo.

Anja Šuštar (2012) Disciplina in pouk likovne vzgoje na razredni stopnji devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Merilin Šut (2012) Vpliv selenata na izbrane biokemijske fiziološke lastnosti pri mali vodni leči. Diplomsko delo.

Tjaša Švigelj (2012) Zaznavanje športnovzgojnega procesa učencev 2. triade v šolah štajersko-koroške regije. Diplomsko delo.

T

Darja Tadič (2012) Večkrat zaprte osebe in njihovo doživljanje lastnega življenjskega položaja. Diplomsko delo.

Tina Tajner (2012) Optimizacija spletnih strani v centrih za izobraževanje odraslih. Diplomsko delo.

Kristina Tavčar (2012) Risanje po modelu: razvoj človeške figure. Diplomska naloga.

Katja Tement (2012) Učiteljevo pojmovanje pojava naučene nemoči pri otrocih s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Katja Terčič (2012) Analiza besedil iz serije Blazno resno pisateljice Dese Muck. Diplomsko delo.

Lejla Testen (2012) Vpliv družinske pismenosti na zgodnje opismenjevanje otrok. Diplomska naloga.

Saša Tičar (2012) Ustvarjanje z različnim materialom z od 3- do 4-letnimi otroki. Diplomska naloga.

Beatriz Tomšič Čerkez (2012) Pomen procesa učenja in poučevanja likovne vzgoje pri vrednotenju znanja. V: Razvijanje in vrednotenje znanja. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 125-133. ISBN 978-961-03-0070-0

Anja Topler (2012) Razlogi za zaskrbljenost in reševanje njenih posledic med mladostniki na Koroškem. Diplomsko delo.

Gregor Torkar (2012) Ali je bela omela zajedavska rastlina?. Naravoslovna solnica, 17 (1). str. 34. ISSN 1318-9670

Lara Trbižan (2012) Primer rolanja kot dodatne športne vsebine. Diplomsko delo.

Maja Trček (2012) Vpliv nanodelcev na tekočekristalno urejanje. Diplomsko delo.

Tanja Trček (2012) Motivacija staršev za skupno branje književnih besedil v 4. in 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Lenka Trpin (2012) Izkušnje iz tujine priseljenih dijakov in dijakinj z integracijo v srednjih šolah Tehniškega šolskega centra Nova Gorica. Diplomsko delo.

Lucija Truden (2012) Spodbujanje ustvarjalnosti predšolskih otrok pri delu z odpadnimi materiali. Diplomska naloga.

Sanja Trupi (2012) Uvajanje otroka v vrtec. Diplomska naloga.

Maruša Turk (2012) Poskusi z radioaktivnim izvorom. Diplomsko delo.

Nastja Turk (2012) Raziskovanje papirja v prvi starostni skupini predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Vesna Turk (2012) Lomografija. Diplomsko delo.

Nada Turnšek (2012) Spremne besede: kakšna »pustolovščina«?. V: Učenje je pustolovščina. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 5-7. ISBN 978-961-253-091-4

Nada Turnšek (2012) Socialization values across Europe. V: Research on teacher education and training. Athens institute for education and research, ATINER, Athens, str. 249-263. ISBN 978-960-9549-74-5

Nada Turnšek in Tatjana Hodnik Čadež in Rita Fideršek in Tina Hozjan in Metka Novak in Anita Slakonja (2012) Učenje je pustolovščina. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

U

Tamara Udovč (2012) Pismenost v vrtcu. Diplomsko delo.

Karmen Uranič (2012) Spektralne lastnosti listov izbranih vrst rastlin na Cerkniškem jezeru. Diplomsko delo.

Matej Urbančič (2012) Medpredmetna povezava vsebin in razumevanje pri predmetu naravoslovje. Doktorska disertacija.

Monika Uršič (2012) Medpodročno povezovanje matematike v projektu "Obisk nezemljanke". Diplomska naloga.

Tina Ušeničnik (2012) Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje. Diplomsko delo.

V

Milena Valenčič Zuljan in Janez Vogrinc in Grozdanka Gojkov in Anita Rončević (2012) Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenta budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Znanstvena monografija. Visoka vaspitačka škola Mihailo Palov , Vršac.

Aleksander Vališer (2012) Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred vstopom v šolo. Diplomsko delo.

Katarina Vardić (2012) Ugotavljanje arhitektonskih ovir v šolskih športnih dvoranah na Gorenjskem. Diplomsko delo.

Bernarda Varžič (2012) Obravnava otrok z Downovim sindromom v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Maja Vegelj (2012) Konstruktivistični pristop pri poučevanju delov celote in uvajanju v ulomke. Diplomsko delo.

Anja Vehar (2012) Egoizem kot vodilna motivacija za prostovoljno delo v tujini. Diplomsko delo.

Jolanda Vehar (2012) Razvoj avtonomnosti in discipliniranje malčka. Diplomska naloga.

Majda Vehovec (2012) Evalvacija dela z nadarjenimi učenci. Magistrsko delo.

Nina Velikonja (2012) Vzdržljivostni tek v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Tina Verbančič (2012) Pogovorna skupina in Vikend doživetij kot socialno pedagoška projekta v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Andreja Verbovšek (2012) Motivacija in usposobljenost vzgojiteljev za delo z glasbeno nadarjenimi otroki drugega starostnega obdobja. Diplomska naloga.

Lara Vereš (2012) Pleteni vzorci kot model anizotropnih materialov. Diplomsko delo.

Maja Verhovnik (2012) Ugotavljanje stanja šolskih telovadnic podravske regije z vidika arhitektonskih ovir, prilagojenosti in dostopnosti za učence z gibalno oviranostjo. Diplomsko delo.

Manca Vernig (2012) Oblike dela in aktivnosti na socialnem in emocionalnem področju za nadarjene učence v osnovnih šolah. Magistrsko delo.

Anže Veršnik (2012) Oblikovanje črkovne družine v sklopu celostne grafične podobe. Diplomsko delo.

Petra Vesel (2012) Delo z nadarjenimi otroki v vrtcu. Diplomska naloga.

Kristina Vidali (2012) Preprečevanje agresivnega vedenja v vrtcu s pomočjo gibalno-športne vzgoje. Diplomsko delo.

Katja Vidic (2012) Ekošola v Osnovni šoli Boštanj. Diplomsko delo.

Anja Virant (2012) Prehranjevanje in odnos do hrane pri osnovnošolcih in njuna povezanost s samospoštovanjem. Diplomsko delo.

Irena Virant (2012) Predstavitev Halliwick programa učenja plavanja za dvanajstletno deklico z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Kaja Vlahinja (2012) Pisno preverjanje in ocenjevanje naravoslovnega znanja v osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Alenka Vodiškar (2012) Poletje v povezavi s plesnim izražanjem pri otrocih, starih 2-3 let. Diplomska naloga.

Olga Vodopivec (2012) Romi v osnovni šoli z romsko asistentko. Diplomsko delo.

Janez Vogrinc in Iztok Devetak (2012) Sodobne teme na področju edukacije. Znanstvena monografija. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Janez Vogrinc in Janez Krek (2012) Delovanje svetovalne službe. Znanstvena monografija. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Janez Vogrinc in Vesna Podgornik (2012) Samoevalvacija na področju predšolske vzgoje. Znanstvena monografija. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Urška Volarič (2012) Stališča razrednih učiteljev do didaktičnih gradiv za glasbeno vzgojo. Diplomsko delo.

Maruša Vrečko (2012) Lutka med domom in vrtcem. Diplomska naloga.

Simona Vrga (2012) Od drevesa do igrače v vrtcu. Diplomska naloga.

Katarina Vrtač (2012) Spoznavanje zdravilnih rastlin s predšolskimi otroki. Diplomska naloga.

Katarina Vučko (2012) Pojav novega očetovstva in vloga očeta pri vzgoji otroka v obdobju pred vstopom v šolo. Diplomska naloga.

Laura Vöröš (2012) Madžarska ljudska glasba pri pouku glasbene vzgoje na razredni stopnji na dvojezičnih osnovnih šolah v Prekmurju. Diplomsko delo.

Z

Aleksandra Zabavnik (2012) Vpliv materialnega standarda pri nakupu prehranskih izdelkov. Diplomsko delo.

Živa Zabret (2012) Načini odzivanja vzgojiteljev ob pojavih trme pri predšolskem otroku. Diplomska naloga.

Jasna Zabrič (2012) Ustvarjalnost oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Maja Zabukovec (2012) Uporaba metode video-hometraininga pri delu z družino. Diplomsko delo.

Anja Zajamšek (2012) Učitelj in pedagoške spremembe. Diplomsko delo.

Jera Zajec in Darija Skubic (2012) Uvod. V: 100 jezikov na čutni poti - ideje za prakso. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 7. ISBN 978 961 253 081 5

Ines Zakrajšek (2012) Starši o discipliniranju svojih otrok. Diplomsko delo.

Ksenija Zalar (2012) Primeri uporabe in primernost mobilnih naprav za izobraževanje. Diplomsko delo.

Stanko Zaletelj (2012) Spoznavanje iglavcev s predšolskimi otroki. Diplomska naloga.

Marija Zanjkovič (2012) Vpliv glasbeno didaktičnih iger na učenje socialnih veščin pri učencih z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Matejka Zelenc (2012) Primerjava učnih načrtov za matematiko v Sloveniji in Belgiji. Diplomsko delo.

Martina Zelič (2012) Projekt Preuredimo si igralnico - otroci soustvarjajo življenje v vrtcu. Diplomsko delo.

Albert Zeyer in Ayla Çetin-Dindar in Ahmad Nurulazam Md Zain in Mojca Juriševič in Iztok Devetak in Freia Odermatt (2012) Brain type- a cross cultural constant of motivation to learn science?. V: NARST 2012 Annual Conference, 2012, Indianapolis, USA.

Pavel Zgaga (2012) Review of Ronald Barnett, being a University. Studies in Philosophy and Education, 31 (2). str. 1-8. ISSN 0039-3746

Pavel Zgaga (2012) Editorial. CEPS Journal, 2 (4). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Pavel Zgaga (2012) Reconsidering the EHEA principles: is there a “Bologna philosophy”?. V: European Higher Education at the Crossroads: Between the Bologna Process and National Reforms. Springer Science+Business Media, Dordrecht, str. 17-38.

Suzana Zgonec (2012) Otroška grafika: mednarodna razstava izbranih otroških del. [Razstava/Predstava]

Nina Zorko (2012) Učinki metod plesno-gibalne terapije pri otroku z motnjo avtističnega spektra. Specialistično delo.

Tina Zorman (2012) Primerjava slovenskih in estonskih ljudskih pravljic. Diplomsko delo.

Nina Zrimšek (2012) Razvijanje predopismenjevalne zmožnosti v zgodnjem šolskem obdobju. Diplomsko delo.

Polona Zrimšek (2012) Didaktične kartice pri plesni vzgoji. Diplomska naloga.

Kaja Zupanc (2012) Problem trgovskega potnika. Diplomsko delo.

Bernardka Zupan (2012) Obravnavanje ljudskega pripovednega besedila v izobraževanju. Diplomsko delo.

Ž

Sandra Železnik (2012) Interpretacija drugačnosti v sodobni mladinski književnosti. Diplomsko delo.

Martina Žemljič (2012) Igre zaupanja in sodelovanja med otroki. Diplomska naloga.

Jasmina Žerdin (2012) Okoljska ozaveščenost vzgojiteljev. Diplomska naloga.

Urška Žerjal (2012) Izvajanje kombiniranih grafičnih tehnik v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Julija Žigon (2012) Nekatere kompetence študentov razrednega pouka v odnosu do športa. Diplomsko delo.

Sara Žitnik (2012) Listavci na vrtčevskem igrišču. Diplomska naloga.

Mojca Žvokelj (2012) Izvajanje projekta Izobraževanje za demokratično državljanstvo v osnovni šoli ter možnosti izvajanja v osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:06 CET.