[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2011

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število vnosov: 391.

A

Aleksandra Ajdovec (2011) Priprava, izvedba in evalvacija tabora za mladostnike s cerebralno paralizo v centru Sonček Vrtiče. Diplomsko delo.

Ana Ambrožič (2011) Povezovalno starševstvo. Diplomska naloga.

Mojca Andrejc (2011) Vpliv družinskega okolja na otrokov jezikovni razvoj ter vloga jezika pri oblikovanju človekovega pogleda na stvarnost. Diplomsko delo.

Iva Antončič (2011) Hamiltonskost usmerjenih cirkulantov. Diplomsko delo.

Vida Arko (2011) Obravnava pesmi Neže Maurer v drugem triletju. Diplomsko delo.

Simona Ažman (2011) Fonološko zavedanje in branje pred otrokovim vstopom v šolo ter v prvem in drugem razredu. Diplomsko delo.

B

Katja Bahorič (2011) Hiperbolična polravnina in njen rob v neskončnosti. Diplomsko delo.

Karin Bajc in Vesna Bat in Urška Benko in Kristina Božič in Špela Cigoj in Barbara Gantar in Sergeja Gartner in Sabina Hašič in Uršolina Horvat in Mojca Jeram in Alja Košar in Ana Košir in Rok Kovačević in Anja Lautar in Sara Mihalič Deškovič in Karin Mugerli in Tjaša Pfajfar in Blaž Pintar in Iris Plešnar in Ana Pugelj in Erika Razpet in Anđelija Samardžija in Nina Simonovič in Sara Slapar in Jerneja Stanonik in Ana Škulj in Simona Vidič in Aleksandra Zalokar in Danijela Zupan (2011) Razstava grafik 2. letnika Oddelka za likovno pedagogiko, mentor izr. prof. Črtomir Frelih, 31. 5. - 20. 6. 2011, Ljubljana, Pedagoška fakulteta. [Razstava/Predstava]

Barbara Bajd in Petra Brvar (2011) Srečanje z mikroorganizmi v vrtcu. Naravoslovna solnica, 16 (1). str. 6-11. ISSN 1318-9670

Špela Balaban (2011) Sodelovalno poučevanje učenke, ki počasneje usvaja znanja, v drugem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Katja Ban (2011) Uporaba preglednega in priporočilnega seznama mladinskih knjig v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Marcela Batistič Zorec in Simona Prosen (2011) Priročnik za razvojno psihologijo v programu predšolska vzgoja. Priročnik. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Uršula Batistuta (2011) Lokalna identiteta in njena podoba. Diplomsko delo.

Bastian Baumann in Janja Komljenovič in Igor Repac in Pavel Zgaga (2011) The future of (European) higher education : proceedings. Drugo. Centre for Educational Policy Studies, CEPS , Ljubljana.

Tadeja Belšak (2011) Možnosti lutke pri otrocih s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Nina Berčič Oman (2011) Zmožnost pisanja besed in besedil ob vstopu v 1. razred osnovne šole. Diplomsko delo.

Danijela Sanja Berložnik (2011) Sodelovanje med učitelji matematike in starši z vidika zagotavljanja boljše učne uspešnosti učencev. Diplomsko delo.

Ivanka Bider (2011) Razvijanje časovne orientacije pri učenki z učnimi težavami. Diplomsko delo.

Anita Bizjak (2011) Uporaba odpadnih materialov v Vrtcu Idrija v drugem starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Milena Mileva Blažić (2011) Izvirnost v mladinskih besedilih Svetlane Makarovič. Jezik in slovstvo, 56 (1/2). str. 73-86. ISSN 0021-6933

Milena Mileva Blažić (2011) Children's literature in South-East Europe. CLCWeb : Comparative literature and culture, 13 (1). str. 1-7. ISSN 1481-4374

Milena Mileva Blažić (2011) Meddisciplinarni pogled na pravljice - študij primera deklice brez rok (ATU 510). V: Simpozij Obdobja, 2011, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2011) Medmedijski projekt - slovenska mladinska književnost na spletu. V: Simpozij Obdobja, 2011, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2011) Niko Grafenauer - sodobni mladinski klasik. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 75 (9). str. 1204-1210. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2011) Slovenske pravljičarke - študija primera Elze Lešnik. V: Slovenski slavistični kongres, 29 Sept - 1 Okt 2011, Maribor.

Milena Mileva Blažić (2011) Podobe družin v kratki sodobni pravljici. V: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (47), 2011, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić in Anja Štefan (2011) Branja in pripovedovanja mladinske književnosti. Knjižnica : glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 55 (4). str. 121-132. ISSN 0023-2424

Mirjam Blumenthal in Manuela Julien in Nikol Krizmancic in Martina Ozbič in Damjana Kogovšek in Jerneja Novšak Brce (2011) Vprašalnik o večjezičnosti otrok: intervizijska skupina za delo z večjezičnimi otroki. Priročnik. Sig vzw , Destelbergen.

Tina Bohinc (2011) Geometrijski izrazi grškega izvora. Diplomsko delo.

Ana Božič (2011) Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv. Diplomsko delo.

Anja Božič (2011) Motnje hranjenja - podreditev ali odpor družbenim normam. Diplomsko delo.

Kristina Božič (2011) Modrovanje polža na leteči preprogi. [Izdelek]

Kristina Božič (2011) Plesnobna romantičnost vsevednega skovikanja. [Izdelek]

Rajka Bračun Sova (2011) Transforming preschool teachers’ practice and understanding of early art viewing: ideas from an experimental art museum-based professional development workshop. The International Journal of the Arts in Society, 6 (3). str. 187-199.

Marija Brank (2011) Tehnične dejavnosti v okviru praznikov v vrtcu. Diplomska naloga.

Nives Bratina Furlan (2011) Igra in gib kot socialnopedagoški medij pri delu z mladostniki. Diplomsko delo.

Mirko Bratuša (2011) Ob razstavi keramičnih del študentov 1. In 2. letnika LP na PeF. V: Razstava del nastalih pri izbirnem predmetu Keramika v 1. in 2. letniku Likovne pedagogike, 11 Okt - 4 Nov 2011 , Ljubljana, Pedagoška fakulteta. (Neobjavljeno)

Dijana Brdar (2011) Medpredmetne povezave pri planinski vzgoji. Diplomsko delo.

Dunja Bregar (2011) Motivacija predšolskih otrok za učenje angleškega jezika. Diplomska naloga.

Lenka Brezovar (2011) Razvoj didaktične igre za platformo Android. Diplomsko delo.

Anja Brezovnik (2011) Izzivi tandemskega poučevanja v Angliji in Sloveniji (študija primera). Diplomsko delo.

Nina Brglez (2011) Med dvema ognjema. Diplomsko delo.

Anita Brolih (2011) Riccatijeve diferencialne enačbe. Diplomsko delo.

Gaja Brulc (2011) Izobraževanje starejših odraslih za uporabo IKT. Diplomsko delo.

Petra Brvar (2011) Ocenjevanje športne vzgoje v ljubljanski regiji. Diplomsko delo.

Nika Buček (2011) Vključevanje ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalni proces podaljšanega bivanja. Diplomsko delo.

Eva Budna (2011) Ljudsko slovstvo v Zgornji Savinjski dolini. Diplomsko delo.

Tanja Burja (2011) Spodbujanje govornega razvoja pri otrocih, starih od 1 leta do 2 let. Diplomska naloga.

C

Aneja Cafuta (2011) Družabno-plesne igre v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Kristina Cerar (2011) Vedenjsko težavni otroci. Diplomska naloga.

Janja Cimrmančič (2011) Uporaba poučnih knjig v vrtcu. Diplomska naloga.

Tina Curk (2011) Računanje krožne konstante z vrstami. Diplomsko delo.

Č

Ivana Čančar (2011) Interkulturna pedagogika v formalnih rešitvah šolskih sistemov in v stališčih osnovnošolskih učiteljev: primerjava Slovenije in Švedske. Diplomsko delo.

Vesna Čerin (2011) Trenutno stanje športne aktivnosti članov v podružnicah Združenja multiple skleroze Slovenije. Diplomsko delo.

Tadeja Češka (2011) Pripadnost in preventiva v socialnopedagoškem delu. Diplomsko delo.

Andreja Četina (2011) Kakovost življenja odraslih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Franka Čosić (2011) Zdravje razrednih učiteljev, ki poučujejo na osnovnih šolah v Zasavju. Diplomsko delo.

D

Bojan Dekleva (2011) Prikaz knjige - Alenka Kobolt (ur.): Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi. Socialna pedagogika, 15 (2). str. 197-200. ISSN 1408-2942

Bojan Dekleva in Špela Razpotnik (2011) Ocenjevanje obsega brezdomstva v Sloveniji. Socialna pedagogika, 15 (4). str. 291-316. ISSN 1408-2942

Silvija Dervarič (2011) Sodelovanje učiteljev s socialnim pedagogom. Diplomsko delo.

Adrijana Despotović (2011) Polžev vsadek. Diplomska naloga.

Iztok Devetak (2011) Editorial. CEPS Journal, 1 (4). str. 5-9. ISSN 1855-9719

Tatjana Devjak in Anita Jug in Tatjana Hodnik Čadež in Nada Turnšek in Darija Skubic in Jera Zajec in Dušan Krnel in Vesna Geršak in Helena Korošec in Bogdana Borota in Uršula Podobnik in Rajka Bračun Sova (2011) Kurikularna področja : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013. Poročilo. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Tatjana Devjak in Sanja Berčnik in Monika Ivančič Fajfar (2011) Vrtec in lokalno okolje: priročnik. Priročnik. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Mateja Dobnikar (2011) Zeliščni vrt v vrtcu. Diplomska naloga.

Anja Dolenc (2011) Koncepti sodobnega starševstva. Diplomsko delo.

Špela Dovžan (2011) Kaj pa ti o tem misliš? Dojemanje brezdomstva med uporabniki spletnih forumov. Diplomsko delo.

Damir Dragulj (2011) Avtomatizem. Diplomsko delo.

Lučka Drganc (2011) Socialni pedagog v planinski skupini. Diplomsko delo.

Tina Drobnič (2011) Potrebe mladostnic in vloga vzgojitelja v dijaškem domu. Diplomsko delo.

E

Ajda Eiselt (2011) Etične dileme v superviziji in predlog etičnega kodeksa Društva za supervizijo. Specialistično delo.

F

Tjaša Finc (2011) Primerjalna analiza stopnje prilagojenega vedenja glede na mesto bivanja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Črtomir Frelih (2011) IconDATA 2011, Črtomir Frelih, Slovenija. [Razstava/Predstava]

Črtomir Frelih in Zdenko Huzjan in Ivo Mršnik in Jožef Muhovič (2011) Prisotna odsotnost figure. Katalog. Galerija Velenje , Velenje.

Lea Frice (2011) Didaktična aplikacija za preverjanje znanja z Excelom. Diplomsko delo.

Anja Friškovec (2011) Izobraževalna računalniška igra za učenje osnov programiranja v osnovni šoli "Svet spremenljivk". Diplomsko delo.

G

Slavko Gaber in Ljubica Marjanovič Umek (2011) Editorial. CEPS Journal, 1 (3). str. 5-9. ISSN 1855-9719

Barbara Gantar (2011) Brez naslova. [Izdelek]

Sergeja Gartner (2011) Brez naslova. [Izdelek]

Sergeja Gartner in Barbara Gantar in Aleksandra Zalokar in Daniela Zupan in Alja Košar in Kristina Rutar in Tina Štrucelj in Kristina Božič in Anja Lautar (2011) Keramika razstava del nastalih pri izbirnem predmetu Keramika v 1. in 2. letniku Likovne pedagogike, mentor izr. prof. dr. Mirko Bratuša. [Razstava/Predstava]

Višnja Gladović (2011) Mnenje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o vplivu družine na otroka s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Špela Glavač (2011) Glasovalni sistemi pri skupinskem preverjanju znanja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Veronika Gomboc (2011) Zgodnja obravnava otroka z avtizmom po metodi ABA. Diplomsko delo.

Anita Gomezel (2011) Mladostniki s težavami v socialni integraciji v družinskem in šolskem sistemu. Diplomsko delo.

Tamara Gorenc (2011) Analiza socialno pedagoškega delovanja v Beli krajini. Diplomsko delo.

Vesna Gorenc (2011) Arheološke najdbe na Dolenjskem in izvajanje učnih vsebin v naravi. Diplomsko delo.

Kristina Gornik (2011) Tekoči kristali z ukrivljeno sredico. Diplomsko delo.

Ana Gostinčar Blagotinšek (2011) Kateri kvas najbolj vzhaja?. Naravoslovna solnica, 16 (1). str. 27. ISSN 1318-9670

Vlasta Grabeljšek (2011) Šolska kultura in klima v slovenskih srednjih šolah. Magistrsko delo.

Darinka Grabljevec (2011) Razlike v pripovedovanju otrok staršev z različno stopnjo izobrazbe. Diplomska naloga.

Nina Granfola (2011) Učna motivacija in učenčeve zaznave družinskih odnosov. Diplomsko delo.

Tina Grapulin Bavčar (2011) Timsko delo učiteljev pri naravoslovnih predmetih. Diplomsko delo.

Sonja Grdina (2011) K likovni vsebini umetniške grafike. Diplomsko delo.

Vanja Gregorič (2011) Priljubljenost iger z žogo. Diplomsko delo.

Alenka Grilj (2011) Komunikacija med učiteljem in starši. Diplomsko delo.

Nuška Grošelj (2011) Položaj in oskrba starejših v Republiki Sloveniji. Diplomsko delo.

H

Polonca Hartman (2011) Primerjalna analiza vzgojnih procesov in učinkov v državnih in cerkvenih dijaških domovih. Diplomsko delo.

Stanka Hebar (2011) Pohodništvo in gorništvo v podaljšanem bivanju. Diplomsko delo.

Vesna Hladnik in Alenka Kobolt (2011) Člani komisij o dosedanjem usmerjanju otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Socialna pedagogika, 15 (2). str. 175-196. ISSN 1408-2942

Ana Hočevar (2011) Deskanje na snegu na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Matjaž Homar (2011) Eksotična topologija na celih številih. Diplomsko delo.

Nežka Hribar (2011) Kulturna in naravna dediščina Nevelj. Diplomsko delo.

Barbara Hrovat (2011) Različnost deškega in dekliškega v izbranih osnovnošolskih berilih. Diplomsko delo.

Karmen Hudi (2011) Mladinska pripoved Maje Novak in branje v nadaljevanjih v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

I

Nika Ivančič (2011) Spolnost kot tabu tema v vrtcu. Diplomska naloga.

J

Mateja Jagodić (2011) Znanje slovenskega jezika kot pogoj za uspešno integracijo otrok tujcev v slovenske vrtce. Diplomska naloga.

Jernej Jakomin (2011) Kulturna krajina in slovensko slikarstvo. Diplomsko delo.

Sara Jakopič (2011) Slikarske naloge s pomočjo digitalne fotografije na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Nives Jakopin (2011) Načrtovanje in organizacija učnega procesa pri likovni vzgoji v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Alenka Jalovec (2011) Bralne navade staršev predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Erika Jamnik (2011) Participacija mladih v izbiri preživljanja prostega časa. Magistrsko delo.

Simona Jamšek (2011) Strategije reševanja nalog pisnega deljenja v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Lea Janežič (2011) Vpliv izvedbe eksperimentalne učne enote na kakovost in trajnost znanja. Diplomsko delo.

Tina Jazbec (2011) Otroška književnost v reviji Ciciban po letu 2000. Diplomsko delo.

Lucija Jekovec (2011) Glasbene dejavnosti na osnovni šoli pod vodstvom učitelja razrednega pouka. Diplomsko delo.

Marko Jenič (2011) Tehnični postopki globokega tiska in njihova uporaba v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Vesna Jovanovič (2011) Interakcija v izobraževalnih igrah. Diplomsko delo.

Mojca Juriševič (2011) Postgraduate students’ perception of creativity in the research process. CEPS Journal, 1 (1). str. 169-190. ISSN 1855-9719

Mojca Juriševič (2011) Vzgoja in izobraževanje nadarjenih. V: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 329-345. ISBN 978-961-234-773-4

Mojca Juriševič (2011) Socialna vključenost nadarjenih učencev. V: Social cohesion in education. Horlivka state pedagogical institute for foreign languages, Horlivka, str. 289-304. ISBN 978-966-8469-19-0

K

Urška Kadunc (2011) Izkušnje mladih priseljencev z osnovnošolskim izobraževanjem v Sloveniji. Diplomsko delo.

Jasna Kalan (2011) Analiza izvedbe športnih programov Zlati sonček in Krpan v gorenjski regiji. Diplomsko delo.

Jana Kalin in Janez Krek in Zdenko Medveš in Milena Valenčič Zuljan in Janez Vogrinc (2011) Osnovna šola. V: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 107-179. ISBN 978-961-234-773-4

Silvia Kanič (2011) Program spodbujanja bralne fluentnosti pri osnovnošolskih otrocih. Diplomsko delo.

Katja Kastelic (2011) Krušna peč in peka kruha. Diplomsko delo.

Petra Kelert (2011) Izvajanje športnih dejavnosti v oddelku podaljšanega bivanja. Diplomsko delo.

Nataša Kermc (2011) Uporaba Googlovih storitev pri poučevanju v 3. triadi osnovne šole. Diplomsko delo.

Tjaša Klančar (2011) Slovenska različica testa za afazijo pri dvojezični osebi: norme za 50-60 let stare govorce. Diplomsko delo.

Mija Marija Klemenčič Rozman (2011) Tipologija in značilnosti skupin za samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji. Doktorska disertacija.

Maja Klemenčič (2011) Uporaba računalniškega programa »Postani matematični mojster« pri pouku matematike. Diplomsko delo.

Tina Klemenčič (2011) Od načrtovanja do izvedbe jezikovnih dejavnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Maja Kljajić (2011) Navezanost otroka na mater. Diplomska naloga.

Anja Klobučar (2011) Stališča osnovnošolskih učiteljev do vzgoje in izobraževanja nadarjenih učencev. Diplomsko delo.

Tadeja Klobučar (2011) Uporaba pravljice pri specialno pedagoški dejavnosti - socialno učenje v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Karolina Kobal (2011) Šola v naravi v Kampu Vrhpolje. Diplomsko delo.

Janja Koblar (2011) Postavitev čebelarske učne poti. Diplomsko delo.

Alenka Kobolt (2011) Razumevanje in odzivanje na čustvene in vedenjske težave. Socialna pedagogika, 15 (2). str. 153-173. ISSN 1408-2942

Janja Kocbek (2011) Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja učnih metod in oblik. Diplomsko delo.

Minka Kočevar (2011) Pomen urejanja šolske učne poti skozi projektno delo pri dodatnem pouku biologije. Diplomsko delo.

Petra Kočevar (2011) Pogostost ploskih stopal pri osnovnošolcih. Diplomsko delo.

Tadeja Kodele (2011) Partnerstvo med domom in šolo - mit ali resnica?. Magistrsko delo.

Amela Kokić (2011) Uporaba submikropredstavitev pri pouku kemije na dveh osnovnih šolah v Ljubljani. Diplomsko delo.

Veronika Kokovnik (2011) Vzgojiteljevo spodbujanje otrok k pripovedovanju. Diplomska naloga.

Aljoša Kolar (2011) Kulturnozgodovinski spomeniki Kamnika kot družboslovne vsebine za 4. razred devetletke. Diplomsko delo.

Urška Kolar (2011) Stališča študentov razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike do vključevanja ranljivih otrok v redne osnovne šole. Diplomsko delo.

Milček Komelj (2011) Zdenko Huzjan. V: Tišinaste slike, 5 Dec 2011 - 10 Jan 2012, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Polona Kopač (2011) Vpliv vedenja vzgojitelja na celostno odzivnost otrok pri gibalni dejavnosti. Diplomska naloga.

Simona Koren (2011) Vloga lutke pri razvijanju socialne prilagojenosti otrok prvega starostnega obdobja. Diplomska naloga.

Sandra Korošec (2011) Risba in gravura. Diplomsko delo.

Ana Kosmač (2011) Ocenjevanje športne vzgoje. Diplomsko delo.

Iris Kosmatin (2011) Ustvarjalna likovna dejavnost v varstveno-delovnem centru. Diplomsko delo.

Živa Kos Kecojević in Slavko Gaber (2011) Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Špela Kos (2011) Modne diete in mladi. Diplomsko delo.

Milena Košak Babuder in Marija Velikonja (2011) Učenci z učnimi težavami. Pomoč in podpora. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Alja Košar (2011) Brez naslova. [Izdelek]

Stane Košir in Valerija Bužan in Mirjana Hafnar in Mojca Lipec Stopar in Marta Macedoni Lukšič in Lidija Magajna in Matej Rovšek (2011) Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 275-327. ISBN 978-961-234-773-4

Nina Kotolenko (2011) Prediktorji uspešnosti terapije jecljanja za predšolske otroke. Diplomsko delo.

Vida Kovačič (2011) Socialni pedagog v domu starejših občanov. Diplomsko delo.

Simona Kovač (2011) Stališča študentov razrednega pouka glede vključevanja romskih otrok v redne osnovne šole. Diplomsko delo.

Urška Kozina (2011) Mnenje učiteljev o učnih gradivih za slovenščino v 4. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Rosana Kozjan (2011) Vloga staršev pri otrokovem šolskem delu. Diplomsko delo.

Ksenija Koželj (2011) Učenje logike s pomočjo interaktivne računalniške igre. Diplomsko delo.

Nina Koželj (2011) Disonance. [Razstava/Predstava]

Nina Koželj (2011) Pujs, pikčaste kopalke in Rdeče morje. [Izdelek]

Nina Koželj (2011) Včerajšnje jajce na oko. [Izdelek]

Nina Koželj (2011) Slabo vreme. [Izdelek]

Nataša Krajnc (2011) Stališča učiteljev 1. in 2. triade večinske OŠ v občini Ormož do vključevanja gibalno oviranih učencev v športno vzgojo. Diplomsko delo.

Sara Krajnc (2011) Analiza senzomotoričnih aktivnosti za 8. letnega otroka z motnjo avtističnega spektra (študija primera). Diplomsko delo.

Mitja Krajnčan (2011) Sistemska ureditev diferenciacije in individualizacije v vzgoji in izobraževanju. V: Social cohesion in education. Horlivka state pedagogical institute for foreign languages, Horlivka, str. 243-251. ISBN 978-966-8469-19-0

Tina Kralj (2011) Poinstitucionalna obravnava mladostnikov, ki so bili v vzgojnih ustanovah. Diplomsko delo.

Tjaša Krautberger (2011) Medpredmetno povezovanje predmeta Spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Janez Krek in Andreja Barle Lakota in Valentin Bucik in Zdenko Kodelja in Marjan Šimenc in Marina Tavčar Krajnc in Boris Dular in Elido Bandelj in Janez Dekleva in Branko Kumer in Miha Lovšin in Janja Meglič in Egon Pipan in Boštjan Rozman Zgonc in Vladimir Tkalec (2011) Srednja šola. V: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 181-274. ISBN 978-961-234-773-4

Janez Krek in Roman Globokar in Jana Kalin in Zdenko Kodelja in Igor Pribac in Marjan Šimenc (2011) Uvod. V: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 11-62. ISBN 978-961-234-773-4

Janez Krek in Mira Metljak (2011) Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. Znanstvena monografija. Zavod RS za šolstvo , Ljubljana.

Janez Krek in Janez Vogrinc (2011) Izbrani predlogi sistemskih rešitev v šolskem sistemu z vidika socialne kohezivnosti. V: Social cohesion in education. Horlivka state pedagogical institute for foreign languages, Horlivka, str. 79-93.

Nataša Kristan (2011) 3D vizualizacija v izobraževanju. Diplomsko delo.

Ljubica Krišto (2011) Kvaliteta življenja v integriranih stanovanjih Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo Dornava. Diplomsko delo.

Eva Križnič (2011) Morfologija pravljic Lee Fatur po Vladimirju J. Proppu. Diplomska naloga.

Dušan Krnel (2011) Uvodnik. Naravoslovna solnica, 16 (1). str. 4. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2011) Toplotna prevodnost. Naravoslovna solnica, 16 (1). str. 30. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2011) Železo je hladno, les je topel. Naravoslovna solnica, 16 (1). str. 31. ISSN 1318-9670

Metka Kuhar in Tjaša Žakelj in Špela Razpotnik (2011) Pregled delovanja družinskih centrov v izbranih evropskih državah in okviri razvoja družinskih centrov v Sloveniji. Teorija in praksa, 48 (2). str. 433-453. ISSN 0040-3598

Pia Kuk (2011) Mnenja in izkušnje predšolskih otrok o njihovi participaciji v vrtcu. Diplomska naloga.

Špela Kumer (2011) Grafika skozi štiri letne čase: nekatere grafične tehnike globokega tiska. Diplomsko delo.

Polona Kunstelj (2011) Vključevanje otrok z ADHD (primankljajem pozornosti in motnjo hiperaktivnosti) v vrtec. Diplomska naloga.

Tina Kuralt (2011) Učno delo z uporabo penaste gume na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Tatjana Kuzma (2011) Kaznovanje: nujnost ali zlo v vzgoji otrok?. Diplomska naloga.

L

Elvira Laharnar (2011) Ljubljansko barje - prostor za igro in učenje predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Mateja Lah (2011) Obravnava pravljic v predšolskem obdobju v različnih medijih. Diplomska naloga.

Primož Lajovic (2011) Sistem za podporo učenju z uporabo večpredstavnosti. Diplomsko delo.

Branko Lampret (2011) Uporaba industrijskih krmilnikov v tehniškem izobraževanju. Diplomsko delo.

Jožko Lango (2011) Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. Doktorska disertacija.

Polona Lapajne (2011) Specialna olimpijada in rehabilitacijski programi v letu 2010 pri lokalnih društvih Sožitje. Diplomsko delo.

Anja Lautar (2011) Dotaknjena. [Izdelek]

Tatjana Lavrenčič (2011) Preverjanje sposobnosti avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov pri učencih od 4. do 9. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Tjaša Lavtar (2011) Uporaba spletnega preverjanja znanja na primeru visokošolskega predmeta. Diplomsko delo.

Barbara Letonja (2011) Uporaba računalnika pri učenju matematike v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Mojca Lokar (2011) Razumevanje geometrijskih pojmov po van Hielovi teoriji v 4. in 6. razredu. Diplomsko delo.

Damjana Lončar (2011) Poučevanje skozi ustvarjalni gib v 2. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Simona Lončar (2011) Strateško učenje pri dijakinji s specifičnimi učnimi težavami. Diplomsko delo.

Barbara Lušina (2011) Prosti čas. Diplomsko delo.

Matjaž Lušin (2011) Izdelava modela pozicionirne naprave z optoelektričnim merilnim sistemom. Diplomsko delo.

M

Jasna Maček (2011) Pripovedovanje in pravljične ure v splošnih knjižnicah. Diplomska naloga.

Nika Maček (2011) Uporaba lutke na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Lidija Magajna in Marija Velikonja (2011) Učenci z učnimi težavami. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Alja Mahkovic (2011) Kaj vse se dogaja na železnici. Diplomska naloga.

Mojca Mahkovic (2011) Obravnava proze in poezije Lile Prap v prvem triletju. Diplomsko delo.

Nal Mahne (2011) Likovna pojavnost in kulturna dediščina. Diplomsko delo.

Urša Marc (2011) Razlike v prilagajanju na vodo med dečki in deklicami. Diplomska naloga.

Barbara Marić (2011) Šolanje v Sloveniji in Ugandi. Diplomsko delo.

Andreja Markuta (2011) Ugotavljanje predznanja učencev pri pouku tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

Vesna Marter (2011) Alkohol in vožnja. Diplomsko delo.

Matija Martinec (2011) Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti pri književnem pouku v četrtem razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Suzana Martinjak (2011) Prepoznavanje in izražanje čustev ob igri z lutko. Diplomska naloga.

Katarina Masnec (2011) Medosebni odnosi in šola v naravi. Diplomsko delo.

Lucija Mauko (2011) Funkcionalna komunikacija pri bolnikih z napredujočo demenco. Diplomsko delo.

Irena Mavrič (2011) Kakovostno poučevanje glasbene vzgoje na razredni stopnji z vidika učiteljevih kompetenc. Diplomsko delo.

Maja Mav (2011) Primerjava mladih bralcev serije knjig in filma Luca Bessona o Arturju. Diplomsko delo.

Irma Mediževec (2011) Stanje mladih v Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Diplomsko delo.

Monika Nataša Medvešček Peterka (2011) Učne strategije učencev pri šolskem delu doma. Diplomsko delo.

Veronika Merčnik (2011) Tekmovanje in sodelovanje v angleškem in slovenskem razredu. Diplomsko delo.

Katarina Meža (2011) Priročnik za interesno plesno dejavnost v vrtcu. Diplomska naloga.

Anja Mihevc (2011) Pedagoški delavci v vzgojnih zavodih o konfliktih in mediaciji. Diplomsko delo.

Mihaela Modrijan (2011) Odnos med učnimi strategijami in testno anksioznostjo. Diplomsko delo.

Jožica Mohar (2011) Pedagoški lik Janeza Kuharja. Diplomsko delo.

Alenka Može (2011) Pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem. Diplomsko delo.

Aleksandra Možina (2011) Izdelovanje družabnih iger, z otroki starimi tri in štiri leta. Diplomska naloga.

Katja Muhič (2011) Analiza vprašanj v učbenikih in delovnih zvezkih pri predmetu naravoslovje in tehnika. Diplomsko delo.

N

Vesna Nadarević (2011) Poučevanje matematike v osnovni šoli in osnovni šoli za odrasle. Diplomsko delo.

Natalija Naglič (2011) Stereografska projekcija. Diplomsko delo.

Maja Nagode (2011) Poznavanje zgodovine prometa na Vrhniki v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Maja Napret (2011) Zeleno gospodinjstvo. Diplomsko delo.

Monika Napret (2011) Socialna pedagogika v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Damjana Nišandžić (2011) Vloga vzgojiteljice v prvem razredu devetletke. Diplomska naloga.

Anita Novak Valant (2011) Pomen znanja slovenskega jezika za uspešno integracijo neslovensko govorečih otrok v slovenske vrtce. Diplomska naloga.

Metka Novak (2011) Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci v socialno varstvenih zavodih. Doktorska disertacija.

Simona Novak (2011) Pomen pravljic za moralni razvoj predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Tatjana Novak (2011) Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov. Doktorska disertacija.

Tjaša Novak (2011) Preverjanje in ocenjevanje znanja naravoslovja v II. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Žiga Novak (2011) Medijske reprezentacije tujih delavcev na začasnem delu v Sloveniji. Diplomsko delo.

O

Nina Obojnik (2011) Razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst vzdolž reke Drete. Diplomsko delo.

Lucija Ojsteršek (2011) Park Tivoli: spodbudno učno okolje za malčka. Diplomska naloga.

Mateja Omahna (2011) Uporaba Testa zgodba o avtobusu pri ocenjevanju pragmatične zmožnosti otrok. Diplomsko delo.

Eva Osredkar (2011) Analiza 5-dnevnega programa smučanja za otroke druge triade. Diplomsko delo.

Tamara Oštir (2011) Pickov izrek. Diplomsko delo.

P

Vesna Pačnik (2011) Multimedijski didaktični pripomoček za samostojno učenje. Diplomsko delo.

Nuša Pajk (2011) Spodbujanje glasbene in gledališke ustvarjalnosti predšolskega otroka s pomočjo lutke. Diplomska naloga.

Ester Palinkaš (2011) Pojmovna primerjava nalog TIMSS in učnih načrtov. Diplomsko delo.

Pia Pal (2011) Leposlovje kot motivacija naravoslovnih dejavnosti. Diplomska naloga.

Dijana Pantović (2011) Uporaba programov za delo z grafiko v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Mina Paš in Matej Sande (2011) An overview of the state of nightlife in Slovenia. V: Nightlife reconsidered. The Etnoblog Intercultural Association, Trieste, str. 28-42. ISBN 978-88-906909-0-7

Mina Paš in Matej Sande (2011) DrogArt - a retrospective. V: Nightlife reconsidered. The Etnoblog Intercultural Association, Trieste, str. 12-20. ISBN 978-88-906909-0-7

Mina Paš in Matej Sande (2011) Guidelines for harm reduction and event organization. V: Nightlife reconsidered. The Etnoblog Intercultural Association, Trieste, str. 58-66. ISBN 978-88-906909-0-7

Mojca Pavlič Drnovšek (2011) Glasba z lutko - lutka z glasbo. Diplomska naloga.

Petra Pavlin (2011) Uporabnost vsebin predmeta Gospodinjstvo v vsakdanjem življenju. Diplomsko delo.

Anja Pečjak (2011) Znani Suhokranjci. Diplomsko delo.

Lucija Peklaj (2011) Analiza iger v uvodnem delu ure športne vzgoje. Diplomsko delo.

Natalija Pek (2011) Vpliv ustvarjalnega giba na hipoaktivne učence. Diplomsko delo.

Neja Pelan (2011) Likovno nadarjeni učenci in pouk likovne vzgoje na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Marjetka Perc (2011) Vpliv vzgojiteljice na socialni razvoj otroka v dnevni rutini. Diplomska naloga.

Dominika Petač (2011) Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti učencev v prvem triletju 9-letne osnovne šole. Diplomsko delo.

Tomaž Petek (2011) Učinkovito učiteljevo javno govorno nastopanje kot temelj za uresničevanje sodobnega in kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa. V: Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 59-74. ISBN 978-961-93189-2-8

Zala Peternelj (2011) Kemija v gospodinjstvu. Diplomsko delo.

Veronika Pezdirc (2011) Plakat: Koncert »Glasbena gostija«. Diplomsko delo.

Lana Milana Pibernik (2011) Primerjalna analiza fantastične pripovedi Čarovnik iz Oza Lymana Franka Bauma ter filmske priredbe. Diplomsko delo.

Petra Pibernik (2011) Čustvena inteligentnost in osebnostna dimenzija ekstravertnost – introvertnost otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Katja Pirnat (2011) Ustvarjalni gib pri poučevanju izbranih matematičnih vsebin. Diplomsko delo.

Teja Plečnik (2011) Hundertwasser in modernizem. Diplomsko delo.

Mirjam Pleterski (2011) Prikaz obravnave otroka z avtizmom po metodi ABA. Diplomsko delo.

Maja Podobnikar (2011) Prehranjevalne navade nekoč in danes na Osnovni šoli Vrhovci. Diplomsko delo.

Katja Poglajen Ručigaj (2011) Rejnikovo odzivanje na čustvene in vedenjske težave otrok. Magistrsko delo.

Alenka Polak in Helena Smrtnik Vitulić in Špela Vošnjak (2011) Doživljanje različnih vlog v situacijah vrstniškega nasilja. Socialna pedagogika, 15 (3). str. 205-222. ISSN 1408-2942

Olga Poljšak Škraban (2011) Razumevanje in odzivanje na problematiko otrok s težavami v socialni integraciji - predlog za sistemsko ureditev področja. Socialna pedagogika, 15 (2). str. 99-102. ISSN 1408-2942

Daša Popenko (2011) Zgodnji razvoj komunikacije. Diplomsko delo.

Nina Popović (2011) Vloga televizije in knjige kot medijev v govornem razvoju predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Jerca Pori (2011) Pomoč učencu s težavami pri pisnem deljenju in odštevanju v petem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Anita Požin (2011) Vpliv motnje senzorne integracije na otrokovo delovanje na področju govora, vedenja in učenja. Diplomsko delo.

Tjaša Praček (2011) Orientacija in matematika v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Alenka Prah (2011) Socialne spretnosti učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Andreja Prašnikar (2011) Povezanost gibalnih/športnih aktivnosti vzgojiteljic v povezavi z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja. Diplomska naloga.

Tadeja Prašnikar (2011) Časovne predstave učencev 4. in 5. razreda. Diplomsko delo.

Romana Pravne (2011) Razredne učiteljice o povezanosti socialnih iger in preventivne discipline. Diplomsko delo.

Katja Praznik (2011) Znamenitosti našega mesta. Diplomska naloga.

Tjaša Prek (2011) Zabavno izobraževanje. Diplomsko delo.

Petra Prosen (2011) Maska in njena simbolna vrednost. Diplomsko delo.

Sanja Prosen (2011) Matematične domače naloge na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Simona Prosen in Helena Smrtnik in Olga Poljšak Škraban (2011) Teachers’ emotional expression in interaction with students of different ages. CEPS Journal, 1 (3). str. 141-157. ISSN 1855-9719

Suzana Pulec Lah in Marija Velikonja (2011) Učenci z učnimi težavami. Izbrane teme. Strokovna monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

R

Alenka Radičević (2011) Motiviranost učiteljev za delo z glasbeno nadarjenimi učenci. Diplomsko delo.

Tina Rajšter (2011) Mladoletni prosilci za azil brez spremstva in participacija v vsakdanjem življenju. Diplomsko delo.

Katarina Rauh (2011) Poznavanje praznovanj in svetnikov v jesenskem in zimskem času na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja. Diplomsko delo.

Špela Razpotnik (2011) Premoščevalni potencial družinskega centra. Teorija in praksa, 48 (2). str. 491-509. ISSN 0040-3598

Špela Razpotnik (2011) It is all up to me: access to education and the discourse of individual responsibility. Teorija in praksa, 48 (5). str. 1446-1465. ISSN 0040-3598

Špela Razpotnik (2011) Družbeni kontekst kategorije "čustvene in vedenjske motnje". Socialna pedagogika, 15 (2). str. 103-123. ISSN 1408-2942

Mojca Rebernak (2011) Spoznavanje lastnosti živega ob gojenju živali, začasno prinešenih iz narave. Diplomska naloga.

Tanja Rezar (2011) Socialna omrežja in storitve spleta v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Milena Ristić (2011) Opismenjevanje z elementi pedagogike M. Montessori. Diplomsko delo.

Saša Rogan (2011) Uporaba gledališča v zavodih za prestajanje kazni zapora. Diplomsko delo.

Barbara Rovšek (2011) Projekt SECURE. Naravoslovna solnica, 16 (1). str. 25. ISSN 1318-9670

Tjaša Rozina (2011) Predsodki predšolskih otrok do živali. Diplomska naloga.

Teja Rozman (2011) Vivianijeva krivulja. Diplomsko delo.

Darja Rugelj (2011) Izkušnje z vrstniško mediacijo na izbranih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Mojca Rupnik (2011) Uspešnost vključevanja in vrste glasbenih aktivnosti v terapiji govorno-jezikovnih komunikacijskih motenj. Diplomsko delo.

Jana Rus (2011) Medpredmetno povezovanje s plesom pri športni vzgoji v 1. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Petra Rus (2011) Avtoriteta učitelja v javni šoli. Diplomsko delo.

Kristina Rutar (2011) Brez naslova. [Izdelek]

Anja Ržišnik (2011) Ustvarjalni gib pri učenju in poučevanju tujega jezika v osnovni šoli. Diplomsko delo.

S

Barbara Samaluk in Nada Turnšek (2011) Osveščanje o mehanizmih diskriminacije - nekaj rezultatov pilotne evalvacijske študije. Sodobna pedagogika, 62 (3). str. 182-203. ISSN 0038-0474

Matej Sande (2011) Nightlife reconsidered. V: Nightlife reconsidered. The Etnoblog Intercultural Association, Trieste, str. 6-12. ISBN 978-88-906909-0-7

Matej Sande in Silvia Pallaver in Barbara Purkart (2011) Relazione finale dell'indagine sul consumo di cocaina nella vita notturna nel nord est italia. Poročilo. Etnoblog Associzione Interculturale , Trieste. (Neobjavljeno)

Matej Sande in Barbara Purkart (2011) Cocaine use in nightlife in Slovenia and Italy. V: Nightlife reconsidered. The Etnoblog Intercultural Association, Trieste, str. 72-86. ISBN 978-88-906909-0-7

Gordana Schmidt in Marjanca Kos (2011) Plesno izražanje in naravoslovje. Strokovna monografija. Gordana Schmidt, Marjanca Kos , Ljubljana.

Emina Sekić (2011) Matematično opismenjevanje preko preglednic in diagramov. Diplomsko delo.

Jurij Selan (2011) Hypothetical art and art education: the educational role of the method of hypothetical artwork modelling. CEPS Journal, 1 (2). str. 59-72. ISSN 1855-9719

Jurij Selan (2011) Likovna umetnost med primarnim in sekundarnim diskurzom. Doktorska disertacija.

Maruša Sitar (2011) Masaža kot strategija za rehabilitacijo učenca z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. Diplomsko delo.

Darja Skribe Dimec (2011) Preverjanje in ocenjevanje procesnega znanja pri pouku naravoslovja. Naravoslovna solnica, 16 (1). str. 28-29. ISSN 1318-9670

Nuša Skumavc (2011) Motivacija učencev prve in druge triade osnovne šole za ukvarjanje s planinstvom. Diplomsko delo.

Helena Smrtnik Vitulić in Simona Prosen (2011) Osebnost in samospoštovanje kot dejavnika učne uspešnosti študentov. Socialna pedagogika, 15 (1). str. 1-20. ISSN 1408-2942

Janja Snežič (2011) Starše. Diplomsko delo.

Sabina Stenovec (2011) Kakšna besedila pišejo vzgojiteljice staršem svojih otrok?. Diplomska naloga.

Jure Stepišnik (2011) Razumevanje tehniških pojmov trdota in trdnost med učenci od 6. do 8. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Sabina Sterle (2011) Stališča vzgojiteljev predšolskih otrok o tekmovanju in sodelovanju med otroki. Diplomska naloga.

Jelena Stipanić (2011) Vadba moči in ravnotežja za otroke z avtizmom starih 12 let. Diplomsko delo.

Barbara Stražar (2011) Spodbujanje uživanja sadja in zelenjave pri predšolskih otrocih. Diplomska naloga.

Karolina Strehar (2011) Skupnost učencev šole in otroški parlament med idejo in prakso. Magistrsko delo.

Mateja Strnad (2011) Paradigmatični in narativni pristop pri poučevanju matematike. Diplomsko delo.

Mojca Strnad (2011) E-gradivo za učenje programskega jezika Python. Diplomsko delo.

Anja Svetin (2011) Strategije in načini pomoči otroku s selektivnim mutizmom v vrtcu in šoli. Diplomsko delo.

Maja Svoljšak (2011) Mnenja učiteljev razrednega pouka štajerske regije o ocenjevanju športne vzgoje. Diplomsko delo.

Š

Manja Šalamon (2011) Uvajanje osebnega načrtovanja učenčevega dela v 3. in 4. razredu. Magistrsko delo.

Marjan Šimenc in Andrej Fištravec in Roman Globokar in Branimir Štrukelj in Veronika Tašner (2011) Zasebne šole in vrtci. V: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 419-443. ISBN 978-961-234-773-4

Jasmina Škrbec (2011) Primerjava motoričnih sposobnosti enajstletnih dečkov z in brez lažje motnje v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Kristina Šmitran (2011) Socialni pedagog na poti raziskovalnega brikolaža. Diplomsko delo.

Iztok Šori in Nika Šušterič in Slavko Gaber (2011) Immigrant students’ achievements in Croatia, Serbia and Slovenia in context. CEPS Journal, 1 (3). str. 31-51. ISSN 1855-9719

Katja Šteblaj (2011) Orientacija otrok, starih od 4 do 6 let, s pomočjo karte. Diplomska naloga.

Tina Štrucelj (2011) Brez naslova. [Izdelek]

Andreja Šuštar (2011) Analiza in vrednotenje likovne ustvarjalnosti Jelke Reichman. Diplomsko delo.

Marjeta Švigelj (2011) Ocenjevanje predbralnih sposobnosti. Diplomsko delo.

T

Mirjam Tavčar (2011) Vzpodbujanje ustvarjalnosti pri likovni vzgoji. Diplomsko delo.

Romana Tavčar (2011) Obravnava fantastične pripovedi Severni sij v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Mateja Tomažič (2011) Analiza govora otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Tina Tomc (2011) Značilnosti uporabe prepovedanih drog in obravnave uporabnic prepovedanih drog v zaporih. Diplomsko delo.

Beatriz Tomšič Čerkez (2011) Kras2011 : izkušenjsko učenje kot ključ za razširjanje znanja o vrednotah kamna. AR : arhitektura, raziskave (3). str. 37-40. ISSN 1580-5573

Beatriz Tomšič Čerkez in Domen Zupančič (2011) Physical space and the process of education: editorial. CEPS Journal, 1 (2). str. 5-9. ISSN 1855-9719

Jerneja Traven (2011) Odnos med otrokom in očetom po ločitvi. Diplomsko delo.

Neža Trobec (2011) Barva, oblika in glasba. Diplomsko delo.

Eva Turk (2011) Primerjava izmerjenih Clarkovih kotov na izbrane načine. Diplomsko delo.

Simon Turk (2011) Zvok v trobilih. Diplomsko delo.

Žaklina Turk (2011) Matematični sprehod s predšolskimi otroki. Diplomska naloga.

Tjaša Turšič (2011) Agresivni otrok in njegova sprejetost v vrtcu. Diplomsko delo.

U

Marija Urbas (2011) Sodelovalno učenje pri spoznavanju okolja v 2. razredu. Diplomsko delo.

V

Milena Valenčič Zuljan (2011) Editors’ Foreword. CEPS Journal, 1 (1). str. 5. ISSN 1855-9719

Milena Valenčič Zuljan in Mara Cotič in Samo Fošnarič in Cirila Peklaj in Janez Vogrinc (2011) Izobraževanje strokovnih delavcev in njihov profesionalni razvoj. V: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 465-518. ISBN 978-961-234-773-4

Milena Valenčič Zuljan in Janez Vogrinc (2011) Editorial. CEPS Journal, 1 (1). str. 7-12. ISSN 1855-9719

Milena Valenčič Zuljan in Janez Vogrinc (2011) European dimensions of teacher education : similarities and differences. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, The National School of Leadership and Education , Ljubljana, Kranj.

Milena Varga (2011) Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka(ATU 327A). Diplomsko delo.

Maja Vavtar (2011) Sevnica: družboslovne vsebine na razredni stopnji devetletke. Diplomsko delo.

Tomaž Vec (2011) Moteče vedenje: ozadja in osnovni dejavniki, ki nanj vplivajo. Socialna pedagogika, 15 (2). str. 125-152. ISSN 1408-2942

Uroš Verbovšek (2011) Participacija mladih v institucionalnih oblikah pomoči. Diplomsko delo.

Helena Vidmar (2011) Odnos osnovnošolskih otrok gorenjske regije do zdravega načina prehranjevanja. Diplomsko delo.

Jelka Vivod (2011) Obravnava svetlobe in sence v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Oto Vogrin (2011) Delo z likovno nadarjenimi učenci pri pouku likovne vzgoje. Magistrsko delo.

Janja Vovk (2011) Od mleka do mlečnih izdelkov - otroci raziskujejo. Diplomska naloga.

Barbara Vrbič (2011) Vloga socialnega pedagoga pi delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Barbara Vrečar (2011) Nihilizem in mladi. Diplomsko delo.

Tjaša Vrečko Zaplotnik (2011) Lutke in mediji v vrtcu. Diplomska naloga.

Katja Vresk (2011) Estetika grdega v kiparstvu. Diplomsko delo.

Rebeka Vučko (2011) Razsežnosti timskega dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Diplomsko delo.

Z

Polona Zajc (2011) Uspešnost programa dejavnosti porajajoče se pismenosti otrok, starih od 4 do 6 let. Diplomska naloga.

Aleksandra Zalokar (2011) Brez naslova. [Izdelek]

Karmen Zalokar (2011) Odnos do okolja v vrtcu. Diplomska naloga.

Tjaša Zdovc (2011) Povezava med artikulacijskimi motnjami in lateralnostjo pri otrocih pred vstopom v šolo. Diplomsko delo.

Pavel Zgaga (2011) Družba, kriza in trajnost: izobraževanje in izobraževanje učiteljev. V: Izzivi in usmeritve profesionalnega razvoja učiteljev. Pedagoški inštitut, Ljubljana, str. 15-27. ISBN 978-961-270-093-5

Pavel Zgaga (2011) Internationalization, competition and/or cooperation - "small"/"periphery" countries' perspectives. V: The future of (European) higher education : proceedings / International [DEP] Workshop, Ankaran, Slovenia, 5-8 May 2011. Centre for Educational Policy Studies, CEPS : Faculty of Education, Ljubljana, str. 25-27.

Pavel Zgaga (2011) Education for “a better world”: is it still possible?. Education Inquiry, 2 (2). str. 331-343. ISSN 2000-4508

Saša Ziherl (2011) Projekt Greenwave Europe. Naravoslovna solnica, 16 (1). str. 26. ISSN 1318-9670

Barbara Zorc (2011) Ocenjevanje športne vzgoje. Diplomsko delo.

Neja Zubčič (2011) Dominacijsko število grafa. Diplomsko delo.

Lina Zupančič (2011) Župančičevi Mehurčki v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Daniela Zupan (2011) Pet krogel. [Izdelek]

Petra Zver (2011) Ugotavljanje otrokovega funkcioniranja in njegovih sposobnosti na področju predakademskih veščin. Diplomsko delo.

Ž

Nina Žaberl (2011) Poznavanje ključnih pojmov, povezanih z zgodovino Slovenije v 5. in 9. razredu devetletke. Diplomsko delo.

Marta Žebovec (2011) Tekočekristalni elastomeri. Diplomsko delo.

Samo Žerjal (2011) Načrtovanje, organizacija in izvedba tehniških dnevov dejavnosti. Diplomsko delo.

Karin Tanja Žnidarčič (2011) Televizija, šolski otroci in njihovi starši. Diplomsko delo.

Alojzija Žnidarič (2011) Postopno uvajanje otrok v vrtec. Diplomska naloga.

Barbara Žnidarko (2011) Individualiziran program - zakonska zahteva ali pomoč učiteljem za uspešno in kvalitetno poučevanje otrok z motnjami avtističnega spektra?. Diplomsko delo.

Manca Žnidaršič (2011) Mobing med zaposlenimi v poklicih pomoči. Diplomsko delo.

Saša Žust (2011) Interdisciplinarni pristop k interpretaciji likovnega dela v muzeju: Pilonov portret Marija Kogoja v Moderni galeriji. Diplomsko delo.

Melinda Žvan (2011) Otroci v sobivanju z lutkami. Diplomska naloga.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:23:59 CET.