[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
slovenščina
Logo            
  Logo Login | Create Account
 
 

Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 45.

Article

Milena Mileva Blažić (2010) Evald Flisar: Alica v nori deželi (roman in drama) : Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG), 2008 (roman), 2010 (drama). Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 74 (5/6). pp. 782-787. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2010) Kajetan Kovič - sodobni mladinski klasik. Literatura, 22 (227). pp. 143-153. ISSN 0353-5622

Bojan Dekleva (2010) Youth delinquency in Slovenia in international comparison. Socialna pedagogika, 14 (4). pp. 383-404. ISSN 1408-2942

Bojan Dekleva and Špela Razpotnik (2010) Evaluation of the first year of operation of the resettlement support programme in the association Kralji Ulice. Socialna pedagogika, 14 (1). pp. 1-36. ISSN 1408-2942

Mija Marija Klemenčič Rozman (2010) Experiencing the supervision process in the case of professionals (to-be) in the helping professions. Socialna pedagogika, 14 (1). pp. 83-100. ISSN 1408-2942

Tina Mržek and Mitja Krajnčan (2010) Independent living program – from the point of view of youngsters and their care workers. Socialna pedagogika, 14 (3). pp. 303-326. ISSN 1408-2942

Valentina Pavlič (2010) Simpozij iz zgodovine in teorije fotografije, posvečen mag. Mirku Kambiču: Pilonova galerija, Ajdovščina, 15. oktober 2010. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva (10). pp. 1-3. ISSN 1855-6809

Olga Poljšak Škraban (2010) Subjective well-being in adulthood and connected factors. Socialna pedagogika, 14 (4). pp. 405-416. ISSN 1408-2942

Simona Prosen and Helena Smrtnik Vitulić (2010) Characteristics of students of primary-level teaching and social pedagogy. Socialna pedagogika, 14 (3). pp. 327-346. ISSN 1408-2942

Jana Rapuš Pavel (2010) The experiences of social in-/exclusion of young people during long-term unemployment. Socialna pedagogika, 14 (4). pp. 417-438. ISSN 1408-2942

Špela Razpotnik (2010) They are young; they are healthy, so why don't they go to work?! : examining society's view on youth homelessness. Socialna pedagogika, 14 (4). pp. 439-466. ISSN 1408-2942

Nada Turnšek and Alenka Rožič (2010) Images of children in Europe - a comparative survey of characteristics desired in children. Sodobna pedagogika, 61 (2). pp. 201-223. ISSN 0038-0474

Darja Zorc Maver (2010) Introduction. Socialna pedagogika, 14 (4). pp. 381-382. ISSN 1408-2942

Conference or Workshop Item

Milena Mileva Blažić (2010) Primerjalna analiza lika čarovnice v ruskih in slovenskih pravljicah -študija primera: Jaga baba in Pehta. In: 46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 28 Jun - 16 Jul 2010, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2010) Identitetne zgodbe v postmodernizmu. In: Konferenca o socialni izključenosti, revščini in brezdomstvu , 16 Jun - 18 Jun 2010, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2010) Poučevanje starejše slovenske književnosti v devetletki - študij primera Primož Trubar. In: Simpozij Obdobja, 2010, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2010) Utopije v sodobni slovenski mladinski književnosti (1980-2010). In: Simpozij Obdobja, 2010, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2010) Motivi Plečnikove Ljubljane v mladinskih besedilih Kristine Brenkove. In: Slovenski slavistični kongres, 30. Sept - 2. Okt 2010, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2010) Comparative analysis of Wilde's and Kosmač's short stories for yonger audiences. In: Simpozij o življenju in ustvarjalnosti Cirila Kosmača ob stoletnici rojstva, 17 Sept 2010, Tolmin.

Tatjana Devjak and Sanja Berčnik and Srečko Devjak (2010) Parent kindergarten cooperation in the light of special pedagogical principles of Reggio Emilia concept. In: International Congress of Educational Research, 29 Apr - 02 May 2010, Antalya, Turkey.

Tatjana Devjak and Sanja Berčnik and Srečko Devjak (2010) Introducing special educational principles of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education. In: International Conference of Education, Research and Innovation, 15-17 Nov 2010, Madrid, Spain.

Martina Ozbič and Damjana Kogovšek and Daniil Umanski (2010) Formant frequencies in children with normal hearing and profound or severe hearing impairments. In: Sedma konferenca Jezikovne tehnologije, 14 - 15 Oct 2010, Ljubljana, Slovenija.

Monograph

Bojan Dekleva and Maša Filipovič Hrast and Mateja Nagode and Špela Razpotnik and Simona Smolej (2010) Ocena obsega odkritega in skritega brezdomstva v Sloveniji. Project Report. Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za družbene vede UL, Pedagoška fakulteta UL , Ljubljana.

Tatjana Devjak and Marcela Batistič Zorec and Janez Vogrinc and Darija Skubic and Sanja Berčnik (2010) Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti. Scientific Monograph. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Saša Jazbec and Alja Lipavic Oštir and Karmen Pižorn and Mateja Dagarin Fojkar and Katica Pevec Semec and Neva Šečerov and Mihaela Brumen and Natalija Ulčnik (2010) Pot v večjezičnost - zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole. Zgledi CLIL-a. Scientific Monograph. Zavod RS za šolstvo , Ljubljana.

Eva Raduly Zorgo and Ian Smythe and Éva Gyarmathy and Milena Košak Babuder and Marija Kavkler and Lidija Magajna (2010) Disleksija - vodnik za tutorje. Manual. Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami , Ljubljana.

Gordana Schmidt (2010) Odzivanje na čutila : seznanjanje z nevrolingvističnim programiranjem v povezavi s plesnim izražanjem : priročnik za študente predšolske vzgoje pri predmetih Plesno izražanje in Začetno naravoslovje. University working paper. Gordana Schmidt , Ljubljana.

Milena Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc (2010) Facilitating effective student learning through teacher research and innovation. Scientific Monograph. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Pavel Zgaga (2010) The development of a standard-setting instrument on academic freedom and institutional autonomy : the role of public authorities : feasibility study for the Steering Committee for Higher Education and Research, Council of Europe. Other. Centre for Educational Policy Studies, CEPS , Ljubljana.

Pavel Zgaga and Klemen Miklavič and Manja Klemenčič and Janja Komljenovič and Igor Repac and Anthony Camilleri (2010) Proceedings / EQUNET/CEPS sympósion, Ljubljana, 23-24 Nov 2010. Other. Centre for Educational Policy Studies, CEPS , Ljubljana.

Monograph Section

Marcela Batistič Zorec (2010) Participation of children in slovenian kindergartens from the point of view of preschool teachers´ attitudes and experience. In: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, pp. 67-85. ISBN 978-961-253-052-5

Sanja Berčnik and Tatjana Devjak (2010) Kindergarten and local community as providers of quality preschool education: slovene kindergartens and the Reggio Emilia concept. In: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, pp. 173-210. ISBN 978-961-253-052-5

Milena Mileva Blažić (2010) Ivan Hribar in literatura. In: Hribarjev zbornik. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, pp. 145-162. ISBN 978-961-254-202-3

Milena Mileva Blažić (2010) Otroške in mladinske pesmi Ljubke Šorli s posvetno in versko tematiko. In: Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Univerza, Nova Gorica, pp. 165-175. ISBN 978-961-6311-61-8

Slavko Gaber and Veronika Tašner (2010) Segmentation in HE - a frequently overlooked form of the reproduction of inequality. In: Proceedings / EQUNET/CEPS sympósion, Ljubljana, 23-24 Nov 2010. Centre for Educational Policy Studies, CEPS : Faculty of Education, Ljubljana, pp. 22-27.

Vesna Geršak (2010) Dancing as a creative process and intersubject integration: the analysis of the situation in Slovenian kindergartens. In: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, pp. 291-306. ISBN 978-961-353-052-5

Anita Jug (2010) Segment of the action research in the Reggio Emilia educational approach. In: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, pp. 407-418. ISBN 978-961-353-052-5

Helena Korošec (2010) Theatre puppets creativity: exchange of ideas between preschool staff and children. In: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, pp. 307-323. ISBN 978-961-353-052-5

Dušan Krnel and Barbara Bajd (2010) Early science learning. In: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, pp. 325-337. ISBN 978-961-353-052-5

Uršula Podobnik and Rajka Bračun Sova (2010) Art education-related activities in slovenian kindergartens from the perspective of the Reggio Emilia educational approach. In: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, pp. 255-274. ISBN 978-961-353-052-5

Alenka Polak (2010) Reflection of pedagogical practice in kindergartens: dimensions and its significance for professional development. In: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, pp. 431-444. ISBN 978-961-353-052-5

Tomaž Vec (2010) Fundamentals of good communication with children and their parents. In: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, pp. 361-388. ISBN 978-961-353-052-5

Jera Zajec (2010) Analysis of movement/sports activities of children and preschool staff as an argument for integrating some aspects of healthy way of life into kindergartens. In: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, pp. 213-232. ISBN 978-961-353-052-5

Pavel Zgaga (2010) The role of higher education in national development. South-Eastern Europe and reconstruction of the Western Balkans. In: The Europa world of learning : 2011. Routledge, London, UK, pp. 19-24. ISBN 978-1-85743-567-2 (the set)

Teaching Resource

Marko Razpet (2010) Naloge iz diferencialnih enačb z rešitvami : študijsko gradivo. [Teaching Resource]

This list was generated on sob. 5. dec. 2020 02:26:04 CET.