[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2009

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: B | D | G | K | P | R | S | Š | T | Z
Število vnosov: 33.

B

Marcela Batistič Zorec (2009) Otroci so različni. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 37-45. ISBN 978-961-253-036-5

Marcela Batistič Zorec in Dušan Krnel (2009) Prednost učenja pred poučevanjem. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 47-76. ISBN 978-961-253-036-5

Milena Mileva Blažić (2009) Motiv telesa v kratki sodobni pravljici Svetlane Makarovič. V: 45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, , 22 Jun - 10 Jul 2009, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2009) Infrastruktura slovenske mladinske književnosti. V: Simpozij Obdobja, 2009, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2009) Aplikacija folkloristične teorije Stitha Thompsona na zbirko slovenskih pravljic. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, 57 (2). str. 321-331. ISSN 0350-6894

Milena Mileva Blažić (2009) Podoba otroka v Trubarjevih besedilih. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, 56/57 (1). str. 305-315. ISSN 0350-6894

Milena Mileva Blažić (2009) Intertekstualnost v mladinskih besedilih Svetlane Makarovič. V: Slovenski slavistični kongres, 1 Okt - 3 Okt 2009, Monošter.

Milena Mileva Blažić (2009) Primerjalna analiza motiva deklice brez rok. Philological studies = Filološki studii = Filološke pripombe = Filologičeskie zametki = Filološke studije (1). str. 1-10. ISSN 1857-6060

Milena Mileva Blažić (2009) Astrid Lindgren - breaking the magic code and establishing a new one - soul journey. Anuario de investigación en literatura infantil y juvenil, 2 (7). str. 29-37. ISSN 1578-6072

D

Iztok Devetak in Erna Drofenik Lorber in Mojca Juriševič in Saša Glažar (2009) Comparing Slovenian year 8 and year 9 elementary school pupils’ knowledge of electrolyte chemistry and their intrinsic motivation. Chemistry Education Research and Practice , 10 (4). str. 281-290. ISSN 1756-1108

Tatjana Devjak in Sanja Berčnik (2009) Including elements of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education. The learning teacher journal, 3 (1). str. 39-53. ISSN 1654-0344

G

Vesna Geršak (2009) Plesno ustvarjanje v pedagoškem konceptu Reggio Emilia. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 151-159. ISBN 978-961-253-036-5

K

Helena Korošec (2009) Lutkovna in dramska igra v otrokovih "sto jezikih". V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 119-133. ISBN 978-961-253-036-5

Mitja Krajnčan (2009) Vedenjske in čustvene motnje otrok in mladostnikov v slovenskih vzgojnih zavodih. Socialna pedagogika, 13 (2). str. 147-174. ISSN 1408-2942

P

Uršula Podobnik (2009) Raznolikost in subjektivnost izražanja - porok likovne prepričljivosti in izvirnosti. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 103-118. ISBN 978-961-253-036-5

Alenka Polak (2009) Timsko delo z vidika pedagoškega pristopa Reggio Emilia. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 77-92. ISBN 978-961-253-036-5

R

Špela Razpotnik in Bojan Dekleva (2009) Brezdomstvo in dostopnost zdravstvenega sistema. Socialna pedagogika, 13 (2). str. 111-130. ISSN 1408-2942

S

Matej Sande (2009) Uporaba alkohola med udeleženci maturantskih izletov. Socialna pedagogika, 13 (2). str. 197-214. ISSN 1408-2942

Gordana Schmidt (2009) Gibalne zgodbe - zgodbe za plesno in gibno izražanje : priročnik za Metodiko plesne vzgoje. [Učno gradivo]

Gordana Schmidt (2009) Joga za šolske otroke : metodika plesne vzgoje. [Učno gradivo]

Darija Skubic (2009) Razvoj in uporaba vseh čutil, spodbujanje in omogočanje vseh oblik izražanja: jezikovno izražanje v pedagoškem pristopu Reggio Emilia. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 161-174. ISBN 978-961-253-036-5

Š

Vesna Štemberger in Franc Krpač (2009) Optimizing physical education lessons in the second and third triennium of elementary school. Acta kinesiologica : međunarodni znanstveni časopis iz područja kineziologije, 3 (2). str. 26-30. ISSN 1840-2976

T

Gregor Torkar in Maja Grajžl in Stojan Kostanjevec in Alenka Polak in Verena Koch (2009) Odpor do živil med slovenskimi osnovnošolci. Acta agriculturae Slovenica, 94 (2). str. 87-93. ISSN 1581-9175

Nada Turnšek (2009) Vrtec - prostor aktivnega demokratičnega državljanstva. V: Posvet vrtcev Slovenije, 18 Jun 2009, Maribor.

Nada Turnšek (2009) Children as citizens "here and now" - democratic participation as a core citizenship education in early years. 007 : the international magazine for educational sciences and practice (5/6). str. 1-26. ISSN 1800-5535

Nada Turnšek in Marcela Batistič Zorec (2009) Early childhood education and care in Europe: tackling social and cultural inequality: Slovenia. Drugo. EACEA , Brussels.

Nada Turnšek in Helle Hinge in Despina Karakatsani (2009) An inclusive Europe : new minorities in Europe. Priročnik. CiCe Thematic Network Project , London.

Nada Turnšek in Tatjana Hodnik Čadež in Dušan Krnel (2009) Projektni pristop kot strategija spodbujanja participacije otrok v učenju in soustvarjanju življenja v vrtcu. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 209-233. ISBN 978-961-253-036-5

Nada Turnšek in Asko Pekkarinen (2009) Democratisation of early childhood education in the attitudes of Slovene and Finnish teachers. European Early Childhood Education Research Journal, 17 (1). str. 23-42. ISSN 1350-293X

Z

Jera Zajec (2009) Gibalna dejavnost v vrtcu po pedagoških načelih koncepta Reggio Emilia. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 175-188. ISBN 978-961-253-036-5

Pavel Zgaga (2009) Higher education and citizenship: ‘the full range of purposes’. European Educational Research Journal, 8 (2). str. 175-188. ISSN 1474-9041

Pavel Zgaga (2009) How should Europe handle the globalisation? : an educational perspective. Part IV, higher education : research report. Poročilo. Centre for Educational Policy Studies, CEPS , Ljubljana.

Darja Zorc Maver (2009) Socialna pedagogika za zmanjševanje socialne izključenosti. Socialna pedagogika, 13 (2). str. 109-110. ISSN 1408-2942

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:03 CET.