[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2008

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: B | F | G | H | K | M | P | R | S | T | V | Z
Število vnosov: 28.

B

Milena Mileva Blažić (2008) Aplikacija teorij pravljic na primeru Lepe Vide v slovenski mladinski književnosti. Jezik in slovstvo, 53 (6). str. 37-56. ISSN 0021-6933

Milena Mileva Blažić (2008) Mladinska književnost v literarni vedi in v izobraževanju. V: Simpozij Obdobja, 2008, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2008) Podoba ženske v Trubarjevih besedilih. Slavia Centralis, 1 (1). str. 73-80. ISSN 1855-6302

Milena Mileva Blažić (2008) Mladinska književnost in različni mediji - primerjalna analiza Cesarjevih novih oblačil (novela, pravljica, radijska igra). V: 44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 23 Jun - 11 Jul 2008, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2008) Slovenia : results of the survey. V: Surfing the net : a Eropean survey into children's use of the Internet : conducted in Austria, Belgium, Bulgaria, Germany, Greece, Finland, France, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, UK. International Institute for Children's Literature and Reading Research, Vienna, str. 97-103. ISBN 978-3-200-01210-3

Milena Mileva Blažić (2008) Comparative analysis of Maori and European folk tales : illustrated Maori myths and legends. V: Voices from New Zealand. Tórculo Artes Gráficas, Murcia, str. 7-17. ISBN 978-84-612-3330-4

Milena Mileva Blažić (2008) Slovenska mladinska književnost med kulturami - študij primera : Prešeren - mladinski pesnik. V: Slovenski slavistični kongres, 2 Okt - 4 Okt 2008, Celovec in Pliberk.

F

Tjaša Filipčič in Aleš Filipčič (2008) Primerjava prevožene razdalje in igralnih značilnosti med zmagovalcem in poražencem v tenisu na vozičku. Rehabilitacija, 7 (2). str. 30-34. ISSN 1318-2552

G

Slavko Gaber (2008) E-demokracija in e-volitve. Teorija in praksa, 45 (1-2). str. 147-163. ISSN 0040-3598

H

Brian Hudson in Pavel Zgaga (2008) Teacher education policy in Europe : a voice of higher education institutions. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, CEPS , Ljubljana.

K

Alenka Kobolt (2008) Beseda urednice. Socialna pedagogika, 12 (2). str. 123-124. ISSN 1408-2942

M

Lidija Magajna in Gabi Čačinovič Vogrinčič in Marija Kavkler in Sonja Pečjak in Ksenija Bregar Golobič (2008) Učne težave v osnovni šoli : koncept dela : program osnovnošolskega izobraževanja. Strokovna monografija. Zavod RS za šolstvo , Ljubljana.

Lidija Magajna in Sonja Pečjak in Cirila Peklaj in Gabi Čačinovič Vogrinčič in Ksenija Bregar Golobič in Marija Kavkler in Simona Tancig (2008) Učne težave v osnovni šoli : problemi, perspektive, priporočila. Znanstvena monografija. Zavod RS za šolstvo , Ljubljana.

P

Olga Poljšak Škraban (2008) Raziskovanje razvoja identitete posameznikov v družinskem sistemu. Socialna pedagogika, 12 (5). str. 531-546. ISSN 1408-2942

Olga Poljšak Škraban in Urban Vehovar in Sonja Žorga in Zvjezdan Penezić in Marina Nekić (2008) Nekateri prediktorji življenjskih ciljev v Sloveniji in na Hrvaškem. Psihološka obzorja, 17 (1). str. 73-90. ISSN 1318-1874

R

Jana Rapuš Pavel (2008) Mladi o soočanju s težavami pri prehodu v zaposlitev. Socialna pedagogika, 12 (5). str. 461-477. ISSN 1408-2942

Marko Razpet (2008) Rešene naloge iz kompleksne analize : študijsko gradivo. [Učno gradivo]

Špela Razpotnik (2008) Kaj se lahko iz biografij ljubljanskih brezdomcev naučimo za oblikovanje politik na področju brezdomstva. Socialna pedagogika, 12 (5). str. 513-530. ISSN 1408-2942

Igor Repac (2008) Teacher Education in Europe : mapping the landscape and looking the future : proceedings. Drugo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, CEPS , Ljubljana.

S

Matej Sande (2008) Uporaba stimulantov amfetaminskega tipa in normalizacija rekreativne uporabe drog med obiskovalci prireditev elektronske glasbe. Socialna pedagogika, 12 (5). str. 491-512. ISSN 1408-2942

Gordana Schmidt in Darinka Bole (2008) Gibalne igre s petjem - bansi : metodika plesne vzgoje. [Učno gradivo]

T

Nada Turnšek (2008) Factors determing children's decision-making in Slovene pre-schools. Odgojne znanosti = Educational sciences, 10 (2). str. 23-38. ISSN 1846-1204

V

Janez Vogrinc (2008) Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Znanstvena monografija. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Janez Vogrinc in Janez Krek (2008) Quality assurance, action research and a concept of a reflective practitioner. V: TEPE Conference 2008: Teacher education policy in Europe network conference 2008. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 1-17.

Z

Pavel Zgaga (2008) Vednost, vrlina, vzgoja : izbor klasičnih besedil pri predmetu Izbrana poglavja iz filozofije : interno študijsko gradivo. [Učno gradivo]

Pavel Zgaga (2008) Mobility and the European dimension in teacher education. V: Teacher Education in Europe: mapping the landscape and looking the future: proceedings. Centre for Educational Policy Studies, CEPS : Faculty of Education, str. 22-25.

Darja Zorc Maver (2008) Biografsko raziskovanje nezaposlenosti. Socialna pedagogika, 12 (5). str. 479-490. ISSN 1408-2942

Darja Zorc Maver in Matej Sande (2008) Editorial. Socialna pedagogika, 12 (5). str. 455-459. ISSN 1408-2942

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:22 CET.