[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2007

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: B | D | G | J | K | L | M | R | S | Š | T | V | Z
Število vnosov: 23.

B

Milena Mileva Blažić (2007) Podoba otroka in otroštva v slovenski (mladinski) književnosti. V: 43. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 25 Jun - 13 Jul 2007, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2007) Uvod v teorijo mladinske književnosti. Jezik in slovstvo, 52 (6). str. 35-49. ISSN 0021-6933

Milena Mileva Blažić (2007) Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem od leta 1850 do danes. V: Simpozij Obdobja, 2007, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2007) Teorija in praksa učenja in poučevanja medkulturne mladinske književnosti v osnovni šoli. V: Slovenski slavistični kongres, 18 Okt - 20 Okt 2007, Trst.

D

Iztok Devetak in Saša Glažar (2007) Razumevanje kemijskih pojmov na submikroskopski ravni in sposobnost vizualizacije pri dijakih, starih 16 let. V: Elementi vizualizacije pri pouku naravoslovja. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 9-36. ISBN 978-961-253-002-0

Tatjana Devjak in Pavel Zgaga (2007) Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov II. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

G

Slavko Gaber (2007) Segmentation as a form of social reproduction of inequalities in times of inclusive education in tertiary education in Slovenia. V: Analysis of educational policies in a comparative educational perspective. Linz, Pädagogische Akademie des Bundes, str. 89-102. ISBN 978-3-9502375-1-1

J

Mojca Juriševič (2007) Praktično pedagoško usposabljanje: vodenje portfolia: priročnik. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

K

Marija Kavkler in Mojca Vrhovski Mohorič in Suzana Pulec Lah in Lidija Magajna (2007) Zaključno poročilo o opravljenem delu, izhodiščih in vsebinskih predlogih: projekt ESS 1 (Posodobitev študijskih programov PeF - UL 2005-2006). Poročilo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Mitja Krajnčan (2007) Praktično pedagoško usposabljanje : socialna pedagogika : priročnik. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

L

Mojca Lipec Stopar (2007) Praktično pedagoško usposabljanje: specialna in rehabilitacijska pedagogika: priročnik. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

M

Roman Makše (2007) Slišati / Arhiskulptostrukcije. [Izdelek]

R

Elzbieta Ela Rovšek (2007) Poljske gibalne in plesne igre za otroke : priročnik za Metodiko plesne vzgoje. [Učno gradivo]

S

Gordana Schmidt (2007) Gibalne igre v dvojicah : [priročnik za Metodiko plesne vzgoje]. [Učno gradivo]

Gordana Schmidt (2007) Igre zaupanja in sodelovanja : priročnik za Metodiko plesne vzgoje. [Učno gradivo]

Gordana Schmidt (2007) Zgodbe za "tibetančke" : metodika plesne vzgoje : zgodbe za spremljanje izvajanja "tibetančkov". [Učno gradivo]

Mariana Sousa in Catarina Cruz (2007) Traditional Portuguese games : priročnik za metodiko plesne vzgoje. Priročnik. Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo , Ljubljana.

Š

Vesna Štemberger (2007) Športna vzgoja na podružnični šoli. V: Sodobna podružnična šola / zbornik 7. srečanja podružničnih šol Slovenije. Društvo učiteljev podružničnih šol, Mislinja, str. 24-29.

T

Simona Tancig (2007) Generične in predmetno specifične kompetence za študijske programe druge in tretje stopnje. V: Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov II. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 328-330. ISBN 978-961-253-019-8

Nada Turnšek (2007) Children's participation in decision-making in Slovene kindergartens. V: Citizenship education in society : proceedings of the ninth conference of the children's identity and citizenship in Europe thematic network, 2007, Montpellier.

V

Janez Vogrinc in Iztok Devetak (2007) Ugotavljanje učinkovitosti uporabe vizualizacijskih elementov pri pouku naravoslovja s pomočjo pedagoškega raziskovanja. V: Elementi vizualizacije pri pouku naravoslovja. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 197-215. ISBN 978-961-253-002-0

Janez Vogrinc in Milena Valenčič Zuljan in Janez Krek (2007) Akcijsko raziskovanje kot del procesov zagotavljanja kakovosti dela v vzgojno-izobraževalni instituciji. Sodobna pedagogika, 58 (5). str. 48-67. ISSN 0038-0474

Z

Pavel Zgaga (2007) "Koncertiranje" doktorskega študija za evropski visokošolski prostor: novejši trendi na področju doktorskega študija. V: National thematic panel on the Third Bologna Cycle in Business and Social Sciences (ISCED 31 and 34) : Portorož, Slovenia, 6 January 2007. Faculty of management, Koper, str. 1-22.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:23:48 CET.