[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2007

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Število vnosov: 23.

Milena Mileva Blažić (2007) Podoba otroka in otroštva v slovenski (mladinski) književnosti. V: 43. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 25 Jun - 13 Jul 2007, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2007) Uvod v teorijo mladinske književnosti. Jezik in slovstvo, 52 (6). str. 35-49. ISSN 0021-6933

Milena Mileva Blažić (2007) Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem od leta 1850 do danes. V: Simpozij Obdobja, 2007, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2007) Teorija in praksa učenja in poučevanja medkulturne mladinske književnosti v osnovni šoli. V: Slovenski slavistični kongres, 18 Okt - 20 Okt 2007, Trst.

Iztok Devetak in Saša Glažar (2007) Razumevanje kemijskih pojmov na submikroskopski ravni in sposobnost vizualizacije pri dijakih, starih 16 let. V: Elementi vizualizacije pri pouku naravoslovja. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 9-36. ISBN 978-961-253-002-0

Tatjana Devjak in Pavel Zgaga (2007) Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov II. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Slavko Gaber (2007) Segmentation as a form of social reproduction of inequalities in times of inclusive education in tertiary education in Slovenia. V: Analysis of educational policies in a comparative educational perspective. Linz, Pädagogische Akademie des Bundes, str. 89-102. ISBN 978-3-9502375-1-1

Mojca Juriševič (2007) Praktično pedagoško usposabljanje: vodenje portfolia: priročnik. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Marija Kavkler in Mojca Vrhovski Mohorič in Suzana Pulec Lah in Lidija Magajna (2007) Zaključno poročilo o opravljenem delu, izhodiščih in vsebinskih predlogih: projekt ESS 1 (Posodobitev študijskih programov PeF - UL 2005-2006). Poročilo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Mitja Krajnčan (2007) Praktično pedagoško usposabljanje : socialna pedagogika : priročnik. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Mojca Lipec Stopar (2007) Praktično pedagoško usposabljanje: specialna in rehabilitacijska pedagogika: priročnik. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Roman Makše (2007) Slišati / Arhiskulptostrukcije. [Izdelek]

Elzbieta Ela Rovšek (2007) Poljske gibalne in plesne igre za otroke : priročnik za Metodiko plesne vzgoje. [Učno gradivo]

Gordana Schmidt (2007) Gibalne igre v dvojicah : [priročnik za Metodiko plesne vzgoje]. [Učno gradivo]

Gordana Schmidt (2007) Igre zaupanja in sodelovanja : priročnik za Metodiko plesne vzgoje. [Učno gradivo]

Gordana Schmidt (2007) Zgodbe za "tibetančke" : metodika plesne vzgoje : zgodbe za spremljanje izvajanja "tibetančkov". [Učno gradivo]

Mariana Sousa in Catarina Cruz (2007) Traditional Portuguese games : priročnik za metodiko plesne vzgoje. Priročnik. Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo , Ljubljana.

Vesna Štemberger (2007) Športna vzgoja na podružnični šoli. V: Sodobna podružnična šola / zbornik 7. srečanja podružničnih šol Slovenije. Društvo učiteljev podružničnih šol, Mislinja, str. 24-29.

Simona Tancig (2007) Generične in predmetno specifične kompetence za študijske programe druge in tretje stopnje. V: Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov II. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 328-330. ISBN 978-961-253-019-8

Nada Turnšek (2007) Children's participation in decision-making in Slovene kindergartens. V: Citizenship education in society : proceedings of the ninth conference of the children's identity and citizenship in Europe thematic network, 2007, Montpellier.

Janez Vogrinc in Iztok Devetak (2007) Ugotavljanje učinkovitosti uporabe vizualizacijskih elementov pri pouku naravoslovja s pomočjo pedagoškega raziskovanja. V: Elementi vizualizacije pri pouku naravoslovja. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 197-215. ISBN 978-961-253-002-0

Janez Vogrinc in Milena Valenčič Zuljan in Janez Krek (2007) Akcijsko raziskovanje kot del procesov zagotavljanja kakovosti dela v vzgojno-izobraževalni instituciji. Sodobna pedagogika, 58 (5). str. 48-67. ISSN 0038-0474

Pavel Zgaga (2007) "Koncertiranje" doktorskega študija za evropski visokošolski prostor: novejši trendi na področju doktorskega študija. V: National thematic panel on the Third Bologna Cycle in Business and Social Sciences (ISCED 31 and 34) : Portorož, Slovenia, 6 January 2007. Faculty of management, Koper, str. 1-22.

Seznam je bil osvežen tor. 19. jun. 2018 01:23:32 CEST.