[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Doktorski študij > Specialna in rehabilitacijska pedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: C | E | G | J | K | N | P | R | Š | T | V
Število enot na tem nivoju: 16.

C

Bojana Caf (2015) Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija.

E

Urška Emeršič (2014) Motivacijska naravnanost zaposlenih v varstveno-delovnih centrih. Doktorska disertacija.

G

Jana Grah (2013) Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami. Doktorska disertacija.

J

Nika Jenko (2016) Struktura in razvoj bralne pismenosti učencev v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Doktorska disertacija.

K

Marko Kalan (2015) Strategije reševanja aritmetičnih besednih problemov pri učencih z učnimi težavami pri matematiki. Doktorska disertacija.

Milena Košak Babuder (2012) Bralno razumevanje in razvoj branja za učenje pri otrocih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Doktorska disertacija.

Mojca Kralj (2016) Dejavniki rabe drog in odvisnosti od drog pri osebah s posebnimi potrebami. Doktorska disertacija.

N

Metka Novak (2011) Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci v socialno varstvenih zavodih. Doktorska disertacija.

Tatjana Novak (2011) Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov. Doktorska disertacija.

Jerneja Novšak Brce (2015) Osebnostne značilnosti predšolskih otrok z govorno motnjo jecljanja in njihov odnos do lastnega govora. Doktorska disertacija.

P

Tatjana Pretnar (2012) Medkulturna analiza stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami. Doktorska disertacija.

Suzana Pulec Lah (2013) Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. Doktorska disertacija.

R

Matej Rovšek (2013) Značilnosti usmerjanja otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju. Doktorska disertacija.

Š

Franci Šimnic (2014) Diferencialna diagnostika med otroki s specifičnimi motnjami branja in branjem otrok z motnjami v duševnem razvoju. Doktorska disertacija.

T

Jerneja Terčon (2018) Odkrivanje in celostna specialno pedagoška diagnostična ocena petletnih otrok z razvojno motnjo koordinacije. Doktorska disertacija.

V

Natalija Vovk Ornik (2016) Vloga učitelja v procesu usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Doktorska disertacija.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:38 CET.