[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Doktorski študij > Socialna pedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: Č | G | K | M | R | S | T | Z
Število enot na tem nivoju: 14.

Č

Klavdija Čuček-Trifkovič (2014) Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola. Doktorska disertacija.

G

Denis Grcić (2016) Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb. Doktorska disertacija.

Andreja Grobelšek (2014) Konstruiranje in reprezentiranje drugačnosti v lokalnem kontekstu. Doktorska disertacija.

K

Mija Marija Klemenčič Rozman (2011) Tipologija in značilnosti skupin za samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji. Doktorska disertacija.

Helena Korošec (2015) Lutka in socialni odnosi v vrtcu. Doktorska disertacija.

Sabina Kosmač Brezar (2016) Reprezentacije učiteljev o romskih učencih. Doktorska disertacija.

M

Sandra Medveš Berginc (2013) Vpliv osebnostnih in kontekstualnih dejavnikov na samostojnost mlajših odraslih oseb z Downovim sindromom. Doktorska disertacija.

Tanja Pia Metelko (2013) Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini. Doktorska disertacija.

Karmen Mikek (2015) Organizacijska kultura in klima v šoli. Doktorska disertacija.

R

Brigita Rupar (2014) Razvoj refleksivnega mišljenja in supervizija pedagoških delavcev. Doktorska disertacija.

S

Irena Strelec (2014) Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve ranljivih skupin. Doktorska disertacija.

Suzana Strmšek Turk (2012) Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu. Doktorska disertacija.

T

Simon Turk (2013) Krepitev samoučinkovitosti z razvijanjem empatije in samouravnavanja. Doktorska disertacija.

Z

Leonida Zalokar (2013) Evalvacija institucionalnega obravnavanja mladinske odklonskosti - primer Vzgojnega zavoda Planina. Doktorska disertacija.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:46 CET.