[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Magistrski študij > Socialna pedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | Č | F | G | H | J | K | L | M | O | P | S | Š | T | V | Z
Število enot na tem nivoju: 35.

A

Helena Arzenšek Krajačič (2016) Socialni odnosi učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Magistrsko delo.

B

Darja Barborič Vesel (2016) Analiza socialnopedagoškega dela v razredu z uporabo tehnik čuječnosti. Magistrsko delo.

Janka Bergel Pogačnik (2016) Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev. Magistrsko delo.

Barbara Bizjan (2016) Stališča strokovnega osebja o življenju odraslih oseb s posebnimi potrebami v posebnem socialnem zavodu in vloga socialnega pedagoga v tej ustanovi. Magistrsko delo.

Karin Bojc (2016) Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini. Magistrsko delo.

Č

Renata Časar (2014) Vloga staršev in šole pri ohranjanju narodne identitete. Magistrsko delo.

Nina Čibej (2015) Revščina in socialna izključenost v zgodbah botrstva. Magistrsko delo.

F

Breda Forjanič (2012) Medijska pismenost vzgojiteljev predšolskih otrok. Magistrsko delo.

G

Vlasta Grabeljšek (2011) Šolska kultura in klima v slovenskih srednjih šolah. Magistrsko delo.

Marjan Gradišar (2013) Stališča vzgojiteljev do aktivnega vključevanja staršev v proces vzgoje v vzgojnih zavodih. Magistrsko delo.

H

Boris Hartman (2016) Socialnopedagoška obravnava izstopajočega in konfliktnega vedenja med poukom z vidika samouravnalnih sistemov. Magistrsko delo.

J

Erika Jamnik (2011) Participacija mladih v izbiri preživljanja prostega časa. Magistrsko delo.

Mateja Jerina Gubanc (2012) Vloga vzgojitelja v bolnišnici. Magistrsko delo.

K

Robert Kerep (2016) Teorija kompleksnosti v strateškem civilnem kriznem menedžmentu: sinergetika psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih. Magistrsko delo.

Ingrid Klemenčič (2016) Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Tadeja Kodele (2011) Partnerstvo med domom in šolo - mit ali resnica?. Magistrsko delo.

Darja Krašovec (2013) Vloga svetovalnega delavca pri socialnopedagoški obravnavi dečka z vedenjskimi in čustvenimi težavami v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Ina Kreft Toman (2016) Odraščanje v izvendružinski vzgoji kot dejavnik brezdomstva. Magistrsko delo.

L

Katja Lena (2016) Strukturni vzorci v družinah ter analiza procesov podpor. Magistrsko delo.

M

Urša Marn Kosin (2016) Poklicni in organizacijski viri stresa pri svetovalnih delavcih v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Sabina Mujkanović (2016) Udejanjanje interkulturnosti v srednji poklicni in strokovni šoli. Magistrsko delo.

O

Pavlina Ošlak (2016) Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev na osnovni šoli. Magistrsko delo.

P

Štefan Petkovšek (2016) Doživljanje izobraževanja dijakov v srednji poklicni in strokovni šoli. Magistrsko delo.

Alenka Plemelj Mohorič (2016) Samoučinkovitost in izgorelost delovnih terapevtov v Sloveniji. Magistrsko delo.

Katja Poglajen Ručigaj (2011) Rejnikovo odzivanje na čustvene in vedenjske težave otrok. Magistrsko delo.

Barbara Purkart (2016) Zadovoljstvo v starosti. Magistrsko delo.

S

Emilija Snoj (2016) Delo z mladimi v registriranih verskih skupnostih z vidika perspektive pozitivnega razvoja mladih. Magistrsko delo.

Sonja Stepančič (2016) Evalvacija procesa skupinske supervizije vzgojiteljic v vrtcu. Magistrsko delo.

Š

Janja Šetor (2013) Razumevanje in odzivanje vzgojiteljev na moteče vedenje otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Sonja Štefanič (2016) Inkluzija otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju v večinske osnovnošolske izobraževalne programe. Magistrsko delo.

T

Maja Tamše (2013) Mnenje šolskih svetovalnih delavcev o svoji usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami v večinskih šolah. Magistrsko delo.

V

Tatjana Verbnik Dobnikar (2016) Procesi svetovalnega dela v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Mateja Vodnik (2015) Doživljanje kompetentnosti socialnih pedagogov. Magistrsko delo.

Oto Vogrin (2011) Delo z likovno nadarjenimi učenci pri pouku likovne vzgoje. Magistrsko delo.

Z

Maja Zovko Stele (2016) Stališča delodajalcev do zaposlovanja invalidov. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:46 CET.