[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Dodiplomski študijski program > Univerzitetni študijski program > Socialna pedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 199.

A

Branka Aleksić (2013) Dnevni center kot oblika pomoči pri psihosocialni rehabilitaciji oseb s težavami v duševnem zdravju. Diplomsko delo.

Nina Anzeljc (2012) Socialne mreže starostnikov in vloga socialnega pedagoga v institucionalnem varstvu. Diplomsko delo.

B

Barbara Balan (2012) Vloga in uporaba umetnosti v socialni pedagogiki. Diplomsko delo.

Eva Banfi (2013) Vključevanje romskih učencev v osnovno šolo. Diplomsko delo.

Sanja Bednjički (2012) Iz urejene nesvobode v neurejeno svobodo - postpenalna obravnava v Sloveniji. Diplomsko delo.

Erika Benčina (2014) Ne pošiljajte me v dom. Diplomsko delo.

Ema Benec (2013) Sodelovanje vrtca s starši – primer Angelinega vrtca. Diplomsko delo.

Mateja Benedik (2013) Ženska med družino in kariero. Diplomsko delo.

Manca Bizjak (2012) Doživljanje in spoprijemanje s psihično travmo. Diplomsko delo.

Nina Bizjak (2013) Vloga rojstva otroka v partnerskem odnosu. Diplomsko delo.

Saša Borovnik (2013) Vrstniški odnosi v stanovanjskih skupinah. Diplomsko delo.

Nika Bošnjak (2013) Teoretični modeli obsesivno-kompulzivne motnje in praktikov pogled nanje. Diplomsko delo.

Anja Božič (2011) Motnje hranjenja - podreditev ali odpor družbenim normam. Diplomsko delo.

Irena Božič (2012) Socialna pedagogika in umetnost na križišču tradicije in sodobnosti. Diplomsko delo.

Nives Bratina Furlan (2011) Igra in gib kot socialnopedagoški medij pri delu z mladostniki. Diplomsko delo.

Eva Breznik (2012) Analiza stanja svetovalnega dela v Koroški regiji. Diplomsko delo.

Lara Brglez (2013) Stanovanjska skupina kot časovno prehodna struktura?. Diplomsko delo.

Nina Brglez (2011) Med dvema ognjema. Diplomsko delo.

Petra Brkić (2016) Sistemski pristop k vedenjskim težavam v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Zarja Brumen Žarn (2013) Življenje osebe z duševno stisko. Diplomsko delo.

Suzana Bunderšek (2014) Vključevanje živali v ustanove za izvendružinsko vzgojo. Diplomsko delo.

C

Lea Cahunek (2013) Osebe albanske narodnosti v šolskem sistemu v Sloveniji. Diplomsko delo.

Tina Cestnik (2012) Dve stroki o eni motnji. Diplomsko delo.

Maja Cvetan (2016) Travma v otroštvu in njen vpliv na socialno življenje v odraslosti. Diplomsko delo.

Barbara Cvetko (2012) Hipnoza in njena uporabnost na področju izobraževanja pri osnovnošolskih otrocih. Diplomsko delo.

Ešli Cvetko (2014) Avtobiografski narativni intervju. Diplomsko delo.

Č

Nežka Čadež (2014) Glasba kot sprostitveni dejavnik. Diplomsko delo.

Mirjam Čančer (2013) Fototerapija: terapevtska vrednost fotografije in možnosti uporabe v socialni pedagogiki. Diplomsko delo.

Hana Čarman (2013) Vloga in pristopi socialnega pedagoga pri odpravljanju stresa učencev v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Anja Čemažar (2016) Ko "mi" postane zopet "midva": kako praznjenje družinskega gnezda vpliva na partnerski odnos?. Diplomsko delo.

Tina Čerin (2012) Podpora v situaciji odločanja v zvezi s splavom. Diplomsko delo.

Zdenka Černelič (2012) Izkustveno in vrstniško učenje učencev z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Neža Černe (2013) Vpliv sodobne vzgoje na razvoj narcističnih motenj. Diplomsko delo.

Tadeja Češka (2011) Pripadnost in preventiva v socialnopedagoškem delu. Diplomsko delo.

Urška Čuden (2012) Sodelovanje sodišča, centra za socialno delo in vzgojnega zavoda pri nameščanju mladostnika v vzgojni zavod. Diplomsko delo.

D

Damjana Damjanović (2012) Vpliv disfunkcionalnih predstav o ljubezni na kvaliteto partnerskega odnosa. Diplomsko delo.

Kristina Debenjak (2013) Mali medkulturni prostor – med svobodo posameznika in soustvarjanjem skupnega. Diplomsko delo.

Silvija Dervarič (2011) Sodelovanje učiteljev s socialnim pedagogom. Diplomsko delo.

Anja Dolenc (2011) Koncepti sodobnega starševstva. Diplomsko delo.

Neža Dolžan (2013) Partnerstvo v obdobju prehoda v odraslost. Diplomsko delo.

Špela Dovžan (2011) Kaj pa ti o tem misliš? Dojemanje brezdomstva med uporabniki spletnih forumov. Diplomsko delo.

Lučka Drganc (2011) Socialni pedagog v planinski skupini. Diplomsko delo.

Tina Drobnič (2011) Potrebe mladostnic in vloga vzgojitelja v dijaškem domu. Diplomsko delo.

Gregor Dular (2016) Individualno svetovanje mladostnikom. Diplomsko delo.

F

Silvija Fanžol Dunjko (2012) Športna rekreacija in stres v poklicih pomoči. Diplomsko delo.

Manca Farkaš (2013) Doživljajska pedagogika v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Anja Ferlin (2013) Rejništvo - kratkotrajna ali dolgotrajna rešitev?. Diplomsko delo.

G

Jana Gamser (2013) Povezanost govornega in socialno-emocionalnega razvoja. Diplomsko delo.

Lucija Gelze (2012) Spremembe v družbi, njihove posledice in alternativni vzajemni sistemi. Diplomsko delo.

Anita Gomezel (2011) Mladostniki s težavami v socialni integraciji v družinskem in šolskem sistemu. Diplomsko delo.

Tamara Gorenc (2011) Analiza socialno pedagoškega delovanja v Beli krajini. Diplomsko delo.

Urška Gorjan (2015) Materinstvo kot izbira - ženske brez otrok. Magistrsko delo.

Katarina Gradišar Seifert (2014) Socialna integracija dijakov iz albansko govorečega okolja. Diplomsko delo.

Milan Grah (2014) Neoliberalizem skozi prizmo pedagogike zatiranih. Diplomsko delo.

Tea Grill (2013) Vpliv prostovoljnega dela na strokovno identiteto socialnega pedagoga. Diplomsko delo.

Martina Grmek (2012) Ples kot medij pri delu z mladostniki z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Diplomsko delo.

Tadeja Grubelnik (2012) Problematika brezposelnosti mladih v koroški regiji. Diplomsko delo.

H

Tanja Hakl Ivančić (2013) Zaznavanje čustvenih in vedenjskih težav na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Polonca Hartman (2011) Primerjalna analiza vzgojnih procesov in učinkov v državnih in cerkvenih dijaških domovih. Diplomsko delo.

Nataša Hauzer (2014) Refleksija dela na doživljajskem igrišču v Mariboru. Diplomsko delo.

Tanja Hecl (2015) Jaz sem jaz, ti si ti! Razumevanje socialnih interakcij in izstopajočega vedenja pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Tadeja Hikel (2014) Izkušnja razkritja pri istospolno usmerjenih odraslih in njihovih starših. Diplomsko delo.

Maja Hlad (2014) Stališča in izkušnje staršev na področju discipliniranja otrok. Diplomsko delo.

Ingrid Hovnik (2014) Pogledi učencev in učiteljev na dejavnike učiteljeve avtoritete v razredu. Diplomsko delo.

Katja Hribar (2013) Partnerski odnos po rojstvu otroka. Diplomsko delo.

Saraja Hribernik (2012) Model sodelovanja s starši - "Tagesgruppe" (nemški primer in pomen za prakso v Sloveniji). Diplomsko delo.

Ema Marija Hudelja (2013) Participacija in odgovornost mladih v sodobni družbi. Diplomsko delo.

Vahida Huzejrović (2016) Prostovoljno delo starejših: pomemben cilj aktivnega staranja in razvoja dolgožive družbe. Magistrsko delo.

I

Hani Ivančič (2013) Vloga športnega treniranja in športne rekreacije pri zaznavanju samoučinkovitosti mladostnikov. Diplomsko delo.

J

Metka Jagodic (2012) Pomembnost očetove prisotnosti in odločitve za očetovstvo. Diplomsko delo.

Ana Jurca (2013) Subkulture mladih glasbenikov: analiza besedil rock, narodno-zabavne in rap glasbe. Diplomsko delo.

K

Urška Kadunc (2011) Izkušnje mladih priseljencev z osnovnošolskim izobraževanjem v Sloveniji. Diplomsko delo.

Sandra Kaštrun (2015) Socialni pedagog v mobilni pedagoški službi. Diplomsko delo.

Katja Kejžar (2014) Vpliv naravne nesreče na posameznika in skupnost. Diplomsko delo.

Marko Kerovec (2014) Pomen in uporabnost nebesedne komunikacije v medosebnem stiku. Diplomsko delo.

Nina Klemen (2012) Poklicna identiteta socialnih pedagoginj in socialnih pedagogov. Diplomsko delo.

Ana Kmet (2013) Rekonstruktivna analiza življenske zgodbe. Diplomsko delo.

Zala Kočevar (2014) Medosebni odnosi v zgodnji odraslosti. Diplomsko delo.

Mojca Koritnik (2016) Pomen socialnega kapitala pri prehodu diplomantov družboslovnih smeri na trg dela. Diplomsko delo.

Tina Korošec (2012) Vloga socialnega pedagoga pri razvoju kadrovskih virov. Diplomsko delo.

Tina Koselj (2015) Potrditev spola in raznolikost spolnih identitet. Diplomsko delo.

Ana Kosić (2012) Pogled različnih profilov na učinkovito izvajanje učne pomoči. Diplomsko delo.

Marjeta Kos (2014) Stiske in priložnosti v dobi potrošništva. Diplomsko delo.

Hana Košan (2016) Udomačeni prostori ulice: o vidnem in cestnem brezdomstvu v centru Mestne občine Ljubljana. Diplomsko delo.

Vida Kovačič (2011) Socialni pedagog v domu starejših občanov. Diplomsko delo.

Dijana Kožar (2012) Praktični primer programa spolne vzgoje za osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Nina Krajnik (2013) Družinske vloge kot pokazatelj hierarhije in moči v družini. Diplomsko delo.

Tina Kralj (2011) Poinstitucionalna obravnava mladostnikov, ki so bili v vzgojnih ustanovah. Diplomsko delo.

Kristina Krašna (2013) Stališča in izkušnje staršev z vključenostjo v otrokovo šolsko delo doma. Diplomsko delo.

Barbara Križe (2012) Osebna pojmovanja o ljubezni v poznem mladostništvu in zgodnji odraslosti. Diplomsko delo.

Dušanka Kumer (2012) Vloga prostovoljcev pri vključevanju otrok migrantov v slovenski šolski sistem. Diplomsko delo.

L

Tamara Lah (2013) Kako vzgajati za odgovornost. Diplomsko delo.

Andreja Lamut (2012) Skupine starih ljudi za samopomoč in kakovostna starost. Diplomsko delo.

Aljoša Lapanja (2016) Obravnava otrok in mladostnikov na psihiatričnem oddelku pod posebnim nadzorom. Diplomsko delo.

Kaja Lipovec (2013) Agresivni otrok in terapija s pomočjo konja kot oblika pomoči. Diplomsko delo.

Andreja Logar (2016) Modeli obravnave odvisnosti od alkohola v Sloveniji: primerjava dveh metod. Diplomsko delo.

Tadej Lorenčič (2014) Ime česa je ustvarjalnost. Diplomsko delo.

M

Metka Macura (2016) Doživljanje očetove odsotnosti z očmi odraslih moških. Diplomsko delo.

Barbara Margon (2016) Stališča staršev in vzgojiteljev o vzgoji otrok. Diplomsko delo.

Nina Marin (2014) Izobraževanje kot del integracije mladih migrantov brez osnovnošolske izobrazbe v Sloveniji. Diplomsko delo.

Maja Markovič (2013) Proces soočenja staršev z otrokovo motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Vesna Marter (2011) Alkohol in vožnja. Diplomsko delo.

Katarina Martinjak (2014) Izogibanje tradicionalni odraslosti ali alternativni življenjski stili?. Diplomsko delo.

Katarina Masnec (2011) Medosebni odnosi in šola v naravi. Diplomsko delo.

Tadeja Mašič (2016) Mladostnikovo doživljanje sebe in bivanja v vzgojnem zavodu. Diplomsko delo.

Bojana Matić (2015) (Ne)vidno brezdomstvo med ženskami. Diplomsko delo.

Irma Mediževec (2011) Stanje mladih v Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Diplomsko delo.

Maruša Meglič (2014) Vloga skupine za samopomoč pri socialnem vključevanju odraslih oseb s težavami v duševnem zdravju. Diplomsko delo.

Anamarija Merljak (2012) Film kot oblika spodbude k pogovorom o partnerskih odnosih. Diplomsko delo.

Maja Mervar (2012) Prosocialno vedenje učencev z vidika učiteljev. Diplomsko delo.

Klavdija Mervič (2016) Razvoj socialnega podjetništva in analiza praks v Sloveniji. Diplomsko delo.

Anja Mihevc (2011) Pedagoški delavci v vzgojnih zavodih o konfliktih in mediaciji. Diplomsko delo.

Lucija Mikelj (2013) Vrstniški odnosi mladostnikov v stanovanjskih skupinah. Diplomsko delo.

Petra Miklaužič (2016) Zasvojenost z igrami na srečo med krupjeji. Diplomsko delo.

Petra Miklič (2012) Prvi dan v šoli. Diplomsko delo.

Lea Mikša (2013) Sodelovanje s starši otrok v vzgojnih ustanovah. Diplomsko delo.

Svjetlana Mišković (2014) Timsko delo vzgojiteljev v vzgojnih ustanovah. Diplomsko delo.

Natalija Mlakar (2016) Mladi odrasli z izkušnjo telesne bolezni. Diplomsko delo.

Andreja Močnik Kožič (2012) Otrokove pravice – njihovo mnenje šteje. Diplomsko delo.

Martina Mole (2013) Integracijska hiša kot ena izmed možnih nastanitvenih oblik za otroke brez spremstva s priznano mednarodno zaščito. Diplomsko delo.

N

Monika Napret (2011) Socialna pedagogika v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Ksenija Novak (2012) Moteče vedenje v šolskem prostoru. Diplomsko delo.

Žiga Novak (2011) Medijske reprezentacije tujih delavcev na začasnem delu v Sloveniji. Diplomsko delo.

O

Klara Otorepec (2015) Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks. Diplomsko delo.

Maša Ozmec (2013) Timsko delo socialnih pedagogov v osnovni šoli. Diplomsko delo.

P

Klavdija Panjan (2016) Mladinsko stanovanje za mladostnike po odhodu iz stanovanjskih skupin. Diplomsko delo.

Lucija Pavlin (2012) Ohranjanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in medgeneracijsko sodelovanje pri zaposlovanju. Diplomsko delo.

Monika Pavlović (2014) Vzgojni zavod skozi oči otrok in mladostnikov. Diplomsko delo.

Matija Perovšek (2013) Norme v skupinah mladostnikov s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi motnjami. Diplomsko delo.

Katja Peteršič (2012) Razvoj socialne pedagogike v Sloveniji. Diplomsko delo.

Tadej Petkovšek (2013) Zaporniška subkultura v zavodih za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Dob pri Mirni. Diplomsko delo.

Karmen Pfeifer Lapuh (2012) Kam na starost: domači dom ali dom za starejše občane. Diplomsko delo.

Sandra Piršič (2015) Homeseksualnost v športu. Diplomsko delo.

Špela Počivalšek (2013) Kako očetova odsotnost vpliva na otroka?. Diplomsko delo.

Natalija Povhe (2012) Vključevanje starejših brezposelnih oseb v računalniški tečaj in njihove možnosti na trgu dela. Diplomsko delo.

Lea Povše (2016) Vloga in položaj socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Vesna Pregelj (2014) Socialno-interaktivne igre pri delu s skupino na letovanju. Diplomsko delo.

Nastja Prijatelj (2013) Mladostniki Prevzgojnega doma Radeče in večkulturnost. Diplomsko delo.

Špela Pucelj (2016) Povezanost neformalno pridobljenega znanja s samozaposlitvijo socialnih pedagogov. Diplomsko delo.

R

Iva Radulović (2013) Postpenalna obravnava v Španiji. Diplomsko delo.

Tina Rajšter (2011) Mladoletni prosilci za azil brez spremstva in participacija v vsakdanjem življenju. Diplomsko delo.

Andreja Rančigaj (2016) Primerjava med psihoterapijo in socialno pedagogiko z vidika (doseženih) sprememb. Diplomsko delo.

Jasna Razpotnik (2012) Položaj sorojencev v družini z otrokom z motnjo avtističnega spektra. Diplomsko delo.

Saša Rogan (2011) Uporaba gledališča v zavodih za prestajanje kazni zapora. Diplomsko delo.

Nika Rudež (2012) Vrstniška pomoč v informativno-svetovalni dejavnosti za mlade. Diplomsko delo.

Kira Rupnik (2013) Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih. Diplomsko delo.

Alenka Rušt (2014) Sodelovanje s starši pri uvajanju otrok v oddelke prvega starostnega obdobja. Diplomsko delo.

S

Špela Seifert (2015) Sprememba socialne mreže mladih mater. Diplomsko delo.

Jerneja Sever (2016) Branje s pomočjo terapevtskega psa. Diplomsko delo.

Andreja Simčič (2014) Odzivi vzgojiteljic na moteče vedenje otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Valerina Skopec (2016) Izkušnje srednješolcev z drogami in preventivnimi programi. Diplomsko delo.

Zala Smolar (2012) Možnosti razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji. Diplomsko delo.

Ines Stajan (2013) Družina v sodobni družbi. Diplomsko delo.

Anja Stanič (2013) Konflikti v partnerskem odnosu in doživljanje spolnosti. Diplomsko delo.

Maša Sternad (2013) Odnos v procesu individualnega spremljanja in sodelovanja. Diplomsko delo.

Tanja Stopar (2014) Zavedanje staršev o nevarnostih uporabe interneta pri svojih otrocih. Diplomsko delo.

Petra Strmšek (2015) Socialna vključenost otrok prosilcev za azil. Diplomsko delo.

Ajda Strnad (2015) Svetovalne delavke na osnovni šoli in motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje. Diplomsko delo.

Š

Simona Šabić (2012) Tukaj je Slovenija. Diplomsko delo.

Mateja Šarlija (2014) Socialno-kulturna animacija kot metoda dela v socialni pedagogiki. Diplomsko delo.

Tamara Škafar (2016) Uporaba obrambnih mehanizmov pri stanovalcih KIKštarterja. Diplomsko delo.

Tamara Škraban (2014) Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Kristina Šmitran (2011) Socialni pedagog na poti raziskovalnega brikolaža. Diplomsko delo.

Manca Šoštarić (2013) Dojemanje ljubezni in partnerstva različnih generacij v postmoderni družbi. Diplomsko delo.

Vesna Štefanec (2016) Pomen družbenih razmerij moči za socialno pedagoško delo. Diplomsko delo.

Klavdija Štih (2014) Družina z več problemi. Diplomsko delo.

T

Darja Tadič (2012) Večkrat zaprte osebe in njihovo doživljanje lastnega življenjskega položaja. Diplomsko delo.

Ana Tarman Starc (2015) Razlike med spoloma pri igri predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Ivana Teklić (2013) Pomen mladinskih centrov za mladostnike in uporabo njihovega prostega časa. Diplomsko delo.

Tjaša Tiršek (2013) Doživljanje posledic spolne zlorabe v otroštvu pri kasnejših partnerskih odnosih. Diplomsko delo.

Tina Tomc (2011) Značilnosti uporabe prepovedanih drog in obravnave uporabnic prepovedanih drog v zaporih. Diplomsko delo.

Jerneja Traven (2011) Odnos med otrokom in očetom po ločitvi. Diplomsko delo.

Lenka Trpin (2012) Izkušnje iz tujine priseljenih dijakov in dijakinj z integracijo v srednjih šolah Tehniškega šolskega centra Nova Gorica. Diplomsko delo.

Mateja Turk (2014) Analiza potreb po doživljajskem igrišču v občini Medvode. Diplomsko delo.

Tjaša Turšič (2011) Agresivni otrok in njegova sprejetost v vrtcu. Diplomsko delo.

U

Kristina Unetič (2014) Način dela z osebami z demenco v socialnem varstvu. Diplomsko delo.

V

Tanja Vajdl (2016) Sodelovanje učiteljev in šolske svetovalne službe. Diplomsko delo.

Tanja Veber (2016) Živa knjižnica: izzivi metode. Diplomsko delo.

Anja Vehar (2012) Egoizem kot vodilna motivacija za prostovoljno delo v tujini. Diplomsko delo.

Tina Velišček (2014) Materinstvo - nuja ali izbira? Odnos družbe do žensk brez otrok. Diplomsko delo.

Tina Verbančič (2012) Pogovorna skupina in Vikend doživetij kot socialno pedagoška projekta v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Uroš Verbovšek (2011) Participacija mladih v institucionalnih oblikah pomoči. Diplomsko delo.

Kristina Vidali (2012) Preprečevanje agresivnega vedenja v vrtcu s pomočjo gibalno-športne vzgoje. Diplomsko delo.

Barbara Vrbič (2011) Vloga socialnega pedagoga pi delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Barbara Vrečar (2011) Nihilizem in mladi. Diplomsko delo.

Nataša Vtič (2014) Ustreznost ostajanja otrok s kognitivnimi primanjkljaji v večinski osnovni šoli z vidika izvajalcev dodatne strokovne pomoči. Diplomsko delo.

Adriana Vučković (2016) Policaji v glavi: povezava med gledališčem zatiranih in gestalt terapijo. Diplomsko delo.

Z

Maja Zabukovec (2012) Uporaba metode video-hometraininga pri delu z družino. Diplomsko delo.

Maja Zavrtanik (2014) Kje boš pa ti danes spal? Nastanitvena podpora za brezdomce v Novi Gorici. Diplomsko delo.

Nuša Zidarič (2013) Timski pristop pri delu z vedenjsko motečimi učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Alja Zorman (2014) Aspergerjev sindrom – izzivi osnovne šole. Diplomsko delo.

Mateja Zupančič (2013) Svetovalni delavci o vlogi družine pri agresivnem vedenju otroka. Diplomsko delo.

Ž

Tea Žagar (2013) Spoprijemanje s prometno nesrečo kot travmatičnim dogodkom. Diplomsko delo.

Anja Žavbi (2013) Spoprijemanje s hiperkinetično motnjo pri otroku. Diplomsko delo.

Nives Železnik (2013) Varna hiša na kontinuumu opore. Diplomsko delo.

Katja Žigmund (2016) Soočanje s konflikti v partnerskem odnosu. Diplomsko delo.

Manca Žnidaršič (2011) Mobing med zaposlenimi v poklicih pomoči. Diplomsko delo.

Mateja Žumer (2016) Rejništvo z vidika rejnikov. Diplomsko delo.

Nina Žurga (2016) Zakaj slovenski študentje podaljšujejo študij?. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:48 CET.