[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Dodiplomski študijski program > Visokošolski študijski program > Predšolska vzgoja"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 288.

A

Biserka Marjetka Adamlje (2016) Odnos vzgojiteljic do prehranske oskrbe otrok v vrtcu. Diplomska naloga.

Ana Ambrožič (2011) Povezovalno starševstvo. Diplomska naloga.

Anja Ažman Janežič (2016) Spodbujanje govornega razvoja pri otrocih, starih od 5 do 6 let. Diplomska naloga.

B

Karin van Bakel (2016) Otroško ljudsko izročilo skozi ustvarjalni gib pri najmlajših otrocih v vrtcu. Diplomska naloga.

Sanja Balažic (2015) Načrtovanje gibalnih dejavnosti predšolskih otrok v pomurski regiji. Diplomska naloga.

Jožica Banič (2012) Didaktični materiali pri matematiki v vrtcu. Diplomska naloga.

Katja Ban (2011) Uporaba preglednega in priporočilnega seznama mladinskih knjig v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Martina Bedenčič (2016) Spoznavanje in raziskovanje kroženja vode v naravi v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Nadja Belič (2016) Obravnava pravljičnega tipa Mojce Pokrajculje ATU 283C* v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Monika Benda (2014) Govorno-jezikovne motnje v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Mateja Bevc (2012) Otroške gibalne igre v skupini 1-2 let. Diplomska naloga.

Anita Bizjak (2011) Uporaba odpadnih materialov v Vrtcu Idrija v drugem starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Martina Bizjak (2012) Starševstvo, partnerstvo in poklicna kariera. Diplomska naloga.

Tjaša Bobnar (2012) Participacija otrok v projektu Pravljični novoletni čas po željah otrok. Diplomska naloga.

Saša Bogataj (2016) Predšolska bralna značka in izbira slikanice. Diplomska naloga.

Janja Božič (2014) Odnos učiteljev osnovnih šol do pouka naravoslovja. Diplomsko delo.

Larisa Bračič (2016) Življenje in delo v vrtcu Danijelov Levček. Diplomska naloga.

Olga Brandstatter (2012) Nasilje v družini nad otrokom in vloga vrtca. Diplomsko delo.

Marija Brank (2011) Tehnične dejavnosti v okviru praznikov v vrtcu. Diplomska naloga.

Dunja Bregar (2011) Motivacija predšolskih otrok za učenje angleškega jezika. Diplomska naloga.

Elizabeta Brezovar (2013) Sodelovanje in komunikacija med vrtcem in starši. Diplomska naloga.

Karmen Brklje (2012) Povezanost gibalne/športne aktivnosti in prehranskih navad predšolskih otrok in njihovih staršev v Beli krajini. Diplomska naloga.

Maja Brvar Zupančič (2016) Obravnava Kosovelove poezije v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Petra Brvar (2016) Mikroorganizmi v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Tanja Burja (2011) Spodbujanje govornega razvoja pri otrocih, starih od 1 leta do 2 let. Diplomska naloga.

C

Kristina Cerar (2011) Vedenjsko težavni otroci. Diplomska naloga.

Urška Cetinski (2016) Vključevanje preteklosti v življenje in delo vrtca. Diplomska naloga.

Ana Cigale (2014) Začetno naravoslovje za najmlajše – kako približati naravne objekte in materiale otrokom, starim od 1 do 2 let. Diplomsko delo.

Janja Cimrmančič (2011) Uporaba poučnih knjig v vrtcu. Diplomska naloga.

Tina Cunk (2013) Analiza knjižne zbirke Velika slikanica za predšolske otroke. Diplomska naloga.

Helenca Cvetežar (2016) Kako varujem okolje, ko ločujem odpadke?. Diplomska naloga.

Č

Petra Čelešnik (2013) Funkcionalna pismenost vzgojiteljic. Diplomska naloga.

Andreja Črnagoj (2012) Izdelovanje priložnostnih igrač iz različnih materialov v vrtcu. Diplomska naloga.

Maja Čuden (2012) Vodena vizualizacija kot spodbuda za plesno izražanje. Diplomska naloga.

D

Eva Debeljak (2015) Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzojiteljic do dela z otroki s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Adrijana Despotović (2011) Polžev vsadek. Diplomska naloga.

Mateja Dobnikar (2011) Zeliščni vrt v vrtcu. Diplomska naloga.

Saša Dular (2012) Vpliv interakcije z lutko na čustveno-socialni razvoj predšolskih otrok. Diplomska naloga.

F

Anastassia Felini (2016) Poletje v vrtcu. Diplomska naloga.

Tanja Ferjančič (2016) Obravnava ugank v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Nina Filipan (2016) Pogovor o prebrani pravljici med vzgojiteljico in otroki. Diplomska naloga.

Jernej Filipič (2013) Igre in igrače iz Prlekije. Diplomska naloga.

Mateja Fortuna (2013) Pogledi staršev na uvajanje otroka v vrtec. Diplomska naloga.

Maja Furlan (2012) Obisk živalskega vrta s predšolskimi otroki. Diplomska naloga.

G

Ana Gabršček (2016) Kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v vrtcu. Diplomska naloga.

Urška Gabršček (2014) Razširitev programov v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Soča v Tolminu. Diplomska naloga.

Milanka Gavrić Kušljić (2016) Naravoslovje v vrtcu v povezavi z elementi koncepta Reggio Emilia. Diplomska naloga.

Sabina Germovnik (2016) Otroška besedila Janeza Bitenca. Diplomska naloga.

Vanja Gianini (2012) Razvoj koordinacije v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Tanja Gorenjak (2012) Subjektivne teorije vzgojiteljic predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Dunja Gorišek Simončič (2015) Samoevalvacija kakovosti v vrtcu. Diplomska naloga.

Darinka Grabljevec (2011) Razlike v pripovedovanju otrok staršev z različno stopnjo izobrazbe. Diplomska naloga.

Irena Grdešič (2012) Glasbena kompetentnost vzgojiteljic. Diplomska naloga.

Andreja Gregorčič (2012) Pogledi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice na timsko delo v vrtcu. Diplomska naloga.

Tina Grilc (2014) Otrokove predstave o Luni. Diplomsko delo.

Darja Grimšič (2013) Plesno ustvarjanje kot odziv na slike domišljijskih dreves. Diplomska naloga.

H

Tanja Hauptman (2014) Gozd, travnik in potok kot spodbudno okolje za razvoj predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Anica Hudelja (2014) Gibalna dejavnost in izbrani dejavniki zdravega načina življenja predšolskih otrok v Beli krajini. Diplomska naloga.

Karmen Hudoklin (2014) Prepoznavanje in pomnjenje vonjav ter dejavnosti za spodbujanje vonjalnih zaznav pri otrocih, starih 2-3 let. Diplomsko delo.

Irena Humar (2014) Masaže za otroke v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

I

Eva Ileršič (2012) Spoznavanje talnih živali v vrtcu. Diplomska naloga.

Tatjana Imperl (2013) Projekt konstrukcijskega tipa - senčne lutke v pravljicah in otroškem gledališču. Diplomska naloga.

Nika Ivančič (2011) Spolnost kot tabu tema v vrtcu. Diplomska naloga.

J

Mateja Jagodić (2011) Znanje slovenskega jezika kot pogoj za uspešno integracijo otrok tujcev v slovenske vrtce. Diplomska naloga.

Ružica Jagodić (2012) Razvrščanje geometrijskih teles v prvem starostnem obdobju. Diplomska naloga.

Alenka Jalovec (2011) Bralne navade staršev predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Anja Valerija Jalšovec (2014) Ustvarjalni gib v 5. razredu. Diplomsko delo.

Lucija Jamnik (2014) Plesna dramatizacija po ruski ljudski pripovedki Zajčkova hišica. Diplomsko delo.

Klara Jarc (2012) Naredimo si svojo pravljico in gledališko predstavo. Diplomska naloga.

Tjaša Jelnikar (2012) Lutke pri zgodnjem učenju tujega jezika. Diplomska naloga.

Ana Jeraj (2016) Obdelava posledic temperaturnih sprememb na primeru vode v prvem starostnem obdobju. Diplomska naloga.

Ines Jesenovec (2012) Ugotavljanje razlik v gibalno-psihosocialnih odzivih od 2- do 3-letnih otrok glede na dva različna izvedbena kurikuluma. Diplomska naloga.

Anita Ješe (2013) Odnos vzgojiteljic do petja v vrtcu. Diplomska naloga.

Jasna Jug (2016) Otroške predstave o prehranjevanju in prebavilih ljudi, živali in rastlin. Diplomska naloga.

Mirjam Juhant (2012) Načrtovanje, izvedba in interpretacija poštenega poskusa v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Sara Jurčić (2015) Literarna analiza izbranih uglasbenih pesmi, objavljenih v reviji Cicido: od leta 1998 do leta 2015. Diplomska naloga.

K

Tjaša Kadivec (2012) Tibetančki za predšolske otroke v vrtcu. Diplomska naloga.

Katja Kamnar (2013) Otrokovo pripovedovanje zgodbe v drugem starostnem obdobju. Diplomska naloga.

Beti Karakatič (2012) Usvajanje jezika okolja s pomočjo lutk na dvojezičnem območju. Diplomska naloga.

Maša Kepec (2012) Konstruiranje z odpadnimi embalažami z od 3- do 4-letnimi otroki. Diplomska naloga.

Maja Kilar (2012) Kaj vemo o dinozavrih?. Diplomska naloga.

Maja Klančar (2012) Agresivno vedenje otrok do vrstnikov in vzgojiteljic v vrtcu. Diplomska naloga.

Nina Klančnik (2015) Otroci spoznavajo lastnosti vode in drugih tekočin. Diplomsko delo.

Alenka Klemenčič (2013) Projektno delo "Od trave do sladoleda". Diplomska naloga.

Tina Klemenčič (2011) Od načrtovanja do izvedbe jezikovnih dejavnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Maja Kljajić (2011) Navezanost otroka na mater. Diplomska naloga.

Tea Kocijančič (2016) Ideje za poučevanje kolesarjenja v temeljni gibalni fazi. Diplomska naloga.

Anja Kokošin (2013) Estetsko oblikovanje likovnih kompozicij z danimi geometrijskimi oblikami pri otrocih, starih od dveh in pol do štirih let. Diplomska naloga.

Tadeja Kokot (2016) Vpliv staršev na življenje in delo vrtca. Diplomska naloga.

Veronika Kokovnik (2011) Vzgojiteljevo spodbujanje otrok k pripovedovanju. Diplomska naloga.

Petja Kolegar (2016) Gibalno-rajalne igre nekoč in njihova uporaba danes v vrtcu. Diplomska naloga.

Mojca Kolman (2012) Uživanje pijač pri predšolskih otrocih. Diplomska naloga.

Vanja Konček (2012) Igre in igrače nekoč in danes ter izdelovanje starih igrač z otroki starimi med 3 in 5 let. Diplomska naloga.

Polona Kopač (2011) Vpliv vedenja vzgojitelja na celostno odzivnost otrok pri gibalni dejavnosti. Diplomska naloga.

Simona Koren (2011) Vloga lutke pri razvijanju socialne prilagojenosti otrok prvega starostnega obdobja. Diplomska naloga.

Jolanda Koritnik (2016) Predstave predšolskih otrok o volku. Diplomska naloga.

Nataša Kos (2012) Promocija zdravega življenjskega sloga v vrtcu. Diplomska naloga.

Vesna Košir Pevec (2014) Otroci spoznavajo Irsko - mednarodni projekt Comenius. Diplomsko delo.

Metka Krajnc (2012) Napredek gluhega otroka na področju gibanja. Diplomska naloga.

Jacinta Kraner (2013) Socialno učenje s plesnim izražanjem in z gibanjem. Diplomsko delo.

Lucija Kremžar (2012) Vidiki uravnavanja čustev pri vzgojiteljih. Diplomska naloga.

Eva Križnič (2011) Morfologija pravljic Lee Fatur po Vladimirju J. Proppu. Diplomska naloga.

Katarina Kržič (2016) Literarne revije in časopisi predšolske otroke. Diplomska naloga.

Jerneja Kržišnik (2015) Pomen planinstva v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Pia Kuk (2011) Mnenja in izkušnje predšolskih otrok o njihovi participaciji v vrtcu. Diplomska naloga.

Janja Kump (2016) Priljubljenost igrač in igra predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Matija Kunstelj (2012) Lutka - pomočnica pri vzgoji. Diplomska naloga.

Polona Kunstelj (2011) Vključevanje otrok z ADHD (primankljajem pozornosti in motnjo hiperaktivnosti) v vrtec. Diplomska naloga.

Tatjana Kuzma (2011) Kaznovanje: nujnost ali zlo v vzgoji otrok?. Diplomska naloga.

Branka Kužnik (2016) Teorija Clarisse Pinkole Estes in analize pravljic – študija primera Rdeči čeveljci. Diplomska naloga.

L

Elvira Laharnar (2011) Ljubljansko barje - prostor za igro in učenje predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Mateja Lah (2011) Obravnava pravljic v predšolskem obdobju v različnih medijih. Diplomska naloga.

Maja Lazar (2016) Pozornost otrok pri poslušanju pravljic v javnih vrtcih in vrtcih montessori. Diplomska naloga.

Staša Lepen (2012) Analiza nekaterih dejavnikov zdravega življenjskega sloga bodočih vzgojiteljev. Diplomska naloga.

Tadeja Likar (2013) Domišljijska drevesa kot nova spodbuda za otroško domišljijo. Diplomsko delo.

Tjaša Likar (2016) Mnenja učiteljev smučanja o poučevanju v temeljni in športni gibalni fazi. Diplomsko delo.

Daša Lokar (2012) Istospolno starševstvo. Diplomska naloga.

Marija Lukšič (2014) Vzpodbujanje ustvarjalne ponovne uporabe nakupovalnih vrečk v vrtcu. Diplomska naloga.

Ester Lužnik (2013) Tolminski punt kot plesna dramatizacija v vrtcu. Diplomska naloga.

M

Jasna Maček (2011) Pripovedovanje in pravljične ure v splošnih knjižnicah. Diplomska naloga.

Mihela Maček (2012) Analiza uspešnosti predšolske avtistične deklice. Diplomsko delo.

Alja Mahkovic (2011) Kaj vse se dogaja na železnici. Diplomska naloga.

Barbara Majcen (2012) Spoznavanje iglavcev v vrtcu. Diplomska naloga.

Natalija Majetič (2012) Analiza mnenj staršev in vzgojiteljev o gibalni aktivnosti na prostem. Diplomska naloga.

Darja Malovrh (2013) Poškodbe predšolskih otrok pri gibalni dejavnosti v vrtcu. Diplomska naloga.

Urša Marc (2011) Razlike v prilagajanju na vodo med dečki in deklicami. Diplomska naloga.

Suzana Martinjak (2011) Prepoznavanje in izražanje čustev ob igri z lutko. Diplomska naloga.

Mateja Matjašec (2015) Izdelovanje modela vodnega kolesa v vrtcu. Diplomska naloga.

Anja Medle (2016) Knjižna in književna vzgoja v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Barbara Meglič (2012) Učenje z raziskovanjem v vrtcu: Kaj je nesreča?. Diplomska naloga.

Monika Meglič (2013) Počitek in spanje v vrtcu Tržič. Diplomska naloga.

Irena Melinc (2016) Pesmi in glasbene pravljice Janeza Bitenca. Diplomska naloga.

Katarina Meža (2011) Priročnik za interesno plesno dejavnost v vrtcu. Diplomska naloga.

Mojca Miko Zorman (2015) Primernost slikanic za čustveno opismenjevanje predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Dijana Miladić (2012) Integracija romskih otrok v vrtec kot napovednik uspešnosti v šolstvu. Diplomska naloga.

Katja Miloševič (2016) Prehranjevalne navade predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Mateja Mišmaš (2012) Običajni dan v poljskem in slovenskem vrtcu. Diplomska naloga.

Petra Mitar (2016) Spodbujanje participacije in učenje sodelovanja predšolskih otrok pri nastajanju gledališke predstave. Diplomska naloga.

Sandra Mlakar (2015) Družina in vrtec kot partnerja pri vzgoji predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Darija Močnik (2014) Plesna dramatizacija: Živali pri babici Zimi. Diplomska naloga.

Nina Modrijan (2016) Uvajanje znakovnega sporazumevanja za dojenčke in malčke v vrtcu. Diplomska naloga.

Anja Mohar (2016) Lutka v prvem starostnem obdobju. Diplomska naloga.

Aleksandra Možina (2011) Izdelovanje družabnih iger, z otroki starimi tri in štiri leta. Diplomska naloga.

Nina Mržljak (2016) Romski pomočniki v prvem razredu devetletne osnovne šole. Diplomska naloga.

Aleksandra Muhič (2012) Psihoanaliza skozi pravljico. Diplomska naloga.

Darja Muhvič (2016) Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, v katerih živijo predstavniki romske skupnosti. Diplomsko delo.

N

Melita Naglič (2013) Izdelki iz odpadne embalaže skozi ekoprojekt v vrtcu. Diplomska naloga.

Biljana Nikoloska (2015) Poklicna izgorelost vzgojiteljev predšolskih otrok - resnica ali utvara. Diplomska naloga.

Damjana Nišandžić (2011) Vloga vzgojiteljice v prvem razredu devetletke. Diplomska naloga.

Anita Novak Valant (2011) Pomen znanja slovenskega jezika za uspešno integracijo neslovensko govorečih otrok v slovenske vrtce. Diplomska naloga.

Mateja Novak (2013) Animirani film v vrtcu. Diplomska naloga.

Simona Novak (2011) Pomen pravljic za moralni razvoj predšolskih otrok. Diplomska naloga.

O

Klavdija Oberstar (2014) Spoznavanje različnih materialov v prvem starostnem obdobju in igra z njimi. Diplomsko delo.

Neža Obid (2012) Pohodništvo v gibalnem / športnem programu Mali sonček. Diplomska naloga.

Lucija Ojsteršek (2011) Park Tivoli: spodbudno učno okolje za malčka. Diplomska naloga.

Vesna Oseli (2012) Igra različno starih otrok v vrtcu in vloga odraslega. Diplomska naloga.

Sandra Osolnik (2012) Ekskurzija in delo na prostem. Diplomska naloga.

Katja Osredkar (2012) Povezovanje gibalnih in matematičnih vsebin v vrtcu. Diplomska naloga.

Teja Ovčar (2014) Razlike v frekvenci srca med rednimi in izrednimi študenti Pedagoške fakultete. Diplomsko delo.

P

Tjaša Pajek (2014) Vpliv plesnega izražanja na medosebne odnose. Diplomsko delo.

Nuša Pajk (2011) Spodbujanje glasbene in gledališke ustvarjalnosti predšolskega otroka s pomočjo lutke. Diplomska naloga.

Pia Pal (2011) Leposlovje kot motivacija naravoslovnih dejavnosti. Diplomska naloga.

Mojca Pavlič Drnovšek (2011) Glasba z lutko - lutka z glasbo. Diplomska naloga.

Liljana Pavlič (2014) Ezopove basni v vrtcu. Diplomsko delo.

Saša Pavlin (2012) Kako vzgojiteljice izrekajo pohvalo in grajo?. Diplomska naloga.

Renata Pavlovič (2012) Izboljšanje kakovosti dela v vrtcu z uporabo lutk. Diplomska naloga.

Silvija Pavšič (2012) Moj zabavni dan v vrtcu: participacija otrok. Diplomska naloga.

Anita Peklaj (2016) Načrtovanje plesnih dejavnosti predšolskih otrok v osrednjeslovenski regiji. Diplomska naloga.

Mateja Pellis (2016) Vloga vzgojitelja pri oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Tatjana Penič (2016) Tehnologija volne v vrtcu. Diplomska naloga.

Helena Penko (2016) Vloga lutke pri oblikovanju socialnih odnosov. Diplomska naloga.

Marjetka Perc (2011) Vpliv vzgojiteljice na socialni razvoj otroka v dnevni rutini. Diplomska naloga.

Silva Perko (2012) Otroci, stari od pet do šest let, spoznavajo tekstil. Diplomska naloga.

Slavica Perpar (2013) Problemska tematika (spolne) zlorabe otrok v mladinski književnosti. Diplomsko delo.

Simona Peršin (2015) Glina kot igrača v vrtcu. Diplomska naloga.

Urška Petač (2016) Naravoslovje v vrtcu montessori. Diplomska naloga.

Tina Peterka (2012) Spoznavanje travnika s predšolskimi otroki. Diplomska naloga.

Petra Peterlin (2012) Medpodročno povezovanje v projektu "Cestni promet". Diplomska naloga.

Melita Petrič (2016) Razlike v ravnotežju predšolskih otrok starih 1 in 3 leta. Diplomsko delo.

Sonja Pezdirc (2012) Spoznavanje in preoblikovanje blaga v vrtcu. Diplomsko delo.

Anja Pikl (2014) Medijska vzgoja in predšolski otrok. Diplomsko delo.

Špela Pirc (2014) Vključevanje otrok starih od enega do dveh let, v gibalni/športni program Mali sonček - modri. Diplomsko delo.

Anja Pišek (2012) Orientacijske igre v vrtcu. Diplomska naloga.

Nataša Pišek (2012) Povezovanje vsebin orientacije in jezika v 1. starostnem obdobju predšolske vzgoje. Diplomska naloga.

Janja Plečnik (2015) Vloga lutke pri motivaciji otrok. Diplomska naloga.

Jurka Podobnik (2016) Igre s prstnimi lutkami za spodbujanje komunikacije v prvem starostnem obdobju. Diplomska naloga.

Uroš Podobnik (2016) Patriotizem v vrtcu. Diplomska naloga.

Urška Podobnik (2014) Vzorci v naravi. Diplomska naloga.

Gašper Podstudenšek (2012) Kako otroci druge starostne stopnje razumejo izdelavo okvira. Diplomska naloga.

Pija Pohar (2014) Učenje z raziskovanjem v vrtcu: Kako zraste dojenček. Diplomska naloga.

Nina Popović (2011) Vloga televizije in knjige kot medijev v govornem razvoju predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Tamara Praček (2016) Sodelovanje vzgojiteljev, logopedov in staršev pri prepoznavanju in odpravljanju govornih napak otrok v vrtcu. Diplomska naloga.

Tjaša Praček (2011) Orientacija in matematika v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Andreja Prašnikar (2011) Povezanost gibalnih/športnih aktivnosti vzgojiteljic v povezavi z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja. Diplomska naloga.

Katja Praznik (2011) Znamenitosti našega mesta. Diplomska naloga.

Andreja Primožič (2012) Z lutkami spoznavamo zdrav način prehranjevanja. Diplomska naloga.

Nina Prokofjev Voga (2016) Primerjava dnevne rutine med slovenskim in belgijskim vrtcem. Diplomska naloga.

Lidija Pugelj (2013) Improvizacije z lutkami in predmeti v pedagoškem procesu. Diplomsko delo.

R

Anica Radaković (2014) Prva pomoč v vrtcu. Diplomsko delo.

Tamara Rakar (2015) Otroci, stari 5 - 6 let, si izdelajo knjigo. Diplomska naloga.

Mojca Rebernak (2011) Spoznavanje lastnosti živega ob gojenju živali, začasno prinešenih iz narave. Diplomska naloga.

Aljoša Rejc (2016) Pomen naravnega okolja in vrtčevskega igrišča na aktivnosti predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Urška Remškar (2016) Zahtevnostne ravni vprašanj vzgojiteljev ob obravnavi književnega besedila v vrtcu. Diplomska naloga.

Zdenka Repanšek (2016) Ustvarjanje od 5- do 6-letnih otrok z zbirko Makedo. Diplomska naloga.

Janja Rogelj (2013) Dejavnosti z vodo v skupini predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Monika Rokavec (2016) Primerjalna analiza pravljic Svetlane Makarovič in Anje Štefan. Diplomska naloga.

Katja Ropoša (2012) Papir in kaj vse lahko naredimo z njim. Diplomska naloga.

Tjaša Rozina (2011) Predsodki predšolskih otrok do živali. Diplomska naloga.

Mateja Rozman (2014) Ustvarjanje z gibom in ritmom v gibalnem/športnem programu Mali sonček v vrtcu Dobrova. Diplomsko delo.

Jerneja Rožman (2013) Drevesa za domišljijske zgodbe in plesno dramatizacijo. Diplomska naloga.

Mojca Rožman (2012) Spolna zloraba otrok ter seznanjenost strokovnih delavcev s to problematiko. Diplomska naloga.

Suzana Ručman (2012) Participacija predšolskih otrok pri ureditvi igralnice. Diplomska naloga.

S

Sabina Sečnik (2013) Razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti po načelih konvergentne pedagogike v Vrtcu Hansa Christiana Andersena (Enota Lastovica). Diplomsko delo.

Manca Sever (2013) Oblikovanje spolne identitete v vrtcu in delo vzgojiteljic. Diplomsko delo.

Mojca Simonič (2012) Igre in igrače skozi čas. Diplomska naloga.

Mirijam Skubin Juretič (2013) Vrtec Mali svet. Diplomska naloga.

Tjaša Skumavec (2016) Uvajanje angleščine v predšolsko obdobje: primerjava med vrtcem v Španiji in slovenskim vrtcem v Ljubljani. Diplomska naloga.

Manca Sladič (2012) Spoznavanje domače kokoši v vrtcu. Diplomska naloga.

Sabina Stenovec (2011) Kakšna besedila pišejo vzgojiteljice staršem svojih otrok?. Diplomska naloga.

Luka Sterle (2012) Funkcionalna pismenost vzgojiteljev v vrtcu. Diplomska naloga.

Sabina Sterle (2011) Stališča vzgojiteljev predšolskih otrok o tekmovanju in sodelovanju med otroki. Diplomska naloga.

Laura Strah (2013) Funkcionalna pismenost diplomiranih vzgojiteljic in diplomiranih medicinskih sester. Diplomska naloga.

Barbara Stražar (2011) Spodbujanje uživanja sadja in zelenjave pri predšolskih otrocih. Diplomska naloga.

Katja Suhadolc (2013) Pojavljanje čustev v oddelku tri- do štiriletnih otrok v vrtcu. Diplomska naloga.

Maruša Sušnik (2014) Razvijanje bralnega interesa pri predšolskih otrocih v vrtcu. Diplomska naloga.

Š

Marjeta Šček (2014) Primerjava tipov družin v Grimmovih in Andersenovih pravljicah. Diplomska naloga.

Rebeka Šeme (2012) Socializacija z lutko. Diplomska naloga.

Anja Šenica (2013) Mnenja staršev o sodelovanju z vrtcem. Diplomska naloga.

Katja Ševo (2016) Spoznavanje lune s pomočjo didaktičnih iger v drugi starostni skupini predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Renata Šimic (2012) Učenje z raziskovanjem v vrtcu. Diplomska naloga.

Alenka Šiška (2012) Z otroki, starimi od pet do šest let, ustvarjajmo didaktične igre iz odpadnega materiala. Diplomska naloga.

Tatjana Šiško (2012) Spanje in počitek otrok v vrtcu. Diplomska naloga.

Meta Šoba (2014) Vpliv reducirane zaznave na estetsko oblikovanje pri otrocih, starih 2,5-3,5 let. Diplomska naloga.

Ema Šorli (2014) Oglaševanje hrane v otroških revijah. Diplomska naloga.

Katja Šteblaj (2011) Orientacija otrok, starih od 4 do 6 let, s pomočjo karte. Diplomska naloga.

Renata Šujica (2014) Komunikacija otroka z avtizmom. Diplomsko delo.

Ana Marija Šuster (2015) Razvoj plezanja v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

T

Mateja Tanko (2015) Permakulturni vrt v vrtcu: prostor učenja in oblikovanja pozitivnega odnosa do rastlinske hrane. Diplomsko delo.

Kristina Tavčar (2012) Risanje po modelu: razvoj človeške figure. Diplomska naloga.

Mateja Terčelj (2013) Obredi pri otrocih starih 2. do 3. let. Diplomska naloga.

Lejla Testen (2012) Vpliv družinske pismenosti na zgodnje opismenjevanje otrok. Diplomska naloga.

Saša Tičar (2012) Ustvarjanje z različnim materialom z od 3- do 4-letnimi otroki. Diplomska naloga.

Polona Tomori (2016) Tehniška ustvarjalnost v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Petra Topić (2015) Participacija otrok pri lutkovnih dejavnostih. Diplomsko delo.

Lucija Truden (2012) Spodbujanje ustvarjalnosti predšolskih otrok pri delu z odpadnimi materiali. Diplomska naloga.

Sanja Trupi (2012) Uvajanje otroka v vrtec. Diplomska naloga.

Nastja Turk (2012) Raziskovanje papirja v prvi starostni skupini predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Žaklina Turk (2011) Matematični sprehod s predšolskimi otroki. Diplomska naloga.

U

Nataša Udir (2014) Lik čarovnice v ljudskih pravljicah - študija primera: Modra Vasilisa. Diplomsko delo.

Monika Uršič (2012) Medpodročno povezovanje matematike v projektu "Obisk nezemljanke". Diplomska naloga.

V

Kristina Valentić (2013) Vzpodbujanje dela s papirjem v vrtcu. Diplomska naloga.

Mateja Vaz Fernandes (2013) Dvojezičnost v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Jolanda Vehar (2012) Razvoj avtonomnosti in discipliniranje malčka. Diplomska naloga.

Nina Velikonja (2012) Vzdržljivostni tek v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Andreja Verbovšek (2012) Motivacija in usposobljenost vzgojiteljev za delo z glasbeno nadarjenimi otroki drugega starostnega obdobja. Diplomska naloga.

Petra Vesel (2012) Delo z nadarjenimi otroki v vrtcu. Diplomska naloga.

Mateja Viršek (2016) Opazovanje Lune. Diplomska naloga.

Jelka Vivod (2011) Obravnava svetlobe in sence v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Špela Vodeb (2014) Paličnjaki v vrtcu. Diplomsko delo.

Gregor Vode (2013) Pridelava sadja in spoznavanje sadjarstva v vrtcu. Diplomska naloga.

Alenka Vodiškar (2012) Poletje v povezavi s plesnim izražanjem pri otrocih, starih 2-3 let. Diplomska naloga.

Polona Vogrinčič (2016) Odškodninska odgovornost vrtca. Diplomska naloga.

Sanja Vojnović (2015) Izdelava didaktičnih igrač z od 2- do 4-letnimi otroki. Diplomska naloga.

Janja Vovk (2011) Od mleka do mlečnih izdelkov - otroci raziskujejo. Diplomska naloga.

Maja Vrbinc (2014) Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o svojih kompetencah za spodbujanje otrokovega govornega razvoja. Diplomsko delo.

Tjaša Vrečko Zaplotnik (2011) Lutke in mediji v vrtcu. Diplomska naloga.

Maruša Vrečko (2012) Lutka med domom in vrtcem. Diplomska naloga.

Simona Vrga (2012) Od drevesa do igrače v vrtcu. Diplomska naloga.

Katarina Vrtač (2012) Spoznavanje zdravilnih rastlin s predšolskimi otroki. Diplomska naloga.

Katarina Vučko (2012) Pojav novega očetovstva in vloga očeta pri vzgoji otroka v obdobju pred vstopom v šolo. Diplomska naloga.

Z

Živa Zabret (2012) Načini odzivanja vzgojiteljev ob pojavih trme pri predšolskem otroku. Diplomska naloga.

Maja Zabukovec (2016) Joga in njen vpliv na vedenje otrok. Diplomsko delo.

Daša Zadnikar Rupnik (2016) Zmožnost konzervacije in seriacije na prehodu iz predoperativne stopnje v stopnjo konkretno logičnih operacij. Diplomska naloga.

Polona Zajc (2011) Uspešnost programa dejavnosti porajajoče se pismenosti otrok, starih od 4 do 6 let. Diplomska naloga.

Stanko Zaletelj (2012) Spoznavanje iglavcev s predšolskimi otroki. Diplomska naloga.

Karmen Zalokar (2011) Odnos do okolja v vrtcu. Diplomska naloga.

Polona Zrimšek (2012) Didaktične kartice pri plesni vzgoji. Diplomska naloga.

Tamara Zupan Velušček (2016) Prometna vzgoja predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Meta Zver (2016) Matematika v kurikulumu in konceptu Reggio Emilia. Diplomska naloga.

Ž

Tanja Žagar (2013) Vpliv staršev na razvoj otrokove bralne pismenosti. Diplomska naloga.

Martina Žemljič (2012) Igre zaupanja in sodelovanja med otroki. Diplomska naloga.

Jasmina Žerdin (2012) Okoljska ozaveščenost vzgojiteljev. Diplomska naloga.

Marjeta Žitko (2013) Prva srečanja s kemijo. Diplomska naloga.

Sara Žitnik (2012) Listavci na vrtčevskem igrišču. Diplomska naloga.

Lara Živec (2013) Otroški plesi, ki izvirajo iz folklore. Diplomska naloga.

Alojzija Žnidarič (2011) Postopno uvajanje otrok v vrtec. Diplomska naloga.

Neža Žnidar (2016) Prilagajanje vzgojnega dela otroku z avtizmom. Diplomska naloga.

Melinda Žvan (2011) Otroci v sobivanju z lutkami. Diplomska naloga.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:51 CET.