[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Specializacija > Pomoč z umetnostjo"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | E | H | J | K | L | M | P | S | Š | V | Z
Število enot na tem nivoju: 23.

B

Žiga Bižal (2016) Vodene glasbene dejavnosti kot pomoč osebam z zmerno motnjo v duševnem razvoju in izraženimi vedenjskimi težavami. Specialistično delo.

E

Janja Enova (2016) Likovno izražanje kot pomoč pri zvišanju kakovosti življenja bolnic s sladkorno boleznijo in povišano telesno težo. Specialistično delo.

H

Ana Hram (2016) Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti - motenj hranjenja. Specialistično delo.

J

Valda Janjanin (2016) Dramske dejavnosti kot podpora staršem otrok v bolnišnični oskrbi. Specialistično delo.

Katja Jarc (2012) Združevanje metod gibalno-plesne in glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami v povojnem okolju. Specialistično delo.

Vesna Jevšenak (2014) Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega plesa. Specialistično delo.

K

Tanja Kosmač Zalašček (2016) Umetnostne dejavnosti v otroških oddelkih slovenskih bolnišnic. Specialistično delo.

Katarina Kovač (2016) Vpliv likovnih dejavnosti na zadovoljstvo z življenjem starostnikov v domu upokojencev. Specialistično delo.

Neva Kralj (2012) Vpliv metod plesno-gibalne terapije na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v skupinsko plesno interesno dejavnost. Specialistično delo.

Maja Kuhar (2016) Uporaba novih medijev pri likovni dejavnosti v zgodnjem otroštvu. Specialistično delo.

L

Jerneja Langus (2012) Metode plesno gibalne terapije v preprečevanju težav na področju čustvovanja in vedenja v osnovni šoli. Specialistično delo.

M

Damjan Makovec (2016) Metoda pet ritmov kot oblika pomoči z umetnostjo. Specialistično delo.

P

Marija Perdih (2012) Pripovedovanje in ustvarjanje zgodb v likovni terapiji z odraslimi. Specialistično delo.

Marija Prelog (2016) Glasbena pomoč predšolskima otrokoma s težavami v govornem in socialnem razvoju. Specialistično delo.

Tanja Princes (2016) Pridobivanje socialnih veščin in komunikacijskih spretnosti s pomočjo dramsko-gibalnih dejavnosti pri mladostnikih z motnjami v duševnem in gibalnem razvoju. Specialistično delo.

S

Tamara Sernec (2016) Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi za razvoj gibanja pri otroku s hiperkinetično motnjo. Specialistično delo.

Š

Daša Šarkanj (2016) Uporaba likovnih dejavnosti za pomoč žrtvam trpinčenja na delovnem mestu. Specialistično delo.

Katarina Škrbec (2016) Pomoč z umetnostjo za osebo z motnjami v duševnem razvoju. Specialistično delo.

Kristina Škrlj Trošt (2016) Povezanost sistematično načrtovanega poslušanja izbranega glasbenega programa z motnjami avtističnega spektra in z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Specialistično delo.

Mojca Šoštarko (2016) Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi pri delu s starostniki z demenco. Specialistično delo.

V

Alenka Vidrih (2015) Vpliv dramske dejavnosti na zmožnost sporazumevanja in raven osebnega zadovoljstva. Specialistično delo.

Vesna Vilčnik (2015) Opis komuniciranja in izražanja čustev najstnika z visoko funkcionalnim avtizmom s pomočjo dramskih dejavnosti. Specialistično delo.

Z

Nina Zorko (2012) Učinki metod plesno-gibalne terapije pri otroku z motnjo avtističnega spektra. Specialistično delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:38 CET.