[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Doktorski študij > Poučevanje na razredni stopnji"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | D | E | G | H | J | K | L | N | P | R | S | Š | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 22.

A

Stanislav Avsec (2012) Metoda merjenja tehnološke pismenosti učencev 9. razreda osnovne šole. Doktorska disertacija.

D

Iva Dobovičnik (2016) Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija.

E

Florina Erbeli (2015) Latentna struktura branja v angleškem jeziku pri učencih s težavami bralnega razumevanja in učencih brez teh težav. Doktorska disertacija.

G

Ana Gostinčar-Blagotinšek (2016) Raziskovalni pouk fizikalnih vsebin naravoslovja na razredni stopnji. Doktorska disertacija.

H

Irena Hergan (2013) Razvijanje kartografske pismenosti 10-letnih učencev. Doktorska disertacija.

Ada Holcar Brunauer (2013) Preverjanje in ocenjevanje pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

J

Bojan Jeraj (2013) Pomen spola razrednih učiteljev pri vzgoji in izobraževanju dečkov in deklic. Doktorska disertacija.

K

Vanja Riccarda Kiswarday (2012) Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih. Doktorska disertacija.

Bojan Kovačič (2016) Značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni stopnji osnovne šole. Doktorska disertacija.

Mojca Kralj Ciglič (2016) Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska disertacija.

Karmen Kranjec Klopčič (2016) Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole. Doktorska disertacija.

Špela Kunčič (2016) Spletni dnevnik v prvem obdobju osnovne šole. Doktorska disertacija.

L

Jožko Lango (2011) Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. Doktorska disertacija.

N

Leonida Novak (2016) Spodbujanje razvoja bralne kompetence na literarnem področju v prvem triletju. Doktorska disertacija.

P

Polonca Pangrčič (2016) Izobraževanje nadarjenih učencev z vidika sodobnih didaktičnih teorij. Doktorska disertacija.

R

Alenka Rot Vrhovec (2016) Sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku pri otrocih, katerih prvi jezik ni slovenski. Doktorska disertacija.

S

Andreja Sinjur (2016) Specifični programi za podporo pri vključevanju priseljenskih učencev v osnovne šole v Sloveniji. Doktorska disertacija.

Š

Maja Škrbec (2013) Pristop k poučevanju geometrije po van Hielu v drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija.

U

Matej Urbančič (2012) Medpredmetna povezava vsebin in razumevanje pri predmetu naravoslovje. Doktorska disertacija.

V

Marijanca Ajša Vižintin (2013) Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Z

Konstanca Zalar (2014) Narativne in dialoške razsežnosti "Orff-Schulwerka". Doktorska disertacija.

Ž

Jerneja Žnidaršič (2016) Medpredmetno povezovanje glasbene vzgoje in zgodovine ter vgrajevanje ciljev kulturno umetnostne vzgoje. Doktorska disertacija.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:33 CET.