[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Dodiplomski študijski program > Univerzitetni študijski program > Matematika in tehnika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 54.

A

Nada Andrejčič (2012) Katakavstike. Diplomsko delo.

B

Danijela Sanja Berložnik (2011) Sodelovanje med učitelji matematike in starši z vidika zagotavljanja boljše učne uspešnosti učencev. Diplomsko delo.

Tina Bohinc (2011) Geometrijski izrazi grškega izvora. Diplomsko delo.

Maja Bojanc (2013) Ravninske krivulje z imenom grškega izvora. Diplomsko delo.

Mate Božinović (2016) Spletni portal na primeru okoljskih vsebin pri predmetu Tehnika in tehnologija. Diplomsko delo.

Anita Brolih (2011) Riccatijeve diferencialne enačbe. Diplomsko delo.

C

Tina Curk (2011) Računanje krožne konstante z vrstami. Diplomsko delo.

D

Maja Dušič (2013) Pregled tekmovanj iz robotike. Diplomsko delo.

E

Kristina Erznožnik (2014) Računalniške simulacije in učenje matematike. Diplomsko delo.

F

Marijana Fidel (2013) Astroida. Diplomsko delo.

G

Barbara Gantar (2014) Računanje krožne konstante v 18. stoletju. Diplomsko delo.

Rok Gorjup (2014) Alhazen. Diplomsko delo.

Petra Gulja (2014) Evdoksova hipopeda. Diplomsko delo.

H

Matjaž Homar (2011) Eksotična topologija na celih številih. Diplomsko delo.

I

Gregor Ivanšek (2013) Prilagoditev odprtokodnega sistema Drupal za uporabo pri didaktiki tehnike. Diplomsko delo.

J

Darja Juršič Fir (2012) Pregled in analiza vsebine tehničnega risanja v učbenikih in delavnih zvezkih pri pouku Tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

K

Jaka Keše (2016) Tehnološka pismenost učencev 5. in 6. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Kristina Kleč (2013) Al Kaši. Diplomsko delo.

Tanja Kozjek (2012) Izdelava e-gradiva za robotiko v programskem okolju Bascom. Diplomsko delo.

Rok Krese (2014) Raziskovanje Fermatovega principa z GeoGebro. Diplomsko delo.

Karmen Kuder (2013) Uporaba webinarja pri predmetu Tehnika in tehnologija. Diplomsko delo.

Denisa Kuduzović (2016) Uporaba interaktivnih tabel z interaktivnimi peskovniki za namen poučevanja tehnike in tehnologije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

L

Sonja Lahajner (2012) Primerjava izbranih programov dinamične geometrije. Diplomsko delo.

Andrej Lavrič (2013) Uporaba e-publikacijskega formata EPUB 3 za učne priprave pri pouku Tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

Anita Logar (2013) Vključevanje vsebin s področja elektronike v splošne gimnazije. Diplomsko delo.

M

Ana Malavašič (2013) Heronova formula. Diplomsko delo.

Neli Markočič (2012) Vzorci kot učno okolje za učenje matematike. Diplomsko delo.

Andreja Markuta (2011) Ugotavljanje predznanja učencev pri pouku tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

Sara Matko (2016) Eatonova leča. Diplomsko delo.

Nastja Mihovec (2013) Programska orodja za 3D modeliranje v okviru tehnike in tehnologije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Klavdija Modic (2016) Učni stili, odnos do tehnike in ustvarjalnost učencev 6. in 9. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

N

Vesna Nadarević (2011) Poučevanje matematike v osnovni šoli in osnovni šoli za odrasle. Diplomsko delo.

Natalija Naglič (2011) Stereografska projekcija. Diplomsko delo.

O

Mihela Orešnik (2016) Ortooptične krivulje. Diplomsko delo.

Sabina Oven (2016) Pregled revij primernih za tehniško izobraževanj. Diplomsko delo.

P

Edita Pašagić (2016) Dioklova cisoida. Diplomsko delo.

Darinka Petrina (2016) Sprejemniki sončne energije v okviru tehniških dni. Diplomsko delo.

Matic Primožič (2015) Ploskve in krivulje v prostoru z anaglifnimi slikami. Diplomsko delo.

R

Marija Rihtaršič (2012) Modeli temperaturnih regulacijskih sistemov pri poučevanju tehniških vsebin. Diplomsko delo.

Blanka Rončelj (2013) Odnos učencev do žepnih računal. Diplomsko delo.

Petra Rotar (2012) Teorija množic pri poučevanju matematike. Diplomsko delo.

Teja Rozman (2011) Vivianijeva krivulja. Diplomsko delo.

S

Ksenja Smolič (2013) Didaktično e-gradivo "mehanske lastnosti lesa" v tehnologiji HTML5. Diplomsko delo.

Katja Stojnšek (2015) Hipopeda in njej sorodne krivulje. Diplomsko delo.

Mateja Strnad (2011) Paradigmatični in narativni pristop pri poučevanju matematike. Diplomsko delo.

Š

Petra Štepic (2016) Ocenjevanje znanja pri tehniki in tehnologiji na osnovi konceptualnih načrtov. Diplomsko delo.

Anja Štulac (2014) Evalvacija in predlogi za spremembe učnega načrta izbirnega predmeta Elektrotehnika v osnovni šoli. Diplomsko delo.

U

Natalija Ugrinović (2016) Šolske in izvenšolske tehniške dejavnosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Diplomsko delo.

Matjaž Urbanč (2013) Projekti iz mehatronike pri poučevanju tehnike. Diplomsko delo.

V

Andreja Verdnik (2013) Pravilni poliedri. Diplomsko delo.

Z

Karmen Zupan (2013) Opazovanje v šolski geometriji. Diplomsko delo.

Ž

Nejc Žagar (2013) Razvoj konstrukcijske sestavljanke za izbirni predmet robotika v tehniki. Diplomsko delo.

Samo Žerjal (2011) Načrtovanje, organizacija in izvedba tehniških dnevov dejavnosti. Diplomsko delo.

Alenka Žnidaršič (2016) Razumevanje števila nič pri šestošolcih. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:55 CET.