[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Dodiplomski študijski program > Univerzitetni študijski program > Matematika in računalništvo"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 79.

A

Iva Antončič (2011) Hamiltonskost usmerjenih cirkulantov. Diplomsko delo.

B

Andrej Benedičič (2015) Uporaba e-gradiv pri pouku računalništva v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tina Blatnik (2016) Digitalno pripovedovanje zgodb. Diplomsko delo.

Dunja Blaznik (2013) Učiteljevi pristopi pri poučevanju matematike in njihov vpliv na učno motivacijo. Diplomsko delo.

Anja Bogdanovič (2012) Spletni urnik v sistemu za upravljanje z vsebinami Joomla!. Diplomsko delo.

Karja Bolte (2013) Nihanje strune. Diplomsko delo.

Maja Bregar (2013) Idealno avtorsko orodje za izdelavo e-gradiv. Diplomsko delo.

Lenka Brezovar (2011) Razvoj didaktične igre za platformo Android. Diplomsko delo.

Gaja Brulc (2011) Izobraževanje starejših odraslih za uporabo IKT. Diplomsko delo.

C

Sandi Cof (2016) Nadzor galerij. Diplomsko delo.

Č

Igor Čurk (2013) Razvoj elektronskega učbenika za platformo Android. Diplomsko delo.

D

Dejan Dobnikar (2012) Geometrijska predstava tridimenzionalnega prostora s pomočjo prenosnih naprav. Diplomsko delo.

Robertina Dugar (2014) Obravnava varne rabe interneta na slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

F

Tina Fajfar (2012) E-gradiva pri poučevanju matematike. Diplomsko delo.

Lea Frice (2011) Didaktična aplikacija za preverjanje znanja z Excelom. Diplomsko delo.

Anja Friškovec (2011) Izobraževalna računalniška igra za učenje osnov programiranja v osnovni šoli "Svet spremenljivk". Diplomsko delo.

G

Urška Glastovec (2012) Kodu kot prvi programski jezik v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Špela Glavač (2011) Glasovalni sistemi pri skupinskem preverjanju znanja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nina Gros (2012) Izvajanje geometrijskih konstrukcij v osnovni šoli. Diplomsko delo.

H

Edina Hodžić (2013) Učiteljev pogled na uporabo informacijske tehnologije v slovenskih šolah. Diplomsko delo.

I

Nikola Ivačič (2012) Algoritem za iskanje krepkih komponent v usmerjenem grafu. Diplomsko delo.

J

Mojca Jager (2013) Generator besedilnih nalog iz programiranja. Diplomsko delo.

Vesna Jovanovič (2011) Interakcija v izobraževalnih igrah. Diplomsko delo.

Luka Jurković (2013) Aplikacija za delo z grafi. Diplomsko delo.

K

Mateja Karo in Alma Cikotić (2012) Didaktične igre pri poučevanju programiranja. Diplomsko delo.

Nataša Kermc (2011) Uporaba Googlovih storitev pri poučevanju v 3. triadi osnovne šole. Diplomsko delo.

Maruša Kobal (2012) Uporaba družabnih medijev pri poučevanju v šoli. Diplomsko delo.

Anja Kočar (2013) Wiki portali. Diplomsko delo.

Katja Kodrič (2012) Hamiltonskost posplošenih Petersenovih grafov. Diplomsko delo.

Karmen Kolar (2012) Novi pristopi pri poučevanju programiranja. Diplomsko delo.

Tina Kosovel (2013) Tekmovanja in zanimanje učencev za računalništvo. Diplomsko delo.

Anja Kos (2018) Množice nezveznosti realnih funkcij. Diplomsko delo.

Brigita Kotar (2012) Resne igre. Diplomsko delo.

Janja Kovačič (2012) E(du) - stripi: elektronski - izobraževalni stripi. Diplomsko delo.

Ksenija Koželj (2011) Učenje logike s pomočjo interaktivne računalniške igre. Diplomsko delo.

Nataša Kristan (2011) 3D vizualizacija v izobraževanju. Diplomsko delo.

Razija Kurspahić (2016) Linearne diferencialne enačbe 2. reda in nihanje. Diplomsko delo.

L

Primož Lajovic (2011) Sistem za podporo učenju z uporabo večpredstavnosti. Diplomsko delo.

Tjaša Lavtar (2011) Uporaba spletnega preverjanja znanja na primeru visokošolskega predmeta. Diplomsko delo.

M

Anita Mandelj (2016) Ravninske mreže in posplošitve Pickovega izreka. Diplomsko delo.

Polona Mandl (2015) Arhitas iz Tarenta. Diplomsko delo.

Anja Miklič (2013) Računalniška igra za učenje glasbe. Diplomsko delo.

Irena Mrak Merhar (2015) Računalniška izobraževanja v formalnem in neformalnem izobraževanju. Diplomsko delo.

Tamara Mršol (2014) Zaznavni stili in učne strategije študentov računalništva, matematike in razrednega pouka. Diplomsko delo.

O

Simona Oblak (2013) Cavalierijevo načelo. Diplomsko delo.

Vanja Okorn (2012) Največja prirejanja v grafih. Diplomsko delo.

Robert Osolnik (2012) E-kompetence učiteljev v slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Maja Osterman (2013) Fibonaccijevo zaporedje in krožna konstanta. Diplomsko delo.

Tamara Oštir (2011) Pickov izrek. Diplomsko delo.

P

Dijana Pantović (2011) Uporaba programov za delo z grafiko v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Magda Papič (2016) Razcep polinomov nad končnimi polji. Diplomsko delo.

Tatjana Per (2016) Tekmovanje Bober v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Mojca Pirc (2013) Informacijsko-komunikacijska tehnologija v kombiniranem učenju. Diplomsko delo.

Manca Pogladič (2013) Razlike med spoloma pri predmetu računalništvo. Diplomsko delo.

Mojca Poljanec (2012) Internetna varnost med osnovnošolci. Diplomsko delo.

Andreja Potočnik (2013) Vpeljava odprtokodne programske opreme v izobraževalne ustanove. Diplomsko delo.

Gorazd Potočnik (2016) E-izobraževanje in kompetence v gospodarski družbi X. Diplomsko delo.

Tjaša Prek (2011) Zabavno izobraževanje. Diplomsko delo.

Peter Preskar (2012) Implementacija pedagoško učinkovitega sistema za elektronsko preverjanje znanja. Diplomsko delo.

Zsolt Prošić (2016) Programsko orodje za simulacijo Kardanske rešetke. Diplomsko delo.

R

Špela Ravnik (2013) Generacijske razlike pri računalniškem opismenjevanju. Diplomsko delo.

Tanja Rezar (2011) Socialna omrežja in storitve spleta v osnovni šoli. Diplomsko delo.

S

Maruša Saksida (2012) Hamiltonskost grafov. Diplomsko delo.

Jure Simon (2016) Izdelava aplikacije za preverjanje znanja in organizacijo praktičnega pedagoškega usposbaljanja. Diplomsko delo.

Erika Smrekar (2015) Pripovedovanje zgodb z izobraževalnim programskim orodjem Mama v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Mojca Strnad (2011) E-gradivo za učenje programskega jezika Python. Diplomsko delo.

Mateja Struna (2016) Vključitev otroka v osebno zgodbo v Scratchu. Diplomsko delo.

Klemen Sušec (2013) Spletna aplikacija PEFtube. Diplomsko delo.

Š

Špela Šporar (2012) Uporaba e-portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli. Diplomsko delo.

T

Tina Tajner (2012) Optimizacija spletnih strani v centrih za izobraževanje odraslih. Diplomsko delo.

Nataša Taleski Gržinič (2015) Računalniške didaktične igre za predšolske otroke. Diplomsko delo.

U

Andreja Urh (2015) Maksimalni pretoki na omrežjih. Diplomsko delo.

V

Sandra Vatovec (2013) Splet 3.0 in njegov pomen pri poučevanju računalništva. Diplomsko delo.

Z

Andrej Zadnik (2013) Ekonomsko-politični sistem kot igra računalniške simulacije ter njene možne izobraževalne rabe. Diplomsko delo.

Ksenija Zalar (2012) Primeri uporabe in primernost mobilnih naprav za izobraževanje. Diplomsko delo.

Neja Zubčič (2011) Dominacijsko število grafa. Diplomsko delo.

Kaja Zupanc (2012) Problem trgovskega potnika. Diplomsko delo.

Maja Zupančič (2013) Izobraževalna računalniška igra za poučevanje algoritmov. Diplomsko delo.

Ž

Drago Žerjav (2013) Programsko orodje za vnos in obdelavo rezultatov športnih tekmovanj. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:47 CET.