[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Magistrski študij > Likovna pedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: Č | E | H | J | K | N | O | R | T | V | Z
Število enot na tem nivoju: 15.

Č

Patricija Čičmir Vestič (2015) Odnos med barvo in tipografijo na plakatu kot likovno izraznem sredstvu. Magistrsko delo.

E

Anamarija Erčulj (2016) Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo.

H

Martina Hegediš (2015) Odnos med obliko in barvo v abstraktnem likovnem izražanju. Magistrsko delo.

Manca Herlec (2016) Trajnost znanja likovnih pojmov. Magistrsko delo.

J

Janja Jakša (2016) Vizualizacija in likovna artikulacija pri srednješolcih. Magistrsko delo.

Andreja Jamnik Oblak (2016) Odnos med likovno umetnostjo in šolskim predmetom likovna umetnost v našem prostoru skozi čas. Magistrsko delo.

K

Anja Kopač Lautar (2016) Dotik v kiparstvu in v družbi. Magistrsko delo.

Katja Kozjek Varl (2016) Sodobna umetnost in medpredmetno povezovanje pri pouku likovne umetnosti. Magistrsko delo.

Bojana Krašovec (2016) Vloga sodobne likovne umetnosti pri razvijanju likovne ustvarjalnosti in ekološke osveščenosti pri učencih drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Magistrsko delo.

N

Maja Novak (2016) Vpliv likovne artikulacije na vizualno diskriminacijo alfabetskih simbolov pri začetnem opismenjevanju. Magistrsko delo.

O

Katja Operčkal (2015) Likovna kolonija za osnovnošolce kot motivacija za likovno dejavnost. Magistrsko delo.

R

Vesna Rakef (2015) Likovni motiv kot izhodišče za razvoj kritičnega vrednotenja likovnih del. Magistrsko delo.

T

Teja Tegelj (2016) Vloga telesnosti in multisenzorne integracije v likovnem izobraževanju. Magistrsko delo.

V

Jasna Veber Zazula (2016) Vpliv likovne umetnosti na medsebojne odnose učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Z

Marlene Zorjan (2016) Vpliv organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa likovne umetnosti na dosežke učencev. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:52 CET.