[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Dodiplomski študijski program > Univerzitetni študijski program > Biologija in gospodinjstvo"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 107.

A

Polonca Amon (2013) Rudniška kolonijska naselja v Zasavju. Diplomsko delo.

B

Teja Bajt (2012) Primerjava različnih testov citotoksičnosti za ugotavljanje protitumorskega delovanja kemoterapevtika cis-diamindikloridoplatine (II). Diplomsko delo.

Lea Bartha (2013) Optične lastnosti listov vrste iz skupine močvirske spominčice in vodnega jetičnika. Diplomsko delo.

Maja Bavdek (2014) Aktivno preživljnje prostega časa otrok v družbi staršev. Diplomsko delo.

Maja Brate (2012) Ekonomski, ekološki in estetski vidik uporabe kaminske peči v gospodinjstvu. Diplomsko delo.

Nina Brčon (2013) Razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Krke od Krške vasi do Otočca. Diplomsko delo.

Lucija Brezovšček (2016) Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovnih šol na Štajerskem o evoluciji človeka. Diplomsko delo.

Urška Brunšek (2016) Ekonomski vidiki preskrbe kmečkega gospodinjstva s hrano. Diplomsko delo.

Alenka Buh (2014) Spodbujanje uživanja zelenjave pri otrocih. Diplomsko delo.

D

Katarina Danilov (2014) Mnenja učiteljev o izkustvenem učenju pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo.

Jolanda Debevec (2013) Dejavniki izbora vrste gradnje stanovanjskega prostora. Diplomsko delo.

Ana Lea Dornik (2013) Prehransko vedenje dijakov v času pouka. Diplomsko delo.

Andreja Dragoš (2014) Nosečnostna sladkorna bolezen. Diplomsko delo.

Mateja Drobnič (2016) Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilgojenim učnim programom. Diplomsko delo.

Iva Džudović (2015) Poznavanje živil z veliko vsebnostjo soli. Diplomsko delo.

E

Martina Erjavšek (2013) Sodelovalno učenje pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo.

F

Metka Farkaš (2016) Izolacija in genotipizacija bakterije Salmonella enterica iz plazilcev v ujetništvu. Diplomsko delo.

Bernarda Finžgar (2012) Izolacija kvasovk Saccharomyces cerevisiae iz neobičajnih naravnih habitatov. Diplomsko delo.

G

Eva Gašperšič (2014) Priprava in evalvacija informativnih tabel za naravoslovno učno pot. Diplomsko delo.

Metka Goričar (2012) Pojmovne mape pri predmetu gospodinjstvo v srednjem strokovnem izobraževanju bolničar - negovalec. Diplomsko delo.

Jernej Grdun (2013) Prehrana dijakov na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani. Diplomsko delo.

Nina Gregorič (2012) Didaktična igra "OBRNI IN POVEJ" pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo.

Nuška Grošelj (2011) Položaj in oskrba starejših v Republiki Sloveniji. Diplomsko delo.

I

Jelena Ilišin (2016) Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci na Primorskem. Diplomsko delo.

Blaž Iršič (2013) Žerjavinski potok - učilnica v naravi za biologijo in naravoslovje v osnovni šoli. Diplomsko delo.

J

Matejka Jakob Oven (2016) Pomen tekstilnih vsebin za kakovostno življenje posameznika z vidika otrok in staršev. Diplomsko delo.

Anja Jakše (2014) Obravnava vsebin o sladkorni bolezni v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Simona Janžekovič (2016) Razumevanje in sprejemanje evolucije med gimnazijci na Dolenjskem. Diplomsko delo.

Barbara Jordan (2016) Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Krke od Otočca do izliva Krke v Krški vasi. Diplomsko delo.

Janja Jug (2016) Prehranska pismenost študentov. Diplomsko delo.

Barbara Jurjevec Štok (2016) Zanimanje osnovnošolcev Štajerske za uporabne rastline. Diplomsko delo.

K

Petra Kalan (2013) Higiena skozi čas. Diplomsko delo.

Katjuša Kanalec (2014) Razumevanje fotosinteze pri dijakih tehniških gimnazij. Diplomsko delo.

Katja Kastelic (2011) Krušna peč in peka kruha. Diplomsko delo.

Nina Kavčič (2012) Hiperakumulacija kadmija pri različnih populacijah ranega mošnjaka v Slovenijiin pomen za fitoremediacijo. Diplomsko delo.

Mojca Klemenčič (2014) Sladkor v prehrani mladostnikov. Diplomsko delo.

Janja Koblar (2011) Postavitev čebelarske učne poti. Diplomsko delo.

Mateja Kodrič (2016) Uživanje mesa med odraslimi v Sloveniji. Diplomsko delo.

Doris Kokalj (2012) Zelenjava slovenskega izvora in potrošnik. Diplomsko delo.

Nika Kompara (2016) Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci v Idriji. Diplomsko delo.

Nina Koren Maček (2015) Materiali pri kuhinjski opremi. Diplomsko delo.

Lea Kosmač (2014) Neplačano delo žensk v očeh različnih generacij. Diplomsko delo.

Špela Kos (2011) Modne diete in mladi. Diplomsko delo.

Tjaša Kotar (2014) Urejanje in načrtovanje zunanjega bivalnega prostora. Diplomsko delo.

Polona Kotnjek (2016) Interakcije med velikimi pliskavkami (Tursiops truncatus) in ribiškimi aktivnostmi v severnem Jadranu. Diplomsko delo.

Andreja Kovačić (2015) Vzroki in pogostost ugrizov belih dihurjev (Mustela putorius furo). Diplomsko delo.

Urška Kranjec (2016) Prehranske veščine osnovnošolcev. Diplomsko delo.

Mirjam Kristan (2014) Lovski objekti. Diplomsko delo.

Tina Kurent (2013) Obravnava invazivnih tujerodnih vrst rastlin pri pouku naravoslovja in biologije v osnovni šoli. Diplomska naloga.

L

Maša Lepša (2016) Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v razredu. Diplomsko delo.

Tatjana Likar (2012) Odnos učencev do dvoživk in njihovo znanje o dvoživkah. Diplomsko delo.

Živa Logar (2016) Razsežnosti obremenjevanja okolja ob uporabi lesa v opremi interierja. Diplomsko delo.

Lucija Lončarič (2012) Prepoznavnost brezglutenskih živil. Diplomsko delo.

Brina Lorger (2012) Odnos otrok do blagovnih znamk oblačil in obutve. Diplomsko delo.

M

Darja Makoter (2016) Poznavanje živil z več ogljikovimi hidrati med osnovnošolci. Diplomsko delo.

Katja Malus (2014) Paleolitska prehrana. Diplomsko delo.

Nina Martinc (2012) Uporaba izvlečka lubja bele jelke (Abies alba Mill.) za pripravo čebelarskih izdelkov. Diplomsko delo.

Erika Medvešek (2016) Urejen prostor vrtca. Diplomsko delo.

Ema Mitevski (2016) Znanje dijakov 1. in 2. letnika srednje šole v Ljubljani o evoluciji človeka. Diplomsko delo.

Mirjam Mlakar (2014) Biokemijske lastnosti talno in hidroponsko vzgojene solate. Diplomsko delo.

Blaž Mlinšek (2016) Možnosti vključevanja avtohtonih živalskih vrst v pouk biologije in naravoslovja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Mihaela Modrijan (2011) Odnos med učnimi strategijami in testno anksioznostjo. Diplomsko delo.

N

Maja Napret (2011) Zeleno gospodinjstvo. Diplomsko delo.

Anja Novak (2012) Tekstilna ekologija pri gospodinjskem pouku. Diplomsko delo.

O

Jana Oblak (2015) Razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini. Diplomsko delo.

Jana Oblak (2016) Stališča in predstave učencev o pajkih in ščurkih. Diplomsko delo.

Vesna Oražem (2013) Vpliv obrasti na optične lastnosti vodnih listov prave potočarke in navadne streluše. Diplomsko delo.

Tim Osmak (2016) Poznavanje označb na živilih pri osnovnošolcih. Diplomsko delo.

Petra Osterman (2013) Vpliv listnega tretiranja z nanodelci titanovega dioksida na rast in razvoj sončnice. Diplomsko delo.

P

Neža Pahor (2013) Razumevanje bivalnega okolja s spoštovanjem tradicije – primer Krasa. Diplomsko delo.

Petra Pavić (2014) Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških srednjih šol. Diplomsko delo.

Petra Pavlin (2011) Uporabnost vsebin predmeta Gospodinjstvo v vsakdanjem življenju. Diplomsko delo.

Suzana Pavlin (2016) Recikliranje plastenk na kreativen način. Diplomsko delo.

Anja Pelko (2012) Odziv učencev na eksperimentalno delo pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo.

Irena Perko (2013) Učinkovitost metode učnega cikla pri poučevanju mitoze v srednji šoli. Diplomsko delo.

Sonja Petelin (2014) Naravovarstveni pomen flore mokrišč v dolini Prušnice pri Borovnici. Diplomsko delo.

Maja Podboj (2014) Vpliv izvlečkov nedotik na rast in razvoj izbranih rastlinskih vrst. Diplomsko delo.

Pina Podgoršek (2013) Uvajanje sprememb v prehranjevanje vrtčevskih otrok. Diplomsko delo.

Jani Polak (2013) Vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka pri pouku naravoslovja, biologije in gospodinjstva. Diplomsko delo.

R

Gabrijela Raztresen (2013) Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil. Diplomsko delo.

Nina Rimahazi (2014) Uporabnost trajnih zbirk živali pri pouku biologije. Diplomsko delo.

Maja Rozman (2014) Zmanjševanje pojava nadomestnih vedenj šimpanzov z dodajanjem igralnih pripomočkov v ljubljanskem živalskem vrtu. Diplomsko delo.

Nataša Rustja (2016) Problemski pouk pri pouku gospodinjstva v 6. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Urška Rušnjak (2014) Nova didaktična namizna igra pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo.

S

Tina Saje (2015) Prehrana otrok s kronično vnetno črevesno boleznijo. Diplomsko delo.

Katja Stamenković (2016) Značilnosti učilnice za naravoslovje in počutje učencev pri pouku. Diplomsko delo.

Katja Stamenković (2016) Značilnosti učilnice za naravoslovje in počutje učencev pri pouku. Diplomsko delo.

Nina Strohsack (2016) Prehrana dializnih bolnikov. Diplomsko delo.

Š

Klaudija Šeruga (2013) Celostno ravnanje z odpadki. Diplomsko delo.

Veronika Škedelj (2014) Prehranska oskrba predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Andrej Štembergar Zupan (2014) Uporaba elektronskega panja za opazovanje sprememb v okolju. Diplomsko delo.

Petra Štrajhar (2013) Prehransko vedenje in odnos dijakov do prehranjevanja. Diplomsko delo.

Meta Šuligoj (2016) Učinek seciranja na znanje in čustveni odziv pri učencih. Diplomsko delo.

Lucija Šušteršič (2016) Uporaba učnih ciljev predmeta Gospodinjstvo na področju športnih oblačil. Diplomsko delo.

T

Živa Tavčar (2015) Balkoni. Diplomsko delo.

Maja Tifengraber (2013) Prehrana in osnovnošolec. Diplomsko delo.

Vesna Toman (2016) Postelja skozi čas. Diplomsko delo.

Tea Turk (2014) Debelost in program hujšanja Slim-Fit. Diplomsko delo.

U

Maja Uranič (2015) Vpliv struktur na površini lista na odbojnost sevanja pri izbranih rastlinskih vrstah. Diplomsko delo.

Tina Ušeničnik (2012) Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje. Diplomsko delo.

V

Katarina Vene (2016) Vpliv različnih metod poučevanja na pojmovanja otrok o živem in neživem v javnem vrtcu in vrtcu montessori. Diplomsko delo.

Natali Veršič (2016) Identiteta in nepremična kulturna dediščina. Diplomsko delo.

Helena Vidmar (2011) Odnos osnovnošolskih otrok gorenjske regije do zdravega načina prehranjevanja. Diplomsko delo.

Barbara Vrhunc (2015) Interes osnovnošolcev na območju Škofje Loke za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Z

Aleksandra Zabavnik (2012) Vpliv materialnega standarda pri nakupu prehranskih izdelkov. Diplomsko delo.

Polona Zakrajšek (2014) Vsebnost kovin in radionuklidov v gobah na izbranih področjih v Sloveniji. Diplomsko delo.

Ž

Tea Žmavčič (2016) Priprava eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri predmetu Naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:34 CET.