[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Dodiplomski študijski program > Univerzitetni študijski program > Logopedija in surdopedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | F | G | J | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 45.

A

Mojca Andrejc (2011) Vpliv družinskega okolja na otrokov jezikovni razvoj ter vloga jezika pri oblikovanju človekovega pogleda na stvarnost. Diplomsko delo.

Monika Arhar (2012) Preverjanje veljavnosti slovenskega prevoda vprašalnika Voice Handicap Index. Diplomsko delo.

B

Tea Blažič (2013) Stališča odraslih, ki jecljajo, do govorne komunikacije. Diplomsko delo.

Anja Bolarič (2013) Anatomske in funkcionalne posebnosti orofacialnega področja pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

C

Sabrina Cirman (2013) Risbe otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Diplomsko delo.

F

Mojca Ferlež (2016) Analiza zapisa nareka pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami. Diplomsko delo.

G

Marjeta Godeša (2016) Dejavniki tveganja za nastanek glasovnih težav pri pevcih. Diplomsko delo.

J

Marika Jauševac (2013) Uporaba testa za afazijo pri slovensko-italijanskih in italijansko-slovenskih dvojezičnih osebah. Diplomsko delo.

Maja Jevšnikar (2012) Uporaba testa za afazijo pri dvojezični osebi v starosti od 65 do 75 let slovensko govorečih oseb brez demence. Diplomsko delo.

K

Tjaša Klančar (2011) Slovenska različica testa za afazijo pri dvojezični osebi: norme za 50-60 let stare govorce. Diplomsko delo.

Jara Košuta (2016) Spodbujanje predopismenjevalnih spretnosti preko igre v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Nina Kotolenko (2011) Prediktorji uspešnosti terapije jecljanja za predšolske otroke. Diplomsko delo.

Jasna Kovačič (2012) Pripovedovanje zgodbe petletnega otroka z lažjo govorno jezikovno motnjo. Diplomsko delo.

Petra Kranjec (2014) Logopedski pregled govora, jezika in komunikacije triletnih otrok. Diplomsko delo.

Kaja Krašna (2016) Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in govorne, jezikovne, komunikacijske ovire pri ALS. Diplomsko delo.

Tanja Krenker (2016) Pristopi učiteljev do učencev z govorno-jezikovnimi motnjami v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Katarina Križan (2013) Holistični pristop v terapiji mišično tenzijske disfonije (MTD): rehabilitacijski program za osebe z odklonom na področju fonacije po Kosmačevi. Diplomsko delo.

Rozalija Kušar (2012) Etiološki dejavniki za nastanek mišično tenzijske disfonije. Diplomsko delo.

L

Andreja Lončarič (2012) Razvijanje pripovedi in vrednotenje logopedskega programa pomoči pri otroku z govorno-jezikovno motnjo. Diplomsko delo.

Mateja Loparnik (2016) Roka kot podpora in nadomestilo komunikacije. Diplomsko delo.

Katja Lovše (2013) Motnje požiranja pri starostnikih. Diplomsko delo.

M

Lucija Mauko (2011) Funkcionalna komunikacija pri bolnikih z napredujočo demenco. Diplomsko delo.

Maruša Mihelčič (2014) Spodbujanje komunikacije, govora in jezika pri otrocih v prvih treh letih življenja. Diplomsko delo.

Mojca Muznik (2012) Fonološki razvoj otrok med 3. in 7. letom starosti (transkripcija govora). Diplomsko delo.

O

Tina Oblak (2012) Težave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju. Diplomsko delo.

Mateja Omahna (2011) Uporaba Testa zgodba o avtobusu pri ocenjevanju pragmatične zmožnosti otrok. Diplomsko delo.

P

Mateja Plešic (2013) Govorno-jezikovne sposobnosti dvojčic s sindromom Williams-Beuren. Diplomsko delo.

Tjaša Polutnik (2013) Glasovne motnje pri 5-7 letnih otrocih. Diplomsko delo.

Kristina Ponebšek (2012) Deiktične geste pri malčkih. Diplomsko delo.

Daša Popenko (2011) Zgodnji razvoj komunikacije. Diplomsko delo.

Anita Požin (2011) Vpliv motnje senzorne integracije na otrokovo delovanje na področju govora, vedenja in učenja. Diplomsko delo.

R

Katja Raztresen (2015) Nudenje logopedskih storitev pripadnikom neslovenskih jezikovnih in narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji. Diplomsko delo.

Katja Rovan (2013) Pravljica v očeh psihoanalize - pravljica kot metoda terapije pri logopedski obravnavi patologije selektivnega mutizma. Diplomsko delo.

S

Jožica Sever (2016) Uporaba testa za afazijo pri slovensko-italijanskih in italijansko-slovenskih dvojezičnih pacientih z Brocovo afazijo. Diplomsko delo.

Barbara Skledar (2014) Razumevanje besed pri učencu z okvaro sluha. Diplomsko delo.

Teja Srpan (2016) Analiza napisovalnih napak v 3. razredu devetletne osnovne šole v primerjavi z osemletno osnovno šolo. Diplomsko delo.

Š

Patricija Širca (2012) Govor oseb s Parkinsonovo boleznijo. Diplomsko delo.

T

Mojca Trontelj (2014) Uporaba alternativnih oblik komunikacije pri otrocih z Downovim sindromom. Diplomsko delo.

V

Aleksander Vališer (2012) Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred vstopom v šolo. Diplomsko delo.

Benjamin Vogrič (2013) Motnje požiranja - diagnostični postopki in rehabilitacija. Diplomsko delo.

Barbara Vogrinčič (2013) Artikulacija in nosna resonanca v govoru pri otrocih z razcepi v orofacialnem področju. Diplomsko delo.

Z

Metoda Zaveršnik Štemberger (2014) Analiza rehabilitacijske uspešnosti logopedskih obravnav in recidivov pri osebah, ki so jecljale. Diplomsko delo.

Tjaša Zdovc (2011) Povezava med artikulacijskimi motnjami in lateralnostjo pri otrocih pred vstopom v šolo. Diplomsko delo.

Petra Zver (2011) Ugotavljanje otrokovega funkcioniranja in njegovih sposobnosti na področju predakademskih veščin. Diplomsko delo.

Ž

Petra Žirovec (2014) Glasovne motnje pri medicinskih sestrah. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:56 CET.