[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Doktorski študij > Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | G | H | J | K | L | M | N | P | R | W | Ž
Število enot na tem nivoju: 23.

A

Sintayehu Kassaye Alemu (2016) Konceptualizacija internacionalizacije visokega izobraževanja in akademske profesije s primerjalno analizo Evrope, Pacifiškega dela Azije in Afrike. Doktorska disertacija.

B

Danijela Blanuša Trošelj (2018) Professional development of preschool teachers in Croatia. Doktorska disertacija.

G

Vesna Geršak (2016) Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

H

Maruša Hauptman Komotar (2018) Internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu v Sloveniji in na Nizozemskem. Doktorska disertacija.

Miroslav Huzjak (2018) Vpliv medpredmetnega povezovanja na uspešnost učencev pri pouku likovne vzgoje. Doktorska disertacija.

J

Irena Janžekovič Žmauc (2019) Odnos vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok do svoje strokovne avtonomije in do spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu. Doktorska disertacija.

K

Martina Kač Nemanič (2017) Učinki inovativnega didaktičnega pristopa na razvoj likovne ustvarjalnosti pri grafičnem oblikovanju v srednji šoli. Doktorska disertacija.

Metka Knific (2015) Vključevanje slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Tadeja Kodele (2017) Participacija učencev v procesu reševanja njihovih učnih težav. Doktorska disertacija.

Jasmina Kolbl (2019) Vpliv vodenega aktivnega učenja kemije na spremembo razumevanja kemijskih pojmov. Doktorska disertacija.

Živa Kos (2016) Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v edukaciji. Doktorska disertacija.

Sabina Krajnc Dular (2018) Didaktične dimenzije kakovostnega učnega procesa za učence priseljence. Doktorska disertacija.

L

Letricija Linardić (2018) Vloga sodobnih grafičnih tehnik pri likovni vzgoji. Doktorska disertacija.

Miha Lovšin (2017) Karierna odločitev v socialnem in kulturnem kontekstu. Doktorska disertacija.

M

Adrijana Mastnak (2018) Model razvijanja učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja. Doktorska disertacija.

Klemen Miklavič (2015) Visoko šolstvo v Evropi: Evropeizacija, ideje in funkcije. Doktorska disertacija.

Karmen Mlinar (2019) Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija.

N

Ines Nuić (2018) Povezovanje makroskopske in submikroskopske ravni pri razumevanju osnovnih kemijskih pojmov z uporabo spletno podprtih učnih materialov. Doktorska disertacija.

P

Mojca Pečar (2018) Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija.

R

David Rihtaršič (2017) Model poučevanja elektronike, programiranja in mehanike v robotiki za mladostnike. Doktorska disertacija.

W

Sina Westa (2017) Akademska svoboda v poučevanju v visokem šolstvu v Evropi in v azijsko-pacifiškem območju. Doktorska disertacija.

Ž

Tilen Žbona (2017) Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Mojca Žveglič Mihelič (2017) Metodološki vidiki notranjega preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:49 CET.