[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Študijski program prve stopnje - univerzitetni > Specialna in rehabilitacijska pedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | C | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Z
Število enot na tem nivoju: 49.

B

Erika Brudar (2015) Obravnava otrok z disleksijo z vključevanjem elementov pedagogike Marie Montessori. Diplomsko delo.

Maja Brumen (2013) Snoezelen kot multisenzorni stimulator pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

C

Simona Cebek (2016) Otroško ljudsko izročilo na osnovni šoli s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

F

Sara Ferlin (2017) Avtomatizacija poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo. Magistrsko delo.

G

Zala Gerdej (2013) Logografsko branje in opismenjevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

H

Katja Heric (2013) Gibalno/športna dejavnost v vlogi preprečevanja izgorelosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Diplomsko delo.

Špela Hribljan (2013) Delo v kombiniranih oddelkih v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

I

Andrea Ivačič (2013) Disgrafija v osnovni šoli. Diplomsko delo.

J

Blanka Jerman (2013) Spomin po nezgodni možganski poškodbi. Diplomsko delo.

Nataša Jokan (2013) Nadarjeni študentje z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo. Diplomsko delo.

Esmeralda Jukan (2013) Vpliv plesa na razvoj oseb s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Sara Juretič (2013) Uporaba mnemotehnik pri delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami. Diplomsko delo.

K

Brigita Klemen (2013) Prilagoditve IKT za učence s specifičnimi učnimi težavami. Diplomsko delo.

Maja Knez (2013) Vpliv terapevtskega psa na psihosocialno področje razvoja učencev. Diplomsko delo.

Sandra Kolarič (2013) Intimnost, partnerstvo in starševstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Sanja Koroman (2014) Razvoj govora in jezika pri otroku z motnjo avtističnega spektra ter vpliv na učenje in komunikacijo. Diplomsko delo.

Polona Kotnik (2016) Reševanje konfliktov med učenci s pomočjo vrstniške mediacije. Diplomsko delo.

Polona Kreže (2017) Odnosi in interakcije med otroki z motnjami v duševnem razvoju in tretješolci. Magistrsko delo.

Jera Kunčič (2013) Judo in osebe z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

L

Nina Lah (2013) Povezanost specifičnih učnih težav in socialnega vključevanja. Diplomsko delo.

Katarina Leskovar (2014) Izvršilne funkcije in motnje pozornosti s hiperaktivnostjo. Diplomsko delo.

Lara Likar (2013) Igra in igrače otrok z zmerno, s težjo, težko motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Ana Linasi (2016) Osnovnošolsko tutorstvo kot oblika pomoči učencem z učnimi težavami. Diplomsko delo.

Klara Lozar (2014) Vpliv vključevanja v delovne aktivnosti na kakovost življenja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

M

Barbara Mrvčić (2013) Samozagovorništvo v procesu tranzicije za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Diplomsko delo.

N

Tamara Novak (2016) Znanje in prepričanja vzgojiteljev o motnji pozornosti in hiperaktivnosti. Diplomsko delo.

O

Maja Obolnar Hrnjičić in Neža Pirih (2013) Učinkovite strategije preprečevanja in premagovanja pojava naučene nemoči pri otrocih s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Diplomsko delo.

P

Mojca Palir (2013) Sodelovalno učenje pri delu z učenci z učnimi težavami. Diplomsko delo.

Anja Pavlin (2013) Veščine neodvisnega življenja mladostnikov z ADHD. Diplomsko delo.

Nadja Pezdir (2013) Strategije reševanja matematičnih problemov pri pouku fizike za učence s specifičnimi učnimi težavami. Diplomsko delo.

Petra Podlogar (2013) Socialna anksioznost pri učencih z govornimi motnjami. Diplomsko delo.

Blaž Povše (2013) Razvoj jezikovnih spretnosti s pomočjo didaktičnega pripomočka "Črkovni park" v prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Tjaša Prelog (2013) Dvojna diagnoza. Diplomsko delo.

Maja Purkat (2013) Učenci z levkemijo in njihovo ponovno vključevanje v šolo. Diplomsko delo.

R

Tina Rejec (2013) Čustveno doživljanje in odzivanje učencev s PPPU pri spoprijemanju s težavami. Diplomsko delo.

Veronika Resman (2013) Vpliv aktivnosti na kmetiji na kakovost življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

S

Natalija Sagadin (2013) Sorojenci v družini z otrokom s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Ana Simončič (2013) Čustvena inteligentnost pri nadarjenih učencih. Diplomsko delo.

Bine Skodlar (2013) Vpliv disgrafije na učno uspešnost mladostnikov. Diplomsko delo.

Špela Slabe (2013) Vpliv medvrstniških pomoči na branje in bralno motivacijo. Diplomsko delo.

Neža Sluga (2017) Zlorabe oseb z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Maja Smovnik (2013) Motnja senzorne integracije in otrokovo delovanje v šoli ter pristopi pomoči. Diplomsko delo.

Anamarie Svetec (2013) Komunikacija otrok z Downovim sindromom. Diplomsko delo.

Š

Nika Škorjanc (2013) Poklicni stres pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih -kaj je in kako ga zmanjšujemo. Diplomsko delo.

Katarina Šotl (2015) Vključevanje oseb z gibalno oviranostjo v boccio. Diplomsko delo.

Alja Šumak (2013) Možnost uporabe mediacije v osnovni šoli s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

T

Marjeta Trček (2013) Pomoč učencem z dispraksijo pri pouku geometrije. Diplomsko delo.

Z

Jasna Zebec (2013) Zaposlovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Neja Zupanc (2013) Razvijanje veščin v obdobju porajajoče se pismenosti kot preventiva za nastanek učnih težav. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:56 CET.