[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Študijski program prve stopnje - univerzitetni > Socialna pedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 104.

B

Edita Bajramlić (2014) Čustvena kompetentnost učiteljev in socialnih pedagogov. Diplomsko delo.

Urška Bedek (2014) Pojem smrti v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Katja Begelj (2017) Uporaba čuječnosti pri konfliktih v alkoholni družini. Diplomsko delo.

Irena Bilčić (2015) Zunajdružinska oskrba in brezdomstvo mladih. Diplomsko delo.

Sabina Blažević (2017) Žalovanje mladostnika ob smrti starša. Diplomsko delo.

Nežka Bogataj (2014) Socialni pedagog v lokalni skupnosti. Diplomsko delo.

Tjaša Božič (2014) Posredovanje s pomočjo psa in krepitev socialnih veščin. Diplomsko delo.

Anja Božnar (2016) Vpliv izkušnje specialnega jadranja na odnos do oseb s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Tjaša Bračič (2015) Uporaba lutkovne dejavnosti v okviru četrtnega mladinskega centra. Diplomsko delo.

Nina Burja (2017) Odnos z družinskimi člani v času zdravljenja od prepovedanih drog v Terapevtski skupnosti Sopotnica. Diplomsko delo.

Ajda Burnik (2014) Vključevanje otrok tujcev v slovensko družbo. Diplomsko delo.

Č

Tina Čampa (2014) Mladinski center v občini Ivančna Gorica - da ali ne?. Diplomsko delo.

Teja Černe (2017) Ali te bom še kdaj videl? : tema smrti in žalovanja v otroški literaturi. Diplomsko delo.

D

Dida Debeljak (2014) Stališča devetošolcev Osnovne šole Simona Jenka Kranj o jemanju prepovedanih in dovoljenih drog. Diplomsko delo.

Slavica Docić (2014) Spoprijemanje z dolgotrajno brezposelnostjo. Diplomsko delo.

Tjaša Dolinar (2017) Podpora mladostnikom pri prehodu iz zunajdružinske oskrbe v samostojnost. Magistrsko delo.

F

Tjaša Frumen (2014) Vpliv revščine na socialno izključenost otrok v osnovni šoli. Diplomsko delo.

G

Kaja Galič (2016) Oblikovanje družabne igre za spodbujanje emocionalne inteligentnosti. Diplomsko delo.

Ines Godeša (2014) Potreba po mladinskem centru v občini Cerknica. Diplomsko delo.

Daša Grbec (2013) Pričakovanja staršev do strokovnih delavcev v izbrani osnovni šoli. Diplomsko delo.

Bernadett Gredlics (2014) Stres v poklicih pomoči in skrb za poklicni razvoj. Diplomsko delo.

Sanja Gregorc (2014) Obvladovanje stresa v kriznih situacijah. Diplomsko delo.

H

Maja Hercog (2015) Smiselnost uvedbe metode dela s pomočjo živali v vzgojne zavode. Diplomsko delo.

Nina Hočevar (2014) Osebna pojmovanja učne (ne)uspešnosti pri učencih osnovne in srednje šole. Diplomsko delo.

Teja Hojan (2014) Participacija otrok in mladih v Sloveniji. Diplomsko delo.

Agata Hren (2018) Svoboda poroda- subjektivna izkušnja poroda v povezavi z okoljem in odnosi s strokovnimi delavci. Diplomsko delo.

I

Špela Ivanuša (2014) Uporaba drog in alkohola v vzgojnih zavodih. Diplomsko delo.

J

Dijana Jagodić (2016) Konstrukt sreče v postmoderni družbi. Diplomsko delo.

Ines Jaušovec (2013) Spodbujanje občutka skupnosti v razredu. Diplomsko delo.

Tamara Jelen (2013) Biblioterapija v socialnopedagoškem delu. Diplomsko delo.

Sara Justin (2017) Vloga strokovnega delavca pri delu z mladoletnimi begunci brez spremstva. Diplomsko delo.

K

Katja Kajič (2013) Spretnosti timskega dela pri socialnih pedagogih. Diplomsko delo.

Monika Kalman (2013) Obravnava uporabnikov kokaina v programih pomoči. Diplomsko delo.

Marija Klavž (2014) Trgovina z ljudmi v Sloveniji in ranljivost slovenskih srednješolcev. Diplomsko delo.

Kaja Klevišar (2018) Doživljanje neplodnosti. Diplomsko delo.

Larisa Korva (2017) Položaj sorojencev v družini z izkušnjo odvisnosti. Diplomsko delo.

Karmen Kragelj (2018) Kreativni mediji v procesu pomoči in podpore pri soočanju z motnjami hranjenja. Diplomsko delo.

Maruška Merisa Krajnc (2016) Otroci alkoholikov. Diplomsko delo.

Ana Kralj (2015) Samski moški. Diplomsko delo.

Tjaša Kramar (2014) Sodelovanje staršev s centrom za socialno delo in vzgojnim zavodom v času bivanja otroka v vzgojnem zavodu. Diplomsko delo.

Kristina Krnc (2015) Ugotavljanje potreb in želja mladih v občini Novo mesto. Diplomsko delo.

Natalija Kujavec (2014) Timsko delo socialnega pedagoga z razrednikom pri oblikovanju pozitivne razredne klime. Diplomsko delo.

L

Tjaša Leskovšek (2017) Vrnitev mladostnikov v Slovenijo po življenju v tujini. Diplomsko delo.

Ana Lovšin (2018) Nastanitev oseb z mednarodno zaščito. Diplomsko delo.

Tajda Lukan (2017) Vzgojiteljska soba kot stimulativni prostor za individualno delo z mladostniki stanovanjske skupine. Diplomsko delo.

M

Špela Marussig (2017) Negotovost pred odpustom in postpenalna obravnava obsojenk. Diplomsko delo.

Nina Mezinec (2016) Preventivno delovanje na področju spolnih zlorab v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Urška Mijatović (2013) Koncept časa v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc. Diplomsko delo.

Mateja Mikluš (2016) Problematika preveč skrbnih in ljubečih staršev ter premalo odgovornih otrok. Diplomsko delo.

Anja Mislej (2015) Starševanje dvojčkom. Diplomsko delo.

Marija Mitrović (2016) Nasilje med deklicami. Diplomsko delo.

N

Lina Novak (2017) Socialno pedagoško delo s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Diplomsko delo.

P

Dominika Pajnik (2016) Pedagoški delavci osnovne šole o ločitvah staršev in prilagajanju dela z otroki. Diplomsko delo.

Neža Pavli (2014) Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Diplomsko delo.

Tine Pavšič (2014) Transakcijska teorija stilov vodenja in delovna motivacija zaposlenih. Diplomsko delo.

Sandra Pegam (2016) Uporaba tobaka med študentsko populacijo. Diplomsko delo.

Nina Perger (2014) Spol in vzgoja po družinskem modelu v slovenskih izven-družinskih vzgojnih institucijah. Diplomsko delo.

Ana Petač (2014) Organizacijska kultura nevladne organizacije. Diplomsko delo.

Tjaša Pikl (2014) Primerjava stališč do sebe med dijaki športniki in nešportniki I. gimnazije v Celju. Diplomsko delo.

Jerneja Pirc (2013) Vloga socialnega pedagoga pri spodbujanju strategij za učinkovito ravnanje s čustvi učencev v šoli. Diplomsko delo.

Milka Podobnik (2015) Menstrualnost skozi individualno izkušnjo. Diplomsko delo.

Anja Poles (2014) Vloga socialnega pedagoga v zavodih za prestajanje kazni zapora. Diplomsko delo.

Petra Putre (2014) Samopodoba slepih in slabovidnih otrok ter otrok brez okvar vida. Diplomsko delo.

R

Julija Raišp (2016) Podpora šolske svetovalne službe ob ločitvi staršev. Diplomsko delo.

Maja Ramšak (2016) Vloga mladinskega delavca v različnih mladinskih organizacijah. Diplomsko delo.

Živa Rigler (2013) Mladi o prijateljstvu. Diplomsko delo.

Veronika Rogelj (2018) Uporabnost strukturiranih tehnik umetnostne terapije pri socialno pedagoškem delu z mladostniki v vzgojnem zavodu. Diplomsko delo.

Katarina Rozina (2013) Ženske in droge. Diplomsko delo.

Maruša Rusjan (2013) Menedžment prostovoljskega dela. Diplomsko delo.

S

Nika Sedmak (2017) Dobre prakse uvajanja sprememb in profesionalni razvoj pedagoških delavcev. Diplomsko delo.

Tara Seme (2014) Potrebe potencialno nadarjenega otroka v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Kaja Sevčnikar (2015) Starševski stili vzgoje v Sloveniji in na Finskem. Diplomsko delo.

Patricija Sirk (2013) Soočanje para z neplodnostjo. Diplomsko delo.

Tatjana Skerlep (2016) Položaj sorojencev v družini z otrokom s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Sara Slokan (2016) Značilnosti spolnega nadlegovanja deklet na spletu. Diplomsko delo.

Tjaša Sotlar (2014) Osnovna šola in produkcija spolnih identitet. Diplomsko delo.

Mojca Sovdat (2015) Senzorično gledališče z vidika ustvarjalcev in udeležencev. Diplomsko delo.

Nina Steklasa (2014) Težave v socialni integraciji - študija primera. Diplomsko delo.

Urška Stepišnik (2013) Agresivnost. Diplomsko delo.

Š

Alja Šafarič (2014) Spolnost skozi oči starostnikov. Diplomsko delo.

Greta Škarabot (2014) Sprememba socialne mreže študentov in študentk po vstopu v partnersko zvezo. Diplomsko delo.

Greta Škarabot (2017) Sodelovanje nevladnih organizacij s šolsko svetovalno službo pri obravnavi nasilja v družini. Magistrsko delo.

Kristina Škerjanec (2017) Odnos z mamo v družini po razvezi. Diplomsko delo.

Saška Škrubej (2014) Analiza intervencij pri obravnavi otroka z odločbo usmerjanja. Diplomsko delo.

Nina Šturm (2015) Položaj islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Diplomsko delo.

Ambra Šukljan (2013) Doživljanje vpliva motenj hranjenja na posameznikov življenjski potek. Diplomsko delo.

Ana Šutar (2014) Soočanje s krivdo po travmatskih dogodkih. Diplomsko delo.

T

Jera Telič (2014) Otroci izpadli iz sistema: avtoagresivna in heteroagresivna motnja. Diplomsko delo.

Anica Tikvič (2014) Partnerski odnos in ljubezen skozi življenje. Diplomsko delo.

Tjaša Tomažič (2016) Psihosocialne značilnosti dolgotrajno bolnega otroka. Diplomsko delo.

Alja Trdin (2014) Stališča učiteljev do vzgojnega načrta v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Marija Trnovec (2014) Vidik vzgojiteljic pri delu z albansko govorečimi otroki v vrtcu. Diplomsko delo.

Manca Trošt (2016) Prijava nasilja v družini - ali je res tako enostavno?. Diplomsko delo.

Tina Turinek (2014) Življenje po odpustu iz zavoda za prestajanje kazni zapora. Diplomsko delo.

V

Maša Valentič Ponikvar (2013) Vpliv težav v duševnem zdravju na kvaliteto življenja mladih odraslih. Diplomsko delo.

Neva Vaner (2013) Družinske navade, pravila in pomen družinskih skrivnosti. Diplomsko delo.

Laura Velkner (2014) Doživljanje mladostnika in staršev ob namestitvi v vzgojni zavod. Diplomsko delo.

Lea Verbič (2013) Vzgojni stili in odnosi v družini. Diplomsko delo.

Maša Viršček (2014) Strategije dela s socialno slabše prilagojenimi poduspešnimi nadarjenimi učenci. Diplomsko delo.

Nežka Agnes Vodeb (2017) Osnove dela z mladim na javnih površinah in različni pristopi. Diplomsko delo.

Z

Tina Zabukovec (2013) Selektivni mutizem - pristopi in podpora. Diplomsko delo.

Maja Zoran (2013) Leseni liki različnih oblik. Diplomsko delo.

Ž

Matej Žalig (2017) Oblastno nasilje nad ne-državljani na Madžarskem: golo življenje na mejah trdnjave. Diplomsko delo.

Estera Žibert (2016) Disfunkcionalna družina - eden od vzrokov za nastanek čustvenih in vedenjskih motenj. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:51 CET.