[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Magistrski študij > Socialna pedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | Č | D | F | G | H | I | K | L | M | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 96.

A

Mateja Andrinek (2018) Vpliv skupinske dinamike na nasilje v razredu. Magistrsko delo.

B

Edita Bajramlić (2016) Težave v duševnem zdravju in uporaba spletnih socialnih omrežij pri mladostnikih. Magistrsko delo.

Urška Bedek (2018) Socialna izključenost otrok v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Karina Berginc (2019) Spremljanje procesa podpore in pomoči ranljivi družini. Magistrsko delo.

Tjaša Božič (2018) Vzgoja psov v zavodih za prestajanje kazni zapora. Magistrsko delo.

Lana Brezovec (2018) Doživljanje smisla življenja brezposelnih mladih. Magistrsko delo.

Lara Brglez (2016) Svet, ki se sliši. Magistrsko delo.

Zarja Brumen Žarn (2016) Delo s sanjami v skupini kot podpora samozavedanju. Magistrsko delo.

Č

Neža Černe (2015) Identiteta odraščajočih deklet s priseljenskim ozadjem. Magistrsko delo.

D

Dita Debeljak (2017) Vzgojni slog staršev in njihov odnos do vzgojnega delovanja vzgojiteljev v vrtcu. Magistrsko delo.

Rok Demšar (2018) Socialnopedagoški koncepti v načrtovanju podpore lokalne skupnosti. Magistrsko delo.

F

Tjaša Frumen (2017) Vloga družine pri oblikovanju predstav o vrednotah in stališčih mladih o družini. Magistrsko delo.

G

Maruša Gajić (2017) Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji. Magistrsko delo.

Monika Ganić (2018) Krepitev čustveno-socialne kompetence otrok v osnovni šoli skozi likovne dejavnosti. Magistrsko delo.

David Gobbo (2018) Udejstvovanje v športnih aktivnostih in kvaliteta življenja brezdomnih. Magistrsko delo.

Simona Golob (2018) Introvertiranost v izobraževalnem sistemu. Magistrsko delo.

Sanja Gregorc (2018) Načini obvladovanja stresa v interventnih službah. Magistrsko delo.

Tea Grill (2015) Profesionalna identiteta socialnih pedagogov. Magistrsko delo.

H

Jasmina Hajdinjak (2018) Spremembe v življenju otrok po namestitvi v vzgojni zavod kot jih zaznavajo otroci sami, starši in vzgojitelji. Magistrsko delo.

Maja Hercog (2017) Predstave mladih o ljubezni in viri informacij. Magistrsko delo.

Nina Hočevar (2017) Osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti. Magistrsko delo.

Ema Marija Hudelja (2017) Pomen mladinskega dela za osebni razvoj in življenjski potek mladih. Magistrsko delo.

I

Špela Ivanuša (2016) Vzgojni program intenzivne mobilne socialno-pedagoške obravnave. Magistrsko delo.

K

Katja Kajič (2017) Timsko delo socialnih pedagogov z vidika njihovih izkušenj in stališč. Magistrsko delo.

Monika Kalman (2018) Zaposlitveni klub za mlade kot oblika pomoči mladim brezposelnim. Magistrsko delo.

Teja Kern (2018) Soočanje žensk z rakom dojke in življenje z izkušnjo raka dojke. Magistrsko delo.

Breda Knafelc (2013) Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci. Magistrsko delo.

Tina Kogovšek (2018) Vloga socialnega pedagoga pri uresničevanju inkluzije v osnovnih šolah. Magistrsko delo.

Neja Komočar (2018) Odnos študentov in visokošolskih učiteljev pedagoških fakultet do obravnave teme mavričnih družin. Magistrsko delo.

Rebeka Kos (2017) Vzgojni stili v družinah otrok v vzgojnih zavodih z vidika vzgojiteljev. Magistrsko delo.

Tjaša Kramar (2017) Načini spoprijemanja pedagoških delavcev z izkušnjo nasilja, povzročeno s strani učencev in dijakov. Magistrsko delo.

Natalija Kujavec (2017) Iz rejništva v vzgojni zavod. Magistrsko delo.

Katja Kušar (2016) Zgodbe in izkušnje mladih odraslih živečih v tujini. Magistrsko delo.

Bojana Kvartuh (2017) Pričakovanja učiteljev in učiteljic do identificiranih nadarjenih učencev in učenk v osnovni šoli. Magistrsko delo.

L

Marina Laharnar (2018) Mala hiša: primer kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov. Magistrsko delo.

Lea Lah (2017) Razumevanje, delovanje in doživljanje vzgojiteljev ob pojavu samopoškodbenega vedenja med mladostniki v njihovih stanovanjskih skupinah. Magistrsko delo.

Taja Lampe (2017) Medvrstniško nasilje v osnovni šoli z vidika učencev in strokovnih delavcev. Magistrsko delo.

Kaja Leskovšek (2017) Podpora ranljivim družinam na domu. Magistrsko delo.

Klara Letnik (2017) Participacija otrok v nemškem in slovenskem vrtcu. Magistrsko delo.

M

Leja Markelj (2018) Materinstvo in partnerski odnosi seksualnih delavk v Sloveniji. Magistrsko delo.

Anina Matiš (2018) Odzivanje in doživljanje vzgojiteljev ob samopoškodbenem vedenju otrok v vzgojnem zavodu. Magistrsko delo.

Nives Medved (2019) Izkušnje staršev otrok z motnjami avtističnega spektra pri obravnavi in sodelovanju z različnimi strokovnimi službami. Magistrsko delo.

Emina Mehanović (2018) Dejavniki tveganja za porabo alkohola med Slovenskimi adolescenti. Magistrsko delo.

Nina Mezinec (2018) Psihosocialna pomoč pri poklicnem stresu gasilcev, reševalcev in policistov. Magistrsko delo.

Lucija Mikelj (2015) Prostovoljstvo kot omrežje socialne opore mladim. Magistrsko delo.

Mateja Mikluš (2019) Vpliv družinskih dejavnikov na razvoj mladoletniškega prestopniškega vedenja. Magistrsko delo.

Anja Mislej (2018) Zdravje mladostnikov po namestitvi v vzgojni zavod. Magistrsko delo.

Martina Mole (2015) Afganistanski mladostniki v Republiki Sloveniji. Magistrsko delo.

P

Neža Pavli (2018) Prepoznavanje in odziv vzgojiteljev ter strokovnih delavcev na težavno vedenje otrok v predšolskem odbobju. Magistrsko delo.

Nina Perger (2015) Percepcija seksizma v visokošolskem prostoru. Magistrsko delo.

Tjaša Pikl (2017) Poporodne duševne stiske in oblike pomoči v Sloveniji. Magistrsko delo.

Jerneja Pirc (2017) Obremenjenost vzgojiteljev v dijaškem domu. Magistrsko delo.

Helena Plazl (2018) Vsakdanje življenje ljudi po 65. letu. Magistrsko delo.

Špela Počivalšek (2016) Doživljanje prehoda na trg dela z vidika socialnih pedagoginj. Magistrsko delo.

Milka Podobnik (2016) Pilotski projekt dela z osebami z izkušnjo brezdomstva: ʺNevid(e)na Lublanaʺ. Magistrsko delo.

Katarina Poglajen (2016) Nosečnost, materinstvo in uporaba drog. Magistrsko delo.

Anja Poles (2018) Poklicna orientacija z vidika šolskih svetovalnih delavcev in predlog programa poklicne orientacije. Magistrsko delo.

Urška Poljšak (2018) Pomen pravljic za spodbujanje čustvenega razvoja otrok ob vstopu v šolo. Magistrsko delo.

Tanja Pušnik (2015) Uporaba igre v kontekstu šolskega svetovalnega dela. Magistrsko delo.

Petra Putre (2017) Ravnanje vzgojiteljev ob motečem vedenju predšolskih otrok in njihov pogled na sodelovanje s svetovalno službo. Magistrsko delo.

R

Iva Radulović (2015) Partnerski odnos v kontekstu zaporne kazni. Magistrsko delo.

Maja Ramšak (2018) Pomen socialnega marketinga za uspešnost komunikacijskih kampanj. Magistrsko delo.

Sara Resnik (2018) Soočanje očetov z ločitvijo. Magistrsko delo.

Živa Rigler (2017) Izkušnje in ocene članic o vplivu aktivnosti v mažoretni skupini na identiteto. Magistrsko delo.

Alja Rožman (2017) Učitelji in svetovalni delavci o vidikih pedagoškega dela in stresu na delovnem mestu. Magistrsko delo.

S

Suzana Sadar (2018) Fizična aktivnost in kvaliteta življenja starostnikov. Diplomsko delo.

Alisa Selan (2018) Doživljanja staršev otrok z učnimi težavami. Magistrsko delo.

Kaja Sevčnikar (2017) Odzivi vzgojiteljic in strokovnih delavk na stiske otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Patricija Sirk (2015) Življenje po partnerjevi smrti v obdobju zgodnje odraslosti. Magistrsko delo.

Tatjana Skerlep (2018) Odraščanje ob sorojencu z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Tjaša Sotlar (2018) Institucionalno nasilje v obporodni skrbi. Magistrsko delo.

Ines Stajan (2018) Spletno nasilje: nova oblika medvrstniškega nasilja. Magistrsko delo.

Anja Stanič (2015) Doživljanje socialnega življenja odraslih oseb z avtističnimi motnjami. Magistrsko delo.

Nina Steklasa (2018) Pristop k reševanju šolskega osipa – primer Danske. Magistrsko delo.

Urška Stepišnik (2016) Učiteljeva avtoriteta z vidika učencev in učiteljev. Magistrsko delo.

Nina Strgar (2018) Socialna vključenost in podpora starostnikom v družinskih domovih na Hrvaškem. Magistrsko delo.

Š

Blanka Šiško (2018) Uporaba lego kock pri socialno pedagoškem delu s socialno ogroženimi otroki. Magistrsko delo.

Saška Škrubej (2017) Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok. Magistrsko delo.

Doris Špurej (2017) Vloga prostovoljcev pri integraciji beguncev. Magistrsko delo.

Ema Štokovnik (2017) Brezdomstvo med priseljenci v Sloveniji. Magistrsko delo.

Ana Šutar (2018) Stiska posameznika v neoliberalizmu : analiza neoliberalne ideologije v literaturi za samopomoč. Magistrsko delo.

T

Jera Telič (2016) Pomen prisotnosti psa v vzgojnih zavodih: terapija s psi v VZ Planina. Magistrsko delo.

Tjaša Tiršek (2016) Delo s storilci spolne zlorabe otrok v slovenskih zaporih. Magistrsko delo.

Tjaša Tomažič (2018) Doživljanje in razumevanje bolezni in hospitalizacije v zgodnjem in srednjem otroštvu. Magistrsko delo.

Tina Turinek (2017) Izkušnje mladih, njihovih staršev in učiteljev z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. Magistrsko delo.

U

Maja Urekar (2018) Sodelovanje med centrom za socialno delo, izvorno in rejniško družino otroka. Magistrsko delo.

V

Neva Vaner (2016) Telesno-gibalna metoda kot preventiva za premagovanje stresa med zaposlenimi v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Laura Velkner (2017) Prehod iz vzgojnega zavoda v samostojno življenje z vidika mladostnikov in vzgojiteljev. Magistrsko delo.

Maša Viršček (2018) Analiza diskurza forumov na temo evropske begunske krize. Magistrsko delo.

Nuša Vogrin (2018) Mreža služb na področju brezdomstva v Mariboru. Magistrsko delo.

Z

Tina Zabukovec (2015) Metoda komunikacijskega treninga in motnja pozornosti s hiperaktivnostjo. Magistrsko delo.

Tamara Zaner (2017) Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja. Magistrsko delo.

Ž

Tea Žagar (2016) Spoprijemanje z izgubo zaposlitve po 40 letu starosti. Magistrsko delo.

Urša Železnikar (2017) Stanovanjsko ranljive družine. Magistrsko delo.

Nives Železnik (2016) Uresničevanje modela žive knjižnice z vidika izvajalcev in obiskovalcev. Magistrsko delo.

Estera Žibert (2018) Značilnosti čustvovanja mladostnikov v vzgojnem zavodu. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:40 CET.