[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Magistrski študij > Socialna pedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | Č | D | F | G | H | I | K | L | M | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 58.

B

Edita Bajramlić (2016) Težave v duševnem zdravju in uporaba spletnih socialnih omrežij pri mladostnikih. Magistrsko delo.

Lara Brglez (2016) Svet, ki se sliši. Magistrsko delo.

Zarja Brumen Žarn (2016) Delo s sanjami v skupini kot podpora samozavedanju. Magistrsko delo.

Č

Neža Černe (2015) Identiteta odraščajočih deklet s priseljenskim ozadjem. Magistrsko delo.

D

Dita Debeljak (2017) Vzgojni slog staršev in njihov odnos do vzgojnega delovanja vzgojiteljev v vrtcu. Magistrsko delo.

Rok Demšar (2018) Socialnopedagoški koncepti v načrtovanju podpore lokalne skupnosti. Magistrsko delo.

F

Tjaša Frumen (2017) Vloga družine pri oblikovanju predstav o vrednotah in stališčih mladih o družini. Magistrsko delo.

G

Maruša Gajić (2017) Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji. Magistrsko delo.

Tea Grill (2015) Profesionalna identiteta socialnih pedagogov. Magistrsko delo.

H

Maja Hercog (2017) Predstave mladih o ljubezni in viri informacij. Magistrsko delo.

Nina Hočevar (2017) Osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti. Magistrsko delo.

Ema Marija Hudelja (2017) Pomen mladinskega dela za osebni razvoj in življenjski potek mladih. Magistrsko delo.

I

Špela Ivanuša (2016) Vzgojni program intenzivne mobilne socialno-pedagoške obravnave. Magistrsko delo.

K

Katja Kajič (2017) Timsko delo socialnih pedagogov z vidika njihovih izkušenj in stališč. Magistrsko delo.

Breda Knafelc (2013) Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci. Magistrsko delo.

Rebeka Kos (2017) Vzgojni stili v družinah otrok v vzgojnih zavodih z vidika vzgojiteljev. Magistrsko delo.

Tjaša Kramar (2017) Načini spoprijemanja pedagoških delavcev z izkušnjo nasilja, povzročeno s strani učencev in dijakov. Magistrsko delo.

Natalija Kujavec (2017) Iz rejništva v vzgojni zavod. Magistrsko delo.

Katja Kušar (2016) Zgodbe in izkušnje mladih odraslih živečih v tujini. Magistrsko delo.

Bojana Kvartuh (2017) Pričakovanja učiteljev in učiteljic do identificiranih nadarjenih učencev in učenk v osnovni šoli. Magistrsko delo.

L

Marina Laharnar (2018) Mala hiša: primer kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov. Magistrsko delo.

Lea Lah (2017) Razumevanje, delovanje in doživljanje vzgojiteljev ob pojavu samopoškodbenega vedenja med mladostniki v njihovih stanovanjskih skupinah. Magistrsko delo.

Taja Lampe (2017) Medvrstniško nasilje v osnovni šoli z vidika učencev in strokovnih delavcev. Magistrsko delo.

Kaja Leskovšek (2017) Podpora ranljivim družinam na domu. Magistrsko delo.

Klara Letnik (2017) Participacija otrok v nemškem in slovenskem vrtcu. Magistrsko delo.

M

Lucija Mikelj (2015) Prostovoljstvo kot omrežje socialne opore mladim. Magistrsko delo.

Anja Mislej (2018) Zdravje mladostnikov po namestitvi v vzgojni zavod. Magistrsko delo.

Martina Mole (2015) Afganistanski mladostniki v Republiki Sloveniji. Magistrsko delo.

P

Neža Pavli (2018) Prepoznavanje in odziv vzgojiteljev ter strokovnih delavcev na težavno vedenje otrok v predšolskem odbobju. Magistrsko delo.

Nina Perger (2015) Percepcija seksizma v visokošolskem prostoru. Magistrsko delo.

Tjaša Pikl (2017) Poporodne duševne stiske in oblike pomoči v Sloveniji. Magistrsko delo.

Jerneja Pirc (2017) Obremenjenost vzgojiteljev v dijaškem domu. Magistrsko delo.

Špela Počivalšek (2016) Doživljanje prehoda na trg dela z vidika socialnih pedagoginj. Magistrsko delo.

Milka Podobnik (2016) Pilotski projekt dela z osebami z izkušnjo brezdomstva: ʺNevid(e)na Lublanaʺ. Magistrsko delo.

Katarina Poglajen (2016) Nosečnost, materinstvo in uporaba drog. Magistrsko delo.

Tanja Pušnik (2015) Uporaba igre v kontekstu šolskega svetovalnega dela. Magistrsko delo.

Petra Putre (2017) Ravnanje vzgojiteljev ob motečem vedenju predšolskih otrok in njihov pogled na sodelovanje s svetovalno službo. Magistrsko delo.

R

Iva Radulović (2015) Partnerski odnos v kontekstu zaporne kazni. Magistrsko delo.

Živa Rigler (2017) Izkušnje in ocene članic o vplivu aktivnosti v mažoretni skupini na identiteto. Magistrsko delo.

Alja Rožman (2017) Učitelji in svetovalni delavci o vidikih pedagoškega dela in stresu na delovnem mestu. Magistrsko delo.

S

Kaja Sevčnikar (2017) Odzivi vzgojiteljic in strokovnih delavk na stiske otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Patricija Sirk (2015) Življenje po partnerjevi smrti v obdobju zgodnje odraslosti. Magistrsko delo.

Ines Stajan (2018) Spletno nasilje: nova oblika medvrstniškega nasilja. Magistrsko delo.

Anja Stanič (2015) Doživljanje socialnega življenja odraslih oseb z avtističnimi motnjami. Magistrsko delo.

Urška Stepišnik (2016) Učiteljeva avtoriteta z vidika učencev in učiteljev. Magistrsko delo.

Š

Saška Škrubej (2017) Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok. Magistrsko delo.

Doris Špurej (2017) Vloga prostovoljcev pri integraciji beguncev. Magistrsko delo.

Ema Štokovnik (2017) Brezdomstvo med priseljenci v Sloveniji. Magistrsko delo.

T

Jera Telič (2016) Pomen prisotnosti psa v vzgojnih zavodih: terapija s psi v VZ Planina. Magistrsko delo.

Tjaša Tiršek (2016) Delo s storilci spolne zlorabe otrok v slovenskih zaporih. Magistrsko delo.

Tina Turinek (2017) Izkušnje mladih, njihovih staršev in učiteljev z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. Magistrsko delo.

V

Neva Vaner (2016) Telesno-gibalna metoda kot preventiva za premagovanje stresa med zaposlenimi v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Laura Velkner (2017) Prehod iz vzgojnega zavoda v samostojno življenje z vidika mladostnikov in vzgojiteljev. Magistrsko delo.

Z

Tina Zabukovec (2015) Metoda komunikacijskega treninga in motnja pozornosti s hiperaktivnostjo. Magistrsko delo.

Tamara Zaner (2017) Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja. Magistrsko delo.

Ž

Tea Žagar (2016) Spoprijemanje z izgubo zaposlitve po 40 letu starosti. Magistrsko delo.

Urša Železnikar (2017) Stanovanjsko ranljive družine. Magistrsko delo.

Nives Železnik (2016) Uresničevanje modela žive knjižnice z vidika izvajalcev in obiskovalcev. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen pet. 25. maj. 2018 01:24:22 CEST.