[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Magistrski študij > Logopedija in surdopedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | C | E | H | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V
Število enot na tem nivoju: 46.

B

Lucija Benedičič (2017) Ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti pri predšolskih otrocih z avtistično motnjo. Magistrsko delo.

Moira Berginc (2017) Govorno-jezikovne zmožnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v Primorsko-kraški regiji. Magistrsko delo.

Eva Bolčina (2017) Učinki uporabe elektronske interaktivne knjige na zmožnosti pripovedovanja zgodbe pri gluhih in naglušnih učencih. Magistrsko delo.

Ana Bovhan (2019) Uporaba ultrazvoka v logopedski obravnavi z dečkom s sumom na otroško govorno apraksijo. Magistrsko delo.

Nina Brglez (2016) Otroci s polževim vsadkom in poznavanje slovnice. Magistrsko delo.

C

Tina Cestnik Brezovnik (2016) Glasovne motnje in poznavanje skrbi za glas pri učiteljih otrok s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Kristina Cigale (2018) Logografska metoda opismenjevanja in predopismenjevalne zmožnosti pri otrocih z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

E

Ema Erzar (2017) Ocenjevanje govora in jezika pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

H

Melisa Herakovič (2017) Stališča strokovnih delavcev o pomenu zunanjih dejavnikov za govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Kristina Hosta (2017) Izbira slušnega pripomočka pri težko naglušnem otroku. Magistrsko delo.

Nina Hrovat (2018) Vzroki za glasovne motnje pri starostnikih. Magistrsko delo.

J

Nika Jelenc (2017) Motnje hranjenja in požiranja pri otrocih z razcepi v orofacialnem področju. Magistrsko delo.

Larisa Jereb (2016) Možnosti integracije metod pomoči z umetnostjo v terapijo govorno-jezikovnih motenj pri predšolskem otroku. Magistrsko delo.

Vanja Jurič (2017) Miofunkcionalna terapija pri osebah z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

K

Ana Kavčič (2017) Govorno-jezikovne značilnosti slepih in slabovidnih otrok. Magistrsko delo.

Petra Kavšek (2015) Povezanost procesiranja senzomotoričnih dražljajev in motenj artikulacije. Magistrsko delo.

Barbara Kirić (2018) Nadomestna in dopolnilna komunikacija pri osebi s cerebralno paralizo. Magistrsko delo.

Mojca Kolarič (2016) Komunikacija matere s slepim ali slabovidnim otrokom. Magistrsko delo.

Vlatka Kolar (2017) Fonološki razvoj in govorna razumljivost predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Alisa Kovačevič (2017) Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Nikol Krizmancic (2017) Poznavanje psihogenih disfonij med logopedi in zdravstvenimi delavci. Magistrsko delo.

Sara Kumprej (2016) Skrb za glas pri pevcih. Magistrsko delo.

M

Eva Moškon (2017) Predopismenjevalne spretnosti deklice z zmerno govorno-jezikovno motnjo. Magistrsko delo.

N

Špela Novak (2016) Ocenjevanje pragmatičnega razvoja predšolskih otrok. Magistrsko delo.

O

Alma Lea Ojsteršek Slapšak (2015) Ocena oviranosti v govorni komunikaciji po laringektomiji. Magistrsko delo.

Anja Onuk (2015) Uporaba ultrazvoka v logopediji. Magistrsko delo.

Saša Ostruh (2015) Razvoj sociopragmatičnih spretnosti pri otrocih od 12. do 36. meseca. Magistrsko delo.

P

Špela Pirc (2018) Merske karakteristike slovenskega prevoda vprašalnika "The Swal-QOL". Magistrsko delo.

Nadja Plestenjak (2018) Vpliv fonomimične metode na stopnjo govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Kaja Plohl (2016) Pogledi logopedov na vzpostavljanje partnerstva s starši. Magistrsko delo.

Jasmin Podversic (2018) Zanesljivost in veljavnost slovenske verzije vprašalnika »Pediatric Voice Handicap Index«. Magistrsko delo.

Tina Pogorelčnik (2017) Življenje posameznika v kronični fazi afazije. Magistrsko delo.

Kaja Polajžar (2016) Vpliv motene gibljivosti glasilk na funkcije grla. Magistrsko delo.

Ana Praprotnik (2017) Uporaba profila SLO-LARSP za analizo slovnične zmožnosti triletnih otrok. Magistrsko delo.

R

Nika Rakovič (2015) Analiza mnenja vzgojiteljic o govoru in jeziku od pet- do šestletnih otrok v Zasavju. Magistrsko delo.

Maja Ravnikar (2018) Logoped surdopedagog v mobilni specialno-pedagoški službi. Magistrsko delo.

S

Špela Senekovič (2017) Analiza sistematskega logopedskega pregleda petletnikov v prekmurski regiji. Magistrsko delo.

Tamara Sevšek (2016) Pripovedovanje zgodbe 6-9 let starih otrok s specifičnimi govorno-jezikovnimi motnjami. Magistrsko delo.

Alja Strgar (2017) Ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije. Magistrsko delo.

Š

Nina Šantej (2017) Stališča strokovnih delavcev do logopedskega dela. Magistrsko delo.

Mojca Škofic (2015) Vpliv pogostih vnetij ušes na fonološki razvoj predšolskega otroka. Magistrsko delo.

Martina Škoflek (2018) Interakcija med otrokom in materjo: analiza posnemanja prozodičnih elementov govora pri dojenčku v prvem letu življenja. Magistrsko delo.

T

Evelina Tement (2015) Ozaveščenost staršev o razvoju otrok z govorno-jezikovnimi težavami. Magistrsko delo.

Katarina Tomič (2016) Socialna vključenost otrok s polževim vsadkom. Magistrsko delo.

Marjeta Trček Kavčič (2017) Celostna obravnava odrasle osebe z dizartrijo po travmatski poškodbi glave. Magistrsko delo.

V

Saša Voler (2018) Obravnava otroka z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem po programu It Takes Two to Talk. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:54 CET.