[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Magistrski študij > Logopedija in surdopedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | C | E | H | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T
Število enot na tem nivoju: 36.

B

Lucija Benedičič (2017) Ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti pri predšolskih otrocih z avtistično motnjo. Magistrsko delo.

Moira Berginc (2017) Govorno-jezikovne zmožnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v Primorsko-kraški regiji. Magistrsko delo.

Eva Bolčina (2017) Učinki uporabe elektronske interaktivne knjige na zmožnosti pripovedovanja zgodbe pri gluhih in naglušnih učencih. Magistrsko delo.

Nina Brglez (2016) Otroci s polževim vsadkom in poznavanje slovnice. Magistrsko delo.

C

Tina Cestnik Brezovnik (2016) Glasovne motnje in poznavanje skrbi za glas pri učiteljih otrok s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

E

Ema Erzar (2017) Ocenjevanje govora in jezika pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

H

Melisa Herakovič (2017) Stališča strokovnih delavcev o pomenu zunanjih dejavnikov za govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok. Magistrsko delo.

J

Nika Jelenc (2017) Motnje hranjenja in požiranja pri otrocih z razcepi v orofacialnem področju. Magistrsko delo.

Larisa Jereb (2016) Možnosti integracije metod pomoči z umetnostjo v terapijo govorno-jezikovnih motenj pri predšolskem otroku. Magistrsko delo.

Vanja Jurič (2017) Miofunkcionalna terapija pri osebah z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

K

Ana Kavčič (2017) Govorno-jezikovne značilnosti slepih in slabovidnih otrok. Magistrsko delo.

Petra Kavšek (2015) Povezanost procesiranja senzomotoričnih dražljajev in motenj artikulacije. Magistrsko delo.

Barbara Kirić (2018) Nadomestna in dopolnilna komunikacija pri osebi s cerebralno paralizo. Magistrsko delo.

Mojca Kolarič (2016) Komunikacija matere s slepim ali slabovidnim otrokom. Magistrsko delo.

Vlatka Kolar (2017) Fonološki razvoj in govorna razumljivost predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Alisa Kovačevič (2017) Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Nikol Krizmancic (2017) Poznavanje psihogenih disfonij med logopedi in zdravstvenimi delavci. Magistrsko delo.

Sara Kumprej (2016) Skrb za glas pri pevcih. Magistrsko delo.

M

Eva Moškon (2017) Predopismenjevalne spretnosti deklice z zmerno govorno-jezikovno motnjo. Magistrsko delo.

N

Špela Novak (2016) Ocenjevanje pragmatičnega razvoja predšolskih otrok. Magistrsko delo.

O

Alma Lea Ojsteršek Slapšak (2015) Ocena oviranosti v govorni komunikaciji po laringektomiji. Magistrsko delo.

Anja Onuk (2015) Uporaba ultrazvoka v logopediji. Magistrsko delo.

Saša Ostruh (2015) Razvoj sociopragmatičnih spretnosti pri otrocih od 12. do 36. meseca. Magistrsko delo.

P

Kaja Plohl (2016) Pogledi logopedov na vzpostavljanje partnerstva s starši. Magistrsko delo.

Tina Pogorelčnik (2017) Življenje posameznika v kronični fazi afazije. Magistrsko delo.

Kaja Polajžar (2016) Vpliv motene gibljivosti glasilk na funkcije grla. Magistrsko delo.

Ana Praprotnik (2017) Uporaba profila SLO-LARSP za analizo slovnične zmožnosti triletnih otrok. Magistrsko delo.

R

Nika Rakovič (2015) Analiza mnenja vzgojiteljic o govoru in jeziku od pet- do šestletnih otrok v Zasavju. Magistrsko delo.

S

Špela Senekovič (2017) Analiza sistematskega logopedskega pregleda petletnikov v prekmurski regiji. Magistrsko delo.

Tamara Sevšek (2016) Pripovedovanje zgodbe 6-9 let starih otrok s specifičnimi govorno-jezikovnimi motnjami. Magistrsko delo.

Alja Strgar (2017) Ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije. Magistrsko delo.

Š

Nina Šantej (2017) Stališča strokovnih delavcev do logopedskega dela. Magistrsko delo.

Mojca Škofic (2015) Vpliv pogostih vnetij ušes na fonološki razvoj predšolskega otroka. Magistrsko delo.

T

Evelina Tement (2015) Ozaveščenost staršev o razvoju otrok z govorno-jezikovnimi težavami. Magistrsko delo.

Katarina Tomič (2016) Socialna vključenost otrok s polževim vsadkom. Magistrsko delo.

Marjeta Trček Kavčič (2017) Celostna obravnava odrasle osebe z dizartrijo po travmatski poškodbi glave. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen pet. 25. maj. 2018 01:24:33 CEST.