[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Magistrski študij > Predšolska vzgoja"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | C | Č | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z
Število enot na tem nivoju: 47.

B

Jera Balderman (2018) Doživljanje timskega dela pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice v vrtcu. Magistrsko delo.

Jasmina Bunšek (2016) Razumevanje pojma število pri 3-5-letnih otrocih. Magistrsko delo.

C

Darja Cencelj (2018) Igrišče vrtca kot prostor za aktivno učenje in igro otrok. Magistrsko delo.

Č

Mateja Čadež (2013) Stališča in izkušnje strokovnih delavcev do participacije otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

G

Ana Gerčar (2014) Zaznavanje komunikacije pedagoških delavcev pri timskem delu v oddelku vrtca. Magistrsko delo.

Karin Govek (2017) Stališča vzgojiteljev do uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce na področju matematike. Magistrsko delo.

H

Tanja Holcar (2017) Vzgojiteljevo spreminjanje pedagoške prakse skozi posamezne faze inovacijskega procesa. Magistrsko delo.

Alenka Humar (2016) Vpliv različnih vrst gibalnih dejavnosti na gibalno učinkovitost slovenskih petletnih otrok. Magistrsko delo.

I

Branka Izda (2015) Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega starostnega obdobja. Magistrsko delo.

J

Ivana Jakša (2018) Spretnosti timskega dela pri strokovnih delavcih v vrtcu. Magistrsko delo.

Zdenka Jan (2016) Participacija otrok pri dejavnostih na prostem v vrtcu. Magistrsko delo.

K

Barbara Karković (2016) Pogledi vodstev vrtcev in vzgojiteljev na inoviranje vzgojne prakse v Sloveniji in na Hrvaškem. Magistrsko delo.

Tanja Klemenšek Rakun (2014) Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetju. Magistrsko delo.

Helena Klobasa (2015) Negativni stres pri strokovnih delavcih v vrtcih. Magistrsko delo.

Anija Kokot (2016) Spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Daniela Košalin (2015) Stališča vzgojiteljev do učenja tujega jezika v vrtcu. Magistrsko delo.

Sabina Krajnc (2014) Kolegialno sodelovanje vzgojiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja posameznika in celotne organizacije. Magistrsko delo.

Katja Krk (2016) Participacija otrok pri prehranjevanju in spanju v vrtcu. Magistrsko delo.

L

Nina Lapanja (2018) Razumevanje kemijskih pojmov snov in plin v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Monika Lužnik Črep (2017) Prepoznavanje učnih potencialov triletnih in štiriletnih otrok pri naravoslovnih dejavnostih. Magistrsko delo.

M

Mihela Maček (2017) Preobremenjenost vzgojiteljic predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Petra Madronič (2014) Medijska vzgoja v vrtcu. Magistrsko delo.

Ana Maravič (2016) Vloga in naloge mentorja v javnih vrtcih. Magistrsko delo.

Valeriia Marianova (2017) Kulturne razlike in vzgoja predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Nina Mav Hrovat (2014) Vloga in položaj moških vzgojiteljev v vrtcu. Magistrsko delo.

Mojca Meke (2014) Odnos strokovnih delavcev v vrtcu do otrok in staršev priseljencev. Magistrsko delo.

Martina Mohorič (2017) Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja. Magistrsko delo.

N

Jasmina Novak (2013) Vloga vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok. Magistrsko delo.

Mateja Novljan (2017) Analiza izvajanja organiziranih gibalnih dejavnosti predšolskih otrok v naravi. Magistrsko delo.

P

Štefanija Pavlic (2014) Projekt Fibonacci kot podpora uvajanju naravoslovja v vrtcih. Magistrsko delo.

Eva Petan (2016) Analiza notranjskih pravljic Izidorja Modica z Štrekljeve zapuščine. Magistrsko delo.

Petra Pezdirc Stopar (2016) Vrtec kot vključujoča skupnost. Magistrsko delo.

Alja Pezelj Lusavec (2014) Sodelovanje očetov z vrtci in osnovnimi šolami. Magistrsko delo.

R

Marta Rogelj Lipoglavšek (2015) Vodenje za spodbujanje kakovosti vrtcev jugovzhodne Slovenije. Magistrsko delo.

Špela Rojc (2014) Vloga izobraževanja pri vzgojiteljevem vpeljevanju sprememb v pedagoško prakso. Magistrsko delo.

Andreja Ropotar Jagodic (2014) Vloga lutke pri usvajanju kurikularnih ciljev v vrtcu. Magistrsko delo.

Cveta Rošer (2016) Spodbujanje družinske pismenosti. Magistrsko delo.

Tanja Rozina (2013) Pogled vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in njihovih pomočnikov/ic na vlogo očeta pri vzgoji otroka. Magistrsko delo.

S

Ema Selič (2016) Počitek in spanje v vrtcu z vidika zakonodaje in prakse. Magistrsko delo.

Dunja Srdarev (2017) Analiza kurikulov predšolske vzgoje na področju jezika. Magistrsko delo.

Ana Srpčič (2014) Učenje naravoslovnih pojmov z raziskovanjem kamnin in prsti v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Marina Stančić Nosonjin (2016) Pojmovanja kariere in profesionalnega razvoja pri slovenskih in srbskih vzgojiteljih predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Š

Andreja Škulj (2014) Vloga diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Andreja Škvarč (2014) Nasilje odraslih nad otroki v vrtcu. Magistrsko delo.

T

Maja Toplak Primc (2018) Stališča vzgojiteljev do področja matematika v Kurikulumu za vrtce. Magistrsko delo.

V

Mira Vladimira Vrankar (2013) Stališča in izkušnje strokovnih delavcev do participacije otrok pri dnevni rutini in igri v vrtcu. Magistrsko delo.

Z

Nina Zrimšek (2015) Razumevanje koncepta tiska/knjige v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen ned. 22. jul. 2018 01:24:46 CEST.