[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Magistrski študij > Kognitivna znanost"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Število enot na tem nivoju: 32.

Delo ali doktorska disertacija

Filip Agatić (2017) Sensory information gating during perparatory control over emotional actions. Magistrsko delo.

Mišel Cevzar (2017) Vodenje robotske roke z metodo podpornih vektorjev in odprto kodnim elektromiografom. Magistrsko delo.

Ema Demšar (2017) Krožnost konceptualnega prostora kognitivne znanosti: med znanstvenimi in življenjskimi resničnostmi duševnosti. Magistrsko delo.

Jure Fabjan (2018) Biološki označevalci verjetne Alzheimerjeve bolezni. Magistrsko delo.

Sara Fabjan (2018) Doživljanje čustev v sanjah. Magistrsko delo.

Elena Gobbo (2017) Vpliv prisotnosti psa na psihofiziologijo osebe med opravljanjem kognitivne naloge. Magistrsko delo.

Vid Govejšek (2016) Kako poslušanje različne glasbe vpliva na vzdražljivost motorične skorje? - študija s transkranialno magnetno stimulacijo. Magistrsko delo.

Matjaž Hegedič (2016) Frustracija ali vztrajnost? Evolucija in funkcija afekta v reševanju problemov na podlagi proučevanja vedenja navadnih krokarjev. Magistrsko delo.

Jasna Jarc (2016) Z nevrodegeneracijo povezan tau protein in njegova vloga v človeških možganih. Magistrsko delo.

Florian Klauser (2016) Doživljanje udejanjenja znanja. Magistrsko delo.

Tina Kojadin (2015) Analiza arhitekture spanja pri bolnikih po kapi v supratentorialnem delu in bolnikih po kapi v možganskem deblu. Magistrsko delo.

Tine Kolenik (2018) Računalniško modeliranje vpliva naravnega izbora na veridičnost zaznavanja. Magistrsko delo.

Bruna Korent (2017) Slušni in vidni p300 potencial kot biomarker pri bolnikih z demenco Azheimerjevega tipa. Magistrsko delo.

Mateja Lesar (2016) Fenomenološki in pedagoškopsihološki vidiki učenja v osmem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tatjana Levstek (2015) Očesni gibi med aritmetičnim procesiranjem pri zdravih mladostnikih in mladostnikih z neonatalno encefalopatijo kot posledico hipoksije-ishemije. Magistrsko delo.

Viktorija Lipič (2018) Analiza fenomenoloških konceptualizacij zavesti v kontekstu empiričnega raziskovanja doživljanja. Magistrsko delo.

Maja Ljubič Pavalec (2017) Kognitivne motnje in druge klinične značilnosti alfasinukleinopatij pri preiskovancih z idiopatsko REM-motnjo spanja. Magistrsko delo.

Nina Majcen (2016) Vpliv pozornosti na vzdražljivost primarne motorične skorje. Magistrsko delo.

Katarina Marjanovič (2013) Procesiranje besed in psevdobesed pri bolnikih z demenco. Magistrsko delo.

Milena Mihajlović (2015) Računalniška morfologija in spol pri sklanjanju samostalnikov v hrvaškem jeziku. Magistrsko delo.

Nace Mikuš (2016) Vloga medialnega prefrontalnega korteksa pri odločanju v negotovih razmerah pri podganah. Magistrsko delo.

Zarja Muršič (2014) Povezava naravne in kulturne evolucije pri razvoju kompleksne kognicije. Magistrsko delo.

Dušanka Novaković (2017) Povezava med telesno pozo in pragom bolečine. Magistrsko delo.

Iva Rajović (2018) Dolgčas kot zaščita pred s smrtjo povezano tesnobo – pristop teorije upravljanja groze. Magistrsko delo.

David Sakić (2016) Izzvane spominske konfabulacije pri bolnikih z boleznimi možganov. Magistrsko delo.

Anka Slana (2013) Vpliv harmoničnega konteksta na zaznavo razreda tonskih višin. Magistrsko delo.

Kaja Smole (2014) Merjenje socialne pozornosti s sledenjem pogleda. Magistrsko delo.

Tina Štukelj (2015) Nagnjenost k tveganju in vpliv pozitivnega razpoloženja na tveganje pri turnih smučarjih. Magistrsko delo.

Lovro Tacol (2018) Povezave med telesnimi merami, gibalnimi sposobnostmi in izvršilnimi funkcijami v otroštvu. Magistrsko delo.

Sebastijan Veselič (2017) Ugotavljanje razlik v spoznavnem delovanju po administraciji estradiola z uporabo računskega modeliranja in izkustvenih preiskav. Magistrsko delo.

Cirila Zorenč (2017) Etika in sodobne čuječnostne prakse. Magistrsko delo.

Luka Železnik (2018) Minimalno nevronsko omrežje za ustvarjanje ukazov dejanj in motoričnega vedenja pri Caenorhabditis elegans. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen pon. 18. mar. 2019 01:24:40 CET.