[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Magistrski študij > Kognitivna znanost"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | R | S | Š | T | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 32.

A

Filip Agatić (2017) Sensory information gating during perparatory control over emotional actions. Magistrsko delo.

C

Mišel Cevzar (2017) Vodenje robotske roke z metodo podpornih vektorjev in odprto kodnim elektromiografom. Magistrsko delo.

D

Ema Demšar (2017) Krožnost konceptualnega prostora kognitivne znanosti: med znanstvenimi in življenjskimi resničnostmi duševnosti. Magistrsko delo.

F

Jure Fabjan (2018) Biološki označevalci verjetne Alzheimerjeve bolezni. Magistrsko delo.

Sara Fabjan (2018) Doživljanje čustev v sanjah. Magistrsko delo.

G

Elena Gobbo (2017) Vpliv prisotnosti psa na psihofiziologijo osebe med opravljanjem kognitivne naloge. Magistrsko delo.

Vid Govejšek (2016) Kako poslušanje različne glasbe vpliva na vzdražljivost motorične skorje? - študija s transkranialno magnetno stimulacijo. Magistrsko delo.

H

Matjaž Hegedič (2016) Frustracija ali vztrajnost? Evolucija in funkcija afekta v reševanju problemov na podlagi proučevanja vedenja navadnih krokarjev. Magistrsko delo.

J

Jasna Jarc (2016) Z nevrodegeneracijo povezan tau protein in njegova vloga v človeških možganih. Magistrsko delo.

K

Florian Klauser (2016) Doživljanje udejanjenja znanja. Magistrsko delo.

Tina Kojadin (2015) Analiza arhitekture spanja pri bolnikih po kapi v supratentorialnem delu in bolnikih po kapi v možganskem deblu. Magistrsko delo.

Tine Kolenik (2018) Računalniško modeliranje vpliva naravnega izbora na veridičnost zaznavanja. Magistrsko delo.

Bruna Korent (2017) Slušni in vidni p300 potencial kot biomarker pri bolnikih z demenco Azheimerjevega tipa. Magistrsko delo.

L

Mateja Lesar (2016) Fenomenološki in pedagoškopsihološki vidiki učenja v osmem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tatjana Levstek (2015) Očesni gibi med aritmetičnim procesiranjem pri zdravih mladostnikih in mladostnikih z neonatalno encefalopatijo kot posledico hipoksije-ishemije. Magistrsko delo.

Viktorija Lipič (2018) Analiza fenomenoloških konceptualizacij zavesti v kontekstu empiričnega raziskovanja doživljanja. Magistrsko delo.

Maja Ljubič Pavalec (2017) Kognitivne motnje in druge klinične značilnosti alfasinukleinopatij pri preiskovancih z idiopatsko REM-motnjo spanja. Magistrsko delo.

M

Nina Majcen (2016) Vpliv pozornosti na vzdražljivost primarne motorične skorje. Magistrsko delo.

Katarina Marjanovič (2013) Procesiranje besed in psevdobesed pri bolnikih z demenco. Magistrsko delo.

Milena Mihajlović (2015) Računalniška morfologija in spol pri sklanjanju samostalnikov v hrvaškem jeziku. Magistrsko delo.

Nace Mikuš (2016) Vloga medialnega prefrontalnega korteksa pri odločanju v negotovih razmerah pri podganah. Magistrsko delo.

Zarja Muršič (2014) Povezava naravne in kulturne evolucije pri razvoju kompleksne kognicije. Magistrsko delo.

N

Dušanka Novaković (2017) Povezava med telesno pozo in pragom bolečine. Magistrsko delo.

R

Iva Rajović (2018) Dolgčas kot zaščita pred s smrtjo povezano tesnobo – pristop teorije upravljanja groze. Magistrsko delo.

S

David Sakić (2016) Izzvane spominske konfabulacije pri bolnikih z boleznimi možganov. Magistrsko delo.

Anka Slana (2013) Vpliv harmoničnega konteksta na zaznavo razreda tonskih višin. Magistrsko delo.

Kaja Smole (2014) Merjenje socialne pozornosti s sledenjem pogleda. Magistrsko delo.

Š

Tina Štukelj (2015) Nagnjenost k tveganju in vpliv pozitivnega razpoloženja na tveganje pri turnih smučarjih. Magistrsko delo.

T

Lovro Tacol (2018) Povezave med telesnimi merami, gibalnimi sposobnostmi in izvršilnimi funkcijami v otroštvu. Magistrsko delo.

V

Sebastijan Veselič (2017) Ugotavljanje razlik v spoznavnem delovanju po administraciji estradiola z uporabo računskega modeliranja in izkustvenih preiskav. Magistrsko delo.

Z

Cirila Zorenč (2017) Etika in sodobne čuječnostne prakse. Magistrsko delo.

Ž

Luka Železnik (2018) Minimalno nevronsko omrežje za ustvarjanje ukazov dejanj in motoričnega vedenja pri Caenorhabditis elegans. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen pon. 18. mar. 2019 01:24:40 CET.