[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Študijski program prve stopnje - univerzitetni > Likovna pedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | Č | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 123.

A

Maja Ambrožič (2016) Povezovanje logov, logotipov in sloganov v zaščitnih grafičnih znakih. Diplomsko delo.

Nastja Ambrožič (2018) Zasnova za izobraževalno računalniško igro o likovnih spremenljivkah. Diplomsko delo.

Lavra Ambrož (2017) Razlika med površinsko in globinsko geometrijo v slikarstvu. Diplomsko delo.

B

Karin Bajc (2015) Ustvarjalno eksperimentiranje z likovnimi materiali pri likovnem pouku. Diplomsko delo.

Katja Bašič (2014) Strip kot slika. Diplomsko delo.

Vesna Bat (2013) Risba v grafiki. Diplomsko delo.

Gloria Ana Belopavlovič (2018) Grafika v zinu. Diplomsko delo.

Neža Benedičič (2016) Družinski portret mladostnikov. Diplomsko delo.

Tamara Bregar (2016) Forma morskih lupin v kiparstvu. Diplomsko delo.

Anamarija Bukovec (2016) Kralji ulice. Diplomsko delo.

C

Valentina Cencič (2017) Prenos risbe v grafiko. Diplomsko delo.

Irena Cestnik (2015) Secesijska arhitektura v Ljubljani. Diplomsko delo.

Špela Cigoj (2014) Likovno eksperimentiranje v kolagrafiji. Diplomsko delo.

Č

Eva Čampelj (2016) "Sejalec" – muzejska interpretacija. Diplomsko delo.

Živa Čuk (2016) Vpliv grafične tehnike na izvedbo likovnega motiva. Diplomsko delo.

D

Martina Dominković (2018) Kolagrafija, svetlenje iz temne osnove. Diplomsko delo.

Ema Doplihar (2018) (Avto)biografija v postmedijskem slikarstvu pri nas. Diplomsko delo.

E

Žiga Eržen (2017) Kiparska tehnologija ulivanja skulpture v bron. Diplomsko delo.

F

Dea Ferfolja (2018) Risba in plakat kot odraz skupnih slogovnih konceptov v konstruktivizmu in pop artu. Diplomsko delo.

Mojca Frlic (2016) Likovne značilnosti celostne grafične podobe s področja kmečkega turizma. Diplomsko delo.

Mihael Furjan (2018) Grafična podoba v družabnih igrah. Diplomsko delo.

G

Barbara Gabrovšek (2014) Vpliv barve v delovnem okolju. Diplomsko delo.

Pika Gačnik (2018) Linija in njene grafične modalitete v globokem tisku. Diplomsko delo.

Barbara Gantar (2015) Sporočilo mladostniške risbe. Diplomsko delo.

Sergeja Gartner (2015) Likovne zakonitosti pripovedne ilustracije. Diplomsko delo.

Aljaž Glavina (2017) Kip med visokim modernizmom in pop artom. Diplomsko delo.

Veronika Gnidovec (2016) Geometrična abstrakcija z izvedbo likovne naloge pri pouku likovne umetnosti. Diplomsko delo.

Katja Gospeti (2016) Knjiga umetnika - Pot. Diplomsko delo.

Lea Grčar (2018) Grafiti v Ljubljani in okolici. Diplomsko delo.

Kristina Gruden (2018) Prenova celostne grafične podobe vinske blagovne znamke Škerjanec. Diplomsko delo.

H

Sabina Hašič (2014) Bela v arhitekturi. Diplomsko delo.

Tea Hegeduš (2015) Oblačilo kot kiparska forma v sodobni umetniški instalaciji. Diplomsko delo.

Miha Henigsman (2014) Likovne značilnosti celostne grafične podobe v lesni industriji. Diplomsko delo.

Uršolina Horvat (2013) Pot do abstrakcije. Diplomsko delo.

J

Sara Jakopič (2014) Dogodek kot umetnina. Diplomsko delo.

Tina Jakopič (2015) Fotopostopek v grafiki – cianotipija. Diplomsko delo.

Nika Jakopin (2018) V iskanju identitete skozi linijo. Diplomsko delo.

Alenka Jan (2017) Skice za jedkanico in akvatinto. Diplomsko delo.

Petra Javornik (2018) OHO gibanje in Srečo Dragan v pedagoškem kontekstu ustvarjalne igre. Diplomsko delo.

Eva Jeraj (2016) Postopki okraševanja žgane gline. Diplomsko delo.

Urška Jeraj (2014) Od notne transkripcije preko glasbe do likovne notacije. Diplomsko delo.

Mojca Jeram (2013) Likovne značilnosti oblikovanja simbolov in logotipov glasbenih skupin. Diplomsko delo.

Tina Jerič (2014) Slikarstvo in glasba ter njuni medsebojni vplivi. Diplomsko delo.

Rebeka Jerman (2014) Gestualno slikarstvo. Diplomsko delo.

Janja Jurečič (2014) Arhiviranje kot beleženje. Diplomsko delo.

Katarina Juvan (2016) Celostna grafična podoba "Povezovanje v različnosti". Diplomsko delo.

K

Mateja Kališnik (2017) Pomen barvnih odnosov pri doživljanju likovnih del. Diplomsko delo.

Maja Kastelec (2018) Vloga barve v impresionizmu. Diplomsko delo.

Ana Kavčnik (2016) Gasilski spomeniki. Diplomsko delo.

Maruša Kokol (2017) Vloga likovnih tehnik oglja in tuša v izraznosti risbe. Diplomsko delo.

Petja Kolenko (2018) Vpliv glasbe na likovno ustvarjanje. Diplomsko delo.

Alja Košar (2013) Kombinirane tehnike globokega tiska: virtualna krajina. Diplomsko delo.

Ana Košir (2016) Od tu do tam. Diplomsko delo.

Rok Kovačević (2014) Materialna priprava za izvajanje jedkanice. Diplomsko delo.

Katja Kovačič (2018) Valerski ključi kot nosilci razpoloženjskega vtisa slike. Diplomsko delo.

Katja Kovše (2017) Telo kot izhodišče umetniškega ustvarjanja. Diplomsko delo.

Urša Koželj (2014) Krajinske transformacije. Diplomsko delo.

Dejan Kralj (2015) Internet kot razstavni prostor. Diplomsko delo.

Hana Kropivšek (2015) France Kralj in Benetke. Diplomsko delo.

L

Barbara Lapuh (2017) Uporaba prostorskih ključev pri osmošolcih. Magistrsko delo.

Anja Lautar (2013) Nevizualna recepcija v kiparstvu. Diplomsko delo.

Julija Leben (2016) Barvno tkivo kot ornament. Diplomsko delo.

Živa Lencl (2016) Vloga gostote v likovni artikulaciji. Diplomsko delo.

Urša Lesar (2014) Pomen Goethejevega trikotnika za likovno izobraževanje. Diplomsko delo.

Amanda Likar (2018) Preoblikovanje telesa v sodobnih umetniških praksah. Diplomsko delo.

M

Marina Matančić Šendula (2018) Zamaknjenje svetega Frančiška. Eno prvih sakralnih del Michelangela Merisia da Caravaggia. Diplomsko delo.

Eva Matjašič (2015) Risba v prostoru. Diplomsko delo.

Sara Mihalič Deškovič (2013) Oblike prostora v arhitekturni risbi. Diplomsko delo.

Nace Mirosavljević (2014) Dvorazsežni likovni prostor in živalski motiv. Diplomsko delo.

Maša Mlinarič (2016) Forma v gibanju. Diplomsko delo.

Karin Mugerli (2013) Svetlobe in sence v grafični jedkanici. Diplomsko delo.

Manca Mugerli (2018) Vključevanje slike v grafiko. Diplomsko delo.

Katja Mulej (2017) Izdelava animirane knjižice s pomočjo osnovnih animacijskih zakonitosti. Diplomsko delo.

N

Valentina Nagode (2015) Stirografija. Diplomsko delo.

Špela Nemec (2015) Likovne značilnosti grafičnih znakov v elektronski glasbi. Diplomsko delo.

Petra Novak (2018) Izrazne zmožnosti barve in oblike. Diplomsko delo.

Ema Nunar (2017) Oblikovanje celostne grafične podobe s področja avdio-video produkcije. Diplomsko delo.

O

Tina Opalk Knavs (2014) Pomen barvnega kroga Johannesa Ittna za likovno izobraževanje. Diplomsko delo.

Anja Oset (2018) Angažirani plakat 80ih in 90ih let 20. stoletja na Slovenskem. Diplomsko delo.

Barbara Osolnik (2016) Grafični znaki sodobnih subkultur. Diplomsko delo.

P

Valerija Pegam (2018) Likovni prostor v abstraktnem ekspresionizmu. Diplomsko delo.

Vilma Peternel (2016) Likovnojezikovna primerjava razvoja risbe in pisave pri otrocih. Diplomsko delo.

Tjaša Pfajfar (2013) Neomenjene možnosti ilustracije. Diplomsko delo.

Nataša Pibernik (2013) Likovno nadarjeni učenci in pouk likovne vzgoje. Diplomsko delo.

Jure Plavec (2017) Kregarjev vrhunec v sakralnem slikarstvu: Triptih: Stvarjenje – Odrešenje – Poveličanje. Diplomsko delo.

Jasmina Plazovnik (2016) Figurabilne površine. Diplomsko delo.

Monika Plemen (2018) Abjektno telo v mojem slikarstvu. Diplomsko delo.

Anja Podlogar (2016) Interakcija med fotografijo in kolažem v slikarstvu in kiparstvu. Diplomsko delo.

Tadeja Pogačnik (2014) Vloga eksperimentalne tipografije v oblikovanju logotipov. Diplomsko delo.

Eva Pondrk (2018) Manipuliranje z živimi organizmi v sliki. Diplomsko delo.

Daša Praznik (2014) Vloga grafičnega oblikovanja v tržni komunikaciji. Diplomsko delo.

Ana Pugelj (2013) Likovno ustvarjanje v tretjem življenskem obdobju. Diplomsko delo.

Jakob Puh (2018) Sitotisk v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Jernej Pustoslemšek (2014) Uporaba sodobnih umetniških praks pri likovnem pouku v srednjih šolah. Diplomsko delo.

R

Eva Rak (2018) »Križanke v jeseni« - Rihard Jakopič. Diplomsko delo.

Eva Rokavec (2014) Keramika v kiparstvu. Diplomsko delo.

Nika Rosman (2015) Risba v prostoru. Diplomsko delo.

Maja Rus (2016) Likovne značilnosti celostne grafične podobe s področja gradbeništva. Diplomsko delo.

S

Anđelija Samardžija (2013) Akt v likovnem kontekstu. Diplomsko delo.

Špela Sebanc (2016) Prenova celostne grafične podobe Studia S. Diplomsko delo.

Nina Simonovič (2015) Modra v arhitekturi. Diplomsko delo.

Ajda Skrbinšek (2015) Slikarski prostor modre barve. Diplomsko delo.

Nina Sladič (2015) Vladimir Leben in odnos do živali. Diplomsko delo.

Sara Slapar (2013) Medpodročno povezovanje in likovna tehnika. Diplomsko delo.

Jerneja Stanonik (2015) Učinek svetlobe v umetnosti. Diplomsko delo.

Š

Anita Šarkezi (2014) Odnos med ilustracijo in tipografijo v otroških slikanicah. Diplomsko delo.

Viviana Škrabec (2017) Avtoportret renesančnih umetnic. Diplomsko delo.

Anja Škulj (2013) Podobe iz sanj. Diplomsko delo.

Ana Šorli (2017) Chine collé pri grafiki v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Blanka Štorgel (2018) Mehanski vmesniki in nastajanje kiparskega dela. Diplomsko delo.

Daša Štrbenc (2017) Eksperiment likovnega ustvarjanja kot oblika pomoči z umetnostjo. Diplomsko delo.

T

Tjaša Travižan (2018) Uporaba naravnih materialov pri grafiki v osnovni šoli. Diplomsko delo.

U

Damjana Urbar (2016) Prilagajanje pouka likovne umetnosti učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v rednih programih osnovne šole. Diplomsko delo.

V

Mateja Velušček (2018) Sobivanje risbe in slike ter papir kot temeljni nosilec podobe. Diplomsko delo.

Andrea Volk (2016) Začetki, razvoj in poslikava grške keramike. Diplomsko delo.

Marina Vrbavac (2015) Ženska v kiparstvu. Diplomsko delo.

Filip Vurnik (2018) Body art kot navdih za osebno umetniško ustvarjanje. Diplomsko delo.

Z

Urša Zalar (2015) Likovna umetnina kot likovni motiv. Diplomsko delo.

Aleksandra Zalokar (2013) Oblikovana in generirana forma v linorezu. Diplomsko delo.

Daniela Zupan (2013) Tone Kralj in Benetke. Diplomsko delo.

Darja Zupan (2015) Zaznamovan prostor. Diplomsko delo.

Ž

Eva Žerjal (2014) Vloga fotografije v slikarskem umetniškem delu. Diplomsko delo.

Zorana Živić (2015) Sodobne likovne prakse v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:39 CET.