[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Študijski program prve stopnje - univerzitetni > Dvopredmetni učitelj > Matematika - Tehnika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | H | J | K | L | M | P | R | S | Š | T | U | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 30.

A

Sara Arko (2014) Direktni pristop pri pouku matematike. Diplomsko delo.

B

Marko Bevk (2017) Ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami. Diplomsko delo.

Patricija Bizjak (2018) Možnosti razvijanja tehnološke pismenosti preko tehničnih zgodb. Diplomsko delo.

Doris Brne (2014) Individualna pomoč pri učenju algebre. Diplomsko delo.

C

Terezija Ceferin (2014) Tehniški dan za promocijo izbirnega predmeta Obdelava gradiv-umetne snovi na osnovi strategije projektnega dela. Diplomsko delo.

H

Ana Habjan (2017) Stališča in izkušnje učencev glede domačih nalog pri matematiki v 3. vzgojno izobraževalnem obdobju osnovne šole. Diplomsko delo.

Ines Huber (2018) Gozdna pedagogika na primeru vsebin tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

J

Špela Jazbar (2017) Šolsko matematično znanje in tekmovanje matematični Kenguru. Diplomsko delo.

Špela Jelinčič (2014) Tehniški dan za promocijo izbirnega predmeta obdelava gradiv - les na osnovi strategije projektnega dela. Diplomsko delo.

Tamara Jensterle (2015) Uvajanje teme o bioplinu k pouku tehniških vsebin. Diplomsko delo.

K

Kaja Kosmač (2013) Poučevanje Tehnike in tehnologije s strategijo projektnega učnega dela. Diplomsko delo.

Jasna Kvenderc (2014) Merski inštrument za ugotavljanje stopnje primernosti bodočih študentov za poklic učitelja tehnike. Diplomsko delo.

L

Natalija Lokar (2016) Bralna pismenost in učenje matematike. Diplomsko delo.

M

Veronika Mihelak (2016) Pravilni ikozaeder. Diplomsko delo.

Beti Mikuž (2015) Uvajanje teme o lesni biomasi k pouku tehniških vsebin. Diplomsko delo.

P

Barbara Pajk (2017) Tehnološka pismenost učiteljev tehnike in tehnologije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Liza Penov (2018) Primerjava tehniških predmetov v javni ter alternativnih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Tina Perše (2018) Liouvilleova števila. Diplomsko delo.

Lara Pirjevec (2015) Osnove modalne logike. Diplomsko delo.

R

Blažka Riosa (2014) Zvezdasti mnogokotniki. Diplomsko delo.

Nika Rupel (2017) Obravnava svetlečih diod pri poučevanju lastnosti električnega kroga na predmetni stopnji. Diplomsko delo.

S

Tina Skrt (2013) Obravnava vetrnih elektrarn v tehniškem izobraževanju. Diplomsko delo.

Tanja Stanić (2013) Uvajanje oddaljenega laboratorija v poučevanje naravoslovno-tehniških vsebin. Diplomsko delo.

Š

Veronika Šinigoj (2013) Poučevanje tehnike in tehnologije z učenjem z odkrivanjem. Diplomsko delo.

Sebastjan Škrjanc (2013) Vključevanje aktualnih vsebin o motorjih z notranjim izgorevanjem k pouku Tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

Sabina Šubic (2015) Logistična diferencialna enačba. Diplomsko delo.

T

Maša Tomažič (2017) Pomen in poznavanje definicije v osnovnošolski geometriji. Diplomsko delo.

U

Anja Urbanija (2013) Delovanje in uporaba sončnih celic in njihova obravnava pri pouku tehnike. Diplomsko delo.

Z

Jona Zalar (2017) Kritično mišljenje pri pouku tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

Ž

Urša Žitko (2017) Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:33 CET.