[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Študijski program prve stopnje - univerzitetni > Dvopredmetni učitelj > Matematika - Računalništvo"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 81.

B

Mateja Bevčič (2015) Uporaba nalog s tekmovanja Bober za poučevanje računalništva v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Domen Brglez (2017) Programiranje izobraževalnih iger v programu Unity. Diplomsko delo.

Maruša Bukovec (2018) Uporaba LEGO Mindstorms EV3 robotov pri poučevanju fizičnega računalništva v slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Saša Bukovec (2016) Poučevanje šifriranja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nuša Butala (2017) Hamiltonska razčlenitev grafa in otroški plesi. Diplomsko delo.

D

Sara Drožđek (2015) Mayerjeva načela v poučevanju programiranja. Diplomsko delo.

F

Ida Femc (2014) p-adične norme in p-adična števila. Diplomsko delo.

Sara Ferlin (2016) Modeliranje vpliva lastnosti študentov na uspešno reševanje algoritmično usmerjenih problemskih nalog. Diplomsko delo.

Teja Franko (2017) Preproste namizne igre kot modeli markovskih verig. Diplomsko delo.

Tjaša Friškovec (2016) Testna anksioznost v osnovni šoli pri pouku matematike. Diplomsko delo.

G

Marko Glavan (2017) Diedrska simetrija. Diplomsko delo.

Rozalija Grešak (2013) Konstrukcija realnih števil. Diplomsko delo.

H

Nik Hlade (2015) Specifikacija in implementacije programske rešitve za računalniško podprto sodelovalno delo oseb s področja specialno rehabilitacijskih vsebin. Diplomsko delo.

Maja Hladnik (2017) Diskretne harmonične in analitične funkcije. Diplomsko delo.

Maja Hladnik (2018) Prehod iz vizualnega v tekstovno programiranje. Diplomsko delo.

Mitja Hočevar (2015) Ramseyeva teorija. Diplomsko delo.

Nika Hren (2013) Integrali racionalnih funkcij. Diplomsko delo.

Klaudija Humar (2014) Odkrivanje težavnih konceptov pri uvodnem programiranju. Diplomsko delo.

J

Sanja Jedrinović (2015) Model vodenega dokazovanja v geometriji. Diplomsko delo.

Anja Jeglič (2017) Računanje v Scratchu. Diplomsko delo.

Monika Jensterle (2016) Modeliranje dejavnikov, ki vplivajo na razumevanje uvodnih konceptov iz programiranja. Diplomsko delo.

Natalija Juvan (2014) Vpliv spoznavnih stilov in sodelovalnih odnosov na rezultate skupinskega učenja v računalniško podprtem okolju. Diplomsko delo.

K

Anka Katrašnik (2018) Upravljanje nagibnega labirinta s pomočjo Arduina. Diplomsko delo.

Alen Kopić (2013) Problem Monty Hall in njegove posplošitve. Diplomsko delo.

Teja Koprivc (2018) Robne vrednosti potenčnih vrst. Diplomsko delo.

Anja Koron (2018) Labirint v Scratchu. Diplomsko delo.

Luka Taras Korošec (2016) Analiza in nadgradnja aplikacije za delo z grafi. Diplomsko delo.

Blaž Kos (2015) Rešljive grupe. Diplomsko delo.

Miha Krašna (2018) Računanje vsote neskončnih vrst. Diplomsko delo.

Dejan Krejić (2015) Delovanja grup in bloki neprimitivnosti. Diplomsko delo.

Peter Križman (2015) Projekt z Raspberry Pi za zgodnje učenje programiranja. Diplomsko delo.

L

Mihela Lekše (2014) Računalništvo v osnovni šoli in medpredmetno povezovanje. Diplomsko delo.

Barbara Likozar (2015) Porazdelitve. Diplomsko delo.

Anja Luštek (2015) Priprava problemsko oblikovanih učnih gradiv za pouk pri predmetu računalništvo v drugem triletju. Diplomsko delo.

M

Ines Medved (2013) Načelo vključitev in izključitev ter njegova uporaba. Diplomsko delo.

Matej Mencin (2017) Slučajni grafi. Diplomsko delo.

Rebeka Mežan (2018) Takagijeva faktorizacija. Diplomsko delo.

Mariza Močnik (2015) Učenje programiranja: lov na zaklad. Diplomsko delo.

N

Tadeja Nemanič (2016) Aktivnosti na okrogli geoplošči. Diplomsko delo.

O

Tina Orejaš (2017) Neštevne množice in igra realnih števil. Diplomsko delo.

P

Lidija Pečar (2017) Zaznavanje testne anksioznosti v tretjem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Sabina Perenič (2015) Konstruktivistični pristop pri poučevanju varne rabe interneta v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Julija Petek (2018) Formativno samopreverjanje z rubrikami pri matematiki. Diplomsko delo.

Vanessa Pipan (2016) Uporaba aplikacij za zgodnje učenje osnovnih konceptov iz programiranja. Diplomsko delo.

Janja Pogačar (2015) Virtualni pripomočki pri učenju algebre. Diplomsko delo.

Katarina Polc (2017) Invariantni podprostori linearnih operatorjev nad R. Diplomsko delo.

Nina Potočar (2017) Riemannov upodobitveni izrek. Diplomsko delo.

Darja Prevc (2015) Učenje programiranja v Pythonu v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Janez Puntar (2018) Funkcije več spremenljivk: primeri in protiprimeri. Diplomsko delo.

R

Luka Viktor Rogač (2015) Končni avtomati. Diplomsko delo.

Maja Ropret (2017) Zgodnje učenje programiranja s programskim jezikom Scratch Junior. Diplomsko delo.

Anže Rozman (2016) Razvijanje algoritmičnega mišljenja osnovnošolcev s pripomočkom Lego Mindstorms. Diplomsko delo.

Nežka Rugelj (2017) Shorov algoritem. Diplomsko delo.

S

Katja Skubic (2014) Verižni ulomki in neskončne vrste. Diplomsko delo.

Gregor Spačal (2015) Spoznavanje delovanja računalnika s pomočjo Raspberry Pi. Diplomsko delo.

Barbara Stopar (2013) Aktivnosti za razvoj algoritmičnega mišljenja med osnovnošolci. Diplomsko delo.

Š

Teja Šavs (2013) RSA kriptiranje. Diplomsko delo.

Urša Šega (2017) Palično število in njegova uporaba. Diplomsko delo.

Nina Šere (2017) Povezavno 3-obarvljivi grafi. Diplomsko delo.

Katarina Šifrer (2017) Didaktični vidiki dela z nadarjenimi pri pouku matematike. Diplomsko delo.

Špela Šmitek (2015) Učenje programiranja z uporabo LEGO WeDo. Diplomsko delo.

Žiga Štamcar (2016) Zasnova spletnega orodja za prijavo na govorilne ure v sistemu Plone. Diplomsko delo.

Tajda Štrukelj (2014) Poučevanje rekurzije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Alja Šubic (2016) Nikjer-ničelni pretoki. Diplomsko delo.

T

Žan Ternik (2018) Učna analitika v izobraževalnih računalniških igrah. Diplomsko delo.

Anja Tisovec (2016) Dolžina loka v ravninski p-metriki. Diplomsko delo.

Marina Tomažič (2015) Geometrija urejenosti in Sylvestrov problem o kolinearnih točkah. Diplomsko delo.

Sandra Toni (2017) Zmožnosti algoritmičnega razmišljanja pri različnih stopnjah kognitivnega razvoja. Diplomsko delo.

U

Petra Uranič (2016) Analiza napak učencev pri računanju z ulomki. Diplomsko delo.

Mojca Uršič Rutar (2016) Grafi v nalogah s tekmovanja Bober. Diplomsko delo.

V

Gorazd Vasiljević (2014) Simetrični bicirkulanti. Diplomsko delo.

Gloria Vidmar (2015) Konstrukcija nikjer odvedljive zvezne funkcije. Diplomsko delo.

Katarina Vidmar (2017) Kombinatorični dokazi Fibonaccijevih in sorodnih identitet. Diplomsko delo.

Z

Manca Zaviršek (2013) Analiza aktivnosti za učenje računalništva brez računalnika. Diplomsko delo.

Špela Zavrl (2017) Zgodnje poučevanje računalništva v angleških osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Ana Zgonc (2016) Poučevanje programskih spremenljivk z uporabo problemskega pristopa v 4. in 7. razredu. Diplomsko delo.

Katja Zupančič (2013) Matematična logika in logične naloge. Diplomsko delo.

Sašo Zupanec (2013) Max-plus algebra. Diplomsko delo.

Davor Zupan (2015) MOOC: Varnost na internetu. Diplomsko delo.

Ž

Aleša Žandar (2014) Izdelava učnih priprav za poučevanje programiranja s Scratchem. Diplomsko delo.

Lucija Žnidarič (2014) Poldirektni produkt grup. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:50 CET.