[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Študijski program prve stopnje - univerzitetni > Dvopredmetni učitelj > Gospodinjstvo - Kemija"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | D | F | G | K | L | M | P | R | Š | T | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 29.

B

Martina Bahor (2016) Razumevanje agregatnih stanj snovi pri učencih v sedmem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Sabrina Barbarič (2017) Vsebine gospodinjskega izobraževanja v Grčiji, Malti, Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji. Diplomsko delo.

Melani Bernjak (2018) Odnos prekmurskih osmošolcev do zdravega življenjskega sloga. Diplomsko delo.

Anja Bregar (2017) Razumevanje fizikalnih in kemijskih sprememb na treh ravneh predstavitve kemijskih pojmov pri študentih razrednega pouka. Diplomsko delo.

Valentina Brzuhalski (2016) Sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin cinka(II) z anionom kinaldinske kisline in piridinskimi ligandi.. Diplomsko delo.

Mateja Burgar (2018) Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije za izvajanje eksperimentalnega dela pri pouku kemije. Diplomsko delo.

D

Alisa Delić (2014) Učenje analize vode s PROFILES učno strategijo. Diplomsko delo.

Lea Dezire (2016) Karakterizacija produktov reakcije bakrovega(II) kompleksa s kinaldinatom in ligandi s hidroksilno skupino. Diplomsko delo.

F

Kristina Ferlan (2014) Vključevanje ekološko pridelane hrane v osnovnošolsko prehrano. Diplomsko delo.

G

Eva Gruber (2015) Spodbujanje otrok k sprejemanju novih jedi. Diplomsko delo.

K

Mojca Konda (2015) Vključevanje goriv prihodnosti v pouk kemije. Diplomsko delo.

Sanda Kostelac (2017) Vsebine gospodinjstva v Montessori osnovni šoli. Diplomsko delo.

Anja Kotar (2014) Izdelava e-učne enote o prehranskih barvilih naravnega izvora za 9. razred osnovne šole. Diplomsko delo.

Barbara Kramžar (2014) Mikrokapsuliranje eteričnih olj s koacervacijskim postopkom v šolskem laboratoriju. Diplomsko delo.

Anja Krištof (2017) Odnos uporabnikov restavracije Pedagoške fakultete do odgovornega ravnanja s hrano. Diplomsko delo.

L

Neva Lesica (2015) Odnos osnovnošolcev do oglaševanja. Diplomsko delo.

M

Barbara Matos (2016) Odnos staršev do gospodinjskega opismenjevanja otrok. Diplomsko delo.

Marjeta Medved (2016) Odnos odraslih do prehranskih informacij v različnih medijih. Diplomsko delo.

Maša Mele (2015) Vloga mikro eksperimentov pri pouku kemije. Diplomsko delo.

Ana Murko (2015) Poznavanje žit med osnovnošolci. Diplomsko delo.

P

Eva Pivk (2018) Vsebine gospodinjstva v Waldorfski osnovni šoli. Diplomsko delo.

R

Tina Ris (2018) Osveščenost učencev o piktogramih na pogosto uporabljenih živilih. Diplomsko delo.

Š

Amadeja Šalamun (2015) Uporaba prehranskih pojmov v osnovnošolskih učbenikih. Diplomsko delo.

Tjaša Šinkovec (2014) Oblike organiziranosti šolske prehrane v evropskih državah. Diplomsko delo.

T

Valerija Tompa (2016) Razumevanje izbranih kemijskih pojmov na submikroskopski ravni pri učencih devetega razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Tamara Trpin (2017) Razvoj preizkusa znanja za ugotavljanje napačnih razumevanj izbranih kemijskih pojmov pri predmetu Naravoslovje v 7. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Z

Barbara Zaman (2016) Pogled študentov Pedagoške fakultete na srednješolsko kemijo. Diplomsko delo.

Špela Zorman (2018) Analiza vsebinskih povezav med predmetoma gospodinjstvo in kemija v osnovni šoli s pomočjo pojmovnih zemljevidov. Diplomsko delo.

Ž

Nives Žabkar (2016) Odnos študentov do izvajanja programa Ekošola na Pedagoški fakulteti. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:54 CET.