[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Študijski program prve stopnje - univerzitetni > Dvopredmetni učitelj > Fizika - Matematika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | Č | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Ž
Število enot na tem nivoju: 58.

A

Medina Alagić (2016) Pregled uspešnosti reševanja izbranih fizikalnih nalog raziskave TIMSS z vidika tematike, kognitivne stopnje in strukture nalog v primerjavi z nalogami v učbenikih in delovnih zvezkih. Diplomsko delo.

Katarina Ančimer Aljaž (2015) Segrevanje prostora s človeškim telesom. Diplomsko delo.

B

Neja Benedetič (2015) Eksperimenti s tunelskim mikroskopom. Diplomsko delo.

Eva Benedičič (2017) Ortogonalne krožnice. Diplomsko delo.

Sandra Bolta (2014) Lastne vrednosti grafa. Diplomsko delo.

Sara Brezec (2016) Hausdorffov paradoks. Diplomsko delo.

C

David Croselli (2014) Gibanje pod vplivom močnega upora. Diplomsko delo.

Č

Petra Čačkov (2016) Eliptične krivulje nad različnimi obsegi. Diplomsko delo.

Sara Čufer (2018) Vrtenje togega telesa okoli stalne osi. Diplomsko delo.

G

Tinka Gerjevič (2018) Analiza nalog s področja elektrike na tekmovanju Čmrlj v šolskem letu 2016/2017. Diplomsko delo.

Jernej Gorenc (2018) Radon in njegovi potomci. Diplomsko delo.

Urh Grobljar (2017) Absorpcija svetlobe vidnega in UVA dela spektra v vodi. Diplomsko delo.

H

Monika Hadalin (2014) Model sončnega kolektorja kot učni pripomoček. Diplomsko delo.

Iza Hanžek Šušteršič (2018) Kombinatorični izrek o ničlah. Diplomsko delo.

Erik Hrvatin (2017) Vizualizacija polarnega razcepa linearnih transformacij. Diplomsko delo.

J

Dragana Jurić (2015) Vpliv časovne odmaknjenosti obravnave snovi na uspešnost na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike. Diplomsko delo.

K

Kelli Kogoj (2018) Ponazoritev gravitacijskega lečenja s preprostim modelom. Diplomsko delo.

Teja Koprivnikar (2016) Model SIR. Diplomsko delo.

Mihaela Kosmač (2018) Bloomova in SOLO taksonomija v poučevanju matematike. Diplomsko delo.

Luka Kukovica (2018) Tirnice asteroidov z natančnimi meritvami satelita Gaia. Diplomsko delo.

L

Urška Lamovec (2018) Schurova števila. Diplomsko delo.

M

Eva Markelj (2016) Računalniško simuliranje sipanja svetlobe v atmosferi. Diplomsko delo.

Nika Marolt (2017) Tlak in z njim povezane vsebine pri poučevanju v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Ilona Maroševič (2015) Spektrometrija v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tjaša Matičič (2015) Nihanje membrane zvočnika. Diplomsko delo.

Maša Medvešček (2018) Razmerje med obsegom in premerom kroga v ravninskih metrikah. Diplomsko delo.

Alenka Mehle (2014) Primerjava pričakovane in izmerjene uspešnosti učencev na nacionalnih preverjanjih znanja fizike. Diplomsko delo.

Tilen Miklavec (2017) Množica transcendentnih realnih števil. Diplomsko delo.

Nina Miklavžina (2015) Kako so indijske števke osvojile svet?. Diplomsko delo.

Jošt Mlinarič (2017) Kje je bila kamera. Diplomsko delo.

Katja Mohar (2013) Definicija koncepta in slika koncepta pri premem sorazmerju. Diplomsko delo.

Ana Mrdavšič (2017) Percepcija zahtevnosti algebrskih nalog med osnovnošolci. Diplomsko delo.

N

Anja Nadvešnik (2018) Določanje tirnice umetnih satelitov in meteorjev s stereoskopskimi meritvami. Diplomsko delo.

O

Marko Obid (2016) Banachovo skrčitveno načelo. Diplomsko delo.

P

Sandra Palcich (2018) Izvajanje eksperimentov in odnos učencev do fizike. Diplomsko delo.

Urša Pavlin (2017) Analiza rezultatov pri odprti nalogi z državnega tekmovanja osmošolcev iz znanja fizike. Diplomsko delo.

Ana Petek (2016) Grupe in Cayleyjevi digrafi. Diplomsko delo.

Maj Pirih (2015) Amesova soba. Diplomsko delo.

Mateja Podgorelec (2013) Spremembe učnega načrta za fiziko z vidika nacionalnega preverjanja znanja. Diplomsko delo.

Zala Poljanšek (2016) Primerjava reševanja konceptualno podobnih nalog pri nacionalnem preverjanju znanja iz matematike in iz fizike. Diplomsko delo.

David Pungert (2016) Merjenje učinkovitosti svetil v fiziološkem merilu. Diplomsko delo.

R

Manca Roblek (2013) Analiza naknadnega roka nacionalnega preverjanja znanja iz fizike 2012. Diplomsko delo.

S

Mitja Starc (2016) Demonstracijski poskusi s tunelskim mikroskopom v zraku. Diplomsko delo.

Jera Stojko (2017) Preštevanje dreves. Diplomsko delo.

Ana Suhadolnik (2018) Vloga razrednika na predmetni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Primož Susman (2016) Sesalna natega pri pouku fizike. Diplomsko delo.

Š

Urban Šček (2017) Meritve lastnosti galvanskih členov. Diplomsko delo.

Polona Šenkinc (2016) Reševanje linearnih diferencialnih enačb drugega reda s pomočjo potenčnih vrst. Diplomsko delo.

Mojca Špende (2016) Vzvodi kot orodja v pouku fizike. Diplomsko delo.

Tina Špringer (2017) Globalni izreki o sklenjenosti krivulj. Diplomsko delo.

Petra Šter (2015) Poskusi s fosforescenco. Diplomsko delo.

T

Neja Tkalec (2017) Raziskovanje Kayevega pojava kot aktivnost za osnovnošolce. Diplomsko delo.

Maruša Turk (2014) Lebesgueova mera in Riemannov integral. Diplomsko delo.

U

Lucija Uršič (2016) Analiza nalog kratkih odgovorov iz področja tlaka na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 2016. Diplomsko delo.

V

Ana Vrečar (2018) Tekmovalnost atletov na šolskem in športnem področju. Diplomsko delo.

Ž

Miha Žarn (2018) Formativno spremljanje s skriptami. Diplomsko delo.

Karmen Žugič (2016) Prikaz ortodiagonalnih štirikotnikov. Diplomsko delo.

Urša Župec (2018) Analiza nalog s področja gibanja na tekmovanju Čmrlj v šolskem letu 2017/2018. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:44 CET.