[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Študijski program prve stopnje - univerzitetni > Dvopredmetni učitelj > Fizika - Matematika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | Č | H | J | K | M | O | P | R | S | Š | T | U | Ž
Število enot na tem nivoju: 31.

A

Medina Alagić (2016) Pregled uspešnosti reševanja izbranih fizikalnih nalog raziskave TIMSS z vidika tematike, kognitivne stopnje in strukture nalog v primerjavi z nalogami v učbenikih in delovnih zvezkih. Diplomsko delo.

Katarina Ančimer Aljaž (2015) Segrevanje prostora s človeškim telesom. Diplomsko delo.

B

Neja Benedetič (2015) Eksperimenti s tunelskim mikroskopom. Diplomsko delo.

Sandra Bolta (2014) Lastne vrednosti grafa. Diplomsko delo.

Sara Brezec (2016) Hausdorffov paradoks. Diplomsko delo.

C

David Croselli (2014) Gibanje pod vplivom močnega upora. Diplomsko delo.

Č

Petra Čačkov (2016) Eliptične krivulje nad različnimi obsegi. Diplomsko delo.

H

Monika Hadalin (2014) Model sončnega kolektorja kot učni pripomoček. Diplomsko delo.

J

Dragana Jurić (2015) Vpliv časovne odmaknjenosti obravnave snovi na uspešnost na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike. Diplomsko delo.

K

Teja Koprivnikar (2016) Model SIR. Diplomsko delo.

M

Eva Markelj (2016) Računalniško simuliranje sipanja svetlobe v atmosferi. Diplomsko delo.

Ilona Maroševič (2015) Spektrometrija v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tjaša Matičič (2015) Nihanje membrane zvočnika. Diplomsko delo.

Alenka Mehle (2014) Primerjava pričakovane in izmerjene uspešnosti učencev na nacionalnih preverjanjih znanja fizike. Diplomsko delo.

Nina Miklavžina (2015) Kako so indijske števke osvojile svet?. Diplomsko delo.

Katja Mohar (2013) Definicija koncepta in slika koncepta pri premem sorazmerju. Diplomsko delo.

O

Marko Obid (2016) Banachovo skrčitveno načelo. Diplomsko delo.

P

Ana Petek (2016) Grupe in Cayleyjevi digrafi. Diplomsko delo.

Maj Pirih (2015) Amesova soba. Diplomsko delo.

Mateja Podgorelec (2013) Spremembe učnega načrta za fiziko z vidika nacionalnega preverjanja znanja. Diplomsko delo.

Zala Poljanšek (2016) Primerjava reševanja konceptualno podobnih nalog pri nacionalnem preverjanju znanja iz matematike in iz fizike. Diplomsko delo.

David Pungert (2016) Merjenje učinkovitosti svetil v fiziološkem merilu. Diplomsko delo.

R

Manca Roblek (2013) Analiza naknadnega roka nacionalnega preverjanja znanja iz fizike 2012. Diplomsko delo.

S

Mitja Starc (2016) Demonstracijski poskusi s tunelskim mikroskopom v zraku. Diplomsko delo.

Primož Susman (2016) Sesalna natega pri pouku fizike. Diplomsko delo.

Š

Polona Šenkinc (2016) Reševanje linearnih diferencialnih enačb drugega reda s pomočjo potenčnih vrst. Diplomsko delo.

Mojca Špende (2016) Vzvodi kot orodja v pouku fizike. Diplomsko delo.

Petra Šter (2015) Poskusi s fosforescenco. Diplomsko delo.

T

Maruša Turk (2014) Lebesgueova mera in Riemannov integral. Diplomsko delo.

U

Lucija Uršič (2016) Analiza nalog kratkih odgovorov iz področja tlaka na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 2016. Diplomsko delo.

Ž

Karmen Žugič (2016) Prikaz ortodiagonalnih štirikotnikov. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen sre. 23. avg. 2017 01:24:34 CEST.