[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Študijski program prve stopnje - univerzitetni > Dvopredmetni učitelj > Biologija - Gospodinjstvo"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | Č | D | Đ | F | G | J | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Število enot na tem nivoju: 84.

A

Alja Andromako (2017) Vpliv sovrstnikov na odločitve srednješolcev o prehranjevanju. Diplomsko delo.

Kaja Antončič (2015) Vpliv različic toksina Cdt bakterije Aggregatibacter actinomycetemcomitans na preživelost producentskih bakterij. Diplomsko delo.

Ana Arh (2014) Neformalno vključevanje staršev v pouk gospodinjstva. Diplomsko delo.

B

Borut Benko (2014) Prehransko svetovanje pri diabetesu tipa 2. Diplomsko delo.

Jana Beronja (2014) Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri gospodinjstvu. Diplomsko delo.

Katja Bobnar (2016) Učiteljevo prepoznavanje strahu učencev pred živalmi. Diplomsko delo.

Č

Jaka Črtalič (2017) Spremljanje aktivnosti srednje velikih zveri s pomočjo fotopasti. Diplomsko delo.

Sindis Čufer (2016) Problematika zavržene hrane v osnovnih šolah. Diplomsko delo.

D

Maja Dacar (2017) Vedenjski odziv jamskih in površinskih vodnih osličkov (Asellus aquaticus) na vodni tok. Diplomsko delo.

Maja Dacar (2018) Optične lastnosti cvetov črnega teloha. Diplomsko delo.

Brigita Dobre (2013) Pomen poučevanja biologije in naravoslovja z živim materialom. Diplomsko delo.

Doroteja Drnovšek (2015) Ozaveščenost osnovnošolcev o onesnaževanju okolja v Zasavju. Diplomsko delo.

Đ

Tamara Đurđević (2016) Uživanje zajtrka med osnovnošolci. Diplomsko delo.

F

Anka Ferkolj (2017) Morfologija kože človeške ribice (Proteus anguinus anguinus). Diplomsko delo.

Barbara Ferlin (2015) Optične lastnosti navadnega vodnega oreška. Diplomsko delo.

Irena Finc (2015) Poznavanje prehranskih pojmov pri učencih 6. razreda. Diplomsko delo.

Blaž Fink (2015) Učne strategije nadarjenih učencev. Diplomsko delo.

Uršula Fric (2017) Morfološka analiza nevromastov pri človeški ribici. Diplomsko delo.

Martina Furlani (2015) Razumevanje in odnos do evolucije med slovenskimi in italijanskimi mladostniki. Diplomsko delo.

G

Lea Gešman (2016) Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole na Dolenjskem o evoluciji človeka. Diplomsko delo.

Ana Gril (2014) Znanje dijakov srednje strokovne šole o volkovih. Diplomsko delo.

Lea Grmek (2015) Zmanjševanje porabe energije doma. Diplomsko delo.

J

Sara Janže (2014) Ocena stališč, znanja in interesa osnovnošolcev v povezavi z gensko spremenjenimi organizmi. Diplomsko delo.

Katarina Jordan (2015) Predstave učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o človeški ribici. Diplomsko delo.

K

Nina Kalc (2017) Analiza vidnih sprememb kulturne krajine na in ob pivških presihajočih jezerih. Diplomsko delo.

Katja Kek (2013) Prehranske vsebine v izbranih tiskanih medijih. Diplomsko delo.

Timoteja Kleč (2014) Prepoznavnost prehranskih in zdravstvenih trditev pri potrošniku. Diplomsko delo.

Timoteja Kleč (2017) Neformalno prehransko izobraževanje in prehranska pismenost odraslih. Magistrsko delo.

Gašper Klemenčič (2018) Prehransko znanje in prehranske navade mladih športnikov. Diplomsko delo.

Tjaša Klinkon (2014) Motiviranost učencev pri pouku gospodinjstva v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Sebastjan Kovač (2017) Primerjava aerobne zmogljivosti mater in njihovih hčera. Diplomsko delo.

Sabina Kralj (2017) Opazovanje razvoja fenofaz pri češnji kot primer učenja z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Branka Krgović (2017) Vsebine gospodinjskega izobraževanja v severnoevropskih državah. Diplomsko delo.

Sanja Kršić (2016) Spol in avtoriteta učitelja. Diplomsko delo.

Nives Kukovec (2015) Priprava in evalavacija preizkusa znanja o genetiki pri devetošolcih. Diplomsko delo.

L

Lucija Lah (2014) Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru toksikologije pri pouku naravoslovja. Diplomsko delo.

Maja Lah (2013) Poučevanje prehranskih vsebin z vidika različnih pristopov poučevanja. Diplomsko delo.

Damjana Lampe (2017) Preverjanje učinkovitosti prehranskih kart. Diplomsko delo.

Jani Lavrenčič (2018) Razumevanje atmosferskih okoljskih problemov pri učencih devetega razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Neja Lavrič (2018) Lokalizacija encima ACC-oksidaze v plodovih paradižnika (Solanum lycopersicum). Diplomsko delo.

Teja Lavtižar (2014) Zanimanje osnovnošolcev Gorenjske za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Erika Lekan (2016) Razumevanje fotosinteze med študenti bioloških in nebioloških programov študija. Diplomsko delo.

M

Lara Maček (2018) Poznavanje novih znakov kakovosti na embalaži živil med osnovnošolci. Diplomsko delo.

Tanja Marinac (2016) Spodbujanje otrok k uživanju živil z manj sladkorja. Diplomsko delo.

Špela Marolt (2017) Optimalni umetni pogoji za gojenje in razmnoževanje krempljark (Xenopus laevis). Diplomsko delo.

Irma Mavrič (2014) Vsebnosti težkih kovin v izbranih zeliščih na območju Šoštanja in Zgornjesavinjske doline. Diplomsko delo.

Maja Meglič (2017) Odnos osnovnošolcev do uživanja zelenjave. Diplomsko delo.

Amela Mrvoljak (2015) Optične lastnosti listov plavčka (Salvinia auriculata). Diplomsko delo.

Špela Murn (2014) Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci. Diplomsko delo.

O

Ana Omerza (2017) Odnos med telesno samopodobo in tveganjem za razvoj motenj hranjenja pri mladostnikih. Diplomsko delo.

Maja Oražem (2016) Optične lastnosti skorje svilnatega drena. Diplomsko delo.

Špela Osolnik (2018) Prehranska pismenost čeških osnovnošolcev. Diplomsko delo.

Teja Osolnik (2017) Vpliv izvlečka iz listov in korenik japonskega dresnika na celično delitev pri čebuli. Diplomsko delo.

Andreja Osredkar (2014) Ozaveščenost učencev tretje triade osnovne šole o nevarnih odpadkih in strupenih snoveh. Diplomsko delo.

P

Urška Pančur (2016) Zanimanje osnovnošolcev Kamnika za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Lucija Peršin (2017) Šole kot središča skupnosti. Diplomsko delo.

Patricia Petrič (2015) Iskanje protimikrobnih snovi, ki jih izločajo bakterije izolirane iz jam. Diplomsko delo.

Nina Pihler (2014) Morfometrična analiza jeter močerila (Proteus anguinus anguinus). Diplomsko delo.

Urška Praznik (2015) Znanje o Darwinovi teoriji evolucije med učenci tretjega triletja osnovne šole. Diplomsko delo.

Barbara Premoš (2014) Prehranske navade starostnikov, ki živijo v domačem okolju. Diplomsko delo.

R

Nastja Rejc (2015) Stališča dijakov srednje strokovne šole do volkov. Diplomsko delo.

Maša Renčof (2015) Oblikovanje intervjuja za preverjanje čustev, stališč in znanja učencev v prilagojenem izobraževalnem programu v povezavi z vretenčarji. Diplomsko delo.

Katja Rudaš (2015) Priprava interdisciplinarnih didaktičnih gradiv za vključevanje športnih dejavnosti v naravoslovno učno pot. Diplomsko delo.

S

Neža Sedej (2013) Stališča učencev do žuželk – povezave z znanjem o žuželkah in neposrednimi izkušnjami z žuželkami. Diplomsko delo.

Sendi Selič (2016) Priprava eksperimenta za poučevanje fotosinteze pri predmetu Naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Zala Skubic (2016) Poznavanje okoljskih vsebin pri učencih sedmega razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Ana Slanc (2014) Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru forenzike pri pouku naravoslovja. Diplomsko delo.

Alenka Stanonik (2018) Vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano. Diplomsko delo.

Klavdija Stražar (2014) Anksioznost osnovnošolcev pri pouku biologije. Diplomsko delo.

Š

Mateja Šmid (2014) Zagotavljanje dietne prehrane v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Petra Štirn (2017) Odnos študentov do vsebin predmeta gospodinjstvo. Diplomsko delo.

Neja Štromajer (2016) Poznavanje alergijskih bolezni pri bodočih učiteljih. Diplomsko delo.

Tina Šulak (2016) Zanimanje ljubljanskih osnovnošolcev za uporabne rastline. Diplomsko delo.

T

Tina Trobec (2016) Vizualizacija prehranske piramide in prehranskega krožnika. Diplomsko delo.

Melisa Tršan (2016) Izbris gena za egerolizin v bakterijskem sevu Pseudomonas aeruginosa PA01. Diplomsko delo.

Lea Turk (2018) Ugotavljanje napačnih predstav učencev o razvrščanju živali med nevretenčarje in vretenčarje. Diplomsko delo.

U

Timea Urdih (2018) Vpliv ketogene diete na telesno maso in počutje. Diplomsko delo.

Vanesa Urek (2016) Odnos staršev do prehranske pismenosti otrok. Diplomsko delo.

V

Sanja Valenčak (2013) Aktivnosti Kozjanskega parka pri naravovarstveni vzgoji in izobraževanju osnovnošolcev. Diplomsko delo.

Ana Vreš (2015) Kartiranje habitatnih tipov okolice Podutika. Diplomsko delo.

Z

Urša Zadnik (2013) Fibonaccijevo zaporedje pri pouku biologije in naravoslovja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Teja Zalar (2018) Neformalno prehransko izobraževanje študentov. Diplomsko delo.

Tjaša Zamida (2018) Znanje učencev 7., 8. in 9. razreda osnovne šole o evoluciji človeka. Diplomsko delo.

Tanja Zupančič (2016) Odnos osnovnošolcev do priporočil o zdravi prehrani. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:41 CET.