[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Študijski program prve stopnje - visokošolski strokovni > Predšolska vzgoja"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | Ć | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 487.

A

Johana Abakumov (2016) Skozi oči otroka: od lutke do predstave. Diplomsko delo.

Sabina Agić (2018) Šivanje kot oblika tehnične dejavnosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Nina Ajdič (2017) Pomoč vrtca družini. Diplomsko delo.

Urška Anžlovar (2014) Predstave predšolskih otrok o varovanju okolja. Diplomsko delo.

Pia Arhar (2014) Spoznavanje baleta Hrestač v vrtcu. Diplomska naloga.

Anja Artač (2015) Kritični razmislek o bralni znački v vrtcu. Diplomsko delo.

Doris Avbelj (2017) Motiv družine v antologiji Svetlanine pravljice. Diplomsko delo.

Kelly Avsenik Hanson (2017) Likovne transformacije med risbo in kipom. Diplomsko delo.

Janja Avsenik (2017) Ustvarjanje z gibom v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Urška Ažman (2012) Uporaba vaj za boljšo izgovorjavo v drugem starostnem obdobju. Diplomsko delo.

B

Karmen Bajde (2016) Vloga vzgojitelja pri igri s strukturiranim in nestrukturiranim materialom. Diplomsko delo.

Katja Balažic (2017) Zgodovinski pregled predšolskih ustanov hčera Marije Pomočnice v Sloveniji. Diplomsko delo.

Diana Baloh (2018) Gardnerjeva teorija mnogoterih inteligentnosti in njena uporabnost v vrtcu. Diplomsko delo.

Sara Barle (2018) Skrivnost iz Kellsa: animirani film in slikanica. Diplomsko delo.

Urška Bartol (2015) Primerjava koncepta "Igra - gibanje - razvoj" in programa NTC-učenje. Diplomsko delo.

Tamara Bastarda (2016) Kriteriji za izbor kakovostne literature v vrtcih. Diplomsko delo.

Maruša Bavdek (2014) Z lutko spodbujamo učenje in igro otrok s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Elma Beganović (2016) Spodbudno učno okolje v prvem starostnem obdobju v vrtcu. Diplomsko delo.

Ines Beganović (2016) Spodbujanje otrokove igre z nestrukturiranim materialom. Diplomsko delo.

Petra Benedičič (2015) Spoznavanje mleka in mlečnih izdelkov v vrtcu. Diplomsko delo.

Vesna Benedičič (2014) Analiza uspešnosti naglušnega predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Žana Benedičič (2016) Doživljanje vodene vizualizacije in priprava na plesno izražanje. Diplomsko delo.

Tinka Benedik (2015) Povezovanje vzgojiteljevega osebnega življenja s profesionalnim. Diplomsko delo.

Maja Benko (2013) Istospolne družine kot tematika v vrtcih občine Nova Gorica. Diplomsko delo.

Katarina Berčan (2015) Didaktični materiali za razvijanje jezikovnih zmožnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Maja Berčič (2015) Vloga motivacijskih spodbud pri branju v nadaljevanju v vrtcu. Diplomsko delo.

Margit Bergant (2015) Obravnava temperature v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Sonja Bernik (2015) Medkulturna vzgoja: projekt Žabec in tujec. Diplomsko delo.

Eva Berus (2013) Poučevanje smučanja v temeljni in športni gibalni fazi. Diplomsko delo.

Anja Bervar (2017) Stališča strokovnih delavcev v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Doris Bezjak Matijevič (2014) Naravne oblike gibanja v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Jerica Bezovnik (2016) Analiza pomnenja pri predšolskih otrocih na primeru informacij o gobah. Diplomsko delo.

Mojca Bilban (2013) Govorno-jezikovne motnje predšolskih otrok in vpliv staršev nanje. Diplomsko delo.

Kristina Bitenc Mavsar (2014) Spoznavanje vrednot skozi družabne igre izvedene po metodi igre v 2. starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Marjetka Bitenc (2013) Mlinček kot tehnični pripomoček za povezavo tehnike s področji kurikuluma. Diplomsko delo.

Sara Bizant (2015) Razvijanje vzdržljivosti z metodo igre v heterogenem oddelku. Diplomsko delo.

Tea Blagus (2018) Dvojezičnost in medkulturna vzgoja v vrtcu. Diplomsko delo.

Vesna Boben (2015) Predstave predšolskih otrok o organizmih, ki se razvijejo iz jajc. Diplomsko delo.

Lara Bogataj (2018) Razlike med plezanjem in hojo po stopnicah v trenutno usvojenih stopnjah. Diplomsko delo.

Aleksandra Bohinc (2014) Matematično znanje predšolskih otrok pred vstopom v šolo. Diplomsko delo.

Milena Bohinc (2015) Dejavniki in okoliščine discipliniranja otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Polona Bolčina (2016) Prosta igra otrok in vloga vzgojitelja. Diplomsko delo.

Urška Boštic (2016) Medijska vzgoja v vrtcu. Diplomsko delo.

Eva Brajer (2018) Narava kot spodbuda za ples – integracija ustvarjalnega giba v prvo starostno obdobje. Diplomsko delo.

Brigita Brčinović (2014) Odnos družbe do živali. Diplomsko delo.

Nika Bregar (2014) Priprava pedagoške delavnice v muzeju za predšolske otroke. Diplomsko delo.

Tina Breščak (2018) Uporaba slikanic Hervéja Tulleta kot spodbuda pri učenju barv v angleškem jeziku na predšolski stopnji. Diplomsko delo.

Katja Brinšek (2017) France Prešeren v slikaniški obliki za otroke. Diplomsko delo.

Barbara Brlek (2014) Sodobna slovenska poezija in njena obravnava v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Anita Brodarič (2016) Nasilje nad otroki in otrokove pravice. Diplomsko delo.

Barbara Brulc (2013) Vodeno opazovanje dvoživk v vrtcu. Diplomsko delo.

Nina Brunec (2016) Stres romskih otrok in mladostnikov. Diplomsko delo.

Simon Bučar (2014) Feminizacija v vzgojiteljskem poklicu. Diplomsko delo.

Katarina Bukovec (2018) Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja s pomočjo nestrukturiranega materiala. Diplomsko delo.

Klavdija Bukovec (2014) Plesna dramatizacija pravljice Peter in volk. Diplomsko delo.

Estera Burgar (2016) Knjižna in knjižnična vzgoja v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Zdenka Burja (2015) Od kod pride voda v pipo? Učenje o ekologiji z raziskovanjem. Diplomsko delo.

C

Nuša Cegnar (2018) Vpliv aktivizirajoče knjige na razvoj predbralnih in predpisalnih spretnosti v drugi starostni skupini vrtca. Diplomsko delo.

Valentina Celarc (2017) Pomen koordinacije za gibalno učinkovitost otrok. Diplomsko delo.

Ana Cerkovnik (2018) Vstop v šolo – stališča in izkušnje otrok, učiteljev in vzgojiteljev. Diplomsko delo.

Maja Ciglar (2012) Spoznavanje poklica mizarja in obdelava lesa v vrtcu. Diplomsko delo.

Petra Cimermančič (2017) Pričakovanja vzgojiteljev predšolskih otrok do staršev. Diplomsko delo.

Alenka Cimerman (2018) Bralna pismenost študentov Pedagoške fakultete. Diplomsko delo.

Tanita Cizelj (2015) Večjezični projekt : tri roke - drei hände - tre mani. Diplomsko delo.

Manca Colarič (2013) Tekmovalnost v gibalnih igrah. Diplomsko delo.

Branka Crnobrnja (2014) Plesna dramatizacija pravljice Volk in sedem kozličkov v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Klavdija Cvitkovič (2017) Načini vključevanja romskih otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Ć

Larisa Ćavar (2014) Ekokritika: odnos človek ̶ žival v izbranih živalskih pravljicah Svetlane Makarovič. Diplomsko delo.

Č

Marta Čebulj (2013) Ponudba in kakovost v javnih in zasebnih vrtcih. Diplomsko delo.

Maruša Čebulj (2018) Analiza gibalnih odzivov otrok na različno izvedbo gibalnih dejavnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Nika Černe (2017) Rezilientnost vzgojiteljev v povezavi z njihovim profesionalnim razvojem. Diplomsko delo.

Janet Čufer (2017) Spolne zlorabe otrok: nalogah vrtca in vzgojiteljev/vzgojiteljic, ki jih nalagajo pravilnik in zakoni, ter o pravnem vidiku s perspektive državne tožilke. Diplomsko delo.

Tanja Čufer (2014) Komunikacijske spretnosti in zadovoljstvo staršev z besedno komunikacijo vzgojiteljev. Diplomsko delo.

D

Sanja Davidović (2018) Obravnava pesmi Otona Župančiča v vrtcu. Diplomsko delo.

Damjana Debenec (2016) Predstave predšolskih otrok o živalskem skeletu. Diplomsko delo.

Ariana Dežman (2017) Projekt mozaik v vrtcu. Diplomsko delo.

Nives Dimic (2016) Sodelovanje vzgojiteljic in staršev v vrtcu. Diplomsko delo.

Anja Dimnik (2013) Obravnava izbranih mladinskih del s problemsko tematiko nasilja. Diplomsko delo.

Ana Dolar (2016) Gibalne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev. Diplomsko delo.

Jana Dolenšek (2015) Pogledi strokovnih delavcev v vrtcu na nadarjenost in nadarjene otroke. Diplomsko delo.

Nina Dolhar (2015) Izdelava igrače v vrtcu. Diplomsko delo.

Ana Dolinar (2014) Izbor slovenskih literarnih junakov za predšolsko obdobje. Diplomska naloga.

Nika Dolinar (2016) Gradnja gozdnih bivakov iz naravnih materialov kot priložnost za učenje naravoslovja in napredek na vseh razvojnih področjih predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Romana Dolinar (2015) Opazovanje spreminjanja narave v letnih časih z uporabo pristopov gozdne pedagogike v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Nataša Doutlik (2017) Ustvarjanje in konstruiranje z večfunkcijsko didaktično igračo. Diplomsko delo.

Maja Dragan (2018) Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o rabi knjižnega jezika v vrtcu. Diplomsko delo.

Tina Dragić (2018) Tehnične delavnice z zabojem za ustvarjanje in medpredmetno učenje. Diplomsko delo.

Larisa Draskovič (2015) Medkulturno sodelovanje vrtca Ringa raja in romskega vrtca Romano. Diplomsko delo.

Urša Dubravica (2016) Igrajmo se gledališče: ustvarjanje spodbudnega okolja za kreativne gledališke dejavnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

E

Nuša Erjavec (2019) Raketa – učenje z raziskovanjem. Diplomsko delo.

Sabina Erjavec (2016) Blago kot material za spoznavanje matematičnih pojmov. Diplomsko delo.

Simona Erjavec (2014) Analiza govorno jezikovnega statusa naglušnega otroka. Diplomsko delo.

Mojca Erman (2015) Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu. Diplomsko delo.

F

Ani Fajdiga (2013) Izdelava didaktičnih igrač z otroki, starimi 3-6 let. Diplomsko delo.

Damjana Fajdiga (2016) Predstave predšolskih otrok o medvedu. Diplomsko delo.

Anita Filipaj (2015) Mnenja vzgojiteljev in staršev glede uporabe medijev v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Lea Filipič (2015) Obravnava zbirke pravljic Anje Štefan: Za devetimi gorami v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Maja Finžgar (2018) Delo z otroki, ki imajo astmo. Diplomsko delo.

Eva Firšt (2014) Ohranjanje plesne kulturne dediščine na območju Ljubnega ob Savinji. Diplomsko delo.

Zala Fister (2015) Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. Diplomsko delo.

Jožica Frankovič (2017) Postavljanje mej otrokom v vrtcu. Diplomsko delo.

Manca Frlan (2017) Motiv mater otrok s posebnimi potrebami v pravljicah Grdi raček in Veveriček posebne sorte. Diplomsko delo.

Kaja Fujan (2016) Motiv družinskih odnosov v slovenski mladinski književnosti v slikaniški obliki. Diplomsko delo.

G

Metka Gabrijel (2016) Opisovanje slik v vrtcu. Diplomsko delo.

Urška Gašperič (2013) Razlike v prilagajanju na vodo med šolskimi in predšolskimi otroki. Diplomsko delo.

Taja Geč (2018) Obravnava izbranih rezijanskih pravljic iz zbirke Zverinice iz Rezije (2014). Diplomsko delo.

Vesna Germ (2016) Izvajanje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur otrok priseljencev v slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Claudia Gogala (2017) Otrokova izkušnja smrti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Mateja Golc (2017) Zimski tabor za predšolske otroke. Diplomsko delo.

Melita Golob (2015) Vključevanje inštrumenta cajon v glasbene dejavnosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Nina Golob (2012) Starši predšolskih otrok in njihove bralne navade. Diplomsko delo.

Petra Gomišček (2015) Vzgoja predšolskih otrok v slikanicah. Diplomsko delo.

Alenka Gorenc (2012) Razlike v hoji predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Suzana Gorenc (2014) Spoznavanje materialov v prvem starostnem obdobju in igra z njimi. Diplomsko delo.

Anja Goričan (2017) Vpliv gojenja živali na odnos do njih pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Barbara Gorše (2017) Primerjalna analiza izbranih slovenskih in hrvaških ljudskih pravljic. Diplomsko delo.

Leja Goručan (2016) Pravljična joga. Diplomsko delo.

Petra Gotar (2014) Pomen ravnotežja za varno gibanje v gorah v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Špela Granda (2016) Nastajanje lutkovne predstave. Diplomsko delo.

Martina Grašič (2018) Naravni in odpadni material kot pobuda za izkušnjo aktivnega učenja. Diplomsko delo.

Lara Grbec (2016) Prepričanja strokovnih delavcev v vrtcu o razvoju dvojezičnosti pri otrocih. Diplomsko delo.

Sara Grebenc (2015) Skrb za glas in uporaba besednega/nebesednega sporazumevanja pri vzgojiteljih predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Nastja Grenc (2017) Otrokov odziv na abstraktno in realistično ilustracijo. Diplomsko delo.

Tina Gril (2018) Tehnične sestavljanke v predšolskem obdobju za razvijanje tehnoloških kompetenc. Diplomsko delo.

Irena Grubar (2018) Otroški literarni junaki v vrtcu. Diplomsko delo.

Ana Grum (2018) Tehnološka pismenost otrok, starih od 2 do 3 let. Diplomsko delo.

Nika Guna (2018) Vloga vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. Diplomsko delo.

H

Danaja Hafnar (2017) Prilagajanje vzgojnega dela otroku z epilepsijo. Diplomsko delo.

Zala Hafnar (2018) Pravljica kot biblioterapevtsko sredstvo v vrtcu. Diplomsko delo.

Tina Hawlina (2014) Sprostitvene tehnike za otroke od 2. do 3. leta starosti. Diplomsko delo.

Kaja Hegedič (2017) Učenje in igra na prostem v vrtcu. Diplomsko delo.

Suzana Hodnik (2014) Položaj otroka v družini nekoč in danes. Diplomsko delo.

Tanja Holcar (2013) Uporaba odpadnih materialov za okrasitev vrtca. Diplomsko delo.

Jasminka Horvat (2014) Ročno izdelovanje papirja v vrtcu. Diplomsko delo.

Nina Horvat (2015) Stališča in izkušnje vzgojitelja na področju agresivnega vedenja predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Jasna Hostnik (2013) Participacija otrok pri projektu Naredimo dom. Diplomsko delo.

Karmen Hrast (2014) Gibalna učinkovitost predšolskih otrok pri plezanju. Diplomsko delo.

Veronika Hribar (2013) Spoznavanje geometrijskih teles, likov in črt v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Martina Hrženjak (2015) Ideja za poučevanje smučanja v temeljni gibalni fazi. Diplomsko delo.

Eva Hudolin (2012) Domišljijska drevesa kot spodbuda za plesno izražanje. Diplomsko delo.

Alenka Humar (2013) Metode za razvijanje vzdržljivosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

I

Martina Ilc (2015) Razvoj predšolske vzgoje v Ribnici na Dolenjskem. Diplomsko delo.

Vesna Istenič (2013) Spodbujanje branja v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Tajda Ivanc (2017) Vloga vzgojitelja pri vpeljavi NTC-dejavnosti. Diplomsko delo.

Urška Ivančič (2013) Spoznavanje lesa in igra z njim v vrtcu. Diplomsko delo.

J

Mateja Jagodić (2018) Spodbujanje otrokove jezikovne zmožnosti s filmsko vzgojo. Magistrsko delo.

Tara Jaketič (2017) Projekt v tehničnem kotičku:od gozda do pručke. Diplomsko delo.

Anja Jakljevič (2015) Bela Krajina v ljudskem pisnem izročilu. Diplomsko delo.

Anja Jakopič (2015) Usposobljenost vzgojiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami v rednih oddelkih vrtcev. Diplomsko delo.

Katarina Jakopič (2016) Uporabnost dvovejnatega digitalnega biološkega ključa za dvoživke v vrtcu. Diplomsko delo.

Ivana Jakša (2015) Pogled staršev na timsko delo vzgojiteljice in učiteljice v prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Nina Jamnikar (2015) Knjiga ali tablični računalnik kot sredstvo spodbujanja otrokovega govornega razvoja. Diplomsko delo.

Maja Jančar (2014) Tematika drugačnosti ter primerjava pravljic slovenskih in tujih mladinskih avtorjev. Diplomsko delo.

Bernarda Jančik (2017) Spoznavanje lesa prek paličnih profilov z otroki, starimi 2-3 leta, v okviru tehnične vzgoje. Diplomsko delo.

Katja Janežič (2017) Plesna dramatizacija pravljice Rumeno čudo. Diplomsko delo.

Romana Janežič (2017) Vloga vzgojitelja pri izvajanju jezikovne vzgoje v javnem vrtcu in vrtcu Montessori. Diplomsko delo.

Daša Janže (2013) Porajajoča se pismenost v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Nina Jarc (2015) Predšolski otroci spoznavajo električni krog. Diplomsko delo.

Mateja Jeglič (2012) Vključevanje predšolskih otrok v organizirane gibalne/športne dejavnosti. Diplomsko delo.

Andreja Jeklar (2012) Spodbujanje čutnih zaznav pri predšolskih otrocih v naravnem okolju. Diplomsko delo.

Silvija Jelen (2012) Analiza in razvoj timskega vodenja vrtca (študija primera). Magistrsko delo.

Marko Jenko (2018) Participacija otrok v vsakdanjem življenju v vrtcu – mesec želja. Diplomsko delo.

Nastja Jenko (2017) Matematika prvih civilizacij za najmlajše. Diplomsko delo.

Manca Jeras (2018) Učenje o čebelah s pomočjo igre vlog. Diplomsko delo.

Anja Jereb (2018) Motiv deklice v sodobni mladinski književnosti. Diplomsko delo.

Vanda Jereb (2012) Vzgojiteljeva kompetentnost za razvijanje zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Tina Jerko (2016) Koncept indigo otrok in prepoznavanje te skupine otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Lidija Jerše (2012) Vloga institucionalne predšolske vzgoje v zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za otroke romskega porekla na območju Kočevja. Magistrsko delo.

Lidija Jesenovec (2017) Analiza izbranih kratkih sodobnih pravljic Svetlane Makarovič in teorija karnevala Mihaila Bahtina. Diplomsko delo.

Dragana Jevtić (2013) Predlogi za dejavnosti predšolskih otrok na Zelenici. Diplomsko delo.

Adrijana Jordan (2016) Pomoč lutke pri oblikovanju socialnih odnosov v skupini. Diplomsko delo.

Marjana Jovanovska (2015) Raziskujemo in ustvarjamo knjigo – participacija otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Nuša Justin (2016) Obravnavanje plovnosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Matic Juvan (2013) Vpliv gozdne pedagogike na razvoj okoljske etike pri predšolskem otroku. Diplomsko delo.

Polona Juvan (2014) Didaktične strategije za razvoj govora pri naglušnih otrocih. Diplomsko delo.

K

Sara Kač (2015) Analiza in primerjava literarnih likov iz slovenskih ljudskih in sodobnih pravljic. Diplomsko delo.

Urška Kalan (2018) Obravnava motiva slovenske kulturne dediščine v slikanicah v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Sanda Kandrič (2016) Povezovanje kurikularnih vsebin skozi umetnost v prvem starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Nastja Karlič (2018) Spodbujanje sodelovanja s socialnimi igrami v vrtcu. Diplomsko delo.

Erika Kastelic (2013) Koordinacija v orientacijskih igrah predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Lana Kaštelan (2017) Uporaba slikanice pri razvijanju otrokovega besedišča. Diplomsko delo.

Simona Kavka (2018) Vpliv vrtnarjenja na znanje in odnos predšolskih otrok do rastlin. Diplomsko delo.

Naja Kepec (2013) Ustvarjanje z naravnimi materiali z od 3- do 6-letnimi otroki. Diplomsko delo.

Andreja Kern (2016) Otrokova raba dvojine v izbranih slovenskih vrtcih in šolah. Diplomsko delo.

Dijana Klašnja (2014) Prehod iz predoperativnega v operativno mišljenje. Diplomsko delo.

Brigita Klemenčič (2017) Vpliv stališč in vednosti vzgojiteljic na mišljenje otrok o spolu. Diplomsko delo.

Maja Klobučar (2017) Podoba otroka v zbirki Za lahko noč pisateljice Ele Peroci. Diplomsko delo.

Petra Knap (2015) Uporaba jezika pri simbolni igri malčkov. Diplomsko delo.

Anja Kobal (2016) Pogledi staršev in strokovnih delavcev vrtca na sodelovanje s potujočo knjižnico. Diplomsko delo.

Veronika Kobal (2015) Razlike med spoloma v vzdržljivosti predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Katja Kocmur (2012) Najpogostejše govorne napake v drugem starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Anna Kočar (2017) Obravnava slikanic v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Mojca Kočevar (2018) Pomen pogostosti izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti za gibalno učinkovitost otrok. Diplomsko delo.

Irena Kokalj (2015) Razvijanje naravoslovnih postopkov v naravnem okolju pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Tjaša Kolar (2014) Vloga vzgojitelja pri reševanju konfliktov. Diplomsko delo.

Tjaša Konc (2016) Sram in ponos pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Špela Konec (2015) Predšolski otroci spoznavajo vodne mlinčke. Diplomsko delo.

Anja Kopinič (2017) Sodelovanje vzgojitelja in učitelja razrednega pouka pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja v 1. razredu. Diplomsko delo.

Kristina Kordič (2015) Preverjanje razumevanja koncepta tiska/knjige v skupini 5-6 let starih otrok v Otroškem vrtcu Metlika. Diplomsko delo.

Vesna Korošec (2014) Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti. Diplomsko delo.

Marija Kosem (2012) Skalnjak v vrtcu. Diplomsko delo.

Lara Kosi (2015) Prilagajanje dela otroku z govorno-jezikovno motnjo. Diplomsko delo.

Lea Kosmač (2016) Ustvarjanje plesne predstave s predšolskimi otroki po modelu vmesne poti. Diplomsko delo.

Martina Kostanjšek (2014) Izkušnje in pogledi strokovnih delavcev v vrtcu na oblikovanje timov. Diplomsko delo.

Alja Kos (2014) Analiza socializacijskih kompetenc otroka z Downovim sindromom. Diplomsko delo.

Gašper Kos (2017) Spodbudno glasbeno okolje v zgodnjem otroštvu. Diplomsko delo.

Matej Koščak (2018) Oblikovanje izdelkov iz modelirnih mas in njihova uporaba v matematičnih dejavnostih pri otrocih v starostni skupini od 4 do 6 let. Diplomsko delo.

Ana Košir (2016) Začetno naravoslovje ob potoku. Diplomsko delo.

Barbara Košir (2016) Otrokovo izražanje jeze v vrtcu. Diplomsko delo.

Petra Košir (2014) Sodelovanje staršev in vzgojiteljev pri vzgoji predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Katja Kotnik (2017) Spoznavanje matematičnih pojmov v naravnem okolju. Diplomsko delo.

Jasna Kovačič Siuka (2013) Literarne revije in časopisi za otroke in mlade. Diplomsko delo.

Ana Kovačič (2018) Motivno-tematska analiza pesmi v reviji Vrtec (1871-1945). Diplomsko delo.

Klavdija Kovačič (2015) Vloga vzgojitelja pri vpeljavi medijske vzgoje na področju umetnosti. Diplomsko delo.

Nina Kovačič (2012) Spoznavanje kmetije s predšolskimi otroki. Diplomsko delo.

Katarina Kovač (2014) Vpliv igre v naravnem okolju na razvoj opazovalnih spretnosti predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Petra Kovač (2016) Izdelava družabnih didaktičnih iger iz odpadnega materiala. Diplomsko delo.

Doroteja Kozmus (2015) Vzgojiteljice o sodelovanju med vrtcem in javno knjižnico. Diplomsko delo.

Julija Kozorog (2018) Doživljanje pomladi ob plesu. Diplomsko delo.

Timeja Kragolnik Račnik (2017) Pogledi vzgojitelja na dejavnike prikritega kurikuluma v vrtcu. Diplomsko delo.

Sonja Kralj (2016) Vloga staršev v procesu razvijanja otrokove pismenosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Tjaša Kralj (2015) Vpeljevanje najmlajših v svet geometrijskih teles. Diplomsko delo.

Mateja Kramar (2015) Spoznavanje različnih materialov z otroki, starimi 1-2 let. Diplomsko delo.

Sara Kramperšek (2016) Otroci soustvarjajo projekt Veselo zimsko praznovanje v vrtcu. Diplomsko delo.

Ema Krelj (2018) Analiza stališč vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v vrtec. Diplomsko delo.

Eva Krempl (2015) Spoznavanje različnih vrst lesa in izdelava didaktične igrače v vrtcu. Diplomska naloga.

Eva Križnik (2016) Pomen slovenske kulturne dediščine v pravljicah Gašperja Križnika. Diplomsko delo.

Helena Krnc (2013) Predšolski romski otroci s tehničnimi dejavnostmi usvajajo slovenski jezik. Diplomsko delo.

Katja Krnc (2016) Prilagajanje dejavnosti s področja jezika in gibanja otroku s polževim vsadkom v vrtcu. Diplomsko delo.

Nikita Kučer (2014) Vpliv spola na poklic vzgojitelja predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Hana Kumar (2018) Odnos staršev predšolskih otrok do družinske pismenosti. Diplomsko delo.

Janja Kunstelj (2015) Vpliv pogostosti organizirane gibalne vadbe na gibalno učinkovitost otrok. Diplomsko delo.

Husmira Kurtović (2017) Poljudna literatura kot pomoč staršem pri vzgoji otrok. Diplomsko delo.

Simon Kveder (2013) Strukturalistični pogled na pravljice po Vladimirju Jakovleviču Proppu. Diplomsko delo.

L

Daša Lampič (2018) Razvoj govora s spodbujanjem razvoja sinaps v možganih po načelih NTC-programa. Diplomsko delo.

Tanja Latinović (2016) Medijska pismenost in predšolski otroci. Diplomsko delo.

Bojan Latin (2019) Porajajoča se pismenost v drugem starostnem obdobju v Vrtcu Kočevje. Diplomsko delo.

Eva Lederer (2018) Dialog ob sodobnih umetniških praksah kot povod za proaktivno reševanje naravovarstvenih problemov v vrtcu. Diplomsko delo.

Klementina Ledinski (2016) Moj dan v vrtcu. Diplomsko delo.

Ana Leš (2017) Vključevanje otrok, katerih slovenščina ni materni jezik, v slovenske vrtce. Diplomsko delo.

Anita Levačič (2013) Blago v simbolni igri najmlajših otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Janja Levičnik (2017) Matematični kotiček v vrtcu. Diplomsko delo.

Katja Levstek (2015) Formalne oblike sodelovanja med vrtcem in starši. Diplomsko delo.

Kristina Levstik (2017) Profesionalni razvoj pedagoških delavcev v vrtcu. Diplomsko delo.

Teja Likar (2016) Med in čebele v življenju človeka - učenje z raziskovanjem v vrtcu. Diplomsko delo.

Kaja Ljubi (2017) Ustvarjalni gib v 1. starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Manca Lojk (2016) Stališča predšolskih otrok do gluhih in naglušnih vrstnikov. Diplomsko delo.

Klavdija Longar (2016) Vključevanje lokalne tradicije v življenje in delo vrtca. Diplomsko delo.

Kristina Lotrič (2014) S slikanico razvijamo otrokovo besedišče. Diplomsko delo.

Sara Ložar (2017) Mnenja staršev o branju z otrokom v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Monika Lužnik (2012) Stališča vzgojiteljic do dela z gibalno oviranimi otroki. Diplomsko delo.

M

Sonja Maček (2014) Plesna dramatizacija zgodbe O petelinčku, ki se je učil kikirikati, z od 3 do 5 let starimi otroki. Diplomsko delo.

Anita Majetić (2013) Znakovni jezik za slišeče dojenčke in malčke. Diplomsko delo.

Monika Majnik (2017) Profesionalni razvoj švedskih in slovenskih vzgojiteljev. Diplomsko delo.

Manuela Makovec (2015) Uporaba komunikacijske matrike pri predšolskem otroku s cerebralno paralizo. Diplomsko delo.

Barbara Makovšek (2015) Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev za uspešno vzgojno delo. Diplomsko delo.

Jana Malenšek (2016) Odnos vzgojiteljev in učiteljev 1. razreda osnovne šole do medkulturnosti. Diplomsko delo.

Uta Malnar (2016) Osebna pojmovanja vzgojiteljev predšolskih otrok o učenju otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Nika Marenče (2014) Celosten odziv slovenskih in španskih otrok med izvajanjem gibalnih dejavnosti. Diplomsko delo.

Barbara Marić (2016) Komunikacija pri timskem delu v vrtcu in šoli. Diplomsko delo.

Monika Marjanovič (2014) Moj novi vrtec – participacija otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Patricija Markovšek (2014) Gibalna dejavnost vzgojiteljev. Diplomsko delo.

Darja Marn (2018) Odnos vzgojiteljev do dietne prehrane v vrtcu. Diplomsko delo.

Sara Marolt (2018) Primerjava Andersenove pravljice Snežna kraljica in animiranega filma Ledeno kraljestvo. Diplomsko delo.

Mateja Mars (2015) Predšolski otroci spoznavajo sile, ki vplivajo na gibanje igrač. Diplomsko delo.

Matic Mavri (2018) Uporaba igrač za razvoj fine motorike pri otrocih, starih 5 in 6 let. Diplomsko delo.

Nejka Mazi (2014) Vpliv montesorijskih materialov za vaje vsakdanjega življenja na otroke javnega vrtca. Diplomsko delo.

Tamara Medja (2013) Participacija otrok pri nastajanju lutkovne predstave. Diplomsko delo.

Katarina Medved (2014) Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Polona Meljo (2014) Spoznavanje življenja čebel z aktivnim učenjem na predšolski stopnji. Diplomsko delo.

Beti Mešić (2013) Vloga odraslega v otroški igri. Diplomsko delo.

Anja Mežik (2016) Življenje v alpski hiši nekoč: učenje z raziskovanjem v vrtcu. Diplomsko delo.

Karmen Mihelčič (2014) Primerjava funkcionalne pismenosti vzgojitelja v vrtcu in vzgojitelja v 1. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Urša Mikeli (2015) Vzgojne vrednote in prakse v Sloveniji in na Madagaskarju. Diplomsko delo.

Barbara Mikložič (2016) Od igre z blagom do aktivnega učenja. Diplomsko delo.

Tina Mikulandra (2018) Obudimo igre preteklosti. Diplomsko delo.

Kaja Milardović (2016) Čevljarstvo v našem kraju. Diplomsko delo.

Darja Mirtič (2015) Osebnostne lastnosti vzgojiteljic predšolskih otrok v povezavi z njihovim pedagoškim delom. Diplomsko delo.

Špela Mirtič (2017) Uporaba lutke v različnih starostnih skupinah otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Anja Mlakar (2018) Partnerski odnos vrtca in staršev – kazalnik kakovosti družinskega branja. Diplomsko delo.

Tina Mlinar Rozinger (2017) Motiv drugačnosti v Svetlaninih pravljicah,2008-: študija primera Veveriček posebne sorte. Diplomsko delo.

Katja Modic (2014) Novo pojmovanje otroštva kot posledica spreminjanja spolnih vlog. Diplomsko delo.

Katarina Mohorič (2013) Razvoj predšolske vzgoje v Selški dolini. Diplomsko delo.

Katarina Mohorič (2017) Vpliv spreminjanja ženske vloge v družbi na razvoj predšolske vzgoje na Slovenskem. Magistrsko delo.

Martina Mohorič (2012) Gibalna dejavnost predšolskih otrok in njihovih staršev v občini Medvode. Diplomsko delo.

Mima More (2017) Vzgojiteljičina funkcionalna raba slovenskega jezika v vrtcu in 1. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Anja Moškerc (2017) Analiza slikopisov v revijah v revijah Ciciban in Cicido. Diplomsko delo.

Tjaša Može (2016) Navezanost otrok na vzgojiteljico. Diplomsko delo.

Ana Murn (2013) Varnost pri plezanju predšolskih otrok v naravnih plezališčih. Diplomsko delo.

Bojana Murn (2015) Različni materiali za tehnično ustvarjalnost v vrtcu. Diplomsko delo.

Špela Mur (2018) Raba slikanice brez besedila. Diplomsko delo.

N

Petra Nagode (2017) Gozdna tehnična vzgoja za otroke, stare 5-6 let. Diplomsko delo.

Janja Narat (2017) Obravnava slikanice Muca Copatarica v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Irena Narobe (2017) Mnenje vzgojiteljev o praksi. Diplomsko delo.

Tina Nemanič (2017) Spanje in počitek otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Lidija Nograšek (2014) Lutke in medpodročno povezovanje. Diplomsko delo.

Jerneja Nose (2017) Psihoanalitični vzgojni koncept in uporaba psihoanalitične teorije pri vzgoji v vrtcu. Diplomsko delo.

Nina Novak (2016) Obravnava slikanice v prvem starostnem obdobju v vrtcu. Diplomsko delo.

Petra Novak (2018) Dejavnosti v gozdu za predšolske otroke prvega starostnega obdobja. Diplomsko delo.

Mateja Novljan (2014) Kruh v pokrajinah Slovenije. Diplomsko delo.

O

Petra Obadič (2018) Kakovost v slovenskih vrtcih. Diplomsko delo.

Maruša Oblak (2014) Priprava zimskega tabora za predšolske otroke v Domu pri izviru Završnice. Diplomsko delo.

Meta Oblak (2017) Otroško ljudsko glasbeno izročilo v drugem starostnem obdobju v vrtcu. Diplomsko delo.

Polona Oblak (2017) Vloga lutke v socialnih interakcijah med otroki. Diplomsko delo.

Ana Ocvirk (2018) Razvijanje predbralnih in predpisalnih zmožnosti s pomočjo slikanice. Diplomsko delo.

Špela Odar (2017) Obravnava pesmi Otona Župančiča v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Katarina Okorn (2017) Primerjava med vključevanjem predšolskih otrok v smučarske tečaje in na zimovanja. Diplomsko delo.

Katarina Omahen (2015) Odnosi in vzgoja v družini skozi različne generacije. Diplomsko delo.

Nina Orehek (2014) Vloga umetnostnih in neumetnostnih besedil pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu. Diplomsko delo.

Saša Osolin (2016) Predopismenjevanje v vrtcu. Diplomsko delo.

P

Mojca Padežnik (2017) Načrtovanje planinskih izletov s programom Ciciban planinec v vrtcu. Diplomsko delo.

Nina Pahor (2015) Predstave predšolskih otrok o rastlinah. Diplomsko delo.

Anja Pajnič (2015) Lutka kot motivacijsko sredstvo pri učenju tujega jezika. Diplomsko delo.

Suzana Panić (2018) Slikopisi Anje Štefan v tipni obliki. Diplomsko delo.

Ana Papež (2019) Participacija otrok pri lutkovnih dejavnostih. Diplomsko delo.

Klara Papež (2018) Zastopanost fizikalnih vsebin v vrtcu. Diplomsko delo.

Apolonija Papler (2014) Spoznavanje naravoslovne teme s pomočjo plesa. Diplomsko delo.

Erika Pavlenč (2016) Motiv šolstva v reviji Ciciban od 1945 do 2015. Diplomsko delo.

Sara Pavlin (2016) Vloga vzgojitelja pri prepoznavanju in preprečevanju nasilja nad otroki. Diplomsko delo.

Maruša Peklaj (2015) Dosežki slepe deklice na treh področjih kurikula za vrtce. Diplomsko delo.

Tanja Peklaj (2015) Pomen gibalno spodbudnega okolja pri razvoju hoje predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Petra Petan (2017) Spoznavanje polžev v skupini otrok, starih 3-4 let. Diplomsko delo.

Jasmina Peterle (2017) Vloga očeta pri vzgoji predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Katja Peterlin (2014) Učenje matematike v naravi. Diplomsko delo.

Manca Peternelj (2017) Spremljanje in dokumentiranje otrokovih dosežkov in napredka v vrtcu. Diplomsko delo.

Zvezdana Peternel Amon (2017) Sprostitvene dejavnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Vilma Peternel (2016) Primerjava risb enojajčnih dvojčkov v predšolskem in zgodnješolskem obdobju. Diplomsko delo.

Barbara Pfajfar (2014) Primerjava načinov pedagoškega dela in odnosa do otrok v slovenskih in španskih vrtcih. Diplomsko delo.

Barbara Pfeifer (2017) Spoznavanje vesolja v vrtcu. Diplomsko delo.

Maruša Pintač (2016) Spoznavanje in sprejemanje drugačnosti v vrtcu z lutko. Diplomsko delo.

Petra Pintar (2017) Učna pot kot koncept tehnične vzgoje na primeru Zlatorogove pravljične dežele. Diplomsko delo.

Anja Pinter (2014) Stališča vzgojiteljic do vpliva vrtca na čustveni razvoj malčkov. Diplomsko delo.

Anja Pirc (2018) Primerjava sodelovanja javnega in zasebnega vrtca z institucijami v lokalni skupnosti. Diplomsko delo.

Hilda Plohl Križnar (2017) Tehnološka pismenost pri otrocih, starih 5-6 let. Diplomsko delo.

Jana Podlogar (2014) Parki, vrtovi in arboretumi kot plesna spodbuda. Diplomsko delo.

Marta Pogačar (2018) Izkustveno učenje v vrtcu ob izdelkih iz Fimo mase. Diplomsko delo.

Monika Pogačar (2015) Prepoznavanje nasilja nad otroki in ravnanje vzgojiteljic predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Anastazija Pograjc (2017) Vloga vzgojiteljev in staršev v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Irena Pohleven (2018) Kurikularna uspešnost dečka z diagnozo Aspergerjevega sindroma na treh področjih dejavnosti v oddelku vrtca. Diplomsko delo.

Eva Poklar (2017) Participacija otrok - naši radovedni kotički. Diplomsko delo.

Ana Polanc (2013) Prehod od predoperacionalne stopnje mišljenja k stopnji konkretnologičnih operacij. Diplomsko delo.

Valentina Poljak (2017) Prepoznavanje trpinčenja med otroki in ravnanje vzgojiteljev. Diplomsko delo.

Andreja Potokar (2018) Spoznavanje okroglih in oglatih oblik v skupini od 2- do 3-letnih otrok. Diplomsko delo.

Nuša Povše (2016) Razvoj in učenje v prvi starostni skupini vrtca. Diplomsko delo.

Katarina Praprotnik (2018) Stališča vzgojiteljev in staršev do bralne značke v vrtcu. Diplomsko delo.

Kristina Praprotnik (2017) Otrokovo raziskovanje vpliva sončnega obsevanja na temperaturo v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Barbara Prašnikar (2013) Izkušnje in mnenja staršev o čustvih otrok. Diplomsko delo.

Urška Praznik (2015) Vloga vzgojiteljice pri skrbi za zdravje predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Katarina Preksavec (2015) Ples v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Jasmina Prepadnik (2016) Družinska pismenost v vsakdanjem življenju. Diplomsko delo.

Lara Prettner (2018) Od ideje do izdelka v procesu izdelave in preizkušanja motorične table. Diplomsko delo.

Špela Primar (2018) Odnos staršev in vzgojiteljev do vključevanja živil z več sladkorja v prehrano otrok. Diplomsko delo.

Kristina Primožič (2012) Vpliv družinske pismenosti na zgodnje opismenjevanje otrok. Diplomsko delo.

Mija Pustoslemšek (2017) Vaja tišine in pozornost otrok v javnih vrtcih. Diplomsko delo.

R

Žana Radovan (2019) Spodbujanje socialnih interakcij v vrtcu. Diplomsko delo.

Katarina Radovič (2016) Navezovanje matere in otroka med dojenjem. Diplomsko delo.

Nina Rajer (2016) Uporaba zgodbe kot sredstva za doseganje ciljev začetnega naravoslovja. Diplomsko delo.

Ula Rakuša (2017) Pogledi staršev in vzgojiteljev na kakovost delovanja vrtca. Diplomsko delo.

Tijana Ralević (2015) Participacija otrok v vrtcu: škrat Željko izpolnjuje želje otrok. Diplomsko delo.

Jana Ravnikar (2015) Stopnja razumljivosti govora predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Tina Remc (2017) Pomen zgodbe pri izbiri in oblikovanju mehkih kiparskih materialov. Diplomsko delo.

Tanja Remec (2015) Prostor in arhitektura skozi oči otrok, starih od 4 do 5 let. Diplomsko delo.

Tjaša Repnik (2012) Čustvena zloraba v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Polonca Repovž (2013) "Kaj bo prišlo iz jajca?" - predšolski otroci spoznavajo razvoj živali, ki se izležejo iz jajc. Diplomsko delo.

Anja Reya (2014) Poučevanje angleščine v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Nika Ribarič (2018) Uporaba komunikacijske matrike pri predšolskih otrocih v starosti od 1. do 3. leta. Diplomsko delo.

Tadeja Roblek (2012) Spoznavanje kunca v vrtcu. Diplomsko delo.

Ana Rogelj (2016) Razlike med spoloma v izražanju čustev pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Carmen Rokavec (2013) Z otroki, starimi od pet do šest let, izdelamo maketo mostiščarjev. Diplomsko delo.

Karin Ropotar (2017) Lutka, ljubljenec skupine: vsi enaki, vsi drugačni. Diplomsko delo.

Maja Rozman (2015) Spoznavanje živali v vrtčevskem eko vrtu. Diplomsko delo.

Mija Rozman (2015) Izkušnje in mnenja otrok in njihovih staršev o počitku in spanju v vrtcu. Diplomsko delo.

Petra Rozman (2013) Spodbujanje uživanja polnovrednih živil pri predšolskem otroku. Diplomsko delo.

S

Maša Samsa (2015) Vloga staršev pri branju v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju. Diplomsko delo.

Nika Sedmak (2017) Dobre prakse uvajanja sprememb in profesionalni razvoj pedagoških delavcev. Diplomsko delo.

Sara Selan (2016) Slikanice brez besed. Diplomsko delo.

Katarina Seliger (2017) Sodelovanje Vzgojno-varstvene enote pri Osnovni šoli Horjul s Centrom starejših občanov Horjul. Diplomsko delo.

Ema Simonič (2018) Fazni model profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Urška Skobe (2018) Biblioterapija kot del vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu. Diplomsko delo.

Marija Slevc (2018) Plesne dejavnosti in dinamika v skupini predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Martina Smerdelj (2015) Raba narečja v primorskih vrtcih. Diplomsko delo.

Špela Smuk (2014) Izrekanje pozdravov, zahval in opravičil v vrtcu. Diplomska naloga.

Aleksandra Sofrić (2015) Vzgojiteljeva bralna pismenost. Diplomsko delo.

Sabina Sopko (2013) Igrača Hiša od A do Ž - od ideje do igre. Diplomsko delo.

Suzana Srnjak (2013) Razlike v načrtovanju učnega procesa med prvim in drugim starostnim obdobjem. Diplomsko delo.

Lucija Stanjko (2014) Odnos vzgojiteljic do poslušanja glasbe v 1. starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Tilen Stenovec (2017) Analiza načrtovanja in izvajanja gibalnih dejavnosti v vrtcu med metodo igre in klasičnimi metodami poučevanja. Diplomsko delo.

Nika Stradovnik (2017) Klopni meningoencefalitis in borelioza: izkušnje in mnenja vzgojiteljev o problematiki. Diplomsko delo.

Staša Strežek (2013) Ples v krogu – od prazgodovine do vrtca. Diplomsko delo.

Blanka Strgar (2013) Uporaba tehnik aktivnega učenja v vrtcu. Diplomsko delo.

Anja Strmole (2015) Medkulturna vzgoja v vrtcu. Diplomsko delo.

Anja Stropnik (2016) Otrokovo soustvarjanje življenja v vrtcu: kako bi v vrtcu preživeli decembrske praznične dni. Diplomsko delo.

Urška Studen (2013) Predstave predšolskih otrok o pogojih in virih za preživetje organizmov. Diplomsko delo.

Teja Sušnik (2013) Razvoj ravnotežja v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Š

Maša Šeme (2018) Primerjava dnevne rutine v slovenskem in finskem mednarodnem vrtcu. Diplomsko delo.

Anja Šifrar (2017) Vloga vzgojitelja pri otrokovi prosti igri. Diplomsko delo.

Lea Šifrer (2018) Usmerjene glasbene dejavnosti za otroke 1. starostnega obdobja. Diplomsko delo.

Ajda Šimnic (2014) Oblikovanje spodbudnega okolja za razvoj gledaliških dejavnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Neža Šipelj (2018) Učenje angleščine s pomočjo glasbenih dejavnosti na predšolski stopnji. Diplomsko delo.

Špela Škerbec (2018) Prek čutil do ustvarjalnega giba v gozdu. Diplomsko delo.

Anamarija Škerjanc Štrus (2016) Slovenska kulturna dediščina: kozolci. Diplomsko delo.

Darja Škerjanec (2013) Kaj vedo štiriletniki o kamninah. Diplomsko delo.

Jerneja Škrbina Božič (2013) Ugotavljanje razumevanja koncepta knjige in tiska v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Monika Škrjanc (2014) Obravnava ljudske in avtorske pesmi v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Tamara Škvorc (2018) Literarna analiza štirih antologij (Čudežni vrt, Drevo pravljic, Pravljični cvet, in Zlata ptica). Diplomsko delo.

Maja Špenko (2015) Recepcija nemške mladinske književnosti na Slovenskem – študij primera knjige in risanke Čebelica Maja. Diplomsko delo.

Irena Štebe (2015) Vključevanje spoznavanja likovne umetnosti v vrtce. Diplomsko delo.

Darja Štembergar (2015) Kvalitativna primerjalna analiza pravljic bratov Grimm in animiranih filmov Walta E. Disneyja na osnovi sociološke teorije Jacka D. Zipesa. Diplomsko delo.

Maruša Štepec (2013) Fotografija skozi otroško oko. Diplomsko delo.

Urška Šterbenc (2015) Prisila pri hranjenju predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Klavdija Štrukelj (2012) Poškodbe predšolskih otrok pri gibalnih dejavnostih v otroškem vrtcu Ajdovščina. Diplomsko delo.

Dominika Štular (2014) Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja za jezikovno nadarjene otroke v vrtcu. Diplomsko delo.

Laura Šturbej (2014) Otrokovo razumevanje smrti in vzgoja v vrtcu. Diplomsko delo.

Suzana Šumrada (2017) Tabu teme v družini. Diplomsko delo.

Sandra Šunkar (2018) Ustvarjalne tehnične dejavnosti z uporabo lesenih profilov z otroki starimi 5-6 let. Diplomsko delo.

Brigita Šuperger (2015) Gozd kot učilnica. Diplomsko delo.

Natalija Šuštar (2017) Projekt Vesolje in participacija otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Nina Šuštar (2018) Razvijanje tehnološke pismenosti pri otrocih, starih od 4 do 6 let ob projektih iz odpadne embalaže. Diplomsko delo.

Mirjana Šutej (2013) Vloga lutke pri porajajoči se pismenosti. Diplomsko delo.

T

Alja Tičar (2014) Raba slikanice v prvem starostnem obdobju vrtca. Diplomsko delo.

Klara Tomazin (2015) Kako uporabimo pravljico "Nekega deževnega dne" za plesno dramatizacijo. Diplomsko delo.

Ines Tomažin (2018) Vzgojiteljeva pripravljenost izvajanja programov za spodbujanje rezilientnosti otrok. Diplomsko delo.

Maja Tomažin (2013) Socialne igre pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Petra Tomšič (2015) Razlike v gibalni učinkovitosti med dečki in deklicami starimi štiri in šest let. Diplomsko delo.

Nina Tori (2017) Otrokove predstave o matematičnih pojmih. Diplomsko delo.

Špela Torkar (2017) Primerjava spodbujanja predbralnih in predpisalnih spretnosti po načelih NTC in Kurikuluma za vrtce. Diplomsko delo.

Mateja Tratnik (2017) Plesne spodbude z nestrukturiranim materialom pri otrocih, starih 3-4 let. Diplomsko delo.

Petra Tratnik (2016) Uporaba plesnih elementov v plesnem gledališču pri študentih predšolske vzgoje. Magistrsko delo.

Špela Travnik (2016) Spoznavanje snovi v 1. starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Anja Trček (2015) Pričakovanja staršev do vzgojiteljic predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Tjaša Trček (2016) Ekokritika: upodobitve narave v izbranih mladinskih delih. Diplomsko delo.

Vesna Trček (2018) Razstavna dejavnost v vrtcu. Diplomsko delo.

Nina Trdin (2013) Razvijanje otrokovega govora ob slikanici. Diplomsko delo.

Petra Treven (2014) Izražanje s telesnim gibanjem kot motivacijska spodbuda za učenje tujega jezika. Diplomsko delo.

Petra Trlep (2015) Spretnost opazovanja cvetočih travniških rastlin pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Simona Turičnik (2017) Spodbujanje otrokovih predbralnih in predpisalnih spretnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

U

Petra Ugovšek (2015) Pomen ljubkovalne igrače v procesu vzgoje v vrtcu. Diplomsko delo.

Blaž Ukmar (2017) Dvojezičnost v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Urša Urankar (2014) Spoznavanje zvoka v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Karmen Urbanc (2016) Predšolski otroci spoznavajo vire električne energije. Diplomsko delo.

Kaja Urbanč (2015) Razumevanje in izrekanje časovnega in vzročnega razmerja med dogodkoma pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Tinkara Urek (2015) Istospolne družine in vrtec. Diplomsko delo.

Špela Urevc (2015) Simbolno prikazovanje števil v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Nina Uršič (2014) Pomen proste igre v gozdu za predšolske otroke. Diplomsko delo.

Tina Uštar Logar (2019) Od drevesa do papirja. Diplomsko delo.

Maja Uštević (2016) Značilnosti pedagogov montessori v Sloveniji. Diplomsko delo.

V

Neli Vajda (2019) Vloga slikanice v govornem razvoju predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Nina Valič (2017) Sodelovanje staršev pri spodbujanju govornega razvoja otrok, starih od 2 do 4 let. Diplomsko delo.

Nuša Verdev (2017) Analiza izvajanja planinskih vsebin v vrtcu. Diplomsko delo.

Alja Vidmar (2017) Primerjava pogledov staršev in vzgojitelja na proces uvajanja otroka v vrtec. Diplomsko delo.

Barbara Vidmar (2015) Sociopragmatične spretnosti slišečih ter gluhih in naglušnih predšolskih otrok, vključenih v vrtec. Diplomsko delo.

Jana Višnovar (2015) Vloga lutke pri ustvarjanju spodbudnega okolja otrok prvega starostnega obdobja. Diplomsko delo.

Katja Vlašič (2013) Govorno nastopanje otrok v vrtcu in prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Kaja Vodnjov (2015) Konflikti v mladinski literaturi in reševanje konfliktov z mediacijo. Diplomsko delo.

Sandra Voh (2018) Primerjalna analiza izbranih slovenskih in srbskih ljudskih pravljic. Diplomsko delo.

Anja Volčini (2015) Zverjasec: razlike v doživljanju zgodbe ob knjigi in animiranem filmu. Diplomsko delo.

Maja Volek Potočar (2018) Tema otrok s posebnimi potrebami v izbranih delih slovenske pisateljice Helene Kraljič. Diplomsko delo.

Katarina Volek (2015) Dejavnosti od 3- do 4-letnih otrok v tehničnem kotičku. Diplomsko delo.

Maša Vrtačnik (2018) Obravnava izbranih kratkih sodobnih pravljic z motivom strahu. Diplomsko delo.

Valentina Vučko (2015) Medpodročno povezovanje v projektu "Žoga" pri najmlajših. Diplomsko delo.

Gordana Vukman (2017) Poučevanje rolanja v športni in temelji fazi. Diplomsko delo.

Z

Petra Zajc (2018) Razvijanje tehnološke pismenosti otrok starih 4-6 let s pomočjo večfunkcijske igrače. Diplomsko delo.

Rebeka Zajc (2015) Počitek in spanje v vrtcu z vidika strokovnih delavcev, otrok in njihovih staršev. Diplomsko delo.

Nika Založnik (2018) Značilnosti branja in pripovedovanja pravljic v predšolskem obdobju - študija primera pravljic Anje Štefan. Diplomsko delo.

Nina Založnik (2018) Vloga vzgojitelja pri obravnavi problemske tematike smrt in metode obravnave v vrtcu. Diplomsko delo.

Tanja Zarabec (2014) Raba knjižnih in neknjižnih besed v drugem starostnem obdobju v Vrtcu Mokronožci. Diplomsko delo.

Branka Zavržen (2014) Uporaba lutke pri vsakodnevnem delu v vrtcu. Diplomsko delo.

Martina Zelič (2012) Projekt Preuredimo si igralnico - otroci soustvarjajo življenje v vrtcu. Diplomsko delo.

Karin Zelko (2015) Vključevanje terapevtskega psa v pedagoško prakso vrtca. Diplomska naloga.

Nadja Zgonc (2016) Uresničevanje načela uravnotežene zastopanosti glasbenih dejavnosti v vrtcu. Diplomska naloga.

Petra Zidanšek (2017) Senzomotorična igrača kot sredstvo tehniškega opismenjevanja v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Katarina Zidarič (2014) Otroci soustvarjajo kotičke v igralnici. Diplomsko delo.

Maja Zoran (2013) Leseni liki različnih oblik. Diplomsko delo.

Nina Zrimšek (2012) Razvijanje predopismenjevalne zmožnosti v zgodnjem šolskem obdobju. Diplomsko delo.

Mehdina Zukanović (2013) Z otroki, starimi od pet do šest let, izdelamo zemljevid. Diplomsko delo.

Melita Zukić (2015) Vloga praktičnega usposabljanja pri oblikovanju kompetenc vzgojiteljev predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Urška Zupančič (2017) Vloga logopeda pri informiranju vzgojiteljev za delo na področju odstopanj v govorno-jezikovni komunikaciji. Diplomsko delo.

Nina Zver (2015) Ples kot interesna dejavnost na razredni stopnji v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Ž

Katja Žakelj (2015) Učenje angleškega jezika v predšolskem obdobju preko gibalnih dejavnosti. Diplomsko delo.

Petra Železnikar (2016) Kreiranje spodbudnega učnega okolja v prvih starostnih skupinah v vrtcu. Diplomsko delo.

Irena Žerovnik (2015) Z matematičnimi igrami do znanja. Diplomsko delo.

Vesna Žgajnar (2016) Odzivanje vzgojiteljev na izbruhe trme pri predšolskem otroku. Diplomsko delo.

Mateja Žižek (2014) Načrtovanje gibalnih aktivnosti predšolskih otrok v gorenjski regiji. Diplomsko delo.

Petra Žnidarčič (2017) Vzgojiteljeva raba narečja v štajerskih vrtcih. Diplomsko delo.

Tjaša Žnidaršič (2014) Uspešnost otroka z lažjo motnjo v duševnem razvoju na matematičnem področju. Diplomsko delo.

Tina Žniderič (2014) Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje angleščine v vrtcu. Diplomsko delo.

Katja Žugič (2014) Spoznavanje arhitekture v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:53 CET.