[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po projektih

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Tip vnosa

Alenka Polak (2012) Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Rajka Bračun Sova in Brigita Strnad (2012) Z igro v kiparski svet Dragice Čadež. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Tatjana Devjak in Sanja Berčnik (2012) Uvod. V: Sto jezikov otrok. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 7-8. ISBN 978 961 253 085 3

Jera Zajec in Darija Skubic (2012) Uvod. V: 100 jezikov na čutni poti - ideje za prakso. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 7. ISBN 978 961 253 081 5

Dušan Krnel (2012) Uvod. V: Naravoslovje v Reggio projektih. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 7-10. ISBN 978-961-253-083-9

Marcela Batistič Zorec in Mateja Kalin in Sergeja Kržan in Katarina Sedeljšak (2012) Kako je nastala risanka v vrtcu Globoko: participacija otrok v vrtcu. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Nada Turnšek (2012) Spremne besede: kakšna »pustolovščina«?. V: Učenje je pustolovščina. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 5-7. ISBN 978-961-253-091-4

Tatjana Devjak in Darija Skubic (2012) Predgovor. V: Teorija in praksa sodelovanja s starši. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 5. ISBN 978-961-253-082-2

Tatjana Devjak in Darija Skubic in Alenka Polak in Vasja Kolšek (2012) Predšolska vzgoja : od starega k novemu. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Tatjana Devjak in Sanja Berčnik in Monika Ivančič Fajfar (2011) Vrtec in lokalno okolje: priročnik. Priročnik. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Rajka Bračun Sova (2011) Transforming preschool teachers’ practice and understanding of early art viewing: ideas from an experimental art museum-based professional development workshop. The International Journal of the Arts in Society, 6 (3). str. 187-199.

Tatjana Devjak in Anita Jug in Tatjana Hodnik Čadež in Nada Turnšek in Darija Skubic in Jera Zajec in Dušan Krnel in Vesna Geršak in Helena Korošec in Bogdana Borota in Uršula Podobnik in Rajka Bračun Sova (2011) Kurikularna področja : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013. Poročilo. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Marcela Batistič Zorec (2010) Participacija otrok v slovenskih vrtcih z vidika stališč in izkušenj vzgojiteljev. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 67-85. ISBN 978-961-253-052-5

Sanja Berčnik in Tatjana Devjak (2010) Vrtec in lokalna skupnost v luči kakovosti izvajanja predšolske vzgoje: slovenski vrtci in koncept Reggio Emilia. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 173-210. ISBN 978-961-253-052-5

Jera Zajec (2010) Analiza gibalnih/športnih dejavnosti otrok in vzgojiteljev kot argument za vključevanje nekaterih dejavnikov zdravega načina življenja. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 213-232. ISBN 978-961-353-052-5

Uršula Podobnik in Rajka Bračun Sova (2010) Likovno-pedagoška praksa v slovenskih vrtcih skozi prizmo pedagoškega pristopa Reggio Emilia. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 255-274. ISBN 978-961-353-052-5

Vesna Geršak (2010) Ples kot ustvarjalni proces in medpodročno povezovanje: analiza stanja v slovenskih vrtcih. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 291-306. ISBN 978-961-353-052-5

Helena Korošec (2010) Gledališko-lutkovno ustvarjanje: izmenjave idej med vzgojiteljem in otrokom. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 307-323. ISBN 978-961-353-052-5

Dušan Krnel in Barbara Bajd (2010) Zgodnje učenje naravoslovja. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 325-337. ISBN 978-961-353-052-5

Tomaž Vec (2010) Osnove dobre komunikacije z otroki in njihovimi starši. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 361-388. ISBN 978-961-353-052-5

Anita Jug (2010) Segmenti akcijskega raziskovanja v pedagoškem pristopu Reggio Emilia. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 407-418. ISBN 978-961-353-052-5

Alenka Polak (2010) Refleksija pedagoškega dela v vrtcu: razsežnosti in pomen za profesionalni razvoj. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 431-444. ISBN 978-961-353-052-5

Tatjana Devjak in Sanja Berčnik in Srečko Devjak (2010) Parent kindergarten cooperation in the light of special pedagogical principles of Reggio Emilia concept. V: International Congress of Educational Research, 29 Apr - 02 May 2010, Antalya, Turkey.

Tatjana Devjak in Sanja Berčnik in Srečko Devjak (2010) Introducing special educational principles of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education. V: International Conference of Education, Research and Innovation, 15-17 Nov 2010, Madrid, Spain.

Marcela Batistič Zorec (2009) Otroci so različni. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 37-45. ISBN 978-961-253-036-5

Marcela Batistič Zorec in Dušan Krnel (2009) Prednost učenja pred poučevanjem. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 47-76. ISBN 978-961-253-036-5

Alenka Polak (2009) Timsko delo z vidika pedagoškega pristopa Reggio Emilia. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 77-92. ISBN 978-961-253-036-5

Uršula Podobnik (2009) Raznolikost in subjektivnost izražanja - porok likovne prepričljivosti in izvirnosti. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 103-118. ISBN 978-961-253-036-5

Helena Korošec (2009) Lutkovna in dramska igra v otrokovih "sto jezikih". V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 119-133. ISBN 978-961-253-036-5

Vesna Geršak (2009) Plesno ustvarjanje v pedagoškem konceptu Reggio Emilia. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 151-159. ISBN 978-961-253-036-5

Darija Skubic (2009) Razvoj in uporaba vseh čutil, spodbujanje in omogočanje vseh oblik izražanja: jezikovno izražanje v pedagoškem pristopu Reggio Emilia. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 161-174. ISBN 978-961-253-036-5

Jera Zajec (2009) Gibalna dejavnost v vrtcu po pedagoških načelih koncepta Reggio Emilia. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 175-188. ISBN 978-961-253-036-5

Nada Turnšek in Tatjana Hodnik Čadež in Dušan Krnel (2009) Projektni pristop kot strategija spodbujanja participacije otrok v učenju in soustvarjanju življenja v vrtcu. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 209-233. ISBN 978-961-253-036-5

Tatjana Devjak in Sanja Berčnik (2009) Including elements of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education. The learning teacher journal, 3 (1). str. 39-53. ISSN 1654-0344

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 10:10:50 CET.