[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 32.

Anja Mislej (2018) Zdravje mladostnikov po namestitvi v vzgojni zavod. Magistrsko delo.

Lina Novak (2017) Socialno pedagoško delo s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Diplomsko delo.

Tjaša Dolinar (2017) Podpora mladostnikom pri prehodu iz zunajdružinske oskrbe v samostojnost. Magistrsko delo.

Tjaša Frumen (2017) Vloga družine pri oblikovanju predstav o vrednotah in stališčih mladih o družini. Magistrsko delo.

Maja Hercog (2017) Predstave mladih o ljubezni in viri informacij. Magistrsko delo.

Tajda Lukan (2017) Vzgojiteljska soba kot stimulativni prostor za individualno delo z mladostniki stanovanjske skupine. Diplomsko delo.

Sabina Blažević (2017) Žalovanje mladostnika ob smrti starša. Diplomsko delo.

Teja Černe (2017) Ali te bom še kdaj videl? : tema smrti in žalovanja v otroški literaturi. Diplomsko delo.

Natalija Kujavec (2017) Iz rejništva v vzgojni zavod. Magistrsko delo.

Sara Justin (2017) Vloga strokovnega delavca pri delu z mladoletnimi begunci brez spremstva. Diplomsko delo.

Rebeka Kos (2017) Vzgojni stili v družinah otrok v vzgojnih zavodih z vidika vzgojiteljev. Magistrsko delo.

Lea Lah (2017) Razumevanje, delovanje in doživljanje vzgojiteljev ob pojavu samopoškodbenega vedenja med mladostniki v njihovih stanovanjskih skupinah. Magistrsko delo.

Estera Žibert (2016) Disfunkcionalna družina - eden od vzrokov za nastanek čustvenih in vedenjskih motenj. Diplomsko delo.

Manca Trošt (2016) Prijava nasilja v družini - ali je res tako enostavno?. Diplomsko delo.

Julija Raišp (2016) Podpora šolske svetovalne službe ob ločitvi staršev. Diplomsko delo.

Marija Mitrović (2016) Nasilje med deklicami. Diplomsko delo.

Jerneja Sever (2016) Branje s pomočjo terapevtskega psa. Diplomsko delo.

Neva Vaner (2016) Telesno-gibalna metoda kot preventiva za premagovanje stresa med zaposlenimi v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Mateja Mikluš (2016) Problematika preveč skrbnih in ljubečih staršev ter premalo odgovornih otrok. Diplomsko delo.

Maruška Merisa Krajnc (2016) Otroci alkoholikov. Diplomsko delo.

Barbara Bizjan (2016) Stališča strokovnega osebja o življenju odraslih oseb s posebnimi potrebami v posebnem socialnem zavodu in vloga socialnega pedagoga v tej ustanovi. Magistrsko delo.

Špela Ivanuša (2016) Vzgojni program intenzivne mobilne socialno-pedagoške obravnave. Magistrsko delo.

Anja Stanič (2015) Doživljanje socialnega življenja odraslih oseb z avtističnimi motnjami. Magistrsko delo.

Maja Hercog (2015) Smiselnost uvedbe metode dela s pomočjo živali v vzgojne zavode. Diplomsko delo.

Ajda Burnik (2014) Vključevanje otrok tujcev v slovensko družbo. Diplomsko delo.

Anja Poles (2014) Vloga socialnega pedagoga v zavodih za prestajanje kazni zapora. Diplomsko delo.

Maša Viršček (2014) Strategije dela s socialno slabše prilagojenimi poduspešnimi nadarjenimi učenci. Diplomsko delo.

Tjaša Frumen (2014) Vpliv revščine na socialno izključenost otrok v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Neža Pavli (2014) Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Diplomsko delo.

Nina Perger (2014) Spol in vzgoja po družinskem modelu v slovenskih izven-družinskih vzgojnih institucijah. Diplomsko delo.

Tara Seme (2014) Potrebe potencialno nadarjenega otroka v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Tjaša Božič (2014) Posredovanje s pomočjo psa in krepitev socialnih veščin. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen pon. 18. jun. 2018 03:55:01 CEST.