[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 17.

Veronika Marovt (2016) Prilagojenost šolskega pohištva matičnih učilnic v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Diplomsko delo.

Anja Tegelj (2016) Integracija otroka na vozičku v oddelek s pomočjo plesnih delavnic. Magistrsko delo.

Klara Bračič (2013) Prostočasne dejavnosti v bivalni skupnosti Zveze Sonček. Diplomsko delo.

Hermina Ortar (2013) Plavalna pismenost članov Zveze paraplegikov. Diplomsko delo.

Eva Novak (2013) Boccia kot tekmovalna, rekreativna in inkluzivna igra. Diplomsko delo.

Barbara Vidic (2013) Zdrav način življenja vzgojiteljev. Diplomsko delo.

Manica Pisek (2013) Vpliv telesne vadbe na kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Tjaša Gerževič (2012) Motivi in stališča stanovalcev Doma starejših občanov Šiška do vadbe v Senior vadbenem parku. Diplomsko delo.

Mateja Sukič (2012) Odnos romskih učencev do športa in športne vzgoje. Diplomsko delo.

Irena Virant (2012) Predstavitev Halliwick programa učenja plavanja za dvanajstletno deklico z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Sara Krajnc (2011) Analiza senzomotoričnih aktivnosti za 8. letnega otroka z motnjo avtističnega spektra (študija primera). Diplomsko delo.

Jasmina Škrbec (2011) Primerjava motoričnih sposobnosti enajstletnih dečkov z in brez lažje motnje v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Jelena Stipanić (2011) Vadba moči in ravnotežja za otroke z avtizmom starih 12 let. Diplomsko delo.

Aleksandra Ajdovec (2011) Priprava, izvedba in evalvacija tabora za mladostnike s cerebralno paralizo v centru Sonček Vrtiče. Diplomsko delo.

Nataša Krajnc (2011) Stališča učiteljev 1. in 2. triade večinske OŠ v občini Ormož do vključevanja gibalno oviranih učencev v športno vzgojo. Diplomsko delo.

Polona Lapajne (2011) Specialna olimpijada in rehabilitacijski programi v letu 2010 pri lokalnih društvih Sožitje. Diplomsko delo.

Tatjana Novak (2011) Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov. Doktorska disertacija.

Seznam je bil osvežen tor. 19. jun. 2018 12:14:55 CEST.