[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 13.

Mateja Jagodić (2018) Spodbujanje otrokove jezikovne zmožnosti s filmsko vzgojo. Magistrsko delo.

Tjaša Jerak (2017) Doživljanje kinestetične empatije udeležencev delavnic pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi. Magistrsko delo.

Bea De Cecco (2017) Uporaba likovih del kot orodje pomoči z umetnostjo v procesu učne pomoči. Magistrsko delo.

Elisa Carmen Brumat (2017) Catharsis and its relations between art, therapy and arts therapies. Magistrsko delo.

Kristina Di Dio (2017) Opredelitev plesa in plesno-gibalne terapije: pregled plesnih zvrsti in njihova uporaba v plesno-gibalni terapiji v različnih državah in kulturah. Magistrsko delo.

Teja Vodušek (2016) Stališča učiteljev do ustvarjalnega giba na osnovnih šolah v Zgornji Savinjski dolini. Diplomsko delo.

Ana Hram (2016) Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti - motenj hranjenja. Specialistično delo.

Larisa Jereb (2016) Možnosti integracije metod pomoči z umetnostjo v terapijo govorno-jezikovnih motenj pri predšolskem otroku. Magistrsko delo.

Tamara Sernec (2016) Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi za razvoj gibanja pri otroku s hiperkinetično motnjo. Specialistično delo.

Valda Janjanin (2016) Dramske dejavnosti kot podpora staršem otrok v bolnišnični oskrbi. Specialistično delo.

Tanja Princes (2016) Pridobivanje socialnih veščin in komunikacijskih spretnosti s pomočjo dramsko-gibalnih dejavnosti pri mladostnikih z motnjami v duševnem in gibalnem razvoju. Specialistično delo.

Ljiljana Ferko (2016) Lutka kot metoda dela pri pouku. Diplomsko delo.

Vesna Vilčnik (2015) Opis komuniciranja in izražanja čustev najstnika z visoko funkcionalnim avtizmom s pomočjo dramskih dejavnosti. Specialistično delo.

Seznam je bil osvežen tor. 19. jun. 2018 03:58:02 CEST.