[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 30.

Katja Begelj (2017) Uporaba čuječnosti pri konfliktih v alkoholni družini. Diplomsko delo.

Tjaša Kramar (2017) Načini spoprijemanja pedagoških delavcev z izkušnjo nasilja, povzročeno s strani učencev in dijakov. Magistrsko delo.

Petra Brkić (2016) Sistemski pristop k vedenjskim težavam v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Sonja Štefanič (2016) Inkluzija otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju v večinske osnovnošolske izobraževalne programe. Magistrsko delo.

Dijana Jagodić (2016) Konstrukt sreče v postmoderni družbi. Diplomsko delo.

Vesna Žgajnar (2016) Odzivanje vzgojiteljev na izbruhe trme pri predšolskem otroku. Diplomsko delo.

Andreja Rančigaj (2016) Primerjava med psihoterapijo in socialno pedagogiko z vidika (doseženih) sprememb. Diplomsko delo.

Andreja Semenič (2016) Čuječnost v supervizijskem procesu. Magistrsko delo.

Kaja Plohl (2016) Pogledi logopedov na vzpostavljanje partnerstva s starši. Magistrsko delo.

Nina Horvat (2015) Stališča in izkušnje vzgojitelja na področju agresivnega vedenja predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Marko Kerovec (2014) Pomen in uporabnost nebesedne komunikacije v medosebnem stiku. Diplomsko delo.

Maja Štampar (2014) Učiteljevo prepoznavanje dejavnikov hiperaktivnosti, impulzivnosti in agresije kot motečega vedenja učencev na razredni stopnji in strategije dela z njimi. Diplomsko delo.

Nataša Hauzer (2014) Refleksija dela na doživljajskem igrišču v Mariboru. Diplomsko delo.

Andreja Simčič (2014) Odzivi vzgojiteljic na moteče vedenje otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Tanja Čufer (2014) Komunikacijske spretnosti in zadovoljstvo staršev z besedno komunikacijo vzgojiteljev. Diplomsko delo.

Anja Pinter (2014) Stališča vzgojiteljic do vpliva vrtca na čustveni razvoj malčkov. Diplomsko delo.

Tjaša Pikl (2014) Primerjava stališč do sebe med dijaki športniki in nešportniki I. gimnazije v Celju. Diplomsko delo.

Mateja Zupančič (2013) Svetovalni delavci o vlogi družine pri agresivnem vedenju otroka. Diplomsko delo.

Nika Bošnjak (2013) Teoretični modeli obsesivno-kompulzivne motnje in praktikov pogled nanje. Diplomsko delo.

Anja Žavbi (2013) Spoprijemanje s hiperkinetično motnjo pri otroku. Diplomsko delo.

Matija Perovšek (2013) Norme v skupinah mladostnikov s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi motnjami. Diplomsko delo.

Daša Grbec (2013) Pričakovanja staršev do strokovnih delavcev v izbrani osnovni šoli. Diplomsko delo.

Metka Jagodic (2012) Pomembnost očetove prisotnosti in odločitve za očetovstvo. Diplomsko delo.

Saraja Hribernik (2012) Model sodelovanja s starši - "Tagesgruppe" (nemški primer in pomen za prakso v Sloveniji). Diplomsko delo.

Jolanda Vehar (2012) Razvoj avtonomnosti in discipliniranje malčka. Diplomska naloga.

Jerneja Traven (2011) Odnos med otrokom in očetom po ločitvi. Diplomsko delo.

Anja Mihevc (2011) Pedagoški delavci v vzgojnih zavodih o konfliktih in mediaciji. Diplomsko delo.

Polona Kunstelj (2011) Vključevanje otrok z ADHD (primankljajem pozornosti in motnjo hiperaktivnosti) v vrtec. Diplomska naloga.

Tjaša Turšič (2011) Agresivni otrok in njegova sprejetost v vrtcu. Diplomsko delo.

Kristina Cerar (2011) Vedenjsko težavni otroci. Diplomska naloga.

Seznam je bil osvežen sre. 20. jun. 2018 17:19:10 CEST.