[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 28.

Anja Kopinič (2017) Sodelovanje vzgojitelja in učitelja razrednega pouka pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja v 1. razredu. Diplomsko delo.

Saša Mencin (2017) Primerjava pomnjenja informacij o živalih in rastlinah pri učencih 4. in 5. razreda. Magistrsko delo.

Monika Lužnik Črep (2017) Prepoznavanje učnih potencialov triletnih in štiriletnih otrok pri naravoslovnih dejavnostih. Magistrsko delo.

Maša Imperl (2017) Prepoznavanje okolju prijaznih in škodljivih dejavnosti človeka pri šestošolcih in devetošolcih. Magistrsko delo.

Nika Stradovnik (2017) Klopni meningoencefalitis in borelioza: izkušnje in mnenja vzgojiteljev o problematiki. Diplomsko delo.

Sabina Kralj (2017) Opazovanje razvoja fenofaz pri češnji kot primer učenja z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Nina Kalc (2017) Analiza vidnih sprememb kulturne krajine na in ob pivških presihajočih jezerih. Diplomsko delo.

Anita Hrovatin (2017) Analiza metod poučevanja naravoslovja in tehnike v učnih pripravah učiteljev s poudarkom na bioloških vsebinah. Magistrsko delo.

Saša Mezek (2016) Vpliv piktogramov na dojemanje dovoljenih in prepovedanih dejavnosti v zavarovanih območjih narave med četrtošolci in petošolci. Magistrsko delo.

Katarina Jakopič (2016) Uporabnost dvovejnatega digitalnega biološkega ključa za dvoživke v vrtcu. Diplomsko delo.

Robert Potočnik (2016) Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje. Doktorska disertacija.

Urša Krašovec (2016) Znanje osnovnošolcev o gozdu ter njihov odnos do gozda in njegovih ekosistemskih storitev. Magistrsko delo.

Aljoša Rejc (2016) Pomen naravnega okolja in vrtčevskega igrišča na aktivnosti predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Jerica Bezovnik (2016) Analiza pomnenja pri predšolskih otrocih na primeru informacij o gobah. Diplomsko delo.

Sindis Čufer (2016) Problematika zavržene hrane v osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Sendi Selič (2016) Priprava eksperimenta za poučevanje fotosinteze pri predmetu Naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Tatjana Pecin Završan (2016) Spodbujanje učencev k oblikovanju pozitivnih stališč do okolja pri pouku geografije v 6. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Slanc (2016) Razumevanje difuzije in osmoze pri bodočih profesorjih biologije. Magistrsko delo.

Tea Žmavčič (2016) Priprava eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri predmetu Naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Tea Oplotnik (2016) Določanje kopenskih polžev z uporabo preprostega biološkega ključa. Diplomsko delo.

Špela Svetičič (2015) Prepoznavanje vlog in funkcij gozda v izbranih odlomkih Slave vojvodine Kranjske pri devetošolcih. Magistrsko delo.

Sanja Valenčak (2015) Znanje in odnos osnovnošolcev do narave in naravne dediščine v Kozjanskem parku, Slovenija. Magistrsko delo.

Vesna Boben (2015) Predstave predšolskih otrok o organizmih, ki se razvijejo iz jajc. Diplomsko delo.

Gloria Zaplatić (2015) Predstave petošolcev o travnikih kot ekosistemih. Magistrsko delo.

Urška Studen (2013) Predstave predšolskih otrok o pogojih in virih za preživetje organizmov. Diplomsko delo.

Barbara Brulc (2013) Vodeno opazovanje dvoživk v vrtcu. Diplomsko delo.

Sanja Valenčak (2013) Aktivnosti Kozjanskega parka pri naravovarstveni vzgoji in izobraževanju osnovnošolcev. Diplomsko delo.

Tadeja Roblek (2012) Spoznavanje kunca v vrtcu. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen čet. 24. maj. 2018 03:49:13 CEST.