[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 38.

Ana Arh (2017) Poučevanje biologije z uporabo elektronskega učbenika. Magistrsko delo.

Nives Kukovec (2017) Stališča osnovnošolcev celjske in belokranjske regije do gensko spremenjenih organizmov. Magistrsko delo.

Anja Novak (2017) Možnosti uporabe živalskih organov namenjenih prehrani ljudi pri poučevanju bioloških vsebin v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Jana Oblak (2016) Stališča in predstave učencev o pajkih in ščurkih. Diplomsko delo.

Mateja Drobnič (2016) Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilgojenim učnim programom. Diplomsko delo.

Blaž Mlinšek (2016) Možnosti vključevanja avtohtonih živalskih vrst v pouk biologije in naravoslovja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Ana Gril (2016) Vpliv izkustvenega učenja na znanje dijakov srednje strokovne šole o volkovih. Magistrsko delo.

Tamara Sakovič (2016) Primerjava stališč osnovnošolcev do uporabe tiskanih in elektronskih učbenikov pri pouku biologije. Diplomsko delo.

Nina Pihler (2016) Izražanje strahu in gnusa študentov do izbranih živali in njihova pripravljenost za delo z njimi. Magistrsko delo.

Urša Zadnik (2016) Znanje in stališča dijakov programa Kmetijsko podjetniški tehnik o volkovih. Magistrsko delo.

Meta Šuligoj (2016) Učinek seciranja na znanje in čustveni odziv pri učencih. Diplomsko delo.

Sara Janže (2016) Stališča in znanje osnovnošolcev celjske regije o gensko spremenjenih organizmih. Magistrsko delo.

Andreja Osredkar (2016) Vrednotenje okolju prijaznega delovanja in znanja o okoljskih problemih pri osnovnošolcih. Magistrsko delo.

Katja Rudaš (2015) Priprava interdisciplinarnih didaktičnih gradiv za vključevanje športnih dejavnosti v naravoslovno učno pot. Diplomsko delo.

Nives Kukovec (2015) Priprava in evalavacija preizkusa znanja o genetiki pri devetošolcih. Diplomsko delo.

Doroteja Drnovšek (2015) Ozaveščenost osnovnošolcev o onesnaževanju okolja v Zasavju. Diplomsko delo.

Maša Renčof (2015) Oblikovanje intervjuja za preverjanje čustev, stališč in znanja učencev v prilagojenem izobraževalnem programu v povezavi z vretenčarji. Diplomsko delo.

Nastja Rejc (2015) Stališča dijakov srednje strokovne šole do volkov. Diplomsko delo.

Neža Sedej (2015) Primerjava stališč do žuželk in znanja o žuželkah pri osnovnošolcih in bodočih učiteljih. Magistrsko delo.

Eva Gašperšič (2014) Priprava in evalvacija informativnih tabel za naravoslovno učno pot. Diplomsko delo.

Nina Rimahazi (2014) Uporabnost trajnih zbirk živali pri pouku biologije. Diplomsko delo.

Dolores Nagode (2014) Volk kot modelni organizem za pouk biologije v gimnazijah. Diplomsko delo.

Andreja Osredkar (2014) Ozaveščenost učencev tretje triade osnovne šole o nevarnih odpadkih in strupenih snoveh. Diplomsko delo.

Ana Gril (2014) Znanje dijakov srednje strokovne šole o volkovih. Diplomsko delo.

Sara Janže (2014) Ocena stališč, znanja in interesa osnovnošolcev v povezavi z gensko spremenjenimi organizmi. Diplomsko delo.

Polona Stenovec (2013) Analiza pogovorov obiskovalcev živalskega vrta o izbranih živalskih vrstah. Diplomsko delo.

Davor Mešić (2013) Risanje v biologiji. Diplomsko delo.

Živa Vengust (2013) Odnos in gnus učencev do živali ter strah pred živalmi. Diplomsko delo.

Andreja Stegu (2013) Vloga učitelja pri motivaciji za učenje bioloških vsebin. Diplomsko delo.

Ana Mihičinac (2013) Stališča osnovnošolcev in bodočih učiteljev biologije do pomena rastlin in poučevanja botanike. Diplomsko delo.

Neža Sedej (2013) Stališča učencev do žuželk – povezave z znanjem o žuželkah in neposrednimi izkušnjami z žuželkami. Diplomsko delo.

Urša Zadnik (2013) Fibonaccijevo zaporedje pri pouku biologije in naravoslovja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Sara Zupanc (2013) Poznavanje morskih organizmov in stališča do morskih organizmov pri osnovnošolcih. Diplomsko delo.

Tine Fakin (2012) Znanje in odnos učencev do metuljev in komarjev. Diplomsko delo.

Tatjana Likar (2012) Odnos učencev do dvoživk in njihovo znanje o dvoživkah. Diplomsko delo.

Tina Rupnik (2012) Spreminjanje odnosa, zanimanja in znanja učencev o strupenih živalih. Diplomsko delo.

Jasmina Kumar (2012) Znanje, stališča in vedenje učencev o vsebinah, povezanih z UV sevanjem. Diplomsko delo.

Tina Grapulin Bavčar (2011) Timsko delo učiteljev pri naravoslovnih predmetih. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen čet. 24. maj. 2018 03:53:13 CEST.