[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 127.

Tilen Žbona (2017) Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Viviana Škrabec (2017) Avtoportret renesančnih umetnic. Diplomsko delo.

Tadeja Pogačnik (2017) Eksperimentalna tipografija pri likovnem pouku v srednji šoli. Magistrsko delo.

Daša Praznik (2017) Razumevanje vloge vizualnih komunikacij pri trženju med srednješolci. Magistrsko delo.

Nina Hribar (2016) Likovna umetnost v prvem triletju novomeških osnovnih šol. Diplomsko delo.

Vesna Toman (2016) Postelja skozi čas. Diplomsko delo.

Anita Petrovčič (2016) Od umetniške k industrijski grafiki. Diplomsko delo.

Katja Stamenković (2016) Značilnosti učilnice za naravoslovje in počutje učencev pri pouku. Diplomsko delo.

Katja Stamenković (2016) Značilnosti učilnice za naravoslovje in počutje učencev pri pouku. Diplomsko delo.

Natali Veršič (2016) Identiteta in nepremična kulturna dediščina. Diplomsko delo.

Nina Kavzar (2016) Razvoj knjižne ilustracije in avtorska slikanica. Diplomsko delo.

Živa Logar (2016) Razsežnosti obremenjevanja okolja ob uporabi lesa v opremi interierja. Diplomsko delo.

Sara Mihalič Deškovič (2016) Dojemanje arhitekturnega objekta v očeh prebivalcev v ožjem urbanem prostoru. Magistrsko delo.

Katarina Kovač (2016) Vpliv likovnih dejavnosti na zadovoljstvo z življenjem starostnikov v domu upokojencev. Specialistično delo.

Maja Ambrožič (2016) Povezovanje logov, logotipov in sloganov v zaščitnih grafičnih znakih. Diplomsko delo.

Urška Frelih Meglič (2016) Poučevanje in učenje s slikovnim gradivom pri spoznavanju okolja v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Marlene Zorjan (2016) Vpliv organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa likovne umetnosti na dosežke učencev. Magistrsko delo.

Jasna Veber Zazula (2016) Vpliv likovne umetnosti na medsebojne odnose učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Manca Herlec (2016) Trajnost znanja likovnih pojmov. Magistrsko delo.

Juma Valenčak (2016) Mladostnik kot igralec, kostumograf, scenograf in lutkar. Diplomsko delo.

Erika Medvešek (2016) Urejen prostor vrtca. Diplomsko delo.

Vesna Ferjančič (2016) Vloga risbe v akvarelni tehniki. Diplomsko delo.

Neža Benedičič (2016) Družinski portret mladostnikov. Diplomsko delo.

Damjana Urbar (2016) Prilagajanje pouka likovne umetnosti učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v rednih programih osnovne šole. Diplomsko delo.

Ana Košir (2016) Od tu do tam. Diplomsko delo.

Špela Zorec (2016) Ustvarjalnost razrednih učiteljev pri likovni umetnosti. Magistrsko delo.

Suzana Pavlin (2016) Recikliranje plastenk na kreativen način. Diplomsko delo.

Katarina Škrbec (2016) Pomoč z umetnostjo za osebo z motnjami v duševnem razvoju. Specialistično delo.

Petra Novak Trobentar (2016) Digitalne zgodbe pri likovni umetnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Andreja Jamnik Oblak (2016) Odnos med likovno umetnostjo in šolskim predmetom likovna umetnost v našem prostoru skozi čas. Magistrsko delo.

Erika Razpet (2016) Združevanje slikanja in fotografije kot pot k razumevanju abstrakcije. Magistrsko delo.

Barbara Bobinac (2016) Starši in vzgojno-izobraževalni proces likovne umetnosti. Diplomsko delo.

Maja Kuhar (2016) Uporaba novih medijev pri likovni dejavnosti v zgodnjem otroštvu. Specialistično delo.

Saša Ameršek (2016) Okraševanje telesa. Diplomsko delo.

Nace Mirosavljević (2016) Poučevanje linearne perspektive ob uporabi Dürerjevega modela. Magistrsko delo.

Goran Mangotić (2016) Likovnost v šoli: oddih ali delo za možgane?. Diplomsko delo.

Ana Rejec (2016) Medpodročno povezovanje med risanjem in kiparstvom. Magistrsko delo.

Ida Dobnik (2015) Sodobni avtoportret. Diplomsko delo.

Nina Kojc (2015) Likovni vidik lutke in lutkovnega gledališča. Diplomsko delo.

Silvo Đorđević (2015) Knjižna ilustracija v otroških slikanicah. Diplomsko delo.

Tamara Česnik (2015) Fantazijska ilustracija. Diplomsko delo.

Martin Ramoveš (2015) Pesem v stripu. Diplomsko delo.

Nina Koren Maček (2015) Materiali pri kuhinjski opremi. Diplomsko delo.

Sonja Žmavc (2015) Intervencije v fotografiji. Diplomsko delo.

Maja Klenovšek (2015) Sporočilna moč plakata kot umetniškega medija v komunikaciji z družbo. Diplomsko delo.

Jerneja Stanonik (2015) Učinek svetlobe v umetnosti. Diplomsko delo.

Živa Tavčar (2015) Balkoni. Diplomsko delo.

Ajda Skrbinšek (2015) Slikarski prostor modre barve. Diplomsko delo.

Nina Simonovič (2015) Modra v arhitekturi. Diplomsko delo.

Martina Hegediš (2015) Odnos med obliko in barvo v abstraktnem likovnem izražanju. Magistrsko delo.

Tea Hegeduš (2015) Oblačilo kot kiparska forma v sodobni umetniški instalaciji. Diplomsko delo.

Barbara Gantar (2015) Sporočilo mladostniške risbe. Diplomsko delo.

Dejan Kralj (2015) Internet kot razstavni prostor. Diplomsko delo.

Tina Jakopič (2015) Fotopostopek v grafiki – cianotipija. Diplomsko delo.

Karin Bajc (2015) Ustvarjalno eksperimentiranje z likovnimi materiali pri likovnem pouku. Diplomsko delo.

Eva Matjašič (2015) Risba v prostoru. Diplomsko delo.

Megi Milošević (2015) E-atelje. Diplomsko delo.

Vesna Rakef (2015) Likovni motiv kot izhodišče za razvoj kritičnega vrednotenja likovnih del. Magistrsko delo.

Mateja Kranjc (2015) Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. Magistrsko delo.

Katja Operčkal (2015) Likovna kolonija za osnovnošolce kot motivacija za likovno dejavnost. Magistrsko delo.

Jana Oblak (2015) Razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini. Diplomsko delo.

Ana Lajlar (2014) Slikanice in živalski liki v ilustracijah za mlajše otroke. Diplomsko delo.

Sanja Dedukić (2014) Delo z likovno nadarjenimi učenci. Diplomsko delo.

Ervin Pregelj (2014) Motiv morja - marina. Diplomsko delo.

Katja Pertot (2014) Likovno recikliranje odpadnih materialov. Diplomsko delo.

Mirjam Kristan (2014) Lovski objekti. Diplomsko delo.

Tjaša Kotar (2014) Urejanje in načrtovanje zunanjega bivalnega prostora. Diplomsko delo.

Patricija Zbičajnik (2014) Nezavedno v slikarskem zapisu. Diplomsko delo.

Simona Leban (2014) Kolažirana fotografija. Diplomsko delo.

Barbara Gabrovšek (2014) Vpliv barve v delovnem okolju. Diplomsko delo.

Nace Mirosavljević (2014) Dvorazsežni likovni prostor in živalski motiv. Diplomsko delo.

Anita Šarkezi (2014) Odnos med ilustracijo in tipografijo v otroških slikanicah. Diplomsko delo.

Sabina Hašič (2014) Bela v arhitekturi. Diplomsko delo.

Špela Cigoj (2014) Likovno eksperimentiranje v kolagrafiji. Diplomsko delo.

Urša Lesar (2014) Pomen Goethejevega trikotnika za likovno izobraževanje. Diplomsko delo.

Rok Kovačević (2014) Materialna priprava za izvajanje jedkanice. Diplomsko delo.

Jernej Pustoslemšek (2014) Uporaba sodobnih umetniških praks pri likovnem pouku v srednjih šolah. Diplomsko delo.

Tina Opalk Knavs (2014) Pomen barvnega kroga Johannesa Ittna za likovno izobraževanje. Diplomsko delo.

Luka Tratnik (2013) Oblikotvorne značilnosti psihedelične umetnosti. Diplomsko delo.

Uršolina Horvat (2013) Pot do abstrakcije. Diplomsko delo.

Anja Škulj (2013) Podobe iz sanj. Diplomsko delo.

Ana Pugelj (2013) Likovno ustvarjanje v tretjem življenskem obdobju. Diplomsko delo.

Polonca Amon (2013) Rudniška kolonijska naselja v Zasavju. Diplomsko delo.

Kristina Rutar (2013) Lončarska vrtenina kot skulpturalni objekt in pomen obvladovanja lončarske spretnosti za razvoj ročnih spretnosti otrok. Diplomsko delo.

Davor Mešić (2013) Risanje v biologiji. Diplomsko delo.

Sanja Tošić (2013) Uporaba računalniške tehnologije in digitalnih medijev v likovni umetnosti. Diplomsko delo.

Kristina Božič (2013) Relief – kako začeti in kaj z njim početi?. Diplomsko delo.

Jolanda Debevec (2013) Dejavniki izbora vrste gradnje stanovanjskega prostora. Diplomsko delo.

Anja Kolenko (2013) Grafični soneti: Shakespearovi soneti kot likovni motiv. Diplomsko delo.

Tanja Eržen (2013) Upodabljanje živali v kiparstvu. Diplomsko delo.

Kristina Bec (2013) Vpliv barve na počutje učencev v šoli. Diplomsko delo.

Alenka Rozman (2013) Medpodročno povezovanje dvodimenzionalnih panog pri likovni vzgoji. Diplomsko delo.

Nina Weiner (2013) Notranja oprema kot motivacija za oblikovanje kreativnih prostorov. Diplomsko delo.

Neža Pahor (2013) Razumevanje bivalnega okolja s spoštovanjem tradicije – primer Krasa. Diplomsko delo.

Gordana Slak (2013) Svetloba v šolskem prostoru. Diplomsko delo.

Mateja Vozelj (2013) Eksperimentiranje s tehnikami risanja v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ. Diplomsko delo.

Matic Karče (2013) Figuralno in figurativno v slikarstvu druge polovice 20. stoletja. Diplomsko delo.

Manca Simonič (2013) Opazovanje in razvoj prostorske predstave v petem razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Sara Mihalič Deškovič (2013) Oblike prostora v arhitekturni risbi. Diplomsko delo.

Petra Kalan (2013) Higiena skozi čas. Diplomsko delo.

Anđelija Samardžija (2013) Akt v likovnem kontekstu. Diplomsko delo.

Vesna Bat (2013) Risba v grafiki. Diplomsko delo.

Sara Slapar (2013) Medpodročno povezovanje in likovna tehnika. Diplomsko delo.

Alja Košar (2013) Kombinirane tehnike globokega tiska: virtualna krajina. Diplomsko delo.

Karin Mugerli (2013) Svetlobe in sence v grafični jedkanici. Diplomsko delo.

Aleksandra Zalokar (2013) Oblikovana in generirana forma v linorezu. Diplomsko delo.

Taja Naraks (2013) Nakit - človekov osebni okras. Diplomsko delo.

Tea Čandek (2012) Prostorske predstave pri dvo- in tridimenzionalnih likovnih področjih v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Diplomsko delo.

Jerneja Kebe (2012) Barve v šolskem prostoru. Diplomsko delo.

Sanja Stropnik (2012) Odtisi v glini. Diplomsko delo.

Nives Marković (2012) »LJ« Knjiga umetnika. Diplomsko delo.

Damjana Grošičar (2012) Likovna ustvarjalnost v oddelku podaljšanega bivanja. Diplomsko delo.

Tatjana Logar (2012) Barva in prostor v očeh najmlajših. Diplomsko delo.

Maja Brate (2012) Ekonomski, ekološki in estetski vidik uporabe kaminske peči v gospodinjstvu. Diplomsko delo.

Kristina Rožman (2012) Skrita govorica simbolov v umetnosti. Diplomsko delo.

Maja Kocjan (2012) Subjektivna izkušnja ustvarjalnega procesa. Diplomsko delo.

Nina Cvirn (2012) Slikarstvo akcije in otroška risba. Diplomsko delo.

Sonja Miklaužič (2012) Kič. Diplomsko delo.

Teja Rožman (2012) Grafika in likovno raziskovanje. Diplomsko delo.

Anita Dobrotinšek (2012) Vizualno okolje in šablonska risba. Diplomsko delo.

Nina Bric (2012) Likovnik v lutkovnem gledališču. Diplomsko delo.

Mirjam Tavčar (2011) Vzpodbujanje ustvarjalnosti pri likovni vzgoji. Diplomsko delo.

Petra Prosen (2011) Maska in njena simbolna vrednost. Diplomsko delo.

Katja Kastelic (2011) Krušna peč in peka kruha. Diplomsko delo.

Jernej Jakomin (2011) Kulturna krajina in slovensko slikarstvo. Diplomsko delo.

Teja Plečnik (2011) Hundertwasser in modernizem. Diplomsko delo.

Nal Mahne (2011) Likovna pojavnost in kulturna dediščina. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen čet. 24. maj. 2018 03:53:02 CEST.