[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 12.

Aleksandra Schuller (2017) Telo, ki ve: Disciplina Avtentično gibanje. Magistrsko delo.

Beno Urbič (2016) Samomor in mladostniki: preventivna vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Diplomsko delo.

Vesna Geršak (2016) Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Teja Tegelj (2016) Vloga telesnosti in multisenzorne integracije v likovnem izobraževanju. Magistrsko delo.

Andreja Kosirnik (2016) Razvijanje samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami. Magistrsko delo.

Špela Miklavčič (2016) Intervencijski program za celostno obravnavo deklice z dispraksijo. Magistrsko delo.

Maja Tašner (2016) Prepričanja, znanja in izkušnje učiteljev s poučevanjem učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Magistrsko delo.

Katarina Leskovar (2014) Izvršilne funkcije in motnje pozornosti s hiperaktivnostjo. Diplomsko delo.

Suzana Pulec Lah (2013) Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. Doktorska disertacija.

Maja Smovnik (2013) Motnja senzorne integracije in otrokovo delovanje v šoli ter pristopi pomoči. Diplomsko delo.

Manca Vernig (2012) Oblike dela in aktivnosti na socialnem in emocionalnem področju za nadarjene učence v osnovnih šolah. Magistrsko delo.

Tadeja Klobučar (2011) Uporaba pravljice pri specialno pedagoški dejavnosti - socialno učenje v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen čet. 24. maj. 2018 03:50:41 CEST.