[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 50.

Erika Potrebuješ (2018) Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka. Magistrsko delo.

Kim Munih (2017) Zanimanje osnovnošolcev Notranjske in Primorske za uporabne rastline. Magistrsko delo.

Ana Posavec (2017) Učinkovitost uporabe modela pljuč pri pouku biologije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Lea Gešman (2017) Odnos osnovnošolcev do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka. Magistrsko delo.

Katarina Vene (2016) Vpliv različnih metod poučevanja na pojmovanja otrok o živem in neživem v javnem vrtcu in vrtcu montessori. Diplomsko delo.

Barbara Jurjevec Štok (2016) Zanimanje osnovnošolcev Štajerske za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Lucija Brezovšček (2016) Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovnih šol na Štajerskem o evoluciji človeka. Diplomsko delo.

Nika Kompara (2016) Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci v Idriji. Diplomsko delo.

Jelena Ilišin (2016) Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci na Primorskem. Diplomsko delo.

Irena Šurla (2016) Razumevanje in sprejemanje evolucije med osnovnošolci na Dolenjskem. Magistrsko delo.

Teja Lavtižar (2016) Odnos mladostnikov do biologije. Magistrsko delo.

Vesna Bačar (2016) Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011. Diplomsko delo.

Urška Pančur (2016) Zanimanje osnovnošolcev Kamnika za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Erika Lekan (2016) Razumevanje fotosinteze med študenti bioloških in nebioloških programov študija. Diplomsko delo.

Tina Šulak (2016) Zanimanje ljubljanskih osnovnošolcev za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Ema Mitevski (2016) Znanje dijakov 1. in 2. letnika srednje šole v Ljubljani o evoluciji človeka. Diplomsko delo.

Lea Gešman (2016) Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole na Dolenjskem o evoluciji človeka. Diplomsko delo.

Katarina Jordan (2016) Predstave osnovnošolcev in srednješolcev o človeški ribici. Magistrsko delo.

Simona Janžekovič (2016) Razumevanje in sprejemanje evolucije med gimnazijci na Dolenjskem. Diplomsko delo.

Erika Lončar (2016) Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole v ljubljanski regiji o evoluciji človeka. Diplomsko delo.

Lucija Lah (2016) Znanje osnovnošolcev o evoluciji človeka. Magistrsko delo.

Špela Murn (2016) Razumevanje in odnos do evolucije pri slovenskih in irskih mladostnikih. Magistrsko delo.

Tjaša Klinkon (2016) Zanimanje mladostnikov za biološke teme. Magistrsko delo.

Anja Vozelj (2015) Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2014. Diplomsko delo.

Goca Šimenc (2015) Kvantitativna analiza organizacije vsebine v treh učbenikih za 8. razred osnovne šole. Diplomsko delo.

Barbara Vrhunc (2015) Interes osnovnošolcev na območju Škofje Loke za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Marjanca Remžgar (2015) Znanje gimnazijcev o izbranih genetskih temah. Diplomsko delo.

Katarina Jordan (2015) Predstave učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o človeški ribici. Diplomsko delo.

Urška Praznik (2015) Znanje o Darwinovi teoriji evolucije med učenci tretjega triletja osnovne šole. Diplomsko delo.

Martina Furlani (2015) Razumevanje in odnos do evolucije med slovenskimi in italijanskimi mladostniki. Diplomsko delo.

Ajda Pirš (2014) Znanje citologije in genetike pri 13- in 15-letnikih. Diplomsko delo.

Darja Kos Strmec (2014) Zanimanje udeležencev izobraževanja odraslih za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Katjuša Kanalec (2014) Razumevanje fotosinteze pri dijakih tehniških gimnazij. Diplomsko delo.

Nikolina Brković (2014) Razumevanje fotosinteze pri dijakih poklicnega in strokovnega srednjega izobraževanja. Diplomsko delo.

Petra Pavić (2014) Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških srednjih šol. Diplomsko delo.

Alenka Medved (2014) Poznavanje invazivnih tujerodnih vrst med učenci 7. in 9. razredov izbrane osnovne šole. Diplomsko delo.

Teja Lavtižar (2014) Zanimanje osnovnošolcev Gorenjske za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Špela Murn (2014) Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci. Diplomsko delo.

Polona Stenovec (2013) Analiza pogovorov obiskovalcev živalskega vrta o izbranih živalskih vrstah. Diplomsko delo.

Irena Perko (2013) Učinkovitost metode učnega cikla pri poučevanju mitoze v srednji šoli. Diplomsko delo.

Živa Vengust (2013) Odnos in gnus učencev do živali ter strah pred živalmi. Diplomsko delo.

Lea Gmajner (2012) Mnenje bodočih učiteljev biologije o praktičnem delu pri pouku biologije. Diplomsko delo.

Miha Povšič (2012) Vsebinska predpriprava ekskurzije za ogled Muzeja krapinskih neandertalcev. Diplomsko delo.

Tine Fakin (2012) Znanje in odnos učencev do metuljev in komarjev. Diplomsko delo.

Kristina Pust Badovinac (2012) Razumevanje mitoze v osnovni šoli v Sloveniji. Diplomsko delo.

Tina Sulič (2012) Poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med mlajšimi osnovnošolci v Sloveniji. Diplomsko delo.

Tatjana Likar (2012) Odnos učencev do dvoživk in njihovo znanje o dvoživkah. Diplomsko delo.

Tina Rupnik (2012) Spreminjanje odnosa, zanimanja in znanja učencev o strupenih živalih. Diplomsko delo.

Aleksandra Frank (2012) Razumevanje mitoze v srednji šoli v Sloveniji. Diplomsko delo.

Minka Kočevar (2011) Pomen urejanja šolske učne poti skozi projektno delo pri dodatnem pouku biologije. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 19. jun. 2018 04:02:12 CEST.